Byla e2-101-714/2016
Dėl netesybų ir nuostolių, procesinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo, restitucijos taikymo ir pagal atsakovės UAB „Perpeta“ priešieškinį dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Jurbarko rajono apylinkės teismo teisėja Jūratė Lukšienė, sekretoriaujant Ernestai Sakalauskienei, Eglei Macijauskienei, dalyvaujant ieškovės UAB „Perpeta“ atstovui advokatui Andriui Bambalui ir atsakovės UAB „Dolesta“ atstovui Sigitui Janavičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Perpeta“ ieškinį atsakovei UAB „Dolesta“ dėl netesybų ir nuostolių, procesinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo, restitucijos taikymo ir pagal atsakovės UAB „Perpeta“ priešieškinį dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

Nustatė

2teisme 2015 12 15 buvo priimtas ieškovės UAB „Perpeta“ ieškinys atsakovei UAB „Perpeta“, kuriame ieškovė prašo priteisti jai 12 000 EUR dydžio netesybas pagal 2015 m. balandžio 28 d. statybos rangos sutarties Nr. PE 15-0401 (su 2015 m. rugpjūčio 17 d. Statybos rangos sutarties Nr. PE 15-0401 pakeitimu Nr. 1) 4.1.2 p. ir 6.9 p.; 804,55 EUR nuostolius, susijusius neteisminiu nuostolių išieškojimu iš UAB „Dolesta“; taikyti restituciją ir priteisti ieškovui 8 185,57 EUR už avansu apmokėtus, bet atsakovo neatliktus statybos rangos darbus, 8,05 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 236 EUR dydžio žyminį mokestį; 181,50 EUR dydžio išlaidas už advokato teisines paslaugas rengiant pareiškimą dėl teismo įsakymo ir kitas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovė ieškinyje nurodė, kad ieškovas ir atsakovas 2015 m. balandžio 28 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. PE 15-0401 pagal kurią Atsakovas iki 2015 m. rugsėjo 30 d. turėjo atlikti statybos rangos darbus, 2015 m. gegužės 8 d. Ieškovas Atsakovui sumokėjo 40 000 EUR avansą, Kadangi Atsakovas neturėjo pajėgumų ir galimybių įvykdyti 2015 m. balandžio 28 d. sutarties šios sutarties 4.1.2 p. nustatytais terminais 2015 m. rugsėjo 30 d., Ieškovas ir Atsakovas 2015 m. rugpjūčio 17 d. sudarė Statybos rangos sutarties Nr. PE 15-0401 pakeitimą Nr. 1 kuria darbų apimtis buvo sumažinta iki 40 000 EUR, o darbų atlikimo terminas – iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. Sutarties pakeitimo 4.1.6 p. Atsakovas įsipareigojo atlyginti visas Ieškovo išlaidas teisinei pagalbai, susijusias su nuostolių, atsiradusių Rangovui (Atsakovui) netinkamai vykdant Sutartį, ikiteisminiu ar teisminiu išieškojimu, o 6.9 p. – sumokėti 30 proc. Sutarties kainos baudą, jei Susitarimas yra pažeidžiamas iš esmės. Nepaisant sumažintos darbų kainos, Atsakovas ir toliau vengė ar nesugebėjo atlikti sulygtų darbųdėl ko ieškovas 2015 m. rugpjūčio 24 d. pateikė pretenziją dėl esminio sutarties pažeidimo, kuriame nurodė, kad atsakovui laiku neįvykdžius sutartimi prisiimtų įsipareigojimų – iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. užbaigti visus darbus, Ieškovas reikalaus 30 proc. sutarties kainos (12 000 EUR) baudos. 2015 m. rugpjūčio 25 d. ieškovas pateikė pakartotinę pretenziją, kuriojepažymėjo, kad atsakovas neatlieka sutartų darbų, neužtikrina darbuotojų buvimo ir net neturipaskirto darbų vadovo. 2015 m. rugpjūčio 31 d. ieškovas el. paštu informavo apie tai, kad 2015 m. rugsėjo 1 d. 16 val. vyks darbų priėmimas-perdavimas. Kadangi atsakovas neatvyko perduoti darbų, 2015 m. rugsėjo 1 d. ieškovas vienašališkai priėmė atsakovo atliktus darbus, kurių buvo atlikta už 31 814,43 EUR. 2015 m. rugsėjo 3 d. ieškovas pateikė atsakovui pretenziją dėl sutarties neįvykdymo, permokėtos 8 185,57 EUR sumos grąžinimo ir 12 000 EUR (30 proc. Sutarties kainos) baudos sumokėjimo. Kadangi atsakovas neturėjo piniginių lėšų įsiskolinimui padengti atsakovo prašymu ieškovas sutiko sudaryti 2015 m. spalio 13 d. susitarimą dėl plastikinių langų pristatymo, pagal kurį atsakovas įsipareigojo užsakovui iki 2015 m. lapkričio 12 d. pristatyti plastikinius langus, viso už 27 000 EUR, o ieškovas – sumokėti skirtumą tarp atsakovo skolos ir langų kainos. Tačiau 2015 m. spalio 26 d. atsakovas pareiškė ieškovui, kad plastikiniai langai dar nėra gaminami ir atsakovas neturi piniginių lėšų sumokėti 5 000 EUR avansinio garanto langų gamintojui. 2015 m. spalio 29 d. ieškovas priminė atsakovui, kad pastarasis yra skolingas Ieškovui 20 990,12 EUR ir kad tai nėra pirmas kartas, kai atsakovas netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, o griežtas terminų laikymasis yra esminė sąlyga ieškovui. Kartu ieškovas pareikalavo iki 2015 m. lapkričio 2 d. pateikti įrodymus, kad atsakovas yra pajėgus ir ruošiasi įvykdyti savo 2015 m. spalio 13 d. susitarimu dėl plastikinių langų pristatymo prisiimtus įsipareigojimus.. Atsakovas jokių įrodymų nepateikė, bet SMS žinutėmis pradėjo grasinti ieškovo vadovui fiziniu smurtu, todėl 2015 m. lapkričio 2 d. ieškovas nutraukė 2015 m. spalio 13 d. susitarimą dėl atsakovo kaltės, atsakovas pagal sutartį ieškovui šiai dienai yra skolingas 20 990,12 EUR.

4Atsakovė su ieškiniu nesutiko ir 2016-03-03 teisme buvo priimtas jos priešieškinis, kuriuo prašo teismo priteisti atsakovui UAB „Dolesta“ iš UAB „Perpeta“ 17 391,94 EUR, kurią sudaro 5 391,94 EUR skola ir 12 000 EUR delspinigiai bei 6 % metinių procesines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo priešieškinio teismui pateikimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas.

