Byla 1A-172-594/2020
Dėl Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų (toliau – Marijampolės apylinkės teismas) 2019 m. lapkričio 12 d. nuosprendžio, kuriuo S. C. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 300 straipsnio 1 dalį ir jam paskirta 80 MGL (4000 eurų) bauda

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Albino Antanaičio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Evaldo Gražio ir Daivos Jankauskienės, sekretoriaujant Aidai Gaučienei dalyvaujant prokurorei Algidai Banienei, nuteistojo S. C. gynėjui advokatui S. J.,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo S. C. (toliau – S. C.) gynėjo advokato S. J. ir Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorės Algidos Banienės apeliacinius skundus dėl Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų (toliau – Marijampolės apylinkės teismas) 2019 m. lapkričio 12 d. nuosprendžio, kuriuo S. C. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 300 straipsnio 1 dalį ir jam paskirta 80 MGL (4000 eurų) bauda.

3Į paskirtą bausmę įskaitytas laikinajame sulaikyme išbūtas laikas nuo 2019 m. spalio 24 d. iki 2019 m. spalio 25 d., vieną sulaikymo dieną prilyginant 2 MGL ir laikyta, kad 200 eurų bauda yra sumokėta.

42019 m. spalio 25 d. nutarimu paskirtą kardomąją priemonę – 6000 eurų užstatą (įmokėtą į Generalinės prokuratūros sąskaitą, mokėtojas „( - )“ nuspręsta panaikinti nuosprendžiui įsiteisėjus.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

61.

7S. C. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį nuteistas už tai, kad 2018 m. spalio mėn. 24 d., 6.41 val., nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką momento, ( - ) kaime, laikė turėdamas su savimi, žinomai netikrus dokumentus įvardintus kaip tarptautinis vairuotojo pažymėjimas – plastikinę kortelę Nr. ( - ) ir priedą knygelę vertimą Nr. ( - ), kuriuose atspausdinta jo – S. C., fotonuotrauka ir nurodyti anketiniai duomenys, iki kol šiuos žinomai netikrus dokumentus, 2018 m. spalio 24 d. 11.50 val., ( - ) kaime, panaudojo pateikdamas Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - VSAT) ( - ) rinktinės pareigūnui.

82.

9Apeliaciniame skunde nuteistojo S. C. gynėjas advokatas S. J. prašo panaikinti Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 12 d. nuosprendį ir S. C. atžvilgiu priimti išteisinamąjį nuosprendį, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

102.1.

11Skunde pabrėžiama, kad apylinkės teismo nuosprendis turi būti panaikintas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo, padarytų esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų ir teismo išvadų neatitikimo faktinėms bylos aplinkybėms. Teismas perkėlė įrodinėjimo naštą kaltinamajam, apkaltinamąjį nuosprendį pagrindė abejonėmis ir prielaidomis, nesilaikė BPK 20 straipsnio 5 dalyje nustatytų įrodymų vertinimo taisyklių bei BPK 305 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktų reikalavimų aprašomajai apkaltinamojo nuosprendžio daliai.

122.2.

13Skunde nurodoma, kad ikiteisminio tyrimo metu S. C. buvo pareikštas įtarimas dėl sunkesnės, BK 300 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos padarymo ir dėl šios veikos byla buvo perduota į teismą, tačiau apylinkės teismas perkvalifikavo jo veiką į BK 300 straipsnio 1 dalį. Nors pats savaime toks veikos perkvalifikavimas pagal lengvesnį straipsnį nepažeidžia asmens teisių, tačiau šiuo atveju S. C. atžvilgiu apkaltinamasis nuosprendis buvo priimtas dėl nusikalstamos veikos, kurios nusikaltimo sudėties esminis elementas - nusikaltimo dalykas, teismo nuosprendyje buvo ne tik įvertintas, bet ir įvardintas visiškai kitaip, negu kaltinamajame akte. Teismas, bylos nagrinėjimo metu tik įspėjo apeliantą, kad jo veika gali būti kvalifikuota pagal BK 300 straipsnio 1 dalį, tačiau nenurodė jokių galimų kaltinime nurodytų faktinių aplinkybių, tame tarpe nusikaltimo sudėties elementų, pakeitimo. Teismas nustatė naują nusikaltimo sudėties požymį, apie kurį kaltinamasis nebuvo informuotas ir dėl kurio nei jis, nei jo gynėjas negalėjo veiksmingai gintis. Būtent, pirmosios instancijos teismas pakeitė inkriminuojamo nusikaltimo dalyką - kaltinamajame akte S. C. buvo kaltinamas tuo, kad laikė ir panaudojo žinomai netikrą tarptautinį vairuotojo pažymėjimą - plastikinę kortelę Nr. ( - ) ir jo priedą - knygelę ( - ), tuo tarpu apkaltinamajame nuosprendyje konstatuota, kad S. C. laikė ir panaudojo „tariamai turimo vairuotojo pažymėjimo vertimus, imituojančius tarptautinį vairuotojo pažymėjimą“. Esant tokiai situacijai buvo pažeista asmens teisė į gynybą, ir Konvencijos 6 straipsnio 1 dalis.

142.3.

15Skunde teigiama, kad byloje esantys duomenys patvirtina, jog S. C. buvo pareikštas įtarimas dėl jokios juridinės galios neturinčių dokumentų laikymo ir panaudojimo, kas paprastai iš viso eliminuoja galimybę traukti asmenį baudžiamojon atsakomybėn pagal BK 300 straipsnį. Pažymima, kad netgi specialistas, kuriam buvo paskirta užduotis atlikti tyrimą, negalėjo nustatyti, kokios rūšies dokumentas 2018 m. spalio 24 d. buvo paimtas iš S. C. - specialistas tik pažymėjo, kad nesant reikalavimų, kaip turi būti gaminami tarptautinių vairuotojų pažymėjimų ir jų priedų blankai, ekspertiniu požiūriu spręsti klausimus, ar šie dokumentai yra tikri, negalima. Tokie pažymėjimai neturi juridinio statuso ir neatstoja nei nacionalinio vairuotojo pažymėjimo, nei asmens tapatybės dokumento. Teisiamajame posėdyje kaltinimo aplinkybė, kad S. C. laikė ir panaudojo netikrą tarptautinį vairuotojo pažymėjimą, buvo paneigta. Teismas, apkaltinamajame nuosprendyje nustatė, kad tokio dokumento S. C. neturėjo ir policijos pareigūnams nepateikė, tačiau dėl nesuprantamų priežasčių nenutraukė bylos, tačiau veiką perkvalifikavo pagal BK 300 straipsnio 1 dalį ir nuteisė už tai, kad jis laikė (ir panaudojo) tariamai turimo vairuotojo pažymėjimo vertimą. Nuo tokių iš esmės pasikeitusių kaltinimo aplinkybių apeliantas neturėjo galimybės gintis ir taip buvo suvaržyta jo teisė į gynybą, kas laikytina esminiu baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimu.

162.4.

17Gynėjo nuomone, teismas S. C. kaltę (tyčios formą ir rūšį) iš esmės pagrindė tariamai prieštaringais jo paties parodymais, tačiau apelianto paaiškinimai apie dokumentų įgijimo aplinkybes esminėse detalėse yra visiškai nuoseklūs, jis niekada neneigė, kad dokumentus įgijo ( - ), kur buvo įregistravęs nuolatinę gyvenamąją vietą, turėjo ir tebeturi verslą, 2-3 savaites lankė vairavimo kursus, jam buvo išduoti minėti dokumentai, kurie vėliau buvo pratęsti. Subjektyviai jis buvo įsitikinęs, kad turi teisę vairuoti transporto priemones, dėl to jis ir pateikė šiuos dokumentus VSAT pareigūnui. Tuo tarpu nustačius, kad šie dokumentai apskritai neturi jokios juridinės reikšmės, bet kokios apelianto paaiškinimų interpretacijos negali būti naudojamos tariamai jo kaltės formai (kurios objektyviai nėra) pagrįsti.

182.5.

19Skunde teigiama, kad teismas, nors ir suprato, jog S. C. turėtas dokumentas (dokumentai) nėra tarptautinio vairuotojo pažymėjimas (nei tikras, nei netikras), tačiau visgi pripažinęs, kad tai yra tariamai turimo vairuotojo pažymėjimo vertimas, nepagrįstai argumentavo, kad toks dokumentas, nors ir nesukeliantis jokių juridinių padarinių, gali būti laikomas BK 300 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo dalyku. Tačiau teismo išvada, kad S. C. laikė ir panaudojo „tariamai turimo vairuotojo pažymėjimo vertimus, imituojančius tarptautinį vairuotojo pažymėjimą“, negali būti pagrindu konstatuoti, kad šie materialūs objektai yra oficialūs, juridinę reikšmę turintys dokumentai BK 300 straipsnio 1 dalies prasme ir gali būti pripažįstami šios nusikalstamos veikos dalyku. Apylinkės teismas pagrįstai padarė išvadą, kad S. C. turėtuose dokumentuose nėra įtvirtinta jokia juridinę reikšmę turinti informacija, kuri pagal savo pobūdį ar reikšmę yra teisės ar pareigos, arba teisinio santykio atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo įrodymu ar turinčių juridinę reikšmę aplinkybių įrodymu, todėl nesuprantama kokiais įrodymais ir argumentais remdamasis teismas pripažino šiuos dokumentus atitinkančius BK 300 straipsnio 1 dalyje numatytos veikos dalyką.

202.6.

21Skunde pabrėžiama, kad VSAT pareigūnų tarnybiniais pranešimais, duomenimis apie S. C. Lietuvos Respublikos valstybės sienos kirtimą, savanorišku dokumentų pateikimo protokolu, liudytojo M. L. parodymais, paties kaltinamojo paaiškinimais nustatyta tik tai, kad apeliantas laikė, kaip įvardinta nuosprendyje, tarptautinio vairuotojo pažymėjimo vertimą ir, VSAT pareigūnui pareikalavus, jį pastarajam pateikė. Tačiau nesant nustatytų kitų būtinųjų BK 300 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikaltimo sudėties požymių - tiesioginės tyčios ir nusikalstamos veikos dalyko, šie S. C. veiksmai negali būti laikomi neteisėtais ir, juo labiau, pavojingais baudžiamojo įstatymo požiūriu. Kiekvienas nusikaltimo sudėties požymis turi būti nustatomas ne prielaidomis, o abejonių nekeliančiais įrodymais. Akivaizdu, kad jokios teisinės reikšmės neturinčio neegzistuojančio dokumento vertimo laikymas ir netgi pateikimas pareigūnams, subjektyviai įsitikinus, jog joks neteisėtas veiksmas tuo neatliekamas, baudžiamojo įstatymo požiūriu nėra pavojinga veika, nes ji negali padaryti žalos reikšmingoms asmeninėms ar visuomeninėms vertybėms ir todėl baudžiamosios atsakomybės neužtraukia. Be to, S. C. jau yra nubaustas administracine tvarka už motorinės transporto priemonės vairavimą, neturint tam teisės.

222.

23Apeliaciniu skundu Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorė A. B. prašo pakeisti Marijampolės apylinės teismo 2019 m. lapkričio 12 d. nuosprendį ir S. C. pripažinti kaltu pagal BK 300 straipsnio 2 dalį, paskiriant jam 50 parų arešto bausmę.

241.1.

25Prokurorė skunde nurodo, kad teismas nepagrįstai perkvalifikavo S. C. veiką pagal BK 300 straipsnio 1 dalį. Išanalizavus apelianto disponuotų dokumentų turinį: tarptautinio vairuotojo pažymėjimą - plastikinę kortelę Nr. ( - ) ir priedą - knygelę, darytina išvada, jog šiame netikrame pažymėjime buvo įtvirtinta juridinę reikšmę turinti informacija apie S. C. teisę vairuoti transporto priemones įvairiose valstybėse, tai yra teisę dalyvauti tarptautiniame eisme. Teismas konstatavo, kad minėti dokumentai Vienoje priimtos Konvencijos 7 priedo ir 1949 metais Ženevoje priimtos Kelių eismo konvencijos 10 priedo reikalavimų neatitinka, tačiau tai tik patvirtina, kad šie dokumentai nebuvo išduoti tam įgaliotų institucijų ir jie yra netikri. Nagrinėjamu atveju S. C. buvo sustabdytas dokumentų patikrinimui, vairuojantis automobilį ir netikrą tarptautinį vairuotojo pažymėjimą pateikė siekdamas pareigūnui įrodyti, kad jis teisėtai vairuoja transporto priemonę ir tam turi teisę. Jis pats patvirtino, kad 10 metų automobilius vairavo įvairiose užsienio valstybėse, t. y. dalyvavo tarptautiniame eisme, tad žinojo, jog pateiktuose dokumentuose nurodyti jo anketiniai duomenys ir nurodytos šalys, kuriose jis naudodamasis šiais dokumentais gali vairuoti automobilius. Todėl kaltinamojo laikytas bei panaudotas netikras tarptautinis vairuotojo pažymėjimas - plastikinė kortelė bei knygelė yra teisinėje apyvartoje realiai egzistuojančio - tarptautinio vairuotojo pažymėjimo netikras pavyzdys. Tuo tarpu baudžiamoji atsakomybė už disponavimą netikru vairuotojo pažymėjimu, numatyta BK 300 straipsnio 2 dalyje.

261.2.

27Apeliaciniame skunde nesutinkama su teismo išvada, kad vairuotojo pažymėjimas, kuriuo disponavo S. C. pripažintas ne netikru vairuotojo pažymėjimu, o netikrais dokumentais - neegzistuojančio vairuotojo pažymėjimo vertimais. Šiuo atveju S. C. disponuotų dokumentų negalima laikyti vertimais, nors netikrame tarptautiniame vairuotojo pažymėjime ir yra įrašas, kad tarptautinis vairuotojo pažymėjimas yra bet kurios šalies originalaus vairuotojo pažymėjimo vertimas, kadangi jie neatitinka dokumento vertimo požymių. Pirma, kaltinamasis neturėjo nacionalinio vairuotojo pažymėjimo, kadangi jam išduoto Italijos Respublikos vairuotojo pažymėjimo galiojimas buvo suspenduotas. Antra, jo disponuotame pažymėjime buvo nurodyti neva tai nacionalinio vairuotojo pažymėjimo duomenys, kas paneigia, kad tai yra vairuotojo pažymėjimo vertimas. Trečia 1968 Vienos konvencijos 41 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad transporto priemonę leidžia vairuoti nacionaliniai vairuotojo pažymėjimai, surašyti atitinkamos šalies valstybine kalba ar viena iš valstybinių kalbų, arba ne valstybine kalba surašyti pažymėjimai, prie kurių pridedamas patvirtintas vertimas, tačiau analizuojamuose dokumentuose jokių duomenų, kad tai yra nacionalinio vairuotojo pažymėjimo vertimas nėra, kaip ir nėra vertimo patvirtinimo. Todėl pateiktas tarptautinis vairuotojo pažymėjimas - plastikinės kortelės pavidalu, negali būti laikomas nacionalinio vairuotojo pažymėjimu vertimu. Pažymėjimo gavimo aplinkybės, tai, kad S. C. siekė ir gavo neva tai tarptautinį vairuotojo pažymėjimą, taip pat patvirtina, kad tai yra netikras tarptautinis vairuotojo pažymėjimas, o ne jo vertimas.

281.3.

29Apeliaciniame skunde taip pat nurodoma, kad perkvalifikavus S. C. veiką pagal BK 300 straipsnio 2 dalį, įvertinus tai, kad padarytas apysunkis nusikaltimas, kad S. C. Lietuvoje neteistas, tačiau teistas Italijoje, administracinėmis nuobaudomis iki šio įvykio nebaustas, yra dirbantis, vedęs, į kaltinamojo atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių nebuvimą, jam skirtina švelniausia straipsnio sankcijoje numatyta bausmė – areštas.

302.

31Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka teismo posėdyje nuteistojo gynėjas pritarė apeliaciniame skunde pareikštiems prašymams ir nurodytiems argumentams, prašė jo apeliacinį skundą tenkinti, o prokurorės apeliacinį skundą atmesti. Prokurorė prašė nuteistojo S. C. gynėjo skundą atmesti, o jos apeliacinį skundą tenkinti.

323.

33Nuteistojo S. C. gynėjo advokato S. J. apeliacinis skundas atmetamas, prokurorės apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

344.

35Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, patikrina baudžiamąją bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniais skundais (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 320 straipsnio 3 dalis). Pažymėtina, kad tiek apkaltinamasis, tiek išteisinamasis nuosprendis turi atitikti BPK 305 straipsnio reikalavimus, t. y. įrodymai turi būti ne tik lakoniškai išdėstyti, bet ir atlikta jų analizė, kas suponuoja abejonių nekeliančią išvadą, kad tiek kaltinantys, tiek teisinantys asmenį įrodymai turi būti įvertinti sistemiškai, juos siejant ir lyginant tarpusavyje bei nurodant motyvus, kuriais vadovaudamasis teismas vienus ar kitus įrodymus atmeta, o kitais grindžia savo išvadas pripažindamas įrodytomis tam tikras nusikalstamos veikos aplinkybes. Šių duomenų kontekste akcentuotina, kad įrodymų vertinimas yra siejamas su teismo (teisėjo) vidiniu įsitikinimu, pagrįstu išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, jų patikrinimu, palyginimu, prieštaravimų pašalinimu bei sprendimo argumentavimu (BPK 20 straipsnio 5 dalis). Tinkamam įrodymų vertinimo procesui itin svarbu byloje esančius duomenis vertinti ne tik atskirai, bet ir jų visumą, sujungiant visus teisingam bylos išnagrinėjimui reikšmingus faktus į loginę visumą, nes tik tokiu būdu galima konstatuoti vienareikšmes, tikslias ir logiškas išvadas dėl asmens kaltumo/nekaltumo jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos padaryme. Tuo tarpu teismo proceso dalyvių pateiktų pasiūlymų ar versijų atmetimas savaime baudžiamojo proceso įstatymo normų nepažeidžia, jei teismo sprendimas motyvuotas ir neprieštaringas, o išvados pagrįstos byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-89/2014).

365.

37Kaip matyti iš pateiktų apeliacinių skundų, nuteistojo S. C. gynėjas nesutinka su apylinkės teismo atliktu įrodymu vertinimu ir teismo išvadomis dėl nuteistojo S. C. kaltės pagal BK 300 straipsnio 1 dalį ir prašo jį išteisinti, tuo tarpu prokurorė prašo Marijampolės apylinkės teismo nuosprendį pakeisti ir S. C. pripažinti kaltu pagal BK 300 straipsnio 2 dalį, paskiriant jam 50 parų arešto bausmę.

38Dėl prokurorės apeliacinio skundo

396.

40Prokurorė apeliaciniu skundu nesutinka su apylinkės teismo sprendimu S. C. veiksmus perkvalifikuoti į BK 300 straipsnio 1 dalį ir prašo jo veiką kvalifikuoti pagal BK 300 straipsnio 2 dalį, kadangi byloje surinkti ir teisiamojo posėdžio metu ištirti duomenys patvirtina, kad S. C. laikytas ir panaudotas netikras tarptautinis vairuotojo pažymėjimas (plastikinė kortelė ir knygelė) yra realiai teisinėje apyvartoje egzistuojančio tarptautinio vairuotojo pažymėjimo netikras pavyzdys, o ne neegzistuojančio vairuotojo pažymėjimo vertimas, kuriame melagingai įrašytas originalus vairuotojo pažymėjimo numeris.

417.

42Kaip matyti iš apylinkės teismo nuosprendžio, teismas konstatavo, kad S. C. laikyti ir VSAT Varėnos rinktinės pareigūnams pateikti dokumentai teisės vairuoti transporto priemones savarankiškai nepatvirtina, todėl negali būti laikomi vairuotojo pažymėjimu BK 300 straipsnio 2 dalies prasme. Minėti dokumentai (plastikinė kortelė ir jos priedas knygelė) Vienoje priimtos konvencijos 7 priedo ir 1949 metais Ženevoje priimtos Kelių eismo konvencijos 10 priedo reikalavimų neatitinka, todėl laikytini netikrais dokumentais – neegzistuojančio vairuotojo pažymėjimo vertimais, kuriuose melagingai įrašytas originalaus vairuotojo pažymėjimo numeris, duomenys apie teisę vairuoti tam tikrų kategorijų transporto priemones. Su tokiais argumentais teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti.

438.

44Įvertinus prokurorės apeliacinio skundo argumentus, baudžiamosios bylos duomenis ir apylinkės teismo nuosprendžio motyvus, darytina išvada, kad apylinkės teismas netinkamai įvertino byloje surinktus ir teisiamojo posėdžio metu ištirtus įrodymus, jų visumą bei tarpusavio sąsają, suteikė jiems kitokią teisinę reikšmę bei pažeidė BPK 20 straipsnio 5 dalies reikalavimus, kas turėjo įtakos neteisingam S. C. veiksmų kvalifikavimui pagal BK 300 straipsnio 1 dalį. Išdėstytos aplinkybės sudaro pagrindą pirmosios instancijos teismo nuosprendį dalyje dėl S. C. veiksmų kvalifikavimo pagal BK 300 straipsnio 1 dalį pakeisti (BPK 326 straipsnio 2 dalies 2 punktas, 328 straipsnio 1 punktu), pripažįstant jį kaltu pagal BK 300 straipsnio 2 dalį ir nustatant, kad:

458.1.

46S. C. 2018 m. spalio mėn. 24 d., 6.41 val., nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką momento, ( - ) kaime, laikė, turėdamas su savimi, žinomai netikrą tarptautinį vairuotojo pažymėjimą – plastikinę kortelę Nr. ( - ) ir jo priedą – knygelę Nr. ( - ), kuriuose atspausdinta jo – S. C., fotonuotrauka ir nurodyti anketiniai duomenys, iki kol šį žinomai netikrą vairuotojo pažymėjimą ir jo priedą, 2018 m. spalio 24 d. 11.50 val., ( - ) kaime, panaudojo pateikdamas Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ( - ) rinktinės pareigūnui.

479.

48Pagrindžiant šią išvadą, pažymėtina, baudžiamajame įstatyme nepateikta dokumento sąvoka, tačiau pagal teismų praktiką, taikant BK 300 straipsnį, dokumentu laikomas rašytinis aktas, įtvirtinantis juridinę reikšmę turinčią informaciją, kuri pagal savo pobūdį ir reikšmę yra teisės, pareigos, teisinio santykio atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo įrodymas, taip pat juridinių faktų ar juridinę reikšmę turinčių aplinkybių konstatavimas. Tai įrašas, kurio panaudojimas gali sukelti fiziniam ar juridiniam asmeniui arba valstybei teisiškai reikšmingus padarinius (kasacinės nutartys Nr. 2K-406/2006, 2-7-200/2008, 2-263/2010 ir kt.). Dokumentas yra netikras, tuomet, kai dokumento turinyje įtvirtinti objektyvios tikrovės neatitinkantys duomenys. Netikras dokumentas gali būti gautas tik visiško materialaus klastojimo būdu, netikras dokumentas, tai visiškai naujas žinomai melagingas dokumentas, tai yra toks dokumentas, kuris tikrovėje neegzistuoja. Netikro dokumento panaudojimu laikomas tokio dokumento pateikimas valstybinei institucijai, įmonei, organizacijai, pareigūnui, tarnautojui ar kitiems asmenims. BK 300 straipsnio 2 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė asmeniui už netikro dokumento, tai yra „vairuotojo pažymėjimo“ panaudojimą. Pagal Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2 straipsnio 92 punktą vairuotojo pažymėjimas yra teisės aktų nustatyta tvarka išduodamas dokumentas, kuriuo patvirtinama asmens teisė vairuoti tam tikros kategorijos motorinę transporto priemonę.

4910.

50Apklausiamas apylinkės teisme S. C. savo kaltės nepripažino ir parodė, kad vairuotojo teises gavo ( - ) kur nuo 2002 metų iki 2013 metų gyveno. Maždaug apie 2004 m. ( - ) turėjo įsteigęs įmones ir registruotą gyvenamąją vietą adresu ( - ) rajonas. Nuėjo į vairavimo mokyklą vienoje iš pagrindinių ( - ), lankė 2-3 savaites kursus, pasirašė visus dokumentus ir gavo vairuotojo teises. Vairuotojo pažymėjime buvo nurodytas adresas ( - ) mieste, nes kartais ten gyvendavo, tačiau nebuvo registruotas. Dokumentams gauti pateikė savo turimą ( - ) asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimo turėto ( - ) pas jį neprašė. Jis nežino ( - ) įstatymų, tačiau jam paaiškino, kad tokia procedūra ir jis pasitikėjo. Jam nesiūlė ukrainietiško vairuotojo pažymėjimo, tik pasakė, kad šis pažymėjimas galios visur. Mokykloje buvo skirtingos sąlygos ( - ) piliečiams ir užsieniečiams. Kad gauti ( - ) vairuotojo pažymėjimą reikėjo daug daugiau laiko ir dokumentų. Su šiomis teisėmis jis važinėja jau 10 metų ir nei karto nėra niekam užkliuvęs ar kilę įtarimų, kad šie dokumentai netikri. Šie dokumentai, kuriuos pateikė Lietuvos pareigūnams jau yra antri, kadangi galioja tik 5 metus. Jis vėl apsilankė vairavimo mokykloje ir jam pasakė, kad už 50 dolerių jam atnaujins dokumentus. Vairuotojo teises su naujomis datomis jis pasiėmė 2012 metais. ( - ) prieš daug metų turėjo išduotą vairuotojo pažymėjimą, tačiau jis buvo paimtas dėl per daug surinktų balų. Kitose šalyse vairuotojo pažymėjimas jam nebuvo suteiktas. Kodėl ant jam išduotų dokumentų nurodyta data yra 2015 metai, jis negali paaiškinti, tačiau kelis kartus, jau kai nebegyveno ( - ), yra joje buvęs pas sūnų. Jis nežinojo, kad tai yra kitos šalies originalaus vairuotojo pažymėjimo vertimas ir turi būti pateiktas su originaliu pažymėjimu. Taip pat nežino ar ant jo pateiktų dokumentų yra nurodytas originalaus vairuotojo pažymėjimo numeris. Su šiais dokumentais jis važinėjo ( - ). Kai jį sustabdė Lietuvoje, jis pareigūnui pateikė vairavimo dokumentą, dar paprašė pas jį priedo ir automobilio dokumentų. Ir anksčiau jį yra sustabdę, tačiau niekada nebuvo nubaudę, leisdavo važiuoti, todėl mano, kad jo pateikti dokumentai suteikia jam teisę vairuoti. Dėl vairuotojo pažymėjimo į ( - ) ambasadą ( - ) nesikreipė, nors asmens tapatybės kortelę yra keitęs ( - ) ambasadoje ( - ), nes šiuo metu daugiausiai laiko praleidžia ( - ). Ikiteisminio tyrimo metu jo duoti parodymai yra teisingi. Po įvykio jam buvo įteiktas dokumentas lietuvių kalba, nežino ar jam buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas, nežinojo, kad jam yra paskirta 300 eurų bauda. Jis pasirašė kažkokį dokumentą kai iš jo paėmė tarptautinį vairuotojo pažymėjimą ir jo priedą – knygelę. Domėjosi internete apie tarptautinius vairuotojo pažymėjimus ir sužinojo, kad viskas yra gerai. Jeigu tai netikri dokumentai, tuomet jis yra apgautas. Kas parašyta toje knygelėje jis nėra skaitęs, nes visuomet pateikdavo tik plastikinę kortelę ir jos užtekdavo. Pateikus byloje esančius dokumentus, negalėjo paaiškinti kokia numerio (( - )) reikšmė, žino, kad užrašų prasmė yra kokiose šalyse gali vairuoti ir nurodyti asmeniniai duomenys (t. 2, b. l. 40-42, 71-72).

5111.

52Kaip matyti iš VSAT ( - ) pasienio rinktinės ( - ) pasienio užkardos vyresniojo pasieniečio M. L. tarnybinio pranešimo, 2018 m. spalio 24 d. nuo 9.00 iki 20.00 val. jis kartu su jaunesniuoju specialistu A. K. vykdė nelegalios migracijos prevenciją bei kontrolę pasienio ruože ir vadovaudamasis patvirtintais rizikos profiliais ( - ), kelyje ( - ), išvykstant iš Lietuvos Respublikos, apie 11.50 val., dokumentų patikrinimui sustabdė automobilį „Mazda 6“, valstybinio numerio ženklai ( - ), kurį vairavo S. C.. Minėtas asmuo pateikė patikrinimui jo vardu išduotą tarptautinį vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - )(fantazijos dokumentas) ir paaiškino, kad jis anksčiau gyveno ( - ), kur išlaikęs egzaminus ir sumokėjęs apie 500 JAV dolerių gavo šį vairuotojo pažymėjimą, tvirtino, kad tai jo tikras vairuotojo pažymėjimas (t. 1, b. l. 10).

5312.

54Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvada Nr. ( - ) patvirtina, kad S. C. pateiktame tarptautiniame vairuotojo pažymėjime – plastikinėje kortelėje ir knygelėje yra nurodyta informacija apie S. C., teisingi jo anketiniai duomenys bei informacija, kad jam suteikta teisė vairuoti transporto priemones įvairiose šalyse. Specialisto išvadoje taip pat nurodyta, kad pateiktas tirti S. C. tarptautinis vairuotojo pažymėjimas neatitinka 1949 m. Ženevoje priimtos Kelių eismo konvencijos ir 1968 m. Vienos konvencijos dėl kelių eismo nuostatų, reglamentuojančių tarptautinių vairuotojo pažymėjimų galiojimo laikotarpį. Remiantis minėtomis konvencijomis šis laikotarpis yra 3 metai arba kol baigiasi nacionalinio vairuotojo pažymėjimo galiojimas, tuo tarpu tirti pateiktame vairuotojo pažymėjime nurodytas galiojimo laikas – 10 metų. Specialisto išvada taip pat patvirtina, kad tarptautinio vairuotojo pažymėjimo priedas - knygelė Nr. ( - ) taip pat neatitinka "INTERNATIONAL AUTOMOBILE ASSOCCIATION" internetinėje svetainėje pateikto knygelės vaizdo (t. 1, b. l. 33-36).

5513.

56Aptarti duomenys patvirtina, kad S. C. buvo sustabdytas pasienio pareigūnų vairuodamas automobilį dokumentų patikrinimui ir pateikė jiems netikrą tarptautinį vairuotojo pažymėjimą siekdamas pareigūnams įrodyti, kad jis teisėtai vairuoja transporto priemonę. Jis buvo sulaikytas atvykęs iš ( - ) Respublikos ir vykstant į ( - ) Respubliką, ką patvirtina Valstybės sienos apsaugos tarnybos ( - ) pasienio rinktinės Ikiteisminio tyrimo skyriaus vyriausiosios tyrėjos I. G. tarnybinis pranešimas (t. 1, b. l. 13-15), kuriame nurodyta, kad patikrinus „NAS“ duomenų bazę nustatyta, jog automobilis, kurio valst. Nr. ( - ) valstybės sieną, atvykstant iš ( - ) kirto 2018 m. spalio 24 d. 6.41 val., ( - ). Pats S. C. patvirtino, kad sustabdytas pareigūnų ir paprašius pateikti vairuotojo pažymėjimą pateikė būtent šiuos dokumentus, kaip jo teisę vairuoti transporto priemones įrodantį dokumentą. Šiais dokumentais naudojasi jau daug metų važinėdamas įvairiose užsienio valstybėse, kai sustabdo pareigūnai, jis pateikia būtent minėtus dokumentus. ( - ) kreipėsi į auto mokyklą norėdamas įgyti vairuotojo pažymėjimą (teises), išklausė kursus, užpildė dokumentus ir jam buvo išduoti minėti dokumentai. Kaltinamasis taip pat patvirtino, kad žinojo apie įrašus jo pateiktuose dokumentuose, t. y., kad tarptautiniame vairuotojo pažymėjime – plastikinėje kortelėje ir jo priede – knygelėje buvo nurodyti jo tikri anketiniai duomenys bei nurodytos šalys, kuriose šis dokumentas suteikia jam teisę vairuoti transporto priemones. Byloje esanti specialisto išvada patvirtina, kad S. C. pateiktame pareigūnui netikrame tarptautiniame vairuotojo pažymėjime – plastikinėje kortelėje ir knygelėje yra nurodyti kaltinamojo S. C., gim. ( - ) teisingi anketiniai duomenys, dokumento išdavimo data, nuotrauka, nurodytas dokumento galiojimo laikas – 10 metų, suteiktos kategorijos, rodančios kokias transporto priemones asmeniui šis dokumentas suteikia teisę vairuoti (t. 1, b. l. 33-36). Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad netikrame tarptautiniame pažymėjime buvo įtvirtinta juridinę reikšmę turinti informacija apie S. C. teisę vairuoti transporto priemones įvairiose šalyse. Minėtoje specialisto išvadoje taip pat nurodyta, kad pateiktas tirti S. C. tarptautinis vairuotojo pažymėjimas neatitinka 1949 m. Ženevoje priimtos Kelių eismo konvencijos ir 1968 m. Vienos konvencijos dėl kelių eismo nuostatų, reglamentuojančių tarptautinių vairuotojo pažymėjimų galiojimo laikotarpį (Remiantis minėtomis konvencijomis šis laikotarpis yra 3 metai arba kol baigiasi nacionalinio vairuotojo pažymėjimo galiojimas, tuo tarpu tirti pateiktame vairuotojo pažymėjime nurodytas galiojimo laikas – 10 metų), o tarptautinio vairuotojo pažymėjimo priedas - knygelė Nr. IAA364134-MVD neatitinka "INTERNATIONAL AUTOMOBILE ASSOCCIATION" internetinėje svetainėje pateikto knygelės vaizdo (t. 1, b. l. 33-36), kas apylinkės teismo vertinimu neleido vertinti minėtų dokumentų kaip netikro tarptautinio vairuotojo pažymėjimo, tačiau teisėjų kolegijos nuomone, būtent minėti neatitikimai patvirtina, jog minėtus dokumentus S. C. išdavė tam įgaliojimų neturinčios institucijos, kas leidžia pagrįstai teigti, jog šie dokumentai yra netikri. Šiame kontekste pažymėtina, kad remiantis Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybos 2019 m. balandžio 18 d. raštu Nr. ( - ) vairuotojo pažymėjimai yra išduodami ir keičiami regioniniame aptarnavimo centre MIA. Auto mokyklos nėra įgaliotos išduoti vairuotojo pažymėjimų ( - ) (t. 1, b. l. 62). Juolab, kad ir pats kaltinamasis patvirtino, kad kreipėsi į vieną iš ( - ) mieste buvusių vairavimo mokyklų dėl vairuotojo pažymėjimo gavimo. Visi šie duomenys leidžia pagrįstai teigti, kad kaltinamojo laikytas ir panaudotas netikras tarptautinis pažymėjimas – plastikinė kortelė bei knygelė yra teisinėje apyvartoje realiai egzistuojančio dokumento – vairuotojo pažymėjimo netikras pavyzdys, o ne, kaip nepagrįstai konstatavo apylinkės teismas, neegzistuojančio tarptautinio vairuotojo pažymėjimo vertimas.

5714.

58Nesutinkant su minėtu apylinkės teismo vertinimu, pažymėtina, kad vertimas yra teksto prasmės perteikimas iš vieno kalbos į kitą. Nagrinėjamu atveju S. C. pateikti dokumentai - tarptautinis vairuotojo pažymėjimas (plastikinė kortelė) ir jo priedas (knygelė) negali būti laikomi originalaus vairuotojo pažymėjimo vertinimu, nes S. C. neturėjo nacionalinio vairuotojo pažymėjimo. Kaip nustatyta iš Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybos 2018 m. spalio 31 d. rašto Nr. ( - ), S. C. turėjo ( - ) išduotą vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ), tačiau 2008 m. gegužės 2 d. šio dokumento galiojimas buvo suspenduotas ir šiuo metu minėtas asmuo neturi galiojančio itališko vairuotojo pažymėjimo (t. 1, b. l. 44-46). Šių aplinkybių neginčijo ir pats S. C. apklausiamas apylinkės teisme. Jis taip pat patvirtino, kad neturėjo ukrainietiško vairuotojo pažymėjimo, nes žinojo, kad gauti ( - ) vairuotojo pažymėjimą užima daug laiko ir procedūra yra sudėtingesnė, todėl dėl tokios rūšies vairuotojo pažymėjimo jis nesikreipė. Tai patvirtina ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybos 2018 m. gruodžio 4 d. raštas Nr. ( - ), kuriame nurodyta, kad S. C. nėra gavęs vairuotojo pažymėjimo ( - ) (t. 1, b. l. 52-54). Remiantis 1968 metų Vienos konvencijos 41 straipsnio 2 dalimi transporto priemonę leidžia vairuoti nacionaliniai vairuotojo pažymėjimai, surašyti atitinkamos šalies valstybine kalba ar viena iš valstybinių kalbų, arba ne valstybine kalba surašyti pažymėjimai, prie kurių pridedamas patvirtintas vertimas. Iš kaltinamojo parodymų matyti, kad į vieną iš ( - ) auto mokyklų jis kreipėsi ne dėl jo nacionalinio vairuotojo pažymėjimo vertimo išdavimo, bet dėl vairuotojo pažymėjimo, suteikiančio jam teisę vairuoti įvairias transporto priemones įvairiose šalyse suteikimo.

5915.

60Išdėstytų duomenų visuma pagrindžia, kad nagrinėjamu atveju S. C. nustatytomis aplinkybėmis panaudotas netikras dokumentas (plastikinė kortelė Nr. ( - ) ir jo priedas – knygelė Nr. ( - )) yra teisinėje apyvartoje realiai egzistuojančio dokumento – vairuotojo pažymėjimo, netikras pavyzdys. Pareigūnui, turinčiam teisę atlikti asmens, vairuojančio transporto priemonę, dokumentų patikrinimą, paprašius pateikti būtent vairuotojo pažymėjimą, S. C., pateikdamas jį kaip tikrą dokumentą, patvirtinantį jo teisę vairuoti transporto priemonę, akivaizdžiai siekė įrodyti savo veiksmų teisėtumą, sukurti įspūdį apie tam tikrą juridinę reikšmę turintį faktą, tai yra, jog turi galiojantį vairuotojo pažymėjimą, kuris suteikia jam teisę vairuoti transporto priemonę, kas atitinka nusikaltimo, numatyto BK 300 straipsnio 2 dalyje sudėtį (LAT nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-153/2012, teismų praktika Nr. 37).

6116.

62Atsižvelgiant į pakeistą S. C. veiksmų kvalifikavimą, iš naujo spręstinas ir jam paskirtos bausmės individualizavimo klausimas. Šiuo aspektu visų pirma pažymėtina, kad bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo apkaltinamuoju nuosprendžiu asmeniui, padariusiam nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, apribojant nuteistojo teises ir laisves. Kiekvienas nusikaltęs asmuo turi teisę į teisingą bausmę, todėl vertinant konkrečios bylos aplinkybes, teismui privalu atsižvelgti ne tik į tai, kad skiriama bausmė formaliai atitiktų įstatymo reikalavimus, bet ir į nuostatas, skirtas bausmei individualizuoti, taip pat nuostatas, įtvirtinančias teisingumo principo viršenybę.

6317.

64Iš apeliacinio skundo matyti, kad prokurorė prašo S. C. skirti švelnesnę iš BK 300 straipsnio 2 dalyje numatytų dviejų bausmės rūšių, t. y. areštą, jo terminą nustatant 50 parų. Tačiau, apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokiu apeliacinio skundo prašymu, nes tokios bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui. Nors S. C. įvykdė tyčinį apysunkį nusikaltimą, tačiau jis anksčiau neteistas (t. 2, b. l. 6), administracine tvarka nebaustas iki šio įvykio (t. 2, b. l. 11), jo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta, vedęs (t. 1, b. l. 41), dirba, yra ( - ) pilietis (t. 2, b. l. 1), kurio dabartinė gyvenamoji vieta ( - ) (t. 1, b. l. 41), yra įsteigęs įmonę, todėl arešto bausmės atlikimas šiuo atveju būtų akivaizdžiai neproporcinga bausmė. Teisėjų kolegijos vertinimu, BK 41 straipsnyje įtvirtinti bausmės tikslai ir paskirtis S. C. atžvilgiu gali būti pasiekti ir paskyrus jam švelnesnę nei prašoma prokurorės apeliaciniu skundu bausmės rūšį. Kadangi BK 300 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatytos tik dvi bausmės rūšys – areštas arba laisvės atėmimas iki 4 metų, todėl teisėjų kolegija daro išvadą, kad aukščiau paminėtos aplinkybės sudaro pagrindą S. C. atžvilgiu taikyti BK 54 straipsnio 3 dalį, skiriant jam švelnesnę nei įstatyme numatytą bausmę – baudą, jos dydį, atsižvelgiant į S. C. teigiamai charakterizuojančias aplinkybes, nustatant mažesnį nei šios bausmės dydis už apysunkį nusikaltimą (BK 47 straipsnio 3 dalies 3 punktas).

65Dėl nuteistojo S. C. gynėjo apeliacinio skundo

6618.

67S. C. gynėjo apeliaciniame skunde nurodoma, kad buvo pažeista kaltinamojo teisė į gynybą, kadangi pirmos instancijos teismas, pažeisdamas BPK 256 straipsnio nuostatas, visiškai nepagrįstai kaltinime nurodytas nusikalstomos veikos faktines aplinkybes pakeitė iš esmės skirtingomis, iš anksto įspėjęs kaltinamąjį tik dėl to, kad jo veika gali būti perkvalifikuota pagal BK 300 straipsnio 1 dalį, tačiau nenurodęs, jog nusikaltimo sudėties elementai gali būti pakeisti iš esmės skirtingais. Su tokiais argumentais teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti.

6819.

69Atmetant nuteistojo gynėjo apeliacinį skundą pažymėtina kad BPK 255 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kaltinamasis negali būti nuteistas dėl nusikalstamos veikos, kuri buvo perkvalifikuota, arba dėl nusikalstamos veikos, kurios faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo kaltinamajame akte išdėstytųjų, jeigu apie tokią galimybę teisiamajame posėdyje jam iš anksto nebuvo pranešta. BPK 256 straipsnyje yra nustatyta kaltinime nurodytos veikos esminių faktinių aplinkybių ir jos kvalifikavimo pakeitimo teisme tvarka, t. y. teismas, kai yra pagrindas manyti, kad kaltinime nurodytos veikos faktinės aplinkybės gali būti pakeistos iš esmės skirtingomis, apie tai nedelsdamas praneša nagrinėjimo teisme dalyviams, taip pat kaltinamajam ir jo gynėjui apie teisę prašyti pertraukos pasirengti gynybai. Teismų praktikoje pripažįstama, jog nusikalstamos veikos faktinės aplinkybės laikomos iš esmės skirtingomis nuo kaltinime nurodytųjų, jei jų pakeitimas teisme, iš anksto nepranešus apie tokią galimybę, suvaržytų kaltinamojo teisę į gynybą, t. y. gynyba dėl pasikeitusių aplinkybių būtų kitokia. Paprastai laikoma, kad keičiamos faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo kaltinamajame akte nurodytųjų, jeigu iš esmės pasikeičia nusikalstamų veikų apimtis, nusikalstamos veikos padarymo laikas, vieta, būdas ir tai turi įtakos veikos kvalifikavimui, bausmei ir pan. (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. lapkričio 15 d. nutarimas, kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-23/2013, 2K-375-1073/2018 ir kt.). Nagrinėjamu atveju S. C. buvo kaltinamas BK 300 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos padarymu, tačiau pirmosios instancijos teismas perkvalifikavo jo veiką į BK 300 straipsnio 1 dalį ir pripažino jį kaltu. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, apylinkės teismas, laikydamasis BPK 256 straipsnio nuostatų, 2019 m. rugpjūčio 28 d. teisiamajame posėdyje įspėjo kaltinamąjį ir jo gynėją apie galimą inkriminuotos nusikalstamos veikos perkvalifikavimą pagal BK 300 straipsnio 1 dalį ir nurodė, kad pagal prokuroro pateiktą kaltinimą inkriminuotos nusikalstamos veikos dalykas – vairuotojo pažymėjimas gali būti vertinamas kaip dokumentas, išaiškinta teisė pasiruošti gynybai. Kaip matyti iš minėto teisiamojo posėdžio protokolo šia teise kaltinamasis ir jo gynėjas pasinaudojo, ir paprašė duoti laiko pasiruošti gynybai. Apylinkės teismas padarė teisiamojo posėdžio pertrauką iki 2019 m. spalio 14 d. (t. 2, b. l. 42-43). Iš šiame teismo posėdyje atliktos kaltinamojo papildomos apklausos ir gynėjo pasisakymų, matyti, kad kaltinamasis suprato ir žinojo kokiomis aplinkybėmis, ir dėl kokios konkrečios nusikalstamos veikos jis yra kaltinamas, žinojo, kad jo veika gali būti perkvalifikuota, turėjo galimybę tai ginčyti ir tuo pasinaudojo, todėl nėra pagrindo teigti, kad nagrinėjamu atveju kaltinamojo S. C. teisė į gynybą buvo suvaržyta ar pažeista. Šiame kontekste pažymėtina, kad tenkinus prokurorės skundą ir pripažinus, jog S. C. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 300 straipsnio 2 dalyje, pagal kaltinamajame akte nurodytas nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, skundo argumentai dėl pažeistos teisės į gynybą tampa nebeaktualūs.

7020.

71Nėra pagrindo sutikti ir su apelianto gynėjo skundo teiginiais, kad S. C. pareikštas kaltinimas dėl jokios juridinės galios neturinčių dokumentų laikymo ir panaudojimo, todėl jis apskritai neturėjo būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, ar, kad teismas negalėjo remtis nuteistojo parodymais, nes minėti dokumentai apskritai neturi jokios juridinės reikšmės. Kaip matyti iš bylos duomenų ir šio nuosprendžio motyvų dėl prokurorės apeliacinio skundo, byloje ištirti įrodymai pagrindžia, kad S. C. pateiktame pareigūnui netikrame tarptautiniame vairuotojo pažymėjime – plastikinėje kortelėje ir knygelėje buvo įtvirtinta juridinę reikšmę turinti informacija apie S. C. teisę vairuoti transporto priemones įvairiose šalyse, todėl S. C. buvo pagrįstai patrauktas baudžiamojon atsakomybėn pagal BK 300 straipsnio 2 dalį.

7221.

73Atmestinas ir nuteistojo gynėjo apeliacinio skundo argumentas, jog nuteistojo S. C. veiksmuose nebuvo tyčios laikyti ir panaudoti netikrą dokumentą, nes jis buvo įsitikinęs, kad joks neteisėtas veiksmas tuo neatliekamas, kadangi minėtus dokumentus buvo įsigijęs ( - ), atlikęs visas reikalingas procedūras (išklausęs kursus, užpildęs dokumentus ir sumokėjęs atitinkamą mokestį). Kaip matyti iš bylos duomenų ir paties nuteistojo parodymų, jis buvo sustabdytas pasienio pareigūnų ir paprašius pas jį pateikti vairuotojo pažymėjimą, jis pateikė būtent šiuos netikrus dokumentus – tarptautinį vairuotojo pažymėjimą - plastikinę kortelę Nr. ( - ) ir jo priedą – knygelę Nr. ( - )) Šiuos dokumentus nuteistasis pateikė pareigūnui, turinčiam teisę atlikti asmens, vairuojančio transporto priemonę, dokumentų patikrinimą, paprašius pateikti būtent vairuotojo pažymėjimą, kaip tikrą dokumentą, patvirtinantį jo teisę vairuoti transporto priemonę. Iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos ( - ) pasienio rinktinės ( - ) pasienio užkardos vyresniojo pasieniečio M. L. tarnybinio pranešimo matyti, kad nuteistasis patikino, kad tai yra jo tikras vairuotojo pažymėjimas. Akivaizdu, kad tokiais veiksmais S. C. siekė patvirtinti juridinę reikšmę turintį faktą - teisę vairuoti transporto priemones. Įvertinus tai, kad nuteistojo Italijoje išduoto vairuotojo pažymėjimo galiojimas buvo sustabdytas bei atsižvelgiant į tai, kad nuteistasis jo paties paaiškinimais daug keliauja po užsienio šalis, turi verslą kitose valstybėse bei jam buvo žinoma jo turimuose dokumentuose padarytų įrašų prasmė, darytina išvada, kad jis suprato savo veiksmų pavojingumą ir pobūdį ir norėjo taip veikti, t. y. panaudoti žinomai netikrą tarptautinį vairuotojo pažymėjimą bei jo priedą, kaip jo teisę vairuoti patvirtinantį vairuotojo pažymėjimą. Skunde nurodyta aplinkybė, kad S. C. yra nubaustas administracine tvarka už vairavimą neturint teisės vairuoti, jo atsakomybės pagal BK 300 straipsnio 2 dalį nešalina, kadangi nagrinėjamu atveju baudžiamoji atsakomybė taikoma ne už vairavimą neturint tam teisės.

74Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1, 3 punktais, 326 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 328 straipsnio 1, 2, 3 punktais,

Nutarė

75nuteistojo S. C. gynėjo advokato S. J. apeliacinį skundą atmesti.

76Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorės Algidos Banienės apeliacinį skundą tekinti iš dalies.

77Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų 2019 m. lapkričio 12 d. nuosprendį pakeisti:

78S. C. pripažinti kaltu pagal BK 300 straipsnio 2 dalį ir, taikant BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas, paskirti jam 80 (aštuoniasdešimties) MGL dydžio, t. y. 4000 (keturių tūkstančių eurų) baudą.

79Likusioje dalyje Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų 2019 m. lapkričio 12 d. nuosprendį palikti nepakeistą.

80Nuosprendis įsiteisėja jo paskelbimo dieną.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Į paskirtą bausmę įskaitytas laikinajame sulaikyme išbūtas laikas nuo... 4. 2019 m. spalio 25 d. nutarimu paskirtą kardomąją priemonę – 6000 eurų... 5. Teisėjų kolegija... 6. 1.... 7. S. C. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį nuteistas už tai, kad 2018 m. spalio... 8. 2.... 9. Apeliaciniame skunde nuteistojo S. C. gynėjas advokatas S. J. prašo... 10. 2.1.... 11. Skunde pabrėžiama, kad apylinkės teismo nuosprendis turi būti panaikintas... 12. 2.2.... 13. Skunde nurodoma, kad ikiteisminio tyrimo metu S. C. buvo pareikštas įtarimas... 14. 2.3.... 15. Skunde teigiama, kad byloje esantys duomenys patvirtina, jog S. C. buvo... 16. 2.4.... 17. Gynėjo nuomone, teismas S. C. kaltę (tyčios formą ir rūšį) iš esmės... 18. 2.5.... 19. Skunde teigiama, kad teismas, nors ir suprato, jog S. C. turėtas dokumentas... 20. 2.6.... 21. Skunde pabrėžiama, kad VSAT pareigūnų tarnybiniais pranešimais, duomenimis... 22. 2.... 23. Apeliaciniu skundu Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės... 24. 1.1.... 25. Prokurorė skunde nurodo, kad teismas nepagrįstai perkvalifikavo S. C. veiką... 26. 1.2.... 27. Apeliaciniame skunde nesutinkama su teismo išvada, kad vairuotojo... 28. 1.3.... 29. Apeliaciniame skunde taip pat nurodoma, kad perkvalifikavus S. C. veiką pagal... 30. 2.... 31. Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka teismo posėdyje nuteistojo gynėjas... 32. 3.... 33. Nuteistojo S. C. gynėjo advokato S. J. apeliacinis skundas atmetamas,... 34. 4.... 35. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų,... 36. 5.... 37. Kaip matyti iš pateiktų apeliacinių skundų, nuteistojo S. C. gynėjas... 38. Dėl prokurorės apeliacinio skundo... 39. 6.... 40. Prokurorė apeliaciniu skundu nesutinka su apylinkės teismo sprendimu S. C.... 41. 7.... 42. Kaip matyti iš apylinkės teismo nuosprendžio, teismas konstatavo, kad S. C.... 43. 8.... 44. Įvertinus prokurorės apeliacinio skundo argumentus, baudžiamosios bylos... 45. 8.1.... 46. S. C. 2018 m. spalio mėn. 24 d., 6.41 val., nuo atvykimo į Lietuvos... 47. 9.... 48. Pagrindžiant šią išvadą, pažymėtina, baudžiamajame įstatyme nepateikta... 49. 10.... 50. Apklausiamas apylinkės teisme S. C. savo kaltės nepripažino ir parodė, kad... 51. 11.... 52. Kaip matyti iš VSAT ( - ) pasienio rinktinės ( - ) pasienio užkardos... 53. 12.... 54. Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvada Nr. ( - ) patvirtina,... 55. 13.... 56. Aptarti duomenys patvirtina, kad S. C. buvo sustabdytas pasienio pareigūnų... 57. 14.... 58. Nesutinkant su minėtu apylinkės teismo vertinimu, pažymėtina, kad vertimas... 59. 15.... 60. Išdėstytų duomenų visuma pagrindžia, kad nagrinėjamu atveju S. C.... 61. 16.... 62. Atsižvelgiant į pakeistą S. C. veiksmų kvalifikavimą, iš naujo... 63. 17.... 64. Iš apeliacinio skundo matyti, kad prokurorė prašo S. C. skirti švelnesnę... 65. Dėl nuteistojo S. C. gynėjo apeliacinio skundo... 66. 18.... 67. S. C. gynėjo apeliaciniame skunde nurodoma, kad buvo pažeista kaltinamojo... 68. 19.... 69. Atmetant nuteistojo gynėjo apeliacinį skundą pažymėtina kad BPK 255... 70. 20.... 71. Nėra pagrindo sutikti ir su apelianto gynėjo skundo teiginiais, kad S. C.... 72. 21.... 73. Atmestinas ir nuteistojo gynėjo apeliacinio skundo argumentas, jog nuteistojo... 74. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 75. nuteistojo S. C. gynėjo advokato S. J. apeliacinį skundą atmesti.... 76. Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorės... 77. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų 2019 m. lapkričio 12 d.... 78. S. C. pripažinti kaltu pagal BK 300 straipsnio 2 dalį ir, taikant BK 54... 79. Likusioje dalyje Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų 2019 m.... 80. Nuosprendis įsiteisėja jo paskelbimo dieną....