Byla 2A-2206/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Rimvydo Norkaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Daikaras“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 23 d. sprendimo, kuriuo atmestas ieškinys civilinėje byloje Nr. 2-3694-656/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Daikaras“ ieškinį atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VSDFV) dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Atsakovas 2009 m. balandžio 10 d. paskelbė apie vykdomą supaprastintą atvirą konkursą „Oro kondicionavimo įrangos ir jos priežiūros bei remonto paslaugų pirkimui“ (toliau – Konkursas). Ieškovas Konkursui pateikė pasiūlymą. Konkurso laimėtoju buvo pripažintas tiekėjas UAB „Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų servisas“, su kuriuo atsakovas 2009 m. spalio 23 d. sudarė sutartį dėl prekių ir paslaugų pirkimo. Nesutikdamas su Konkurso rezultatais, ieškovas kreipėsi su ieškiniu į teismą. Vilniaus apygardos teismas įsiteisėjusiu 2011 m. vasario 17 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1193-431/2011 ieškovo ieškinį tenkino visiškai - teismas panaikino atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2009 m. birželio 9 d. protokole Nr. ŪV-10-89, 2009 m. birželio 30 d. protokole ŪV-10-106 priimtus sprendimus bei 2009 m. rugpjūčio 21 d. sprendimą Nr. (7.31) 1- 5184 „Dėl pirkimo procedūrų" dalyse, kuriose trečiųjų asmenų IĮ „Eloras", UAB „Ikstar", UAB „YIT technika", UAB „Santjana", UAB „Veskonas", UAB „Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų servisas", UAB „Vėjo tiltas" pateikti pasiūlymai buvo pripažinti atitinkantys Konkurso sąlygas. Ieškovas, remdamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 96 straipsniu, prašė atlyginti patirtą žalą. Ieškovas pažymėjo, kad minėtas įsiteisėjęs teismo sprendimas turi prejudicinę galią šioje byloje, o minėtu sprendimu pripažinta, kad atsakovas pažeidė VPĮ bei kad visų dalyvių, išskyrus ieškovo, pasiūlymai akivaizdžiai neatitiko Konkurso sąlygų reikalavimų. Atsakovas su Konkurso laimėtoju UAB „Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų servisas" 2009 m. spalio 23 d. sudarė sutartį dėl prekių ir paslaugų pirkimo, tokiu būdu ieškovui buvo užkirsta galimybė sudaryti pirkimo sutartį su atsakovu. Nuostolių dydį, ieškovo skaičiavimu, sudaro jo negautos pajamos, t. y. 71 740 Lt negautas grynasis pelnas, kuris, ieškovo nuomone, turėtų būti priteistas iš atsakovo. Taip pat ieškovo nuomone, jis patyrė ir tiesioginių nuostolių, nes ieškovo darbuotojas - direktoriaus pavaduotojas komercijai vietoj tiesioginio savo darbo turėjo gaišti laiką rašydamas pretenzijas atsakovui, rengdamas prašymus ir paklausimus, susipažindamas civilinės bylos medžiaga, dalyvauti teismo posėdžiuose. Ieškovo teigimu, nuostoliai susiję su direktoriaus pavaduotojo komercijai dalyvavimu bylos nagrinėjime ir ieškovo atstovavimu teisme yra 1 048,64 Lt. Ieškovas taip pat patyrė ir tiesioginių nuostolių 29 Lt, kuriuos sumokėjo už dokumentų kopijavimą civilinėje byloje Nr. 2-1193-431/2011. Iš viso tiesioginių nuostolių dydis yra 1 077,64 Lt. Ieškovas ieškinyje prašė priteisti iš atsakovo 71 740 Lt netiesioginių nuostolių ir 1 077,64 Lt tiesioginių nuostolių.

5Atsakovas atsiliepime prašė ieškinį atmesti. Atsakovo teigimu, ieškovas buvo vienintelis tiekėjas, kurio pasiūlymo atitikties Konkurso sąlygoms Vilniaus apygardos teismas, nagrinėdamas civilinę bylą Nr. 2-1193-431/2011, nenagrinėjo ir nevertino, todėl sprendžiant šią bylą, svarbu įvertinti ieškovo pasiūlymą. Atsakovo teigimu, ieškovo pasiūlymas neatitiko Konkurso sąlygų reikalavimų, t. y. ieškovo pasiūlyti modeliai FTXS25/RX25, FTXS35/RX35 neatitiko pirkimo techninių sąlygų 2.2.5 punkto keliamų techninių reikalavimų, todėl VSDFV 2009 m. birželio 9 d. protokole Nr. ŪV-89, 2009 m. birželio 30 d. protokole ŪV-10-106, 2009 m. rugpjūčio 18 d. protokole Nr. ŪV-10-150 nurodyti sprendimai bei 2009 m. rugpjūčio 21 d. pranešimas Nr. (7.31) I-5184 „Dėl pirkimo procedūrų“ dalyse, kuriose UAB „Daikaras“ pateiktas pasiūlymas buvo pripažintas atitinkančiu Konkurso sąlygas, yra nepagrįsti ir naikintini. Atsakovo teigimu, ieškovas negalėjo būti pripažintas Konkurso laimėtoju, su juo negalėjo būti sudaryta pirkimo sutartis, dėl to ieškovas negalėjo ir negali įgyti teisės vykdyti veiklą pagal pirkimo sąlygas, kuri duotų pajamų. Atsakovas pažymėjo, kad viešųjų pirkimų komisija tiekėjų pasiūlymų eilę nustatė ir UAB „Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų servisas" pripažino nugalėtoju Viešojo pirkimo komisijos posėdžio 2009 m. rugpjūčio 18 d. protokolu Nr. ŪV-10-150. Šiame protokole nurodyti sprendimai yra galiojantys, nes nėra panaikinti. Atsakovo nuomone, ieškovas nepatyrė jokių nuostolių dėl teismo sprendime konstatuotų atsakovo padarytų pažeidimų.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 23 d. sprendimu ieškinį atmetė.

8Teismas nurodė, jog Vilniaus apygardos teismas įsiteisėjusiu 2011 m. vasario 17 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1193-431/2011 panaikino atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2009 m. birželio 9 d. protokole Nr. ŪV-10-89, 2009 m. birželio 30 d. protokole ŪV-10-106 priimtus sprendimus bei 2009 m. rugpjūčio 21 d. sprendimą Nr. (7.31) 1- 5184 „Dėl pirkimo procedūrų" dalyse, kuriose trečiųjų asmenų IĮ „Eloras", UAB „Ikstar", UAB „YIT technika", UAB „Santjana", UAB „Veskonas", UAB „Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų servisas", UAB „Vėjo tiltas" pateikti pasiūlymai buvo pripažinti atitinkantys organizuojamo supaprastinto atviro konkurso sąlygas. Visų tiekėjų, išskyrus ieškovą, pasiūlymai pripažinti neatitinkantys Konkurso sąlygų. Teismas pažymėjo, kad nagrinėjamoje byloje atsakovas atsikirtimuose į ieškinį įrodinėja, kad ieškovo pateikti pasiūlymai (nurodytų modelių parametrai) neatitinka Konkurso sąlygų, nors viešojo pirkimo komisijos sprendimu pripažinti atitinkančiais sąlygas. Teismas konstatavo, kad Vilniaus apygardos teismas 2011 m. vasario 17 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1193-431/2011 motyvuojančioje dalyje nekonstatavo, kad ieškovo pasiūlymas atitinka Konkurso reikalavimus, ir ši aplinkybė nebuvo bylos nagrinėjimo dalyku. Atsižvelgdamas į CPK 4238 straipsnio nuostatas, suteikiančias teisę teismui, nagrinėjančiam bylą dėl viešųjų pirkimų, priimti sprendimą dėl reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti, tačiau tiesiogiai yra susiję su pareikšto ieškinio dalyku ir pagrindu, teismas vertino, ar atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2009 m. birželio 9 d. protokole Nr. ŪV-10-89, 2009 m. birželio 30 d. protokole Nr. ŪV-10-106, 2009 m. rugpjūčio 18 d. protokole Nr. ŪV-10-150 nurodyti sprendimai bei 2009 m. rugpjūčio 21 d. pranešimas Nr. (7.31)1-5184 „Dėl pirkimo procedūrų“ dalyje, kurioje UAB „Daikaras“ pateiktas pasiūlymas buvo pripažintas atitinkančiu Konkurso sąlygas yra pagrįsti.

9Teismas, įvertinęs ieškovo pasiūlymą, sprendė, kad ieškovas pažeidė Konkurso sąlygose nustatytus įpareigojimus, nes nepateikė konkrečių modelių kodų, o pateikė tik kodų trumpinius, kurių nėra DAIKIN kataloguose. Šią aplinkybę pripažino ir pats ieškovas. Teismas pažymėjo, kad UAB „Industek“ rašte pateikta informacija patvirtina aplinkybę, kad ieškovo pasiūlyme pateikti oro kondicionierių modelių kodų trumpiniai galėjo atitikti visą eilę kondicionierių modelių, kurių kiekvieno techninės charakteristikos skiriasi - vieni jų atitiktų Konkurso sąlygų reikalavimus, kiti – ne. Teismas padarė išvadą, kad ieškovo pirminis pasiūlymas nebuvo konkretus, aiškus ir suprantamas. Ieškovas pakeitė savo pasiūlymą, nurodydamas konkrečius modelius taip, kad jie atitiktų Konkurso sąlygų 2.2.5 punkto reikalavimus. Teismas pažymėjo, kad ieškovas be atskiro viešojo pirkimo komisijos sprendimo negali būti pripažintas laimėtoju. Teismas, vadovaudamasis viešųjų pirkimų lygiateisiškumo ir skaidrumo principais, VPĮ 39 straipsnio 2 dalimi ir Konkurso sąlygų 8.8.3 punktu sprendė, kad ieškovo pasiūlymas turėjo būti atmestas. Dėl to teismas padarė išvadą, kad atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2009 m. birželio 9 d. protokole Nr. ŪV-10-89, 2009 m. birželio 30 d. protokole ŪV-10-106, 2009 rugpjūčio 18 d. protokole Nr. ŪV-10-150 nurodyti sprendimai bei 2009 m. rugpjūčio 21 d. pranešimas Nr. (7.31) 1-5184 „Dėl pirkimo procedūrų" dalyje, kuriose UAB „Daikaras" pateiktas pasiūlymas buvo pripažintas atitinkančiu Konkurso sąlygas, yra nepagrįsti ir neteisėti.

