Byla 2-149-724/2011
Dėl įsiskolinimo, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo,-

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Giedrius Avinas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB “SMScredit.lt”, buveinė ( - ), Kaunas, įm.k. ( - ), a.s. ( - ) AB „Swedbank“, banko kodas ( - ), atsakovei J. G., a.k( - ) gyv. ( - ), Visagine, dėl įsiskolinimo, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo,-

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškininiu reikalavimu priteisti iš atsakovės J. G. 500,00 Lt paskolą, 100,00 Lt palūkanų mokesčio, 1080,00 Lt delspinigių, 5 % metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas 2009-03-16 paskolos sutarties pagrindu atsakovei suteikė 500,00 Lt kreditą, tuo tarpu atsakovė, įsipareigojusi grąžinti kreditą, mokėdama nustatyto dydžio įmokas, palūkanas bei delspinigius, minėtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl ieškovui liko skolinga 500,00 Lt negrąžintos skolos, 100,00 Lt palūkanų mokesčio, 1080,00 Lt delspinigių, prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį ar atsakovė neatvyks į teismo posėdį.

4Atsakovei J. G. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos CPK 130 str. numatytu būdu 2011-02-03.

5Atsakovė gavusi procesinius dokumentus per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

6Ieškinys tenkintinas dalinai.

7Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų turiniui, ieškinys būtų pagrįstas dalinai.

8Atsiliepimo nepateikimas laiku rodo, kad atsakovė pareikštam ieškiniui neprieštarauja.

9Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d.).

10Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas su atsakove 2009-03-16 telekomunikacijų galiniais įrenginiais sudarė kredito sutartį, kurios pagrindu UAB „SMScredit.lt“ įsipareigojo suteikti 500,00 Lt kreditą atsakovei, o pastaroji įsipareigojo ieškovui minėtą kreditą grąžinti, mokėdama įmokas, palūkanas bei delspinigius. Ieškovas atsakovei 2009-03-16 suteikė 500,00 Lt kreditą.

11Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., 6.383-6.391 str.), tačiau atsakovė savo prievolės grąžinti kreditą neįvykdė, todėl iš jos priteistina 500,00 Lt paskolos suma.

12Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 2 d. nustatyta, kad paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento. Ieškovo pinigų perdavimo atsakovei faktą patvirtina 2009-03-16 mokėjimo nurodymas Nr.2792, kuriame nurodyta, jog 500,00 Lt suma ieškovo yra pervesta į atsakovės sąskaitą, nurodyta mokėjimo paskirtis – paskolos sutarties Nr.9345201.

13Atsakovė sutarties nevykdė, įrodymų apie prievolių įvykdymą byloje nėra, todėl remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.873 str. 1 d., iš jos priteistina 100,00 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio ieškovo naudai.

14Ieškovas atsakovei paskaičiavo 1080,00 Lt delspinigių už 180 dienų po 1 % nuo negrąžintos sumos per dieną.

15Savo reikalavimą priteisti 1080,00 Lt delspinigių ieškovas grindžia UAB „SMScredit.lt“ bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.2. punktu. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2007-10-12 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kitose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kuri teismas turi įgyvendinti ex officio, ir jau 0,2 % delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, kas sudaro 73 % per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005).

16Sutinkamai su CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Taigi, netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (LAT nutartis Nr. 3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad šiuo konkrečiu atveju ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis būtų patyręs būtent tokio dydžio nuostolius (1080,00 Lt) dėl atsakovo netinkamo prievolės vykdymo (Lietuvos Respublikos CPK 12, 178 str. str.).

17Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, šalių sulygti sutartimi (sutarties 9.2 p.) 1 % delspinigiai už kiekvieną vėlavimo dieną yra laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis, nes sudaro 365 % metinių delspinigių. Todėl remiantis išdėstytu, bei atsižvelgiant ir į tai, jog atsakovė yra vartotoja, kuri sutartį su ieškovu sudarė prisijungdama prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, sutartinių delspinigių dydis mažintinas iki 0,1 % nuo negrąžintos sumos per dieną, t.y. 36,5 % metinių delspinigių. Tokiu būdu, iš atsakovės priteistina ieškovui (600,00 Lt × 0,1 % × 180 d. = 108,00 Lt) 108,00 Lt delspinigių (Lietuvos Respublikos CK 6.71 str., 6.72 str., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

18Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti procesines palūkanas. Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, iš atsakovės priteistinos 5 % dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 2 d.).

19Ieškinį tenkinant sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. iš atsakovės priteistinos pašto išlaidos valstybei ir bylinėjimosi išlaidos ieškovo naudai.

20Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovo reikalavimai patenkinti 42,14 % (708,00 Lt : 1680,00 Lt × 100 % = 42,14 %), todėl ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos taikant koeficientą 0,4214.

21Teismas patenkino 42,14 % reikalavimų, todėl iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 28,23 Lt žyminio mokesčio (67,00 Lt × 42,14 % = 28,23 Lt). Tačiau Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1 d. 1 p. nustatyta, kad žyminis mokestis negali būti mažesnis kaip 50,00 Lt, o įvertinus Lietuvos Respublikos CPK 82 str. numatytą indeksavimą, žyminio mokesčio dydis negali būti mažesnis nei 67,00 Lt, todėl iš atsakovės priteistina 67,00 Lt žyminio mokesčio. Ieškovo naudai priteistina (130,32 Lt × 42,14 % = 54,92 Lt) 54,92 Lt už procesinių dokumentų įteikimą atsakovei viešo paskelbimo būdu.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 246 str.2 d., 285 – 287 str. str.,-

Nutarė

23Ieškinį tenkinti dalinai.

24Priteisti iš atsakovės J. G. 500,00 Lt paskolą, 100,00 Lt kredito suteikimo mokesčio, 108,00 Lt delspinigių, 5 % metinių palūkanų už priteistą 708,00 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2010-12-21 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 67,00 Lt žyminio mokesčio, 54,92 Lt už procesinių dokumentų įteikimą atsakovui viešo paskelbimo būdu ieškovo UAB “SMScredit.lt” naudai.

25Priteisti valstybės naudai pašto išlaidų: iš atsakovės J. G. – 6,96 Lt, iš ieškovo UAB „SMScredit.lt“ – 9,55 Lt.

26Sprendimas už akių atsakovės J. G. apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas, tačiau atsakovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo turi teisę paduoti teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

27Ieškovas UAB „SMScredit.lt“ per 30 dienų šį sprendimą gali skūsti Vilniaus apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Giedrius Avinas,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškininiu reikalavimu priteisti iš... 4. Atsakovei J. G. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos... 5. Atsakovė gavusi procesinius dokumentus per teismo nustatytą terminą... 6. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 7. Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų... 8. Atsiliepimo nepateikimas laiku rodo, kad atsakovė pareikštam ieškiniui... 9. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 10. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas su atsakove 2009-03-16... 11. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 12. Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 2 d. nustatyta, kad paskolos sutartis... 13. Atsakovė sutarties nevykdė, įrodymų apie prievolių įvykdymą byloje... 14. Ieškovas atsakovei paskaičiavo 1080,00 Lt delspinigių už 180 dienų po 1 %... 15. Savo reikalavimą priteisti 1080,00 Lt delspinigių ieškovas grindžia UAB... 16. Sutinkamai su CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., jeigu netesybos yra... 17. Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, šalių... 18. Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti procesines palūkanas. Lietuvos... 19. Ieškinį tenkinant sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. iš... 20. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., jeigu ieškinys... 21. Teismas patenkino 42,14 % reikalavimų, todėl iš atsakovės ieškovo naudai... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 246 str.2 d.,... 23. Ieškinį tenkinti dalinai.... 24. Priteisti iš atsakovės J. G. 500,00 Lt paskolą, 100,00 Lt kredito suteikimo... 25. Priteisti valstybės naudai pašto išlaidų: iš atsakovės J. G. – 6,96 Lt,... 26. Sprendimas už akių atsakovės J. G. apeliacine ir kasacine tvarka... 27. Ieškovas UAB „SMScredit.lt“ per 30 dienų šį sprendimą gali skūsti...