Byla 2-1549-991/2016
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Neringa Ruibytė-Karimžanova, sekretoriaujant Dovilei Radžienei, dalyvaujant ieškovės DNSB „Pamarys“ atstovui F. Č., atsakovui A. B., atsakovo atstovei advokatei Alisai Kostiuk, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės DNSB „Pamarys“ ieškinį atsakovui A. B. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama iš atsakovo priteisti 944,74 Eur skolą, 30,46 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, kad atsakovui nuosavybės teise priklauso butas, esantis adresu ( - ). Ieškovė administruoja gyvenamąjį namą, esantį adresu ( - ). Pagal bendrijos įstatus, Lietuvos respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymą bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82 straipsnio 3 dalį, atsakovas turi pareigą kas mėnesį mokėti ieškovei už suteiktas komunalines paslaugas bei kitus įstatyme numatytus mokesčius. Atsakovas šią pareigą vykdė netinkamai laikotarpiu nuo 2013 m. gegužės mėn. iki 2015 m. spalio mėn., dėl to susidarė 944,74 Eur dydžio įsiskolinimas. Ieškovė vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.71 straipsniu paskaičiavo, kad atsakovas turi sumokėti 30,46 Eur delspinigių. Ieškovė pažymėjo, kad ne kartą ragino atsakovą sumokėti skolą, tačiau atsakovas iki šios dienos skolos nesumokėjo. Teismo posėdyje ieškovės atstovas F. Č. ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti visiškai.

3Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Teismo posėdyje atsakovas ir jo atstovė advokatė Alisa Kostiuk su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovo atstovė pažymėjo, kad ieškovė netinkamai suformulavo ieškinio reikalavimą, nepateikė įrodymų, pagrindžiančių prašomas priteisti sumas bei aplinkybes, patvirtinančias, kad atsakovas šių sumų nėra sumokėjęs.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Bylos duomenims nustatyta, kad atsakovui nuosavybės teise priklauso butas, esantis adresu ( - ). Ieškovė teikia būtinąsias pastato bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir naudojimo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkams. Pagal ieškovės pateiktą 2015-11-09 pažymą, atsakovas 2015-11-01 yra skolingas 944,74 Eur, nuo šios sumos paskaičiuota 30,46 Eur delspinigių. Duomenų apie tai, kad skola sumokėta, byloje nėra.

6Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 944,74 Eur skolą už teiktas komunalines bei daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas. Atsakovas su ieškovės reikalavimais nesutinka, nurodo, kad kiekvieną mėnesį gavęs ieškovės sąskaitą ją apmoka ir jokio įsiskolinimo negali būti. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82 straipsnio 3 dalimi butų ir patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skirtos namui atnaujinti. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, kai šie savininkai neįsteigę bendrijos arba nesudarę jungtinės veiklos sutarties, administravimo išlaidų apmokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnis, kurio 4 dalyje nurodyta, kad administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje konstatuota, kad įstatymai nustato butų ir kitų patalpų savininkų pareigas, kurių negali pakeisti ar eliminuoti nei šios nuosavybės teisės subjektai, nei daugiabučio namo savininkų bendrija ar kitas bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo teises įgyvendinantis asmuo. Įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigas bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, yra įtvirtinta bendroji taisyklė, jog bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti. Šiai taisyklei taikyti yra teisiškai nereikšminga atitinkamų bendrosios dalinės nuosavybės objektų daromos nurodytos išlaidos, funkcinė paskirtis, taip pat bendraturčio, kuriam ji taikytina naudojimosi ar nesinaudojimo tais objektais aplinkybės.

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 12 ir 178 straipsnius šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (CPK 182 straipsnis). Įrodinėti turinčias reikšmės civilinėje byloje aplinkybes (įrodinėjimo dalyką) yra šalių ir kitų dalyvaujančių byloje asmenų ir teisė, ir pareiga. Šias teises ir pareigas pirmiau išvardyti asmenys įgyvendina nurodydami teisiškai reikšmingas aplinkybes, rinkdami ir pateikdami teismui įrodymus bei dalyvaudami juos tiriant ir vertinant. CPK 226 straipsnyje nustatyta, kad šalys ir tretieji asmenys turi pateikti teismui visus turimus įrodymus bei paaiškinimus, turinčius reikšmės bylai, taip pat nurodyti įrodymus, kurių jie negali pateikti teismui, kartu nurodydami aplinkybes, trukdančias tai padaryti, bei galutinai suformuluoti savo reikalavimus ir atsikirtimus į pareikštus reikalavimus pasirengimo nagrinėti bylą teisme metu. Neįvykdžius įrodinėjimo pareigų arba netinkamai jas įvykdžius, įrodinėjimo subjektui (dažniausiai proceso šaliai) gali atsirasti neigiamų padarinių – teismas gali atitinkamas įrodinėtas aplinkybes pripažinti neįrodytomis (neegzistavusiomis) ir, tuo remdamasis, priimti procesinį sprendimą išspręsti ginčą iš esmės. Kasacinio teismo praktika dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, yra suformuota (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Panevėžio miesto savivaldybė v. UAB „Panevėžio miestprojektas“, bylos Nr. 3K-3-526/2009; 2010 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,JG Property developments“ v. A. B., bylos Nr. 3K-3-500/2010; 2012 m. kovo 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Lietuva Statoil“ v. UAB „DL logistika“ir kt., bylos Nr. 3K-3-64/2012; 2013 m. balandžio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-240/2013; kt.). Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovui nuosavybės teise priklauso butas, esantis adresu ( - ), o ieškovė teikia būtinąsias pastato bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir naudojimo paslaugas šio daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkams. Duomenų, kad ieškovė paslaugas teikia netinkamai byloje nepateikta, taigi atsakovas turi pareigą mokėti ieškovei kas mėnesį paskaičiuotas sumas už suteiktas administravimo ir kitas paslaugas.