10Teismas taip pat nurodė, kad ieškovo reikalavimai priteisti tiesioginius nuostolius – darbuotojų darbo užmokestį už darbo laiką atstovaujant ieškovą kitoje civilinėje byloje Nr.2-1193-431/2011 bei bylos dokumentų kopijavimo išlaidas, galėjo būti pareikšti civilinėje byloje Nr. 2-1193-431/2011. Be to, teismas pažymėjo, kad reikalavimas priteisti ieškovo direktoriaus pavaduotojui komercijai išmokėtą darbo užmokestį už darbo laiko sugaištą rašant pretenzijas atsakovui, rengiant prašymus ir paklausimus, susipažindamas su civilinės bylos medžiaga, yra nepagrįstas, nes direktoriaus pavaduotojas komercijai pastovų darbo užmokestį gauna už pareigų ėjimą (nustatytos darbo funkcijos vykdymą), o ne už konkrečius darbus.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Ieškovas UAB „Daikaras“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 23 d. sprendimo dalį, kuria buvo atmestas reikalavimas priteisti 71 740 Lt netiesioginių nuostolių ir šioje dalyje ieškinį tenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Pagal CPK 65 straipsnio 1 dalies 1 punktą teisėjas privalo nusišalinti, jeigu jis su byloje dalyvaujančiu asmeniu susijęs tokiais teisiniais santykiais, dėl kurių bylos baigtis gali turėti įtakos jo teisėms arba pareigoms. Po teismo sprendimo priėmimo paaiškėjo, kad bylą nagrinėjęs teisėjas turėjo nusišalinti, nes teisėjas iš ieškovo pirko šildymo įrangos montavimo paslaugas. Teisėjo nenusišalinimas, esant galimam suinteresuotumui dėl bylos baigties, turi būti įvertintas kaip esminis CPK 329 straipsnio 1 dalies pažeidimas, turėjęs įtakos neteisingam bylos išsprendimui, dėl ko sprendimas turi būti panaikintas.
  2. Teismas neteisingai įvertino civilinėje byloje Nr. 2-1193-431/2011 nagrinėtas aplinkybes ir neteisėtai iš naujo kvestionavo toje byloje įsiteisėjusį teismo sprendimą. Priešingai nei nurodė teismas, atsakovas savo atsiliepime į ieškinį ir triplike teigė, jog savo atsikirtimus kitoje civilinėje byloje grindė būtent tokiomis pačiomis aplinkybėmis, kaip ir šioje byloje, teigdamas, jog ieškovo pasiūlymas neva neatitiko Konkurso sąlygų. Be to, kitoje byloje ieškovas taip pat teikė įrodymus ir atsikirtinėjo į atsakovo procesiniuose dokumentuose nurodytus teiginius dėl tariamo pasiūlymo neatitikimo. Darytina išvada, kad civilinėje byloje Nr. 2-1193-431/2011 teismas sprendė dėl visų dalyvių, įskaitant ir paties ieškovo, pasiūlymų atitikimo Konkurso sąlygoms. Taigi tos bylos nagrinėjimo dalykas buvo ir ieškovo pasiūlymo atitikimas Konkurso sąlygoms, dėl ko priešinga teismo išvada yra nepagrįsta. Minėtoje byloje įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažinta, kad ieškovo pasiūlymas atitiko Konkurso sąlygas, o teismas šioje byloje peržiūrinėdamas įsiteisėjusį teismo sprendimą, pažeidė CPK 182 straipsnio 1 dalies 2 punktą, 293 straipsnio 3 punktą, dėl to sprendimas naikintinas.
  3. Teismas, nurodydamas, kad jis priima sprendimą dėl reikalavimo, kuris nebuvo pareikštas, nenurodė, kuo šioje byloje pasireiškė viešo intereso apsaugos poreikis, t. y. nepagrindė išėjimo už ieškinio reikalavimų ribų. Šioje byloje nagrinėjamas tik žalos atlyginimo klausimas, todėl nebuvo jokio viešojo intereso ir pagrindo teismui išeiti už reikalavimo ribų. Be to, byla buvo nagrinėjama ne pagal XXII skyriuje nustatytas taisykles, o pagal bendrąsias ginčo teisenos normas.
  4. Teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovas nepateikė konkretaus kondicionieriaus modelio (pavadinimo) ir neva tai pats pripažino. Teismas neatsižvelgė į tai, kad kartu su pasiūlymu buvo pateikta informacija apie nurodytų konkrečių modelių techninius parametrus. Pasiūlymo „A“ formos 1-3 eilutėse buvo nurodyti konkrečių kondicionierių modeliai, kurių leistinas maksimalus atstumas tarp vidinio ir išorinio bloko yra 20 m. Todėl teismo sprendimo priešinga išvada yra nepagrįsta. Be to, atsakovo pirkimo komisijai nekilo abejonių dėl ieškovo pasiūlyme nurodytų modelių pavadinimų ir techninių charakteristikų. Taip pat teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovo pateiktų modelių kodų trumpiniai galėjo atitikti visą eilę kondicionierių modelių, kurių techninės charakteristikos skirtųsi. Atsakovo komisijai nekilo abejonių dėl pasiūlymo aiškumo ir konkretumo. Ieškovo pasiūlymas buvo pripažintas tinkamu tiek komisijos, tiek vėliau teismo. Be to, teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovas pakeitė savo pasiūlymą, nurodydamas konkrečius modelius taip, kad modeliai atitiktų Konkurso sąlygų 2.2 punktą, nes nenurodė įrodymų, kada ir kaip konkurso metu ieškovas būtų tikslinęs ar keitęs savo pasiūlymą. Be to, keisti įrangos modelius į kitus nebuvo įmanoma ir techniškai, nes kiekvieno modelio elektrinė galia ir energijos transformacijos koeficientas skiriasi.

13Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas VSDFV prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 23 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Ieškovo nurodytos aplinkybės dėl teisėjo šališkumo yra nepagrįstos. Ieškovas pateikė mobilaus telefono sąskaitos išklotinę, kuri tik patvirtina, kad iš ieškovui priklausančio mobilaus telefono numerio buvo skambinta tariamai teisėjui, tačiau tai nepatvirtina, kad bylą nagrinėjęs teisėjas bylos nagrinėjimo metu buvo susijęs su ieškovu tokiais teisiniais santykiais, dėl kurių bylos baigtis gali turėti įtakos jo teisėms ar pareigoms.
  2. Ieškovas nepagrįstai nurodo, jog teismas kvestionavo kitoje civilinėje byloje įsiteisėjusį teismo sprendimą. Civilinėje byloje Nr. 2-1193-431/2011 teismas nepasisakė dėl ieškovo pateikto pasiūlymo atitikimo Konkurso sąlygoms ir nevertino nei ieškovo, nei atsakovo argumentų bei įrodymų šioje dalyje.
  3. Ieškovas teigia, jog teismas nepagrindė savo išėjimo už ieškinio ribų, tačiau teismas nurodė, jog tam, kad būtų konstatuotas priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir negautų pajamų buvimas ar nebuvimas, būtina visapusiškai analizuoti atsakovo veiksmus ir bylos faktines aplinkybes. Atsakovo nuomone, priežastinio ryšio nustatymas, neišeinant už ieškinio ribų ir nenagrinėjant viešojo konkurso aplinkybių yra neįmanomas. Juo labiau, kad pats ieškovas žalos atsiradimą kildina iš santykių, susijusių su viešuoju pirkimu.
  4. Nors ieškovas nurodė, kad teismo išvada, jog jis nepateikė konkretaus kondicionieriaus modelio (pavadinimo), nepagrįsta, tačiau nepateikė jokių nesutikimo motyvų, o tik atkartojo bylos nagrinėjimo metu savo išsakytą poziciją.
  5. Ieškovo pateikti nauji įrodymai galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme.
  6. Ieškovo apeliacinį skundą pasirašė direktoriaus pavaduotojas komercijai, pridėjo atstovavimą pagal pavedimą patvirtinantį dokumentą, tačiau prie skundo nepridėti įrodymai, patvirtinantys, jog šis asmuo turi aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą. Dėl to laikytina, kad skundą pateikė asmuo, neturintis teisės jį paduoti, o toks skundas turėjo būti nepriimtas ir grąžintas jį padavusiam asmeniui.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Dėl apeliacinį skundą pasirašiusio asmens teisės jį paduoti

16Atsakovas atsiliepime į skundą nurodo, kad apeliacinį skundą pasirašė asmuo neturintis tam teisės, nes nepridėtas skundą pasirašiusio asmens aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą patvirtinantis įrodymas. Dėl to, atsakovo nuomone, apeliacinis skundas turėjo būti nepriimtas ir grąžintas jį padavusiam asmeniui. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 56 straipsnio 3 dalį juridinių asmenų atstovais pagal pavedimą teisme kartu su šio straipsnio 1 dalies 1, 2 punktuose nurodytais asmenimis (advokatais ar advokatų padėjėjais, turinčiais jų praktikai vadovaujančio advokato leidimą atstovauti konkrečioje byloje), taip pat su šio straipsnio 2 dalyje nurodytais asmenimis ir su CPK 55 straipsnyje nurodytais asmenimis atstovais pagal pavedimą gali būti ir kiti asmenys. Šioje byloje ieškovą pagal atstovavimo sutartį atstovauja advokatas A. B. (1 t., 7 b. l.). Teisėjų kolegijos nuomone, esant šiam atstovui (advokatui) bei esant ieškovo valdymo organo išduotam įgaliojimui su atitinkama teise skųsti sprendimus apeliacine tvarka, apeliacinį skundą kaip atstovas pagal pavedimą galėjo pasirašyti ir ieškovo direktoriaus pavaduotojas komercijai. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas pasirašytas įgalioto asmens.

17Dėl apelianto nurodomo teismo šališkumo

18Apeliantas skunde kelia bylą pirmosios instancijos teisme nagrinėjusio teisėjo galimo šališkumo klausimą. Apeliantas teigia, jog bylą nagrinėjęs teisėjas iš ieškovo pirko šildymo įrangos montavimo paslaugas, todėl, remiantis CPK 65 straipsnio 1 dalies 1 punktu, turėjo nusišalinti nuo bylos nagrinėjimo, nes galėjo būti suinteresuotas dėl bylos baigties. Šiam teiginiui pagrįsti apeliantas pateikė mobilaus telefono sąskaitos išklotinę (2 t., 60 b. l.). Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto teiginiais dėl galimo teisėjo šališkumo.

19Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra akcentuojama, kad visos aplinkybės, sudarančios pagrindą tiek teisėjui nušalinti, tiek pačiam nusišalinti, turi būti pagrįstos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2000 m. lapkričio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1074/2000; 2003 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-279/2003; 2011 m. sausio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-23/2011). Iš esmės tokios pat pozicijos laikomasi Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje: sprendžiant klausimą dėl nešališkumo, turi būti nustatyta realių faktų, kurie kelia abejonių dėl (teisėjų) nešališkumo (The Coeme and Others v. Belgium, no. 32492/96, 22.6.2000; par. 121, Salov v. Ukraine, no. 65518/01, 6.9.2005; kt.).

20Nagrinėjamos bylos atveju, teisėjų kolegija visų pirma pažymi, kad apelianto pateiktas įrodymas (telefono sąskaitos išklotinė) nepatvirtina skunde nurodytų aplinkybių, t. y. jog bylos nagrinėjimo metu teisėjas pirko iš ieškovo šildymo įrangos montavimo paslaugas. Kita vertus, apelianto nurodytos aplinkybės, t. y. tai, jog bylą nagrinėjęs teisėjas galbūt pirko iš jo šildymo įrangos montavimo paslaugas savaime nebūtų pagrindas konstatuoti teismo nešališkumo pareigos pažeidimą. Apelianto manymas, kad bylą nagrinėjęs teisėjas, kuris galbūt buvo įmonės klientu ir dėl to galėjo būti suinteresuotas dėl bylos baigties, yra pernelyg nutolusi prielaida, kuri negali būti pagrindu suabejoti asmeniniu teisėjo nepriklausomumu ir nešališkumu.

21Dėl teismo, nagrinėjančio reikalavimą atlyginti žalą, padarytą nesudarius viešojo pirkimo sutarties, galimybės remtis CPK 4238 straipsniu

22Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija iš dalies sutinka su apelianto argumentu, kad byla buvo nagrinėjama ne pagal CPK XXI1 skyriuje nustatytas taisykles. Minėtas skyrius reglamentuoja viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumus. CPK 4231 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad „Šiame skyriuje nustatyta tvarka nagrinėjami dėl viešųjų pirkimų teisinių santykių kylantys ginčai, išskyrus ginčus dėl žalos atlyginimo. Ginčai dėl žalos atlyginimo sprendžiami šiame skyriuje nustatyta tvarka, kai reikalavimas dėl žalos atlyginimo pareikštas kartu su reikalavimais, atsirandančiais iš viešųjų pirkimų teisinių santykių. Jeigu reikalavimo dėl žalos atlyginimo nagrinėjimas užvilkintų bylos nagrinėjimą, teismas gali šį reikalavimą išskirti į atskirą bylą arba priimti dalinį sprendimą byloje.“ Nagrinėjamoje byloje nebuvo pareikšti reikalavimai dėl viešųjų pirkimų procedūrų eigoje priimtų sprendimų panaikinimo, o reikalaujama tik žalos atlyginimo. Taigi CPK XXI1 skyriaus normos tiesiogiai nėra taikomos. Nepaisant to, tokios normos iš principo gali būti taikomos ir žalos atlyginimo bylose, kai reikalavimas dėl žalos atlyginimo pareikštas kartu su reikalavimais, atsirandančiais iš viešųjų pirkimų teisinių santykių. Bylų nagrinėjimo procesinius ypatumus turi lemti materialinių teisinių santykių, iš kurių kyla ginčas, specifika. Jei teismas, nagrinėdamas žalos atlyginimo reikalavimą, pareikštą kartu su reikalavimais, atsirandančiais iš viešųjų pirkimų teisinių santykių, turi teisę naudotis atitinkamomis procesinėmis priemonėmis (rinkti įrodymus savo iniciatyva, viršyti pareikštus reikalavimus ir kt. – CPK 4238 str.), tai analogiškas teises teismas turi turėti ir tais atvejais, kai reikalavimas dėl žalos atlyginimo yra pareikštas atskirai nuo reikalavimų, atsirandančių iš viešųjų pirkimų teisinių santykių, nes materialiniai teisiniai santykiai iš esmės lieka tie patys. Visais atvejais teismas turi motyvuoti, kodėl jis naudojasi jam suteikta teise rinkti įrodymus savo iniciatyva arba viršyti pareikštus reikalavimus. Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad viešųjų pirkimų ginčus nagrinėjančio teismo teisė išeiti už ieškinio ribų nėra absoliuti, negali būti sutapatinta su jo pareiga taip veikti, ypač tada, kai galimas viešojo intereso pažeidimas šiuose santykiuose nėra akivaizdus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-359/2012). Taigi iš principo galimybė tokio pobūdžio bylose taikyti CPK 4238 straipsniu egzistuoja, todėl apelianto argumentai, kad teismas apskritai neturėjo teisės taikyti minėto straipsnio, atmetami.

23Dėl šios bylos nagrinėjimo ribų, kurioje pareikštas ieškinys dėl žalos, padarytos nepagrįstai nesudarius viešojo pirkimo sutarties, atlyginimo

24VPĮ 96 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kai reikalaujama atlyginti žalą, kuri yra tokio pat dydžio kaip pasiūlymo parengimo arba dalyvavimo pirkimo procedūroje išlaidos, žalos atlyginimo reikalaujantis tiekėjas turi įrodyti žalos dydį, taip pat kad buvo pažeisti šio įstatymo reikalavimai ir kad dėl šio pažeidimo jis neteko galimybės sudaryti pirkimo sutartį.

25Minėta teisės norma iš esmės atkartoja bendrąsias civilinės atsakomybės sąlygas, kurias turi įrodyti kiekvienas žalos atlyginimo reikalaujantis asmuo, t. y. neteisėtus veiksmus (CK 6.246 str.), žalą (CK 6.249 str.) ir priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos (CK 6.247 str.). Nors VPĮ 96 straipsnio 2 dalyje expressis verbis minima tik žala, kuri yra tokio pat dydžio kaip pasiūlymo parengimo arba dalyvavimo pirkimo procedūroje išlaidos, tačiau atsižvelgiant į bendrąsias civilinės atsakomybės sąlygas, tokios pačios aplinkybės turi būti įrodytos ir kai asmuo siekia netiesioginės žalos, pasireiškusios negautomis pajamomis, atlyginimo.

26Kasacinio teismo praktika dėl žalos, padarytos nepagrįstai nesudarius viešojo pirkimo sutarties, atlyginimo, yra pradėta formuoti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog asmuo, reikšdamas reikalavimą atlyginti žalą, privalo įrodyti žalos padarymo faktą ir dydį, t. y. taikytinos bendrosios žalos atlyginimą reglamentuojančios teisės normos ir teismų praktika. Vien tik perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumas nėra pagrindas priteisti žalą potencialiems konkurso laimėtojams, nes asmuo, reikšdamas reikalavimą dėl žalos atlyginimo, privalo įrodyti žalos padarymo faktą ir dydį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2007). Be to, potencialiems tiekėjams daroma žala gali būti jų negautos pajamos, kurias šie gautų, jei laimėtų konkursą ir įgytų teisę vykdyti tiekimus, t. y. įgytų teisę vykdyti veiklą, kuri duotų pajamų. Tačiau tik perkančiosios organizacijos padaryti VPĮ pažeidimai tiesiogiai nereiškia, kad vien dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų potencialūs tiekėjai patiria nuostolių, nes negauna pajamų. Aplinkybė, kad perkančioji organizacija pažeidė teisės normų reikalavimus, tiesiogiai nereiškia, kad jei nebūtų šių pažeidimų, konkursą būtų laimėjęs žalą atlyginti prašantis asmuo, nes toks asmuo pajamas būtų galėjęs gauti tik tokiu atveju, jei būtų įgijęs teisę vykdyti tiekimus po konkurso, t. y. būtų laimėjęs konkursą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. gruodžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2011).

27Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas savo sprendime vertino paties ieškovo pateiktą pasiūlymą, konstatavo, kad ieškovo pasiūlymas turėjo būti atmestas ir sprendė, jog atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2009 m. birželio 9 d. protokole Nr. ŪV-10-89, 2009 m. birželio 30 d. protokole ŪV-10-106, 2009 m. rugpjūčio 18 d. protokole Nr. ŪV-10-150 nurodyti sprendimai bei 2009 m. rugpjūčio 21 d. pranešimas Nr. (7.31) 1-5184 „Dėl pirkimo procedūrų“ dalyje, kuriose UAB „Daikaras" pateiktas pasiūlymas buvo pripažintas atitinkančiu organizuojamo supaprastinto atviro konkurso „Oro kondicionavimo įrangos ir jos priežiūros bei remonto paslaugų pirkimui“ sąlygas, yra nepagrįsti ir neteisėti.

28Apeliantas su tokiu vertinimu nesutinka ir teigia, kad, pirmiausia, apelianto pasiūlymo atitikimas konkurso sąlygoms buvo vertintas Vilniaus apygardos teismo nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-1193-431/2011. Jei teismas būtų laikęs, kad ieškovo pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų, tai būtų panaikinęs atsakovo sprendimus visa apimtimi. Kadangi taip neįvyko, tai ieškovo pasiūlymas turi būti laikomas atitinkančiu konkurso sąlygas. Antra, teismas sprendime nepagrindė, kodėl jis turėjo teisę priimti sprendimą dėl reikalavimo, kuris nebuvo pareikštas.

29Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija pažymi, kad reikalavimas panaikinti atsakovo sprendimus, priimtus ieškovo atžvilgiu, kuriais konstatuota, kad jo pasiūlymas atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, nebuvo pareikštas nei Vilniaus apygardos teismo nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-1193-431/2011, nei šioje civilinėje byloje. Logiška, kad ieškovas tokio reikalavimo nereiškė, nes atsakovo sprendimai, priimti ieškovo atžvilgiu, pastarajam buvo palankūs. Atsakovas tokio reikalavimo taip pat nereiškė, nes tai reikštų reikalavimą panaikinti jo paties priimtą sprendimą, tačiau savo procesiniuose dokumentuose Vilniaus apygardos teismo nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-1193-431/2011 teikė argumentus, kad ieškovo pasiūlymas taip pat neatitiko konkurso sąlygų. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. vasario 17 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2-1193-431/2011 dėl ieškovo pasiūlymo atitikties konkurso sąlygoms nepasisakė. Tai aiškiai matyti iš minėto teismo sprendimo turinio. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija atmeta apelianto argumentą, kad toks nutylėjimas savaime reiškia teismo pripažinimą, jog ieškovo pasiūlymas atitiko konkurso sąlygas. Kadangi dėl ieškovo pasiūlymo nėra pasisakyta Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 17 d. sprendime, tai negalima teigti, kad apelianto pasiūlymo atitiktis konkurso sąlygoms yra pripažinta įsiteisėjusiu teismo sprendimu.

30Tačiau nepaisant to, kad apelianto pasiūlymo atitiktis konkurso sąlygoms įsiteisėjusiu teismo sprendimu nėra pripažinta, Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija toliau sprendžia, ar nagrinėdamas bylą dėl žalos atlyginimo teismas turėjo teisę vertinti atsakovo argumentus, kad ieškovo pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų, jei pats atsakovas yra pripažinęs, kad tas pasiūlymas atitiko konkurso sąlygas, ir reikalavimas panaikinti tokius sprendimus nėra pareikštas. Teisėjų kolegija pažymi, kad remiantis VPĮ 39 straipsnio 1 dalimi perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Nagrinėjamu atveju atsakovas neprašė ieškovo paaiškinti savo pasiūlymo, tačiau bylos nagrinėjimo eigoje savo poziciją pradėjo grįsti pasiūlymo neatitikimu konkurso sąlygoms. Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1193-431/2011 kitų tiekėjų pasiūlymų atitiktis buvo vertinta, nors atsakovas taip pat buvo pripažinęs, kad tie pasiūlymai atitinka konkurso sąlygas, o teismas, išnagrinėjęs bylą, padarė priešingą išvadą. Ieškovo pasiūlymas teisme civilinėje byloje Nr. 2-1193-431/2011 liko neįvertintas, nepaisant to, kad atsakovas ir teikė argumentus dėl tokio pasiūlymo netinkamumo. Teisėjų kolegija pažymi, kad šioje procesinėje situacijoje atsakovui nebuvo procesinės galimybės pareikšti teisme savarankišką reikalavimą, kuriuo būtų ginčijama jo paties sprendimas, kuriuo pripažinta ieškovo pasiūlymo atitiktis konkurso sąlygoms. Visgi atsakovas galėjo kitais būdais siekti pripažinti, kad ieškovo pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų, tačiau elgėsi pasyviai iki to momento, kol teisme nebuvo pareikštas ieškinys dėl žalos atlyginimo. Nors atsakovas Vilniaus apygardos teismo nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-1193-431/2011 teikė argumentus dėl pasiūlymo netinkamumo, o dėl tų argumentų teismas nepasisakė, atsakovas neskundė pirmosios instancijos teismo sprendimo, neargumentavo, jog teisme liko neįvertintas paties ieškovo pasiūlymas. Be to, atsakovas nesiėmė priemonių panaikinti savo paties sprendimą, kuriuo pripažinta ieškovo pasiūlymo atitiktis konkurso sąlygoms, nors jei atsakovas laikė, kad padarė klaidą vertindamas ieškovo pasiūlymą, tai remiantis Aukščiausiojo Teismo praktika (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-407/2011) atsiradus naujų duomenų ar kilus pagrįstų abejonių, dėl kurių perkančioji organizacija negalėtų sudaryti viešojo pirkimo sutarties, turėjo galimybę persvarstyti savo sprendimą.

31Esant šioms aplinkybėms, kai perkančioji organizacija nesiėmė jokių veiksmų, kad būtų panaikintas jos priimtas sprendimas, bylą dėl žalos atlyginimo nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo išeiti už pareikštų reikalavimų ribų ir konstatuoti, kad atsakovo sprendimai yra neteisėti. Be to, nors Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija šioje nutartyje jau yra konstatavusi, kad nagrinėdamas žalos atlyginimo bylą teismas iš principo turi teisę taikyti CPK 4238 straipsnį ir viršyti pareikštus reikalavimus, tačiau nagrinėjamoje byloje teismas neargumentavo, kokias vertybes siekdamas apsaugoti viršijo pareikštus reikalavimus, jei pati perkančioji organizacija nesiėmė veiksmų jos pačios nurodomiems pažeidimams pašalinti. Taigi nagrinėjamoje byloje pareikštų reikalavimų ribos buvo peržengtos nepagrįstai.

32Dėl apelianto pasiūlymo atitikties konkurso sąlygoms

33Kadangi pirmosios instancijos teismas vertino ieškovo pasiūlymą iš esmės, Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija pasisako dėl apeliacinio skundo argumentų, kuriais ginčijama teismo išvada dėl pasiūlymo neatitikimo konkurso sąlygoms.

34Pirmosios instancijos teismas sprendimu pripažino, kad ieškovas nepateikė konkrečių modelių kodų, o pateikė tik kodų trumpinius, kurių nėra gamintojo DAIKIN kataloguose. Ieškovo pasiūlyme pateikti oro kondicionierių modelių kodų trumpiniai galėjo atitikti visą eilę kondicionierių modelių, kurių kiekvieno techninės charakteristikos skiriasi – vieni jų atitiktų konkurso sąlygų reikalavimus, o kiti ne. Ieškovo pirminis pasiūlymas nebuvo konkretus, aiškus ir suprantamas, o ieškovas be atskiro viešojo pirkimo komisijos sprendimo negali būti pripažintas laimėtoju.

35Apeliantas su šiuo argumentu nesutinka ir nurodo, kad vieno modelio atskyrimą nuo kito apsprendžia ir pagrindinės techninės modelio charakteristikos, o remiantis šia informacija buvo aišku, kad pasiūlyme buvo nurodyti konkrečių modelių pavadinimai.

36Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovas pasiūlymo A formoje nurodė šiuos siūlomus kondicionierius: FTXS25/RX25, kurio energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (EER) – 3,65, o elektros energijos suvartojimas 0,69 kW; FTXS35/RX35, kurio EER – 3,25, o elektros energijos suvartojimas 1,05 kW; FTXS35/RX35, kurio EER – 4,02, o elektros energijos suvartojimas 0,87 kW.

37UAB "INDUSTEK" - oficialus DAIKIN kondicionavimo įrangos importuotojas Lietuvoje atsakydamas į UAB „DAIKARAS" paklausimą dėl išorinių DAIKIN kondicionavimo agregatų kodavimo RX20, RX25, RX35 ir RX42 kodais patvirtino, kad tokių kodų praktikoje nėra arba jie yra nepilni. Minėti kodų trumpiniai gali būti naudojami DAIKIN įrangos specialistų bei partnerių šnekamojoje kalboje, nors realybėje po šiais trumpiniais užkoduoti tokie agregatų modeliai kaip pvz.: RX-AZ, RX-B, RXS-B; RXS-C; RXS-D; RX-E; RXS-E; RXS-E; RXS-F; RX-G; RX-GV; RXS-G; RX-H; RX-J; RX-JV; RX-K; RX-KZ; RXS-S, RXS-GV (brūkšnelio vietoje rašomas galingumo kodas: 20, 25, 35, 42, 50 ir pan.) Agregatų su skirtingu kodo išplėtimu techninės charakteristikos skiriasi, kiekvienas modelis turi savo techninį katalogą su visais nurodytais techniniais duomenimis.

38Pirmosios instancijos teismas laikė, kad ieškovas pažeidė konkurso sąlygas, nes nepateikė konkrečių modelių kodų, o tik kodų trumpinius, kurių nėra gamintojo kataloguose, tuo tarpu apeliantas iš esmės teigia, kad konkrečius modelius galima nustatyti remiantis papildomomis techninėmis charakteristikomis, kurias jis buvo nurodęs (EER ir elektros energijos sunaudojimas).

39Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįsta pirmosios instancijos išvadą, kad ieškovo pasiūlymas nebuvo visiškai aiškus, nes nebuvo tiksliai nurodyti pilni modelių pavadinimai. Esminis klausimas kilo, ar ieškovo nurodyti modeliai atitinka reikalavimą, kad maksimalus atstumas tarp išorinio ir vidinio įrenginių būtų 20 metrų. Atsakovo teigimu, ieškovo pasiūlyti modeliai šio reikalavimo neatitinka, nes gamintojo DAIKIN katalogo duomenimis, modeliams RX specifikacijoje numatytas maksimalus vamzdžio ilgis yra 15 metrų.

40Visgi teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad greta nurodomo sutrumpinto modelio pavadinimo jis buvo nurodęs ir kitus techninius duomenis. Iš ieškovo pasiūlymo, esančio civilinėje byloje Nr. 2-1193-431/2011, matyti, kad kartu su pasiūlymu buvo pateiktas gamintojo modelių aprašymas, iš kurio remiantis apelianto nurodomais techniniais parametrais galima identifikuoti konkretų siūlomą modelį. Iš modelių aprašymų matyti, kad ieškovo nurodytą modelį FTXS25/RX25, kurio energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (EER) – 3,65, o elektros energijos suvartojimas 0,69 kW atitinka modelis FTXS25DVMW/L/RXS25DVMB; FTXS35/RX35, kurio EER – 3,25, o elektros energijos suvartojimas 1,05 kW atitinka modelis FTXS35DVMW/L/RXS35DVMB; FTXS35/RX35, kurio EER – 4,02, o elektros energijos suvartojimas 0,87 kW atitinka modelis FTXS35G/RXS35. Visų minėtų modelių maksimalus vamzdžių ilgis yra 20 metrų (civilinės bylos Nr. 2-1193-431/2011 2 t. 14 – 23).

41Civilinės bylos Nr. 2-1193-431/2011 medžiaga taip pat patvirtina, kad perkančioji organizacija kitų tiekėjų prašė patikslinti savo pasiūlymus. Ieškovo nebuvo prašoma pasiūlymo patikslinti, o tai taip pat leidžia manyti, kad ieškovo pateiktas pasiūlymas perkančiajai organizacijai buvo aiškus. Nors atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad ieškovo pasiūlyme pateiktos įrangos modelių RX maksimalus atstumas tarp išorinių ir vidinių blokų yra 15 m., o ieškovas pakeitė pasiūlyme nurodytos įrangos modelius į RXS-D modelius, teisėjų kolegija su tokiu vertinimu nesutinka. Atsakovas remiasi DAIKIN katalogo duomenimis, kuriame modelių RX maksimalus atstumas tarp išorinio ir vidinio blokų yra 15 m., tačiau teisėjų kolegijos nuomone, šiais duomenimis remtis nebuvo pagrindo, nes juose nurodomų modelių duomenys nesutampa su ieškovo siūlytų modelių duomenimis. Taigi negalima sutikti su atsakovo ir pirmosios instancijos teismo pozicija, kad ieškovo pasiūlyme pateikti oro kondicionierių modelių kodų trumpiniai galėjo atitikti visą eilę kondicionierių modelių, nes remiantis ieškovo pasiūlyme pateiktais papildomais techniniais duomenimis buvo galima nustatyti konkretų pilno pavadinimo kondicionieriaus modelį. Pastarąją išvadą be to patvirtina apelianto kartu su apeliaciniu skundu pateiktas UAB "INDUSTEK" - oficialaus DAIKIN kondicionavimo įrangos importuotojo Lietuvoje 2012 m. birželio 21 d. raštas, kuriame nurodoma, kad UAB „Daikaras“ nurodyta įranga DAIKIN EER 3,65, elektrinis galingumas šaldant 0,69 kW, atitinka DAIKIN modelį FTXS25DVMW/L/RXS25DVMB; DAIKIN EER 3,25, elektrinis galingumas šaldant 1,05 kW, atitinka DAIKIN modelį FTXS35DVMW/L/RXS35DVMB; DAIKIN EER 4,02, elektrinis galingumas šaldant 0,87 kW, atitinka DAIKIN modelį FTXS35G/RXS35. Nors šis raštas nebuvo pateiktas pirmosios instancijos teismui, teisėjų kolegija jį priima ir vertina, nes jis iš esmės nėra naujas įrodymas, o tik patvirtina tas pačias aplinkybes, kurias buvo galima nustatyti remiantis byloje esančia medžiaga.

42Taigi pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vertino, kad ieškovo pasiūlymas turėjo būti atmestas dėl jo neatitikimo konkurso sąlygoms. Kadangi pirmosios instancijos teismas likusių civilinės atsakomybės sąlygų nenustatinėjo, o apeliacinės instancijos teisme tų sąlygų nustatinėjimas reikštų bylos nagrinėjimą pirmosios instancijos tvarka visa apimtimi, byla grąžinama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 329 str. 1 d.).

43Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliaciniu skundu buvo apskųsta tik teismo sprendimo dalis, kuria netenkintas reikalavimas priteisti netiesioginius nuostolius. Likusi teismo sprendimo dalis, kuria netenkintas reikalavimas priteisti tiesioginius nuostolius, nebuvo apskųsta, todėl ji yra įsiteisėjusi (CPK 279 str. 1 d.) ir nebepatenka į bylos nagrinėjimo dalyką.

44Kadangi byla grąžinama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas apeliacinės instancijos teisme nesprendžiamas.

45Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

46Apeliacinį skundą iš dalies patenkinti.

47Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 23 d. sprendimo dalį, kuria netenkintas reikalavimas priteisti netiesioginius nuostolius, panaikinti ir perduoti šią bylos dalį pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

48Likusią Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 23 d. sprendimo dalį, kuria netenkintas reikalavimas priteisti tiesioginius nuostolius, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Atsakovas 2009 m. balandžio 10 d. paskelbė apie vykdomą supaprastintą... 5. Atsakovas atsiliepime prašė ieškinį atmesti. Atsakovo teigimu, ieškovas... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 23 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 8. Teismas nurodė, jog Vilniaus apygardos teismas įsiteisėjusiu 2011 m. vasario... 9. Teismas, įvertinęs ieškovo pasiūlymą, sprendė, kad ieškovas pažeidė... 10. Teismas taip pat nurodė, kad ieškovo reikalavimai priteisti tiesioginius... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Ieškovas UAB „Daikaras“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 13. Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas VSDFV prašo Vilniaus... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 15. Dėl apeliacinį skundą pasirašiusio asmens teisės jį paduoti... 16. Atsakovas atsiliepime į skundą nurodo, kad apeliacinį skundą pasirašė... 17. Dėl apelianto nurodomo teismo šališkumo... 18. Apeliantas skunde kelia bylą pirmosios instancijos teisme nagrinėjusio... 19. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra akcentuojama, kad visos... 20. Nagrinėjamos bylos atveju, teisėjų kolegija visų pirma pažymi, kad... 21. Dėl teismo, nagrinėjančio reikalavimą atlyginti žalą, padarytą... 22. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija iš dalies sutinka su... 23. Dėl šios bylos nagrinėjimo ribų, kurioje pareikštas ieškinys dėl žalos,... 24. VPĮ 96 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kai reikalaujama atlyginti žalą,... 25. Minėta teisės norma iš esmės atkartoja bendrąsias civilinės atsakomybės... 26. Kasacinio teismo praktika dėl žalos, padarytos nepagrįstai nesudarius... 27. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas savo sprendime vertino... 28. Apeliantas su tokiu vertinimu nesutinka ir teigia, kad, pirmiausia, apelianto... 29. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija pažymi, kad reikalavimas... 30. Tačiau nepaisant to, kad apelianto pasiūlymo atitiktis konkurso sąlygoms... 31. Esant šioms aplinkybėms, kai perkančioji organizacija nesiėmė jokių... 32. Dėl apelianto pasiūlymo atitikties konkurso sąlygoms... 33. Kadangi pirmosios instancijos teismas vertino ieškovo pasiūlymą iš esmės,... 34. Pirmosios instancijos teismas sprendimu pripažino, kad ieškovas nepateikė... 35. Apeliantas su šiuo argumentu nesutinka ir nurodo, kad vieno modelio atskyrimą... 36. Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovas pasiūlymo A formoje nurodė šiuos... 37. UAB "INDUSTEK" - oficialus DAIKIN kondicionavimo įrangos importuotojas... 38. Pirmosios instancijos teismas laikė, kad ieškovas pažeidė konkurso... 39. Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįsta pirmosios instancijos išvadą, kad... 40. Visgi teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad greta nurodomo... 41. Civilinės bylos Nr. 2-1193-431/2011 medžiaga taip pat patvirtina, kad... 42. Taigi pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vertino, kad ieškovo... 43. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliaciniu skundu buvo apskųsta tik teismo... 44. Kadangi byla grąžinama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo,... 45. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 46. Apeliacinį skundą iš dalies patenkinti.... 47. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 23 d. sprendimo dalį, kuria... 48. Likusią Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 23 d. sprendimo dalį,...