Byla 2-91-747/2014
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir skolos priteisimo

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aldona Šukienė,

2sekretoriaujant Zinai Pranskietienei,

3dalyvaujant ieškovo BUAB „( - )“ atstovui advokatui I. B.,

4atsakovo UAB „( - )“ atstovei R. N.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „( - )“ ieškinį atsakovams UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir skolos priteisimo

Nustatė

6ieškovas pareikštu ieškiniu prašo pripažinti 2012 m. liepos 31 d. ir 2012 m. spalio 9 d. Tarpusavio skolų užskaitymo sutartis, sudarytas tarp ieškovo UAB „( - )“ ir atsakovų UAB „( - )“ ir UAB “( - )”, negaliojančiomis ab initio, taikyti restituciją: grąžinti šalis į padėtį, buvusią iki 2012 m. liepos 31 d., 2012 m. liepos 31 d. ir 2012 m. spalio 9 d. Tarpusavio skolų užskaitymo sutarčių sudarymo, priteisti iš atsakovo UAB “( - )” ieškovui 2134,18 Lt skolos bei priteisti iš atsakovo UAB „( - )” “ ieškovui 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti iš atsakovo UAB „( - )” bylinėjimosi išlaidas.

7Nurodo, kad 2012 m. spalio 16 d. Klaipėdos teismo nutartimi UAB „( - )“ iškelta bankroto byla, nutartis įsiteisėjo 2012 m. lapkričio 12 d. Bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Valeska“. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p. administratorius patikrino bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto iškėlimo dienos. Patikrinus UAB „( - )“ per 36 mėnesius iki bankroto iškėlimo sudarytus sandorius ir nustatė, jog ieškovas 2012 m. liepos 31 d. ir 2012 m. spalio 9 d. su atsakovais sudarė Tarpusavio skolų užskaitymo sutartis. 2012 m. liepos 31 d. Skolų užskaitymo sutartimi užskaityta 801,15 Lt ir 2012 m. spalio 9 d. Skolų užskaitymo sutartimi užskaityta 1333,03 Lt, iš viso 2134,18 Lt sumai , kurios administratoriaus nuomone, galėjo turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais. Mano, kad 2012 m. liepos 31 d. ir 2012 m. spalio 9 d. sutartys pažeidė ieškovo kreditorių teises ir dėl to turi būti pripažintos negaliojančiomis. Šiuo atveju visos ginčijamų sandorių šalys buvo nesąžiningos.

8Ginčijamų sandorių sudarymo momentu ieškovo kreditoriai turėjo neabejotiną ir galiojančią teisę į ieškovą. Sandorio šalys buvo nesąžiningos. 2012 m. gegužės 31 d. ieškovo balanso duomenimis įmonė turėjo turto už 2785534 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 2560193 Lt, Valstybinei mokesčių inspekcijai buvo skolingas 91303,05 Lt, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai skola-61539,50 Lt. 2012 m. gegužės 31d. pelno ataskaitos duomenimis, finansiniais metais patyrė 235260 Lt nuostolių. Ieškinys dėl bankroto iškėlimo teismui pateiktas 2012 m. birželio 27 d. Sudarant skolų užskaitymo sutartis, ieškovas žinojo, kad yra nemokus ir jam gali būti keliama bankroto byla. Atsakovai nesivadovavao protingumo, sąžiningumo principais, nedėjo jokių pastangų įvertinti, ar ieškovas, sudarydamas sutartį, yra mokus, ar neturi kreditorių, kuriems negali įvykdyti įsipareigojimų, ar neturi turto areštų. Daro išvadą, kad visos sandorio šalys, sudarydamos Skolų užskaitymo sutartis buvo nesąžiningos. Skolos užskaitymo sutartis ieškovo nei įstatymas, nei sutartis ar vienašalis ieškovo sandoris sudaryti neįpareigojo, todėl ieškovas neprivalėjo sudaryti ginčijamų sandorių. Remiantis Skolų užskaitymo sutartimois bei ieškovo išrašytomis ir atsakovo UAB “( - )” tinkamai pasirašytomis PVM sąskaitomis-faktūromis, atsakovas UAB “( - )” skolinga ieškovui ieškovui pagal 20112 gegužės 10 d. PVM sąskaitą –faktūrą GEL Nr.212, išrašytą 145,20 Lt, pagal 2012 m. birželio 15 d. PVM sąskaitą-faktūrą BET Nr.380-285,38 Lt, pagal 2012 m. birželio 19 d. PVM sąskaitą-faktūrą BET Nr.385-225,37 Lt, pagal 2012 m. liepos 17 d. PVM sąskaitą-faktūrą GEL Nr.226-145,20 Lt, pagal 2012 m. rugpjūčio 3 d. PVM sąskaitą-faktūrą BET Nr.432-1374,99 Lt. Iš viso skola ieškovui sudaro 2134,18 Lt. Teismui pripažinus Skolų užskaitymo sutartis negaliojančiomis, prašo 2134,18 Lt sumą priteisti iš atsakovo UAB “( - )”.

9Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu palaiko ieškinyje išdėstytą nuomonę, prašo ieškinį tenkinti. Paaiškino, jog atsakovai yra tarpusavyje susijusios įmonės, kurių dalis valdybos narių yra tie patys asmenys, remiasi Valstybės įmonės Registrų centro duomenimis.

10Atsakovas UAB”Kauno salėtekis” atsiliepimu prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad sudarant ginčo sutartis atsakovui UAB “( - )” nebuvo žinoma ir negalėjo būti žinomi ieškovo finansiniai duomenys bei ieškovo skoliniai įsipareigojimai tretiesiems asmenims. Atsakovas ieškovui pardavė prekes su nustatytu mokėjimo atidėjimu. Suėjus nustatytiems mokėjimo terminams, išaiškėjo galimybė Ieškovui su atsakovais sudaryti trišales tarpusavio skolų užskaitymo sutartis, nes šalys viena kitai buvo skolingos pagal sudarytas sutartis ar kitus dokumentus, tokios sutartys buvo sudaromos ir anksčiau. Ginčo sandoriai buvo sudaryti iki bankroto bylos iškėlimo ieškovui. Atsakovas negalėjo žinoti, kad ieškovas galėjo būti nemoki įmonė. Mano, kad Sutarčių sudarymas nesąlygojo UAB “( - )” nemokumo, ginčijamais sandoriais įskaityta reikalavimų 2134,18 Lt suma yra nereikšminga pareikštų ieškovo, kaip bankrutavusios įmonės kreditorinių reikalavimų kontekste, todėl sudarytos ginčijamos sutartys negalėjo pažeisti kitų kreditorių teisių. Mano, jog nėra teisėto pagrindo taikyti actio Pauliana ir nuginčyti 2012 m. liepos 31 d. ir 2012 m. spalio 9 d. sudarytas ginčo sutartis bei taikyti restituciją.

11Atsakovo UAB “( - )” atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, gautas prašymas bylą nagrinėti atsakovo atstovui nedalyvaujant, nagrinėjant bylą vadovautis UAB “( - )” atsiliepime į ieškinį pateiktais argumentais ir motyvais

12Atsakovas UAB “( - )” atsiliepimu prašo ieškovo BUAB “( - )” ieškinį atmesti. Atsiliepimas yra analogiškas atsakovo UAB “( - )” atsiliepimui.

13Teismo posėdžio metu atsakovo UAB “( - )” atstovė prašo ieškinį atmesti, palaiko atsiliepime išdėstytą nuomonę.

14Ieškinys tenkintinas.

15Byloje nustatyta, kad 2012 m. spalio 16 d.Klaipėdos apygardos teismo nutartimi UAB „( - )“ iškelta bankroto byla, nutartis įsiteisėjo 2012 m. lapkričio 12 d. Bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Valeksa“ (l. 11-12). Iš pateikto UAB “( - )” 2012 m. gegužės 31 d. balanso matyti, kad įmonės skoliniai įsipareigojimai, kurių mokėjimo terminai jau buvo suėję, buvo 2560193 Lt, t.y. artima įmonės turėtam turtui, kurio vertė nurodyta balance 2785534 Lt (l. 13). UAB “( - )” 2012 m. gegužės 31 d. pelno (nuostolio) ataskaitos duomenimis, įmonės veikla tuo metu buvo nuostolinga (l. 15).

16LR Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 14 punkte nustatyta, kad įmonės administratorius gina visų kreditorių, taip pat ir bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, o 8 punkte nustatyta įmonės administratoriaus pareiga patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius bei pareikšti ieškinius teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, todėl laikoma, kad įmonės administratorius sudarytus šios įmonės sandorius gali ginčyti visais CK nustatytais sandorių negaliojimo pagrindais, tarp jų ir CK 6.66 straipsnio pagrindu.

172012 m. liepos 31 d. ir 2012 m. spalio 9 d. UAB „( - )" kartu su UAB “( - )” ir UAB “( - )” sudarė Tarpusavio skolų užskaitymo sutartis, pagal kurias ieškovas ir atsakovai atliko tarpusavio įsiskolinimų užskaitymą 2134,18 Lt sumai. 2012 m. liepos 31 d. Tarpusavio skolų užskaitymo sutartimi užskaityta 801,15 Lt ir 2012 m. spalio 9 d. Tarpusavio skolų užskaitymo sutartimi užskaityta 1333,03 Lt. Ieškovas šias sutartis ginčija CK 6.66 straipsnio pagrindu.

18CK 6.66 straipsnyje įtvirtinta kreditoriaus teisė ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teise, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti. Sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, jeigu dėl to skolininkas tampa nemokus arba būdamas nemokus suteikia pirmenybę kitam kreditoriui arba kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Teismų praktikoje išskiriamos tokios būtinos actio Pauliana ieškinio taikymo sąlygos: 1) kreditorius turi turėti nebejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 4) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditorių teises. Sandorį pripažinti negaliojančiu CK 6.66 straipsnio pagrindu galima tik esant šių sąlygų visetui.

19Skolų užskaitymo sutarčių pasirašymo metu UAB “( - )” turėjo skolinių įsipareigojimų, tai patvirtina byloje pateiktas skolų sąrašas Nr.450 tiekėjams ir sąrašas Nr. 452 subrangovams 2012 m. gegužės 31 (l. 21-24), įmonės turtas areštuotas (l. 25-33). Ieškinys dėl bankroto iškėlimo UAB “( - )” teismui pateiktas 2012 m. birželio 27 d. Ieškovui 2012 m. spalio 16 d. iškelta bankroto byla. 2012 m. gegužės 31 d. duomenimis, ieškovo kreditoriniai įsipareigojimai iš viso sudarė 2147870,89 Lt. Šios aplinkybės patvirtina, kad ginčijamų 2012 m. liepos 31 d. ir 2012 m. spalio 9 d. sutarčių sudarymo metu ieškovo kreditoriai turėjo neabejotiną ir galiojančią teisę į ieškovą.

20Dėl kitos būtinos actio Pauliano taikymo sąlygos – būtinumo sandoriu pažeisti kreditorių teises, pažymėtina, kad įstatymas sandoriu, pažeidžiančiu kreditoriaus teises, įvardija situacijas, kai dėl sudaryto sandorio skolininkas tampa nemokus arba būdamas nemokus suteikia pirmenybę kitam kreditoriui (CK 6.66 str. 1 d.).

21Atsakovai nesutinka su ieškovo teiginiu, kad jis, būdamas nemokus, suteikė pirmenybę vienam kreditoriui (šiuo atveju UAB “( - )”), ginčijamais sandoriais buvo pažeistos kitų kreditorių teisės, kad dėl ginčijamų skolų užskaitymų sutarčių sudarymo ieškovas tapo nemokus, dėl šių ginčo sandorių sudarymo ieškovo turtas nesumažėjo tiek, kad kiti kreditoriai prarastų galimybę patenkinti savo kreditorinius reikalavimus. Be to, užskaitų suma yra tik 2134,18 Lt ir ji negalėjo įtakoti atsiskaitymo su kitais kreditoriais ar sąlygoti ieškovo nemokumo būklės atsiradimą. Ginčo sandoriai buvo sudaryti iki bankroto bylos iškėlimo ieškovui dienos.

22Bylos medžiaga patvirtina, kad UAB “( - )” turėjo daugiau kreditorių, kurie yra nurodyti skolų tiekėjams sąraše Nr. 450 ir skolų subrangovams sąraše Nr.452. Šių kreditorių reikalavimai yra piniginiai, duomenų, kad su jais atsiskaityta, nėra, todėl pripažintina, kad kitų kreditorių interesai buvo pažeisti nepriklausomai, nuo to, kad įmonės nemokumas nedidėjo ar nepakito. Kreditorių interesai gali būti pažeidžiami kitais būdais, kurie nesusiję su nemokumu. Ginčijamų sandorių suma yra nedidelė, nesukėlė bendro nemokumo, tačiau mažinama turto vertė. Šiuo atveju UAB „( - )“ skolų užskaitymo sutartimis suteikė atsakovui UAB “( - )” pirmenybę prieš kitus įmonės kreditorius, tokiu būdu pažeisdamas pastarųjų teises ir teisėtus interesus.

23Ieškovui bankroto byla iškelta 2012 m. spalio 16 d. Ginčo sandorių sudarymo metu remiantis 2012 m. gegužės 31 d. duomenimis, ieškovo kreditoriniai įsipareigojimai sudarė 2 147 870,89 Lt, tai patvirtina 2012 m. gegužės 31 d. skolų tiekėjams išrašas Nr.450, skolų subrangovams išrašas Nr.452, 2012 m. birželio 18 d. duomenimis įmonės turtas areštuotas, 2012 m. spalio 16 d. duomenimis, ieškovas Valstybinei mokesčių inspekcijai buvo skolingas 91 303,05 Lt, skola VSDFV sudarė 61 539,50 Lt. Šios aplinkybės patvirtina, kad UAB „( - )“, sudarydama 2012 m. liepos 31 d. ir 2012 m. spalio 9 d. tarpusavio skolų užskaitymo sutartis, faktiškai buvo nemokus, bendrovės turtinė padėtis buvo sunki, ginčo sandorių sudarymo metu ieškovas turėjo kitų kreditorių. Šiuo atveju UAB „( - )“ skolų užskaitymo sutartimis suteikė atsakovui UAB “( - )” pirmenybę prieš kitus įmonės kreditorius, tokiu būdu pažeisdamas pastarųjų teises ir teisėtus interesus.

24CK 6.66 straipsnyje numatyta teisė kreditoriui ginčyti skolininko sudarytą sandorį tik jei jis buvo nesąžiningas. Ieškovas nurodė, kad UAB “( - )” , sudarydamas skolų užskaitymo sutartis, žinojo, kad yra nemokus, nesugeba vykdyti turimų kreditorinių įsipareigojimų ir kad jam gali būti keliama bankroto byla (2012 m. birželio 27 d. ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo). Atsakovai sudarydami skolų užskaitymo sutartis, nesivadovavo protingumo, sąžiningumo principais, nedėjo pastangų įvertinti, ar ieškovas, sudarydamas skolos užskaitymo sutartis yra mokus, ar neturi kreditorių, kuriems negali vykdyti įsipareigojimų, ar neturi pritaikytų turto areštų, ar jam nėra keliama bankroto byla. Atsakovai nepasinaudojo viešai teikiama informacija dėl minėtų duomenų, nereikalavo jų iš ieškovo. Iš pateiktų ieškovo Valstybės įmonės Registrų cenro duomenų, byloje esančių duomenų (l. 44, 67), jog atsakovai yra tarpusavyje susijusios įmonės, kurių dalis valdybos narių yra tie patys asmenys. Taigi sudarant skolų užskaitymo sutartis šalims buvo žinoma, jog ieškovas yra nemokus.

25Byloje nustatyta, kad 2012 m. gegužės 31d. UAB “( - )” balanso duomenimis įmonė turėjo turto už 2785534 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 2560193 Lt. 2012 m. gegužės 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, finansiniais metais įmonė patyrė 235260 Lt nuostolių. Ginčijamų sandorių sudarymo metu ieškovas turėjo piniginių įsipareigojimų ne tik atsakovui, bet ir kitiems kreditoriams.

26Iki ginčijamų sandorių sudarymo dalis UAB „( - )“ kreditorių siekė išieškoti skolas teismuose, prašydami taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismai nagrinėjamose bylose bendrovės atžvilgiu taikė laikinąsias apsaugos priemones – buvo areštuotas ieškovo turtas (l. 25-33). Iš pateikto turto arešto aktų registro išrašo matyti, kad siekiant užtikrinti ieškinius kreditorių galimiems reikalavimams patenkinti buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės -uždėtas areštas ieškovo 269 627,99 Lt vertės kilnojamam ir nekilnojamam turtui. Turto arešto duomenys yra vieša (LR turto arešto aktų registro įstatymo 5 str.), todėl kiekvienas asmuo turi teisę ir galimybę pasidomėti, ar nesuvaržytos sandorio šalies teisės, kad ateityje išvengtų dėl to galinčių atsirasti sunkumų.

27Bylos nagrinėjimo metu teisme atsakovas UAB “( - )” bei UAB “( - )” nepateikė įrodymų, kad iki ginčijamo sandorio sudarymo pasidomėjo kitos šalies patikimumu, prašė informacijos apie šalies turtinę padėtį, turimus kreditorius, skolų mastą, atsiskaitymus su kreditoriais, ginčus teisme, daiktinių teisių suvaržymus ir pan. Dėl šių priežasčių atsakovo elgesys neatitinka sąžiningam sandorio dalyviui nustatytos pareigos veikti aktyviai ir prieš sudarant sandorį išsiaiškinti jo teisėtumui bei stabilumui reikšmingas aplinkybes. Teismas sprendžia, kad atsakovai turėjo žinoti, kad sudarydami sandorius pažeis skolininko kreditoriaus interesus, todėl konstatuotina, kad visos trys šalys, sudarydamos skolų užskaitymo sutartis buvo nesąžiningos. Atsakovų argumentas, kad atsakovams nekilo jokių pagrįstų abejonių, jog ieškovas yra pilnai ir tinkamai veikianti įmonė, niekuo nepagrįstas.

28Byloje nenustatyta, kad šalys turėjo pareigą sudaryti ginčijamas 2012 m. liepos 31 d. ir 2012 m. spalio 9 d. tarpusavio skolų užskaitymo sutartis. Ginčijamais sandoriais ieškovas nepagrįstai suteikė pirmenybę atsakovui UAB”( - ), taip pažeidžiant kitų kreditorių teises, nustatytos visos būtinos sąlygos actio Pauliana tenkinimui. 2012 m. liepos 31d. ir 2012 m. spalio 9 d. tarpusavio skolų užskaitymo sutartys pripažįstamos negaliojančiomis nuo jų sudarymo momento.

29Pripažinus sandorį negaliojančiu CK 6.66 straipsnio pagrindu, taikytina restitucija ir skolininkas grąžintinas į ankstesnę padėtį, negaliojančiu sandorio pagrindu įskaitytos lėšos priteistinos ieškovo naudai, t.y. iš atsakovo UAB “( - )” priteistina 2134,18 Lt skolos ieškovui atsiskaitymui su visais kreditoriais Įstatymo nustatyta tvarka. Remiantis Tarpusavio skolų užskaitymo sutartimis bei ieškovo išrašytomis sąskaitomis-faktūromis atsakovas UAB “( - )” skolinga ieškovui pagal 20112 gegužės 10 d. PVM sąskaitą –faktūrą GEL Nr.212, išrašytą 145,20 Lt, pagal 2012 m. birželio 15 d. PVM sąskaitą-faktūrą BET Nr.380-285,38 Lt, pagal 2012 m. birželio 19 d. PVM sąskaitą-faktūrą BET Nr.385-225,37 Lt, pagal 2012 m. liepos 17 d. PVM sąskaitą-faktūrą GEL Nr.226-145,20 Lt, pagal 2012 m. rugpjūčio 3 d. PVM sąskaitą-faktūrą BET Nr.432-1374,99 Lt. Iš viso skola ieškovui sudaro 2134,18 Lt.

30Ieškinį patenkinus ir priteisus iš atsakovo UAB ,,( - )“ 2134,18 Lt, iš atsakovo priteistinos ir 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 ir 2 d.).

31Ieškovas prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau šias išlaidas pagrindžiančių įrodymų nepateikė, todėl toks prašymas netenkintinas (CPK 98 str. 1 d.).

32Ieškinį tenkinus, bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos, atsižvelgiant į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (CPK 96 str. 5 d.). Kadangi visos trys ginčo šalys, sudarydamos sandorius buvo nesąžiningos, pagal šį teismo sprendimą atsakovas įgis reikalavimo teisę į ieškovą bankroto byloje, teismas sprendžia, kad už kilusias teisines pasekmes yra atsakingos visos trys šalys, todėl iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina po ½ dalis žyminio mokesčio - 32 Lt bei 12.9 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

33Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268, 270 str.,

Nutarė

34ieškinį tenkinti.

