Byla e2-33815-779/2015
Dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo – UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Inga Staknienė, sekretoriaujant Julijai Taraškevič, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui Dainiui Baronui, atsakovės direktoriui A. L., atsakovės atstovui advokatui Gediminui Pranevičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės RAB „Spauda“ patikslintą ieškinį atsakovei UAB „Medipresa“ dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo – UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės 2542,57 Eur skolos, 6 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad laikotarpiu nuo 2013-06-21 iki 2013-08-08 ieškovei priklausančią patalpą, esančią adresu Laisvės pr. 60, Vilniuje, faktiškai valdė ir ja naudojosi atsakovė UAB „Medipresa“. Tokia situacija susiklostė Lietuvos apeliaciniam teismui pripažinus negaliojančia AB „Spauda“ ir UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį ir dėl to patalpas grąžinus AB „Spauda“ nuosavybėn, dėl ko pasikeitė patalpų nuomotojai. 2013-07-03 pranešimu dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties sudarymo, ieškovė informavo atsakovę, kad ieškovė yra teisėta gyvenamųjų patalpų, esančių Laivės pr. 60, Vilniuje, savininkė ir paragino atsakovę iki 2013-07-08 sudaryti nuomos sutartį su ieškove. Kadangi atsakovė delsė sudaryti sutartį, ieškovė 2013-07-12 dar kartą kreipėsi į atsakovę su pranešimu dėl patalpų atlaisvinimo, kuriuo informavo atsakovę, kad jos veiksmai pažeidžia teisėtus patalpų savininkės interesus ir paprašė atsakovės atlaisvinti minėtas patalpas arba iki 2013-07-19 atvykti pas ieškovę ir sudaryti sutartį. 2013-08-09 tarp ieškovės ir atsakovės buvo pasirašyta minėtų negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis. Nuomos sutarties 2.2 punkte šalys susitarė pradėti skaičiuoti nuomos mokestį nuo patalpų perdavimo dienos, t. y. nuo 2013-08-09. Pagal atsakovės UAB „Medipresa“ atsiskaitymų su AB „Spauda“ laikotarpiu nuo 2013-01-01 iki 2014-12-10 suvestinę matyti, kad atsakovė ieškovei 2013-08-30 sumokėjo sumą, nesiekiančią šalių sulygto mėnesinio mokesčio, kadangi atsakovė pradėjo mokėti už naudojimąsi patalpomis tik nuo sutarties tarp šalių sudarymo dienos, t. y. nuo 2013-08-09. Ieškovė pateikė atsakovei prašymą sumokėti nuomos mokestį už naudojimąsi patalpomis nuo 2013-06-21 iki 2013-08-09, tačiau atsakovė nesutiko su šiuo prašymu. Ieškovės manymu, atsakovė be teisinio pagrindo naudojosi ieškovei priklausančiomis patalpomis, nepagrįstai praturtėjo jos sąskaita, todėl teismo prašo priteisti 2542,57 Eur nuomos mokesčio.

3Atsiliepime į patikslintą ieškinį atsakovė UAB „Medipresa“ nurodė, kad patikslintas ieškinys yra neteisėtas, nepagrįstas, todėl atmestinas. Pažymėjo, kad 2012-10-01 atsakovė su tuometiniu patalpų savininku UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ sudarė nekilnojamojo turto nuomos sutartį, terminui nuo 2012-10-01 iki 2014-12-31. Nurodė, kad nepaisant to, kad ieškovė informavo atsakovę, jog Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi, ji yra naujoji patalpų savininkė, realiai savininkės ir patalpų valdytojos teisių įgyvendinti nesiėmė, mokesčių už komunalines paslaugas nerinko. Už šias paslaugas atsakovė atsiskaitė su UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ ir dėl to pretenzijų niekada nebuvo reiškiama. Tokiu būdu patalpas faktiškai valdė buvusi jų savininkė UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“, kuri tikino atsakovę, kad teisminis ginčas dėl patalpų nuosavybės tęsiasi toliau ir įspėjo, kad fiziškai neleis naudotis patalpomis, jei UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ nebus sumokėtas nuomos mokestis. Atsižvelgiant į tai ir esminį poreikį naudotis patalpomis, atsakovė vykdė savo sutartinius įsipareigojimus pagal 2012-10-01 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir mokėjo nuomos mokestį UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“, todėl ieškovė su reikalavimu sumokėti už nurodytą laikotarpį nuomos mokestį turi kreiptis į UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“. Atsakovė už patalpų nuomą ginčo laikotarpiu yra tinkamai atsiskaičiusi su UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“, nes pagal susiklosčiusias faktines aplinkybes pagrįstai manė, jog UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ yra faktinė patalpų valdytoja, galinti užtikrinti atsakovės interesą saugiai ir tinkamai sandėliuoti prekes. Be to, UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ nevykdė pareigos informuoti atsakovę apie numatomą daikto pardavimą ar kitokį perleidimą arba teisės į jį suvaržymą. Nurodė, kad atsakovei pasirašant 2013-08-09 nuomos sutartį su ieškove, ieškovė nereiškė pretenzijų dėl nuomos mokesčio už ginčo laikotarpį, todėl UAB „Medipresa“ turėjo pagrindą manyti, kad šį klausimą ieškovė išsprendė su buvusia patalpų savininke UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“. Pažymėjo, jog ieškovės siekis priversti atsakovę antrą kartą sumokėti už tų pačių patalpų nuomą, neatitinka civiliniams teisiniams santykiams taikomų sąžiningumo bei teisingumo principų.

4Trečiasis asmuo UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ atsiliepimo į ieškovės RAB „Spauda“ patikslintą ieškinį nepateikė, teismo posėdžiuose nedalyvavo.

5Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas prašė ieškinį tenkinti visiškai. Iš esmės pakartojo ieškinyje išdėstytus argumentus. Nurodė, jog aplinkybė, kad ieškovė faktiškai patalpų nevaldė, neatleidžia atsakovės nuo pareigos mokėti nuomos mokestį. Be to, atsakovė, žinodama apie nuomojamų patalpų savininkės pasikeitimą, nebuvo apdairi ir atidi nuomininkė.

6Atsakovės direktorius A. L. teismo posėdžio metu nurodė, kad prieš sudarant su ieškove patalpų nuomos sutartį, ieškovė nereiškė reikalavimo atsiskaityti už ginčo laikotarpį. Paaiškino žinojęs, kad tarp ieškovės ir UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ vyko teisminiai ginčai.

7Atsakovės atstovas teismo prašė ieškinį atmesti procesiniuose dokumentuose išdėstytais motyvais. Pakartotinai nurodė, kad sutinka, jog ieškovė buvo nuomojamų patalpų savininkė ginčo laikotarpiu, tačiau patalpų valdytojas buvo kitas asmuo, todėl atsakovė pagrįstai nuomos mokestį mokėjo kitam asmeniui.

8Ieškinys tenkintinas.

9Nagrinėjamoje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl nuomininko prievolės mokėti nuomos mokestį tinkamo vykdymo.

