Byla 1-631-471/2018

1Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų teisėjas Vidmantas Rudaitis, sekretoriaujant Redai Mišeikytei, dalyvaujant prokurorei Dianai Vileikienei, kaltinamajai S. V., jos gynėjai advokatei Virginijai Pluščiauskienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3S. V., gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė, asmens kodas ( - ), lietuvė, profesinio išsilavinimo, našlė, gyv. ( - ), nedirbanti, senatvės pensininkė, neteista,

4kaltinama pagal Lietuvos BK 235 str. 1 d.

5Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

6Kaltinamoji S. V. ( - ), Telšių apskrities VPK Kelmės rajono policijos komisariate, ikiteisminiame tyrime Nr. 01-1-26194-17 apklausiama kaip liudytoja ir būdama pasirašytinai įspėta pagal Lietuvos BK 235 str. dėl baudžiamosios atsakomybės už melagingų parodymų davimą, 2017 m. birželio 15 d. nuo 09.32 val. iki 09.50 val. apklausiama kaip liudytoja, 2017 m. birželio 16 d. nuo 08.43 val. iki 09.05 val. akistatos su S. E. metu ir 2017 m. birželio 16 d. nuo 09.07 val. iki 09.34 val. akistatos su V. B. metu davė melagingus parodymus nurodydama, kad 2017 m. gegužės 28 d. ji pas J. R. nebuvo ir konflikto, vykusio tarp nukentėjusiųjų S. E. ir V. B. bei J. R. nematė.

7Taip pat S. V., tęsdama nusikalstamą veiką, 2017 m. gruodžio 07 d. nuo 10.05 val. iki 12.09 val. ( - ), Kelmės rajono apylinkės teisme, teismo posėdyje apklausiama kaip liudytoja baudžiamojoje byloje Nr. 1-71-446/2018 ( ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-26194/17 ) ir būdama pasirašytinai įspėta pagal Lietuvos BK 235 str. dėl baudžiamosios atsakomybės už melagingų parodymų davimą, davė melagingus parodymus nurodydama, kad 2017 m. gegužės 28 d. ji pas J. R. nebuvo ir konflikto, vykusio tarp nukentėjusiųjų S. E. ir V. B. bei J. R. nematė.

8Kaltinamoji S. V. kaltės nepripažino ir paaiškino, kad J. R. yra jos kaimynas. Kai prieš 20 metų mirė jos sutuoktinis, ji su J. R. maždaug dvejus metus buvo artimi draugai, nors gyveno kiekvienas savo namuose. Vėliau ( daugiau kaip prieš 15 metų ) tokius santykius su J. R. yra nutraukusi, nes nepatiko jo charakteris. Dabar jis tik paprašytas jai padeda nudirbti įvairius darbus. V. B. ir S. E., kurie gyvena kartu kaip sugyventiniai, taip pat buvo ( nes pasibaigus J. R. bylai kažkur išsikraustė ) kaimynai. Su jais jokių ryšių nepalaikė, nes V. B. yra blogas kaimynas ir ją nuolat užkabinėjo. S. E. galimai ant jos pyksta, nes anksčiau pati gyveno su J. R..

9Žino, kad šių asmenų konfliktas vyko 2017 m. gegužės 28d., paskutinį mėnesio sekmadienį. Tą dieną ji iki 16 val. buvo namuose, po to ėjo į kapines, kur palaidoti visi jos artimieji. Kaimynų konflikto vietoje nebuvo ir nieko nematė, todėl visų apklausų metu davė teisingus parodymus. Tą dieną buvo blaivi, pas J. R. nebuvo, prieš konfliktą su juo alkoholio negėrė. Ji išvis negeria, nes serga cukriniu diabetu. Ir namuose, ir kapinėse buvo viena. Tik kapinėse matė kaimynę T. Mano, kad praėjus tiek daug laiko ši to neprisimintų. Tą dieną V. B. ir S. E. sutikusi nebuvo. Mano, kad jie ją apkalba buvus konflikto vietoje „dėl asmeniškumų“ ( cituojama, atsakydama į visus klausimus smulkiau to neargumentuoja ). Juos papildomai apklausti nepageidauja. Prašo neskirti piniginės baudos, nes gauna tik 205 EUR pensiją ir 22 EUR našlės išmoką, jokių kitų pajamų neturi.

10Apklausta ikiteisminio tyrimo metu kaltinamoji S. V. įvykio aplinkybes nurodė analogiškai ( 35 l. ).

11Kaltinamosios S. V. kaltė įrodyta jos paaiškinime nurodomomis aplinkybėmis, baudžiamojoje byloje surinkta medžiaga.

12Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. sausio 09 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-71-446/2018 ( 24-26 l. ) J. R. buvo nuteistas pagal Lietuvos BK 284 str. Įsiteisėjusiame ( LITEKO sistemos duomenys ) nuosprendyje konstatuota, kad J. R. 2017 m. gegužės 28 d. apie 16.30 val. ( - ), ties pastatu Nr. 3, viešoje vietoje, įžūliais veiksmais, t. y. tyčia medine lazda sudavė keturis kartus S. E. į dešinį petį, kairę ranką, galvą, kairę koją, tuo padarydamas nukentėjusiajai nežymų sveikatos sutrikdymą, po to vieną kartą lazda sudavė V. B. į galvos sritį ir du kartus į abiejų rankų alkūnes ir vieną kartą kairįjį šoną, tuo padarydamas nukentėjusiajam nežymų sveikatos sutrikdymą bei grasino nužudyti S. E. ir V. B., sakydamas jiems, kad nužudys, užmuš, nušaus, taip savo veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

13Liudytojo apklausos ( 13-14 l. ) ir akistatų ( 15-16, 17-18 l. ) protokoluose ikiteisminio tyrimo metu bei 2017-12-07 teisiamojo posėdžio protokole ( 20-23 l. ) užfiksuota ( ir ginčo dėl parodymų užfiksavimo tikslumo nėra ), kad kaltinamoji S. V., apklausiama kaip liudytoja dėl J. R. padarytos nusikalstamos veikos, tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisme parodė, kad ji 2017 m. gegužės 28 d. pas J. R. nebuvo, ten su S. E. ir V. B. nekonfliktavo, visą savaitgalį J. R., S. E. ir V. B. nematė, pavakariais buvo kapinėse, t. y. faktiškai patvirtino baudžiamojon atsakomybėn patraukto J. R. versiją.

14Apklaustas nukentėjusysis V. B. ikiteisminio tyrimo metu ( bylos Nr. 71 1 t. 52, 55 l. ) ir teisiamojo posėdžio metu ( 21 l. ) parodė, kad 2017 m. gegužės 28 d. po pietų išėjęs į kiemą matė, kaip J. R. ir kaimynė S. V. gėrė alkoholį. Po kurio laiko jį pastebėjusi S. V. išbėgo į kiemą, priėjusi prie tvorelės, skiriančios J. R. ir S. E. namų valdos žemės sklypus, ėmė jį kolioti, priekaištauti. Jis aiškiai matė ir iš jos elgesio suprato, kad S. V. yra neblaivi; ji svirduliavo, garsiai keikėsi, rėkavo. Tuo metu į kiemą išėjo S. E., kuri pasakė S. V. nesikolioti, nes iškvies policiją ir paskambins jos sūnui. S. V. necenzūriniais žodžiais išsireiškė, kad nebijanti nei policijos, nei sūnaus. Tuomet iš namo su pagaliu rankose išbėgo J. R.. Pribėgęs prie S. E., stovėjusios gatvėje, ties savo sklypo tvora, ėmė ją pagaliu mušti. S. E. gynėsi lazda. S. V. garsiai, vartodama necenzūrinius žodžius, ragino J. R. mušti S. E.. Jis puolė ginti S. E., stumti J. R. nuo jos, norėjo atimti pagalį iš J. R.. Atsistojus į tarpą tarp S. E. ir J. R., šis jį pagaliu daužė – vieną kartą sudavė į galvos kairę pusę, vieną kartą į kairės rankos alkūnę, į kairį šoną ir dešinę ranką. Atsitraukusi nuo jų S. E. telefonu iškvietė policiją. Kai S. E. ėmė skambinti ir aiškinti, kas įvyko, J. R. ir S. V. iš kiemo pabėgo.

15Nukentėjusioji S. E. apklausta ikiteisminio tyrimo metu ( bylos Nr. 71 1 t. 11, 32-33 l. ) ir teisiamojo posėdžio metu ( 21 l. ) apie 2017 m. gegužės 28 d. įvykio aplinkybes parodė analogiškai kaip nukentėjusysis V. B.

162018-01-09 nuosprendyje teismas, įvertinęs įrodymų visumą – nukentėjusiųjų V. B. ir S. E. parodymus, kurie nuoseklūs ir neprieštaringi tarpusavyje, bei liudytojų parodymus, kitą rašytinę ir faktinę bylos medžiagą ( įrašus medicininiuose dokumentuose, specialisto išvadas, kt. ) pripažino įrodytu, kad kaltinamasis J. R., suduodamas smūgius mediniu pagaliu, nežymiai sutrikdė nukentėjusiųjų V. B. ir S. E. sveikatą, tokiais veiksmais pažeisdamas viešąją tvarką. Nuosprendyje taip pat nurodyta, kad liudytojos S. V. parodymai, kad ji konflikto metu pas J. R. nebuvo ir jo konflikto tarp jo ir nukentėjusiųjų nematė, yra jos mėginimas padėti išvengti J. R. atsakomybės ( nurodomos bylos 2 t. 97 l. ). Šią baudžiamąją bylą nagrinėjantis teismas su tokia išvada sutinka dėl sekančių motyvų.

17Pagal Lietuvos BK 235 str. 1 d. atsako tas, kas davė melagingus parodymus apklausiamas kaip liudytojas ikiteisminio tyrimo metu ir ( ar ) teisme. Melagingi parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu, paprastai trukdo atlikti ikiteisminį tyrimą ir nustatyti tiesą baudžiamojoje byloje. Jie gali pakreipti tyrimą ir baudžiamosios bylos nagrinėjimą neteisinga kryptimi ir būti viena esminių prielaidų priimti nepagrįstą ir neteisėtą nuosprendį ar kitą baigiamąjį teismo sprendimą. Tokiais kaltininko veiksmais sutrikdoma normali ikiteisminio tyrimo institucijos veikla ir iš esmės teismo veikla ( LAT 2015-06-02 nutartis Nr. 2K-335-895/2015, kt. ). Lietuvos BK 235 str. prasme melagingais laikomi parodymai, kurie visiškai ar iš dalies neatitinka tikrovės, ji iškraipoma arba neigiami realūs egzistuojantys faktai ir nurodomi išgalvoti ( LAT 2013-12-27 nutartis Nr. 2K-586/2013, kt. ). Šios nusikalstamos veikos sudėtis yra formali, nusikaltimas laikomas baigtu nuo melagingų parodymų davimo momento nepriklausomai nuo to, ar tai sukėlė kokius nors padarinius. Melagingų parodymų davimas padaroma tik tiesiogine tyčia, t. y. kai kaltininkas supranta savo procesinę padėtį, žino teisinę pareigą padėti vykdyti teisingumą ir duoti tikrovę atitinkančius parodymus. Tai, kad kaltininkas suvokia pareigą duoti teisingus parodymus ir žino apie atsakomybę už melagingų parodymų davimą, ikiteisminio tyrimo metu ir teisme jis patvirtina savo parašu liudytojo apklausos protokole ir pasirašydamas priesaiką teisme. Todėl kaltininko tiesioginė tyčia pasireiškia tuo, kad jis suvokia, jog duoda tikrovės neatitinkančius parodymus, ir nori, kad tokia informacija būtų užfiksuota procesiniuose dokumentuose ir panaudota byloje ( LAT 2015-06-16 nutartis Nr. 2K-305-788/2015, kt. ).

18Šioje byloje yra pateiktos dvi versijos : 1. kad konflikto metu S. V. pas J. R. nebuvo ir nei jo, nei nukentėjusiųjų nematė; 2. kad ji aktyviai dalyvavo konflikte, ragindama J. R. smurtauti prieš nukentėjusiuosius, ką jis ir darė. J. R. kaltė smurtavus prieš nukentėjusiuosius ir taip padarius viešosios tvarkos pažeidimą neginčijamai įrodyta įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-71-446/2018. Todėl akivaizdu, kad jo versija ( o jis patvirtino, kad S. V. įvykio vietoje nebuvo ) yra neteisinga. Nors tai savaime tiesiogiai nepatvirtina S. V. buvimo konflikto vietoje fakto ( o kartu jos ir parodymų, jog ji ten nebuvo, neteisingumo ), tačiau leidžia būtent nukentėjusiųjų V. B. ir S. E. parodymus vertinti kaip nuoseklius, neprieštaringus tarpusavyje ir neprieštaraujančius kitiems įrodymams, kas konstatuota 2018-01-09 nuosprendyje ( 2 t. 96 l. ). Šiuose parodymuose nukentėjusieji nuo pat tyrimo pradžios nuosekliai ir itin detaliai nurodė, kad S. V. konflikto vietoje ne tik buvo, bet ir aktyviai jame dalyvavo. 2017-05-28 16.40 val. ( t. y. iš karto po įvykio ) telefoniniame pranešime policijai S. E. nurodė, kad atėjo neblaivūs kaimynai ( t. y. ne vienas J. R. ), kurie agresyvūs, puolė muštis ( bylos Nr. 71 1 t. 8 l. ). Tą pačią dieną 17.46 val. rašytame pareiškime S. E. patvirtino, kad su J. R. buvo ir S. V. ( 1 t. 11 l. ), tokią versiją abu nukentėjusieji patvirtino visų apklausų metu. Vertindamas šių asmenų ir kaltinamosios S. V. ( kurią viso tyrimo metu faktiškai patvirtino J. R. ) versijas teismas konstatuoja sekančias aplinkybes. Visų pirma, jei S. V. konflikto vietoje nebūtų buvusi, nukentėjusiesiems nebūtų jokio tikslo ją nežinia kodėl nurodyti kaip įvykio liudytoją ( nes jie jos neapkaltino smurtavus ir ji patvirtino ne jų, o kitos konflikto pusės versiją ). Be to, jei nukentėjusieji S. V. tą dieną tikrai būtų nesusitikę, tokia versija nepaaiškinama pagal protingo asmens elgesio kriterijus. Pvz., galėjo paaiškėti, kad nukentėjusiųjų nurodomu metu S. V. buvo kitoje vietoje ( parduotuvėje, ligoninėje, kitame mieste ir pan. ), kur ją matė daug asmenų ar tai kitaip užfiksuota ( vaizdo įrašuose, nuotraukose ), kas nukentėjusiųjų parodymus iš karto paverstų nepatikimais. Gi S. V. argumentas, jog nukentėjusieji ją apkalba, nes yra „suinteresuotumas“, yra deklaratyvus ( ji eilę kartų į teismo klausimus to nepatikslino ), nelogiškas ( dėl aukščiau aptartų motyvų, kodėl nukentėjusieji turėtų ją apkalbėti ) ir niekuo nepagrįstas ( ji pripažino, jog jokių jos versiją patvirtinančių įrodymų nėra ). Todėl teismas konstatuoja, kad aukščiau aptartų įrodymų visuma ( Lietuvos BPK 20 str. 5 d. ) patvirtina, jog kaltinamoji S. V. įvykio vietoje buvo.

19Pagal faktinių aplinkybių ( ji konflikto vietoje buvo, aktyviai bendravo su nukentėjusiaisiais, ragino J. R. muštis, todėl negalėjo nematyti J. R. veiksmų ) ir jos parodymų ( jos ji ten nebuvo ir nieko nematė ) skirtumus galima tik viena versija – sąmoningas melavimas, nes taip suklysti ar netiksliai prisiminti laikytina neįmanomu net neblaiviam asmeniui. Todėl S. V. veika objektyviai pasireiškė melagingų parodymų davimu baudžiamojoje byloje dėl J. R. nusikalstamos veikos apie svarbias ( t. y. esmines ) įvykio aplinkybes, atliekant ikiteisminį tyrimą ir baudžiamąją bylą nagrinėjant teisme. Tai, kad kaltinamoji S. V. suvokė apie pareigą duoti teisingus parodymus ir žinojo apie atsakomybę už melagingų parodymų davimą, per ikiteisminį tyrimą ji patvirtino parašu liudytojo apklausos protokolo priede ( bylos Nr. 71 1 t. 70, 72 l. ), o teisme – perskaitydama priesaiką ir ją patvirtindama savo parašu ( bylos Nr. 71 2 t. 78 l. ). Kaltinamoji S. V., būdama įspėta apie atsakomybę už melagingų parodymų davimą, savo parašu patvirtinusi tai ir žinodama savo procesinės padėties ypatumus, sąmoningai davė tikrovės visiškai neatitinkančius parodymus ( kad pas J. R. įvykio metu nebuvo, tą dieną V. B. ir S. E. sutikusi nebuvo, jų konflikto nematė ir pan. ). Pažymėtina, kad S. V. davė parodymus, kurie baudžiamojoje byloje dėl viešosios tvarkos pažeidimo yra naudingi J. R., siekusiam išvengti baudžiamosios atsakomybės. Tai patvirtina, kad S. V. veikė tiesiogine tyčia, t. y. suvokdama, jog duoda tikrovės neatitinkančius parodymus, ir norėdama, kad tokia informacija būtų užfiksuota procesiniuose dokumentuose bei panaudota jos buvusio sugyventinio, su kuriuo iki šios dienos bendrauja, baudžiamojoje byloje. Todėl jos veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos BK 235 str. 1 d. Patikslinant kaltinimą ( 47 l. ) iš jo pašalinamas siekimas padėti J. R. išvengti atsakomybės, nes melagingų parodymų davimo tikslas šios veikos sudėtyje nenumatytas. Taip pat pašalinamas jos teigimas nemačius, kad J. R. muštų su pagaliu nukentėjusiuosius, kurį pilnai apima teigimas nebuvus konflikto vietoje.

20Kaltinamosios S. V. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Įvertinus bylos aplinkybes ( kaltinimo pobūdį, jos amžių, akivaizdų sugebėjimą logiškai protauti ir duoti nuoseklius parodymus, kas matyti iš visų apklausų, duomenų apie sveikatos būklę – 57 l., kt. ) gynėjos nurodomos aplinkybės – jog kaltinamoji yra pensininkė ir serga įvairiomis ligomis – nepripažįstamos lengvinančiomis jos atsakomybę ( Lietuvos BK 59 str. 2 d. ).

