Byla e2-3665-566/2017
Dėl įskaitymo sandorio pripažinimo negaliojančiu, restitucijos taikymo ir įsiskolinimo priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė,

2sekretoriaujant Laurai Aleknaitei,

3dalyvaujant ieškovo BUAB „Fresh Market“ atstovei E. K.,

4atsakovo UAB „Kauno saulėtekis“ atstovei J. A.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Fresh Market“ ieškinį atsakovui UAB „Kauno saulėtekis“ dėl įskaitymo sandorio pripažinimo negaliojančiu, restitucijos taikymo ir įsiskolinimo priteisimo ir

Nustatė

6Ieškovas kreipėsi į teismą, nurodydamas, kad 2013 m. kovo 24 d. ieškovas (nuomininkas) UAB „Fresh market“ ir atsakovas (nuomotojas) UAB ,,Kauno saulėtekis“ sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, kurios pagrindu nuomotojas įsipareigojo perduoti nuomininkui naudotis patalpas, esančias adresu ( - ), o nuomininkas įsipareigojo šias patalpas naudoti sutartyje nustatyta tvarka ir mokėti sutartyje nurodyto dydžio nuomos mokesti bei kitus mokėjimus pagal sutartį. Pagal Sutarties 7.1 punktą per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo, ieškovas (nuomininkas) įsipareigojo sumokėti 18 246,06 Eur avansą, kurio dalis – 6082,02 Eur laikoma daliniu nuomos mokesčio sumokėjimu už pirmąjį nuomos termino mėnesį, o likusi dalis – 12164,04 Eur, laikoma daliniu nuomos mokesčio sumokėjimu už paskutiniuosius du nuomos mėnesius. Atsakovas 2015 m. rugpjūčio 4 d. pranešimu informavo ieškovą, kad jam nesumokėjus viso įsiskolinimo, atsakovas 2015 m. rugpjūčio 14 d. tarp šalių sudarytą 2013 m. kovo 24 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį nutrauks. Nuomininkui skolos nesumokėjus sutartis buvo nutraukta. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi (įsiteisėjusia 2015 m. spalio 15 d.) iškėlė ieškovo UAB „Fresh Market“ bankroto bylą. Ieškovo teigimu, nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo momentu ieškovo buhalterinėje apskaitoje buvo apskaitoma atsakovo 12 164,04 Eur dydžio skola ieškovo naudai. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. birželio 7 d. nutartimi patvirtino ieškovo kreditoriaus – atsakovo UAB ,,Kauno saulėtekis“ finansinį reikalavimą bendrai 27 468,80 Eur sumai. Ieškinyje taip pat nurodoma, kad atsakovas 2016 m. sausio 20 d. pranešimu informavo ieškovo bankroto administratorę, kad atsakovas dalį savo nuostolių (12 164,04 Eur) padengė atlikdamas įskaitymą ieškovo nuomos santykių pradžioje sumokėto avanso pagrindu. Minėtą atsakovo pranešimą bankroto administratorė gavo 2016 m. sausio 25 d., todėl ši data yra laikytina atsakovo vienašalio įskaitymo data. Anot ieškovo, įskaitymas buvo atliktas ieškovui esant nemokumo būsenoje, jau po bankroto bylos iškėlimo bei esant nutrauktai 2013 m. kovo 24 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčiai, todėl laikytina, jog atliktas įskaitymas pažeidžia imperatyviąsias teisės normas bei ieškovo kreditorių teises ir interesus. Ieškovo teigimu, 2016 m. sausio 25 d. atliktas įskaitymas pripažintinas negaliojančiu, nes atitinka visas teismų praktikoje suformuotas actio Pauliana instituto taikymo sąlygas. Ieškiniu ieškovas prašo: 1) pripažinti atsakovo 2016 m. sausio 25 d. atliktą vienašalį įskaitymą negaliojančiu ir taikyti restituciją; 2) priteisti ieškovo naudai iš atsakovo 12 164,04 Eur sumą; 3) priteisti ieškovo naudai iš atsakovo 5 proc. metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas (e.b.l. 1-7).

7Bylos nagrinėjimo metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė jame išdėstytais argumentais. Laikėsi pozicijos, jog ieškovo sumokėto avanso įskaitymo data sietina su ieškovo bankroto administratoriaus sužinojimo apie šį įskaitymą diena, t. y. 2016 m. sausio 25 d. Paaiškino, kad avanso įskaitymo pagal nuomos sutartį neteisėtumą iš esmės lemia tai, kad jis atliktas jau po ieškovo bankroto bylos iškėlimo, jam esant nemokumo būsenoje, tokiu būdu pažeidžiant kitų kreditorių interesus.

8Atsakovas atsiliepime su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad 2013 m. kovo 24 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties 7.2. punkte šalys susitarė, jog nutraukus sutartį dėl to, kad nuomininkas vėluoja mokėti nuomos mokestį bei mokėjimus ar jų nemoka, iš avanso bus dengiamas nuomininko įsiskolinimas, įskaitant nuomos mokestį, mokesčius, baudas, delspinigius ir kt. Atsakovo teigimu, minėta sutarties nuostata šalys iš anksto susitarė taikyti priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą bei kad sumokėtas avansas yra ne tik išankstinis mokėjimas pagal sutartį, bet taip pat atlieka ir prievolių įvykdymo užtikrinimo funkciją, t. y. nuomininko ateityje galimas prievolių nevykdymas buvo užtikrintas nuomininko sumokėta 12 164,04 Eur avanso suma. Nurodė, kad ieškovui nevykdant nuomos sutarties ir vėluojant mokėti pagal sutartį priklausantį nuomos mokestį ir mokesčius už komunalines paslaugas, atsakovas 2015 m. rugpjūčio 4 d. pranešimu informavo ieškovą dėl 31 215,51 Eur įsiskolinimo bei įspėjo, kad ieškovui iki 2015 m. rugpjūčio 14 d. nesumokėjus viso įsiskolinimo, sutartis bus nutraukta ir pranešimas bus laikomas juridiniu faktu nutraukiančiu nuomos sutartį nuo 2015 m. rugpjūčio 14 d. Pažymėjo, jog tame pačiame pranešime ieškovas buvo informuotas, kad, be atskiro pranešimo iš ieškovo sumokėto avanso bus dengiamas jo įsiskolinimas. Anot atsakovo, įskaitymas buvo atliktas sutarties nutraukimo dieną, t. y. 2015 rugpjūčio 14 d. Taip pat nurodė, kad atsakovas 2015 m. lapkričio 24 d. kreipėsi į UAB „Fresh Market“ bankroto administratorę su prašymu patvirtinti atsakovo 18 947,39 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą su jau 2015 rugpjūčio 14 d. įskaityta 12 164,04 Eur avanso suma, kartu pridėdamas ir minėtą 2015 m. rugpjūčio 4 d. pranešimą, kuriame buvo nurodyta apie avanso įskaitymą. Atsakovo teigimu, ginčijamas įskaitymas nepripažintinas negaliojančiu, nes praleistas vienų metų ieškinio senaties terminas, be to, atsakovas įskaitymo metu 2015 m. rugpjūčio 14 d. neturėjo jokių duomenų ir negalėjo žinoti, kad ieškovas galėjo būti nemoki įmonė. Atsakovo teigimu, atlikus ginčijamą 2015 m. rugpjūčio 14 d. įskaitymą, ieškovo mokumas nepasikeitė, nes buvo įskaityta realiai susidariusi skola, o ne rinkos kainų neatitinkanti suma, todėl nėra pagrindo laikyti, kad ginčijamas įskaitymas pažeidė kitų ieškovo kreditorių interesus. Atsiliepime ieškinį prašė atmesti (e.b.l. 66-73).

9Bylos nagrinėjimo metu atsakovo atstovė su ieškinio reikalavimais nesutiko atsiliepime išdėstytais argumentais. Paaiškino, kad šalys, vadovaudamosis sutarčių laisvės principu, nuomos sutartyje iš anksto susitarė dėl avanso užskaitymo tvarkos, kuri teisės aktų reikalavimams neprieštarauja, be to, kitų ieškovo kreditorių teisių nepažeidžia.

10Ieškinys atmestinas.

11Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad tarp ieškovo UAB „Fresh market“ ir atsakovo UAB ,,Kauno saulėtekis“ 2013 m. spalio 24 d. buvo sudaryta Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis (toliau – Sutartis), kurios pagrindu nuomotojas (atsakovas) įsipareigojo perduoti nuomininkui (ieškovui), o pastarasis įsipareigojo perdavimo – priėmimo aktu perimti iš nuomotojo pastato, esančio ( - ), pirmame ir antrame aukšte esančias patalpas, kurių bendras plotas 823,57 kv.m. (toliau – Patalpos) bei laiku mokėti nuomos mokestį ir kitus mokėjimus (e.b.l. 16-25). Ieškovas ir atsakovas 2014 m. sausio 16 d. pasirašė Patalpų perdavimo – priėmimo aktą, kurio pagrindu atsakovas perdavė, o ieškovas priėmė nuomojamas Patalpas (e.b.l. 41). Sutarties 7.1. punkte nuomininkas įsipareigojo per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos sumokėti nuomotojui 63 000,00 Lt (18 246,06 Eur) avansą, kuris pagal Sutartį užskaitomas tokia tvarka: 21 000,00 Lt 6082,02 Eur) dydžio suma laikoma daliniu nuomos mokesčio sumokėjimu už pirmąjį nuomos termino mėnesį, o likusi 42 000,00 Lt (12 164,04 Eur) dydžio suma, jeigu nuomininkas laiku ir tinkamai mokės nuomos mokestį ir mokėjimus pagal Sutartį, bus įskaitoma kaip dalinis nuomos mokesčio mokėjimas už paskutinius du nuomos termino mėnesius. Iš byloje esančio banko sąskaitos išrašo matyti, kad ieškovas 2014 m. vasario 6 d. banko pavedimu sumokėjo atsakovui 63 000,00 Eur (18 246,06 Eur) avansą pagal Sutarties 7.1. punktą (e.b.l. 160-161).

12Sutartimi šalys taip pat susitarė, kad jeigu Sutartis bus nutraukta dėl to, kad nuomininkas vėluoja mokėti nuomos mokestį bei mokėjimus ar jų nemoka, iš avanso bus dengiamas nuomininko įsiskolinimas, įskaitant nuomos mokestį, mokesčius, baudas, delspinigius ir kt. (Sutarties 7.2 punktas). Sutarties 7.5. ir 7.6. punktuose nuomotojas įsipareigojo kas mėnesį išrašyti nuomininkui PVM sąskaitas – faktūras už nuomos mokestį bei Patalpose faktiškai sunaudotą šilumą, elektros energiją ir kitas komunalines paslaugas, o nuomininkas įsipareigojo apmokėti jas atitinkamai iki einamojo mėnesio 5 dienos (nuomos mokestį) ir 15 dienos (komunalinius mokesčius). Byloje yra pateiktos atsakovo ieškovui išrašytos PVM sąskaitos – faktūros už Patalpų nuomą bei komunalines paslaugas (e.b.l. 44-50).

13Sutarties 9.3.3. punktas nuomininkui suteikė teisę nutraukti Sutartį prieš terminą, jeigu nuomininkas Sutartyje nustatytu terminu nesumoka nuomos mokesčio. Pagal Sutarties 9.4. punktą nukentėjusioji šalis turi teisę reikalauti nutraukti Sutartį prieš terminą po to, kai jis nusiuntė kitai šaliai rašytinė įspėjimą apie būtinumą pašalinti pažeidimus ar įvykdyti prievolę per protingą terminą, tačiau kita šalis, gavusi tokį įspėjimą per protingą terminą to neįvykdė ir pažeidimo nepašalino. Byloje nustatyta, kad atsakovas 2015 m. rugpjūčio 4 d. pranešimu Nr. S-102 informavo ieškovą apie jo 31 215,51 Eur dydžio įsiskolinimą už nuomą ir komunalines paslaugas pagal Sutartį bei pareikalavo iš ieškovo ne vėliau kaip iki 2015 m. rugpjūčio 14 d. sumokėti susidariusį įsiskolinimą bei delspinigius (e.b.l. 76). Pranešimu atsakovas taip pat informavo ieškovą, kad iki nurodytos dienos nesumokėjus įsiskolinimo, šis pranešimas bus laikomas pranešimu apie Sutarties nutraukimą anksčiau termino, bei nurodė, kad ieškovo įsiskolinimas be atskiro pranešimo bus dengiamas iš ieškovo sumokėto avanso Sutartyje nustatyta tvarka. Minėtas pranešimas ieškovo buveinės adresu 2015 m. rugpjūčio 5 d. išsiųstas registruotąja pašto siunta (e.b.l. 78). Bylos duomenimis, ieškovas nustatytu terminu įsiskolinimo nepadengė, todėl laikytina, kad Sutartis nuo 2015 m. rugpjūčio 14 d. buvo nutraukta. Byloje ginčo dėl Sutarties nutraukimo tarp šalių nėra.

14Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-5511-794/2015 ieškovui iškėlė bankroto byla. Minėta nutartis įsiteisėjo Lietuvos apeliaciniam teismui 2015 m. spalio 15 d. priėmus nutartį, kuria Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 19 d. nutartis dalyje dėl bankroto bylos UAB „Fresh Market“ iškėlimo palikta nepakeista (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 179 straipsnio 3 dalis).

15Byloje nustatyta, kad atsakovas 2015 m. lapkričio 24 d. kreipėsi į ieškovo bankroto administratorę su prašymu patvirtinti atsakovo 18 947,39 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą, prie prašymo pridėdamas Sutarties kopiją, PVM sąskaitų – faktūrų kopijas, delspinigių pažymą, taip pat 2015 m. rugpjūčio 4 d. pranešimą, kuriuo ieškovas buvo informuotas apie Sutarties nutraukimą ir įsiskolinimo dengimą sumokėtu avansu (e.b.l. 109-132). Remiantis ant dokumento esančia gavimo žyma, minėtas atsakovo 2015 m. lapkričio 24 d. prašymas dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo bankroto administratorės biure gautas 2015 m. lapkričio 27 d. (e.b.l. 109). Byloje nustatyta, kad 2016 m. sausio 20 d. atsakovas kreipėsi į ieškovo bankroto administratorę su patikslintu prašymu dėl kreditorinio reikalavimo dydžio, prašydamas patvirtinti 27 468,80 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą (25 734,42 Eur skola ir 1734,38 Eur delspinigių) kartu nurodydamas, jog vadovaujantis Sutarties 7.2 punktu, Sutarties nutraukimo dieną iš ieškovo pagal Sutartį sumokėto 12 164,04 Eur avanso buvo dengiamas įsiskolinimas pagal Sutartį (e.b.l. 29-30). Prie minėto prašymo, be kitų dokumentų, buvo pridėta buhalterinė ataskaita, iš kurios matyti, jog bendras prašomas patvirtinti kreditorinis reikalavimas buvo sumažintas užskaityto 12 164,04 Eur avanso apimtimi. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Vilniaus apygardos teismas 2016 m. birželio 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-4297-794/2016 pripažino kreditoriaus UAB „Kauno saulėtekis“ (atsakovo) 27 468,8 Eur dydžio reikalavimą ir įtraukė jį į UAB „Fresh Market“ trečios eilės kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą. Minėta nutartis įsiteisėjo 2016 m. birželio 16 d. (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

16Nagrinėjamu atveju byloje yra kilęs ginčas dėl dalies ieškovo įsiskolinimo atsakovui pagal Sutartį dengimo iš ieškovo sumokėto 12 164,04 Eur avanso teisinio vertinimo. Ieškovas grindžia ieškinį actio Pauliana ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.130 ir 6.131 straipsnių normomis, reglamentuojančiomis prievolės pabaigą įskaitymu. Tuo tarpu atsakovas, be kita ko, nurodo, jog šalys Sutarties 7.2. punkte nustatydamos, kad Sutarties nutraukimo atveju iš avanso bus dengiamas nuomininko įsiskolinimas, iš anksto susitarė dėl prievolės mokėti mokesčius įvykdymo užtikrinimo.

17Pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalį kreditorius turi teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nuosekliai plėtojamoje praktikoje yra išskyręs tokias būtinas actio Pauliana ieškinio taikymo sąlygas: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 4) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 5) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas. Be šių sąlygų, taip pat skiriami du šio instituto taikymo ypatumai: 1) actio Pauliana atveju taikomas vienerių metų ieškinio senaties terminas; 2) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012). Pagal Sutartį sumokėto avanso panaudojimą dengiant ieškovo įsiskolinimus ieškovas laiko įskaitymu, kurį ginčija actio Pauliana pagrindu.

18Įskaitymas – vienas prievolės pasibaigimo pagrindų. CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas yra suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pareikalavimo momentu. Aiškindamas ir taikydamas įskaitymo institutą, kasacinis teismas yra suformavęs praktiką, kad įskaitymo, kaip prievolės pabaigos pagrindo, taikymui įstatymų leidėjas nustato tam tikras sąlygas. Iš CK 6.130 straipsnyje įtvirtintų nuostatų matyti, jog tam, kad būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-116/2012).

19Avanso sąvoka suprantama kaip pinigų suma, kuri iš anksto sumokama kitai šaliai, ir bendrąja prasme jo paskirtis – padengti pagrindinį mokėjimą ar jo dalį. Vykdant sutartį, avansu sumokėti pinigai panaudojami atsiskaitymui už sutartyje nustatytą dalyką (pvz., atliktus darbus, išnuomotas patalpas ir pan.) joje nustatytomis sąlygomis. Tuo atveju, jei sutartis nutraukiama, avansu sumokėta suma panaudojama pirmiausia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. spalio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-573-684/2015). Kasacinio teismo išaiškinta, kad avansas paprastai atlieka mokėjimo funkciją – jis įskaitomas į būsimas įmokas, taip pat gali atlikti įrodomąją funkciją, bet neatlieka užtikrinamosios funkcijos. Šalių perduodama pinigų suma, pavadinta avansu, gali turėti užtikrinamąją funkciją tik tada, kai iš sutarties turinio galima daryti išvadą apie šios sutarties šalių išreikštą bendrą ketinimą dėl atsakomybės už sutartyje nustatytų įsipareigojimų nevykdymą netesybų forma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-116/2012). Nagrinėjamu atveju šalys Sutartyje nebuvo susitarusio dėl avanso panaudojimo netesybų forma, todėl atsakovo teiginys, jog ieškovo sumokėtas avansas laikytinas prievolės įvykdymo užtikrinimo priemone atmestinas. Teismas sprendžia, jog šiuo atveju avansas pagal ginčo Sutartį atlieka mokėjimo funkciją.

20Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje taip pat pripažįstama, kad avansas, kaip išankstinis mokėjimas už sutarties dalyką, ir įskaitymas, kaip prievolės pasibaigimo pagrindas, yra atskiri ir skirtingomis aplinkybėmis taikytini teisės institutai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-238/2011). Teismų praktikoje pažymima, kad taip yra dėl to, jog įskaitymui, reikalingos šalių priešpriešinės prievolės, t. y. kiekviena iš šalių kitai turi turėti tiek reikalavimo teisę, tiek prievolę, ir šios priešpriešinės prievolės gali pasibaigti ar sumažėti jas įskaičius tarpusavyje, o avansas atlieka mokėjimo funkciją, jis yra vienos šalies iš anksto pagal sutartį kitai šaliai sumokama suma už sutarties dalyką ir reikalavimo teisė sutarties nutraukimo atveju atsiranda tik vienai iš šalių. Nuomos teisinių santykių kontekste tai reiškia, kad, nutraukus nuomos sutartį ir esant nesumokėtam nuomos mokesčiui ir (ar) kitoms prievolėms, kurios susijusios su nuomos sutartimi, pirmiausia panaudojama nuomininko avansu sumokėta suma. Avanso sumai viršijant nuomotojui mokėtiną sumą, nuomininkas įgyja piniginio reikalavimo teisę perteklinės avanso sumos apimtimi. O tuo atveju, jei avanso suma nepakankama atsiskaityti su nuomotoju, reikalavimo teisė atsiranda nuomotojui. Taigi tiek vienu, tiek kitu atveju prievolę turi tik viena iš šalių, t. y. neegzistuoja priešpriešinės vienarūšės prievolės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. spalio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-573-684/2015).

21Byloje nustatyta, kad ieškovas, remdamasis Sutarties 7.1. punktu, 2014 m. vasario 6 d. sumokėjo atsakovui 18 246,06 Eur avansą, kurio dalis – 12 164,04 Eur, jeigu nuomininkas laiku ir tinkamai mokės nuomos mokestį ir mokėjimus pagal Sutartį, turėjo būti įskaitoma kaip dalinis nuomos mokesčio mokėjimas už paskutinius du nuomos termino mėnesius. Be to, Sutarties 7.2. punkte šalys susitarė, kad jeigu Sutartis bus nutraukta dėl to, kad nuomininkas vėluos mokėti nuomos mokestį bei mokėjimus ar jų nemokės, iš avanso bus dengiamas nuomininko įsiskolinimas, įskaitant nuomos mokestį, mokesčius, baudas, delspinigius ir kt. Iš nurodytų Sutarties nuostatos turinio matyti, kad šalys aiškiai ir nedviprasmiškai susitarė dėl ieškovo sumokėto avanso mokėjimo funkciją atliekančios paskirties bei disponavimo juo tvarkos, t. y. nustatė, kad Sutarties galiojimo atveju ieškovo sumokėtas 12 164,04 Eur avansas bus užskaitomas kaip nuomos mokesčio mokėjimas už paskutinius du nuomos termino mėnesius, o Sutartį nutraukus – iš sumokėto 12 164,04 Eur dydžio avanso bus dengiamas susidaręs ieškovo įsiskolinimas pagal Sutartį. Remiantis sutarties laisvės principu, įtvirtintu CK 6.156 straipsnyje, šalys, sudarydamos nuomos sutartį turi teisę laisva valia susitarti dėl nuomos mokesčio dydžio, jo sudėtinių dalių, mokėjimo tvarkos, be kita ko, susitarti ir dėl kitų mokėjimų, tame tarpe avanso paskirties bei disponavimo juo tvarkos. Taigi laikytina, kad šalys Sutarties 7.1. ir 7.2. punktuose susitardamos dėl avanso dydžio bei jo užskaitymo tvarkos, laisva valia savo nuožiūra nustatė tarpusavio teises bei pareigas, tokiu būdu įgyvendindamos sutarties laisvės principą.

22Byloje nustatyta, kad ieškovui nemokant nuomos bei komunalinių mokesčių, atsakovas 2015 m. rugpjūčio 4 d. pranešimu nustatė ieškovui terminą iki 2015 m. rugpjūčio 14 d. sumokėti susidariusį įsiskolinimą, o to nepadarius, Sutartis 2015 m. rugpjūčio 14 d. buvo vienašališkai nutraukta. Minėtame pranešime, be kita ko, buvo nurodyta, jog be atskiro pranešimo iš ieškovo sumokėto avanso įsiskolinimas dengiamas Sutartyje nustatyta tvarka. Tokiu būdu, ginčijamas ieškovo avanso užskaitymas laikytinas įvykusiu Sutarties nutraukimo dieną, t. y. 2015 m. rugpjūčio 14 d. Byloje taip pat nustatyta, kad atsakovui panaudojus ieškovo atsakovui iš anksto pagal Sutartį sumokėtą 12 164,04 Eur avanso sumą, mokėtino nuomos mokesčio ir komunalinių paslaugų įsiskolinimas nebuvo visiškai padengtas, todėl atsakovas pareiškė kreditoriaus reikalavimą ieškovo bankroto byloje, o Vilniaus apygardos teismas 2016 m. birželio 7 d. nutartimi tokį (panaudotos avanso sumos apimtimi sumažintą) reikalavimą patvirtino ir įtraukė jį į ieškovo trečios eilės kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad atsakovui užskaičius avansą už ieškovo skolas, šalių nesiejo priešpriešiniai reikalavimai, nes reikalavimo teisę turėjo tik viena iš jų – atsakovas, todėl atsakovo veiksmai – avanso panaudojimas – negali būti kvalifikuojami kaip įskaitymas, nes atsakovas po Sutarties nutraukimo neturėjo skolos (priešpriešinės prievolės) ieškovui. Šiuo atveju atsakovo veiksmai kvalifikuotini kaip avanso užskaitymas į mokėtinas pagal nutrauktą Sutartį sumas, kaip tai nustatyta Sutarties 7.2. punkte. Dėl nurodytų priežasčių, atsakovo atliktas avanso užskaitymas laikytinas Sutarties įvykdymu, o ne vienašaliu sandoriu. Pažymėtina, jog nagrinėjamu atveju ieškovas neginčija tarp šalių sudarytos Sutarties sąlygų dėl avanso panaudojimo. Tuo tarpu pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalį kreditorius actio Pauliana pagrindu turi teisę ginčyti tik sandorius. Byloje konstatuota, jog atsakovo atliktas avanso užskaitymas nėra sandoris, todėl neginčijant pačios Sutarties ar atskirų jos sąlygų dėl avanso, atliktas avanso užskaitymas (Sutarties įvykdymas) negali būti ginčijamas actio Pauliana pagrindu. Konstatavus, jog avanso užskaitymas negali būti ginčijamas actio Pauliana pagrindu, teismas plačiau nepasisako dėl actio Pauliana instituto taikymo sąlygų ir jam taikomos senaties kaip neturinčių reikšmės teisingai bylos baigčiai. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, jog ieškovas pasirinko netinkamą teisių gynimo būdą, todėl privalo prisiimti ieškinio atmetimo teisines pasekmes. Dėl nurodytos priežasties ieškovo reikalavimas pripažinti atsakovo atliktą 12 164,04 Eur avanso užskaitymą negaliojančiu atmestinas. Taip pat atmestini kaip išvestiniai reikalavimai taikyti restituciją bei priteisti iš atsakovo 12 164,04 Eur sumą.

23Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, kadangi neviršija minimalaus 3,00 Eur dydžio (LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 straipsnis).

24Vadovaudamasis CPK 259, 269-270, 279, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

25Ieškovo BUAB „Fresh Market“ ieškinį atsakovui UAB „Kauno saulėtekis“ atmesti.

26Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė,... 2. sekretoriaujant Laurai Aleknaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo BUAB „Fresh Market“ atstovei E.... 4. atsakovo UAB „Kauno saulėtekis“ atstovei J. A.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Ieškovas kreipėsi į teismą, nurodydamas, kad 2013 m. kovo 24 d. ieškovas... 7. Bylos nagrinėjimo metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė jame išdėstytais... 8. Atsakovas atsiliepime su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad 2013 m. kovo 24 d.... 9. Bylos nagrinėjimo metu atsakovo atstovė su ieškinio reikalavimais nesutiko... 10. Ieškinys atmestinas.... 11. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad tarp ieškovo UAB... 12. Sutartimi šalys taip pat susitarė, kad jeigu Sutartis bus nutraukta dėl to,... 13. Sutarties 9.3.3. punktas nuomininkui suteikė teisę nutraukti Sutartį prieš... 14. Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Vilniaus... 15. Byloje nustatyta, kad atsakovas 2015 m. lapkričio 24 d. kreipėsi į ieškovo... 16. Nagrinėjamu atveju byloje yra kilęs ginčas dėl dalies ieškovo... 17. Pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalį kreditorius turi teisę ginčyti skolininko... 18. Įskaitymas – vienas prievolės pasibaigimo pagrindų. CK 6.130 straipsnio 1... 19. Avanso sąvoka suprantama kaip pinigų suma, kuri iš anksto sumokama kitai... 20. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje taip pat pripažįstama, kad... 21. Byloje nustatyta, kad ieškovas, remdamasis Sutarties 7.1. punktu, 2014 m.... 22. Byloje nustatyta, kad ieškovui nemokant nuomos bei komunalinių mokesčių,... 23. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos,... 24. Vadovaudamasis CPK 259, 269-270, 279, 307 straipsniais, teismas... 25. Ieškovo BUAB „Fresh Market“ ieškinį atsakovui UAB „Kauno... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...