Byla 2A-1823/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Nijolės Piškinaitės ir Alvydo Poškaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 20 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1307-115/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Daikaras“ ieškinį atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Daikaras“ kreipėsi su ieškiniu į teismą, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

571 740 Lt žalos, kurią sudaro negautos pajamos (grynasis pelnas), atlyginimo.

6Ieškovas nurodė, kad atsakovas 2009 m. balandžio 10 d. paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Oro kondicionavimo įrangos ir jos priežiūros bei remonto paslaugų pirkimas". Be ieškovo, pasiūlymus dalyvauti viešajame pirkime pateikė ir kiti tiekėjai. Konkurso laimėtoju buvo pripažintas tiekėjas UAB „Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų servisas", su kuriuo atsakovas 2009 m. spalio 23 d. sudarė sutartį dėl prekių ir paslaugų pirkimo. Nesutikdamas su konkurso rezultatais ir manydamas, kad atsakovas pažeidė ieškovo teises ir teisėtus interesus, ieškovas kreipėsi su ieškiniu į Vilniaus apygardos teismą, kuris 2011 m. vasario 17 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1193-431/2011 panaikino atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2009 m. birželio 9 d. protokolu Nr. ŪV-10-89, 2009 m. birželio 30 d. protokolu ŪV-10-106 priimtus sprendimus bei 2009 m. rugpjūčio 21 d. sprendimą Nr. (7.31) 1- 5184 „Dėl pirkimo procedūrų" dalyse, kuriose trečiųjų asmenų IĮ „Eloras", UAB „Ikstar", UAB „YIT technika", UAB „Santjana", UAB „Veskonas", UAB „Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų servisas", UAB „Vėjo tiltas" pateikti pasiūlymai buvo pripažinti atitinkantys organizuojamo supaprastinto atviro konkurso „Oro kondicionavimo įrangos ir jos priežiūros bei remonto paslaugų pirkimas" sąlygas. Tokiu būdu ieškovas turi teisę reikalauti atlyginti jam padarytą žalą, nes faktiškai tik jo vieno pasiūlymas liko pripažintas tinkamu. Ieškovas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju padaryta žala yra ieškovo negautos pajamos (grynasis pelnas), numatytas teiktame pasiūlyme. Ieškovas nurodė, kad minėtu Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 17 d. sprendimu buvo pripažinta, kad kitų dalyvių pasiūlymai akivaizdžiai neatitiko konkurso sąlygų reikalavimų. Tuo tarpu šis teismo sprendimas turi prejudicinę reikšmę, todėl ieškinys turi būti patenkintas, kadangi atsakovas ieškovo pateiktą pasiūlymą pripažino atitinkančiu konkurso sąlygas, tačiau su juo prekių ir paslaugų pirkimo sutartis sudaryta nebuvo, nes tokia sutartis dar 2009 m. spalio 23 d. buvo pasirašyta su konkurso laimėtoju UAB „Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų servisas". Ieškovas pažymėjo, kad pateikė komercinį pasiūlymą 224 910 Lt sumai. Šią sumą sudarė: 104 600 Lt prekių ir paslaugų savikaina, 84 400 Lt grynosios pajamos (marža) ir 35 910 Lt PVM. Palyginus tikėtiną pelno (nuostolio) ataskaitą (su įtrauktomis negautomis pajamomis iš viešojo konkurso) ir realia ieškovo 2009 m. pelno nuostolio ataskaita, pateikta Valstybinei mokesčių inspekcijai, matyti, kad ieškovo negautas grynasis pelnas yra 71 740 Lt (71 862 Lt - 122 Lt). Todėl ši suma laikytina ieškovo patirtais netiesioginiais nuostoliais ir turėtų būti priteisti iš atsakovo.

7Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prašė ieškovo ieškinį atmesti. Atsakovo teigimu, ieškovas buvo vienintelis tiekėjas, kurio pasiūlymo atitikties konkurso sąlygoms Vilniaus apygardos teismas, nagrinėdamas civilinę bylą Nr. 2-1193-431/2011, nenagrinėjo ir nevertino, todėl sprendžiant šią bylą, svarbu įvertinti ieškovo pasiūlymą. Atsakovas pažymėjo, kad ieškovo pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų reikalavimų, t. y. ieškovo pasiūlyti modeliai FTXS25/RX25, FTXS35/RX35 neatitiko pirkimo techninių sąlygų 2.2.5 punkto keliamų techninių reikalavimų, todėl VSDFV 2009 m. birželio 9 d. protokole Nr. ŪV-89, 2009 m. birželio 30 d. protokole ŪV-10-106, 2009 m. rugpjūčio 18 d. protokole Nr. ŪV-10-150 nurodyti sprendimai bei 2009 m. rugpjūčio 21 d. pranešimas Nr. (7.31) I-5184 „Dėl pirkimo procedūrų“ dalyse, kuriose UAB „Daikaras“ pateiktas pasiūlymas buvo pripažintas atitinkančiu konkurso sąlygas, yra nepagrįsti ir naikintini. Atsakovo teigimu, ieškovas negalėjo būti pripažintas konkurso laimėtoju, su juo negalėjo būti sudaryta pirkimo sutartis, dėl to ieškovas negalėjo ir negali įgyti teisės vykdyti veiklą pagal pirkimo sąlygas, kuri duotų pajamų. Atsakovas pažymėjo, kad viešųjų pirkimų komisija tiekėjų pasiūlymų eilę nustatė ir UAB „Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų servisas" pripažino nugalėtoju viešojo pirkimo komisijos posėdžio 2009 m. rugpjūčio 18 d. protokolu Nr. ŪV-10-150. Šiame protokole nurodyti sprendimai yra galiojantys, kadangi nėra panaikinti. Atsakovo teigimu, ieškovas nepatyrė jokių nuostolių dėl teismo sprendime konstatuotų atsakovo padarytų pažeidimų.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2013 m. vasario 20 d. sprendimu ieškovo UAB „Daikaras“ ieškinį patenkino ir iš atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priteisė ieškovui UAB „Daikaras“ 71 740 Lt netiesioginių nuostolių atlyginimo ir 8 804,40 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

10Teismas nurodė, kad atsakovo paskelbtas supaprastintas atviras konkursas buvo vykdomas remiantis mažiausios kainos kriterijumi, konkurso objektas – oro kondicionavimo įrangos ir jos priežiūros bei remonto paslaugų pirkimas. Vilniaus apygardos teismas įsiteisėjusiu 2011 m. vasario 17 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1193-431/2011 panaikino atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2009 m. birželio 9 d. protokolu Nr. ŪV-10-89, 2009 m. birželio 30 d. protokolu ŪV-10-106 priimtus sprendimus bei 2009 m. rugpjūčio 21 d. sprendimą Nr. (7.31) 1- 5184 „Dėl pirkimo procedūrų" dalyse, kuriose trečiųjų asmenų IĮ „Eloras", UAB „Ikstar", UAB „YIT technika", UAB „Santjana", UAB „Veskonas", UAB „Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų servisas", UAB „Vėjo tiltas" pateikti pasiūlymai buvo pripažinti atitinkantys organizuojamo supaprastinto atviro konkurso sąlygas. Šiuo sprendimu visų tiekėjų, išskyrus ieškovą, pasiūlymai yra pripažinti neatitinkantys konkurso sąlygų.

11Teismas pažymėjo, kad vadovaujantis VPĮ 7 straipsnio 3 ir 4 dalimis, atsakovas faktiškai privalėjo vykdyti jam priskirtas funkcijas – sudaryti pirkimo sutartį su vieninteliu konkurso sąlygas atitinkančiu tiekėju, šiuo atveju su ieškovu, nors jo pasiūlymas ir buvo brangesnis už kitų tiekėjų pasiūlymus. Tuo tarpu pirkimo pardavimo sutartis buvo sudaryta su UAB “Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų servisas“, kuri sutartį jau įvykdė, nors teismas šio tiekėjo pasiūlymą vėliau pripažino neatitinkančiu konkurso sąlygų. Tai rodo, kad sutartis su kitu asmeniu buvo sudaryta nepagrįstai dėl atsakovo kaltės, o ieškovas prarado galimybę gauti pajamas, kurias būtų gavęs, jeigu nebūtų pažeistas įstatymas ir su juo, kaip su vieninteliu tiekėju, atitinkančiu konkurso sąlygas, būtų sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis.

12Teismas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2011 m. vasario 17 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1193-431/2011 motyvuojamojoje dalyje nekonstatavo, kad ieškovo pasiūlymas atitinka konkurso reikalavimus, kadangi ši aplinkybė nebuvo bylos nagrinėjimo dalyku. Tą aplinkybę, kad ieškovo pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų nurodė Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 23 d. sprendime, atmesdamas šioje byloje ieškinį dėl žalos atlyginimo, tačiau Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs bylą pagal ieškovo apeliacinį skundą, 2012 m. lapkričio 13 d. nutartyje civilinėje byloje Nr.2A-2206/2012 konstatavo, jog ieškovo pasiūlymas konkurso sąlygas atitiko ir panaikino sprendimo dalį, kuria teismas netenkino ieškovo reikalavimo dėl netiesioginių nuostolių atlyginimo, ir perdavė bylą nurodytoje dalyje pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Teismo teigimu, apeliacinės instancijos teismo įsiteisėjusia nutartimi nustatytos aplinkybės – dėl ieškovo pasiūlymo atitikimo konkurso sąlygomis, įrodinėti iš naujo nereikia. Teismas pažymėjo, kad faktiškai yra nustatyta, jog tik dėl atsakovo kaltės ieškovas prarado galimybę gauti pajamas, kadangi pagal skelbtą konkursą paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis buvo sudaryta ne su juo, o su kitu asmeniu.

13Teismas nurodė, kad nors atsakovas procesiniuose dokumentuose su pareikštu ieškiniu nesutiko, tačiau ieškovo prašomų priteisti negautų pajamų dydžio neginčijo. Teismas taip pat nurodė, kad nagrinėjant bylą iš naujo, atsakovo atstovai teigė, kad negautos pajamos yra paskaičiuotos neteisingai dėl nurodyto medžiagų kiekio, jų kainos ir sumažintų darbų atlikimo išlaidų. Teismas šiuos atsakovo argumentus atmetė kaip nepagrįstus, kadangi jiems patvirtinti nėra pateikta jokių įrodymų. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad ieškovas įrodė bendrąsias civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. atsakovo neteisėtus veiksmus (CK 6.246 str.), žalą, kaip tikėtinai negautas pajamas (CK 6.249 str.) ir priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos (CK 6.247 str.), todėl ieškovo ieškinį patenkino.

14Teismas sprendė, kad iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 4 304,40 Lt žyminio mokesčio ir 4 500 Lt advokato pagalbai pirmosios bei apeliacinės instancijos teismuose apmokėti.

15III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

16Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-6480-115/2012 ir priimti nagrinėjimui atsakovo 2012 m. gruodžio 5 d. pareikštą priešieškinį Nr. (1.12) 1-7259; pripažinti 2009 m. balandžio 28 d. UAB „Daikaras“ pasiūlymą dėl oro kondicionavimo įrengimų pirkimo neatitinkančiu supaprastinto atviro konkurso „Oro kondicionavimo įrangos ir jos priežiūros bei remonto paslaugų pirkimas“ sąlygų; panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 20 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-1307-115/2013 ir priimti naują sprendimą – UAB „Daikaras“ ieškinį atmesti. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

171. Teismas netinkamai vertino Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. lapkričio 13 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-2206/2012, nurodydamas, kad Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs bylą pagal ieškovo apeliacinį skundą, 2012 m. lapkričio 13 d. nutartyje konstatavo, jog ieškovo pasiūlymas konkurso sąlygas atitiko, ir padarė nepagrįstą išvadą, kad apeliacinės instancijos teismo įsiteisėjusia nutartimi jau yra nustatyta aplinkybė (dėl ieškovo pasiūlymo atitikimo konkurso sąlygomis), kurios įrodinėti iš naujo nereikia. Lietuvos apeliacinis teismas minėtoje nutartyje nekonstatavo, kad ieškovo pasiūlymas konkurso sąlygas atitiko. Minėtoje nutartyje teismas pasisakė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vertino, jog ieškovo pasiūlymas turėjo būti atmestas dėl jo neatitikimo konkurso sąlygoms. Apeliacinės instancijos teismo nutartimi panaikintas Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 23 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-3694-656/2012 ir bylą gražinta nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Apeliacinio teismo nutarties rezoliucinėje dalyje nėra priimtas joks sprendimas dėl 2009 m. balandžio 28 d. UAB „Daikaras" pasiūlymo dėl oro kondicionavimo įrengimų pirkimo atitikties supaprastinto atviro konkurso „Oro kondicionavimo įrangos ir jos priežiūros bei remonto paslaugų pirkimas" sąlygoms.

182. Motyvuojamoji minėtos apeliacinės instancijos teismo nutarties dalis yra prieštaringa, tuo tarpu esant prieštaravimams motyvuojamojoje dalyje ir nesant aiškaus priimto sprendimo rezoliucinėje dalyje dėl UAB „Daikaras" pasiūlymo dėl oro kondicionavimo įrengimų pirkimo atitikties supaprastinto atviro konkurso „Oro kondicionavimo įrangos ir jos priežiūros bei remonto paslaugų pirkimas" sąlygoms, negalima konstatuoti, kad įsiteisėjusioje apeliacinės instancijos teismo nutartyje yra nustatyta aplinkybė, kad UAB „Daikaras" pasiūlymas atitiko konkurso sąlygas ir kad šios aplinkybės įrodinėti nebereikia.

  1. Nagrinėjamu atveju viešasis pirkimas pasibaigė 2009 m. spalio 23 d., kai atsakovas su UAB „Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų servisas" pasirašė pirkimo - pardavimo sutartį, todėl pati perkančioji organizacija nebeturėjo galimybės pakartotinai vertinti UAB "Daikaras" pasiūlymo. VPĮ nenustatyta galimybė perkančiajai organizacijai iš naujo įvertinti tiekėjo pasiūlymo atitiktį pirkimo sąlygoms, jei toks įvertinimas jau atliktas, sprendimas dėl jo priimtas ir viešojo pirkimo sutartis sudaryta. Visų kitų konkurso dalyvių pasiūlymų vertinimas buvo vykdomas Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1193-431/2011.
  2. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 6 d. nutartimi nepagrįstai atsisakė priimti atsakovo priešieškinį. Pateiktame priešieškinyje išsamiau išdėstyti nesutikimo su ieškiniu argumentai, motyvai, paaiškinimai ir įrodymai bei patikslinti atsiliepime į ieškinį išdėstyti atsakovo prašymai (reikalavimai). Teismas, atsisakydamas priimti priešieškinį, neužtikrino, kad bus pasiekti CPK nustatyti parengiamojo posėdžio tikslai. Be to, CPK nenumato apribojimų teikti papildomus paaiškinimus, įrodymus, reikalavimus bylą pakartotinai nagrinėjant pirmos instancijos teisme.
  3. Kadangi UAB „Daikaras" pasiūlymo atitiktis konkurso sąlygoms nėra neįrodinėtina aplinkybė, buvo būtina išnagrinėti UAB „Daikaras" pasiūlymo atitiktį konkurso sąlygoms pagal 2012 m. vasario 9 d. atsiliepime Nr. (1.12) 1-833, 2012 m. kovo 14 d. triplike Nr. (1.12) 1-1653 ir 2012 m. gruodžio 5 d. priešieškinyje Nr. (1.12) I- 7259 pateiktus argumentus ir įrodymus, ko teismas nepadarė.
  4. UAB „Daikaras" pasiūlymas neatitiko 3.1.3.1 konkurso sąlygų reikalavimo, todėl toks ieškovo pasiūlymas atsakovo vykdytame viešajame pirkime turėjo būti atmestas.
  5. Ieškovo viešajame pirkime pateikto pasiūlymo vertinimas pagal papildomus, iš anksto neaptartus ir kitiems tiekėjams bei perkančiajai organizacijai nežinomus parametrus, prieštarauja viešo pirkimo skaidrumo ir lygiateisiškumo principams.

198. Pasirašius sutartį su UAB „Daikaras" būtų neaišku, kokie kondicionieriai būtų sumontuoti ir kaip perkančioji organizacija priimtų prekes perdavimo ir priėmimo aktu, kadangi UAB „Daikaras" kelis kartus nurodė skirtingus kondicionierių modelius.

  1. UAB "Daikaras" kartu su pasiūlymo A forma pateikė oro kondicionierių gamintojo skelbiamus techninius duomenis, tačiau šie dokumentai, pagrindžiantys pasiūlymą, pateikti anglų kalba ir nėra išversti į lietuvių kalbą, kaip tai yra numatyta konkurso sąlygų 4.2.3 punkte, tokiu būdu buvo pažeisti pastarojo punkto reikalavimai.

2010. Ieškovas, reikalaudamas atlyginti atsakovo neteisėtais veiksmais padarytą žalą, turėjo įrodyti, kad jam neteisėtais atsakovo veiksmais buvo užkirstas kelias pajamoms gauti bei prašomos priteisti žalos – negautų pajamų dydį, tačiau to nepadarė.

2111. Teismas, priteisdamas netiesioginių nuostolių atlyginimo sumą, neatsižvelgė į tai, kad iš ieškovo pateiktų dokumentų neaišku, kokiomis kainomis remdamasis ieškovas skaičiuoja savo pasiūlymo įvykdymui potencialiai patirsiamas sąnaudas. Ieškovo pasiūlyme nurodyti vieni kondicionierių modelių trumpinių kodai (FTXS25/RX25; FTXS35/RX35.; FTXS35/RXS35), o komercinio pasiūlymo savikainos detalizavimo lentelėje, kuria remiasi ieškovas, pagrįsdamas savo pasiūlymo savikainą ir apskaičiuodamas negautas pajamas, nurodyti visiškai kiti kondicionierių modelių trumpinių kodai (FTXS25D/RXS25D, FTXS35D/RXS35D, FTXS35G/RXS35G).

2212. UAB „Industek" ieškovui pasiūlytos kondicionierių kainos galiojo tik 30 dienų (nuo 2009 m. balandžio 23 d.). Tuo tarpu viešojo pirkimo procedūros pasibaigė sudarius 2009 m. spalio 23 d. pirkimo – pardavimo sutartį, todėl remtis UAB „Industek" pasiūlytomis kainomis, apskaičiuojant ieškovo pasiūlymo savikainą nėra pagrindo.

2313. Realiai ieškovas jokių nuostolių dėl teismo sprendime konstatuotų atsakovo pažeidimų nepatyrė. Ieškovas reikalavimų panaikinti atsakovo 2009 m. rugpjūčio 18 d. protokolu Nr. ŪV-10-150 priimtų sprendimų, taip pat pripažinti UAB „Daikaras" nugalėtoju nepareiškė Vilniaus apygardos teismo nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2- 1193-431/2011, nors tokią procesinę galimybę turėjo. Ieškovas taip pat nereiškė atskirojo reikalavimo dėl 2009 m. spalio 23 d. atsakovo ir UAB „Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų servisas" pirkimo - pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, nors tokią procesinę galimybę turėjo. Toks ieškovo elgesys, atsižvelgiant į tai, kad ginčo sutarties įvykdymo terminas buvo neilgesnis nei 27 mėnesiai, leidžia abejoti ieškovo pastangų sudaryti sutartį realumu ir jo elgesio sąžiningumu.

24Ieškovas UAB „Daikaras“ atsiliepimu su apeliaciniu skundu nesutiko, prašė apeliacinį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas nurodė, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. lapkričio 13 d. nutartimi šioje civilinėje byloje buvo konstatuota atsakovo ginčijama prejudicinė aplinkybė, tai aiškiai patvirtino ir Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. kovo 7 d. įsiteisėjusia nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2867-619/2013. Taigi, spręsdamas klausimą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. lapkričio 13 d. nutartimi nustatytų aplinkybių, kita šio teismo kolegija konstatavo, jog apeliacinės instancijos teismas taip pat iš esmės išnagrinėjo UAB „Daikaras“ pasiūlymą, jo atitikimą konkurso sąlygoms ir padarė išvadą, kad UAB „Daikaras“ pasiūlymas buvo aiškus ir supaprastinto atviro konkurso sąlygas atitiko. Atsakovas pažymėjo, kad Vilniaus apygardos teismui 2012 m. gruodžio 6 d. nutartimi atsisakius priimti atsakovo priešieškinį, atsakovas jo pagrindu bei lygiai tokiais pačiais motyvais ir pagrindais tam pačiam teismui pateikė ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-2867-619/2013. Tiek ieškinys, tiek priešieškinis yra analogiški. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. kovo 7 d. nutartimi civilinėje byloje 2-2867-619/2013 konstatavo ieškinio toje byloje bei priešieškinio šioje byloje tapatumo klausimą. Todėl, atsakovo teigimu, remiantis CPK 137 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatytu pagrindu, negali būti tenkinamas ir šis atsakovo apeliacinio skundo reikalavimas dėl priešieškinio priėmimo. Ieškovas atkreipė dėmesį į tai, kad apeliaciniame skunde keliami reikalavimai ir nurodomos aplinkybės, kurios nebuvo nagrinėtos pirmosios instancijos teisme. Be to, apeliacinio skunde nurodytos aplinkybės dėl ieškovo pasiūlymo atitikimo viešojo konkurso sąlygoms yra analogiškos aplinkybėms, kurios yra nagrinėjamos kitoje civilinėje byloje Nr. 2-2867-619/2013. Todėl remiantis CPK 137 straipsnio 2 dalies 5 punktu, apeliacinis skundas dėl ieškovo pasiūlymo atitikimo konkurso sąlygoms negali būti priimtas ir nagrinėjamas. Ieškovas pažymėjo, kad tuo atveju, jeigu atsakovas būtų laikęsis VPĮ nuostatų būtent ieškovas būtų buvęs pripažintas konkurso nugalėtoju ir būtų gavęs pajamas. Tačiau dėl neteisėtų atsakovo veiksmų su juo viešojo pirkimo pardavimo sutartis nebuvo sudaryta ir ieškovas negavo pajamų, t. y. patyrė netiesioginius nuotolius. Ieškovas tinkamai gynė savo pažeistas teises ir sąžiningai įgyvendino savo procesines teises. Kadangi įstatymas numato alternatyvų pažeistų teisių gynimo būdą, todėl vienos iš alternatyvos pasirinkimas jokių būdu negali būti traktuojamas nesąžiningu elgesiu.

25IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

26Apeliacinis skundas netenkintinas.

27Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d.).

28Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje nurodyta, kad Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis įpareigoja nacionalinius teismus išsamiai ištirti šalių pateiktus paaiškinimus, argumentus ir įrodymus be išankstinio vertinimo, tuo aspektu, ar jie svarbūs sprendimo priėmimui. Sprendimo motyvavimas yra būtinas, norint parodyti, kad bylos šalys buvo išklausytos ir teisingumas įvykdytas atidžiai ( Hirvisaari v. Finland, no. 4968/99, judgement of 27 September 2001, par. 30). Teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Van de Hurk v. Netherlands judgement of 19 April 1994, Series A n. 288, p. 20, par. 61). Tokios pat pozicijos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 14 d. nutartis P. Š. v. A. D. byloje Nr. 3K-3-296/2009; 2010 m. kovo 16 d. nutartis UAB „Vakarų krova“ v. UAB „Litforina“ byloje Nr. 3K-3-107/2010, 2011 m. vasario 15 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-52/2011). Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Helle v. Finland, judgment of 19 December 1997, Reports1997-VIII, p. 2930, par. 59-60). Dėl šios priežasties teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą, pažymi, kad pirmosios instancijos teismas teisingai vertino reikšmingas ginčo teisingam išnagrinėjimui bylos aplinkybes ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, todėl pirmosios instancijos teismo motyvų nekartoja ir pasisako tik dėl apeliaciniame skunde dėstomų argumentų.

29Apeliantas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VSDFV) teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai interpretavo Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. lapkričio 13 d. nutartį civilinėje byloje 2A-2206/2012 bei dėl to padarė nepagrįstą išvadą, jog apeliacinės instancijos teismo įsiteisėjusia nutartimi jau yra nustatyta aplinkybė dėl ieškovo pasiūlymo atitikimo konkurso sąlygoms, kurios įrodinėti iš naujo nereikia. Apeliantas nurodo, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. lapkričio 13 d. nutarties rezoliucinėje dalyje nėra nurodyta, kad ieškovo pasiūlymas atitiko konkurso sąlygas, o minėtos nutarties motyvuojamoji dalis yra prieštaringa, t. y. nutarties turinys neleidžia vienareikšmiškai teigti, jog ieškovo pasiūlymas buvo pripažintas atitinkantis konkurso sąlygas.

30Teismo sprendimas (nutartis), nors jo turinys susideda iš įžanginės, aprašomosios, motyvuojamosios ir rezoliucinės dalių (CPK 270, 331 str.), iš esmės yra vientisas teismo, išnagrinėjusio bylą, priimamas procesinis dokumentas, kurio paskirtis – teisingai išspręsti šalių teismui perduotą nagrinėti klausimą ir taip atkurti teisinę taiką tarp šalių (CPK 2 str.). Taigi sprendimu yra siekiama apginti ir įgyvendinti šalių teises bei teisėtus interesus. Neabejotinai reikšmingiausia šalims yra teismo sprendimo (nutarties) rezoliucinė dalis. Savo ruožtu ši dalis yra kitų sprendimo dalių tąsa bei logiška jų pabaigos išraiška (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-209/2012 ir kt.). Taigi vien ta aplinkybė, jog Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. lapkričio 13 d. nutarties rezoliucinėje dalyje nėra tiesiogiai nurodyta, kad ieškovo pasiūlymas atitinka atsakovo paskelbto konkurso sąlygas, nepaneigia minėtos nutarties motyvuose nustatytų aplinkybių. Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. lapkričio 13 d. nutarties motyvuojamojoje dalyje yra aiškiai nurodyta, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vertino, kad ieškovo pasiūlymas turėjo būti atmestas dėl jo neatitikimo konkurso sąlygoms. Tai reiškia, kad apeliacinės instancijos teismas pripažino, kad ieškovo pasiūlymas atitiko atsakovo paskelbto konkurso sąlygas. Ši apeliacinės instancijos teismo nutartis įsiteisėjo. CPK 279 straipsnio 4 dalyje yra nustatyta, kad, teismo sprendimui, nutarčiai ar įsakymui įsiteisėjus, šis įgyja prejudicinę galią. CPK 182 straipsnio 3 punkte numatyta, kad nereikia įrodinėti aplinkybių, kurios yra nustatytos įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir teisinį reglamentavimą, vertintina, jog nagrinėjamoje byloje įsiteisėjusiu teismo sprendimu yra nustatyta, kad ieškovo pasiūlymas atitiko atsakovo paskelbto konkurso sąlygas, ir šios aplinkybės pakartotinai įrodinėti nereikia. Tai pagrįstai konstatavo ir pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime. Dėl šių priežasčių darytina išvada, kad apelianto argumentas dėl pirmosios instancijos teismo netinkamo Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. lapkričio 13 d. nutarties interpretavimo bei dėl nepagrįstos išvados, jog apeliacinės instancijos teismo įsiteisėjusia nutartimi jau yra nustatyta aplinkybė dėl ieškovo pasiūlymo atitikimo konkurso sąlygoms, kurios įrodinėti iš naujo nereikia, padarymo, yra nepagrįstas.

31Atsakovas VSDFV apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas turėjo pareigą vertinti ieškovo pasiūlymo atitikimą atsakovo paskelbto konkurso sąlygoms. Atsakovo nuomone, ieškovo pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygos, pagal kurią tiekėjas privalėjo pateikti įvykdytas arba sėkmingai įvykdomas kondicionavimo sistemų įrengimo ir techninio aptarnavimo sutartis, nes ieškovas pateikė tik raštą, kuriame nurodoma, jog jis sėkmingai sumontavo kondicionavimo sistemą UAB „Durupis“. Taip pat atsakovas vertina, kad ieškovo pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygos, pagal kurią tiekėjas privalėjo pasiūlyme nurodyti kondicionierių pavadinimus, nes ieškovas pasiūlyme nurodė atsakovui nesuprantamus kondicionierių pavadinimus. Atsakovas atkreipė dėmesį į tai, kad ieškovas, teikdamas pasiūlymą, nepaisė konkurso dokumentuose nustatyto reikalavimo dokumentus pateikti lietuvių kalba, nes oro kondicionierių gamintojo skelbiamus techninius duomenis ieškovas pateikė anglų kalba. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. lapkričio 13 d. nutartyje, vertindamas ieškovo pasiūlymo atitiktį konkurso sąlygai dėl oro kondicionierių pavadinimo nurodymo, nustatė, kad ieškovas pasiūlyme nurodė sutrumpintus oro kondicionierių pavadinimus. Pažymėjo, jog sutrumpintų kondicionierių pavadinimų nurodymas šiuo atveju yra laikytinas formaliu ieškovo pasiūlymo trūkumu, nes šalia minėtų pavadinimų ieškovas nurodė kitus techninius duomenis, kurie leidžia identifikuoti konkretų oro kondicionieriaus modelį. Minėtoje nutartyje apeliacinis teismas išaiškino, jog ieškovo pasiūlymo neesminis trūkumas dėl oro kondicionierių pavadinimų nurodymo galėjo būti ištaisytas atsakovo prašymu ieškovui paaiškinant savo pasiūlymą, todėl nėra pagrindo ieškovo pasiūlymą atmesti. Iš Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. lapkričio 13 d. nutarties turinio matyti, kad kitus atsakovo nurodomus ieškovo pasiūlymo trūkumus teismas taip pat vertino kaip neesminius, ištaisytinus paaiškinant ieškovo pasiūlymą, o ne jį atmetant. Taigi ieškovo pasiūlymo atitiktis atsakovo paskelbto konkurso sąlygoms buvo įvertinta apeliacinės instancijos teismo įsiteisėjusia nutartimi. Dėl nurodytų aplinkybių ir remiantis CPK 279 straipsnio 4 dalimi bei CPK 182 straipsnio 3 punktu, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismui nekilo pareiga skundžiamu sprendimu pakartotinai vertinti ieškovo pasiūlymo atitikimą atsakovo paskelbto konkurso sąlygoms.

32Apeliantas teigia, kad ieškovas neįrodė, jog dėl atsakovo veiksmų jis patyrė žalą. Taip pat mano, kad ieškovas nepagrindė žalos dydžio.

33Atsakovas 2009 m. balandžio 10 d. paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Oro kondicionavimo įrangos ir jos priežiūros bei remonto paslaugų pirkimas“. Be ieškovo pasiūlymus dalyvauti viešajame pirkime pateikė ir kiti tiekėjai. Konkurso laimėtoju buvo pripažintas tiekėjas UAB „Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų servisas“, su kuriuo atsakovas 2009 m. spalio 23 d. sudarė sutartį dėl prekių ir paslaugų pirkimo. Nesutikdamas su konkurso rezultatais ir manydamas, kad atsakovas pažeidė ieškovo teises ir teisėtus interesus, ieškovas kreipėsi su ieškiniu į Vilniaus apygardos teismą, kuris 2011 m. vasario 17 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1193-431/2011 panaikino atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2009 m. birželio 9 d. protokolu Nr. ŪV-10-89, 2009 m. birželio 30 d. protokolu ŪV-10-106 priimtus sprendimus bei 2009 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo Nr. (7.31) 1- 5184 „Dėl pirkimo procedūrų“ dalis, kuriose trečiųjų asmenų IĮ „Eloras“, UAB „Ikstar“, UAB „YIT technika“, UAB „Santjana“, UAB „Veskonas“, UAB „Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų servisas“, UAB „Vėjo tiltas“ pateikti pasiūlymai buvo pripažinti atitinkantys organizuojamo supaprastinto atviro konkurso „Oro kondicionavimo įrangos ir jos priežiūros bei remonto paslaugų pirkimas“ sąlygas. Tai reiškia, kad šiuo teismo sprendimu visų tiekėjų, išskyrus ieškovą, pasiūlymai yra pripažinti neatitinkantys konkurso sąlygų. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 17 d. sprendimas įsiteisėjo. Kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, vadovaujantis VPĮ 7 straipsnio 3 ir 4 dalimis, atsakovas faktiškai privalėjo vykdyti jam priskirtas funkcijas – sudaryti pirkimo sutartį su vieninteliu konkurso sąlygas atitinkančiu tiekėju, šiuo atveju su ieškovu, nors jo pasiūlymas ir buvo brangesnis už kitų tiekėjų pasiūlymus. Tuo tarpu pirkimo - pardavimo sutartis buvo sudaryta su UAB „Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų servisas“, kuris sutartį jau įvykdė, nors teismas šio tiekėjo pasiūlymą vėliau pripažino neatitinkančiu konkurso sąlygų. Tai rodo, kad sutartis su kitu asmeniu buvo sudaryta nepagrįstai dėl atsakovo kaltės ir neteisėtų veiksmų, o ieškovas prarado galimybę gauti pajamas, kurias būtų gavęs, jeigu nebūtų pažeistas įstatymas ir su juo, kaip su vieninteliu tiekėju, atitinkančiu konkurso sąlygas, būtų sudaryta pirkimo - pardavimo sutartis. Dėl nurodytų aplinkybių, darytina išvada, kad ieškovas patyrė žalą dėl atsakovo kaltės ir neteisėtų veiksmų. Atitinkamai šios aplinkybės paneigia apelianto teiginį, jog ieškovas neįrodė, kad dėl atsakovo veiksmų jis patyrė žalą.

34Ieškovas žalos dydžiui pagrįsti teismui pateikė komercinio pasiūlymo nuorašą, komercinio pasiūlymo savikainos detalizavimo lentelės nuorašą, PVM sąskaitų faktūrų nuorašus, UAB „Industek “ pasiūlymo nuorašą, žiniaraščio nuorašą, kasos kvitų nuorašą, informacijos apie viešbučių paslaugų kainas nuorašus, tikėtino pelno (nuostolio) ataskaitos už 2009 m. nuorašą, pelno (nuostolio) ataskaitos už 2009 m. nuorašą (b. l. 17-44, t. 1). Vertintina, kad šie dokumentai yra pakankami pagrįsti ieškovo patirtos žalos dydį.

35Apeliantas atkreipė dėmesį, jog žalos dydis galimai yra paskaičiuotas neteisingai, nes yra neatitikimų nurodant oro kondicionierių pavadinimus bei ieškovo pasiūlyme nurodytos kainos, pasibaigus viešajam pirkimui, nebegaliojo. Tokie apelianto teiginiai yra nepagrįsti.

36Kaip minėta, ieškovo pasiūlyme nurodyti sutrumpinti oro kondicionierių pavadinimai nebuvo kliūtis identifikuoti konkrečius oro kondicionierių modelius, o kartu ir nustatyti jų kainą, nuo kurios, apelianto nuomone, priklauso ir ieškovo patirtos žalos dydis. Ieškovo nagrinėjamoje byloje prašomos atlyginti žalos dydis apskaičiuotas pagal konkursiniame pasiūlyme nurodytas kainas, kurios nesikeitė nuo ieškovo konkursinio pasiūlymo pateikimo atsakovui dienos, todėl vertintina, kad ieškovo pasiūlyme nurodytų sutrumpintų oro kondicionierių pavadinimų nurodymas neturėjo įtakos jų kainų nustatymui, o kartu ir patirtos žalos dydžiui nustatyti.

37Apeliantas nurodo, kad ieškovas konkursinio pasiūlymo kainą, nuo kurios priklauso priteistinos žalos dydis nagrinėjamoje byloje, apskaičiavo remdamasis UAB „Industek “ įrangai pirkti pasiūlytomis kainomis, kurios galiojo 30 dienų nuo UAB „Industek “ pasiūlymo pateikimo, t. y. nuo 2009 m. balandžio 28 d. Pažymėjo, jog pasibaigus viešajam pirkimui UAB „Industek “ pasiūlymo galiojimas buvo pasibaigęs, todėl nėra galimybės nustatyti, koks yra realus ieškovo patirtos žalos dydis. Teisėjų kolegijos nuomone, šiuo konkrečiu atveju yra svarbu tai, kad UAB „Industek “ pasiūlymas ieškovui galiojo viešojo pirkimo metu. Jei atsakovas būtų vykdęs viešąjį pirkimą paisydamas VPĮ reikalavimų, ieškovas, kaip viešojo pirkimo laimėtojas, būtų sudaręs sutartį su atsakovu ir būtų pasinaudojęs UAB „Industek “ pasiūlymu. Dėl nurodytų aplinkybių darytina išvada, jog pagrįstai ieškovas reikalauja priteisti žalos atlyginimą, kurio dydis apskaičiuotas pagal UAB „Industek “ pasiūlytas kainas įrangai pirkti.

38Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 20 d. sprendimas yra teisėtas bei pagrįstas.

39Teisėjų kolegija pagal apeliacinio skundo formą ir turinį sprendžia, kad šis skundas buvo priimtas dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 20 d. sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimo, o atsakovo prašymas dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutarties panaikinimo ir atsakovo priešieškinio priėmimo vertintinas kaip apeliacinio skundo argumentas. Pažymėtina, kad nutartis, kuria yra atsisakyta priimti priešieškinį, yra neskundžiama (CPK 143 str. 3 d.). Atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, netinkamai taikė CKP normas ir nepagrįstai nepriėmė jo priešieškinio. CPK 328 straipsnis nustato, kad iš esmės teisėtas ir pagrįstas teismo sprendimas ar nutartis negali būti panaikinami vien formaliais pagrindais. Šiuo atveju net ir darant prielaidą, jog iš tiesų buvo padarytas civilinio proceso teisės normų pažeidimas ir atsakovo priešieškinis buvo nepagrįstai nepriimtas, tai nesudarytų pagrindo naikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 20 d. sprendimo, nes šia nutartimi apeliacinės instancijos teismas pripažino, jog jis yra teisėtas bei pagrįstas.

40Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas netenkintinas, o Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 20 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

41Kiti apeliaciniame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

42Dėl bylinėjimosi išlaidų

43CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Nagrinėjamu atveju bylos rezultatas yra palankus ieškovui UAB „Daikaras“, kuris prašo priteisti jo patirtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau ieškovas nenurodo patirtų bylinėjimosi išlaidų dydžio bei nepateikė teismui minėtas išlaidas pagrindžiančių įrodymų, todėl ieškovui bylinėjimosi išlaidos, patirtos apeliacinės instancijos teisme, nėra priteistinos.

44Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

45Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „Daikaras“ kreipėsi su ieškiniu į teismą, kuriuo prašė... 5. 71 740 Lt žalos, kurią sudaro negautos pajamos (grynasis pelnas), atlyginimo.... 6. Ieškovas nurodė, kad atsakovas 2009 m. balandžio 10 d. paskelbė... 7. Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. vasario 20 d. sprendimu ieškovo UAB... 10. Teismas nurodė, kad atsakovo paskelbtas supaprastintas atviras konkursas buvo... 11. Teismas pažymėjo, kad vadovaujantis VPĮ 7 straipsnio 3 ir 4 dalimis,... 12. Teismas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2011 m. vasario 17 d. sprendimo... 13. Teismas nurodė, kad nors atsakovas procesiniuose dokumentuose su pareikštu... 14. Teismas sprendė, kad iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi... 15. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 16. Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės... 17. 1. Teismas netinkamai vertino Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. lapkričio 13... 18. 2. Motyvuojamoji minėtos apeliacinės instancijos teismo nutarties dalis yra... 19. 8. Pasirašius sutartį su UAB „Daikaras" būtų neaišku, kokie... 20. 10. Ieškovas, reikalaudamas atlyginti atsakovo neteisėtais veiksmais... 21. 11. Teismas, priteisdamas netiesioginių nuostolių atlyginimo sumą,... 22. 12. UAB „Industek" ieškovui pasiūlytos kondicionierių kainos galiojo tik... 23. 13. Realiai ieškovas jokių nuostolių dėl teismo sprendime konstatuotų... 24. Ieškovas UAB „Daikaras“ atsiliepimu su apeliaciniu skundu nesutiko,... 25. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 26. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 27. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 28. Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje nurodyta, kad Žmogaus teisių ir... 29. Apeliantas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės... 30. Teismo sprendimas (nutartis), nors jo turinys susideda iš įžanginės,... 31. Atsakovas VSDFV apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas... 32. Apeliantas teigia, kad ieškovas neįrodė, jog dėl atsakovo veiksmų jis... 33. Atsakovas 2009 m. balandžio 10 d. paskelbė supaprastintą atvirą konkursą... 34. Ieškovas žalos dydžiui pagrįsti teismui pateikė komercinio pasiūlymo... 35. Apeliantas atkreipė dėmesį, jog žalos dydis galimai yra paskaičiuotas... 36. Kaip minėta, ieškovo pasiūlyme nurodyti sutrumpinti oro kondicionierių... 37. Apeliantas nurodo, kad ieškovas konkursinio pasiūlymo kainą, nuo kurios... 38. Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Vilniaus apygardos teismo... 39. Teisėjų kolegija pagal apeliacinio skundo formą ir turinį sprendžia, kad... 40. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas... 41. Kiti apeliaciniame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi... 42. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 43. CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai... 44. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326... 45. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 20 d. sprendimą palikti nepakeistą....