Byla 2-5633-615/2016
Dėl būsimų nuostolių atlyginimo priteisimo. Pažymėtina, kad nagrinėdamas civilinę bylą teismas negali išeiti už ieškinyje arba priešieškinyje, jeigu byloje toks pareiškiamas, suformuluoto dalyko ribų, todėl teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą turi tenkinti arba atmesti ieškinio dalyką (o ne faktinį ieškinio pagrindą)

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, rašytinio proceso tvarka spręsdamas ieškovo UAB „Šiaulių duona plius“ ieškinio atsakovui UAB „Aveplast“ priėmimo klausimą,

Nustatė

2Ieškovas Kauno apylinkės teisme reiškė atsakovui ieškinį. Kauno apylinkės teismas 2016-02-08 nutartimi pripažino, kad pateiktas ieškinys neatitinka CPK 135 straipsnio 1 dalies 4 punkto 2 dalies reikalavimų ir įpareigojo ieškovą per teismo paskirtą terminą pašalinti ieškinio trūkumus- pateikti patikslintą ieškinį, kuriame būtų tiksliai ir aiškiai suformuluotas jo dalykas (VPK 115 straipsnio 2 dalis, 138 straipsnis).

3Kauno apygardos teismas 2016-05-10 nutartimi atmetė ieškovo UAB „Šiaulių duona plius“ atskirąjį skundą, Kauno apylinkės teismo 2016-02-08 nutartį paliko nepakeistą ir nustatė ieškovui terminą iki 2016-05-30 ieškinio trūkumams pašalinti. Tokiu būdu Kauno apylinkės teismo 2016-02-08 nutartis yra įsiteisėjusi ir privaloma vykdyti (CPK 18 straipsnis).

4Per teismų paskirtą terminą ieškovas į civilinę bylą pateikė patikslintą ieškinį. Patikslintu ieškiniu ieškovas Kauno apylinkės teismas 2016-02-08 nutartyje nurodytų ieškinio trūkumų nepašalino. Kaip jau yra nurodyta nutartyje aukščiau, Kauno apylinkės teismas 2016-02-08 nutartimi įpareigojo ieškovą pateikti į bylą patikslintą ieškinį, kuriame būtų tiksliai ir aiškiai suformuluotas jo dalykas. Patikslintame ieškinyje ieškinio dalykas vėl nėra suformuluotas tiksliai ir aiškiai. Pirmuoju (pakeistu) ieškinio reikalavimu ieškovas prašo „priteisti iš atsakovo 1400 eur trūkumų šalinimo išlaidų“. Tačiau ieškinio dalyke nėra nurodyta kieno trūkumų (ieškinio trūkumų, atliktų darbų trūkumų, sutarties vykdymo trūkumų, ar kitokių trūkumų) šalinimo išlaidų ieškovas prašo priteisti iš atsakovo. Be to, nors patikslintu ieškiniu ieškovas prašo teismo sprendimo rezoliucine dalimi nustatyti ir teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodyti už ką iš atsakovo yra priteisiami 1400 Eur, tačiau patikslinto ieškinio dalyke nėra nurodyta ar iš atsakovo prašoma priteisti ieškovo jau patirtų išlaidų atlyginimą, ar ieškovas reiškia reikalavimą dėl būsimų nuostolių atlyginimo priteisimo. Pažymėtina, kad nagrinėdamas civilinę bylą teismas negali išeiti už ieškinyje arba priešieškinyje, jeigu byloje toks pareiškiamas, suformuluoto dalyko ribų, todėl teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą turi tenkinti arba atmesti ieškinio dalyką (o ne faktinį ieškinio pagrindą).

5Kaip jau yra nustatęs Kauno apylinkės teismas įsiteisėjusia 2016-02-08 nutartimi, ieškinio neatitikimas CPK 135 straipsnio 1 dalies 4 punkto 2 dalies reikalavimams nagrinėjamu atveju yra teisiškai reikšmingas jau ieškinio priėmimo proceso stadijoje.

6Nurodyti ieškinio trūkumai yra teisiškai reikšmingi jau ieškinio priėmimo proceso stadijoje, kadangi atsiliepimo į ieškinį nepateikimo atveju ieškovas siekia (taip pat ir patikslintu ieškiniu) bylos užbaigimo sprendimu už akių. Todėl atsiliepimo į ieškinį nepateikimo atveju, pašalinti aukščiau nurodytų ieškinio trūkumų parengiamojo teismo posėdžio metu nebūtų jokios galimybės.

7Be to aplinkybės, ar iš atsakovo yra prašoma priteisti ieškovo jau patirtų išlaidų atlyginimą, ar ieškovas reiškia reikalavimą dėl būsimų nuostolių atlyginimo priteisimo, nėra tiksliai bei aiškiai nurodytos ir patikslinto ieškinio faktiniame pagrinde- ieškovas apsiribojo tik abstrakčiu nurodymu, kad „mūsų nuomone, trūkumų šalinimo išlaidos yra 1400 eur“. Todėl priėmus patikslintą ieškinį su šiuo metu patikslintame ieškinyje suformuluotais jo faktiniu pagrindu ir dalyku, atsakovas iš ieškinio turinio negalėtų spręsti kokiu tikruoju faktiniu pagrindu ir dėl kokio dalyko ieškinys jam yra reiškiamas, todėl be jokio tam objektyvaus teisinio pagrindo būtų tiesiogiai pažeista atsakovo procesinė teisė jau atsiliepimu į ieškinį gintis nuo jam reiškiamų reikalavimų. Juo labiau atsakovo procesinė teisė jau atsiliepimu į ieškinį gintis nuo jam reiškiamų reikalavimų be jokio tam objektyvaus pagrindo būtų pažeista tuo atveju, jeigu teismas priimtų nagrinėjimui CPK reikalavimų neatitinkantį patikslintą ieškinį, kurį reiškia profesionaliai verslu užsiimantis juridinis asmuo, turintis galimybę pasisamdyti teisininką arba sudaryti atstovavimo sutartį su advokatu ar advokato padėjėju, kurie jam suteiktų kvalifikuotą teisinę pagalbą.

8Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje pažymi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2008; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-02-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-63/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-04-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-241/2013; ir kt.), kad pagal CPK normų nuostatas tinkamas teisės kreiptis į teismą įgyvendinimas, visų pirma siejamas su ieškovo pareiga tiksliai suformuluoti ieškinio pagrindą ir dalyką, t. y. suformuluoti juos taip, kad būtų aišku, kokio materialiojo teisinio rezultato siekiama iškeliant bylą, kokios faktinės aplinkybės nustatinėtinos nagrinėjant bylą. Tinkamas ieškinio dalyko ir pagrindo suformulavimas užtikrina tinkamą teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą, leidžia apibrėžti bylos teisminio nagrinėjimo ribas ir sudaro pagrindą įstatymo nustatytu ir ieškovo pasirinktu būdu išspręsti ginčą ir apginti pažeistas teises. Be to, tiksliai ir suprantamai suformuluotas ieškinio dalykas ir pagrindas ne tik leidžia teismui tinkamai pasirengti bylos nagrinėjimui, bet yra reikšmingas ir atsakovo bei kitų dalyvaujančių byloje asmenų teisių įgyvendinimui, nes nuo ieškinio dalyko ir pagrindo formulavimo priklauso jų atsikirtimų į ieškinį turinys, nustatinėtinoms aplinkybėms patvirtinti teiktini įrodymai. Ieškovui savo pareigos tinkamai neįvykdžius, ribojama atsakovo teisė gintis nuo jam pareikštų reikalavimų. Dėl to aiškus ieškinio dalyko suformulavimas ir faktinio pagrindo išdėstymas yra šalių lygiateisiškumo ir rungtyniškumo principų tinkamo įgyvendinimo prielaida. Teismas, priimdamas ieškinį privalo imtis priemonių, kad bylos nagrinėjimo ribos būtų aiškios. Šių tikslų teismas gali pasiekti taikydamas ieškinio trūkumų šalinimo institutą (CPK 138 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-04-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-241/2013). Priimdamas ieškinį pirmosios instancijos teismas, matydamas, kad ieškinio faktinis pagrindas ir dalykas nėra suformuluoti pilnai, privalo pasinaudoti ieškinio trūkumų šalinimo institutu ir nustatyti terminą ieškinio trūkumams pašalinti, įpareigodamas ieškovą pašalinti ieškinio trūkumus (CPK 115, 138 straipsniai). (Lietuvos Aukščiausio Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-01-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-24/2011). Procesinę situacija, kai ieškinio dalykas ir pagrindas yra suformuluoti ydingai, teismas turi teisę išspręsti ieškinio priėmimo metu, ir, nustatęs, kad pateiktas ieškinys neatitinka CPK 135 straipsnyje nustatytų ieškinio turinio reikalavimų, turi nustatyti terminą ieškinio trūkumams pašalinti (CPK 115 straipsnio 2 dalis, 138 straipsnis). (Lietuvos Aukščiausio Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-10-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-398/2011).

9Kadangi ieškovas per teismo nustatytą terminą nepašalino ieškinio trūkumų, kuriuos teismas įsiteisėjusia ir vykdyti privaloma nutartimi yra pripažinęs esminiais, ieškinys laikytinas nepaduotu (CPK 115 straipsnio 3 dalis, 138 straipsnis).

10Ieškovui išaiškintina, kad ši teismo nutartis neužkerta jam kelio bendra tvarka pareikšti teisme naują, atitinkantį CPK reikalavimus ieškinį tam pačiam atsakovui. Tokiame ieškinyje turi būti aiškiai ir tiksliai suformuluotas jo dalykas, taip pat kiekvieno reikalavimo faktinis pagrindas (aplinkybės, kuriomis yra grindžiami reikalavimai, tame tarpe prašomų priteisti sumų konkretūs paskaičiavimai), ieškinys turi būti apmokėtas CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyto dydžio žyminiu mokesčiu nuo bendros visų reiškiamų reikalavimų sumos. Tuo atveju, jeigu ieškovas bendra tvarka teisme reikš naują ieškinį, jis taip pat turi teisę prašyti teismo užskaityti anksčiau sumokėtą žyminį mokestį kaip dalį žyminio mokesčio naujoje civilinėje byloje (CPK 137 straipsnio 3 dalis, 4 dalis).

11Teismas, vadovaudamasis CPK 115 straipsnio 3 dalimi, 138 straipsniu, 290-291 straipsniais,

Nutarė

12Ieškovo UAB „Šiaulių duona plius“ ieškinį atsakovui UAB „Aveplast“ laikyti nepaduotu.

13Išaiškinti ieškovui, kad ši teismo nutartis neužkerta jam kelio bendra tvarka pareikšti teisme naują, atitinkantį CPK reikalavimus ieškinį tam pačiam atsakovui. Tokiame ieškinyje turi būti aiškiai ir tiksliai suformuluotas jo dalykas, taip pat kiekvieno reikalavimo faktinis pagrindas (aplinkybės, kuriomis yra grindžiami reikalavimai, tame tarpe prašomų priteisti sumų konkretūs paskaičiavimai), ieškinys turi būti apmokėtas CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyto dydžio žyminiu mokesčiu nuo bendros visų reiškiamų reikalavimų sumos. Tuo atveju, jeigu ieškovas bendra tvarka teisme reikš naują ieškinį, jis taip pat turi teisę prašyti teismo užskaityti anksčiau sumokėtą žyminį mokestį kaip dalį žyminio mokesčio naujoje civilinėje byloje.

14Siųsti ieškovui nutarties patvirtintą kopiją.

15Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai