Byla e2S-260-258/2018

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rita Kisielienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo A. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 28 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės S. B. ieškinį dėl santuokos nutraukimo, pareikštą atsakovui A. B., atsakovo A. B. priešieškinį, pareikštą ieškovei S. B. ir atsakovei A. E. M., tretieji asmenys, pareiškę savarankiškus reikalavimus: UAB „Vilniaus energija“, UAB Vilniaus vandenys, AB „Lesto“ (dabar AB „Energijos skirstymo operatorius“), Danske Bank A/S Lietuvos filialas (teisių perėmėjas – „Swedbank“, AB), tretieji asmenys, nepareiškę savarankiškų reikalavimų: AB SEB bankas, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, išvadą teikianti institucija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Atsakovas A. B. 2017 m. birželio 5 d. pateikė apeliacinį skundą. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 8 d. nutartimi atsakovui A. B. buvo nustatytas septynių dienų terminas apeliacinio skundo trūkumams pašalinti: suformuluoti apeliacinio skundo dalyką ir pagrindą, taip pat sumokėti mokėtiną žyminį mokestį.
 2. Atsakovui A. B. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 8 d. nutartimi nustatytas terminas apeliacinio skundo trūkumams pašalinti baigėsi 2017 m. birželio 17 d (CPK 1751 straipsnio 10 dalis). Teismo nustatytu terminu atsakovas A. B. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 8 d. nutarties neįvykdė ir 2017 m. birželio 29 d. pateikė teismui prašymą dėl procesinio termino pratęsimo dešimčiai dienų, nurodydamas, kad teismo nustatytu terminu negalėjo įvykdyti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 8 d. nutarties dėl didelės Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 2 d. sprendimo apimties, rengiamo atsiliepimo į ieškovės S. B. pateiktą apeliacinį skundą, taip pat dėl nuo 2017 m. gegužės 24 d. iki 2017 m. birželio 9 d. turėto nedarbingumo ir kt. priežasčių.
 3. Teismas 2017 m. liepos 20 d. rezoliucija atsakovo prašymą tenkino ir pratęsė terminą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 8 d. nutarties įvykdymui iki 2017 m. liepos 20 d.
 4. Atsakovas A. B. nepašalinęs teismo nustatytu terminu apeliacinio skundo trūkumų, 2017 m. liepos 21 d. pateikė teismui pranešimą, kuriuo nurodė, jog 2017 m. liepos 20 d. Vilniaus miesto apylinkės teismui buvo išsiųstas A. B. patikslintas apeliacinis skundas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 2 d. sprendimo pagrįstumo, tačiau dėl didelės skundo ir prie jo teikiamų dokumentų apimties apeliacinis skundas su priedais buvo išsiųstas registruota korespondencija. Kartu prie šio pranešimo atsakovas A. B. pridėjo AB „Lietuvos pašto“ kvitą, patvirtinantį, kad 2017 m. liepos 20 d. Vilniaus miesto apylinkės teismui mažąja nepirmenybine korespondencija buvo išsiųsta nenurodyto turinio korespondencija.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. liepos 28 d. nutartimi teismas nutarė laikyti nepaduotu atsakovo A. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 2 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-501-989/2017, ir grąžinti jį atsakovui A. B..
 2. Teismas konstatavo, kad atsakovui A. B. teismas sudarė visas sąlygas apeliacinio skundo trūkumams pašalinti ir pateikti jį teismui. Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimas buvo priimtas ir paskelbtas 2017 m. gegužės 2 d. Apeliacinio skundo pateikimo terminas nagrinėjamoje civilinėje byloje baigėsi 2017 m. birželio 2 d. (CPK 307 straipsnio 1 dalis). Atsakovui A. B., kuris yra kvalifikuotas teisininkas, 22 metus praktikuojantis advokatas, pratęsus teismo nustatytus terminus, buvo skirtas beveik trijų mėnesių terminas, t. y. nuo 2017 m. gegužės 2 d. iki 2017 m. liepos 20 d. pateikti apeliacinį skundą, atitinkantį CPK nustatytus reikalavimus. Teismas sprendė, kad nurodytas beveik trijų mėn. laikotarpis yra pakankamas ištaisyti apeliacinio skundo trūkumams.
 3. Teismas nurodė, kad atsakovo 2017 m. liepos 21 d. pateiktas pranešimas dėl teismo nutarties vykdymo ir kartu pateiktas AB „Lietuvos paštas“ 2017 m. liepos 20 d. kvitas nepatvirtina, kad teismui buvo siųstas būtent apeliacinis skundas nagrinėjamoje byloje.
 4. Teismas taip pat nurodė, kad atsakovui A. B. 2017 m. liepos 20 d. išsiuntus apeliacinį skundą Vilniaus miesto apylinkės teismui jis teismą turėjo pasiekti iki 2017 m. liepos 24 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 3-128 yra nustatytas maksimalus Lietuvoje siunčiamų registruotos nepirmenybinės korespondencijos siuntų (kaip šiuo atveju yra nurodyta atsakovo A. B. pateiktame AB „Lietuvos paštas“ 2017 m. liepos 20 d. kvite) siuntimo laikas, kuris skaičiuojamas nuo pašto siuntos priėmimo siųsti iki jos pristatymo gavėjui datos ir yra 2 darbo dienos nuo siuntos įteikimo (žr. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. vasario 28 d. įsakymą Nr. 3-128,,Dėl universaliosios pašto paslaugos kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“). Vadinasi, apeliacinis skundas turėjo būti teisme gautas 2017 m. liepos 24 d.
 5. Teismas konstatavo, kad atsakovas A. B. nustatytu terminu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 8 d. nutarties neįvykdė ir nepašalino apeliacinio skundo trūkumų, todėl vadovaujantis CPK 316 straipsnio 2 dalimi atsakovo A. B. apeliacinis skundas yra grąžintinas jį padavusiam asmeniui, o byla siųstina apeliacinės instancijos teismui (CPK 317 straipsnio 2 dalis).
 1. Atskirojo skundo argumentai
 1. Atskiruoju skundu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-07-28 ginčijamą teismo nutartį panaikinti, atnaujinti A. B. procesinį terminą apeliacinio skundo dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-05-02 sprendimo peržiūrėjimo apeliacine tvarka priėmimui ir jį priimti. Nurodo, kad atsakovo apeliacinis skundas su priedais buvo išsiųstas iš AB Lietuvos paštas, registruota korespondencija. Tai patvirtina teismui jau kartą su A. B. prašymu teiktas registruotos korespondencijos pašto skyriuje priėmimo kvitas. AB „Lietuvos paštas“ administruojamame tinklalapyje pastebėjęs, jog registruota korespondencija Nr. RN387594793LT pažymėta kaip gauta iš kliento siuntimui, bet nesant jokių kitų žymų, kreipėsi į AB Lietuvos paštas Viliaus 9-tą pašto skyrių su prašymu paaiškinti tolimesnį siuntos likimą. Apie visus savo veiksmus, patvirtinat juos rašytiniais įrodymais buvo informuotas bylą nagrinėjęs pirmos instancijos teismas, prašant pastarojo dar šiek tiek palaukti, nes pašte atsakovui buvo paaiškinta, jog galimai dėl pašto darbuotojų klaidos registruota korespondencija buvo išsiųsta paprastu laišku. Tik 2017-08-07 iš AB Lietuvos paštas atsakovas sulaukė atsakymo, kuriuo pastarasis buvo informuotas, jog registruotos korespondencijos Nr. RN387594793LT, kuriuo A. B. Vilniaus Miesto apylinkės teismui išsiuntė apeliacinį skundą dėl teismo 2017-05-02 sprendimo, nes tuo metu atsakovas jokių kitų bylų, kuriose procesinis terminas turėjo pasibaigti 2017-07-20 neturėjo, nepavyko surasti, todėl nusprendė laikyti ją prarasta.
IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados Atskirasis skundas netenkinamas.
 1. Atskirajam skundui paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) (338 str.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 2. Atsakovas ir ieškovė, jau esant bylai paskirtai nagrinėti posėdyje apeliacinės instancijos teisme, pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriais atsakovas išplėtojo bei pateikė naujus atskirojo skundo argumentus, o ieškovė pateikė rašytinius paaiškinimus, tačiau CPK 323 str. yra pasakyta, kad pasibaigus apeliacinio (atskirojo) skundo padavimo terminui, keisti (papildyti) apeliacinį (atskirąjį) skundą yra draudžiama, todėl ieškovės ir atsakovo rašytinius paaiškinimus atsisakytina priimti.
 3. Byloje keliamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas nepašalinus trūkumų laikė nepaduotu apeliacinį skundą, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas, dėl kurio apeliacinės instancijos teismas ir pasisako.
 4. Asmens teisė kreiptis į apeliacinės instancijos teismą ginčijant pirmosios instancijos teismo sprendimų teisėtumą ir pagrįstumą realizuojama paduodant apeliacinį skundą, kuris kartu yra priemonė apeliaciniam procesui pradėti. Apeliacinio skundo turiniui ir formai taikytini bendrieji procesiniams dokumentams CPK keliami reikalavimai, o taip pat CPK 306 straipsnyje įtvirtinti apeliacinio skundo turinio reikalavimai. Pažymėtina, kad sprendžiant apeliacinių skundų priėmimo klausimus bei siekiant proceso koncentruotumo negalima be pakankamai rimto pagrindo taikyti procesinių dokumentų trūkumų šalinimo institutą. Bylos proceso dalyvių pateiktas procesinis dokumentas turi būti priimamas bei atliekami su tuo susiję teismo procesiniai veiksmai, jeigu tokio dokumento trūkumai yra tik formalūs ir nedarantys esminės įtakos procesinio dokumento galiojimui pagal turinį ir formą. Tačiau tais atvejais, kai apeliacinio skundo trūkumai yra esminiai, pateiktas apeliacinis skundas ar jo priedai neatitinka CPK bendrųjų procesiniams dokumentams keliamų reikalavimų arba CPK 306 ir 311 straipsniuose nurodytų reikalavimų, teismas turi priimti nutartį ir nustatyti apeliantui terminą trūkumams pašalinti (CPK 316 str. 1 d.).
 5. Bylos duomenimis Vilniaus miesto teismas 2017-06-08 nutartimi nustatė atsakovui terminą apeliacinio skundo trūkumams pašalinti – nurodyti kuo pasireiškė skundžiamos teismo nutarties neteisėtumas ir nepagrįstumas, kokias netinkamas materialines ir procesines teisės normas teismas taikė, nuo kokios nuo aukštesnės instancijos teismų suformuotos teisės aiškinimo ir taikymo praktikos nukrypo. Taip pat apeliantas buvo įpareigotas sumokėti 324 EUR dydžio žyminį mokestį už apeliacinį skundą ir pateikti teismui įrodymus, patvirtinančius žyminio mokesčio sumokėjimą.
 6. Galutinis terminas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 8 d. nutartyje nurodytiems trūkumams pašalinti buvo nustatytas iki 2017 m. liepos 20 d. Teismas skundžiama nutartimi konstatavo, kad atsakovas nustatytu terminu apeliacinio skundo trūkumų nepašalino. Atsakovas teigia, kad 2017-07-20, t. y. nepraleidęs trūkumams pašalinti termino, išsiuntė apeliacinį skundą, tačiau dėl pašto kaltės jis teisme nebuvo gautas. Šias aplinkybes grindžia AB „Lietuvos pašto“ raštu, kuriame apeliantas buvo informuotas, kad jo 2017-07-20 išsiųstos siuntos nepavyko rasti, todėl ji pripažinta dingusia. Pažymėtina, jog aplinkybės, susijusios su apeliacinio skundo išsiuntimu, būtų svarbios tuo atveju, jei atsakovas būtų pašalinęs Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-06-08 nutartyje nurodytus trūkumus. Šiuo gi atveju atsakovas, su atskiruoju skundu pateikdamas apeliacinį skundą, nepateikė jokių duomenų apie žyminio mokesčio sumokėjimą. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, nėra duomenų apie atsakovo atliktą mokėjimą laikotarpiu nuo 2017-06-08 iki 2017-07-20. Žyminio mokesčio nesumokėjimas yra esminis apeliacinio skundo trūkumas ir kliūtis priimti apeliacinį skundą. Pažymėtina, jog bent vieno teismo nurodyto apeliacinio skundo trūkumo nepašalinus yra pagrindas laikyti apeliacinį skundą nepaduotu. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog apeliantas A. B. nustatytu terminu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 28 d. nutarties neįvykdė ir nepašalino apeliacinio skundo trūkumų ir pagrįstai apeliacinį skundą laikė nepaduotu (CPK 316 str. 2 d.).
 7. Esant anksčiau išvardytoms aplinkybėms pirmosios instancijos teismo nutarties atskirojo skundo motyvais keisti ar naikinti nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

4Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

5Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

6Atsisakyti priimti ieškovės 2018-01-04 ir atsakovo 2018-01-09 pateiktus rašytinius paaiškinimus.

Proceso dalyviai