Byla AS-392-492/2018

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės (pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Robala“ atskirąjį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmų 2018 m. balandžio 9 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, prašymą atsakovams Neringos savivaldybės tarybai, Neringos savivaldybės administracijai, Neringos savivaldybei, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, uždarajai akcinei bendrovei ,,Robala“, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos nacionalinei UNESCO komisijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, uždarajai akcinei bendrovei ,,Erdvės norma“, akcinei bendrovei ,,Baltic Research“ dėl administracinių aktų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras, ginantis viešąjį interesą, prašymu, teismui paduotu 2006 m. kovo 2 d., patikslintu 2013 m. spalio 14 d. ir 2014 m. lapkričio 28 d., prašė: įpareigoti atsakovą uždarąją akcinę bendrovę (toliau – ir UAB) ,,Robala“ nuosavybės teise priklausančius statinius, pastatytus Neringos savivaldybės administracijos 2004 m. gruodžio 27 d. UAB ,,Robala“ išduoto statybos leidimo Nr. 67 TTPC „Seklyčia“ rekonstrukcijai pagrindu, per vienerius metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nugriauti, t. y. nugriauti svečių namų pastatą (unikalus Nr. ( - )), nugriauti su pastatu svečių namai sujungtą konferencijų patalpą bei jungtį tarp šių patalpų (2004 m. techninio projekto brėžinyje konferencijų patalpą 37,5 kv. m, holas 19,0 kv. m), nugriauti jungtį tarp svečių namų ir restorano (2004 m. techninio projekto brėžinyje informacijos centras 17,6 kv. m) ir sutvarkyti statybvietę; įpareigoti atsakovą UAB „Robala“ nuosavybės teise priklausantį pastatą restoraną, unikalus Nr. ( - ), per vienerius metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos atstatyti į buvusią padėtį pagal L. B. projektavimo firmos 1997 m. parengtą bei Neringos miesto valdybos 1997 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. 300 suderintą techninį projektą „Kavinės ,,Seklyčia“ rekonstrukcija“, pagal kurį 1998 m. sausio 29 d. Valstybinės statybos inspekcijos Neringos tarnybos išduotas leidimas vykdyti statybos darbus Nr. 4-R – rekonstruoti poilsio namus su kavine „Seklyčia“ bei 1999 m. liepos 8 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktu poilsio namų rekonstrukcija į kavinę ( - ), pripažinta tinkamu naudoti, t. y. perstatyti restorano verandą (2004 m. techninio projekto brėžinyje NIDA-LI-TP-SA-2 virtuvės patalpa tarp ašių 5-7), sumažinant iki dydžio pagal L. B. projektavimo firmos 1997 m. parengtą bei Neringos miesto valdybos 1997 m. spalio 29 d. sprendimu Nr.300 suderintą techninį projektą „Kavinės „Seklyčia“ rekonstrukcija“, pagal kurį 1998 m. sausio 29 d. Valstybinės statybos inspekcijos Neringos tarnybos išduotas leidimas vykdyti statybos darbus Nr.4-R; perstatyti verandą (2004 m. techninio projekto brėžinyje esančios tarp ašių B-C ir 6-7), sumažinant iki dydžio (nugriaunant ir antrą restorano verandos aukštą) pagal L. B. projektavimo firmos 1997 m. parengtą bei Neringos miesto valdybos 1997 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. 300 suderintą techninį projektą „Kavinės „Seklyčia“ rekonstrukcija“, pagal kurį 1998 m. sausio 29 d. Valstybinės statybos inspekcijos Neringos tarnybos išduotas leidimas vykdyti statybos darbus Nr. 4-R.

6Panevėžio apygardos administracinis teismas (dabar - Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmai) 2015 m. vasario 9 d. sprendimu pareiškėjo prašymą patenkino iš dalies. Įpareigojo atsakovą uždarąją akcinę bendrovę ,,Robala“ per vienerius metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nugriauti šiuos jai nuosavybės teise priklausančius statinius, pastatytus Neringos savivaldybės administracijos 2004 m. gruodžio 27 d. išduoto statybos leidimo Nr. 67 UAB ,,Robala“ TTPC „Seklyčia“ rekonstrukcijai pagrindu: pastatą Svečių namai (unikalus Nr. ( - ), kadastro duomenų byloje pažymėtą indeksu 2V1/p), su pastatu Svečių namai sujungtą konferencijų patalpą bei jungtį tarp šių patalpų (Architektų biuro „Erdvės norma“ 2004 m. parengto techninio projekto brėžinyje pažymėtą 37,5 kv. m ploto konferencijų patalpą, 19,0 kv. m ploto holą, kadastro duomenų byloje pažymėtą indeksu 1v1/ž), jungtį tarp Svečių namų ir Restorano (Architektų biuro „Erdvės norma“ 2004 m. parengto techninio projekto brėžinyje pažymėtas 17,6 kv. m ploto informacijos centras) ir sutvarkyti statybvietę; įpareigojo atsakovą UAB „Robala“ nuosavybės teise priklausantį pastatą Restoraną (unikalus numeris ( - )), per vienerius metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos atstatyti į buvusią 2004 m. gruodžio 27 d. padėtį: nugriauti verandos (Architektų biuro „Erdvės norma“ 2004 m. parengto techninio projekto brėžinyje esančios tarp ašių B-C ir 6-7, kadastro duomenų byloje pažymėtos indeksu 1m1/ž) antrąjį aukštą (įrengtą pastogę), atstatant buvusią terasą pagal L. B. projektavimo firmos 1997 m. parengtą bei Neringos miesto valdybos 1997-10-29 sprendimu Nr. 300 suderintą techninį projektą „Kavinės „Seklyčia“ rekonstrukcija“, pagal kurį 1998 m. sausio 29 d. Valstybinės statybos inspekcijos Neringos tarnybos išduotas leidimas vykdyti statybos darbus Nr. 4-R. Kitą prašymo dalį atmetė.

7Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) 2016 m. sausio 20 d. nutartimi atsakovų Neringos savivaldybės tarybos, Neringos savivaldybės administracijos, Neringos savivaldybės, UAB „Robala“, trečiojo suinteresuoto asmens Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, apeliacinius skundus atmetė, Panevėžio apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 9 d. sprendimą paliko nepakeistą.

8Atsakovas UAB „Robala“ pateikė teismui prašymą išaiškinti teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. I-80-320/2015. Nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau - ir Statybos įstatymas) 28-1 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktus (redakcija, galiojusi tiek teismo sprendimo priėmimo metu, tiek šiuo metu), jeigu teismas savo sprendimu panaikina statybą leidžiančio dokumento galiojimą, jis savo sprendimu: 1) įpareigoja statytoją (užsakovą), jeigu jo nėra – statinio ar jo dalies savininką, valdytoją, naudotoją, žemės sklypo ar jo dalies, kurioje pastatytas ar statomas statinys (jo dalis) savininką, valdytoją ar naudotoją per nustatytą terminą teismo pripažintų kaltais asmenų lėšomis nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę; 2) įpareigoja statytoją (užsakovą) ar kitą šios dalies 1 punkte nurodytą asmenį per nustatytą terminą teismo pripažintų kaltais asmenų lėšomis išardyti perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis ar atstatyti (atkurti) paveldo statinį (jo dalį), kurį (kurią) nugriovus (išardžius) buvo pažeistas viešasis interesas. Teismo sprendimas iki šiol nėra įvykdytas, nes nėra aišku, kieno lėšomis ginčo statiniai turėtų būti nugriauti, šis klausimas turi būti išspręstas teismo sprendimu.

9Pareiškėjas Klaipėdos apygardos prokuratūros viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroras dėl atsakovo UAB „Robala“ prašymo nurodė, kad teismo sprendimas yra aiškus, įpareigotas pertvarkyti ir nugriauti nuosavybės teise priklausančius statinius yra statytojas UAB „Robala“. Kadangi teismo sprendime nėra nurodyta, kad atsakovas tai turi padaryti kaltų asmenų lėšomis, akivaizdu, jog statytojas tai turi atlikti savo lėšomis. Atkreipė dėmesį, kad kasacinio teismo praktikoje suformuluota nuostata, jog civilinėje byloje neišsprendus klausimo dėl asmenų, kurie neteisėtai išdavė statybos leidimą, kaltės, tai nėra kliūtis teismui pagal Statybos įstatymo 28-1 straipsnio 4 dalį įpareigoti statytoją savo lėšomis nugriauti statinį, o vėliau spręsti dėl nugriovimui išleistų lėšų prisiteisimo Statybos įstatymo 28-1 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka; tokia neteisėtų statybų padarinių likvidavimo tvarka sudaro sąlygas operatyviai pašalinti teisių pažeidimus; statytojo interesų tai iš esmės nepažeidžia, nes nepaneigiama jo teisė kompensuoti griovimo išlaidas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3-K-196/2013; 2015 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-571-916/2015).

10II.

11Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmai 2018 m. balandžio 9 d. nutartimi atsakovo prašymo dėl teismo sprendimo išaiškinimo netenkino.

12Teismas nurodė, kad prašomo išaiškinti sprendimo rezoliucinė dalis, kuria atsakovas UAB „Robala“ įpareigotas nugriauti ir pertvarkyti ginčo statinius, yra konkreti, aiški ir nedviprasmiška. Pažymėjo, kad ir atsakovas UAB „Robala“ nekelia klausimo, jog jam neaiškūs veiksmai, kuriuos teismo sprendimu jis įpareigotas atlikti. Teismo įpareigojimas vienareikšmiškai skirtas atsakovui UAB „Robala“, todėl jis privalo teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodytus veiksmus įvykdyti. Išnagrinėtoje byloje buvo išspręstas ginčas dėl statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimo, joje nebuvo tirtas asmenų kaltės, išduodant neteisėtą statybos leidimą, klausimas ir jokios aplinkybės dėl šio klausimo teismo sprendime nebuvo konstatuotos, taip pat nebuvo šalių kelta bei teismo tirta aplinkybė ir konstatuota, kad statybos padarinių šalinimas privalo būti vykdomas kitų asmenų (ne UAB „Robala“) lėšomis. Atsakovo argumentai, nurodyti prašyme, yra sietini ne su teismo sprendimo rezoliucinės dalies neaiškumu, bet su subjektyvaus pobūdžio aplinkybėmis – šalių elgesiu, vykdant teismo sprendimą bei, galbūt, atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, galimais vėlesniais teisminiais ginčais dėl statinių nugriovimui ir pertvarkymui panaudotų lėšų kompensavimu, ir tai nepatenka į teismo sprendimo išaiškinimo dalyką, apibrėžtą ABTĮ 96 straipsnio 3 dalyje.

13III.

14Atsakovas UAB „Robala“ atskirajame skunde prašo panaikinti Regiono apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmų 2015 m. vasario 9 d. nutartį ir įpareigoti Regiono apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmus išaiškinti teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. I-80-320/2015.

15Atsakovas pažymi, kad ginčo statiniai iki šiol nėra nugriauti. Viena iš priežasčių, dėl ko sprendimas neįvykdytas, yra ta, jog nėra aišku, kieno lėšomis tai turi būti padaryta. Nurodytos Statybos įstatymo normos nustato, jog neteisėtų statybų padariniai turi būti šalinami kaltų asmenų lėšomis. Atsakovas nurodo, kad jis nėra pripažintas kaltu dėl neteisėtų statybų, todėl pagal Statybos įstatymą neturi griauti statinių savo lėšomis. Vis dėlto, tiek pirmosios instancijos teismas, tiek ir apeliacinės instancijos teismas sprendimą priėmė remdamiesi jau minėto Statybos įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, kurios numato teismo pareigą sprendime nurodyti asmenį, kuris turi vykdyti griovimo darbus ir asmenį, kieno lėšomis turi būti vykdomi griovimo darbai. Teismas sprendime nurodė asmenį, kuris turi vykdyti griovimo darbus – UAB „Robala“, tačiau priešingai nei nurodo teismas 2018 m. balandžio 9 d. nutartyje, nėra nurodyta, jog šie darbai turi būti vykdomi būtent UAB „Robala“ lėšomis.

16Akcentuoja, kad iš 2015 m. vasario 9 d. sprendimo apskritai neaišku, kieno lėšomis turi būti vykdomi griovimo darbai. UAB „Robala“ nėra pripažinta kalta dėl neteisėtų statybų. Tuo tarpu griovimo darbai turi būti vykdomi kaltų asmenų lėšomis. UAB „Robala“ įsitikinimu, teismas nepagrįstai atsisakė tenkinti prašymą ir išaiškinti teismo sprendimą, teismas taip pat nutartyje nepasisakė, pagal ką jis sprendžia, jog įpareigojimas vienareikšmiškai skirtas UAB „Robala“, jeigu jo kaltė nėra nustatyta, o byloje atsakovais buvo traukiami ir kiti asmenys.

17Pareiškėjas Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras, ginantis viešąjį interesą, atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad teismo 2015 m. vasario 9 d. sprendimas yra aiškus, įpareigotas pertvarkyti ir nugriauti nuosavybės teise priklausančius statinius yra statytojas UAB „Robala“. Sprendime nėra įvardinta ir nurodyta, kad kaltų asmenų lėšomis, todėl akivaizdu, jog statytojas turi tai atlikti savo lėšomis. Sutinka su teismo argumentais ginčijamoje nutartyje, jog byla buvo nagrinėjama dėl statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimo, nebuvo tirtos ir keliamos jokios aplinkybės dėl asmenų kaltės nustatymo. Pažymi, jog pagal patikslintą pareiškėjo prašymą, institucijų procesinė padėtis buvo nurodyta kaip trečiųjų suinteresuotų asmenų, o ne atsakovų.

18Akcentuoja, kad kasacinio teismo praktikoje yra suformuota nuostata, jeigu civilinėje byloje nebuvo spręsta dėl asmenų, kurie neteisėtai išdavė statybą leidžiančius dokumentus, kaltės, tai nesudaro kliūties teismui pagal Statybos įstatymo 28-1 straipsnio 4 dalį įpareigoti statytoją savo lėšomis nugriauti statinį, o vėliau spręsti dėl griovimui išleistų lėšų prisiteisimo Statybos įstatymo 28-1 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka. Tokia neteisėtų statybų padarinių likvidavimo tvarka sudaro sąlygas operatyviai pašalinti teisių pažeidimus. Statytojo interesų tai iš esmės nepažeidžia, nes nepaneigiama jo teisė kompensuoti griovimo išlaidas.

19Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad atsakovo UAB ,,Robala“ dėstomi motyvai, susiję su kaltų asmenų, kurių lėšomis turi būti vykdomi statinių griovimo ir pertvarkymo darbai, nustatymu, nėra susiję su teismo 2015 m. vasario 9 d. sprendimo turinio administracinėje byloje Nr. I-80-320/2015 neaiškumu. Nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo konstatuoti, kad teismo sprendimo rezoliucinė dalis yra neaiški ir egzistuoja poreikis išaiškinti šį sprendimą pagal atsakovo UAB ,,Robala“ prašymą. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad teismo įpareigojimas nugriauti ir pertvarkyti statinius vienareikšmiškai skirtas atsakovui UAB ,,Robala“, todėl jis ir privalo teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodytus veiksmus įvykdyti.

20Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 278 straipsnio 1 dalį, jeigu teismo procesinis sprendimas yra neaiškus, tai jį priėmęs teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, taip pat savo iniciatyva išaiškinti savo sprendimą, nekeisdamas jo turinio. Ši įstatymo nuostata reiškia, kad teismo sprendimo (nutarties) aiškinimo paskirtis – pašalinti neaiškumus tam, kad toks sprendimas (nutartis) galėtų būti tinkamai įvykdomas. Dėl to, siekiant tinkamo įsiteisėjusio teismo sprendimo (nutarties) įvykdymo, sprendimas (nutartis) gali būti išaiškinamas, jeigu yra neaiškiai (nesuprantamai arba nevienareikšmiškai) suformuluota sprendimo (nutarties) rezoliucinė dalis ir dėl to nėra visiškai aišku, kaip turi būti vykdomas sprendimas (nutartis). Teismas, aiškindamas sprendimą, negali keisti jo turinio ir esmės ar išeiti už byloje, kurioje priimtas aiškinamas sprendimas, išspręstų klausimų ribų. Taigi, CPK 278 straipsnio nuostatos tiesiogiai draudžia teismui keisti priimto procesinio sprendimo turinį procesinio sprendimo išaiškinimo būdu, t. y. aiškinant teismo procesinį sprendimą teismo nutartimi, kurią prašoma išaiškinti, nustatytų įpareigojimų apimtis negali būti nei plečiama, nei siaurinama. Mano, kad ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ją remiantis atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo.

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22IV.

23Nagrinėjamoje administracinėje byloje pagal atsakovo UAB „Robala“ atskirąjį skundą ginčas kilo dėl Regiono apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmų 2018 m. balandžio 9 d. nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas netenkino atsakovo UAB „Robala“ prašymo išaiškinti teismo sprendimą, teisėtumo ir pagrįstumo.

24Bylos duomenimis nustatyta, kad Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmai (buvęs Panevėžio apygardos administracinis teismas) 2015 m. vasario 9 d. sprendimu pareiškėjo skundą tenkino iš dalies ir įpareigojo atsakovą UAB ,,Robala“ per vienerius metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nugriauti šiuos jam nuosavybės teise priklausančius statinius, pastatytus Neringos savivaldybės administracijos 2004 m. gruodžio 27 d. išduoto statybos leidimo Nr.67 UAB ,,Robala“ TTPC „Seklyčia“ rekonstrukcijai pagrindu: pastatą Svečių namai (unikalus Nr. ( - ), kadastro duomenų byloje pažymėtą indeksu 2V1/p), su pastatu Svečių namai sujungtą konferencijų patalpą bei jungtį tarp šių patalpų (Architektų biuro „Erdvės norma“ 2004 m. parengto techninio projekto brėžinyje pažymėtą 37,5 kv. m ploto konferencijų patalpą, 19,0 kv. m ploto holą, kadastro duomenų byloje pažymėtą indeksu 1v1/ž), jungtį tarp Svečių namų ir Restorano (Architektų biuro „Erdvės norma“ 2004 m. parengto techninio projekto brėžinyje pažymėtas 17,6 kv. m ploto informacijos centras) ir sutvarkyti statybvietę; įpareigojo atsakovą UAB „Robala“ nuosavybės teise priklausantį pastatą Restoraną (unikalus numeris ( - )), per vienerius metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos atstatyti į buvusią 2004 m. gruodžio 27 d. padėtį: nugriauti verandos (Architektų biuro „Erdvės norma“ 2004 m. parengto techninio projekto brėžinyje esančios tarp ašių B-C ir 6-7, kadastro duomenų byloje pažymėtos indeksu 1m1/ž) antrąjį aukštą (įrengtą pastogę), atstatant buvusią terasą pagal L. B. projektavimo firmos 1997 m. parengtą bei Neringos miesto valdybos 1997 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. 300 suderintą techninį projektą „Kavinės „Seklyčia“ rekonstrukcija“, pagal kurį 1998 m. sausio 29 d. Valstybinės statybos inspekcijos Neringos tarnybos išduotas leidimas vykdyti statybos darbus Nr. 4-R.

25Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. sausio 20 d. nutartimi Panevėžio apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 9 d. sprendimą paliko nepakeistą.

26Atsakovas UAB „Robala“ prašė išaiškinti teismo 2015 m. vasario 9 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I-80-320-2015, nurodant, kieno lėšomis teismo sprendimas turi būti įvykdytas, t. y. kieno lėšomis turi būti nugriauti UAB „Robala“ nuosavybės teise priklausantys ginčo statiniai.

27ABTĮ 96 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kol sprendimas neįvykdytas, proceso šalių prašymu teismas turi teisę išaiškinti savo priimtą sprendimą, tačiau nekeisdamas jo turinio. Pirmosios instancijos teismas, aiškindamas ABTĮ 96 straipsnio 3 dalies nuostatas, pagrįstai nurodė, kad sprendimo išaiškinimas, nekeičiant jo turinio, yra būtinas, kai teismo priimtas ir įsiteisėjęs sprendimas tiesioginių teisinių pasekmių atsiradimo aspektu gali būti traktuojamas nevienareikšmiškai, kai yra neaiškiai (nesuprantamai arba nevienareikšmiškai suprantamai) suformuluota sprendimo rezoliucinė dalis ir dėl to gali kilti keblumų sprendimą įvykdyti.

28Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikosi pozicijos, kad priimto sprendimo išaiškinimo būtinumas yra suponuojamas šio sprendimo rezoliucinės dalies nepakankamo aiškumo, kalbant apie tiesioginį prašomo išaiškinti sprendimo taikymą, t. y. tokio išaiškinimo tikslas negali būti tolimesnės situacijos aiškinimas teismo sprendimo galimų pasekmių atsiradimo aspektu (žr., pvz., LVAT 2015 m. gegužės 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-786-662/2015, 2016 m. sausio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-104-662/2016, 2017 m. sausio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-49-438/2017).

29Teisėjų kolegija pažymi, kad nuostata, jog aiškinant neturi būti keičiamas sprendimo turinys, be kita ko, reiškia ir tai, jog aiškindamas savo sprendimą, teismas negali jo turinio aiškinti taip, kad būtų pakeista sprendimo esmė, argumentai bei motyvai, kuriais priimtas sprendimas, taip pat jį priėmęs teismas negali išeiti už byloje, kurioje priimtas aiškinamas sprendimas, išspręstų klausimų ribų, t. y. aiškinti to, ko jis toje administracinėje byloje netyrė ir nekonstatavo (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. balandžio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-200/2009, 2016 m. lapkričio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-851-261/2016).

30Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad išnagrinėtoje byloje buvo išspręstas ginčas dėl statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimo, joje nebuvo sprendžiamas asmenų kaltės, išduodant neteisėtą statybos leidimą klausimas, ir jokios su tuo susijusios aplinkybės.

31Pirmosios instancijos teismas 2015 m. vasario 9 d. sprendimo rezoliucinėje dalyje aiškiai nurodė, kad įpareigoja atsakovą UAB „Robala per vienerius metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nugriauti jam nuosavybės teise priklausančius statinius, pastatytus Neringos savivaldybės administracijos 2004 m. gruodžio 27 d. išduoto statybos leidimo Nr.67 UAB ,,Robala“ TTPC „Seklyčia“ rekonstrukcijai pagrindu: pastatą Svečių namai (unikalus Nr. ( - ), kadastro duomenų byloje pažymėtą indeksu 2V1/p), su pastatu Svečių namai sujungtą konferencijų patalpą bei jungtį tarp šių patalpų (Architektų biuro „Erdvės norma“ 2004 m. parengto techninio projekto brėžinyje pažymėtą 37,5 kv. m ploto konferencijų patalpą, 19,0 kv. m ploto holą, kadastro duomenų byloje pažymėtą indeksu 1v1/ž), jungtį tarp Svečių namų ir Restorano (Architektų biuro „Erdvės norma“ 2004 m. parengto techninio projekto brėžinyje pažymėtas 17,6 kv. m ploto informacijos centras) ir sutvarkyti statybvietę bei įpareigojo UAB „Robala“ nuosavybės teise priklausantį pastatą Restoraną (unikalus numeris ( - )), per vienerius metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos atstatyti į buvusią 2004 m. gruodžio 27 d. padėtį: nugriauti verandos (Architektų biuro „Erdvės norma“ 2004 m. parengto techninio projekto brėžinyje esančios tarp ašių B-C ir 6-7, kadastro duomenų byloje pažymėtos indeksu 1m1/ž) antrąjį aukštą (įrengtą pastogę), atstatant buvusią terasą pagal L. B. projektavimo firmos 1997 m. parengtą bei Neringos miesto valdybos 1997 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. 300 suderintą techninį projektą „Kavinės „Seklyčia“ rekonstrukcija“, pagal kurį 1998 m. sausio 29 d. Valstybinės statybos inspekcijos Neringos tarnybos išduotas leidimas vykdyti statybos darbus Nr. 4-R.

32Pažymėtina, kaip pagrįstai atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo pareiškėjas, kad civilinėje byloje neišsprendus klausimo dėl asmenų, kurie neteisėtai išdavė statybos leidimą, kaltės, tai nėra kliūtis teismui pagal Statybos įstatymo 28-1 straipsnio 4 dalį įpareigoti statytoją savo lėšomis nugriauti statinį, o vėliau spręsti dėl nugriovimui išleistų lėšų prisiteisimo Statybos įstatymo 28-1 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka; tokia neteisėtų statybų padarinių likvidavimo tvarka sudaro sąlygas operatyviai pašalinti teisių pažeidimus; statytojo interesų tai iš esmės nepažeidžia, nes nepaneigiama jo teisė kompensuoti griovimo išlaidas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3-K-196/2013; 2015 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-571-916/2015).

33Teisėjų kolegijos vertinimu, teismo 2015 m. vasario 9 d. sprendimo rezoliucinė dalis yra aiški ir laikytina nereikalaujančia papildomo išaiškinimo, kadangi Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras, ginantis viešąjį interesą, prašyme kitų subjektų atsakomybės pagrindų nedetalizavo, todėl pirmosios instancijos teismui nebuvo pagrindo dėl jų spręsti. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas atsakovo prašymą išaiškinti teismo sprendimą visiškai pagrįstai atmetė. Tokia išvada atitinka teisinį reguliavimą ir nurodytą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką.

34Pažymėtina, kad pareiškėjo argumentai, nurodyti prašyme ir atskirajame skunde, yra sietini ne su teismo sprendimo rezoliucinės dalies neaiškumu, bet su subjektyvaus pobūdžio aplinkybėmis, kurios nepatenka į teismo sprendimo išaiškinimo dalyką, apibrėžtą ABTĮ 96 straipsnio 3 dalyje.

35Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino bylos faktines aplinkybes, teisingai taikė proceso teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kuri paliekama nepakeista, o atsakovo UAB „Robala“ atskirasis skundas atmetamas.

36Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

37atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Robala“ atskirąjį skundą atmesti.

38Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmų 2018 m. balandžio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

39Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras,... 6. Panevėžio apygardos administracinis teismas (dabar - Regionų apygardos... 7. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) 2016 m.... 8. Atsakovas UAB „Robala“ pateikė teismui prašymą išaiškinti teismo... 9. Pareiškėjas Klaipėdos apygardos prokuratūros viešojo intereso gynimo... 10. II.... 11. Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmai 2018 m. balandžio... 12. Teismas nurodė, kad prašomo išaiškinti sprendimo rezoliucinė dalis, kuria... 13. III.... 14. Atsakovas UAB „Robala“ atskirajame skunde prašo panaikinti Regiono... 15. Atsakovas pažymi, kad ginčo statiniai iki šiol nėra nugriauti. Viena iš... 16. Akcentuoja, kad iš 2015 m. vasario 9 d. sprendimo apskritai neaišku, kieno... 17. Pareiškėjas Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras,... 18. Akcentuoja, kad kasacinio teismo praktikoje yra suformuota nuostata, jeigu... 19. Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 20. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija... 21. Teisėjų kolegija... 22. IV.... 23. Nagrinėjamoje administracinėje byloje pagal atsakovo UAB „Robala“... 24. Bylos duomenimis nustatyta, kad Regionų apygardos administracinio teismo... 25. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. sausio 20 d. nutartimi... 26. Atsakovas UAB „Robala“ prašė išaiškinti teismo 2015 m. vasario 9 d.... 27. ABTĮ 96 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kol sprendimas neįvykdytas,... 28. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikosi pozicijos, kad priimto... 29. Teisėjų kolegija pažymi, kad nuostata, jog aiškinant neturi būti... 30. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad... 31. Pirmosios instancijos teismas 2015 m. vasario 9 d. sprendimo rezoliucinėje... 32. Pažymėtina, kaip pagrįstai atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo... 33. Teisėjų kolegijos vertinimu, teismo 2015 m. vasario 9 d. sprendimo... 34. Pažymėtina, kad pareiškėjo argumentai, nurodyti prašyme ir atskirajame... 35. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, konstatuoja, kad... 36. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 37. atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Robala“ atskirąjį skundą... 38. Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmų 2018 m. balandžio... 39. Nutartis neskundžiama....