8Ieškovė ieškinyje nurodo, kad atsakovas laikotarpiu nuo 2013 m. gegužės mėn. iki 2015 m. spalio mėn. nemokėjo už suteiktas paslaugas ieškovei, dėl to susidarė 944,74 Eur dydžio įsiskolinimas. Pagal ieškovės pateiktą 2015-11-09 pažymą, atsakovas 2015-11-01 yra skolingas 944,74 Eur, nuo šios sumos paskaičiuota 30,46 Eur delspinigių. Būtina įvertinti tai, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-11-10 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-7351-512/2011 tenkino ieškovės DNSB „Pamarys“ ieškinį ir iš atsakovo A. B. priteisė ieškovei 2148,82 Lt (622,34 Eur), 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 467,00 Lt (135,25 Eur) bylinėjimosi išlaidas. Šiame sprendime nurodyta, kad įsiskolinimas priteisiamas už laikotarpį nuo 2009 m. pradžios iki 2011 m. vasario mėn. Iš ieškovės pateiktų atsakovo įsiskolinimo apskaičiavimo pažymų matyti, kad iki 2011-01-31 iš atsakovo priteistas 622,34 Eur įsiskolinimas, laikotarpiu nuo 2011-02-01 iki 2013-04-30 atsakovui priskaičiuota už suteiktas paslaugas mokėti 317,58 Eur, laikotarpiu nuo 2013-05-01 iki 2015-10-31 atsakovui priskaičiuota už suteiktas paslaugas mokėti 627,37 Eur. Ieškovė nagrinėjamoje byloje prašo priteisti įsiskolinimą tik už laikotarpį nuo 2013 m. gegužės mėn. iki 2015 m. spalio mėn. Atkreiptinas dėmesys, kad iš ieškovės 2016-06-28 į bylą pateiktų detalių pažymų matyti, jog už 2015 metų gegužės mėnesį nurodoma mokėti suma 58,02 Eur, tačiau į šią sumą įskaičiuojami 26,43 Eur delspinigiai. Kadangi ieškovė atskirai reiškia reikalavimą priteisti iš atsakovo delspinigius, ši suma iš pagrindinio reikalavimo sumos išskaičiuotina. Įvertinus nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad už laikotarpį nuo 2013-05-01 iki 2015-10-31 atsakovui paskaičiuota sumokėti 600,94 Eur. Pastebėtina ir tai, kad, nors ieškovė nepateikė į bylą už visą laikotarpį, už kurį prašomą priteisti skolą iš atsakovo, atsakovui teiktų sąskaitų, teismui nėra pagrindo abejoti ieškovės į bylą pateiktomis pažymomis, patvirtintomis DNSB „Pamarys“ pirmininko F. Č. ir buhalterės E. B..

9Atsakovas nesutinka su ieškovo nurodytomis aplinkybėmis ir teigia, kad kiekvieną mėnesį gavęs ieškovės sąskaitą ją apmoka ir jokio įsiskolinimo negali būti. Pažymėtina, kad atsakovas nepateikė jokių duomenų, patvirtinančių, kad už ieškinyje nurodytą laikotarpį jis yra apmokėjęs visas sąskaitas ieškovei (CPK 178 straipsnis). Be to, atsakovas teismo posėdyje paaiškino, kad iš jo senatvės pensijos kiekvieną mėnesį yra atskaitoma suma, kuri pervedama ieškovei, todėl jis papildomai mokėti ieškovei neturi. Kaip jau minėta, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-11-10 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-7351-512/2011 iš atsakovo A. B. priteista ieškovei 2148,82 Lt (622,34 Eur) skola už laikotarpį nuo 2009 m. pradžios iki 2011 m. vasario mėnesio bei kitos su šiuo reikalavimu susijusios sumos. Bylos medžiaga patvirtina, kad antstolė B. T. išieško skolą pagal minėtą teismo sprendimą. Taigi akivaizdu, kad atsakovo nurodomos sumos yra išskaitomos iš jo senatvės pensijos už ankstesnį laikotarpį, dėl kurio priimtas teismo sprendimas. Kitų duomenų, pagrindžiančių aplinkybę, kad atsakovas yra sumokėjęs ieškovei priskaitytas ir prašomas priteisti sumas, atsakovas nepateikė (CPK 178 straipsnis).

10Esant išdėstytoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas priteisti skolą tenkintinas iš dalies, ieškovei iš atsakovo priteistina 600,94 Eur skola už laikotarpį nuo 2013-05-01 iki 2015-10-31 (CK 4.84 straipsnio 4 dalis).

11Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 30,46 Eur delspinigius. Pagal ieškovės pateiktą pažymą atsakovui laikotarpiu nuo 2015 metų balandžio mėnesio iki 2015 m. spalio mėnesio už kiekvieną neapmokėtą sąskaitą už kiekvieną uždelstą dieną skaičiavo 0,02 procento dydžio delspinigius. Nurodyta bendra delspinigių suma 30,46 Eur. Atsakovas, laiku ir tinkamai nevykdęs piniginės prievolės privalo mokėti ieškovei netesybas – baudą, delspinigius (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Ieškovės atstovas F. Č. teismo posėdyje paaiškino, kad delspinigių normos dydis yra nustatytas visuotinio susirinkimo nutarimu. Šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 straipsnis). Būtina įvertinti tai, kad ieškovė nepateikė rašytinių įrodymų, patvirtinančių, kad visuotinio susirinkimo nutarimu buvo patvirtinta būtent tokia delspinigių norma. Pažymėtina, kad teismas parengiamųjų teismo posėdžių metu išaiškino ieškovės pareigą pateikti visus įrodymus, susijusius su nagrinėjama byla, taip pat išaiškino teisę pasirūpinti tinkamu atstovavimu byloje, skyrė papildomus parengiamuosius teismo posėdžius tam, kad ieškovė galėtų patikslinti reikalavimus, pateikti papildomus įrodymus bei pasirūpinti tinkamu atstovavimu. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, pripažintina, kad ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo delspinigius neįrodytas, todėl netenkintinas.

12Ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 straipsnio 1 dalis).

13Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, ieškovės ieškinys tenkintinas iš dalies, ieškovei iš atsakovo priteistina 600,94 Eur skola ir 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kita ieškinio dalis atmestina.

14Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 29,00 Eur sumokėtas žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Patenkinus 62 procentus ieškinio reikalavimų, ieškovei iš atsakovo priteisiama 17,98 Eur bylinėjimosi išlaidoms atlyginti (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

15Bylos duomenimis nustatyta, kad Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyriaus 2016-05-30 sprendimu Nr. 2.3-(NTP-2)-16-T-2164-8605 dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo atsakovas 50 procentų atleistas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų. Pagal Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyriaus 2016-07-07 pažymą Nr. NTP-7-7624 dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų, antrinės teisinės pagalbos išlaidas sudaro 34,74 Eur. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, o atsakovas atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, tai bylinėjimosi išlaidos išieškomos į valstybės biudžetą iš ieškovo, neatleisto nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, proporcingai atmestai jo ieškinio reikalavimų daliai (CPK 96 straipsnio 3 dalis). Atmetus 38 procentus ieškinio reikalavimų, iš ieškovės priteistina 13,20 Eur valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų (CPK 96 straipsnio 3 dalis).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovo A. B. 600,94 Eur skolą, 5 procentų metines palūkanas už priteistą 600,94 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-12-31) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 17,98 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei DNSB „Pamarys“.

19Kitą ieškinio dalį atmesti.

20Priteisti iš ieškovės DNSB „Pamarys“ 13,20 Eur antrinės teisinės pagalbos išlaidų į valstybės biudžetą, šią sumą pervedant į Valstybės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas Nr. ( - ), „Swedbank“; AB, Nr. ( - ), AB Citadele“ bankas; Nr. ( - ), AB DNB bankas; Nr. ( - ), AB SEB bankas; Nr. ( - ), AB „Šiaulių bankas“; Nr. ( - ), Danske Bank A/S Lietuvos filialas; Nr. ( - ), Nordea Bank AB Lietuvos skyrius; Nr. ( - ), UAB „Medicinos bankas“, įmokos kodas 5630, paskirtis – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

21Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Neringa Ruibytė-Karimžanova,... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama iš atsakovo priteisti... 3. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Teismo... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Bylos duomenims nustatyta, kad atsakovui nuosavybės teise priklauso butas,... 6. Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 944,74 Eur skolą už teiktas... 7. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 12 ir 178 straipsnius... 8. Ieškovė ieškinyje nurodo, kad atsakovas laikotarpiu nuo 2013 m. gegužės... 9. Atsakovas nesutinka su ieškovo nurodytomis aplinkybėmis ir teigia, kad... 10. Esant išdėstytoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas priteisti skolą... 11. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 30,46 Eur delspinigius. Pagal... 12. Ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo... 13. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, ieškovės ieškinys tenkintinas iš... 14. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos... 15. Bylos duomenimis nustatyta, kad Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268,... 17. ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovo A. B. 600,94 Eur skolą, 5 procentų metines palūkanas... 19. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 20. Priteisti iš ieškovės DNSB „Pamarys“ 13,20 Eur antrinės teisinės... 21. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...