Byla e2-319-617/2016
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Švenčionių rajono apylinkės teismo teisėjas Anatolij Januševskij, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal „BnP Finance“, AB ieškinį atsakovui J. J. dėl skolos ir palūkanų priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo J. J. 31,49 € negrąžinto kredito dalies, 9,01 € kredito mokesčio, 8,66 € palūkanų už naudojimąsi kreditu po kredito grąžinimo termino pabaigos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovas, gavęs teismo pranešimą, atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl teismas, ieškovės prašymu, priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Nustatyta, kad ieškovė su atsakovu 2014-12-24 sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. (duomenys neskelbtini), pagal kurią ieškovė atsakovui J. J. suteikė 200 Lt ( 57,92 € ) dydžio kreditą. Sutinkamai su minėtos sutarties 3.6.2. p. atsakovas įsipareigojo laiku grąžinti kreditoriui suteiktą kreditą ir sumokėti kredito mokestį. Atsakovas pagal minėtą sutartį įsipareigojimus vykdė iš dalies, atsiliepimo į ieškinį nepateikė, iš jo prašomos priteisti sumos neginčija. LR CK 6.38 str. nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Atsakovas netinkamai vykdė prievolę – viso suteikto kredito laiku negrąžino, kredito sutarties sąlygų laiku nevykdė, todėl iš atsakovo ieškovei priteistina 31,49 € negrąžinta kredito dalis.

6Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 9,01 € kredito mokesčio. Lietuvos civilinėje teisėje palūkanos skirstomos į pelno ( mokėjimo ) palūkanas, kurios yra mokestis už pinigų skolinimą ir kompensuojamąsias palūkanas, kurios yra minimalių kreditoriaus nuostolių, kurių nereikia įrodyti, kompensacija už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą. Pelno palūkanos yra atlyginimas, kurį skolininkas moka kreditoriui už naudojimąsi paskolintais pinigais, nesvarbu, kokie to naudojimosi rezultatai. Remiantis LR CK 6.872 str. 1 d. nuostatomis palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Jeigu šalys nėra susitarusios dėl palūkanų dydžio, palūkanos nustatomos pagal paskolos davėjo gyvenamosios ar verslo vietos komercinių bankų vidutinę palūkanų normą, galiojusią paskolos sutarties sudarymo momentu. Nagrinėjamu atveju tarp šalių 2014-12-24 sudarytoje vartojimo kredito sutartyje buvo nurodyta, kad metinė palūkanų norma yra 108,6 proc. Taip pat 2014-12-24 šalių buvo pasirašytos vartojimo kredito sutarties specialiosios sąlygos ir mokėjimo grafikas, kuriame nurodytos mokėtinos sumos per visą laikotarpį nuo 2015-01-24 iki 2015-12-24. Šiame grafike detaliai nurodyta, kokia mokama suma sudaro grąžinamą kreditą, palūkanas, kokią sumą iš viso atsakovas privalo mokėti kiekvieną mėnesį, t.y. palūkanų dydis, mokėjimo tvarka nustatyta šalių susitarimu. Kadangi mokėjimo ( pelno ) palūkanos yra prievolės vykdymas natūra, tai šalių sutartas pelno ( mokėjimo ) palūkanų dydis gali būti mažinamas taikant sutarčių teisės normas ( pavyzdžiui, LR CK 6.223, 6.228 str. ir kt.), tačiau turi būti nustatytas tam teisinis pagrindas. LR CK 6.228 str. 1 d. suteikta teisė šaliai atsisakyti sutarties arba tam tikros sąlygos, jeigu sutarties sudarymo metu sutartis ar atskira jos sąlyga nepagrįstai suteikė kitai šaliai perdėtą pranašumą. Remiantis teisiniu reglamentavimu, teismas turi teisę išnagrinėti sutarties sąlygą ir ją atitinkamai pakeisti LR CK 6.228 str. pagrindu tik esant šalies prašymui, jai įrodinėjant šios materialiosios teisės normos taikymo pagrindus konkrečiu atveju ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2014 ). Nagrinėjamu atveju toks prašymas byloje pareikštas nebuvo. Pažymėtina, kad pelno palūkanų dydis negali būti mažinamas remiantis LR CK 6.37 str. 3 d., 1.5 str. nuostatomis, nes šios normos taikytinos tik sprendžiant dėl kompensuojamųjų palūkanų mažinimo. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad tarp šalių sudarytoje sutartyje buvo aiškiai nurodytas palūkanų dydis, gautinos ir mokėtinos sumos. Šalių sutartimi nustatytos palūkanų normos neviršija Vartojimo kredito įstatyme nustatytų bendros vartojimo kredito kainos metinės normos. Pažymėtina, kad vartojimo kredito sutarties sudarymo metu 2014-12-24 galiojo LR Vartojimo kredito įstatymo 21 str. 1 d., kurioje nustatyta, jog bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad preziumuojama, jog bendra vartojimo kredito kaina neatitinka nurodyto straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, jeigu vartojimo kredito sutartyje nustatyta bendros vartojimo kredito kainos metinė norma sutarties sudarymo metu yra didesnė kaip 200 proc. Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma neviršijo įstatyme nustatytos 200 proc. ribos ir ieškovė neprašo priteisti vartojimo kredito mokestį už didesnį laikotarpį negu buvo naudotasi kreditu, todėl iš atsakovo ieškovei priteistinas ieškovės prašomas priteisti 9,01 € dydžio kredito mokestis.

7Atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, t.y. negrąžino kredito, todėl ieškovė prašo priteisti 8,66 € palūkanų nuo nesumokėtų kredito ir kredito mokesčio įmokų už laikotarpį nuo 2015-08-25 iki 2016-01-29. Pagal vartojimo kredito sutarties 6.1. punktą, paskolos gavėjui uždelsus sumokėti bet kurį paskolos sutartyje nustatytą mokėjimą, paskolos gavėjas įsipareigoja mokėti paskolos davėjui 108,6 proc. dydžio metines palūkanas. LR CK 6.73 str. 2 d. nustatyta, kad jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis LR CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartis sudaryta prisijungimo būdu, skaičiuojant palūkanų sumą nebuvo laikomasi LR Vartojimo kredito įstatymo nuostatų – palūkanos mažintinos. Kredito suteikimo momentu galiojo LR Vartojimo kredito įstatymas, kurio 11 str. 8 d. numato, jog pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi. Todėl teismas taiko šio įstatymo nuostatas ir priteisia iš atsakovo už ieškovės prašomą priteisti laikotarpį – nuo 2015-08-25 iki 2016-01-29, pagal ieškovės pateiktą palūkanų skaičiavimo lentelę, bet taikant 0,05 proc. palūkanas už kiekvieną pradelstą dieną – 1,70 €. Teismo vertinimu, tokia palūkanų suma adekvati faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams.

8LR CK 6.210 str. 1 d. nustato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas. Atsakovas laiku neatsiskaitė, todėl iš jo priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos ( 42,20 € ) nuo bylos iškėlimo teisme ( 2016-02-05 ) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Ieškovė, pateikiant teismui ieškinį, sumokėjo 15 € žyminį mokestį, turėjo 121 € išlaidų už procesinių dokumentų parengimą ir šias sumas prašo priteisti iš atsakovo. Teismas ieškinį patenkino iš dalies, todėl, atsižvelgiant į tai, jog ieškinys teismui buvo pateiktas elektroninių ryšių priemonėmis, iš atsakovo J. J. ieškovės naudai priteistinas 15 € ( minimalus žyminis mokestis ) (( 31,49 + 9,01 + 1,70 ) x 3 proc. – 25 proc. ) ( LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 2 d. ). Asmenys gali vesti savo bylas teisme patys arba per atstovus ( LR CPK 51 str. 1 d. ). LR CPK 56 str. 1 d. 1 p. ir 2 p. nustato, kad fizinių asmenų atstovais pagal pavedimą gali būti advokatai ir advokatų padėjėjai. Pagal LR CPK 98 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Pagal LR CPK 88 str. prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu priskiriamos būtinos ir pagrįstos išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti. Ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008 ). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą ( paslaugas ) maksimalaus dydžio patvirtinimo” ( 1R-77 2015-03-19 redakcija ) 2 p. teismas, nustatydamas priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, atsižvelgia į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ginčo sumos dydį, teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, šalių elgesį proceso metu, advokato darbo laiko sąnaudas, kitas svarbias aplinkybes. Ieškovė patyrė 121 € bylinėjimosi išlaidų už ieškinio parengimą, ieškovei atstovavo advokatų profesinė bendrija „Euroteisės biuras“. Ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos neviršija rekomendacijoje dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už teisinę pagalbą nustatytų maksimalių dydžių, tačiau byla nėra sudėtinga, teisiniai santykiai spręstini civilinėje byloje nereikalavo kompleksinių teisinių sprendimų, ginčo suma nedidelė, ieškovui tokio pobūdžio bylose teikiamos pastovios ir pagal savo pobūdį vienarūšės teisinės paslaugos, nėra sprendžiamas naujas teisės taikymo klausimas, atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl papildomų proceso veiksmų dėl ginčo nagrinėjimo teisme atlikti nereikėjo, ieškinys yra šabloniškas, todėl nėra reikalingos papildomos darbo sąnaudos jam parengti. Teismas mano, kad esant tokioms aplinkybėms, atsižvelgus į protingumo, teisingumo, sąžiningumo principų reikalavimus ieškovė patyrė 50 € pagrįstų ir būtinų išlaidų procesiniams dokumentams parengti. Ieškinys patenkintas iš dalies, todėl priteistinos 43 € dydžio bylinėjimosi išlaidos už ieškinio parengimą. Likusioje dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ieškinys atmestinas.

10Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3 € sumos, todėl nepriteistinos ( LR CPK 96 str. 6 d., Teisingumo ir Finansų ministrų 2014-09-23 įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ ).

11Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 1 d., 286 str., LR CK 6.38 str. 1 d., teismas

Nutarė

12Ieškinį patenkinti iš dalies.

13Priteisti iš J. J. „BnP Finance“, AB naudai 31,49 € negrąžinto kredito, 9,01 € kredito mokesčio, 1,70 € palūkanų, 15 € žyminio mokesčio, 43 € išlaidų už procesinių dokumentų parengimą, iš viso – 100,20 € ( vieną šimtą € 20 ct ), 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos ( 42,20 € ) nuo bylos iškėlimo teisme dienos ( 2016-02-05 ) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

15Atsakovas J. J. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Švenčionių rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovė „BnP Finance“, AB per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Švenčionių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai