Byla 2A-889-265/2016
Dėl Žemaičių partijos Klaipėdos m. skyriaus tarybos 2013-01-11 sprendimo panaikinimo, neturtinės žalos atlyginimo priteisimo, trečiasis asmuo Žemaičių partijos Klaipėdos apygardos skyrius

1Klaipėdos apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Alvydo Žerlausko, teisėjų Raimondos Andrulienės, Žydrūno Bertašiaus, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės Žemaičių partijos apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 19 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo A. N. ieškinį atsakovams Žemaičių partijai ir A. A. dėl Žemaičių partijos Klaipėdos m. skyriaus tarybos 2013-01-11 sprendimo panaikinimo, neturtinės žalos atlyginimo priteisimo, trečiasis asmuo Žemaičių partijos Klaipėdos apygardos skyrius,

Nustatė

2ieškovas patikslintu ieškiniu prašė panaikinti Žemaičių partijos Klaipėdos skyriaus tarybos 2013-01-11 sprendimą dėl A. N. pašalinimo iš partijos narių, įpareigoti Žemaičių partijos Klaipėdos skyriaus tarybos pirmininką A. A. viešai paneigti informaciją apie Žemaičių partijos nario A. N. pašalinimą iš partijos narių tinklalapyje „www.zemaiciupartija.lt“ ir Gargždų miesto laikraštyje „Banga“, priteisti iš Žemaičių partijos Klaipėdos skyriaus tarybos pirmininko A. A. A. N. patirtus moralinius nuostolius – 10 000,00 Lt ir turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2012-09-24 parašė prašymą Žemaičių partijos Palangos skyriaus pirmininkui R. S. apie tai, jog gyvena Palangoje ir siekia iš Klaipėdos miesto skyriaus pereiti į Palangos miesto skyrių. Ieškovo teigimu, R. S. elektroniniu paštu apie tai informavo Klaipėdos miesto skyriaus pirmininką A. A. ir Žemaičių partijos valdybos narius. Pažymi, kad nebuvo informuotas apie jo bylos svarstymą. Nurodo, jog Žemaičių partijos tinklalapyje yra patalpintas ginčijamas sprendimas apie ieškovo pašalinimą iš partijos narių pažeidus Statuto reikalavimus. Akcentuoja, kad su ginčijamu Žemaičių partijos Klaipėdos miesto skyriaus tarybos sprendimu ieškovas nebuvo supažindintas, tokiu būdu buvo užkirsta ieškovo teisė ginčyti sprendimo teisėtumą. Pažymi, jog dėl fakto, kad Žemaičių partijos tinklalapyje patalpinta tikrovės neatitinkanti informacija, ieškovas patyrė stresą, pablogėjo sveikata ir klaidinanti informacija padarė didelę žalą ieškovo autoritetui.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-10-29 sprendimu ieškovo patikslintą ieškinį atmetė pritaikęs ieškinio senaties institutą.

4Klaipėdos apygardos teismas 2015-04-23 nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-10-29 sprendimą panaikino, atnaujino praleistą ieškinio senaties terminą ir bylą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

5Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016-02-19 sprendimu priėmė ieškovo A. N. ieškinio atsisakymą dalyje nuo reikalavimo įpareigoti viešai paneigti informaciją apie pašalinimą iš partijos narių Gargždų miesto laikraštyje „Banga“, ir bylą šioje dalyje nutraukė. Kitoje dalyje ieškinį tenkino iš dalies - pripažino Žemaičių partijos Klaipėdos miesto skyriaus tarybos 2013-01-11 sprendimą pašalinti A. N. iš Žemaičių partijos narių negaliojančiu; įpareigojo atsakovę Žemaičių partiją interneto tinklalapyje „www.zemaiciupartija.lt“ paneigti informaciją apie ieškovo A. N. pašalinimą iš Žemaičių partijos narių. Kitoje dalyje ieškinį atmetė. Priteisė ieškovui A. N. iš atsakovės Žemaičių partijos 86,02 Eur bylinėjimosi išlaidų. Priteisė iš ieškovo A. N. ir atsakovės Žemaičių partijos iš kiekvieno po 8,47 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybės naudai, grąžino ieškovui A. N. 253,42 Eur žyminio mokesčio. Nurodė, 2016-01-29 ieškovui atsisakius nuo reikalavimo įpareigoti atsakovą viešai paneigti informaciją apie pašalinimą iš partijos narių Gargždų miesto laikraštyje „Banga“, teismas atsisakymą priėmė ir bylą šioje dalyje nutraukė. Pažymėjo, kad ieškovas Antanas Neverauskas buvo pašalintas Žemaičių partijos Klaipėdos miesto skyriaus tarybos sprendimu, nors pagal Įstatų 5.23 punktą kolegialaus valdymo organo - valdybos nario atšaukimą vykdo Didžioji sueiga. Pripažino Žemaičių partijos Klaipėdos miesto skyriaus tarybos 2013-01-11 sprendimą pašalinti A. N. iš Žemaičių partijos narių negaliojančiu, nes Žemaičių partijos Klaipėdos miesto skyriaus taryba neturi kompetencijos atšaukti valdybos narių, neturi kompetencijos spręsti dėl valdymo organo nario pašalinimo iš partijos narių. Kadangi apie ieškovo pašalinimą iš partijos narių sąrašo buvo paskelbta partijos interneto svetainėje www.zemaiciupartija.lt, todėl atsakovę Žemaičių partiją įpareigojo interneto tinklalapyje www.zemaiciupartija.lt paneigti informaciją apie ieškovo pašalinimą iš partijos narių. Teismas sprendė, jog ieškovas neįrodė, kad jam buvo padaryta pakankamo intensyvumo neturtinė žala, turėjusi reikšmingų neigiamų pasekmių jo sveikatai, savijautai, ir kuri būtų buvusi priežastiniame ryšyje su pašalinimu iš partijos narių, taip pat reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo pareiškė ne tam asmeniui, todėl šioje dalyje ieškinio netenkino.

6Atsakovė Žemaičių partija apeliaciniu skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą - taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2015-04-23 Klaipėdos apygardos teismas priėmė nutartį, kuria savo iniciatyva atnaujino ieškinio senaties terminą, taip užkirsdamas kelią aiškinti šias aplinkybes pirmos instancijos teisme. Pažymi, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas peržengė ieškinio ribas, kadangi sprendimu įpareigojo Žemaičių partiją, o ne atsakovą A. A., kaip prašė ieškovas savo ieškinyje, viešai paneigti informaciją apie Žemaičių partijos nario A. N. pašalinimą iš partijos narių tinklalapyje zemaiciupartija.lt. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepriteisė bylinėjimosi išlaidų, kadangi netenkinus dalies ieškinio reikalavimų bylinėjimosi išlaidos turėjo būti proporcingai paskirstytos.

7Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo atmesti atsakovės apeliacinį skundą ir palikti nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą. Nurodo, kad dėl ieškinio senaties termino šioje byloje jau pasisakė Klaipėdos apygardos teismas 2015-04-23 nutartyje, kurios atsakovė Žemaičių partija kasacine tvarka neskundė. Pažymi, kad nėra pagrindo naikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimo, kadangi Žemaičių partija apeliaciniame skunde nenurodė jokių materialinės teisės normų pažeidimų.

8Apeliacinis skundas atmestinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 1, 2 d.). Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 str. 2 d.

10Savo nesutikimą su pirmosios instancijos teismo sprendimu apeliantė įrodinėja argumentu, jog apeliacinės instancijos teismas, priimdamas 2015-04-23 nutartį, negalėjo atnaujinti ieškinio senaties termino, kadangi peržengė apeliacinio skundo ribas. Apeliaciniu skundu prašo taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti. Kolegija nesutinka su šiuo apeliantės argumentu, kadangi Lietuvos Respublikos CPK 18 straipsnis numato, kad įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tai reiškia, kad tai, kas nuspręsta teismo, yra privaloma visiems teisės subjektams ir turi būti vykdoma, įsiteisėjusio teismo sprendimo teisingumas negali būti kvestionuojamas kitaip negu instancine tvarka. Sprendimui, nutarčiai ar įsakymui įsiteisėjus, šalys ir kiti dalyvavę byloje asmenys nebegali ginčyti teismo nustatytų faktų ir teisinių santykių. Aiškindamas CPK normas dėl prejudicinių faktų taikymo, kasacinis teismas laikosi šių pagrindinių nuostatų: prejudiciniais faktais laikytinos kitoje byloje įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytos aplinkybės; prejudicinių faktų galią tokios aplinkybės turi tik tuo atveju, kai abiejose bylose bet kokiu procesiniu statusu dalyvauja tie patys asmenys. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-10-29 sprendimas ir Klaipėdos apygardos teismo 2015-04-23 nutartis buvo priimti byloje, kurioje dalyvavo tos pačios šalys, todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas sukūrė prejudicinius faktus, kurių šiuo atveju paneigti negalima. Teisėjų kolegija pažymi, kad priešingas aiškinimas ne tik prieštarautų proceso ekonomiškumo (CPK 7 straipsnis) ir kooperavimosi (bendradarbiavimo) principui (CPK 8 straipsnis), bet ir atvertų kelią anksčiau priimto ir įsiteisėjusio teismo sprendimo kvestionavimui, keltų pavojų teisiniam tikrumui, teisinių santykių šalių teisėtiems lūkesčiams ir civilinės apyvartos stabilumui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-10-10 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. Byla 3K-3-419/2014).

11Apeliantės argumentai dėl pirmosios instancijos teismo byloje pareikštų reikalavimų peržengimo atmestini kaip nepagrįsti. Patikslintu ieškiniu ieškovas prašė įpareigoti Žemaičių partijos Klaipėdos skyriaus tarybos pirmininką A. A. viešai paneigti informaciją apie ieškovo pašalinimą iš partijos narių tinklalapyje zemaiciupartija.lt. Atsakovas A. A. ginčijimo sprendimo priėmimo metu buvo Žemaičių partijos Klaipėdos skyriaus pirmininkas. Partijos skyrius įgyja civilines teises, prisiima pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus, tačiau civilinė atsakomybė kyla pačiam juridiniam asmeniui. Kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad pareiga viešai paneigti informaciją apie ieškovo pašalinimą iš partijos narių tinklalapyje zemaiciupartija.lt kyla atsakovei Žemaičių partijai, kadangi atsakovas A. A., paskelbdamas informaciją minėtame tinklalapyje, veikė juridinio asmens vardu.

12Atmestini apeliantės argumentai dėl neteisingo bylinėjimosi išlaidų paskirstymo. Pirmosios instancijos teismas atmetė ieškinį dalyje dėl 10 000 Lt neturtinės žalos priteisimo iš atsakovo A. A., tačiau atsakovui nepateikus duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, jų nepriteisė. Kolegija konstatuoja, jog ieškinys dalyje dėl neturtinės žalos atlyginimo atmestas tik atsakovo A. A., o ne atsakovės Žemaičių partija atžvilgiu, todėl nėra pagrindo priteisti atsakovei Žemaičių partija bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme.

13Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-252/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis c.b. 3K-3-52/2011 ir kt.).

14Atsižvelgdama į anksčiau nurodytas aplinkybes teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė tiek materialines, tiek ir įrodinėjimą reglamentuojančias teisės normas, sprendimą grindė byloje surinktų įrodymų visetu, todėl pagrįstai tenkino ieškinį iš dalies. Dėl to pirmosios instancijos teismo sprendimą naikinti apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

16Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 19 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai