Byla e2-77-918/2018
Dėl žalos subrogacijos tvarka atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Aistė Petrevičienė,

2sekretoriaujant Barbarai Čaikauskienei,

3dalyvaujant ieškovės akcinės draudimo bendrovės ADB „Gjensidige“ atstovui advokatui Renaldui Baliūčiui,

4atsakovės L. K. atstovei advokatei Violetai Zabielienei,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės ADB „Gjensidige“ ieškinį atsakovei L. K. dėl žalos subrogacijos tvarka atlyginimo.

6Teismas

Nustatė

7ieškovė ADB „Gjensidige“ ieškiniu (I t. 1-3 b. l.) prašo priteisti iš atsakovės L. K. 2712,42 EUR žalos atlyginimą, 5 proc. dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2016 m. spalio 22 d., 2016 m. lapkričio 12 d. ir 2016 m. lapkričio 27 d. iš viršuje esančio atsakovei priklausančio buto, adresu ( - ), buvo užlietas ieškovės apdraustas butas, esantis ( - ). Pažymėjo, kad visi užliejimo įvykiai buvo pripažinti draudiminiais ir draudėjai išmokėtos draudimo išmokos, kurių bendra suma sudarė 2712,42 EUR. Ieškovės teigimu, atsakovė pažeidė bendrą pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai, dėl to buvo padaryta žala ieškovės draustam turtui. Kadangi ieškovė išmokėjo nukentėjusiam asmeniui draudimo išmokas, prašo teismo priteisti iš atsakovės 2712,42 EUR žalos atlyginimą.

8Ieškovė dubliku ieškinio reikalavimus palaikė (I t. 95-98 b. l.). Papildomai nurodė, kad UAB „Smart Claims“ atliktos turto apžiūros Registro Nr. 1-405-008904 metu nustatyta, kad po 2016-11-27 užliejimo atsirado naujai nudažytose kambario lubose pūslės, vandens skverbimasis pro perdangos plokštės plyšį, varvėjimas ant grindų, o kaltininku pripažinta Nr. 27 buto gyventoja (atsakovė), kuri įvykio metu kaltę pripažino. UAB „Mano būstas“ 2017-02-07 raštu patvirtina, kad darbuotojai 2016-10-22, 2016-11-12, 2016-11-27 registruoto pranešimo pagrindu nuvyko į daugiabučio gyvenamo namo buto Nr. 24 avarinį iškvietimą, kurie nustatė, kad vienkartiniai užpylimai įvyko ne dėl bendro naudojimo vamzdynų kaltės. Turto bute Nr. 24 sugadinimo priežastis nustatyta iš viršuje esančių patalpų. Teismo ekspertas Džiugas Labanauskas apžiūrėjo daugiabučio pastato bendro vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemas bei Nr. 27 atsakovei priklausantį butą 2017-04-03, t. y. praėjus daugiau nei 4 mėn., nuo 2016-11-27 įvykusio paskutinio apliejimo, todėl eksperto atliktas vertinimas negali būti laikomas tinkamu. Ekspertas tiesiogiai neapžiūrėjo ir nevertino bute Nr. 24 atsiradusios žalos padarinių, todėl pateikta išvada yra neišsami, neįvertinus visų šiam bylos nagrinėjimui reikšmingų aplinkybių. Draudimo išmoka apskaičiuojama ir išmokama draudėjui nepaisant to, ketina jis atkurti dėl draudžiamojo įvykio sugadintą turtą ar ne. Be to, draudimo išmoką draudėjas gali naudoti savo nuožiūra, t. y. draudėjas gali draudimo išmoką panaudoti dėl draudžiamojo įvykio sugadintam turtui atkurti, tačiau taip pat turi teisę panaudoti gautus pinigus ir kitoms reikmėms (pvz., naujam daiktui įsigyti, turimoms skoloms grąžinti ir kt.). Draudimo išmokos ir draudėjo – buto Nr. 24 savininko, pasirinktinai atliktų remonto ir įrengimo darbų faktai neturi įtakos perėjusiai ieškovės teisei reikalauti išmokėtos išmokos sumos iš už žalą atsakingo asmens. Byloje nėra duomenų, kad trumpojo jungimo priežastis būtų atsiradusi dėl anksčiau vykusių elektros instaliacijos darbų. Šie elektros kabelių, instaliacijos dėžučių ir reguliavimo prietaisų darbai buvo atliekami siekiant pašalinti 2016-10-22, 2016-11-12 įvykusių užpylimų padarinius. Ekspertas taip pat nurodė, kad negali nustatyti arba įvertinti ar užpylimas galėjo įtakoti elektros įrangos gedimų arba defektų pasekmes. Butą užpylus vandeniu, viršuje esančių patalpų asmens neteisėti veiksmai yra suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininko nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims. Nagrinėjamu atveju neteisėti atsakovo veiksmai pasireiškė neteisėtu neveikimu (pasyviu elgesiu) – nepakankama jam nuosavybės teise priklausančiame bute esančių santechnikos įrenginių ir prietaisų priežiūra, nesiėmimu jokių veiksmų bei priemonių, būtinų privalomiesiems reikalavimams įgyvendinti, siekiant apsaugoti nuo galimos žalos ir kitų neigiamų pasekmių, t. y. neatlikto savo pareigų, o tai reiškia neteisėtą neveikimą. Nurodytas neteisėtas atsakovo neveikimas sąlygojo žalos atsiradimą ir buvo tiesioginiame priežastiniame ryšyje su padaryta žala buto Nr. 24 savininkei. Kadangi atsakovė yra buto Nr. 27, kuriame įvyko vandens nutekėjimas vandens įrenginyje savininkė, jai tenka pareiga atlyginti ieškovei išmokos dydžio žalą.

9Teismo posėdžiuose ieškovės atstovas advokatas Renaldas Baliūtis palaikė ieškinio reikalavimus, paaiškino procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes. Pabrėžė, kad ieškovė neturi pareigos įrodinėti, dėl kokios priežasties teka vanduo iš atsakovės buto, pakanka įrodyti, kad užpylimo židinys buvo atsakovės bute.

102018-03-21 teismo posėdyje dalyvavęs ieškovės atstovas G. N. ieškinio reikalavimus palikė, paaiškino faktines aplinkybes. Nurodė, kad vanduo tekėjo ne tiesiai, o perdangų ertmėmis, pačios perdangos yra kiaurymėtos.

11Atsakovė L. K. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti (I t. 48-51 b. l.0. Nurodė, kad ieškovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog užliejimas įvyko būtent iš atsakovei priklausančio buto, esančio ( - ). Atsakovės vertinimu, ieškovės pateikti UAB „Smart claims“ ir UAB „Mano būstas“ raštai nepatvirtina jos kaltės dėl užliejimo. Ekspertas Džiugas Labanauskas, atlikęs atsakovės buto apžiūrą, nurodė, jog nutekėjimai ir/ar vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemų trūkumai apžiūros metu nenustatyti, o sanitarinių prietaisų prijungimo taškai bei vandentiekio ir nuotekų sistemų elementai tvarkingi. Atsakovės teigimu, užliejimo židinys galėjo būti gedimas lietaus nuotekų sistemoje, dėl ko konstatuoti jos kaltę nagrinėjamoje byloje nėra teisinio pagrindo.

12Atsakovė tripliku palaikė atsiliepimo argumentus (I t. 111-114 b. l.). Papildomai nurodė, kad draudėjos butas buvo aplietas tris kartus, t. y. 2016-10-22, 2016-11-12 ir 2016-11-27. Ž. I. apie jos patirtą žalą informavo ADB „Gjensidige“ tik 2016-11-15. Pranešime apie įvykį nurodoma, kad įvykio data 2016-11-12. Tą pačią dieną ieškovės atstovas apžiūrėjo butą, esantį ( - ) ir surašė sunaikinto, apgadinto turto apžiūros aktą, kuriame nurodė, kad apgadinta yra koridoriaus siena ir koridoriaus grindjuostės. Byloje nėra duomenų, kad Ž. I. laiku informavo apie 2016-10-22 įvykusį įvykį. Rašytinių įrodymų, patvirtinančių, kas buvo sugadinta po 2017-10-22 įvykio, nėra pateikta. Per 2016-10-22 - 2016-11-15 laikotarpį, praėjus beveik mėnesiui, galimai ieškovės draudėjo turtas galėjo būti apgadintas kitų veiksnių, o gal tokios būsenos buvo seniai. Byloje nėra pateikta įrodymų, kokios būklės butas buvo apdraustas ir ar turėjo jau kažkokių defektų. Iš 2016-11-01 turto apžiūros akto Nr. 1-405-008559 matyti, kad džiovinimo įranga atvežta ir pajungta buvo tik 2016-11-01, t. y. praėjus net 10 dienų nuo nurodytos Ž. I. įvykio datos. 2016-11-15 akte nurodyti apgadinimai, tokie kaip išsiraičiusios medžio plaušo lentelės, išlinkusios medžio plaušo grindjuostės, galėjo atsirasti dėl pačios draudėjos neveiklumo. Atsakovė nė karto nebuvo informuota apie galimai atsiradusius turto sugadinimus, ji nebuvo pakviesta surašant sunaikinto, apgadinto turto apžiūros aktą. Draudėja Ž. I. pateikė UAB „Smart claims paslauga“, atlikusios atstatymo darbus, PVM sąskaitas faktūras, kurių pagrindu ieškovė pastarajai padarydavo pavedimą. PVM sąskaitose faktūros nurodytos sumos atitinka ieškovės sudarytas lokalines sąmatas. Visi remonto darbai, kurie buvo atliekami bute ( - ), įtvirtinti minėtose sąmatose. Nėra pagrindo teigti, kad šiuo atveju draudėja galėjo panaudoti jai pervestas sumas savo nuožiūra, juolab kai pavedimai buvo atliekami ne pačiai draudėjai, o remontą atlikusiai bendrovei. Įvertinus pateiktą sąmatą ir ieškovės pateiktas nuotraukas matyti akivaizdūs neatitikimai, kai kurie sąmatoje nurodyti darbai nebuvo atliekami. Turtas turi būti grąžinamas į pirminę jo padėtį iki įvykio, o ne pagerinamas. 2016-12-05 surašytame sunaikinto, apgadinto turto apžiūros akte fiksuojama, jog galimai „prieš 2 d. nudažytos naujai kambario lubos. Sug. dažai, glaistas, išsikėlę pūslės po pakartotinio užliejimo 27 dieną...“. Galimai sunaikinto sugadinto turto apžiūra atlikta praėjus 9 dienoms nuo įvardijamo užliejimo. Nėra duomenų, kad kambario lubas būtų reikėję dažyti, nėra aišku, kaip galima avarija vonioje gali įtakoti defektus, atsirandančius kambario lubose. Iš UAB „Smart Claims“ pateiktos informacijos akivaizdu, kad pratekėjimas buvo minimalus. Darbų perdavimo -priėmimo aktas pagal darbų atlikimo sutartį Nr. 2016/11-21 yra surašytas 2016-11-30. Šiuo aktu yra patvirtinama, kad rangovas UAB „Smart Claims“ perduoda užsakovui Ž. I. darbus: vidaus patalpų-koridoriaus ir kambario atstatymo/remonto apdailos darbai po apliejimo, o užsakovas šiuos darbus priima ir neturi pretenzijų dėl aplikto darbo kokybės. Sunaikinto, apgadinto turto apžiūros aktas surašytas 2016-12-05, t. y. praėjus 5 dienoms po remonto darbų atlikimo. Ieškovės atstovas, surašydamas sunaikinto, apgadinto turto apžiūros aktą, atstatytose/suremontuotose lubose įžiūrėjo sugadintą glaistą, išsikėlusias pūsles ir nurodė, kad defektai atsirado prieš dvi dienas, nors pagal 2016-11-30 darbų priėmimo perdavimo aktą visi remonto/atstatymo darbai buvo atlikti. Lokalinėje sąmatoje yra užfiksuota, kad instaliacijos pakeitimui yra būtina iškirsti vagas elektros instaliacijai sienose. Galimi apgadinimai buvo ieškovės atstovo nustatyti, kai 2016-11-30 darbų priėmimo akto pagrindu atstatymo/ remonto darbai jau buvo atlikti. Byloje nėra įrodymų, kurie patvirtintų tokias teisines aplinkybes: žalą (nuostoliai), neteisėtus veiksmus bei priežastinį ryšį tarp žalos ir neteisėtų veiksmų.

