Byla 2S-1158-221/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos V. P. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 9 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos V. P. pareiškimą suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Jurguva“ ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

2Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3Pareiškėja V. P. tikslu gauti ligos pašalpą kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji laikotarpiu nuo 2008 m. lapkričio 17 d. iki 2009 m. liepos 17 d. dirbo siuvėja UAB „Jurguva“, 2011 m. gruodžio 8 d. pareikime nurodė, kad juridinę reikmę turintį faktą prašo nustatyti siekiant patikslinti socialinio draudimo stažą bei draudžiamąsias pajamas, kurios turės įtakos pensijos išmokų dydžiui (3-4, 38 b.l.).

4Pareiškėja prašė sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą iki bus pabaigtas ikiteisminis tyrimas Santakos PK iškeltoje baudžiamoje byloje Nr. 2-1-00005-12 dėl UAB „Jurguva“ veiklos (25, 41 b.l.).

5Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. kovo 9 d. nutartimi (57-58 b.l.) netenkino pareiškėjos prašymo dėl civilinės bylos sustabdymo. Teismas civilinę bylą Nr. 2-499-717/2012 nutraukė ir nurodė, kad ieškovės prašomi nustatyti juridinę reikšmę turintys faktai negalėtų sukelti teisinių pasekmių, draudimas negalėtų pareiškėjai išmokėti su nedarbingumu susijusių išmokų bei nustatyti socialinio draudimo stažą, patikslinti draudžiamąsias pajamas. Pareiškėja UAB „Jurguva“ dirbo nelegaliai. UAB „Jurguva“ teikia VSDFV duomenis apie joje dirbančius asmenis, tačiau pareiškėjos jų tarpe nebuvo.

6Pareiškėja V. P. atskiruoju skundu (67-69 b.l.) prašė Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 9 d. nutartį panaikinti ir grąžinti civilinę bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Atskirajame skunde nurodoma, kad suinteresuotas asmuo UAB „Jurguva“ patvirtinti darbo santykių faktą atsisako. Pareiškėja neturi jokių jos darbą UAB „Jurguva“ patvirtinančių dokumentų, tuo pačiu negali įgyvendinti iš to kylančių subjektinių teisių, tame tarpe ir patikslinti savo socialinio draudimo stažą bei draudžiamąsias pajamas. Pirmosios instancijos teismas skundžiamojoje nutartyje nenurodė, nemotyvavo, jog nėra bent vienos iš skunde nurodytų aplinkybių: kad pareiškėja gali kitokia, t.y. ne teismo, tvarka gauti dokumentus, patvirtinančius jos darbą pas suinteresuotąjį asmenį, kad prašomas nustatyti faktas neturi juridinės reikšmės, kad pareiškėja turi dokumentų, patvirtinančių jos prašomą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, nestabdęs bylos neištyrė bylos visapusiškai ir objektyviai, todėl bylą nutraukė be jokio tam pagrindo.

7UAB „Jurguva“ atsiliepime į atskirąjį skundą (72-75 b.l.) prašė atskirąjį skundą atmesti ir palikti galioti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 9 d. nutartį. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodoma, kad toks juridinę reikšmę turintis faktas, kurį prašė nustatyti pareiškėja, nėra juridinis ir pareiškėjai nesukels jokių teisinių padarinių. Nėra tokio įstatymo, kuris numatytų, kad nustačius būtent tokį juridinį faktą, pareiškėja įgis teisę gauti ligos pašalpą. Suinteresuotas asmuo UAB „Jurguva“ pareiškė, kad pareiškėja V. P. niekada nedirbo suinteresuoto asmens įmonėje.

8Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius atsiliepime į atskirąjį skundą (76-78 b.l.) prašė Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 9 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodoma, kad pareiškėja UAB „Jurguva“ dirbo nelegaliai, kadangi tarp šalių nebuvo sudaryta darbo sutartis. Nelegalus darbas negali sukelti jokių teisinių pasekmių pareiškėjai. Juridinio fakto nustatymas nėra tinkamas teisminis būdas legalizuoti pareiškėjos nelegalų darbą UAB „Jurguva“. Toks faktas, kurį prašo nustatyti pareiškėja, nėra juridinis ir pareiškėjai nesukels jokių teisinių pasekmių. Nustačius vien tik faktą, kad pareiškėja dirbo UAB „Jurguva“, jai nei ligos pašalpa nebus paskirta, nei padidės jos valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija, kadangi nebūtų nustatytos pareiškėjos draudžiamosios pajamos.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

11Šioje byloje pareikštu pareiškimu pareiškėja V. P. prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji buvo įdarbinta siuvėja UAB „Jurguva“, siekiant patikslinti socialinio draudimo stažą bei draudžiamąsias pajamas, kurios turės įtakos pensijos išmokų dydžiui.

12Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. kovo 9 d. nutartimi civilinę bylą nutraukė CPK 293 straipsnio pagrindu, kaip nenagrinėtiną teisme civilinio proceso tvarka, motyvuodamas tuo, kad prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas nesukels jokių teisinių pasekmių, kadangi UAB „Jurguva“ pareiškėja dirbo nelegaliai (57-58 b.l.).

13Juridiniai faktai – tai įvairūs įvykiai, asmenų veiksmai ar neveikimas, taip pat kitos aplinkybės, kurių pagrindu atsiranda, pasikeičia ar nutrūksta tam tikri teisiniai santykiai ir atitinkamai atsiranda, pasikeičia ar baigiasi subjektinės teisės ar pareigos. Tais atvejais, kai juridiniai faktai nėra akivaizdūs arba nėra juos patvirtinančių dokumentų, asmuo negali įgyti atitinkamų subjektinių teisių arba įgyvendinti jau esamos subjektinės teisės, todėl įstatymas numato galimybę suinteresuotam asmeniui kreiptis į teismą su prašymu nustatyti faktą.

14Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę, t. y. sukelti pareiškėjui tam tikrų teisių padarinių ir, jį nustačius, pareiškėjas įgytų tam tikrą subjektinę teisę, galėtų įgyvendinti jau esamą teisę ar kitu būdu pasikeistų jo teisinis statusas; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 444, 445 str.). Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nenagrinėtinas teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-93/2009; 2009 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-175/2009).

15Taigi tam, kad būtų galima pripažinti juridinę reikšmę turintį faktą, turi būti nustatytos visos pirmiau nurodytos aplinkybės, kurių buvimą privalo įrodyti tuo suinteresuotas asmuo.

16V. P. tvirtinimu tarp jos ir UAB „Jurguva“ buvo susiklostę faktiniai darbo santykiai, kurie nebuvo įteisinti įstatymų nustatyta tvarka (3-4, 67-69 b.l.). Suinteresuotas asmuo UAB „Jurguva“ neigia šias aplinkybes, nurodydamas, kad pareiškėja niekada nedirbo įmonėje (16-17, 72-75 b.l.). Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė, kad draudėjo UAB „Jurguva“ pateiktuose SD pranešimuose apie šioje įmonėje dirbančius apdraustuosius pareiškėjos pavardės nėra (77 b.l.).

17Lietuvos Respublikos Darbo kodekso (toliau – DK) 98 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta, kad nelegaliu darbu laikomas darbas, esant DK 93 straipsnyje nustatytiems darbo sutarties požymiams, dirbamas nesudarius darbo sutarties ar teisės aktų nustatyta tvarka nepranešus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui apie asmenų priėmimą į darbą.

18Pagal Lietuvos Respublikos Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo (toliau Įstatymo) nuostatas apdraustojo asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą sudaro asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažas, įgytas dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, ir asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažas, įgytas dirbant savarankiškai (Įstatymo 8 str. 1 d.). Pagal įstatymo 14 straipsnį asmens draudžiamosiomis pajamomis laikomos visos jo pajamos (išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytus atvejus), nuo kurių buvo įmokėtos ar turėjo būti įmokėtos privalomos valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos. Taigi, iš minėto teisinio reguliavimo darytina išvada, kad jeigu socialinio pensijų draudimo įmokos nebuvo skaičiuojamos ir/ar mokamos, tai toks laikotarpis negali būti įskaičiuojamas į valstybinio socialinio draudimo stažą, atitinkamai jis neturi įtakos senatvės pensijos skaičiavimui.

19Kadangi pareiškėja galimai palaikė nelegalius darbo santykius su UAB „Jurguva“, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad pareiškėjos prašomo fakto – darbo santykių laikotarpiu nuo 2008 m. lapkričio 17 d. iki 2009 m. liepos 17 d. UAB „Jurguva“ – nustatymas neturės įtakos socialinio draudimo stažo bei draudžiamųjų pajamų tikslinimui, o tai savaime neturės įtakos pensijos išmokų dydžiui, nes nebūtų nustatytos pareiškėjos draudžiamosios pajamos.

20Nepagrįstas pareiškėjos argumentas, jog teismas negalėjo nutraukti civilinės bylos, t.y. jos nestabdęs dėl ikiteisminio tyrimo atlikimo, todėl visapusiškai ir objektyviai neištyręs visos byloje pateiktos medžiagos, kadangi, kaip jau nurodyta aukščiau, juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra tam tikrų aplinkybių visuma. Kadangi, kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, prašomas nustatyti faktas nesukurs teisinių pasekmių, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad yra CPK 293 straipsnio 1 punkte numatytas pagrindas, nutraukti civilinę bylą, kaip nenagrinėtiną teisme civilinio proceso tvarka.

21Remiantis išdėstytais motyvais, atskirasis skundas atmetamas, o Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m kovo 9 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

22Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336-337 straipsniais,

Nutarė

23Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, teismo posėdyje... 2. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. Pareiškėja V. P. tikslu gauti ligos pašalpą kreipėsi į teismą su... 4. Pareiškėja prašė sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą iki bus... 5. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. kovo 9 d. nutartimi (57-58 b.l.)... 6. Pareiškėja V. P. atskiruoju skundu (67-69 b.l.) prašė Kauno miesto... 7. UAB „Jurguva“ atsiliepime į atskirąjį skundą (72-75 b.l.) prašė... 8. Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno... 9. Atskirasis skundas atmestinas.... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 11. Šioje byloje pareikštu pareiškimu pareiškėja V. P. prašė nustatyti... 12. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. kovo 9 d. nutartimi civilinę bylą... 13. Juridiniai faktai – tai įvairūs įvykiai, asmenų veiksmai ar neveikimas,... 14. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad juridinę... 15. Taigi tam, kad būtų galima pripažinti juridinę reikšmę turintį faktą,... 16. V. P. tvirtinimu tarp jos ir UAB „Jurguva“ buvo susiklostę faktiniai darbo... 17. Lietuvos Respublikos Darbo kodekso (toliau – DK) 98 straipsnio 1 dalies 1... 18. Pagal Lietuvos Respublikos Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo... 19. Kadangi pareiškėja galimai palaikė nelegalius darbo santykius su UAB... 20. Nepagrįstas pareiškėjos argumentas, jog teismas negalėjo nutraukti... 21. Remiantis išdėstytais motyvais, atskirasis skundas atmetamas, o Kauno miesto... 22. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio... 23. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 9 d. nutartį palikti nepakeistą....