Byla 2-10133-800/2013
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Bitė Lietuva“ ieškinį atsakovui G. R. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 1590,07 Lt skolos, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimams į ieškinį pateikti, buvo įteikti atsakovo šeimos nariui – broliui. Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl laikytina, kad atsakovas ieškinį pripažįsta.

5Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi CPK 142 str. nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

8Atlikus formalų byloje esančių rašytinių įrodymų vertinimą, nustatyta, kad 2010 m. vasario 19 d. su atsakovu buvo sudarytos judriojo telefono ryšio paslaugų sutartys Nr. GSCD/9359/2010 ir Nr. GSCD/9362/2010, pagal kurias atsakovas įsipareigojo naudotis paslaugomis 24 mėnesius (b.l. 7-14). Atsakovas neapmokėjo už suteiktas paslaugas, todėl 2011 m. kovo 14 d. sutarčių vykdymas buvo sustabdytas ir 2011 m. kovo 22 d. pranešimu atsakovas įspėtas apie sutarčių nutraukimą. Vadovaujantis sutarčių 16.3. punktu, nutraukus sutartį anksčiau termino dėl atsakovo kaltės, atsakovas privalo sumokėti baudą, kurios dydis yra lygus nuo pažeidimo dienos iki sutartyje nustatyto įsipareigojimo naudotis paslaugomis termino pabaigos nesumokėtų minimalių mokėjimų sumai. Sutartyje atsakovo pasirinktame apmokėjimo už paslaugas plane „Bitė Daugiau“ ir „Vodafone Mobile Connect“ nustatytas 69,00 Lt ir 25,63 Lt minimalus mėnesinis mokėjimas, o pažeidimas padarytas likus 11 mėnesių iki įsipareigojimo naudotis paslaugomis termino pabaigos, todėl bauda už sutarties sąlygų nevykdymą yra 1041,00 Lt (11 mėn.*69,00 Lt=759,00 Lt+11 mėn.*25,64 Lt=282,00 Lt). UAB „Bitė Lietuva“ pateikė atsakovui 2011 m. gegužės 15 d. sąskaitą už suteiktas paslaugas, kurioje įsiskolinimo už suteiktas paslaugas ir baudų suma yra 1590,07 Lt (b.l. 15). Skolos susidarymo laikotarpis -2010.11.15-2011.03.14.

9Pagal LR civilinio kodekso 6.716 str. 1 d., paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Pagal LR CK 6.720 str. 3 d. už suteikiamas paslaugas klientas apmoka sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Sutartyje numatyta kliento pareiga laiku bei nustatyta tvarka atsiskaityti už UAB „Bitė Lietuva“ suteiktas paslaugas. Atsižvelgiant į tai, skola už suteiktas mobiliojo ryšio tinklo paslaugas iš atsakovo yra priteistina.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (LR CK) 6.38 str. nustato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Tinkamu prievolės įvykdymu laikomas visiškas iš jos kylančių pareigų įvykdymas.

11Atsakovas neįvykdė sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, tokiu būdu pažeidė prievolę (LR CK 6.63 str. 1 d. 1 p., 2 p.).

12Pagal LR CK 6.245 str. 3 d. sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Netesybos (bauda, delspinigiai) - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas - kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus, kurių dydis nustatomas susitarimu dėl netesybų (t. y. sutartinius nuostolius). Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo prievolę (LAT c. b. Nr. 3K-7-304/2007; c. b. Nr.3K-3-401/2008, Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-492/2011 ir kt).

13LR CK 6.200 str. 1 d. numato, jog šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (LR CK 1.89 str. 1 d.).

14Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 1590,07 Lt skolos, kurią sudaro 549,07 Lt skola už suteiktas paslaugas bei 1041,00 Lt bauda.

15Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d. numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d.).

16Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str., iš atsakovo ieškovo naudai priteistina bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 72,00 Lt žyminis mokestis bei 36,00 Lt advokato paslaugų išlaidos.

17Kadangi valstybės patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą – 10 Lt, teismas šios sumos iš atsakovo nepriteisia (CPK 88 str. 3 p., 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

20ieškinį patenkinti visiškai.

21Priteisti iš G. R., a.k. ( - ) gyv.: ( - ), 1590,07 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus devyniasdešimt litų 07 ct) skolos, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą (1590,07 Lt), skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2013-05-06 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 72,00 Lt (septyniasdešimt du litus) žyminio mokesčio, 36,00 Lt (trisdešimt šešis litus 00 ct) advokato pagalbos išlaidų, UAB „Bitė Lietuva“, adresas: Žemaitės g. 15, Vilnius, naudai.

22Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kauno apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė, rašytinio proceso... 3. ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 1590,07 Lt skolos, 5 proc.... 4. Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas,... 5. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą... 6. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 7. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Atlikus formalų byloje esančių rašytinių įrodymų vertinimą, nustatyta,... 9. Pagal LR civilinio kodekso 6.716 str. 1 d., paslaugų sutartimi viena šalis... 10. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (LR CK) 6.38 str. nustato, jog... 11. Atsakovas neįvykdė sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, tokiu būdu... 12. Pagal LR CK 6.245 str. 3 d. sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė... 13. LR CK 6.200 str. 1 d. numato, jog šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir... 14. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, iš atsakovo ieškovo naudai... 15. Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d. numato, jog terminą įvykdyti... 16. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str., iš atsakovo ieškovo naudai... 17. Kadangi valstybės patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 142 str. 4 d., 153 str. 2... 20. ieškinį patenkinti visiškai.... 21. Priteisti iš G. R., a.k. ( - ) gyv.: (... 22. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 23. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...