35Pripažinti 2012 m. liepos 31 d.ir 2012 m. spalio 9 d. Tarpusavio skolų užskaitymo sutartis, sudarytas tarp ieškovo UAB “( - )” ir atsakovų UAB “( - )”, UAB “( - )” negaliojančiomis ab initio;

36Taikyti restituciją; grąžinti šalis į padėtį, buvusią iki 2012 m. liepos 31 d., 2012 m. spalio 9 d. tarpusavio skolų užskaitymo sutarčių sudarymo.

37Priteisti iš atsakovo UAB „( - )” ieškovui 2134,18 Lt skolos;

38Priteisti iš atsakovo UAB Plungės kooperatinės prekyba” ieškovui BUAB „( - )“ 6procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2013 m. lapkričio 7 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

39Priteisti iš atsakovų UAB “( - )” ir UAB “( - )” lygiomis dalimis 32 Lt žyminio mokesčio ir 12.9 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

40Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Plungės rajono

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aldona Šukienė,... 2. sekretoriaujant Zinai Pranskietienei,... 3. dalyvaujant ieškovo BUAB „( - )“ atstovui advokatui I. B.,... 4. atsakovo UAB „( - )“ atstovei R. N.,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB... 6. ieškovas pareikštu ieškiniu prašo pripažinti 2012 m. liepos 31 d. ir 2012... 7. Nurodo, kad 2012 m. spalio 16 d. Klaipėdos teismo nutartimi UAB „( - )“... 8. Ginčijamų sandorių sudarymo momentu ieškovo kreditoriai turėjo... 9. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu palaiko ieškinyje išdėstytą... 10. Atsakovas UAB”Kauno salėtekis” atsiliepimu prašo ieškinį atmesti kaip... 11. Atsakovo UAB “( - )” atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, gautas prašymas... 12. Atsakovas UAB “( - )” atsiliepimu prašo ieškovo BUAB “( - )”... 13. Teismo posėdžio metu atsakovo UAB “( - )” atstovė prašo ieškinį... 14. Ieškinys tenkintinas.... 15. Byloje nustatyta, kad 2012 m. spalio 16 d.Klaipėdos apygardos teismo nutartimi... 16. LR Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 14 punkte nustatyta, kad... 17. 2012 m. liepos 31 d. ir 2012 m. spalio 9 d. UAB „( - )" kartu su UAB “( -... 18. CK 6.66 straipsnyje įtvirtinta kreditoriaus teisė ginčyti skolininko... 19. Skolų užskaitymo sutarčių pasirašymo metu UAB “( - )” turėjo... 20. Dėl kitos būtinos actio Pauliano taikymo sąlygos – būtinumo sandoriu... 21. Atsakovai nesutinka su ieškovo teiginiu, kad jis, būdamas nemokus, suteikė... 22. Bylos medžiaga patvirtina, kad UAB “( - )” turėjo daugiau kreditorių,... 23. Ieškovui bankroto byla iškelta 2012 m. spalio 16 d. Ginčo sandorių sudarymo... 24. CK 6.66 straipsnyje numatyta teisė kreditoriui ginčyti skolininko sudarytą... 25. Byloje nustatyta, kad 2012 m. gegužės 31d. UAB “( - )” balanso duomenimis... 26. Iki ginčijamų sandorių sudarymo dalis UAB „( - )“ kreditorių siekė... 27. Bylos nagrinėjimo metu teisme atsakovas UAB “( - )” bei UAB “( - )”... 28. Byloje nenustatyta, kad šalys turėjo pareigą sudaryti ginčijamas 2012 m.... 29. Pripažinus sandorį negaliojančiu CK 6.66 straipsnio pagrindu, taikytina... 30. Ieškinį patenkinus ir priteisus iš atsakovo UAB ,,( - )“ 2134,18 Lt, iš... 31. Ieškovas prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau šias išlaidas... 32. Ieškinį tenkinus, bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos, atsižvelgiant į... 33. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268, 270 str.,... 34. ieškinį tenkinti.... 35. Pripažinti 2012 m. liepos 31 d.ir 2012 m. spalio 9 d. Tarpusavio skolų... 36. Taikyti restituciją; grąžinti šalis į padėtį, buvusią iki 2012 m.... 37. Priteisti iš atsakovo UAB „( - )” ieškovui 2134,18 Lt skolos;... 38. Priteisti iš atsakovo UAB Plungės kooperatinės prekyba” ieškovui BUAB... 39. Priteisti iš atsakovų UAB “( - )” ir UAB “( - )” lygiomis dalimis 32... 40. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per...