10Remiantis byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad 2012-10-01 tarp UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ ir atsakovės UAB „Medipresa“ buvo sudaryta nekilnojamojo turto nuomos sutartis 2012/20. Sutartimi atsakovei buvo išnuomotos patalpos, esančios Laisvės pr. 60, Vilniuje, joje numatant nuomos terminą nuo 2012-10-01 iki 2014-12-31, bet ne ilgiau kaip iki nuomojamų patalpų pardavimo (t. 1., e. b. l. 55-58). 2013-06-21 Lietuvos apeliacinio teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-22/2013 buvo pripažinta negaliojančia AB „Spauda“ ir UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ 2003-09-26 nekilnojamojo turto (patalpų, esančių pastate adresu Laisvės pr. 60, Vilniuje) pirkimo – pardavimo sutartis, taikyta dvišalė restitucija ir patalpos, esančios Laisvės pr. 60, Vilniuje grąžintos AB „Spauda“ (t. 1., e. b. l. 4-24). 2013-07-03 pranešimu dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties sudarymo atsakovė UAB „Medipresa“ buvo informuota apie minėtą Lietuvos apeliacinio teismo sprendimą, patalpų savininkės pasikeitimą, taip pat jai pasiūlyta iki 2013-07-08 sudaryti negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį su patalpų savininke AB „Spauda“ (t. 1., e. b. l. 25). Kadangi AB „Spauda“ nesulaukė atsakymo iš UAB „Medipresa“, 2013-07-12 nusiuntė UAB „Medipresa“ pranešimą, kuriuo prašė iki 2013-07-19 atlaisvinti patalpas, esančias Laisvės pr. 60, Vilniuje (t. 1., e. b. l. 26). 2013-08-09 tarp AB „Spauda“ ir UAB „Medipresa“ buvo sudaryta negyvenamųjų patalpų, esančių Laisvės pr. 60, Vilniuje, nuomos sutartis, joje numatant nuomos terminą iki 2014-08-30 (t. 1., e. b. l. 27-31). Kadangi nuo patalpų grąžinimo ieškovės nuosavybėn momento iki nuomos sutarties sudarymo, t. y. nuo 2013-06-21 iki 2013-08-08, atsakovė nemokėjo nuomos mokesčio, 2015-06-02 ieškovė kreipėsi į atsakovę su prašymu apmokėti susidariusį 1443,21 Eur (4983,12 Lt) įsiskolinimą už naudojimąsi patalpomis be teisinio pagrindo 49 dienas (t. 1., e. b. l. 34). Atsakymu į 2015-06-02 raštą atsakovė ieškovei nurodė, jog nurodytu laikotarpiu patalpomis naudojosi negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties 2012/20 pagrindu ir nuomos mokestį mokėjo UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“, todėl nėra skolinga (t. 1., e. b. l. 35). Atsakovė UAB „Medipresa“ pateikė 2013-11-17 tarpusavio skolų suderinimo aktą, kuriame nustatyta, kad UAB „Medipresa“ yra skolinga UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ 1069,44 Eur (3692,57 Lt) (t. 1., e. b. l. 49). Galutinai atsakovė UAB „Medipresa“ su UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ už patalpų nuomą atsiskaitė 2013-11-20 (t. 1., e. b. l. 48).

11Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nuosekliai laikomasi nuostatos, kad teisinė ginčo šalių santykių kvalifikacija, teisės normų aiškinimas ir taikymas šiems santykiams yra bylą nagrinėjančio teismo prerogatyva; proceso įstatymai nereikalauja, kad į teismą besikreipiantis asmuo nurodytų įstatymus, kuriais grindžia savo reikalavimus, t. y. teisiškai kvalifikuotų ginčą. Nepaisant to, ar besikreipiančio teisminės gynybos asmens procesiniame dokumente nurodytas ginčo teisinis kvalifikavimas ir ar jis nurodytas teisingai, tik bylą nagrinėjantis teismas sprendžia, koks įstatymas turi būti taikomas. Taigi byloje taikytinų teisės normų nustatymas, jų turinio išaiškinimas ir šalių sutartinių santykių kvalifikavimas priklauso teismo kompetencijai; šalių pateiktas teisės aiškinimas teismo, nagrinėjančio bylą, nesaisto. Netgi tais atvejais, kai teismas, spręsdamas ginčą pagal nustatytas byloje faktines aplinkybes, nurodo teisinius argumentus ar taiko teisės normas, kuriais nesiremia šalys ar dalyvaujantys byloje asmenys, tai nėra ieškinio pagrindo keitimas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-7/2008; 2012 m. birželio 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-238/2012; kt.).

12Pagal įstatyme įtvirtintą bendrą nuomos sutarties sampratą nuomos sutartimi viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.477 str. 1 d.). Nuomos sutarties pagrindu tarp šalių susiklosto prievolinis santykis, kuriam būdingas subjektų apibrėžtumas. Tai reiškia, jog teisiniame santykyje dalyvauja konkretūs asmenys (nuomotojas ir nuomininkas) su konkrečiomis teisėmis ir pareigomis. Nagrinėjamos bylos ypatumas yra tas, kad po negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties sudarymo pasikeitė nuomojamų patalpų savininkas, o prievolė mokėti nuomos mokestį ginčo laikotarpiu buvo vykdoma buvusiam patalpų savininkui.

13Sudarydamos sutartis šalys nusistato tarpusavio elgesį, pagal tai prognozuoja ir modeliuoja savo veiksmus į ateitį. Pripažįstant reguliacinę sutarties funkciją įstatymuose įtvirtintos įvairios teisinės priemonės tiek sutarties šalių tarpusavio, tiek ir trečiųjų asmenų interesams subalansuoti. CK 6.44 straipsnyje nustatyta, kokiam asmeniui turi būti įvykdyta prievolė, kad toks vykdymas būtų pripažintas tinkamu (CK 6.123 str.). Tačiau kartu sąžiningo skolininko interesais įstatymas taip pat reglamentuoja situaciją, kai skolininkas įvykdo prievolę tariamam kreditoriui, nustatydamas, kad kai prievolė įvykdoma asmeniui, kurį skolininkas dėl kreditoriaus kaltės pagrįstai ir sąžiningai laiko tikruoju kreditoriumi, skolininkas atleidžiamas nuo prievolės įvykdymo kreditoriui, jeigu įrodo, kad suklydo sąžiningai (CK 6.45 str. 1 d.). Aiškinant ir taikant CK 6.45 straipsnį reikia pažymėti, kad naujasis kreditorius turi pareigą informuoti skolininką apie tai, kokiam naujam asmeniui šis turi atlikti prievolės įvykdymą. Savo ruožtu skolininkas turi teisę pareikalauti, kad naujas kreditorius pateiktų reikalavimo perleidimo įrodymą. Atidus ir rūpestingas naujasis kreditorius, siekdamas gauti tinkamą įvykdymą, turi informuoti nuomininką apie nuomotojo pasikeitimą bei pateikti tai patvirtinančius įrodymus. Jam tenka ir procesinė pareiga įrodyti teisiškai reikšmingą aplinkybę, kad apie kreditoriaus pasikeitimą jis informavo nuomininką taip paneigiant nuomininko sąžiningumo prezumpciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-531/2012). Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2013-06-21 Lietuvos apeliacinio teismo sprendimu pritaikius dvišalę restituciją nuomojamų patalpų, esančių Laisvės pr. 60, Vilniuje, nuosavybės teisė iš trečiojo asmens UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ grąžinta AB „Spauda“. Ieškovė pateikė įrodymus, patvirtinančius, jog atsakovei UAB „Medipresa“ 2013-07-03 buvo pranešta apie tai, jog pasikeitė nuomojamų patalpų savininkė, nurodytas nuomojamų patalpų savininkės pasikeitimo pagrindas, pareikalauta, kad atsakovė sudarytų naują nuomos sutartį su ieškove. Tai reiškia, jog atsakovei buvo žinoma, kad nuo minėto 2013-06-21 Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo įsigaliojimo dienos ieškovė tapo atsakovės kreditore, dėl ko nuomos mokestis ginčo laikotarpiu nuo 2013-06-21 iki 2013-08-08 (t. y. iki kol nuomos sutartis buvo sudaryta tarp ieškovės ir atsakovės) turėjo būti mokamas būtent ieškovei. Šią aplinkybę teismo posėdžio metu patvirtino ir liudytojas AB „Spauda“ skolų prevencijos ekspertas Š. V., nurodydamas, kad visiems patalpų, esančių Laisvės pr. 60, Vilniuje, nuomininkams buvo išsiųsti pranešimai, kad patalpos, vadovaujantis teismo sprendimu, grąžintos AB „Spauda“ nuosavybėn. Tačiau, neatsižvelgdama į tai, jog buvo informuota apie nuomojamų patalpų savininkės pasikeitimą, atsakovė iki 2013-08-08 nuomos mokestį mokėjo buvusiai patalpų savininkei UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“, paskutinį mokėjimą pagal skolų suderinimo aktą atlikusi 2013-11-20, t. y. jau po nuomos sutarties su ieškove sudarymo. Tinkamas prievolės įvykdymas reiškia jokių jos įvykdymo trūkumų nebuvimą ir lemia prievolės pabaigą (CK 6.123 str. 1 d.). Prievolė sieja konkretų skolininką su konkrečiu kreditoriumi, todėl skolininkas privalo įvykdyti prievolę ne bet kuriam asmeniui, o būtent kreditoriui. Vadovaujantis CK 6.44 straipsnio 1 dalimi, prievolės įvykdymą iš skolininko turi priimti pats kreditorius asmeniškai arba jo įgaliotas atstovas ar paskirtas tokią teisę turintis asmuo, arba asmuo, kuris įstatymų ar teismo įpareigotas priimti prievolės įvykdymą. Prievolės įvykdymas asmeniui, neturinčiam teisės jo priimti, nėra tinkamas prievolės įvykdymas, išskyrus atvejus, kai kreditorius patvirtina tokį įvykdymą arba faktiškai gauna visą įvykdymą iš to asmens (CK 6.44 str. 2 d.). Prieš įvykdydamas prievolę skolininkas privalo imtis jam prieinamų priemonių išsiaiškinti, ar asmuo, kuriam jis nori įvykdyti prievolę, tikrai yra kreditorius, jo atstovas ar kitas kreditoriaus paskirtas asmuo. Todėl įstatymas suteikia teisę skolininkui sustabdyti prievolės vykdymą, jeigu jis turi pakankamą ir protingą pagrindą abejoti, ar asmuo, kuriam turi būti įvykdyta prievolė, turi teisę priimti jos įvykdymą, ir skolininko reikalavimu šis asmuo nepateikia reikiamų reikalavimo teisės buvimo įrodymų (CK 6.46 str.). Be to, jeigu kreditorius neaiškus, skolininkas turi teisę piniginę prievolę įvykdyti sumokėdamas pinigus į depozitinę sąskaitą (CK 6.56 str.). Iš nurodyto teisinio reglamentavimo akivaizdu, jog skolininkui tenka prievolės įvykdymo neturinčiam teisės jį priimti asmeniui rizika, jeigu jis neįsitikina, kad vykdo prievolę tinkamam asmeniui. Tačiau, minėta, skolininkas, įvykdęs prievolę asmeniui, neturinčiam teisės priimti įvykdymą, atleidžiamas nuo prievolės įvykdymo kreditoriui, jeigu įrodo, kad sąžiningai suklydo dėl kreditoriaus kaltės. Nagrinėjamoje byloje nustatyta ir šalys neginčija, kad atsakovė buvo informuota apie nuomojamų patalpų savininkės pasikeitimą, tačiau nuomos mokestį iki nuomos sutarties su ieškove sudarymo mokėjusi UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“. Atsakovė nepasinaudojo jai įstatymu suteikta teise, kilus abejonei dėl tinkamos kreditorės, nuomos mokestį sumokėti į depozitinę sąskaitą, veikė savo rizika, todėl vykdė prievolę netinkamai kreditorei. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė tinkamai įvykdė informavimo pareigą apie kreditorės pasikeitimą, nėra pagrindo taikyti CK 6.45 straipsnį ir pripažinti, kad atsakovė, vykdydama prievolę ir mokėdama nuomos mokestį UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“, sąžiningai klydo, pasirinkdama kreditorę, kuriai turi būti įvykdyta prievolė, dėl ieškovės kaltės. Nustačius, kad nuomos mokestį atsakovė mokėjo asmeniui, neturinčiam teisės šį mokėjimą priimti, bei nesant aplinkybių, lemiančių skolininkės atleidimą nuo prievolės kreditorei įvykdymo, spręstina, kad ieškovės reikalavimas priteisti 2542,57 Eur skolos, t. y. 2281,20 Eur nuomos mokesčio ir 261,37 Eur palūkanų už naudojimąsi ieškovei priklausančiais pinigais (2281,20 Eur skolos x 6 proc. : 365 dienų = 0,38 Eur už vieną dieną; 0,38 Eur x 697 pradelstų dienų = 261,37 Eur), už laikotarpį nuo 2013-06-21 iki 2013-08-08 yra pagrįstas ir tenkintinas. Pažymėtina, kad prievolės įvykdymą iš trečiojo asmens atsakovė gali išsireikalauti remdamasi nepagrįsto praturtėjimo institutu (CK 6.45 str. 2 d.).

14Vadovaujantis CK 6.477 straipsnio 4 dalimi, nuomotojas gali būti išnuomojamo daikto savininkas arba asmenys, kuriems teisę išnuomoti svetimą daiktą suteikia įstatymai ar to daikto savininkas. Teisę reikalauti nuomos mokesčio turi tik nuomotojas, taigi savininkas arba kiti asmenys, kuriems savininkas šią teisę yra perleidęs. Nuomojamų patalpų savininke nuo 2013-06-21 Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo įsigaliojimo dienos tapo ieškovė AB „Spauda“, tai reiškia, jog UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ nuo šios datos neteko teisės priimti iš atsakovės nuomos mokestį už patalpas, esančias Laisvės pr. 60, Vilniuje. Nors apie nuomojamų patalpų savininkės pasikeitimą atsakovė informuota 2013-07-03, tačiau nuomos mokestis priteistinas nuo to momento, kai ieškovei buvo grąžinta nuomojamų patalpų nuosavybės teisė. Kitu atveju susidarytų teisinė situacija, kad laikotarpiu nuo 2013-06-21 iki 2013-07-03 atsakovė UAB „Medipresa“ ieškovei priklausančiomis patalpomis naudojosi neatlygintinai, t. y. ne nuomos, o panaudos teisinių santykių pagrindais.

15Atmestini, kaip šioje byloje teisinės reikšmės neturintys, atsakovės atsikirtimai, kad ieškovė ginčo laikotarpiu faktiškai nevaldė nuomojamų patalpų, nebuvo sudariusi elektros energijos tiekimo sutarties, nebuvo perėmusi energetikos ūkio. Minėta, jog teisę reikalauti nuomos mokesčio turi tik nuomotojas, taigi savininkas arba kiti asmenys, kuriems savininkas šią teisę yra perleidęs (CK 6.477 str. 4 d.), atsakovės nurodytos aplinkybės nekeičia fakto, kad nuomos mokestis turėjo būti sumokėtas nuomojamų patalpų savininkei, t. y. ieškovei.

16Atsakovės argumentai, kad ieškovė reiškia ieškinį UAB „Medipresa“, nors yra dar 6 buvę UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ nuomininkai, su kuriais ieškovė nuomos sutartis pasirašė vėliau, nei su atsakove, nagrinėjamos bylos kontekste teisinės reikšmės neturi. Teismas pažymi, jog įstatymu kiekvienam asmeniui yra suteikta teisė kreiptis į teismą, ieškovė privalo tinkamai suformuluoti ieškinio dalyką ir pagrindą, turi teisę pasirinkti, kuriam asmeniui reikšti reikalavimus (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 5 str., 111 str., 135 str.).

17Teismas pažymi, jog nepagrįsto praturtėjimo institutas gali būti taikytinas tik tais atvejais, kai įgyto turto negalima išreikalauti jokiais kitais civilinių teisių gynybos būdais. Šiam institutui būdingas subsidiarumas – jis taikomas tik kai kiti civilinės teisės gynybos būdai negalimi arba neduoda norimo rezultato. Nagrinėjamoje byloje nustačius, kad ieškinys tenkintinas, vadovaujantis nuomos teisinius santykius reglamentuojančiomis normomis, nepagrįsto praturtėjimo institutas netaikytinas ir teismas dėl jo aiškinimo bei taikymo nepasisako.

18CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios procesinės palūkanos skatina skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, dar iki kreditoriui kreipiantis į teismą ir taip išvengti prievolės mokėti šias palūkanas. Tuo atveju, jei teismo procesas jau prasidėjo, skolininkas turi būti suinteresuotas jo nevilkinti, o teismui priteisus pinigus – kuo greičiau sumokėti kreditoriui. Skolininko prievolė mokėti palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo momento iki teismo sprendimo įvykdymo atsiranda iš įstatymo. Nagrinėjamu atveju už priteistus 2542,57 Eur išieškotinos 6 procentų metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-07-30) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

19CPK 93 straipsnio l dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų. Ieškinį tenkinus visiškai ieškovei iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos. Remiantis bylos duomenimis, ieškovė patyrė 430,00 Eur bylinėjimosi išlaidų už advokato teisines paslaugas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) maksimalūs dydžiai yra apskaičiuojami taikant koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių), kuris sprendimo priėmimo metu yra 731,10 Eur. Rekomendacijoje nurodytas koeficientas tiek už ieškinio parengimą, tiek už atsiliepimo į ieškinį parengimą yra 2,5. Teismui nustačius, jog ieškovės prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų dydis neviršija Rekomendacijoje nustatytos sumos, ieškovei iš atsakovės priteistina 430,00 Eur išlaidų advokato paslaugoms apmokėti.

20Vadovaujantis CPK 92 straipsniu, 93 straipsnio 1 dalimi ir 96 straipsnio 1 dalimi, valstybės naudai iš atsakovės priteistina 57,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p.).

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 268 – 270 straipsniais,

Nutarė

22ieškovės RAB „Spauda“ ieškinį tenkinti visiškai.

23Priteisti iš atsakovės UAB „Medipresa“, į. k. 126119151, 2542,57 Eur skolos, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (2542,57 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-07-30) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 430,00 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei RAB „Spauda“, į. k. 121008154.

24Valstybės naudai iš atsakovės UAB „Medipresa“, į. k. 126119151, priteisti 57,00 Eur žyminio mokesčio.

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Inga Staknienė, sekretoriaujant... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydama priteisti... 3. Atsiliepime į patikslintą ieškinį atsakovė UAB „Medipresa“ nurodė,... 4. Trečiasis asmuo UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ atsiliepimo į... 5. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas prašė ieškinį tenkinti... 6. Atsakovės direktorius A. L. teismo posėdžio metu nurodė, kad prieš... 7. Atsakovės atstovas teismo prašė ieškinį atmesti procesiniuose dokumentuose... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Nagrinėjamoje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl nuomininko prievolės... 10. Remiantis byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad 2012-10-01 tarp UAB... 11. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nuosekliai laikomasi nuostatos, kad... 12. Pagal įstatyme įtvirtintą bendrą nuomos sutarties sampratą nuomos... 13. Sudarydamos sutartis šalys nusistato tarpusavio elgesį, pagal tai prognozuoja... 14. Vadovaujantis CK 6.477 straipsnio 4 dalimi, nuomotojas gali būti išnuomojamo... 15. Atmestini, kaip šioje byloje teisinės reikšmės neturintys, atsakovės... 16. Atsakovės argumentai, kad ieškovė reiškia ieškinį UAB „Medipresa“,... 17. Teismas pažymi, jog nepagrįsto praturtėjimo institutas gali būti taikytinas... 18. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 19. CPK 93 straipsnio l dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 20. Vadovaujantis CPK 92 straipsniu, 93 straipsnio 1 dalimi ir 96 straipsnio 1... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 22. ieškovės RAB „Spauda“ ieškinį tenkinti visiškai.... 23. Priteisti iš atsakovės UAB „Medipresa“, į. k. 126119151, 2542,57 Eur... 24. Valstybės naudai iš atsakovės UAB „Medipresa“, į. k. 126119151,... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...