13Atsakovės atstovė advokatė Violeta Zabielienė teismo posėdžiuose su ieškinio reikalavimais nesutiko, prašė atmesti, palaikė procesiniuose dokumentuose išdėstytą poziciją ir paaiškino juose nurodytas aplinkybes. Pabrėžė, kad byloje nėra jokių įrodymų, kokios buvo užpylimų priežastys, nėra įrodymų, kad užpylimų židiniai buvo atsakovės bute.

14Trečiasis asmuo Ž. I. atsiliepimo į ieškinį nepateikė. 2018-03-21 teismo posėdyje ieškiniui neprieštaravo. Paaiškino, kad dėl padarytos žalos atsakinga atsakovė, tačiau atsakovė niekada nesidomėjo žalos atlyginimu, nesidomėjo padarytos žalos dydžiu. Užpylimai tęsiasi iki šiol. Neatstatinėjo buto į buvusią padėtį, remontą darė pagal savo dabartinius poreikius, trūkstamą sumą už pagerinimus mokėjo pati.

15Teismas

konstatuoja:

16Bylos medžiaga nustatyta, kad trečiajam asmeniui Ž. I. nuosavybės teise priklauso butas ( - ) (I t. 7-8 b. l.), o atsakovei L. K. priklauso butas ( - ) (I t. 9b. l.). Ieškovė ir trečiasis asmuo Ž. I. sudarė turto draudimo sutartį, pagal kurią 2015 m. gegužės 22 d. išduotas gyventojų turto draudimo liudijimas Nr. SB 004077. Šios sutarties pagrindu apdraustas trečiajam asmeniui Ž. I. priklausantis butas ( - ) (I t. 5-6 b. l.) pagal Gyventojų turto draudimo taisykles Nr. 612 (I t. 129-154 b. l.).

172016 m. spalio 23 d. pranešimu trečiasis asmuo Ž. I. informavo ieškovę apie 2016-10-22 pastebėtą aplietą butą (I t. 11 b. l.). Pranešime nurodoma, kad šio apliejimo metu apgadintos lubos ir prie lubų esančios lemputės. 2016-10-26 Ž. I. ieškovei pateikė prašymą išmokėti draudimo išmoką (II t. 44 b. l.). 2016 m. spalio 26 d. sunaikinto, apgadinto turto apžiūros akte (II t. 51 b. l.) kaip įvykio priežastis nurodomas drėgmės prasiskverbimas iš aukščiau esančių patalpų ( - ), tikėtinai dėl nesandarios skalbimo mašinos filtro jungties. Dėl drėgmės prasiskverbimo nukentėjo buto sienos, lubos. Pagal šį aktą, įvykio metu apgadinta koridoriaus siena (plotas 5,54 kv. m (atšoko medžio drožlių dailylentė, miegamojo siena (14.5 kv. m) atsilupo tapetai, miegamajame dažytose lubose (15,83 kv. m) atsirado pūslės. Už 2016 m. lapkričio 1-22 d. bute ( - ), pajungto drėgmės surinkėjo ir kaloriferio nuomą buvo patirta 410,88 Eur išlaidų (I t. 12-13, 109 b. l.). 2016 m. lapkričio 30 d. ieškovė apskaičiavo 410,88 Eur žalos (dėl drėgmės surinkėjo ir kaloriferio nuomos, transportavimo paslaugų) dydį (I t. 14 b. l.), ir, pritaikęs 29 Eur franšizę (besąlyginę išskaitą), 2016-12-01 išmokėjo 381,88 Eur žalą (I t. 15 b. l.). 2016 m. gruodžio 10 d. pretenzija ieškovė kreipėsi dėl 381,88 Eur žalos atlyginimo dėl 2016-10-22 buto apliejimo (žalos bylos Nr. 1-405-008559) (I t. 10 b. l.). 2016 m. lapkričio 30 d. darbų perdavimo – priėmimo aktu ieškovei perduoti darbai – buto vidaus patalpų – koridoriaus ir kambario atstatymo/remonto apdailos darbai po apliejimo (I t. 17 b. l.). 2016 m. gruodžio 14 d. sudaryta lokalinė sąmata, kurioje nurodoma 1259,61 Eur vertės darbų suma (I t.19-22 b. l.). 2016 m. gruodžio 23 d. išrašyta PVM sąskaita - faktūra 1259,61 Eur sumai (I t. 18 b. l.). 2016 m. gruodžio 29 d. ieškovė išmokėjo 1259,61 Eur žalos atlyginimo (I t. 23 b. l.). 2017 m. sausio 20 d. ieškovė kreipėsi dėl papildomai išmokėtos 1259,61 Eur žalos dėl 2016-10-22 įvykusio buto apliejimo (žalos bylos Nr. 1-405-008559) (I t. 16 b. l.). 2016-10-22 užliejimą patvirtina foto nuotraukos (II t. 16-20, 23-26, 31-35, 38, 42-52, 55-63, 70-71, 113, 117, 120-127 b. l.).

182016 m. lapkričio 15 d. pranešimu apie įvykį trečiasis asmuo Ž. I. pranešė, jog 2016 m. lapkričio 12 d. buvo aplietas butas, sugadinta koridoriaus siena (lentelės ir grindjuostės) dėl bėgančio vandens iš 27 buto (I t. 25, 103 b. l.). 2016 m. lapkričio 15 d. Sunaikinto, apgadinto turto apžiūros akte (I t. 26, 105 b. l.) kaip įvykio priežastis nurodoma 2016 m. lapkričio 12 d. įvykęs apipylimas iš viršutinio buto Nr. 27, taip pat nurodoma, kad remontas nedarytas. Akte nurodoma, kad koridoriaus sienos medžio plaušo lentelės išsiraičiusios, ypač prie grindų, sugadintas plotas 1,45 kv. m, visas sienos plotas 13,87 kv. m. Be to, nurodoma, kad koridoriuje išbrinko medžio plaušo grindjuostės, koridoriaus ir virtuvės grindjuostės yra bendros, 20,23 m ilgio. Ieškovė 2016 m. gruodžio 14 d. sudarė lokalinę sąmatą, kurioje numatyta remonto darbų už 433,18 Eur (I t. 28-29, 63-64 b. l.). 2016 m. gruodžio 21 d. ieškovė draudimo išmokos apskaičiavimo išvadoje apskaičiavo 433,18 Eur žalos sumą (I t. 30 b. l.), ir, pritaikęs 29 Eur franšizę (besąlyginę išskaitą), 2016-12-01 išmokėjo 404,18 Eur žalos atlyginimą (žalos bylos Nr. 1-405-008732) (I t. 31 b. l.) Trečiajam asmeniui 2016 m. gruodžio 20 d. išrašyta PVM sąskaita dėl patalpų atstatymo/apdailos darbus 433,18 Eur sumai (I t. 27 b. l.). 2017 m. sausio 24 d. pretenzija ieškovė kreipėsi į atsakovę dėl 404,18 Eur žalos atlyginimo dėl 2016 m. lapkričio 12 d. įvykusio buto apliejimo (I t. 24 b. l.). 2016-11-12 užliejimą patvirtina foto nuotraukos (II t. 3-15, 22, 28-30, 37, 39-41, 54, 69 b. l.).

192016 m. gruodžio 5 d. Sunaikinto, apgadinto turto apžiūros akte (žalos Nr. 1-405-008732) (I t. 107 b. l.) kaip įvykio priežastis nurodomas 2016 m. gruodžio 5 d. pastebėtas drėgmės prasiskverbimas iš 27 buto per perdangos plokščių sujungimus į elektros paskirstymo dėžutę, įvyko trumpas jungimas akte nurodoma, kad dėl įvykio apgadinta elektros instaliacija koridoriuje (5 taškai), virtuvėje (3 taškai), vonioje (2 taškai), apdegė aliuminių laidų komutaciniai taškai prie automatinių jungiklių, dėl nudegusių laidų galų, nėra kontakto, neveikia elektra.. Akte nurodoma, kad reikalinga keisti 50 m 1,5mm2 laidų, 37 m 2,5 mm2 laido, 1 skydelį, 2 automatines jungtis, 9 dėžutes. Akte pabrėžiama, kad kištukinius lizdus, jungiklius ir lemputes draudėja keičia savo iniciatyvas naujomis. 2016 m. gruodžio 15 d. UAB „Smart claims“ elektroniniame laiške (I t. 33, 60 b. l.) nurodoma, kad 2016 m. lapkričio 27 d. įvykęs užliejimas negausus, vanduo prasiskverbė pro perdangos plokštės plyšį, varvėjimas ant grindų, vanduo pakliuvo į elektros paskirstymo dėžutę koridoriuje, sutrumpino elektros grandinę į virtuvę, vonią ir koridorių. Šiame elektroniniame laiške taip pat nurodoma, kad kaltę dėl įvykio pripažino 27 buto gyventoja, nurodžiusi, kad įvykio metu prausėsi duše, tačiau problemos priežasties neranda. Elektroniniame laiške nurodoma, kad po užliejimo atsirado pūslės naujai nudažytose kambario lubose. 2016 m. gruodžio 5 d. Sunaikinto, apgadinto turto apžiūros akte (žalos bylos Nr. 1-405-008904 (I t. 101 b. l.) nurodoma, kad sugadintos prieš dvi dienas nudažytos kambario lubos (sugadinta apie 0,8 kv. m ploto lubų, bendras lubų plotas 15,8 kv. m.

20Ieškovė 2016 m. gruodžio 14 d. sudarė lokalinę sąmatą, kurioje numatyta remonto darbų už 695,75 Eur (I t. 34-35 b. l.). 2016 m. gruodžio 21 d. Ieškovė draudimo išmokos apskaičiavimo išvadoje apskaičiavo 695,75 Eur žalos sumą (I t. 37 b. l.), ir, pritaikęs 29 Eur franšizę (besąlyginę išskaitą), 2016-12-22 išmokėjo 666,75 Eur žalos atlyginimą (žalos bylos Nr. 1-405-008904) (I t. 38 b. l.) Trečiajam asmeniui 2016 m. gruodžio 20 d. išrašyta PVM sąskaita dėl patalpų atstatymo/apdailos darbus 695,75 Eur sumai (I t. 36, 65-66 b. l.). 2017 m. sausio 24 d. pretenzija ieškovė kreipėsi į atsakovę dėl 666,75 Eur žalos atlyginimo dėl 2016 m. lapkričio 27 d. įvykusio buto apliejimo (I t. 32 b. l.). 2016-12-05 užliejimą patvirtina foto nuotraukos (II t. 64-67, 114-116, 119 b. l.).

212017 m. vasario 7 d. rašte (I t. 39, 62 b. l.) UAB „Mano būstas“ nurodė, kad UAB „Mano būstas“ darbuotojai 2016 m. spalio 22 d., 2016 m. lapkričio 12 d. ir 2016 m. lapkričio 27 d. pranešimų pagrindu vyko į daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), avarinį iškvietimą. Rašte nurodoma, kad UAB „Mano būstas“ duomenimis vienkartiniai užpylimai vyko ne dėl bendro naudojimo vamzdyno kaltės, be to, pažymėta, kad UAB „Mano būstas“ galimų avarijų kaltininkų ir/ar už žalą atsakingų asmenų nenustatinėja, galimų avarijos priežasčių netiria, žalos dydžio nevertina. 2017 m. vasario 14 d. rašte Nr. 23/10-130397 ieškovė atsakovei nurodo, kad aiškinantis buto užliejimo priežastis, gautas UAB „Mano būstas“ patvirtinimas, kad užpylimai vyko ne dėl bendro naudojimo vamzdynų kaltės, be to, remiamasi atsakovės 2016-11-29 paaiškinimu dėl įvykio aplinkybių, kuriame nurodoma, 2016-11-12 atvykus avarinei tarnybai į butą, rastas atsisukęs skalbimo mašinos vamzdelis, pro kurį lašėjo vanduo.

22Atsakovė į bylą pateikė teismo eksperto Džiugo Labanausko parengtą ekspertinio tyrimo žalos byloje Nr. 1-405-008559 2017 m. birželio 14 d. ekspertizės aktą Nr. 17/0614 (I t. 53-57 b. l.). Ekspertui buvo pateikti klausimai: 1) nustatyti ADB „Gjensidige“ pateiktų žalos bylų Nr. 1-405-008559, Nr. 1-405-008732 ir Nr. 1-405-008904 dokumentų pagrįstumą; 2) Ar ( - ) avarinės tarnybos nustatytas skalbimo mašinos vamzdelis, pro kurį lašėjo vanduo, galėjo įtakoti žemiau esančio buto (( - )) užliejimą. Apibendrindamas tyrimui pateiktą medžiagą bei dokumentus, ekspertas nurodė, kad pagal ADB „Gjensidige“ pateiktų žalos bylų Nr. 1-405-008559, Nr. 1-405-008732 ir Nr. 1-405-008904 dokumentus žalos atsiradimo aplinkybės nėra nustatytos ir nėra motyvuotos jokiais faktiniais įrodymais, o buto, esančio ( - ) užliejimas negalėjo įvykti dėl avarinės tarnybos nustatyto lašėjimo iš skalbimo mašinos pajungimo vamzdelio. Ekspertas, įvertinęs fotofiksacinius dokumentus darė išvadą, kad skysčių prasiskverbimas pro perdangos plokščių sandūrą yra pastovus arba periodiškai pasikartojantis, pažaidos vieta su būdingais suaižėjimais, matomi iš gelžbetoninės konstrukcijos išplaunamų kalkių išplitimo židiniai. Eksperto vertinimu, panaudotų statybos produktų filtracinės savybės yra tokios menkos, kad skysčių prasiskverbimas pro keramikines plyteles bei jų sandūras negali sudaryti sąlygų prasiskverbti skysčiams į perdangą esant lašėjimo aplinkybei ir vizualiai nematant skysčių sankaupų ant vonios grindų. Lašėjimas iš skalbimo mašinos pajungimo vamzdelio negali būti įvertinama kaip tikėtina arba galima avarijos priežastimi, nes tokiu atveju gelžbetoninėje perdangoje turėjo būti susidariusios labai ženklios vandens sankaupos. Ekspertas darė galimą išvadą, kad žemiau esančio buto esančio ( - ) užliejimas negalėjo įvykti dėl avarinės tarnybos nustatyto lašėjimo iš skalbimo mašinos pajungimo vamzdelio. Visi elektros kabelių, instaliacijos dėžučių ir reguliavimo prietaisų įrengimo darbai jau buvo įrengti arba įrenginėjami 2016 m. lapkričio 27 d., todėl trumpojo jungimo priežastis ir mastas galėjo būti susijęs su statybos darbų (paprastojo remonto) vykdymu ir ekspertas negali nustatyti arba įvertinti ar užpylimas galėjo įtakoti elektros įrangos gedimo arba defektų pasekmes. Žalos dokumentų apimtyje nėra pateikiamas nei vienas fotofiksacinis dokumentas, įrodantis galimai buvusio trumpojo jungimo pasekmes bute, o esamo aliuminio įvadinio jėgos kabelio jungties apdegimas prie automatinio jungiklio laiptinėje galimai yra netinkamos galios buitinių prietaisų arba kelių didelės galios prietaisų naudojimo pasekmė, naudojimo galingumas yra didesnis nei įrengtas sistemos galingumas.

232017 m. birželio 14 d. Statinio patalpos (buto) apžiūros akte Nr. 17/0614 (I t. 75-76 b. l.) nurodoma, kad apžiūros, atliktos 2017 m. balandžio 3 d., 13:45 - 14:15 val. metu, nustatyta, kad pastato esamos vandens tiekimo bendro naudojimo vandens tiekimo sistemos ir nuotekų šalinimo (buitinio nuotakyno ir lietaus nuotakyno) nerenovuotos, buto remontas (vidaus vandentiekio ir nuotekų sistemos, bendrieji buto apdailos darbai) buvo atliekamas ne mažiau kaip prieš 10 m., tiksli data nenustatyta. Vonios patalpoje grindys ir sienos įrengtos iš keramikinių plytelių, virtuvės patalpoje grindys įrengtos iš akmens masės plytelių, sienos keramikinių plytelių, dalis dažytos, koridoriaus ir kitų gyvenamosios paskirties patalpų grindys klijuoto natūralaus medžio parketlenčių, grindjuostės medinės, sienos dažytos. Atliekant sanitarinių prietaisų apžiūrą, jokie nutekėjimai ir/arba vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemų trūkumai apžiūros metu nenustatyti. Vonioje įrengtų stovų gipso sistemų pažeidimai nenustatyti, keramikinių plytelių siūlės neišbyrėjusios, drėgmės arba galimų vandentiekio avarijų padarinių nenustatyta. Lietaus nuotekų stovas (bendro naudojimo inžineriniai tinklai) įrengtas prie įėjimo į butą durų, paslėptas po medžio plaušo plokščių konstrukcija, viršutinėje dalyje (palubėje) nustatytos galimų avarijų pasekmės, pažeistas sienų dažytas paviršius, vizualiai matomi užpylimo padariniai, įdrėkio ribos (parudavimai) plačios, apima visą buto aukšto aikštelę. Medžio plaušo plokščių konstrukcija pakeista, galutinė apdaila nepadaryta. ( - ) sanitarinių prietaisų prijungimo taškai, vandens nuvedimo sandūros, kiti vizualiai matomi ir prieinami vandentiekio ir nuotakyno sistemų elementai ir sanitariniai bei buitiniai, naudojantys vandenį prietaisai tvarkingi, nutekėjimai ir/arba vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemų trūkumai apžiūros metu nenustatyti. Įvertinus buto apdailos būklę nenustatyti galimai buvusių avarijų padariniai, sienų įdrėkio žymės, medinių apdailos detalių (grindys, grindjuostės) deformacijos. Bute nustatyti būdingi natūralaus dėvėjimosi ir eksploatacijos požymiai, mechaniniai pažeidimai ir kiti būdingi požymiai.

24UAB „Antakalnio būstas“ 2018-03-02 rašte (I t. 184 b. l.) nurodoma, kad nuo 2015-01-01 iki 2016-12- 01 name laiptinėje, kurioje yra butas Nr. 27, buvo užregistruoti šie iškvietimai: 1) 2016-10-23 9:12 val. gautas avarinis iškvietimas dėl užpilto buto ( - ); nuvykęs technikas negalėjo patekti į viršutinį butą, kadangi tuo metu gyventojos nebuvo namuose; užpylimas buvo vienkartinis; 2) 2016-10-25 d. 18:41 UAB „Mano Būstas“ avarinė tarnyba užregistravo pakartotinį iškvietimą dėl užpylimo Namo 24 bute; nuvykę darbuotojai pateko į 27 butą ir nustatė, kad pakartotinis vandens užpylimas įvyko dėl nesandaraus skalbimo mašinos vandens filtro; 2016-11-12 d. 10:46 į UAB „Mano Būstas“ avarinę tarnybą vėl kreipėsi Ž. I. dėl vandens pratekėjimo iš viršutinio buto; nuvykę darbuotojai nustatė, kad užpylimas įvyko dėl viršuje esančio 27 buto kaltės.

25Į bylą pateiktame I. K. elektroniniame laiške nurodo, kad spalio 22 d. užliejimo priežasčių bute nebuvo rasta, o lapkričio 12 d. prie skalbimo mašinos rastas šiek tiek atsisukęs vamzdelis prie filtro, pro kurį lašėjo vanduo (II t. 147 b. l.).

26Palyginus atsakovei priklausančio buto (II t. 160 b. l.) bei trečiajam asmeniui priklausančio buto (I t. 77 b. l.) planus, matyti, kad šių butų patalpų konfigūracija yra labai panaši (su nedideliais nukrypimais), santechnikos įrenginiai iš esmės yra panašiose vietose.

27CPK 178 straipsnyje numatyta šalių pareiga ne tik nurodyti argumentus, kuriais grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus, bet ir pateikti jų reikalavimus bei atsikirtimus pagrindžiančius įrodymus. Pažymėtina, kad šios kategorijos bylose teismas nėra aktyvus ir už šalis negali spręsti, kiek ir kokių įrodymų į bylą šalys turėtų pateikti, o tik išnagrinėjęs bylą įvertina, ar pateiktų įrodymų pakanka padaryti labiau tikėtinai išvadai dėl byloje nustatinėjamų faktinių aplinkybių ir jų teisinio įvertinimo.

28Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog Lietuvos Respublikos civilinis kodekso (toliau – CK) 6.266 straipsnyje reglamentuojama pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų savininko (valdytojo) civilinė atsakomybė: žalą, padarytą dėl jų sugriuvimo ar dėl kitokių trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo CK 6.270 straipsnio 1 dalyje numatytos nenugalimos jėgos arba nukentėjusio asmens tyčios ar didelio neatsargumo aplinkybės. Tai atitinka griežtosios civilinės atsakomybės sampratą, kai asmuo atsako už jo veiksmais (neveikimu) padarytą žalą nepaisant jo kaltės. Byloje dėl žalos atlyginimo turi būti įrodytos tokios teisinės aplinkybės: žala (nuostoliai), neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys tarp žalos ir neteisėtų veiksmų bei kaltė, jeigu žala atlyginama kaltės pagrindu. Byloje dėl žalos atlyginimo ieškovė turi įrodyti žalos faktą ir dydį, neteisėtus veiksmus bei priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos.

29Kasacinio teismo išaiškinta, kad pagal CK 6.266 straipsnio 1 dalį pastatų savininko (valdytojo) civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės tada, kai žala padaryta dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų. Kitais atvejais, t. y. už žalą, padarytą ne dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, pastatų savininkas (valdytojas) atsako bendraisiais pagrindais, t. y. esant visoms žalą padariusio asmens civilinės atsakomybės sąlygoms: neteisėtiems veiksmams, žalai, neteisėtų veiksmų ir žalos priežastiniam ryšiui, kaltei (CK 6.246–6.249 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-06-12 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2014; kt.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra pažymėjęs, jog pagal CK 6.266 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisės normą statinių atsakomybės subjektu įvardytas savininkas (valdytojas) atsako be kaltės.

30Kasacinio teismo praktikoje, sprendžiant civilinės atsakomybės klausimą turto sugadinimo atveju (kai įtariama, kad butas užpilamas vandeniu iš viršuje esančių patalpų), yra išaiškinta, kad yra būtina nustatyti tris civilinės atsakomybės sąlygas: žalą, neteisėtus atsakovo veiksmus ir priežastinį ryšį tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos. Asmens neteisėti veiksmai tokiu atveju turi būti suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininko nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims. Atsakovo veiksmai yra neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo valdomo buto, o ne iš kitų šaltinių. Dėl kokios priežasties užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovo buto, ieškovė neprivalo įrodinėti. Jis privalo įrodyti tik tą aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovo butas, o ne kiti šaltiniai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2014).

31Šioje byloje kilo ginčas dėl to, iš kur konkrečiai atitekėjo vanduo, apgadinęs Ž. I. priklausantį butą. Atsakovė, gindamasi nuo pareikšto reikalavimo, nurodė, kad Ž. I. priklausančio buto užliejimo priežastys yra nežinomos. Nepaisant to, kad atsakovė nurodė, kad trečiajam asmeniui priklausantis butas galėjo užlietas iš bendrojo naudojimo vandentiekio įrenginių ar lietaus nuotekų vamzdyno, tačiau jokių įrodymų, kurie galėtų patvirtinti tokias prielaidas į bylą nepateikė. Kita vertus, ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad užpylimo šaltiniai buvo atsakovei priklausančiame bute. Nagrinėjamoje byloje aplinkybę, kad buto Nr. 24 užpylimo židiniai yra viršuje esančiame atsakovės bute Nr. 27, ieškovė įrodinėjo trečiojo asmens buto nuotraukomis, turto apžiūros aktais, savo ir trečiojo asmens paaiškinimais, tačiau nei vienas iš šių įrodymų (nei atskirai, nei kaip visuma), nepatvirtina, kad užpylimo židinys buvo atsakovei priklausančiame bute. Ieškovė iš esmės netyrė ir neįrodinėjo aplinkybių, iš kokio konkretaus buto ar bendrojo naudojimo inžinerinių įrenginių atsirado pratekėjimas, o tik, remdamasi deklaratyviu pastato administratoriaus teiginiu, preziumavo, kad žala padaryta iš atsakovei priklausančio buto. Nors ieškovės atstovas nurodė, kad atsakovė buvo pripažinusi savo kaltę dėl užliejimų, tačiau į bylą tokių įrodymų nepateikta. Ieškovė nepaneigė ekspertiniame akte padarytų išvadų, kad pratekėjimas iš skalbimo mašinos pajungimo vamzdelio buvo toks nežymus, kad tokios apimties žalos sukelti negalėjo. Pažymėtina, kad būtent ieškovo atstovai po kiekvieno įvykio atsakovę nurodydavo kaip galimai kaltą asmenį. Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovei priklausančio buto vonios, tualeto, virtuvės patalpose, kur yra santechniniai įrenginiai, pratekėjimo nėra fiksuojama. Pratekėjimas buvo fiksuotas koridoriuje bei kambaryje. Teismo posėdžiuose ieškovės atstovai paaiškino, kad vanduo, tekėdamas iš viršutinio aukšto tekėjo plokščių sandūromis, t. y. ten, kur rado ertmes. Ieškovė į bylą nepateikė duomenų, kurie patikimai patvirtintų užpylimo šaltinius buvus atsakovei priklausančiame, o ne, pavyzdžiui, kaimyniniame bute, kurio santechniniai įrenginiai yra prie pat koridoriaus sienos.

32Teismo vertinimu, byloje nepateikta įrodymų, iš kurių teismas galėtų daryti labiau tikėtiną išvadą, kad užpylimo židiniai buvo atsakovės bute. Ieškovei nepateikus įrodymų dėl užpylimo židinio atsakovės bute, nėra pagrindo spręsti dėl CK 6.266 straipsnio taikymo. Ieškovė turėjo įrodyti atsakovės neteisėtus veiksmus – t. y. įrodyti, jog atsakovė pažeidė pareigą nedaryti kitiems asmenims žalos valdant ir naudojant savo turtą bei juo disponuojant. Ieškovė nepateikė įrodymų, jog atsakovės neteisėti veiksmai sukėlė nuostolių ar prie jų prisidėjo. Konstatuotina, kad ieškovė neįrodė atsakovės neteisėtų veiksmų ir priežastinio ryšio, dėl kurių trečiajam asmeniui buvo padaryta žala. Pagal į bylą pateiktus įrodymus nenustačius faktinės aplinkybės, kad užpylimo židinys buvo atsakovei priklausančiame bute, atsakovės argumentai dėl žalos dydžio ar draudimo taisyklės numatytų pranešimo apie įvykį terminų laikymosi teisinės reikšmės neturi, todėl teismas dėl jų nepasisako.

33Dėl nurodytų aplinkybių ieškinys atmestinas kaip neįrodytas (CK 6.266 str. 1 d., CPK 178 str.).

34Ieškovė į bylą pateikė duomenis, kad už advokato teisines paslaugas patyrė 330,18 Eur už ieškinio parengimą, 116 Eur už dubliko parengimą, 465 Eur už atstovavimą pirmosios instancijos teisme (I t. 40, 42, 155-158 b. l.). Atmetus ieškinį, ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos (CPK 93 str. 1 d.).

35Atsakovė pateikė į bylą duomenis, kad pagal teisinių paslaugų sutartį už konsultacijos teikimą, atsakymo į pretenziją surašymą ir atstovavimą Vilniaus miesto apylinkės teisme patyrė 1050 Eur išlaidų (I T. 175-176, 182, 183 b. l.). Ieškinį atmetus, atsakovės patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovės (CPK 98 str. 1 d.).

36Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 269 straipsniu, 270 straipsniu, 279 straipsniu,

Nutarė

37Ieškinį atmesti.

38Priteisti atsakovei L. K., a. k. ( - ) iš ieškovės akcinės draudimo bendrovės „Gjensidige“, į. k.110057869, 1050 Eur (tūkstantį penkiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

39Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Aistė Petrevičienė,... 2. sekretoriaujant Barbarai Čaikauskienei,... 3. dalyvaujant ieškovės akcinės draudimo bendrovės ADB „Gjensidige“... 4. atsakovės L. K. atstovei advokatei Violetai Zabielienei,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas... 7. ieškovė ADB „Gjensidige“ ieškiniu (I t. 1-3 b. l.) prašo priteisti iš... 8. Ieškovė dubliku ieškinio reikalavimus palaikė (I t. 95-98 b. l.).... 9. Teismo posėdžiuose ieškovės atstovas advokatas Renaldas Baliūtis palaikė... 10. 2018-03-21 teismo posėdyje dalyvavęs ieškovės atstovas G. N. ieškinio... 11. Atsakovė L. K. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti (I t.... 12. Atsakovė tripliku palaikė atsiliepimo argumentus (I t. 111-114 b. l.).... 13. Atsakovės atstovė advokatė Violeta Zabielienė teismo posėdžiuose su... 14. Trečiasis asmuo Ž. I. atsiliepimo į ieškinį nepateikė. 2018-03-21 teismo... 15. Teismas... 16. Bylos medžiaga nustatyta, kad trečiajam asmeniui Ž. I. nuosavybės teise... 17. 2016 m. spalio 23 d. pranešimu trečiasis asmuo Ž. I. informavo ieškovę... 18. 2016 m. lapkričio 15 d. pranešimu apie įvykį trečiasis asmuo Ž. I.... 19. 2016 m. gruodžio 5 d. Sunaikinto, apgadinto turto apžiūros akte (žalos Nr.... 20. Ieškovė 2016 m. gruodžio 14 d. sudarė lokalinę sąmatą, kurioje numatyta... 21. 2017 m. vasario 7 d. rašte (I t. 39, 62 b. l.) UAB „Mano būstas“ nurodė,... 22. Atsakovė į bylą pateikė teismo eksperto Džiugo Labanausko parengtą... 23. 2017 m. birželio 14 d. Statinio patalpos (buto) apžiūros akte Nr. 17/0614 (I... 24. UAB „Antakalnio būstas“ 2018-03-02 rašte (I t. 184 b. l.) nurodoma, kad... 25. Į bylą pateiktame I. K. elektroniniame laiške nurodo, kad spalio 22 d.... 26. Palyginus atsakovei priklausančio buto (II t. 160 b. l.) bei trečiajam... 27. CPK 178 straipsnyje numatyta šalių pareiga ne tik nurodyti argumentus,... 28. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog Lietuvos Respublikos... 29. Kasacinio teismo išaiškinta, kad pagal CK 6.266 straipsnio 1 dalį pastatų... 30. Kasacinio teismo praktikoje, sprendžiant civilinės atsakomybės klausimą... 31. Šioje byloje kilo ginčas dėl to, iš kur konkrečiai atitekėjo vanduo,... 32. Teismo vertinimu, byloje nepateikta įrodymų, iš kurių teismas galėtų... 33. Dėl nurodytų aplinkybių ieškinys atmestinas kaip neįrodytas (CK 6.266 str.... 34. Ieškovė į bylą pateikė duomenis, kad už advokato teisines paslaugas... 35. Atsakovė pateikė į bylą duomenis, kad pagal teisinių paslaugų sutartį... 36. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 37. Ieškinį atmesti.... 38. Priteisti atsakovei L. K., a. k. ( - ) iš ieškovės akcinės draudimo... 39. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...