Byla 2-1975/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiųjų asmenų uždarosios akcinės bendrovės „EDP Group“ ir Trans Farm LTD atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 7 d. nutarties, kuria iškelta bankroto byla uždarajai akcinei bendrovei „Klaipėdos Saturnas“, civilinėje byloje Nr. B2-2068-125/2010 dėl uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos Saturnas“ bankroto.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Selsos statyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Klaipėdos Saturnas“, prašydamas dėl nemokumo iškelti atsakovui bankroto bylą, atsakovo UAB „Klaipėdos Saturnas“ administratoriumi paskiriant UAB „Klaipėdos administratorių biuras“.

4UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, Trans Farm LTD, AB DnB NORD bankas, UAB „EDP Group“ pateikė teismui pareiškimus dėl jų įtraukimo į bylą trečiaisiais asmenimis. Tretieji asmenys UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, AB DnB NORD bankas, UAB „EDP Group“ prašė atsakovui UAB „Klaipėdos Saturnas“ iškelti bankroto bylą. Tretysis asmenuo UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ atsakovo UAB „Klaipėdos Saturnas“ administratoriumi prašė paskirti UAB „Verslo administravimo kompanija“, AB DnB NORD bankas – UAB „Klaipėdos administratorių biuras“, UAB „EDP Group“ – UAB „Admivita“. Tretysis asmuo Trans Farm LTD prašė atmesti ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Klaipėdos Saturnas“.

5Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 7 d. nutartimi nutarė iškelti UAB „Klaipėdos Saturnas“ bankroto bylą; UAB „Klaipėdos Saturnas“ administratoriumi skirti UAB Klaipėdos administratorių biuras“, trečiojo asmens UAB ,,Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ pareiškimą palikti nenagrinėtą.

6Teismas nurodė, kad bylos duomenimis nustatyta, jog atsakovas 2010 m. liepos 8 d. pilnai atsiskaitė su trečiuoju asmeniu UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, dėl to trečiojo asmens UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ pareiškimas paliktinas nenagrinėtu.

7Teismas nurodė, kad iš byloje pateiktų duomenų nustatyta, jog pagal 2010 m. birželio 30 d. duomenis UAB „Klaipėdos Saturnas“ turtas sudarė 9 308 273 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 15 002 509 Lt, įmonės nuostoliai – 846 504 Lt. Teismas pažymėjo, kad atsakovas patvirtino, kad dėl susidariusios situacijos bendrovė negali atsiskaityti su kreditoriais. Dėl nurodytų aplinkybių teismas konstatavo, kad yra pagrindas įmonei iškelti bankroto bylą dėl nemokumo (Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p., 10 str.).

8Teismas konstatavo, kad ieškovas, teikdamas ieškinį, įmonės bankroto administratoriumi siūlė UAB ,,Klaipėdos administratorių biuras“, šio administratoriaus kandidatūrą siūlė tretysis asmuo AB DnB NORD bankas, tretysis asmuo UAB ,,EDP Group“ administratoriumi siūlė UAB ,,Admivita“. Teismas nurodė, kad atsakovas 2010 m. birželio 19 d. atsiliepime į ieškinį neprieštaravo UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ kandidatūrai, tačiau 2010 m. rugsėjo 2 d. atsiliepime į ieškinį atsakovas prašė bankroto administratoriumi skirti UAB „Admivita“. Teismo teigimu, nagrinėjamu atveju nustatyta, jog Įmonių bankroto valdymo departamentas pritarė šių administratorių kandidatūroms. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ kandidatūrą siūlė ne tik ieškovas, bet ir tretysis asmuo AB DnB NORD bankas, taip pat šio administratoriaus skyrimui neprieštaravo atsakovas bei į tai, kad UAB „Admivita“ buveinė yra Vilniuje ir dėl didelių atstumų susidarytų didesnės administravimo išlaidos, sprendė, jog UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ skyrimas bankroto administratoriumi nepažeistų kitų kreditorių interesų, atitiktų sąžiningumo bei protingumo principus.

9Atskiruoju skundu tretysis asmuo UAB „EDP Group“ prašo apeliacinės instancijos teismą pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 7 d. nutarties dalį, kuria UAB „Klaipėdos Saturnas“ administratoriumi paskirta UAB „Klaipėdos administratorių biuras“, administratoriumi paskiriant UAB „Admivita“. Apelianto teigimu, teismo motyvacija dėl administratoriaus paskyrimo neatitinka Įmonių bankroto įstatymo nuostatų bei teismų praktikos. Apeliantas nurodo, kad administratoriaus kandidatūrą teismui siūlyti gali įmonės kreditoriai, įmonės savininkai bei įmonės administracijos vadovas ir šių asmenų prioritetiškumas nėra nustatytas, nei vieno iš jų pasiūlymui pagal įstatymą nėra suteikiama ir teismo sprendimu neturėtų būti suteikiama lemiama reikšmė pasirenkant administratoriaus kandidatūrą. Apeliantas pažymi, kad Įmonių bankroto valdymo departamentas nenustatė, jog UAB „Admivita“ buveinės vieta yra kliūtis šiai įmonei būti paskirtai UAB „Klaipėdos Saturnas“ administratoriumi, todėl darytina išvada, kad Vyriausybės įgaliotai institucijai nesuteikus šiai aplinkybei lemiamos reikšmės, teismas savo iniciatyva taip pat neturėtų bankrutuojančios įmonės ir administratoriaus buveinės vietos sutapimą laikyti lemiančiu veiksniu skiriant administratorių. Apelianto nuomone, atstumas nebūtų kliūtis UAB „Admivita“ kokybiškai ir laiku atlikti savo kaip administratoriaus funkcijas. Apeliantas pažymi, kad dėl UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ užimtumo kyla abejonių, ar UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ užtikrins sklandų ir nepertraukiamą UAB „Klaipėdos Saturnas“ bankroto administravimą, tuo tarpu UAB „Admivita“ darbo krūvis yra daug mažesnis ir ši aplinkybė patvirtina, kad UAB „Admivita“ yra pajėgi bankroto procedūras atlikti operatyviai ir laiku, užtikrinant maksimalią bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesų apsaugą.

10Atsiliepime į trečiojo asmens UAB „EDP Group“ atskirąjį skundą tretysis asmuo UAB DnB NORD bankas nurodo, kad su atskiruoju skundu nesutinka, ir prašo apeliacinės instancijos teismą atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 7 d. nutartį palikti nepakeistą. Pažymi, kad UAB „EDP Group“ yra atsakovo UAB „Klaipėdos Saturnas“ akcininkas, todėl atsakovo akcininko siūloma bankroto administratoriaus kandidatūra kelia pagrįstų abejonių dėl siūlomos UAB „Admivita“ gebėjimo skaidriai ir nešališkai vykdyti atsakovo bankroto procedūras.

11Atskiruoju skundu tretysis asmuo Trans Farm LTD prašo apeliacinės instancijos teismą Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 7 d. nutartį panaikinti. Apeliantas nurodo, kad tretysis asmuo Trans Farm LTD apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą informuotas nebuvo ir tai yra absoliutus skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindas.

12Atsiliepime į atskiruosius skundus ieškovas UAB „Selsos statyba“ nurodo, kad su trečiųjų asmenų UAB „EDP Group“ ir Trans Farm LTD atskiraisiais skundais nesutinka, ir prašo apeliacinės instancijos teismą atskiruosius skundus atmesti, o Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 7 d. nutartį palikti nepakeistą. Ieškovo nuomone, trečiojo asmens Trans Farm LTD argumentai, kad jis nebuvo tinkamai informuotas apie 2010 m. rugsėjo 7 d. teismo posėdį, nėra pagrindas naikinti pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį. Ieškovo teigimu, trečiojo asmens UAB „EDP Group“ atskirojo skundo argumentai taip pat nėra pagrindas naikinti atskiruoju skundu skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, kadangi teismas tinkamai taikė Įmonių bankroto įstatymo nuostatas ir teismų praktiką.

13Atskirieji skundai atmestini ir Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 7 d. nutartis paliktina nepakeista.

14Dėl teisės normų taikymo

15CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas. Įmonių bankroto įstatymo 1 straipsnio trečiojoje dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio pirmojoje dalyje nurodyta, kad bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos Civilinio proceso kodekso nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis.

16Dėl pagrindo iškelti bankroto bylą

17Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme numatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti skolininko – bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai. Įvertinus įmonių bankroto instituto esmę, tikslus bei paskirtį, galima spręsti, jog bankroto procese siekiama apsaugoti ne tik finansinių įsipareigojimų nevykdančios įmonės kreditorių, bet ir pačios bankrutuojančios įmonės interesus. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio penktąją dalį bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Pažymėtina, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d.).

18Pateiktas į bylą UAB ,,Klaipėdos Saturnas“ 2010 m. birželio 30 d. balansas ir kiti įrodymai patvirtina, kad įmonės turtas yra 9 308 273 Lt vertės, įmonės per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai yra 11 286 163 Lt sumos dydžio ir vien tik įmonės pradelsta 2 736 067,34 EUR sumos skola (pradelsta grąžinti paskola su palūkanomis bei delspinigiais) kreditoriui AB DnB NORD bankui viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Todėl UAB ,,Klaipėdos Saturnas“ yra nemoki įmonė ir pirmosios instancijos teismas pagrįstai iškėlė bankroto bylą UAB ,,Klaipėdos Saturnas“ (Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p.). Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantai su atskirais skundais nepateikė į bylą įrodymų, paneigiančių UAB ,,Klaipėdos Saturnas“ nemokumą, ir atskiruose skunduose neginčija pirmosios instancijos teismo išvadų dėl įmonės nemokumo.

19Dėl įmonės bankroto administratoriaus skyrimo

20Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio antroji dalis numato, kad asmuo, pateikdamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, pasiūlo teismui administratoriaus kandidatūrą; tuo atveju, kai pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei teikia įmonės darbuotojai ir jie nepasiūlo administratoriaus kandidatūros, administratoriaus kandidatūrą Vyriausybės nustatyta tvarka turi pasiūlyti šio straipsnio 10 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija; administratoriaus kandidatūrą gali pasiūlyti ir kiti Įmonių bankroto įstatymo 5 straipsnyje išvardyti asmenys; teismas gali motyvuotai atmesti teikiamo administratoriaus (administratorių) kandidatūrą (kandidatūras) ir pareikalauti pateikti kitą administratoriaus kandidatūrą, jei teismui pasiūlyta administratoriaus kandidatūra neatitinka šio įstatymo reikalavimų.

21Įmonių bankroto įstatymas taip pat numato, kad skiriamo administratoriaus kandidatūrą teismas Vyriausybės nustatyta tvarka privalo suderinti su Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 10 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio ketvirtoji dalis numato, kad administratoriumi negali būti paskirtas įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, kreditorius (su kreditoriumi darbo santykiais susijęs asmuo ar, kai kreditorius – juridinis asmuo, jo organų narys), asmuo, kuris pagal įstatymus ar kitus teisės aktus neturi teisės būti vadovu, įmonės ar šios įmonės patronuojančios arba dukterinės įmonės savininkas, jos valdymo organų narys, vadovas, jo pavaduotojai (direktoriai), vyriausiasis buhalteris (buhalteris), įmonės apskaitos struktūrinio padalinio vadovas, akcininkas, nuosavybės teise turintis arba turėjęs per paskutiniuosius 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo daugiau kaip 10 procentų bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės arba šios įmonės pataruojančios ar dukterinės įmonės akcijų; šie apribojimai taikomi ir šioje dalyje nurodytiems asmenims, kurie dirbo bankrutuojančioje ir bankrutavusioje įmonėje ir buvo atleisti iš pareigų per paskutinius 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo; administratorius negali turėti teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi; juridinio asmens, turinčio teisę teikti bankroto administravimo paslaugas, vadovui, jo pavaduotojams (direktoriams), vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui), įmonės apskaitos struktūrinio padalinio vadovui, juridinio asmens organo nariams, juridinio asmens dalyviams taikomi šioje dalyje administratoriui nustatyti apribojimai. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka Įmonių bankroto įstatymo nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-468/2009).

22Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais trečiojo asmens UAB ,,EDP Group“ atskirojo skundo argumentų dėl pirmosios instancijos teismo netinkamo UAB ,,Klaipėdos Saturnas“ administratoriaus paskyrimo. Į bylą pateiktas UAB ,,Klaipėdos administratorių biuras“ 2010 m. birželio 15 d. sutikimas patvirtina, kad UAB ,,Klaipėdos administratorių biuras“ sutinka teikti UAB ,,Klaipėdos Saturnas“ administravimo paslaugas. Pateikta į bylą UAB ,,Klaipėdos administratorių biuras“ 2010 m. birželio 15 d. deklaracija patvirtina, kad minėta įmonė deklaruoja, jog atitinka teisės aktų reikalavimus dėl UAB ,,Klaipėdos Saturnas“ administravimo. Į bylą pateiktas Ūkio ministerijos leidimas UAB ,,Klaipėdos administratorių biuras“ teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas. Į bylą taip pat pateiktas UAB ,,Klaipėdos administratorių biuras“ bankroto administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas (polisas). Bylos duomenys patvirtina, kad Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos informavo teismą, kad UAB ,,Klaipėdos administratorių biuras“, pretenduojanti administruoti UAB ,,Klaipėdos Saturnas“ atitinka Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismas iš teismui pasiūlytų administratorių kandidatūrų turi teisę parinkti administratorių, kuris, teismo nuomone, tinkamai administruos bankrutuojančią įmonę. Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į minėtas aplinkybes bei pateiktus į bylą duomenis, pirmosios instancijos teismas pagrįstai UAB ,,Klaipėdos Saturnas“ administratoriumi paskyrė UAB ,,Klaipėdos administratorių biuras“, kuri atitinka visus administratoriui Įmonių bankroto įstatymo keliamus reikalavimus, ir todėl nėra pagrindo panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl įmonės administratoriaus paskyrimo. Teisėjų kolegija pažymi, kad jeigu teismo paskirtas administratorius netinkamai vykdo savo pareigas, bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) turi teisę kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo.

23Dėl teismo pranešimo apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą

24Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais trečiojo asmens Trans Farm LTD atskirojo skundo argumentų dėl teismo netinkamo pranešimo apie bylos nagrinėjimo laiką bei vietą ir pirmosios instancijos teismo nutarties absoliutaus negaliojimo pagrindo. Byloje esanti pažyma (t. 2, b. l. 23) patvirtina, kad teismo šaukimas apie pirmosios instancijos teismo 2010 m. rugsėjo 3 d. posėdžio, kuriame išnagrinėtas ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo UAB ,,Klaipėdos Saturnas“, laiką ir vietą buvo siunčiamas trečiojo asmens Trans Farm LTD pateiktame teismui pareiškime dėl įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu nurodytu šio trečiojo asmens įgalioto asmens M. M. adresu H. Manto g. 40-15, Klaipėda, ir 2010 m. rugpjūčio 16 d. įteiktas įgaliotam asmeniui M. M. . Teisėjų kolegija pažymi, kad su trečiojo asmens Trans Farm LTD 2010 m. gruodžio 10 d. pateiktais Lietuvos apeliaciniam teismui ir į bylą papildomais paaiškinimais pateiktoje Šiaurės Airijos Aukštojo Teisingumo Teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartyje nėra nurodyta, kad panaikinamas Trans Farm LTD, atstovaujamos direktoriaus J. W. , 2010 m. balandžio 10 d. įgaliojimas M. M. . CPK 121 straipsnio pirmojoje dalyje nurodyta, kad dalyvaujantys byloje asmenys privalo nedelsdami informuoti teismą ir kitus byloje dalyvaujančius asmenis apie kiekvieną procesinių dokumentų įteikimo vietos pasikeitimą, o antrojoje dalyje nurodyta, kad jeigu dalyvaujantys byloje asmenys nesilaiko šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytos pareigos, procesiniai dokumentai siunčiami paskutiniu teismui žinomu adresu ir laikomi įteiktais. Byloje nustatyta, kad tretysis asmuo Trans Farm LTD iki klausimo dėl bankroto bylos iškėlimo išnagrinėjimo CPK nustatyta tvarka neinformavo pirmosios instancijos teismo apie minėto įgaliojimo atšaukimą ir procesinių dokumentų įteikimo vietos pasikeitimą. Todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai pranešė dalyvaujantiems byloje asmenims, įskaitant tretįjį asmenį Trans Farm LTD, apie klausimo dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjimo vietą ir laiką ir dėl to nėra pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindo.

25Teisėjų kolegija pažymi, kad trečiojo asmens Trans Farm LTD pateiktame teismui prašyme dėl įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu nurodyta aplinkybė dėl vykstančio ginčo dėl UAB ,,Klaipėdos Saturnas“ valdymo organų teisiškai nėra reikšminga pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui bei pagrįstumui, kadangi iki klausimo dėl bankroto bylos iškėlimo išnagrinėjimo pirmosios instancijos teisme UAB ,,Klaipėdos Saturnas“, UAB ,,EDP Group“ atstovavo įmonės vadovai, nurodyti Juridinių asmenų registre. Įrašyti į viešą registrą duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol nenuginčijami įstatymų nustatyta tvarka (CK 4.262 str.).

26Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad tretysis asmuo Trans Farm LTD nepateikė į bylą įrodymų dėl UAB ,,Klaipėdos Saturnas“ mokumo ar nemokumo, duomenų dėl įmonės bankroto administratoriaus skyrimo, taip pat įrodymų, paneigiančių pirmosios instancijos teismo išvadas dėl UAB ,,Klaipėdos Saturnas“ bankroto bylos iškėlimo ir įmonės bankroto administratoriaus skyrimo.

27Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirųjų skundų argumentai nėra pagrindas panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį, ir sprendžia, kad atskirieji skundai yra nepagrįsti ir atmestini, o Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 7 d. nutartis paliktina nepakeista.

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

29Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB „Selsos statyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 4. UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, Trans Farm LTD, AB DnB... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 7 d. nutartimi nutarė iškelti... 6. Teismas nurodė, kad bylos duomenimis nustatyta, jog atsakovas 2010 m. liepos 8... 7. Teismas nurodė, kad iš byloje pateiktų duomenų nustatyta, jog pagal 2010 m.... 8. Teismas konstatavo, kad ieškovas, teikdamas ieškinį, įmonės bankroto... 9. Atskiruoju skundu tretysis asmuo UAB „EDP Group“ prašo apeliacinės... 10. Atsiliepime į trečiojo asmens UAB „EDP Group“ atskirąjį skundą... 11. Atskiruoju skundu tretysis asmuo Trans Farm LTD prašo apeliacinės instancijos... 12. Atsiliepime į atskiruosius skundus ieškovas UAB „Selsos statyba“ nurodo,... 13. Atskirieji skundai atmestini ir Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 7... 14. Dėl teisės normų taikymo... 15. CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos... 16. Dėl pagrindo iškelti bankroto bylą... 17. Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme numatytų bankroto... 18. Pateiktas į bylą UAB ,,Klaipėdos Saturnas“ 2010 m. birželio 30 d.... 19. Dėl įmonės bankroto administratoriaus skyrimo... 20. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio antroji dalis numato, kad asmuo,... 21. Įmonių bankroto įstatymas taip pat numato, kad skiriamo administratoriaus... 22. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais trečiojo asmens UAB ,,EDP... 23. Dėl teismo pranešimo apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą... 24. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais trečiojo asmens Trans Farm LTD... 25. Teisėjų kolegija pažymi, kad trečiojo asmens Trans Farm LTD pateiktame... 26. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad tretysis asmuo Trans Farm LTD... 27. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirųjų skundų... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 29. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 7 d. nutartį palikti nepakeistą....