Byla 2K-7-153/2012
Dėl Lazdijų rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 27 d. nuosprendžio ir Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo 30 d. nutarties išteisintojo E. T. (E. T. ) baudžiamojoje byloje

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Tomo Šeškausko, Armano Abramavičiaus, Olego Fedosiuko, Vytauto Greičiaus, Vytauto Masioko, Vladislovo Ranonio ir pranešėjo Gintaro Godos, sekretoriaujant Daivai Kučinskienei, dalyvaujant prokurorei Linai Beinarytei, gynėjui advokatui Adomui Liutvinskui,

2teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Nerijaus Marcinkevičiaus kasacinį skundą dėl Lazdijų rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 27 d. nuosprendžio ir Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo 30 d. nutarties išteisintojo E. T. (E. T. ) baudžiamojoje byloje.

3Lazdijų rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 27 d. nuosprendžiu E. T. išteisintas, nepadarius nusikaltimo, numatyto BK 300 straipsnio 2 dalyje.

4Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo 30 d. nutartimi Lazdijų rajono apylinkės prokuratūros apeliacinis skundas atmestas.

5Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo G. Godos pranešimą, prokuroro, prašiusio kasacinį skundą tenkinti, išteisintojo gynėjo, prašiusių prokuroro kasacinį skundą atmesti, paaiškinimus,

Nustatė

6E. T. pagal BK 300 straipsnio 2 dalį buvo kaltinamas tuo, kad 2011 m. gegužės 21 d., apie 11.15 val., Kalvarijos sen., Salaperaugio k., panaudojo žinomai netikrą dokumentą – vairuotojo pažymėjimą ( - ), kuriame atspausdinta jo nuotrauka bei nurodyti asmens duomenys, pateikdamas jį Valstybės sienos apsaugos tarnybos Lazdijų rinktinės Kalvarijos užkardos pareigūnams.

7Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad E. T. nepadarė nusikaltimo, numatyto BK 300 straipsnio 2 dalyje, ir jį išteisino.

8Kasaciniu skundu Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Nerijus Marcinkevičius prašo teismo panaikinti Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo 30 d. nutartį, kuria paliktas galioti Lazdijų rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 27 d. išteisinamasis nuosprendis, ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

9Kasatorius skunde teigia, kad teismai netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą ir E. T. nepagrįstai išteisino pagal BK 300 straipsnio 2 dalį. Jis pažymi, kad BK 300 straipsnio dispozicijoje nurodyto nusikaltimo dalyku gali būti tiek netikras dokumentas (kai jis pagaminamas), tiek tikras dokumentas (kai jis suklastojamas). Šiame straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėtis formali, tačiau įstatymų leidėjas baudžiamąją atsakomybę už dokumentų klastojimą nustatė ne tiek dėl veikos pavojingumo, kiek dėl veikos padarymo galinčių atsirasti žalingų padarinių tokį dokumentą panaudojus apyvartoje. Baudžiamajame įstatyme nepateikta dokumento sąvokos, tačiau teismų praktikoje, taikant BK 300 straipsnį ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, dokumentu laikomas rašytinis aktas, įtvirtinantis juridinę reikšmę turinčią informaciją, kuri pagal savo pobūdį ir reikšmę yra teisės, pareigos, teisinio santykio atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo įrodymas, taip pat juridinių faktų ar juridinę reikšmę turinčių aplinkybių konstatavimas. Atsižvelgiant į šią dokumento sampratą, darytina išvada, kad dokumentu gali būti pripažįstamas bet kokia forma ant popieriaus, elektroninėje erdvėje ar kompiuterinėje laikmenoje padarytas įrašas. Šiuo atveju yra svarbu, kad dokumentas suteiktų informaciją apie įvykį, veiksmą ar asmenį. Nors „Europos vairuotojo pažymėjimas“ teisinėje apyvartoje apskritai neegzistuoja, tačiau E. T. pateiktame kredito kortelės formos pažymėjime yra išdėstyta informacija apie asmenį bei jam suteiktą teisę vairuoti transporto priemonę. Šiame pažymėjime anglų kalba buvo nurodyti teisingi išteisintojo anketiniai duomenys, kiti vairuotojo pažymėjimui, kaip dokumentui, būdingi rekvizitai, buvo ir mikroschemos juostelė, asmens nuotrauka, parašas. Taigi, darytina išvada, jog šiame tikrovėje neegzistuojančiame dokumente buvo įtvirtinta juridinę reikšmę turinti informacija apie tariamą E. T. teisę vairuoti atitinkamos kategorijos transporto priemones. Be to, apeliacinės instancijos teismas, konstatuodamas, kad tikrovėje neegzistuojantis dokumentas teisinių padarinių nesukuria ir baudžiamojo įstatymo saugomų vertybių nepažeidžia, nepakankamai įvertino tą aplinkybę, kad Europos vairuotojo pažymėjimo idėja yra Europos Sąjungos narių ateities realybė, o šį tikrovėje neegzistuojantį dokumentą kaip tikrą, išduotą užsienio valstybėje laikiną vairuotojo pažymėjimą, pateikė asmuo, atvykęs į mūsų valstybę iš kitos Europos Sąjungos narės. Šiuo atveju būtina atkreipti dėmesį ir tai, kad, Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, kitose Europos Sąjungos šalyse išduoti vairuotojo pažymėjimai Lietuvos Respublikos teritorijoje galioja be jokių apribojimų.

10Kvalifikuojant veiką pagal BK 300 straipsnį, būtina nustatyti kaltininko tiesioginę tyčią, t. y. tai, kad jis suvokia pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį, supranta, kad panaudoja netikrą dokumentą, juo siekia teisinių padarinių ir tai atlieka sąmoningai, nori taip veikti. Teismų praktikoje kaltės turinys atskleidžiamas ne tik kaltininko parodymais, kaip jis suvokė bei vertino savo veiksmus, bet yra vertinami ir objektyvieji nusikalstamos veikos požymiai: kaltininko atlikti veiksmai, jų pobūdis, pastangos juos darant, siekiamas rezultatas ir t. t. Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad E. T. netikrą „Europos vairuotojo pažymėjimą“ Kalvarijos užkardos teritorijoje pateikė po to, kai buvo paprašytas pateikti dokumentą, patvirtinantį jo teisę vairuoti transporto priemonę. Pareigūnui kilus abejonių dėl jam pateikto dokumento egzistavimo, E. T. paaiškino, kad jam šį anglų kalba surašytą dokumentą išdavė Anglijoje kaip laikiną vairuotojo pažymėjimą. Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad E. T. „Europos vairuotojo pažymėjimą“ panaudojo siekdamas patvirtinti savo veiksmų teisėtumą, t. y. siekė teisinių padarinių – įrodyti, jog jam yra suteikta teisė vairuoti transporto priemonę.

11Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes bei į tai, kad netikro dokumento pateikimo faktas, kaip atliktas išteisintojo veiksmas, buvo neginčytinai konstatuotas, darytina išvada, jog E. T. veikoje yra visi būti nusikalstamos veikos, numatytos BK 300 straipsnio 2 dalyje, sudėties požymiai. Todėl Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, nagrinėdama baudžiamąją bylą apeliacine tvarka, netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, tai sukliudė apeliacinės instancijos teismui išsamiai išnagrinėti baudžiamąją bylą bei priimti teisingą sprendimą. Dėl šių aplinkybių Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos priimta nutartis turi būti panaikinta, o byla perduota iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

12Kasacinis skundas tenkintinas, byla perduotina iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

13Kauno apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 30 d. nutartis naikintina dėl netinkamo baudžiamojo įstatymo (BK 300 straipsnio 2 dalies) taikymo ir esminių BPK pažeidimų (BPK 320 straipsnio 3 dalies), padarytų tinkamai neišnagrinėjant apeliacinio skundo argumentų.

14Kasacine tvarka apskųstoje Kauno apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 30 d. nutartyje neatsakyta į esminius apeliacinio skundo argumentus dėl netinkamo BK 300 straipsnio 2 dalies aiškinimo ir taikymo Lazdijų rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 27 d. išteisinamajame nuosprendyje. Tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai išvadą, kad E. T. nepadarė BK 300 straipsnio 2 dalyje numatytos veikos, grindė teiginiu, jog E. T. pareigūnams pateikė netikrą teisinėje apyvartoje neegzistuojantį dokumentą, kai, šių teismų manymu, baudžiamoji atsakomybė gali būti taikoma tik už realiai egzistuojančio dokumento pagaminimą, suklastojimą ar disponavimą tokiu dokumentu. Toks BK 300 straipsnio 2 dalies dispozicijos aiškinimas yra neteisingas. Pirma, šio straipsnio dispozicijoje netikri dokumentai nėra skirstomi į realiai egzistuojančius ir teisinėje apyvartoje neegzistuojančius. Antra, BK 300 straipsnio 2 dalis išskiria tam tikras dokumentų rūšis, kurių pagaminimą, klastojimą ar disponavimą tokių rūšių dokumentais įstatymų leidėjas laiko pavojingesne veika. BK 300 straipsnio 2 dalies dispozicijoje, be kitų dokumentų, nurodytas ir vairuotojo pažymėjimas. Vairuotojo pažymėjimas yra dokumentas, įrodantis, kad asmuo turi teisę vairuoti transporto priemones. Teisinėje apyvartoje egzistuoja įvairių pavyzdžių, įvairiose šalyse išduoti vairuotojo pažymėjimai.

15Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad išteisintasis netikrą vairuotojo pažymėjimą pateikė jo dokumentus tikrinusiems pareigūnams, norėdamas įrodyti, kad turi teisę vairuoti transporto priemones. Nagrinėjamoje byloje panaudotas netikras dokumentas yra teisinėje apyvartoje realiai egzistuojančio dokumento – vairuotojo pažymėjimo - netikras pavyzdys. Apeliacinės instancijos bendrojo pobūdžio išvada, kad tokio netikro dokumento panaudojimu baudžiamojo įstatymo saugomos vertybės nepažeidžiamos, yra pernelyg kategoriška. Negali būti paneigiama tikimybė, kad neegzistuojančio pavyzdžio, tačiau teisinėje apyvartoje realiai egzistuojančių dokumentų pagaminimu, suklastojimu ar disponavimu gali būti kėsinamasis į dokumentų teisinės apyvartos funkcionalumą ir patikimumą, tokiomis veikomis pažeidžiant baudžiamojo įstatymo saugomus teisinius gėrius. Apie grėsmę baudžiamojo įstatymo saugomiems teisiniams gėriams turi būti sprendžiama vertinant konkretaus atvejo aplinkybes. Sutinkant su argumentais, kad ne kiekvienu atveju netikro dokumento pagaminimas, klastojimas ar disponavimas tokiu dokumentu užtraukia baudžiamąją atsakomybę, pažymėtina, kad baudžiamosios atsakomybės taikymo ar netaikymo negali lemti vien tik konkretaus pavyzdžio (formos) dokumento egzistavimas ar neegzistavimas teisinėje apyvartoje. Baudžiamosios atsakomybės klausimas turi būti sprendžiamas, vertinant veikos pavojingumą, t. y. nustatant, ar veika realiai yra kėsinamasi į valstybės saugomus teisinius gėrius, ar dėl tokios veikos saugomiems gėriams atsiranda žala arba kyla tokios žalos atsiradimo grėsmė.

16Apeliacinės instancijos teismas kasacine tvarka apskųstą nutartį priėmė remdamasis neteisingu BK 300 straipsnio 2 dalies dispozicijos aiškinimu. Padarius neteisingas išvadas dėl BK 300 straipsnio 2 dalies aiškinimo ir taikymo neatsakyti liko esminiai apeliacinio skundo argumentai. Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka nebuvo atsakyta į apeliacinio skundo argumentus, kad išteisintasis, pateikdamas netikrą vairuotojo pažymėjimą ir aiškindamas, kad pažymėjimas yra tikras, siekė sudaryti įspūdį, kad pateikia autentišką dokumentą, tiesiogiai patvirtinantį tam tikrą teisę, t. y. teisę vairuoti transporto priemones Europos Sąjungos teritorijoje. Tokiais veiksmais išteisintasis kėsinimosi į valdymo tvarką, kurios apsaugai ir yra skirta BK 300 straipsnio 2 dalis. Iš naujo nagrinėjant bylą apeliacine tvarka į klausimą, ar toks kėsinimasis pagal pavojingumą užtraukia baudžiamąją atsakomybę, turi būti atsakyta įvertinus teisingam bylos išsprendimui reikšmingų aplinkybių visumą, o ne darant BK 300 straipsnio 2 dalies dispozicijos neatitinkančią išvadą, jog išteisintojo pateiktas pareigūnams netikras vairuotojo pažymėjimas nelaikytinas BK 300 straipsnio 2 dalyje numatyto nusikaltimo dalyku.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 5 punktu,

Nutarė

18Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo 30 d.. nutartį panaikinti ir bylą perduoti iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.