21Kaltinamoji S. V. nusikalto pirmą kartą ( 39 l. ), įvykdė vieną nesunkų nusikaltimą, nebausta administracine tvarka ( 40 l. ), teigiamai charakterizuojama gyvenamosios vietos seniūno ( 58 l. ), nepripažino kaltės ir dėl savo veiksmų nesigaili. Taip pat atsižvelgiama į nusikaltimo aplinkybes ir pasekmes ( melagingi parodymai duoti galimai siekiant padėti buvusiam sugyventiniui išvengti atsakomybės, tačiau jis buvo nuteistas ), jos nurodomą šeimyninę ir turtinę padėtį, kitą charakterizuojančią medžiagą ( 42-45 l. ). Todėl S. V. skiriama trumpesnės nei vidutinės trukmės laisvės apribojimo bausmė ( Lietuvos BK 48 str., 54 str. ir 55 str. ), prokurorės siūloma baudžiamojo poveikio priemonė įmoka į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą neskiriama ( dėl nusikaltimo pobūdžio ir kaltinamosios turtinės padėties ). Nustatyti papildomus draudimus ar įpareigojimus ( Lietuvos BK 48 str. 4-7 d. ) pripažįstama nesant reikalingumo. Įvertinus aukščiau aptartas nusikalstamos veikos aplinkybes, charakterizuojančią medžiagą ir atsakomybę lengvinančių aplinkybių nebuvimą taikyti Lietuvos BK 39 str., ko prašo gynėja, nėra pagrindo.

22Kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti ( 37-38 l. ) S. V. paliktina galioti ir panaikintina nuosprendžiui įsiteisėjus.

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos BPK 303-307 straipsniais,

Nutarė

24S. V. pripažinti kalta pagal Lietuvos BK 235 straipsnio 1 dalį ir nuteisti laisvės apribojimo bausme devyniems mėnesiams ( 9 mėn. ).

25Kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti S. V. palikti galioti ir panaikinti įsiteisėjus nuosprendžiui.

26Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų teisėjas Vidmantas... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 3. S. V., gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė, asmens kodas ( - ), lietuvė,... 4. kaltinama pagal Lietuvos BK 235 str. 1 d.... 5. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 6. Kaltinamoji S. V. ( - ), Telšių apskrities VPK Kelmės rajono policijos... 7. Taip pat S. V., tęsdama nusikalstamą veiką, 2017 m. gruodžio 07 d. nuo... 8. Kaltinamoji S. V. kaltės nepripažino ir paaiškino, kad J. R. yra jos... 9. Žino, kad šių asmenų konfliktas vyko 2017 m. gegužės 28d., paskutinį... 10. Apklausta ikiteisminio tyrimo metu kaltinamoji S. V. įvykio aplinkybes nurodė... 11. Kaltinamosios S. V. kaltė įrodyta jos paaiškinime nurodomomis aplinkybėmis,... 12. Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. sausio 09 d. nuosprendžiu baudžiamojoje... 13. Liudytojo apklausos ( 13-14 l. ) ir akistatų ( 15-16, 17-18 l. ) protokoluose... 14. Apklaustas nukentėjusysis V. B. ikiteisminio tyrimo metu ( bylos Nr. 71 1 t.... 15. Nukentėjusioji S. E. apklausta ikiteisminio tyrimo metu ( bylos Nr. 71 1 t.... 16. 2018-01-09 nuosprendyje teismas, įvertinęs įrodymų visumą –... 17. Pagal Lietuvos BK 235 str. 1 d. atsako tas, kas davė melagingus parodymus... 18. Šioje byloje yra pateiktos dvi versijos : 1. kad konflikto metu S. V. pas J.... 19. Pagal faktinių aplinkybių ( ji konflikto vietoje buvo, aktyviai bendravo su... 20. Kaltinamosios S. V. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių... 21. Kaltinamoji S. V. nusikalto pirmą kartą ( 39 l. ), įvykdė vieną nesunkų... 22. Kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti ( 37-38 l. ) S. V.... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos BPK 303-307 straipsniais,... 24. S. V. pripažinti kalta pagal Lietuvos BK 235 straipsnio 1 dalį ir nuteisti... 25. Kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti S. V. palikti... 26. Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...