Byla e2S-1484-513/2015
Dėl dovanojimo sandorio pripažinimo negaliojančiu, restitucijos taikymo, kilnojamųjų daiktų valdymo pažeidimų pašalinimo, trečiasis asmuo Klaipėdos miesto 8-ojo notarų biuro notarė B. V

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo Z. Š. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-07-03 nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės M. Š. ieškinį atsakovui Z. Š. dėl dovanojimo sandorio pripažinimo negaliojančiu, restitucijos taikymo, kilnojamųjų daiktų valdymo pažeidimų pašalinimo, trečiasis asmuo Klaipėdos miesto 8-ojo notarų biuro notarė B. V.,

Nustatė

2atsakovas Z. Š. 2015-06-30 Klaipėdos miesto apylinkės teismui pateikė atskirąjį skundą, juo prašė panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-06-26 nutarties dalį dėl ekspertizės paskyrimo ir su ja susijusių klausimų išsprendimo ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-07-03 nutartimi atsisakė priimti atsakovo atskirąjį skundą. Teismas motyvavo, jog tokios nutarties dėl ekspertizės skyrimo ir su ja susijusių klausimų išsprendimo apskundimo atskiruoju skundu galimybės Civilinio proceso kodeksas nenumato (CPK 212 str.). Tais atvejais, kai skundžiama nutartis, kuri pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas, atskirasis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui (CPK 315 str. 2 d. 3 p. ir 338 str.).

4Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo

52015-07-03 nutartį ir skundo priėmimo klausimą išspręsti iš esmės. Argumentuoja, jog pirmosios instancijos teismas neįvertino, jog atsakovas 2015-06-30 atskirajame skunde buvo nurodęs CPK 165 str., ir CPK numato, jog dėl teismo nutarties sustabdyti bylą gali būti duodamas atskirasis skundas. Taip pat nurodo, jog 2015-06-29 teismo lydraštyje įrašyta, kad teismas siunčia įsiteisėjusios 2015-06-26 nutarties kopiją, nors nutartyje parašyta, kad nutartis skundžiama per 7 dienas, teigia, kad 2015-06-26 nutartyje teismas nurodo CPK 2012 str., nors CPK paskutinis straipsnis yra 818 str. Mano, jog šie netikslumai neturi būti toleruojami, nes diskredituoja teismo darbą ir atsakovui sukelia abejonių dėl teismo sugebėjimo teisingai išspręsti bylą. Kaip neaiškų vertina skundžiamos nutarties rezoliucinėje dalyje nurodytą įpareigojimą atsakovui grąžinti atskirąjį skundą su priedais jį padavusiam asmeniui, t. y. pačiam atsakovui.

6Ieškovė atsiliepimu su atskiruoju skundu nesutinka ir prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta. Paaiškina, jog ekspertizei atlikti byloje surinkta pakankamai duomenų, paimti ieškovės eksperimentiniai parašų pavyzdžiai, pateikti teismų dokumentų originalai su laisvaisiais parašų pavyzdžiais. Ginčo dovanojimo sutartis buvo pasirašyta keliais egzemplioriais, iš kurių vienas saugotas notarų biure ir yra pridėtas prie ekspertizei teikiamų dokumentų. Todėl stabdyti ekspertizės atlikimą vien dėl to, jog atsakovas pateikė savo turimą ginčo sutarties egzempliorių, yra netikslinga. Apeliantas nurodo argumentą dėl galimybės skųsti bylos sustabdymą, tačiau tokiu argumentu negrindė 2015-06-26 atskirojo skundo.

7Atskirasis skundas netenkintinas.

8Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str. ir CPK 5 str. 1 d. įtvirtinta kiekvieno asmens, manančio, kad jo teisė ar įstatymo saugomi interesai yra pažeisti, teisė kreiptis į teismą. Šios teisės įgyvendinimas detaliai reglamentuotas CPK normomis ir jų reikalavimai yra privalomi kiekvienam besikreipiančiam į teismą. CPK 334 str. 1 d. nustatyta, kad pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo: 1) šio kodekso numatytais atvejais ir 2) kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. CPK II dalies XIII skyriaus septintajame skirsnyje, reglamentuojančiame ekspertizės atlikimą, nenumatyta galimybė atskiruoju skundu skųsti nutartį, kuria paskirta ar atsisakyta skirti ekspertizę, o pats ekspertizės paskyrimas ar atsisakymas skirti ekspertizę neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai. Minėto straipsnio trečioje dalyje nurodyta, kad dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutarčių atskirieji skundai negali būti paduodami, bet motyvai dėl šių nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą. Nutartis laikoma užkertančia kelią proceso eigai, kai dėl jos priėmimo procesas byloje apskritai negali prasidėti, yra užbaigiamas arba dėl tokios nutarties priėmimo nebegalimas tolesnis procesas (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2010-11-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1758/2010).

9Ekspertizės skyrimas yra susijęs su įrodymų rinkimu. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas nenumato galimybės apeliacine tvarka apskųsti teismo nutartį, priimtą įrodymų rinkimo klausimu, taigi ir dėl ekspertizės skyrimo ar atsisakymo ją skirti, o nutarties dalies sustabdyti bylą apeliantas neskundė (atitinkamo prašymo, argumentų 2015-06-30 atskirajame skunde atsakovas nenurodė) ir tik nagrinėjamame skunde pateikė argumentą, jog skundė ir bylos sustabdymą. Atsižvelgiant į tai, atmestini apelianto argumentai, jog teismas neįvertino aplinkybės, jog atsakovas ginčijo bylos sustabdymą (CPK 185 str.). Be to, atkreiptinas apelianto dėmesys į tai, jog atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šiame skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 str.). CPK 312 str. nustatyta, jog apeliaciniame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme.

10Nagrinėjamu atveju atskiruoju skundu prašoma panaikinti skundžiamą nutartį (jos dalį), kuria atsisakyta priimti atsakovo atskirąjį skundą dėl teismo 2015-06-26 nutarties dalies skirti ekspertizę. Minėta, jog galiojantis teisinis reguliavimas nenumato galimybės skųsti atskiruoju skundu nutartis dėl ekspertizės paskyrimo ar atsisakymo ją skirti. Aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas 2015-06-26 nutartyje nurodė, jog ši nutartis skundžiama, per se (savaime) nereiškia, jog ir šios nutarties dalis dėl ekspertizės paskyrimo yra (gali būti) skundžiama (CPK 212 str., 334 str. 1 d.).

11Apelianto argumentai, jog 2015-06-26 nutartyje teismas suklydo nurodydamas teisės akto straipsnį, jog jam neaiški rezoliucinė skundžiamos nutarties dalis, nesudaro faktinio ir teisinio pagrindo naikinti skundžiamą nutartį.

12Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336?339 straipsniais, teismas

Nutarė

14Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai