Byla 2-12887-199/2017
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Olga Šinkarenko,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Verslo administravimo centro“ ieškinį atsakovui G. S. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 3798,00 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodo, kad Kauno apygardos teismas 2016-03-08 nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1456-601/2016, iškėlė bankroto bylą UAB „Giedrila“, į.k. 300014451. Bendrovės administratoriumi paskyrė ieškovę UAB „ Verslo administravimo centrą“. Kadangi UAB „Giedrila“ neturėjo turto, iš kurio galėtų būti tenkinami kreditorių finansiniai reikalavimai bei dengiamos teismo ir administravimo išlaidos, vadovaujantis ĮBĮ 131 straipsniu Kauno apygardos teismas bankroto byloje 2016 m rugpjūčio 29 d. nutartimi nusprendė taikyti bendrovei supaprastintą bankroto procesą. 2016-08-29 nutartimi Kauno apygardos teismas bankroto byloje patvirtino bendrą 3800,00 EUR lėšų sumą, kurias administratorius turi teisę naudoti bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms apmokėti iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, tačiau bendrovėje nesant jokio turto, minėtos administravimo išlaidos negalėjo būti net dalinai padengtos. 2016-10-06d nutartimi Kauno apygardos teismas UAB „Giedrila“ pripažino bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

6Kadangi įmonė turto neturi, administravimo lėšų suma priteistina iš įmonės vadovo, kuris kaltas dėl įmonės bankroto.

7Atsakovui adresuoti teismo procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais ir teismo pranešimas per 14 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį) įteikti 2017 m. gegužės 12 d. viešo paskelbimo būdu (paskelbta specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt) 2017 m. gegužės 12 d. nutartimi konstatavus, kad atsakovo gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos. Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovas ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovas nustatytu terminu nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovo prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą, (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis).

8CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Teismas

konstatuoja:

10Ieškinys tenkintinas visiškai.

11Atlikus formalų pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą nustatyta, kad UAB „Giedrila“ 2016 m. kovo 8 d. Kauno apygardos teismo nutartimi buvo iškelta bankroto byla, bendrovės administratoriumi paskirta ieškovė UAB „Verslo administravimo centras“ (b.l. 6-7). 2016 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi Kauno apygardos teismas nutarė UAB „ Giedrila“ taikyti supaprastintą bankroto procesą, patvirtino bendrą administravimo išlaidų sąmatą 3800 Eur nuo dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro (b. l. 8). Juridinių asmenų registro duomenimis UAB „Giedrila“ vadovas nuo 2004 m. kovo 31 d. yra G. S..

12Įstatyme nustatyta, kad tuo atveju, kai įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, jis privalo atlyginti padarytą žalą (CK 2.87 straipsnio 7 dalis). Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neturi įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turi atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; kt.).

13Jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 4 punkte, įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 8 str. 1 d.). Įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 8 str. 4 d.). Atsakovas būdamas UAB „Giedrila“ vadovu, matydamas, jog įmonė yra nemoki, privalėjo vykdyti pareigą kreiptis į teismą dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo. Konstatavus faktą dėl įmonės vadovo teisiškai nepagrįsto neveikimo ir ieškovo nurodytos žalos atsiradimo priežastinio ryšio buvimo, t. y. ar, atsakovui įvykdžius įstatyme nurodytas pozityvias pareigas ir anksčiau kreipusis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tokiais neatliktais atsakovo veiksmais būtų galima išvengti žalos bendrovės kreditoriams ir jų interesams atstovaujančiam bankrutavusios bendrovės administratoriui atsiradimo, galima daryti išvadą, jog atsakovas turi pareigą atlyginti bankroto proceso metu nepadengtas administravimo išlaidas.

14Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009).

15Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 11 dalyje nustatyta, kad kreditorius, įmokėjęs pagal šio 10 dalies 1 punkto nuostatas numatytą sumą, ar prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal šio straipsnio 10 dalies 2 arba 3 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą sumą ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo, savininko (savininkų) dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Nustatyta, jog UAB „Giedrila“ bankroto proceso metu liko nepadengta 3798,00 Eur administravimo išlaidų suma, šias išlaidas patyrė UAB „Giedrila“ bankroto administratorius UAB „Verslo administravimo centras“ todėl atsižvelgiant į įstatyminį reglamentavimą bei pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, yra pagrindas minėtas išlaidas priteisti iš atsakovo (CPK 178 str., ĮBĮ 10 str. 11 d.).

16Iš atsakovo, laiku neatsiskaičius su ieškove, priteistinos ieškovei 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. kovo 30 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

17Visiškai patenkinus ieškinį, atsižvelgiant į tai, kad ieškovė atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 9 p.), iš atsakovo valstybei priteistinos 114,00 Eur bylinėjimosi išlaidos.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 286 straipsniu, 287 straipsnio 1 dalimi, 307 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

19ieškinį tenkinti visiškai.

20Priteisti ieškovo UAB „ Verslo administravimo centro“, įmonės kodas 135103559, buveinė A.Mickevičiaus g. 8, LT44312, Kaunas, a.s. Nr. ( - ), naudai iš atsakovo G. S., a.k. ( - ) gyvenančio F.Martišiaus g. 66, Prienai, 3798,00 Eur (tris tūkstančius septynis šimtus devyniasdešimt aštuonis eurus 00 ct) žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. kovo 30 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

21Priteisti valstybei iš atsakovo G. S., a.k. ( - ) gyvenančio F.Martišiaus g. 66, Prienai, 114,00 Eur (vieną keturiolika eurų 00 ct) žyminio mokesčio. Valstybei priteista suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

22Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2, 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Olga Šinkarenko,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Bankroto... 3. Teismas... 4. ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 3798,00 Eur žalos atlyginimo, 5... 5. Ieškinyje nurodo, kad Kauno apygardos teismas 2016-03-08 nutartimi civilinėje... 6. Kadangi įmonė turto neturi, administravimo lėšų suma priteistina iš... 7. Atsakovui adresuoti teismo procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais ir... 8. CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių,... 9. Teismas... 10. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 11. Atlikus formalų pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą nustatyta, kad UAB... 12. Įstatyme nustatyta, kad tuo atveju, kai įmonės administracijos vadovas... 13. Jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi... 14. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių)... 15. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 11 dalyje nustatyta, kad kreditorius,... 16. Iš atsakovo, laiku neatsiskaičius su ieškove, priteistinos ieškovei 5... 17. Visiškai patenkinus ieškinį, atsižvelgiant į tai, kad ieškovė atleista... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 19. ieškinį tenkinti visiškai.... 20. Priteisti ieškovo UAB „ Verslo administravimo centro“, įmonės kodas... 21. Priteisti valstybei iš atsakovo G. S., a.k. ( - ) gyvenančio F.Martišiaus g.... 22. Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 23. Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį...