Byla e2A-827-555/2016
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Tamašauskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų 103-osios Daugiabučių namų savininkų bendrijos ir A. S. patikslintus apeliacinius skundus dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 1 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-859-199/2015 pagal ieškovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovams 103-ajai Daugiabučių namų savininkų bendrijai, A. S., tretieji asmenys akcinė bendrovė „Kauno energija“, V. Š. dėl žalos atlyginimo.

3Apeliacinės instancijos teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

72011 m. rugsėjo 6 d. atliekant Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo įrenginių hidraulinį bandymą daugiabučiame gyvenamajame name, esančiame adresu ( - ) dėl per didelio slėgio šildymo sistemoje bute Nr. 8 sutrūko radiatorius ir iš jo pratekėjęs vanduo užpylė žemiau esantį, trečiajam asmeniui V. Š. nuosavybės teise priklausantį butą, esantį ( - ), kuris buvo apdraustas pas ieškovę Būsto draudimu. Ieškovė atlikusi įvykio patikrinimą ir nustačiusi, kad įvyko draudžiamasis įvykis išmokėjo trečiajam asmeniui V. Š. draudimo išmoką 855,54 Eur (2 954 Lt) sumoje. Įvykio metu daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ) šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka organizavo ir už tai atsakė pastato bendrojo naudojimo objektų administratorius, atsakovė 103-oji DNSB. Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą vykdė atsakovas A. S., kuris taip pat vykdė šio pastato savininkų bendrijos valdybos pirmininko pareigas. Atsakovas 103 – oji DNSB iki hidraulinio bandymo pradžios neorganizavo pastato šilumos vartojimo įrenginių atjungimo aklėmis, o atsakovas A. S. iki hidraulinio bandymo pradžios neatjungė aklėmis pastato šilumos vartojimo įrenginių, nors AB „Kauno energija“ apie hidraulinius bandymus buvo pranešusi dienraštyje „Kauno diena“ 2011 m. rugpjūčio 26 d. ir 2011 m. rugsėjo 5 d. dienomis, o taip pat ir įmonės internetiniame puslapyje.

82.

9Ieškovė AB „Lietuvos draudimas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti solidariai iš atsakovų 103-osios Daugiabučių namų savininkų bendrijos (toliau – DNSB) ir A. S. 855,54 Eur (2 954,00 Lt) žalos atlyginimo, iš atsakovo 103-osios DNSB 6 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, iš atsakovo A. S. 5% dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir turėtas bylinėjimosi išlaidas.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

123.

13Kauno apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 1 d. sprendimu ieškinį tenkino: priteisė solidariai iš atsakovų A. S. ir 103-osios Daugiabučių namų savininkų bendrijos ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ naudai 855,54 Eur (2 954,00 Lt) žalai atlyginti, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2014 m. rugpjūčio 7 d.) iki visiškos sprendimo įvykdymo, lygiomis dalimis 25,78 Eur žyminio mokesčio, kas iš kiekvieno sudaro po 12,88 Eur, 376,50 Eur už advokato teisinę pagalbą, kas iš kiekvieno sudaro po 188,25 Eur; priteisė iš atsakovų A. S. ir 103-osios Daugiabučių namų savininkų bendrijos valstybei lygiomis dalimis 13,91 Eur, kas iš kiekvieno sudaro po 6,96 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu; atsakovo A. S. prašymą dėl ieškinio senaties termino taikymo, atmetė.

144.

15Teismas nustatė, kad šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą name, esančiame adresu ( - ) turėjo organizuoti pastato bendrojo naudojimo objektų administratorius 103-oji DNSB, o pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą vykdyti sutinkamai su Namo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartimi Nr. 1, Šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartimi 2007 m. lapkričio 28 d. Nr. 07-162 prižiūrėtojas A. S., jo pareiga buvo paruošti pastatą kasmetiniams vamzdynų hidrauliniams bandymams, kadangi jam 103-oji DNSB perdavė atsakingo asmens už šilumos ūkį funkcijas. Teismas sprendė, kad AB „Kauno energija“ apie vykdomus hidraulinius bandymus iš anksto 2 kartus informavusi šilumos vartotojus, paskelbiant informaciją dienraštyje „Kauno diena“ 2011 m. rugpjūčio 26 d. ir 2011 m. rugsėjo 5 d. bei savo internetiniame tinklalapyje www.kaunoenergija.lt apie tai, kad bus atliekami planiniai vamzdynų remonto darbai laikotarpyje nuo 2011 m. rugsėjo 5 d. 22 val. iki 2011 m. rugsėjo 12 d. 16.30 val. ir laikinai sustabdžiusi centralizuotą termofikacinio vandens tiekimą, tinkamai informavo atsakovus apie įvyksiančius planinius remontus ir hidraulinius bandymus, kadangi nei teisinis reglamentavimas, nei 2007 m. rugsėjo 14 d. namo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartis Nr. 1, nei 2007 m. lapkričio 28 d. Šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartis, nenustatė imperatyvaus būdo, kuriuo informacija turi būti pateikiama vartotojui, taip pat ir apie atliekamus hidraulinius bandymus, tik tai Šilumos ūkio įstatymo 22 straipsnis numatė, kad informacija yra vieša. Teismas pažymėjo, jog atsakovai nepateikė įrodymų, kad 2011 metais tarp atsakovų ir trečiojo asmens AB „Kauno energija“ buvo nusistovėjusi kitokia informavimo tvarka nei viešas paskelbimas. Teismas taip pat pažymėjo, kad AB „Kauno energija“ raštai 2012 m. birželio 27 d. Nr. 20-2648 dėl hidraulinių bandymų ir planinių remontų ir 2010 m. balandžio 23 d. Nr. 20-1993 nepatvirtina atsakovų nurodytų argumentų, kad apie hidraulinius bandymus buvo pranešama raštu, kadangi minėti raštai adresuoti ne 103-ajai DNSB, o AB „City service“, UAB „Žaidas“ ir kitiems.

165.

17Teismas išnagrinėjęs bylos aplinkybes, ištyręs įrodymus, tame tarpe liudytojų parodymus, trečiojo asmens V. Š. paaiškinimus, nustatė, kad trečiajam asmeniui V. Š. priklausantis butas, esantis adresu ( - ), buvo užlietas vandeniu iš viršaus esančių butų, būtent buto Nr. 8, trūkus radiatoriui dėl hidraulinių bandymų name, užliejimas buvo intensyvus. Tą aplinkybę, kad buvo atliekami 2011 m. rugsėjo 6 d. hidrauliniai bandymai name, esančiame adresu ( - ) patvirtino AB „Kauno energija“ raštai, apklausti teismo posėdžiuose liudytojai, trečiasis asmuo V. Š., trečiojo asmens AB „Kauno energija“ atstovas. Teismas taip pat nustatė, neteisėtą atsakovų veiką, neužtikrinus sąlygas hidrauliniams bandymams atlikti, žalą, bei priežastinis ryšį, be to, kad atsakovai neįrodė, jog žala įvyko ne dėl jų kaltės, kadangi atsakovai neįvykdė priskirtų jiems imperatyviosiomis įstatymo normomis, teisės aktais, sutartimi nustatytų pareigų (Šilumos ūkio įstatymo 20 str., Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės). Be to, atsakovai pažeidė bendrąją pareigą elgtis rūpestingai, apdairiai, kad nepadaryti žalos kitiems asmenims. Teismas pasisakė, kad žala atsirado kaip atsakovų bendros veikos pasekmė, atsakovus sieja bendri veiksmai padarinių atžvilgiu, todėl sprendė, kad jiems turi būti taikoma solidarioji atsakovų atsakomybė. Be to, teismas pažymėjo, kad sutinkamai su Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsniui AB „Kauno energija“, kaip šilumos tiekėja, nėra atsakinga už tai ar kiekviename name, kuriame bus atliekami hidrauliniai bandymai, yra atjungti šilumos įrenginiai. Atsakovai neįrodė, kad yra nekalti dėl 2011 m. rugsėjo 6 d. įvykusio buto, esančio adresu ( - ) užliejimo vandeniu, be to, atsakovai neįrodė, kad AB „Kauno energija“ netinkamai informavo apie hidraulinius bandymus, patys atsakovai nepakankamai buvo rūpestingi, apdairūs ir nepakankamai domėjosi savo turtu, tuo tarpu žinojo, kad prieš šildymo sezoną yra atliekami hidrauliniai bandymai, nevykdė bendro pobūdžio pareigos, numatytos CK 6.246 straipsnyje, elgtis atidžiai ir rūpestingai.

186.

19Teismas nesutiko su atsakovų argumentais, kad į lokalinę sąmatą yra įtraukti darbai, nesusiję su padaryta žala, nurodė, kad lokalinė sąmata yra sudaryta ir žala apskaičiuota pagal Aplinkos ministro įsakymu Nr. Dl-708 „Apie statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo normatyvus“ patvirtintą „Sistela“ programą 2011 metų 03 mėnesio kainomis. Be to, atmetė ir atsakovų argumentus, kad buvo neteisingai nustatyta žala ir jos dydis. Teismas nurodė, kad atsakovai nesutikdami su žalos apskaičiavimo tvarka, apskaičiuotos žalos dydžiu nenurodė, jų nuomone teisingo žalos dydžio, be to, neprašė skirti teismo ekspertizės, nepateikė savo vertinimo, nors atsakovams buvo žinoma apie lokalinę sąmatą, apie joje atliktus skaičiavimus. Teismas atkreipė dėmesį, kad minėti remonto darbai nurodyti lokalinėje sąmatoje yra susiję su buto sugadinimais dėl užliejimo vandeniu, todėl laikė, kad yra priežastiniame ryšyje su sugadinimais ir jų pašalinimu.

207.

21Teismas taip pat atmetė atsakovo A. S. prašymą taikyti ieškinio senatį. Nurodė, kad ieškovės reikalavimai yra reiškiami dėl žalos atlyginimo subrogacijos tvarka, o reikalavimams dėl žalos atlyginimo yra nustatytas 3-jų metų ieškinio senaties terminas, kurio ieškovė nėra praleidusi. Taip pat teismas, atsižvelgęs į išnagrinėtas bylos aplinkybes ir ištirtus įrodymus padarė išvadą, kad ieškovė sumokėjusi draudėjai draudimo išmoką, įgijo teisę sutinkamai reikalauti iš atsakovų kaip atsakingų už žalą asmenų solidaraus žalos atlyginimo, kadangi atsakovai ieškovei žalos neatlygino, nors ieškovė ir teikė atsakovams pretenzijas.

22III.

23Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

248.

25Patikslintu apeliaciniu skundu atsakovė prašo Kauno apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 1 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį jos atžvilgiu atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

261.1.

27Atsakovas A. S. atitiko 2010 m. balandžio 7 d. Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-111 patvirtintų Šilumos tinklo ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklių 5 punkte numatytus kriterijus, todėl su juo buvo sudaryta sutartis. Pažymi, kad vadovaujantis 2007 m. lapkričio 28 d. Šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutarties Nr. 07-162, pasirašytos tarp AB „Kauno energija“ ir A. S., 3.1.9 papunkčiu, 3.3.1. papunkčiu, būtent prižiūrėtojas (A. S.) yra įpareigotas informuoti namo administratorių (103-ją DNSB) apie šilumos ir karšto vandens tiekimo sustabdymo laiką bei trukmę dėl įrenginių remonto ir bandymo, tai patvirtina ir 2010 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. 1-111 dėl šilumos tinklų ir šilumos vartojimo priežiūros (eksploatacijos) taisyklių 106 punktas. Dėl to, pirmosios instancijos teismas, nustatydamas solidarią atsakomybę, nepagrįstai taikė minėtų taisyklių 32 punktą, kadangi ginčo atveju būtent atsakovas A. S. turėjo pareigą informuoti bendriją, kurio tiesioginę atsakomybę akcentavo trečiasis asmuo AB „Kauno energija“. Būtent atsakovo A. S. netinkamai vykdomų pareigų pasekmėje namo, esančio adresu ( - ) bute Nr. 8, trūkus radiatoriui, buvo užlietas trečio asmens V. Š. draustas butas.

281.2.

29Nurodo, kad iki ginčo atvejo, atsakovas A. S. mažiausiai 4 kartus yra paruošęs namo, esantį adresą ( - ) šildymo ir karšto vandens sistemą naujam šildymo sezonui, tą atlikdavo atsakingai ir laiku, kadangi kiekvieną kartą apie planuojamus remonto darbus ar bandymus AB „Kauno energija“ jam pranešdavo raštu ir susiskambindavo tiesiogiai. Pirmosios instancijos teismas tinkamai neįvertino trečiojo asmens AB :Kauno energija“ veiksmų, kuriais ji pažeidė iš sutarties kylančią pareigą informuoti vartotoją apie planuojamus hidraulinius bandymus. Pats trečiasis asmuo nėra pateikęs jokių įrodymų kokiu būdu ir tvarka jis kaip juridinis asmuo privalo informuoti vartotoją apie planuojamus hidraulinius bandymus. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad trečiojo asmens AB „Kauno energija“ siųstų paštu raštų dėl numatomų hidraulinių bandymų nuorašai iki įvykio yra adresuoti ne 103-jai DNSB, ir kad nepatvirtina atsakovų nurodytų argumentų dėl kitokios nusistovėjusios informavimo tvarkos, todėl nepagrįstai sprendė, kad tarp atsakovų ir trečiojo asmens buvo nusistovėjusi praktika apie bandymus informuoti bendriją viešo paskelbimo būdu.

301.3.

31Ieškovė neįrodė, kad dėl 2011 m. rugsėjo 6 d. įvykusios avarijos ieškovės draudėja patyrė nurodomą 855,54 Eur dydžio žalą. Byloje objektyvių įrodymų, kurie patvirtintų apie 2011 m. rugsėjo 6 d. įvykusios avarijos draudėjos turtui padarytą žalą, be 2011 m. rugsėjo 9 d. turto sunaikinimo, sugadinimo akto kartu su priedais, pasirašyto ieškovės ir draudėjos, byloje nėra. Nėra ir jokių duomenų apie ieškovės draudėjos buto būklę iki 2011 m. rugsėjo 6 d., nėra galimybės nustatyti, ar ieškovės dokumentuose užfiksuoti turto sugadinimai atsirado dėl 2011 m. rugsėjo 6 d. užliejimo ar dėl kitų priežasčių. Pirmosios instancijos teismas taip pat neatsižvelgė į tai, kad draudikas (ieškovė) buvo nedelsiant informuota apie įvykį, tačiau nesiėmė jokių visų galimų būdų ir priemonių, kad būtų išsamiai ir objektyviai ištirtos visos su draudiminiu įvykiu susijusios aplinkybės. Be to, ieškovės atstovai turėjo pareigą po įvykio atvykti ir apžiūrėti butą Nr. 8, nustatyti ar radiatoriaus trūkis atsirado dėl per didelio paduodamo vandens slėgio susijusios su tuo, kad nebuvo uždėtos aklės (Draudimo įstatymo 96 str. 2 d.). Ginčo atveju nėra visų būtinų civilinės atsakomybės sąlygų.

329.

33Atsakovas A. S. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 1 d. sprendimą ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

349.1. Įsigaliojus naujai Šilumos ūkio įstatymo redakcijai, 2007 m. lapkričio 28 d. sutarties su AB „Kauno energija“ dėl Šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams 2.4 punktas nebuvo suderintas su nauja įstatymo redakcija, kurios 11 straipsnio 2 dalis nustatė, jog visa tai, kas yra nuo namo išorinės sienos iki skaitliuko, priklauso tiekėjui. Nurodo, kad jo priežiūros ribos yra nuo šilumos apskaitos prietaiso link namo vidaus, pagal schemą aklės turėjo būti dėtos nuo pastato išorinės sienos iki skaitliuko, t. y. ribose, kur šilumos tiekimo vamzdynai priklauso tiekėjui. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad minėta sutarties sąlyga prieštarauja įstatymui, tačiau dėl to nepasisakė. Esant prieštaringai sutarties sąlygai, turėjo būti taikomas įstatymas.

359.2. Trečiasis asmuo AB „Kauno energija“, vykdydama šildymo sistemų hidraulinius bandymus, privalėjo patikimai uždaryti trasos iki namo išorinės sienos sklendes. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai jį (atsakovą) laikė atsakingu asmeniu už miesto šilumos tinklo atšakos galinės uždaromosios armatūros, priežiūrą. Priimdamas skundžiamą sprendimą, pirmosios instancijos teismas, nepagrįstai atsakomybę už vamzdynus pagal sutartį, t. y. ir tą dalį, kuri pagal Šilumos ūkio įstatymą priklauso tiekėjui nuo apskaitos prietaiso link išorinės namo sienos perkėlė jam (atsakovui).

369.3. Nurodo, kad su trečiuoju asmeniu sudarytos sutarties 3.1.9 punktu buvo susitarta, kad jis (atsakovas) individualiai gaus informaciją apie miesto tinklų hidraulinius bandymus, o pagal minėtą sutartį trečiasis asmuo prisiėmė sau pareigą individualiai informuoti apie bandymus – namo prižiūrėtoją. Bylos medžiaga patvirtina, kad jis (atsakovas) individualios informacijos negavo, informacija buvo paskelbta dienraštyje. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad nesant nustatytai konkrečiai informavimo tvarkai, vieša informacija yra tinkamas informavimo būdas, nors ginčo nebuvo, jog jis (atsakovas) nėra gavęs individualios informacijos apie hidraulinių bandymų laiką. Pažymi, kad kadangi negavo jokios informacijos apie hidraulinius bandymus, negali būti atsakingas dėl įvykio, apie kurį jis nežinojo. Tai pat nurodo, kad tuo metu atostogavo, todėl pagal bendrijos įstatus , bendrija ir valdyba turėjo spręsti atostogaujančio pirmininko pavadavimo klausimą.

379.4. Nagrinėjamos bylos metu šalys pripažino, kad nebuvo sudarytas grafikas dėl hidraulinių bandymų laiko, jie vykdavo kiekvieną vasarą. Apie 2010 m. hidraulinius bandymus buvo informuotas raštu, todėl nesant sudaryto grafiko, turėjo teisėtą lūkestį, jog pagal sudarytą sutartį, bus pranešta individualiai raštu ir 2011 m. bus pateikta informacija apie hidraulinius bandymus. Trečiasis asmuo elgdamasis sąžiningai ir rūpestingai turėjo pareigą ir visas galimybes pranešti apie planuojamus hidraulinius bandymus, tuo tarpu pirmosios instancijos teismas šių aplinkybių netyrė ir dėl jų nepasisakė.

389.5. Byloje nėra objektyvių įrodymų, kurie pagrįstų priežastinį ryšį tarp hidraulinių bandymų ir V. Š. buto apliejimo priežasties, todėl priežastinis ryšys tarp įvykio ir pasekmių neįrodytas. Pirmosios instancijos teismas nepasisakė ir dėl jo (atsakovo) argumentų, jog nėra įrodytas materialinės žalos dydis. Tuo tarpu draudimo kompanija buto Nr. 8, kuris yra virš V. Š. buto, neapžiūrėjo, nenustatė radiatoriaus trūkimo priežasties, todėl nebuvo ištirtos visos įvykiui ir žalos atlyginimui reikšmingų aplinkybių. Be to, lokalinė sąmata neatitinka Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo reikalavimų, kadangi tiek turtą apžiūrėjo, tiek sąmatą sudarė tinkamos kvalifikacijos neturintis draudimo įmonės darbuotojas, taip pat lokalinė sąmata neatitinka ir 2011 m. rugsėjo 9 d. pastatų nuostolio aprašymo, nėra jokių objektyvių įrodymų, kad buvo reikalingi sąmatoje nurodyti darbai.

3910.

40Atsakovas A. S. atsiliepimu į atsakovės 103-osios Daugiabučių namų savininkų bendrijos patikslintą apeliacinį skundą prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 1 d. sprendimą ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad nesutinka atsakovės apeliacinio skundo motyvais, jog dėl atsiradusios žalos yra atsakingas tik jis vienas, kadangi jo kaltės, kaip ir pačios bendraatsakovės nėra. Sutinka, kad pagal rašytinę sutartį, turėdamas kvalifikacinį atestatą, buvo atsakingas už šilumos punkto priežiūrą, bet nesutinka, kad jo atsakomybė dėl atsiradusios žalos turi būti preziumuojama ir, kad tik jis vienas yra dėl to atsakingas. Pirmosios instancijos teismas turėjo įvertintini ne tik jo ir bendraatsakovės, bet ir AB „Kauno energija“ prisiimtus įsipareigojimus. Tai pat nurodo, kad hidraulinių bandymų atlikimo metu atostogavo, todėl negalėjo žinoti apie atliekamus hidraulinius bandymus, negalėjo perduoti informacijos pastato valdytojui, ginčo dėl šių aplinkybių pirmosios instancijos teisme nekilo. Be to, pažymi, kad jis privalėjo prižiūrėti tik tą ruožą, kuris pagal Šilumos ūkio įstatymą priklauso bendrijai, todėl AB „Kauno energija“ privalėjo uždaryti sklendes iki namo šilumos apskaitos prietaiso, ruože, kur įrenginiai priklauso šilumos tiekėjui – AB „Kauno energija“, tačiau to nepadarė. Kiti atsiliepimo į atsakovės 103-osios Daugiabučių namų savininkų bendrijos patikslintą apeliacinį skundą argumentai yra iš esmės analogiški ir išdėstyti atsakovo A. S. apeliaciniame skunde, todėl jie nekartojami.

4111.

42Trečiasis asmuo AB „Kauno energija“ atsiliepimu į atsakovo 103-osios Daugiabučių namų savininkų bendrijos patikslintą apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir Kauno apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 1 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad nei 2007 m. lapkričio 28 d. Šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartyje Nr. 07-162, nei Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nėra numatytas imperatyvus informacijos apie atliekamus hidraulinius bandymus paskelbimo būdas, o Šilumos ūkio įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad šilumos tiekėjas vartotojus informuoja viešai. Tiek atsakovė 103-ojo DNSB, tiek atsakovas A. S., kuris buvo namo šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų prižiūrėtojas ir namo priežiūrą vykdė nuo 2007 m. lapkričio 28 d., kaip specialistas, kuriam taikomi padidinto rūpestingumo ir atidumo reikalavimai, turėjo žinoti ir žinojo, kad kiekvienais metais planuojamų atlikti hidraulinių bandymų grafikas yra iš anksto skelbiamas AB „Kauno energija“ internetiniame tinklalapyje bei papildomai 2 kartus informacija skelbiama dienraštyje „Kauno diena“. Tuo tarpu atsakovų minimi raštai nepatvirtina aplinkybių, jog AB „Kauno energija“ apie hidraulinius bandymus turėjo pareigą praneši individualiai raštu, tai pagrįstai nustatė ir pirmosios instancijos teismas. Vadovaujantis 2007 m. lapkričio 28 d. Šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartojimo sutarties Ne. 07-162 ir Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklių nuostatomis, atsakovė 103-ojo DNSB privalėjo tinkamai atlikti jai priskirtas pareigas ir buvo atsakinga už namo šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūros organizavimą ir prižiūrėjo – atsakovo A. S. veiklos organizavimą bei kontrolę, užtikrinant tinkamas sąlygas atlikti name hidraulinius bandymus, apie kuriuos AB „Kauno energija“ iš anksto informavo atsakovus teisės aktų numatytu būdu ir terminu, atjungiant namo šilumos vartojimo įrenginius aklėmis, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad žala atsirado dėl atsakovų kaltės.

4312.

44Trečiasis asmuo AB „Kauno energija“ atsiliepimu į atsakovo A. S. apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir Kauno apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 1 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad pagal tarp atsakovo A. S. ir trečiojo asmens AB „Kauno energija“ sudarytą 2007 m. lapkričio 28 d. Šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartį Nr. 07-162, atsakovas įsipareigojo prižiūrėti namo šilumos įrenginius nuo namo išorinės sienos, ir toks sutartyje įtvirtintas susitarimas neprieštarauja Šilumos ūkio įstatymui, kadangi pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros ribą nustato ne Šilumos ūkio įstatymas, o prižiūrėtojo su šilumos tiekėju sudaryta šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartis. Atsakovas buvo atsakingas už namo šildymo ir karšto vandens sistemų tinkamą priežiūrą minėtoje sutartyje ir teisės aktų nustatyta tvarka ribose nuo namo sienos išorinės pusės, todėl privalėjo iki hidraulinių bandymų pradžios atjungti namo šildymo vartojimo įrenginius, pastatant akles namo šilumos punkte. Kiti atsiliepimo į atsakovo A. S. apeliacinį skundą argumentai yra iš esmės analogiški ir išdėstyti trečiojo asmens AB „Kauno energija“ atsiliepime į atsakovės 103-osios Daugiabučių namų savininkų bendrijos patikslintą apeliacinį skundą, todėl jie nekartojami.

45Apeliacinės instancijos teismas

konstatuoja:

46IV.

47Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4813.

49Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka pagal apeliaciniame skunde nurodytas faktines ir teisines aplinkybes, kurių pagrindu prašoma panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, nenustatė absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų bei nenustatė aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos (CPK 320 str. 2 d., 329 str. 2 d.).

5014.

51Byloje surinktais duomenimis nustatyta, jog ieškovė AB „Lietuvos draudimas” ir šios bylos trečiasis asmuo V. Š. laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 4 d. iki 2012 m. kovo 3 d. buvo sudarę Būsto draudimo sutartį, kurios pagrindu apdraustas V. Š. nuosavybės teise priklausantis butas, esantis adresu ( - ), ir jame esantis namų turtas (t. 1, b. l. 8.). Draudimo sutarties galiojimo metu, t. y. 2011 m. rugsėjo 6 d. buvo užlietas V. Š. nuosavybės teise priklausantis butas dėl radiatoriaus, esančio viršutiniame bute, trūkimo. Tarp draudiko AB „Lietuvos draudimas” ir draudėjos V. Š. susiklostė draudimo teisiniai santykiai. Ieškovė V. Š. išmokėjo 855,54 Eur (2 954 Lt) draudimo išmoką todėl, taikant subrogaciją, ieškovei, išmokėjusiai draudimo išmoką, perėjo teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens (CK 6.1015 str. 1 d.). Ieškovė išmokėtos sumos – žalos atlyginimo reikalauja solidariai iš atsakovų 103-osios Daugiabučių namų savininkų bendrijos ir A. S.. Reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius (CK 6.1015 str. 2 d.) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gruodžio 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje bendrovė AAS „Gjensidige Baltic“, veikianti per AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialą, v. UAB „Senamiesčio ūkis“, bylos Nr. e3K-3-690-415/2015). Nagrinėjamos bylos kontekste tai reiškia, kad, draudikui perėmus nukentėjusio asmens reikalavimo teisę (išmokėjus jam draudimo išmoką) ir reiškiant reikalavimą atlyginti žalą ją padariusiam asmeniui, tarp šio ir draudiko susiklosto deliktiniai teisiniai santykiai, reguliuojami bendrųjų žalos atlyginimo normų.

5215.

53Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo, kad įvyko įvykis, kurio metu buvo aplietas V. Š. nuosavybės teise priklausantis butas, esantis adresu ( - ). Apeliantai neginčija buto apliejimo fakto, tačiau nesutinka su teismo argumentais, jog jie yra atsakingi už sklendžių priežiūrą, be to ginčijamas priežastinis ryšys tarp buto užliejimo ir žalos bei priteistas žalos atlyginimo dydis.

5416.

55Nagrinėdamas draudiko subrogacijos teisės įgyvendinimo klausimus kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad draudikui nepakanka įrodyti draudimo išmokų fakto, bet būtina įrodyti ir kitas deliktinės atsakomybės sąlygas, inter alia, kad atitinkamas draudimo išmokų dydis yra susijęs priežastiniu ryšiu su žalą padariusio asmens veiksmais. Priešingu atveju draudiko reikalavimas negali būti tenkinamas. Išmokėdamas draudimo išmoką draudikas prisiima riziką dėl galimybės išmokėtas sumas išsiieškoti iš atsakingo už žalą asmens. Dėl to siekdamas patirti mažiau nuostolių savo profesinėje veikloje draudikas turi elgtis apdairiai ir rūpestingai, išmokėdamas draudimo išmoką įsitikinti, kad įvyko draudžiamasis įvykis, nustatyti realų patirtos žalos dydį ir tiek draudėjo, tiek trečiųjų asmenų atžvilgiu elgtis sąžiningai (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 23 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje AAS „Gjensidige Baltic“ v. G. Bulka, bylos Nr. 3K-3-78/2010; 2013 m. kovo 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje „If P&C Insurance AS“ v. UAB Šeimyniškių verslo centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-127/2013).

5617.

57CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai disponavimo bendruoju turtu teisę gali įgyvendinti tik bendru sutarimu (CK 4.75 str. 1 d.). Daugiabučio namo savininkų bendrija yra viena iš bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo formų (CK 4.83 str. 3 d., DNSBĮ 4 str., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. B. ir kt. v. DNSB „Medvėgalis“ ir kt., bylos Nr. 3K-7-345/2007; 2009 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. K. v. 47-oji DNSB ir kt., bylos Nr. 3K-3-376/2009). Pažymėtina, kad namo bendrųjų inžinerinių konstrukcijų ir kitų bendrojo naudojimo objektų savininkai yra butų savininkai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. gegužės 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 257-oji Daugiabučio namo savininkų bendrija v. UAB “Vilniaus vandenys”, bylos Nr. 3K-3-579/2003; išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. B. v. daugiabučio namo savininkų bendrija „Medvėgalis”, bylos Nr. 3K-7-345/2007; teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 519-oji Daugiabučio namo savininkų bendrija v. AB ,,Vilniaus šilumos tinklai“, bylos Nr. 3K-3-397/2008). Atsižvelgus į išdėstytą reglamentavimą, darytina išvada, kad atsakomybės subjektu pagal daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų, kaip bendraturčių, tarpusavio prievoles atlyginti žalą, atsiradusią, jiems įgyvendinant namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo, disponavimo teisę, gali būti tik bendraturčiai, bet ne atsakovė 103-oji DNSB.

5818.

59Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje (redakcija nuo 2008-01-01 iki 2011-11-01) įtvirtinta nuostata, kad prie šilumos tiekimo sistemos prijungtas daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemas, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias butų ir kitų patalpų savininkams, taip pat šilumos punktus, tiek nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, tiek butų ar kitų patalpų savininkams, turi prižiūrėti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas).

6019.

61Nagrinėjamos bylos atveju nustatyta, kad tarp atsakovų 2007 m. rugsėjo 14 d. buvo sudaryta namo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartis Nr. 1. Pagal šios sutarties sąlygas bendrijos pirmininkui, šios bylos atsakovui A. S., buvo patikėta neatlygintinai prižiūrėti ir eksploatuoti namo šildymo ir karšto vandens sistemas. Pagal su Šilumos tiekėju sudarytos 2007 m. lapkričio 28 d. sutarties Nr. 07-162 nuostatas daugiabučio namo, esančio adresu ( - ) šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūra taip pat buvo perduota šios bylos atsakovui A. S.. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) turi prižiūrėti daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemą, nuosavybės teise priklausančius tiek ir šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims Šilumos ūkio įstatymo pagrindu, o pagal šio įstatymo nuostatas Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrija arba pastato bendrojo naudojimo objektų administratorius kontroliuoja pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) veiklą ir pasirengimą naujam šildymo sezonui pagal jiems priskirtą kompetenciją energetikos ministro tvirtinamose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse (toliau – Taisyklės).

6220.

63Atsižvelgiant į šias įstatymo nuostatas, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrindo sutikti su apelianto A. S. apeliacinio skundo argumentais, jog šildymo ir karšto vandens sistema, kurioje yra įrengtos sklendės yra šilumos teikėjo atsakomybės ribose, t. y., kad ne eksploatuotojas, o šilumos tiekėjas prieš pradėdamas šilumos trasos hidraulinį bandymą turėjo patikimai uždaryti sklendes. 2010 m. balandžio 7 d. Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-111 patvirtintos Šilumos tinklo ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros taisyklės nustato naudojimosi šilumos tinklais ir šilumos įrenginiais tvarką. Sutinkamai su Taisyklių 106 punktu atsakingas už šilumos ūkį yra savininkas ar jo pavedimu prižiūrėtojas (Taisyklių 5 p.), kuris savininko, daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų arba juos atstovaujančios bendrijos valdybos paskiriamas atsakingu už šilumos ūkį.

6421.

65Byloje nustatyta, kad ne pati atsakovė 103-oji DNSB prižiūrėjo daugiabučio namo šilumos punktus, bet pagal jos, ir šilumos tiekėjo (AB „Kauno energija“) ir atsakovo A. S. sudarytas sutartis buvo patikėta prižiūrėti ir eksploatuoti namo šildymo ir karšto vandens sistemas atsakovui A. S..

6622.

67Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes apie šalių prisiimtus sutartinius įsipareigojimus, nesutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad byloje nustatytos atsakovės 103-osios DNSB atsakomybės būtinosios sąlygos, todėl jai, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsakomybė už trečiojo asmens butui padarytą žalą negali būti taikoma.

6823.

69Byloje nėra ginčijama aplinkybė, jog iki hidraulinių bandymų pradžios šilumos punktai ir šildymo sistemos nebuvo atjungti nuo šilumos tinklų (Taisyklių 149 p.), todėl atsakomybė už šių taisyklių netinkamą vykdymą kyla pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui (eksploatuotojui) (Taisyklių 106 p., Šilumos ūkio įstatymo 20 str. 3 d.). Apeliacinio skundo argumentai, dėl šilumos tiekėjo neteisėtų veiksmų (neinformavimo apie bandymus), nustačius, kad tiek įstatyminė, tiek sutartinė pareiga prižiūrėti ir eksploatuoti namo šildymo ir karšto vandens sistemas kyla prižiūrėtojui, nagrinėjamos bylos atveju, sprendžiant subrogacijos pagrindu pareikštą ginčą, nėra reikšmingi, todėl detaliau neanalizuotini.

7024.

71Bendroji įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė deliktinės atsakomybės bylose yra ta, kad kreditorius turi įrodyti žalos faktą, neteisėtus skolininko veiksmus ir priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos; skolininko kaltė preziumuojama. Bylą nagrinėjantis teismas turi įvertinti reiškiamo reikalavimo pagrįstumą tiek teisiniu, tiek faktiniu aspektu – ar yra įrodytos reikšmingos civilinės atsakomybės prievolei konstatuoti faktinės aplinkybės.

7225.

73Ieškovė, reikšdama reikalavimą atsakovams, ieškinio pagrįstumą įrodinėja turto sunaikinimo sugadinimo aktu, lokaline sąmata, paklausimais (atsakymais) dėl įvykio, AB „Kauno energija“ pateikta informacija.

7426.

75Byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad ieškovė atliko įvykio tyrimą, nustatinėjo buto apliejimo priežastis, informavo atsakovę 103-ąją Daugiabučių namų savininkų bendriją apie apdrausto buto apliejimo faktą, bendrijos prašė pateikti įvykio priežastis, vietą, kaltą (kaltus) asmenis. Iš atsakovės pateikto atsakymo spręstina, kad atsakovė 103-oji Daugiabučių namų savininkų bendrija, atakydama į ieškovės paklausimą nurodė, kad 2011 m. rugsėjo 6 d. buvo atliekami šilumos trasų hidrauliniai bandymai, apie kurios namo šildymo sistemų prižiūrėtojui nebuvo pranešta. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsakovei nurodžius, kad įvykio (radiatoriaus trūkimo) metu buvo atliekami šilumos sistemų bandymai, bei gavus informaciją iš šilumos tiekėjo, jog šilumos tiekėjas neatlieka patikros ar tinkami atjungti šilumos vartojimo įrenginiai (t. 1, b.l. 24), bei iš dalies atsakovei pripažinus, kad bandymų metu šilumos vartojimo įrenginiai nebuvo atjungti, ieškovė turėjo pakankamą pagrindą spręsti, kad šilumos įrenginio (radiatoriaus) trūkimo priežastis – šilumos trasos hidraulinis bandymas.

7627.

77Vertinant nurodytų teismo išvadų atitikimą civilinio proceso įrodinėjimo taisyklėms spręstina, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė įrodinėjimo naštos paskirstymo deliktinės atsakomybės bylose taisyklių: žalos faktą ir priežastinį ryšį kreditorius nagrinėjamos bylos atveju įrodė pakankamais ir patikimais įrodymais, o pripažindamas atitinkamas aplinkybes įrodytomis, tai tinkamai argumentuodavo. Nėra pagrindo sutikti su atsakovų apeliacinių skundų argumentais, jog pirmosios instancijos teismas, pripažindamas įrodytu priežastinį ryšį tarp įvykio ir visų ieškovės nurodytų turto apgadinimų, pažeidė įrodymų pakankamumo taisykles. Byloje pateiktame turto sugadinimo akte konstatuotas turto apgadinimo pobūdis ir mastas yra būdingas vandens apliejimui, darbai ir išlaidų aprašymai jų pašalinimo apimtys nekelia pagrįstų abejonių dėl priežastinio ryšio tarp įvykio ir aptariamų apgadinimų. Įrodymai, pakankami konstatuoti priežastinį ryšį tarp įvykio ir ginčo buto apgadinimų, laikytini pakankamais konstatuoti priežastinį ryšį tarp įvykio ir turto apgadinimų. Pažymėtina, kad į bylą buvo pateikta lokalinė sąmata, kurioje buvo detaliai išvardinti darbai bei išlaidos nuostoliams atlyginti, todėl atsakovams pareiškus tik prielaidas, jog darbai yra pertekliniai, pateikti ieškovės įrodymai abejonių nekelia, kad apliejus butą yra poreikis dažyti sienas ir lubas, įrengti laminuotas grindis ir kt.

7828.

79Dėl to, bylą nagrinėjusiam apeliacinės instancijos teismui nustačius priežastinį ryšio tarp atsakovo A. S. neteisėtų veiksmų – netinkamo namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ir eksploatavimo bei ieškovei atsiradusios žalos, namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojui – A. S. gali būti taikoma civilinė atsakomybė.

8029.

81Esant nustatytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nėra visų būtinųjų sąlygų civilinei atsakomybei taikyti atsakovės 103-jo daugiabučių namų savininkų bendrijos atžvilgiu, t. y. nenustatytas priežastinis ryšys tarp apeliantės veiksmų/neveikimo ir atsiradusios žalos trečiajam asmeniui, todėl apeliacinis skundas tenkintinas, skundžiama teismo sprendimo dalis, kuria iš atsakovės 103-jo daugiabučių namų savininkų bendrijos solidariai su atsakovu A. S. priteista 855,54 Eur žala, 5 procentai dydžio metinės palūkanos ir visos kitos bylinėjimosi išlaidos, naikintina ir šioje dalyje priimtinas naujas sprendimas – ieškovės ieškinys atsakovės 103-jo daugiabučių namų savininkų bendrijos atžvilgiu atmestinas (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

82Dėl bylinėjimosi išlaidų

8330.

84Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismui nusprendus panaikinti skundžiamą teismo sprendimo dalį ir ieškovės ieškinį apeliantės 103-jo Daugiabučių namų savininkų bendrijos atžvilgiu atmesti, atitinkamai perskirstytinos ir bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 5 d.), t. y. visos ieškovės turėtos bylinėjimosi priteistinos iš atsakovo A. S., o apeliantės turėtos teisinės pagalbos išlaidos priteistinos iš ieškovės (CPK 93 str. 1 d.). Iš ieškovės atsakovės 103-osios Daugiabučių namų savininkų bendrijos naudai priteistinos 492,35 Eur (1 700 Lt) teisinės pagalbos išlaidų, turėtų pirmosios instancijos teisme ir 426 Eur (žyminis mokestis, apeliacinio skundo rengimas) apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 str. 1 d.). Atsitinkamai priteistinos ir procesinių dokumentų siuntimo išlaidos, t. y. iš atsakovo A. S. valstybės naudai priteistina 13,91 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, kurios susidarė pirmosios instancijos teisme. Tuo tarpu apeliacinės instancijos teisme susidariusios 3,96 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidos, kurios tenkinus atsakovės apeliacinį skundą, o atsakovo A. S. apeliacinį skundą atmetus, nepriteistinos, kadangi šią sumą priteisus lygiomis dalimis tiek iš apelianto A. S., tiek iš ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ iš kiekvieno jų išieškoma suma būtų mažesnė nei 3 Eur (CPK 96 str. 6 d.).

85Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

86atsakovės 103-osios Daugiabučių namų savininkų bendrijos apeliacinį skundą patenkinti.

87Kauno apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 1 d. sprendimo dalį, kuria iš atsakovės 103-osios Daugiabučių namų savininkų bendrijos (j. a. k. 135345039) solidariai su atsakovu A. S. (a. k. ( - ) priteista 855,54 Eur žalos atlyginimas, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014 m. rugpjūčio 7 d.) iki visiško sprendimo įvykdymo ir visos kitos bylinėjimosi išlaidos, panaikinti ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas (j. a. k. 110051834) ieškinį atsakovės 103-oji Daugiabučių namų savininkų bendrijos (j. a. k. 135345039) atžvilgiu atmesti bei teismo sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

88„Iš atsakovo A. S. (a. k. ( - ) ieškovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ (j. a. k. 110051834) naudai priteisti 855,54 Eur (aštuonis šimtus penkiasdešimt penkis eurus penkiasdešimt keturis euro centus) žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014 m. rugpjūčio 7 d.) iki visiško sprendimo įvykdymo, 25,78 Eur (dvidešimt penkis eurus septyniasdešimt aštuonis euro centus) žyminio mokesčio, 376,50 Eur (tris šimtus septyniasdešimt šešis eurus penkiasdešimt euro centų) bylinėjimosi išlaidų turėtų pirmosios instancijos teisme.

89Iš atsakovo A. S. (a. k. ( - ) valstybės naudai priteisti 13,91 Eur (trylika eurų devyniasdešimt vieną euro centą), šias išlaidas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, mokėjimo dokumente nurodant atitinkamą mokėjimo paskirtį: „žyminis mokestis“, „bylinėjimosi išlaidos“ ir įmokos kodą „5660.“

90Iš ieškovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ (j. a. k. 110051834) atsakovės 103-osios Daugiabučių namų savininkų bendrijos (j. a. k. 135345039) naudai priteisti 492,35 Eur (keturi šimtai devyniasdešimt du eurai ir trisdešimt penki euro centai) bylinėjimosi išlaidų turėtų pirmosios instancijos teisme.“

91Iš ieškovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ (j. a. k. 110051834) atsakovės 103-osios Daugiabučių namų savininkų bendrijos (j. a. k. 135345039) naudai priteisti 26,00 Eur (dvidešimt šešis eurus 00 ct) žyminio mokesčio ir 400,00 Eur (keturis šimtus eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų turėtų apeliacinės instancijos teisme.

92Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Apeliacinės instancijos teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. 2011 m. rugsėjo 6 d. atliekant Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo... 8. 2.... 9. Ieškovė AB „Lietuvos draudimas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. 3.... 13. Kauno apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 1 d. sprendimu ieškinį tenkino:... 14. 4.... 15. Teismas nustatė, kad šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą name,... 16. 5.... 17. Teismas išnagrinėjęs bylos aplinkybes, ištyręs įrodymus, tame tarpe... 18. 6.... 19. Teismas nesutiko su atsakovų argumentais, kad į lokalinę sąmatą yra... 20. 7.... 21. Teismas taip pat atmetė atsakovo A. S. prašymą taikyti ieškinio senatį.... 22. III.... 23. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 24. 8.... 25. Patikslintu apeliaciniu skundu atsakovė prašo Kauno apylinkės teismo 2015 m.... 26. 1.1.... 27. Atsakovas A. S. atitiko 2010 m. balandžio 7 d. Energetikos ministro įsakymu... 28. 1.2.... 29. Nurodo, kad iki ginčo atvejo, atsakovas A. S. mažiausiai 4 kartus yra... 30. 1.3.... 31. Ieškovė neįrodė, kad dėl 2011 m. rugsėjo 6 d. įvykusios avarijos... 32. 9.... 33. Atsakovas A. S. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo... 34. 9.1. Įsigaliojus naujai Šilumos ūkio įstatymo redakcijai, 2007 m.... 35. 9.2. Trečiasis asmuo AB „Kauno energija“, vykdydama šildymo sistemų... 36. 9.3. Nurodo, kad su trečiuoju asmeniu sudarytos sutarties 3.1.9 punktu buvo... 37. 9.4. Nagrinėjamos bylos metu šalys pripažino, kad nebuvo sudarytas grafikas... 38. 9.5. Byloje nėra objektyvių įrodymų, kurie pagrįstų priežastinį ryšį... 39. 10.... 40. Atsakovas A. S. atsiliepimu į atsakovės 103-osios Daugiabučių namų... 41. 11.... 42. Trečiasis asmuo AB „Kauno energija“ atsiliepimu į atsakovo 103-osios... 43. 12.... 44. Trečiasis asmuo AB „Kauno energija“ atsiliepimu į atsakovo A. S.... 45. Apeliacinės instancijos teismas... 46. IV.... 47. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 48. 13.... 49. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 50. 14.... 51. Byloje surinktais duomenimis nustatyta, jog ieškovė AB „Lietuvos... 52. 15.... 53. Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo, kad įvyko įvykis, kurio metu buvo... 54. 16.... 55. Nagrinėdamas draudiko subrogacijos teisės įgyvendinimo klausimus kasacinis... 56. 17.... 57. CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog butų ir kitų patalpų savininkai... 58. 18.... 59. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje (redakcija... 60. 19.... 61. Nagrinėjamos bylos atveju nustatyta, kad tarp atsakovų 2007 m. rugsėjo 14 d.... 62. 20.... 63. Atsižvelgiant į šias įstatymo nuostatas, apeliacinės instancijos teismo... 64. 21.... 65. Byloje nustatyta, kad ne pati atsakovė 103-oji DNSB prižiūrėjo daugiabučio... 66. 22.... 67. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes apie šalių prisiimtus... 68. 23.... 69. Byloje nėra ginčijama aplinkybė, jog iki hidraulinių bandymų pradžios... 70. 24.... 71. Bendroji įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė deliktinės atsakomybės... 72. 25.... 73. Ieškovė, reikšdama reikalavimą atsakovams, ieškinio pagrįstumą... 74. 26.... 75. Byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad ieškovė atliko įvykio tyrimą,... 76. 27.... 77. Vertinant nurodytų teismo išvadų atitikimą civilinio proceso įrodinėjimo... 78. 28.... 79. Dėl to, bylą nagrinėjusiam apeliacinės instancijos teismui nustačius... 80. 29.... 81. Esant nustatytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 82. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 83. 30.... 84. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 85. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 86. atsakovės 103-osios Daugiabučių namų savininkų bendrijos apeliacinį... 87. Kauno apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 1 d. sprendimo dalį, kuria iš... 88. „Iš atsakovo A. S. (a. k. ( - ) ieškovės akcinės bendrovės „Lietuvos... 89. Iš atsakovo A. S. (a. k. ( - ) valstybės naudai priteisti 13,91 Eur (trylika... 90. Iš ieškovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ (j. a. k.... 91. Iš ieškovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ (j. a. k.... 92. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....