Byla 2-1804/2013
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-4108-611/2013, kuria atsisakyta priimti pareiškėjos V. M. M. ieškinį

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Audronės Jarackaitės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos V. M. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-4108-611/2013, kuria atsisakyta priimti pareiškėjos V. M. M. ieškinį.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėja V. M. M. 2013 m. balandžio 16 d. pateikė ieškinį dėl 2 754 Lt nuostolių ir 4 000 Lt neturinės žalos atlyginimo priteisimo solidariai iš atsakovų BAB bankas SNORAS ir N. H. C..

5Pareiškėja nurodė, kad 2012 metų pradžioje kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą patikslintu ieškiniu, prašydama pripažinti negaliojančia 2011 m. birželio 29 d. su AB banku SNORAS sudarytą indėlio sertifikato sutartį bei priteisti solidariai iš atsakovų Lietuvos banko ir BAB banko SNORAS pareiškėjai padarytą 2000 Lt neturtinę žalą, 7 250 Lt nuostolių bei visas patirtas bylinėjimosi išlaidas. Šis teismas 2012 m. liepos 2 d. nutartimi ieškinį patenkino iš dalies. Pripažino negaliojančia ieškovės ir atsakovo 2011 m. birželio 29 d. sudarytą indėlio sertifikato įsigijimo sutartį Nr. S008858 dėl 7239 litų vertės indėlio sertifikato įsigijimo, taikė tarp šalių restituciją ir pripažino ieškovės sumokėtą 7 239 Lt sumą pareiškėjos lėšomis jos mokėjimo sąskaitoje BAB banke SNORAS. Kitoje dalyje pareiškėjos ieškinį atmetė. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. sausio 10 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-145/2013 minėtą nutartį paliko nepakeistą.

6Pareiškėja po palankių teismų sprendimų tikėjosi atgauti jai priklausančius pinigus, tačiau pinigai iki šiol nesumokėti dėl atsakovų piktybiško elgesio. Dėl to patyrė didelius dvasinius išgyvenimus, sveikatos sutrikimus, gyveno nuolatinėje baimėje ir nerime. Taip pat patyrė turtinius nuostolius, nes atsakovams negražinus jai teismo sprendimais priteistų piniginių sumų, privalėjo skolintis pinigų, kad galėtų susimokėti už buto šildymo išlaidas bei kitas komunalines paslaugas. Todėl atsakovai turėtų solidariai atlyginti jos patirtus 2 754 Lt turtinius nuostolius ir 4 000 Lt neturinės žalos atlyginimo. Pažymėjo, kad atsakovai nesilaiko CPK 18 str. įtvirtinto įsiteisėjusio teismo sprendimo privalomumo principo. Atsakovų elgesys yra ne kas kita, kaip viešas piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis, neteisėtas pareiškėjos nuosavybės užvaldymas.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 18 d. nutartimi pareiškėjos V. M. M. ieškinį atsisakė priimti.

9Nurodė, kad ieškinį atsisakoma priimti, jeigu suinteresuotas asmuo, kreipęsis į teismą, nesilaikė tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos ar ieškinys neteismingas tam teismui (CPK 137 str. 2 d. 2-3 p.).

10Teismas pažymėjo, kad visi turtiniai reikalavimai pareikšti bankrutuojančiai įmonei, turi būti nagrinėjami bankroto byloje Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 21 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta tvarka. Pareiškėja, prašydama iš atsakovo likviduojamo AB banko SNORAS priteisti patirtų nuostolių bei neturtinės žalos atlyginimą, iš esmės reiškia turtinio pobūdžio reikalavimą, todėl toks reikalavimas turi būti nagrinėjamas atsakovo bankroto byloje. Taigi, pareiškėja atsakovo likviduojamo AB banko SNORAS atžvilgiu turi kreiptis į šio banko bankroto administratorių ir nustatyta tvarka perduoti administratoriui savo reikalavimus, kartu pateikiant juos pagrindžiančius dokumentus, taip pat prašymą atnaujinti terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti su jį pagrindžiančiais įrodymais, jeigu toks terminas yra praleistas.

11Teismas sprendė, jog atsižvelgiant į ieškinio kainą, bei vadovaujantis CPK 26 str., 27 str., 28 str., pareiškėjos reikalavimas atsakovo N. H. C. atžvilgiu nėra teismingas Vilniaus apygardos teismui ir turi būti reiškiamas teismui pagal jo gyvenamąją vietą, kaip tai nustatytą CPK 29 str.

12III. Atskirojo skundo argumentai

13Pareiškėja V. M. M. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 18 d. nutartį. Pateikia tokius argumentus:

  1. Teismas, atsisakydamas priimti ieškinį, netinkamai taikė CK nuostatas, neįvertino ieškinyje pateiktų faktinių aplinkybių bei argumentų dėl atsakovų civilinės atsakomybės, tuo apribojo pareiškėjos teisę ginti pažeistas teises. Pagal CPK 443 straipsnio 8 dalį nagrinėjantis bylą teismas turi imtis visų būtinų priemonių, kad būtų visapusiškai išaiškintos visos byloje pateiktos aplinkybės.
  2. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad pareiškėjos reikalavimai atsakovo N. H. C. atžvilgiu yra teismingi teismui pagal jo gyvenamąją vietą. Vadovaujantis CPK 30 straipsnio 1 punktu, ieškinys atsakovui, kurio gyvenamoji vieta nežinoma, gali būti pareiškiamas pagal jo turto buvimo vietą ar pagal paskutinę žinomą jo gyvenamąją vietą. Be to, teismo posėdžio metu gali būti išspręsti klausimai, susiję su šio asmens gyvenamąja vieta Vilniuje.
  3. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog reikalavimai atsakovo BAB bankas SNORAS atžvilgiu turi būti nagrinėjami likviduojamo AB banko SNORAS bankroto byloje, pateikiant juos bankroto administratoriui, tuo teismas apribojo pareiškėjos teisę ginti pažeistas teises. Vadovaujantis CPK 34 straipsnio 2 dalies 5 punktu, 163 straipsnio 5 punktu ir Įmonių bankroto įstatymo 15 straipsnio 2 dalimi, visos civilinės bylos, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, yra nagrinėjamos bankroto bylą iškėlusiame Vilniaus apygardos teisme.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Byloje sprendžiamas klausimas, ar pareiškėjos V. M. M. reikalavimui, reiškiamam bankrutuojančiai įmonei, atsiradusiam po bankroto bylos iškėlimo, įstatymas nustato išankstinę ginčo sprendimo ne teisme tvarką. Taip pat, ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškinys atsakovui N. H. C. turi būti reškiamas teismui pagal jo gyvenamąją vietą.

16Teisėjų kolegija, nagrinėdama atskirąjį skundą, Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenimis nustatė, kad Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartimi AB bankui SNORAS iškelta bankroto byla. Nagrinėjamoje byloje pareiškėja V. M. M. savo ieškinį grindžia tuo, kad atsakovams BAB bankui SNORAS ir jo bankroto administratoriui N. C. negražinus Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 2 d. nutartimi, kuri Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 10 d. nutartimi palikta nepakeista, pareiškėjai V. M. M. priteistų piniginių lėšų, t. y. nevykdant teismų sprendimų, ji patyrė turtinę ir neturtinę žalą. Taigi aukščiau paminėti duomenys patvirtina, jog pareiškėjos reikalavimai dėl jos santykių su bankrutuojančia įmone, atstovaujama bankroto administratoriaus, atsakovui bankrutavusiam BAB bankui SNORAS atsirado po bankroto bylos iškėlimo (CPK 179 str. 3 d.).

17Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teisme iškėlus bankroto bylą, kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį perduoti administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikti juos pagrindžiančius dokumentus, taip pat nurodyti, kaip įmonė yra užtikrinusi šių reikalavimų įvykdymą. Ši norma, kolegijos vertinimu, turėtų būti sistemiškai aiškinama su ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punktu, pagal kurį priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo nustatyti ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos. Taigi, kolegijos įsitikinimu, įstatyme nustatytas reikalavimų pareiškimo terminas ir tvarka, pareiškiant reikalavimą bankroto administratoriui, taikomi tik reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos. Tuo tarpu reikalavimams, atsiradusiems po bankroto bylos iškėlimo, įstatymas specialios ikiteisminės reikalavimo pareiškimo tvarkos nenustato, todėl kolegijos įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas be pagrindo atsisakė priimti pareiškėjos V. M. M. ieškinį atsakovui BAB bankui SNORAS dėl to, kad ji nesilaikė įstatyme nustatytos išankstinės ginčo sprendimo ne teisme tvarkos (ĮBĮ 21 str. 1 d., CPK 137 str. 2 d. 3 p.).

18Kaip minėta, pareiškėja pateikė ieškinį, prašydama taikyti civilinę atsakomybę tiek bankrutavusiai bendrovei AB bankui SNORAS, tiek šio banko bankroto administratoriui N. C., nuostolius prašo priteisti solidariai. Kaip žinoma, ieškinio priėmimo stadijoje šio procesinio dokumento pagrįstumas nevertinamas, be to, ieškovas turi teisę laisvai pasirinkti atsakovu bet kurį procesinį teisnumą ir veiksnumą turintį asmenį (CPK 111 str. 2 d. 2 p.), tuo tarpu teismas, bylos nagrinėjimo metu nustatęs, kad ieškinys pareikštas ne tam asmeniui, kuris turi pagal ieškinį atsakyti, gali vienos iš šalių motyvuotu prašymu, nenutraukdamas bylos, pakeisti pradinį ieškovą arba atsakovą tinkamu ieškovu arba atsakovu (CPK 45 str. 1 d.). Įvertinusi minėtas aplinkybes bei tai, jog iš pareikšto ieškinio turinio matyti, jog pareiškėjos reikalavimai grindžiami iš esmės tuo pačiu pagrindu abiems atsakovams, teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog ieškinys atsakovui N. C. turėtų būti nagrinėjamas pagal šio atsakovo gyvenamąją vietą (CPK 29 str.). Teisėjų kolegijos įsitikinimu, dviejų ieškinių nagrinėjimas skirtinguose teismuose, kaip nurodė pirmosios instancijos teismas, reikštų pareiškėjos teisės į teisminę gynybą suvaržymą (CPK 5 str., 136 str. 1 d., 185 str.).

19Esant nurodytoms aplinkybėms, atskirasis skundas tenkinamas, pirmosios instancijos teismo nutartis naikinama, o ieškinio priėmimo klausimas perduodamas šiam teismui spręsti iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

20Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 28 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2013 panaikinta Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 10 d. nutartis ir Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 2 d. nutarties dalis, kuriomis ieškovės V. M. M. ieškinys patenkintas iš dalies, pripažinta negaliojančia ieškovės ir atsakovo BAB banko SNORAS 2011 m. birželio 29 d. sudaryta indėlio sertifikato įsigijimo sutartis dėl 7 239 Lt vertės indėlio sertifikato įsigijimo, taikyta tarp šalių restitucija ir ieškovės sumokėta 7 239 Lt suma pripažinta ieškovės lėšomis jos mokėjimo sąskaitoje BAB banke SNORAS, ieškovės naudai iš atsakovo BAB banko SNORAS priteista 300 Lt bylinėjimosi išlaidų, jas išmokant iš atsakovo administravimui skirtų lėšų, ir ši bylos dalis perduota nagrinėti iš naujo Vilniaus apygardos teismui (CPK 179 str. 3 d.).

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

22Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 18 d. nutartį ir perduoti pareiškėjos V. M. M. ieškinio atsakovams bankrutavusiai akcinei bendrovei bankui SNORAS ir bankroto administratoriui N. H. C. priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėja V. M. M. 2013 m. balandžio 16 d. pateikė ieškinį dėl 2 754 Lt... 5. Pareiškėja nurodė, kad 2012 metų pradžioje kreipėsi į Vilniaus apygardos... 6. Pareiškėja po palankių teismų sprendimų tikėjosi atgauti jai... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 18 d. nutartimi pareiškėjos V.... 9. Nurodė, kad ieškinį atsisakoma priimti, jeigu suinteresuotas asmuo,... 10. Teismas pažymėjo, kad visi turtiniai reikalavimai pareikšti... 11. Teismas sprendė, jog atsižvelgiant į ieškinio kainą, bei vadovaujantis CPK... 12. III. Atskirojo skundo argumentai... 13. Pareiškėja V. M. M. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Byloje sprendžiamas klausimas, ar pareiškėjos V. M. M. reikalavimui,... 16. Teisėjų kolegija, nagrinėdama atskirąjį skundą, Lietuvos teismų... 17. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, Įmonių bankroto... 18. Kaip minėta, pareiškėja pateikė ieškinį, prašydama taikyti civilinę... 19. Esant nurodytoms aplinkybėms, atskirasis skundas tenkinamas, pirmosios... 20. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 18 d. nutartį ir...