5Priešieškinyje nurodyta, kad ieškovas ir atsakovas 2015-04-28 sudarė Statybos rangos sutartį Nr. PE-0401 pagal kurią atsakovas įsipareigojo atlikti sutartyje sulygtus rangos darbus, o ieškovas įsipareigojo atsakovui sumokėti. Ieškovas pagal sutartiesnuostatas sumokėjo 40 000 EUR avansą. Tinkamai ir kokybiškai vykdant sutartį, atsakovas be pagrindo iniciavo sutarties sąlygų pakeitimą, dėl ko atsakovas gera valia sutiko pasirašyti 2015-08-17 statybos rangos sutarties pakeitimą Nr. 1), kuria darbų apimtis buvo sumažinta iki 40 000 EUR, o darbų atlikimo terminas – 2015-08-31. Nepaisant Sutarties 6.1 punkte įtvirtintos bendradarbiavimo pareigos, ieškovasją iš esmės pažeidė. Nors atsakovas tinkamai ir operatyviai vykdė sutartį, dėjo maksimalias pastangas, bendradarbiavo su ieškovu, tačiau šis tuo pačiu neatsakė. Priešingai, ieškovas įvairiais būdais trukdė atsakovui vykdyti rangos darbus, piktnaudžiavo atsakovo pasitikėjimu, sąmoningai vilkino darbų atlikimo trukmę, dėl ko atsakovas neturėjo galimybių sutartyje sulygtų darbų atlikti laiku ieškovas dėl pinigų stygiaus paruošė, nepateikė ir nematė reikalo pateikti statybų darbų projektą, nors pagal sutarties 4.1.1 punktą, tai buvo ieškovo pareiga, ieškovas aktyviais veiksmais trukdė atlikti statybos rangos darbus: savavališkai, užstūmė 300 m2 žemių sluoksnį ant atsakovo objekto. Techninių priemonių ieškojimo bei planiravimo darbų atlikimo laiko sąnaudos, atsakovo asmeninių išlaidų panaudojimas,buvo skiriamas ieškovo sudarytoms kliūtims šalinti, ieškovas neaprūpino atsakovo energijos ištekliais (elektra, vandeniu ir t.t.), t.y. pažeidė sutarties 4.2.5 punkte įtvirtintą ieškovo pareigą, 2015-09-01, t.y. likus 2 dienoms iki faktinių atsakovo darbų pabaigos, ieškovas, atvykęs su policijos pareigūnais, nutraukė atsakovo veiklą, t.y. išvarė atsakovo darbuotojus iš Sutarties objekto bei griežtai uždraudė šiems grįžti. Ieškovas iš esmės pažeidė Sutarties 6.1 punkte įtvirtintas kertinius sutarties vykdymo principus (bendradarbiavimo, kooperavimosi). Ieškovas nesileido į jokias derybas toliau vykdyti sutartį. Akivaizdu, kad tendencingi ieškovo veiksmai vedė prie kryptingų tikslų: (1) išvengti prievolės sumokėti už faktiškai atliktus darbus (45 391,94 EUR) bei (2) prisiteisti iš anksto sutartas netesybas.Būtent pačio ieškovo neteisėti ir nesąžiningi veiksmai sąlygojo neteisėtą vienašališką 2015-09-01 Sutarties nutraukimą ir ieškovo 5 391,94EURskolą atsakovui. UAB „Perpeta“ nevykdė, t.y. iš esmės pažeidėpagrindinius Sutarties vykdymo principus, neteisėtai vienašališkai nutraukė sutartį, dėl ko jam kyla prievolė atsakovui UAB „Dolesta“ atlyginti nuostolius. ieškovas per visą sutarties vykdymo laikotarpį nepateikė projekto, nors pagal sutarties 4.1.1 punktą, tai buvo ieškovo pareiga Ieškovas visą Sutarties vykdymo laikotarpį buvo pateikęs tik objekto vizualizaciją – konkrečių dydžių, matmenų nebuvo. Šiuos nuolat žadėjo pateikti rytoj. Tam, kad darbai apskritai vyktų, kiekvieną kartą darbų vadovas V. B., o vėliau, A. J., padarydavo atliekamų darbų brėžinius su matmenimis. Darbų vadovo brėžinius su konkrečiais matmenimis patikrindavo iš ieškovo pusės paskirtas techninis prižiūrėtojas, kuris priimdavo galutinius sprendimus, kaip atlikti darbus. Pasikeitus prižiūrėtojui, kas kartą keisdavosi darbų pobūdis, darbų apimtis, kadangi kiekvienas nesant Projekto dirbdavo pagal savo subjektyvų įsivaizdavimą. Ieškovas aktyviais veiksmais trukdė atlikti statybos rangos darbus. Šalia atsakovų dirbamo objekto, ieškovas statė namą. Atsakovui papildomi, sąmatoje nenumatytų ieškovo užstumtų žemių nustūmimo (planiravimo) darbų kaina – 1 500 EUR UAB „Perpeta“ 2015-09-01 vienašaliu priėmimo perdavimo aktu, tačiau nepriėmė ir neatsiskaito už žemiau nurodytus darbus: (1) elektros generatoriaus nuomos. Pagal Sutarties 4.2.5 punktą, ieškovas įsipareigojo papildomai kompensuoti atsakovo išlaidas už elektros generatoriaus nuomą, bet ne daugiau nei 15 EUR be PVM už parą. Būtent už tokią kainą elektros generatorius ir buvo nuomojamas (2x360 EUR/24 d.d. = 15 EUR)(2)laikinai suvežto grunto nuplaniravimas. Pamatų apšiltinimo iš vidaus (putų polistireno paklojimas po pamatų rostverku EPS 100, 50 mm, teptinėhidroizolioacija). Pamatų užpylimo darbai (grunto užpylimas mechanizuotu būdu). Minėtas ieškovo sukeltų kliūčių šalinimas - 300 m2 žemių sluoksnio šalinimas nuo atsakovo objekto.

6Atsiliepime į priešieškinį ieškovė prašo teismo atmesti atsakovo priešieškinį ir priteisti jos patirtas bylinėjimosi išlaidas, nurodė, kad nuo Sutarties sudarymo 2015 m.balandžio mėn. iki pat ieškovo atsakovui 2015 m. liepos 22 d. pateiktos pirmosios pretenzijosdėl vangaus darbų atlikimo t.y. 3 mėnesius atsakovas jokių pretenzijų dėl statybos darbų projekto (darbų techninio projekto) nereiškė. Atsakovas savo veiksmais patvirtino, kad toks statybos darbų projektas jam buvoperduotas, nes tiek CK 6.659 str., tiek Sutarties 4.1.8 p. jam nustatė pareigą informuoti ieškovąapie tai, kad jis neturi statybos darbų (techninio) projekto ir dėl to negali vykdyti darbų, tačiau tonepadarė, siekiant išvengti galimų ginčų šiuo klausimu ateityje ir suteikti atsakovui galimybę užbaigti bentdalį darbų buvo sudarytas 2015 m. rugpjūčio 17 d. Statybos rangos sutarties Nr. PE 150401 pakeitimas Nr. 1 Pakeitimo 3.5 p. yra aiškiainurodyta, kad „Rangovas patvirtina ir pareiškia, kad jis turi resursų Pakeitime nurodytaisterminais užbaigti Pakeitime sutartus darbus pagal jam pateiktą ir Rangovo turimą Darbųtechninį projektą, kurio pagrindu turi būti atlikti darbai“. Kartu su šiuo atsiliepimu Ieškovas pateikia teismui4 raštus (2015 m. liepos 22 d., 2015 m. liepos 23 d., 2015 m. liepos 31 d. ir 2015 m. rugpjūčio4 d.), kuriuose buvo nurodoma, jog Atsakovas netinkamai vykdo Sutartį, neužtikrina darbųatlikimo ir juose buvo atsikirsta į atsakovo pateiktus teiginius , kuriais grindžiamas irpriešieškinys. Be to, kaip galima matyti iš pakeitimo preambulės C. daliespats atsakovas patvirtino, jog „Rangovas [Atsakovas] iki šios dienos nėra įvykdęs Sutarties 8.1.p. nustatyto įsipareigojimo, yra atlikęs tik dalį darbų ir neturi pajėgumų bei galimybių iki 2015 m.rugsėjo 30 d. užbaigti Sutartyje nurodytus darbus“. Nepaisant to, kad būtent Atsakovasnesugeba įvykdyti Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, Ieškovas atsižvelgdamas į šaliųbendradarbiavimo pareigą, suteikė Atsakovui galimybę įvykdyti juos ir sudarė Pakeitimą, kurio4.1.2 p. buvo nurodyta, jog „šalys patvirtina, kad griežtas tokio nustatyto termino lakimasis yraesminė Sutarties sąlyga ir terminas negali būti pratęsiamas“. Kartu Pakeitimu Sutartis buvopapildyta 4.1.13 p., kuriame buvo nurodyta, jog Atsakovas privalo užtikrinti, jog iki 2015 m.rugpjūčio 31 d. Pakeitime nurodytus darbus atliks bent 2 Atsakovo darbuotojai. Tačiau, kadangiAtsakovas nuo pat Pakeitimo pasirašymo ir toliau nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų,Ieškovas, siekdamas bendradarbiauti su Atsakovu pateikė dar 2 raštus: 2015 m. rugpjūčio24 d. raštą (Ieškinio priedas Nr. 4) ir 2015 m. rugpjūčio 25 d. raštą (Ieškinio priedas Nr. 5).Šiuose raštuose Ieškovas nurodė, kad Atsakovas nevykdo savo įsipareigojimų, tačiau leidoIeškovui užbaigti vykdyti Sutartį Pakeitimo 4.1.2 p. nurodytais terminais, t.y. iki 2015 m.rugpjūčio 31 d. Atsakovo aiškinimas, jog Ieškovas turėjo pareigą pratęsti pasibaigusį Sutartiesįvykdymo terminą prieštarauja Sutarties esmei ir sutarčių aiškinimo taisyklėms. CK 6.189 str.1 d. yra nustatyta, jog sutartis turi jos šalims įstatymo galią. Kadangi Atsakovas netinkamaivykdė Sutartį ir tai atskirai patvirtino Pakeitime, matant, jog Atsakovas neturi pajėgumų įvykdytiSutarties, Ieškovas sutiko Pakeitimu pakeisti darbų apimtį ir darbų atlikimo terminą, atskiraiSutartyje sutariant, jog Sutartimi sulygtų darbai turi būti užbaigti iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. irkad tai yra esminė Sutarties sąlyga, bei kad terminas negali būti pratęstas. Nepaisant Ieškovo2015 m. rugpjūčio 24 d. ir rugpjūčio 25 d. raštų, Atsakovas iki pat Sutartyje nustatyto terminonesiėmė darbų ir tik pasibaigus neatnaujinamam terminui į objektą siuntė savo darbuotojus.Kadangi Sutarties įvykdymo terminas buvo pasibaigęs ir Atsakovas Sutarties galiojimo metunebuvo įvykdęs Sutarties, nesant sutartinių teisinių santykių tarp Ieškovo ir Atsakovo, Ieškovasbuvo priverstas kviesti policiją, kad iš statybos objekto pašalintų nelegaliai dirbančius asmenis. Atsakovas teigia, esą jis atliko darbų už 45 391,94 EUR ir grindžia juos 2015-08-12 atliktų darbų aktais, kurių vertė 25 427,95 EUR bei 2015-09-07 aktu, kuriame nurodyta vertė– 19 963,79 EUR. Atsakovo pateikti dokumentai neturi jokios įrodomosiosreikšmės ir yra tik Atsakovo norus atspindintis dokumentas, nes jie neatitinka nei įstatymųnustatytų reikalavimų, nei Sutarties turinio, nei Sutarties šalių valios. Ieškovas ir Atsakovas Sutarties 4.1.4 p. nustatė, kaip vykstadarbų perdavimas, t.y. darbai turi būti perduoti Ieškovo paskirtam techninę priežiūrąatliekančiam asmeniui – UAB “Statybų techninė priežiūra” (apie tai Ieškovas atskirai informavoAtsakovą dar 2015 m. rugpjūčio 4 d. raštu, priedas Nr. 19). Atsakovas niekada nepateikė jokiųaktų Sutarties 4.1.4 p. nurodyta tvarka ir Ieškovo nurodytam asmeniui. Atsakovo pateiktuose aktuose yra nurodyti darbai, kurie nėra susiję su Sutartimi irnebuvo sulygti Sutartimi. Kadangi prieš sudarant pakeitimą Atsakovas jau buvo teikęspretenzijas esą jis atliko papildomus (nors šalių ir nesulygtus) darbus, tokius kaip sklypoužpilimas ar esą dar rugpjūčio mėn. 24 d. turėjo nuomotis elektros generatorių, Pakeitimo3.5. p. buvo susitarta, jog “Rangovas patvirtina ir pareiškia, jog <...> jis neturi kitokių pretenzijųar skundų dėl Užsakovo įsipareigojimų vykdymo” (dėl ko Ieškovas sutiko nereikalauti išAtsakovo nuostolių, atsiradusių iki Pakeitimo sudarymo dienos), t.y. Atsakovas patvirtino, kadjo 2014 m. rugpjūčio 12 d. siųsti aktai yra nepriimti ir su jais nesutinkama. Atitinkamai,Pakeitimo 1.3. p. šalys susitarė, jog “Darbai apima 2015 m. balandžio 1 d. Rangovo teikto4 (5)komercinio pasiūlyme Nr. 2015-04-10/1 sąmatos eilutėse Nr. 1, 7 ir 24 nurodytus darbus,įskaitant jų mato vienetus, kiekius ir kainą”, kai bendra tokių darbų kaina kaip tik ir buvo pakeitime nurodyta 40 000 EUR suma. Įvertinus Atsakovo atliktus darbus ir apie tai iš ankstoinformavus, 2015 m. rugsėjo 1 d. CK 6.664 str. 4 d. pagrindu buvo sudarytas priėmimoperdavimoaktas, kuriuo buvo įtvirtintas Atsakovo atliktų darbų apimtisir kiekis. Kadangi tai yra galiojantis priėmimo-perdavimo aktas, sudarytas įstatymų nustatytatvarka ir Sutarties pagrindu. Atsakovo reikalavimas dėl 12 000 EUR dydžio delspinigių pažeidžia tiek protingumo irsąžiningumo kriterijus, tiek CK 6.73 str., tiek ir sutarties sąlygų dėl atsiskaitymo tvarkos. Atsakovas nepatyrė jokių nuostolių, nes iš anksto gavoavansinį mokėjimą už darbus, kurių taip ir neatliko, o reikalavimas priteisti 12 000 EURnetesybas už tariamai pavėluotą prievolę sumokėti 5 391,94 EUR prieštarauja gerai moralei irteisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams.

7Teismo posėdyje atsakovo atstovas advokatas Giedrius Baziulisnedalyvavo. Gautas prašymas bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

8Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad palaiko ieškinio reikalavimus, priešieškinį prašo atmesti, nurodė, kad viskas kilo dėl to, kad atsakovas nesugebėjo vykdyti 2015-04-28 sutarties reikalavimų. Viso sutarties kaina buvo465 850 eurai, sumokėta 40 00 eurų avansas, tačiau darbai vyko labai vangiai, tada ieškovas liepos mėnesį 22 dieną, 31 dieną rašė raštus, kodėl vangiai vyksta darbai, tada atsakovas ėmė reikšti pretenzijas, kodėl užpiltas objekte papildomas gruntas, ir neturi prisijungimo prie elektros ir vandens, bei keičia darbų vadovus, atsakovas pats turėjo pasiskirti darbų vadovą, ieškovas darbų priežiūros vadovą, statybos techniniu vadovu buvo skirtas V. B., bet jis rugpjūtį išėjo, ieškovas teiravosi kas prižiūri statybas, apie naują neinformavo, atsakovas atsikirtinėjo, kad jam nepateikti planai, po to bendrai sutarė sumažinti darbų kainą iki avanso dydžio ir nurodė iš visų sutarties darbų konkrečius darbus kuriuos atliks atsakovas, nurodė, kad atsakovas nereikš ieškovui jokių pretenzijų ir atvirkščiai, sutarė, kad sutarties terminas yra esminė sąlyga, sutarė, kad darbus atliks bent du darbuotojai, tačiau šios sąlygos vėl nesilaikė, darbai ir toliau niekas nevyko, ir į darbų perdavimą atsakovas neatvyko, ieškovas remdamasis CK normomis darbus 2015-09-01 priėmė vienašališkai, ieškovas paskaičiavo už kiek darbų padaryta t.y. 31 814,43 euro , ir kokia yra permoka t.y. 8185,57 eurai, ir šią permoką prašo grąžinti restitucijos tvarka, pagal sutarties pakeitimo Nr. 1 6.9. p. šalys buvo sutarę dėl netesybų, kurio nuo 40 000 eurų sudaro 12000 eurai, kurios atsakovas neturėjo iš ko grąžinti, ieškovas permokos reikalavo ne iš kart, nes atsakovas pažadėjo ieškovui parūpinti plastikinius langus iki 2015-11-12, o ieškovas įsipareigojo sumokėti skirtumą, 2015-11-26 ieškovas gavo raštą, kad langai negaminami nes neturi už ką avansą sumėti 5000 eurų, ieškovas kitą dieną informavo atsakovą kad jis pažeidė esminę langų pristatymo sąlygą t.y terminą, ieškovas pareikalavo, kad užtikrintų, kad laikysis sutarties, tačiau atsakovo atstovas ėmė grasinti, tada ieškovas sutartį dėl nagų nutraukė, atsakovas savo veiksmais padarė nuostolį dėl viso projekto nusikėlimo, atsakovas neginčijo 2016-09-01 darbų priėmimo perdavimo akto. Atsakovas iš ieškovo reikalauja skolos, kurią grindžia rugpjūčio mėnesio aktais, kurie neatitinka CK reikalavimų

9Atsakovo atstovas teismo posėdyje prašė ieškinį atmesti, tenkinti priešieškinį. Atsakovas nurodė, kad darbai nebuvo vykdomi dėl to, kad nebuvo pateikta projektas, darykite pagal save, iš užsakovo pusės jis pakeitė tris techninius prižiūrėtojus, kurie tik nurodydavo kaip maždaug daryti, jie geranoriškai vykdė sutartį, užsakovas iš gretimo sklypo užstūmė gruntą ant jų sklypo, jie turėjo samdyti techniką grunto sutvarkyti, neturėjo sąlygų prisijungti prie elektros, jų darbuotojai visą laiką buvo objekte, buvo likę tik 10 proc. darbų, iki rugsėjo pirmos dienos gal ir nebūtų spėję atlikti darbų tai paprašė dar penkių dienų ir būtų spėję viską baigti, rugsėjo 1 dieną su policija išvežė jų darbuotojus užsakovas iš objekto, pavėluoti penkias dienas tokiam projekte yra normalu, darbų priėmimo aktą pats ieškovas surašė jie nesutinka, dėl langų jie geranoriškai sutarė kad ieškas su tiekėju tiesiogiai bendradarbiaus, jie patys samdėsi subrangovus, generatorių, sunkiąją techniką, jie darbų atliko apie 17000 eurų, bet jau nieko iš užsakovų nereikalavo, antra sutartimi sutarė, kad darbų vertė bus 40000 eurai, resursų jie turėjo, ir žmonių po Baltrūno paskyrė statybos darbų vadovu Jocį, į darbų priėmimą neatvyko, nes galbūt buvo kitam, objekte, nėra rašytinių įrodymų patvirtinančių įrodymus kad ieškovas pakeitė prižiūrėtojus, tai gali patvirtinti liudytojai, bendravo telefonais ir elektroniniais laiškais, mini kad darbų yra atlikta daugiau, negu užfiksavo dokumentuose, ieškovas dokumentus surašė ne objekte, o savo kabinetuose, apie rugpjūčio 25 dienos buvo likę 10 procentų darbų, jis tarėsi telefonu apie darbų termino pratęsimą, 1200 eurų netesybos yra nesąmoniningos, darbų galėjo nebaigti dėl blogų oro sąlygų, dėl sąmatoj nurodytų papildomų darbų, polisterolio dėjimo, apie tai kad laiku nebaigs darbų pranešė telefonu, projekto jie neturėjo, 2015-08-17 akte užfiksuota, kad turi projektą, dėl apmokėjimo už papildomus darbus tarėsi žodžiu, ieškovas ant akto parašė darbų už 31 tūkst., o jie užfiksavo už 38 tūkst. Eurų, pamatų apšiltinimas iš vidaus pasirašant sutartį tiksliai aptartas nebuvo, vėliau gal po mėnesio sutarė, kad dės dar į apačią putų polisterolį, gruntą nustūmė iki 17 dienos, dar sutarė kad ieškovas apmokės už genaratorių, pakildomų darbų kainą grindžia savo pateiktais darbų atliko aktais, delspinigius skaičiuoja nuo balandžio už darbo užmokestį už patirtus nuostolius, aktus surašė pagal darbų vadovo pateiktus duomenis.

10Ieškinystenkintinas pilnai, priešiekinis atmestinas.

11Dėl ieškinio reikalavimų.

12Abi šalys juridiniai asmenys, siekiantys pelno iš veiklos, susijusios su statybos ranga. Darytina išvada, kad sutartis dėl statybos darbų sudarė lygiaverčiai partneriai. Civiliniai santykiai, atsirandantys tarp šalių statybos rangos sutarties pagrindu, prilygintini verslo santykiams, o sandoris laikytinas komerciniu. Nėra pagrindo manyti, kad sutarties sąlygos buvo vienos ar kitos šalies primestos kitai šaliai, neaiškios ar nesuprantamos. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai, bei nustatytais terminais pagal įstatymus ar sutarties nurodymus.

13Iš bylosmedžiagos nustatyta, kad2015-04-28 šalys sudarė Statybos rangos sutartį Nr. 15-0401, kurioje numatyta statybos darbų kaina 465 850,00 eurai, darbų terminas numatytas iki 2015-09-30, numatyta 40 000 eurai avanso suma, 2015 08 17 buvo pasirašytas Statybos rangos sutarties Nr. PE 15-0401 pakeitimas Nr. 1, pagal kurią UAB „Dolesta“ įsipareigojo savo jėgomis ir rizika atlikti statybos darbų už 40 000,00 Eur (sutarties kaina) iki 2015 08 31 d., pasirašant priėmimo – perdavimo aktą, UAB „Dolesta“, direktoriaus Sigito Janavičiaus asmenyje, patvirtino ir pareiškė, kad turi resursų pakeitime nurodytais terminais užbaigti sutartus darbus, ir neturi jokių kitokių pretenzijų ar skundų UAB „Perpeta“ dėl įsipareigojimų vykdymo, savo ruožtu UAB „Perpeta“ pareiškė, kad nereikalaus iš UAB „Dolesta“ nuostolių, atsiradusių iki sutarties pakeitimo pasirašymo dienos, atlyginimo, 2015-09-01 UAB „Perpeta“ direktorius M. V. pasirašė atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 1, jame nurodyta, kad UAB „Dolesta“ neatvyko perduoti darbų, aktas remiantis Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos CK 6.694 str. pasirašytas vienašališkai, 2015-08-31 ieškovas siuntė atsakovui pranešimą Nr. S-65, kad 2015-09-01 16 val. bus vykdomas atliktų darbų priėmimas, pagal atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą Nr. 1 2015 09 01 buvo atlikta darbų už 31 814,43 Eur. Pagal sąmatą Nr. 2015-10-31/1 užsakymą Nr. JD15/00396 pirkėjas UAB „Perpeta“ pardavėjas UAB „Dolesta“ langų sumontavimas įvertintas 27000 eurai su PVM, 2015-10-29 ieškovo pranešime atsakovui, nurodyta, kad rangovas įsipareigojo per 30 dienų nuo sąmatos pasirašymo t.y. iki 2015-11-12 pristatyti langus į objektą , užsakymo kaina 27000 eurai, 2015-10-26 UAB „Dolesta“ pateikė užsakovui pranešimą kur nurodė, kad neturi galimybės sumokėti už langus gamintojui prašo pervesti 5000 eurų avansą, 2015-10-28 rangovas pateikė papildomą pranešimą, kad langų pristatymas nusikelia dar vienai savaitei, ieškovas atmetė tokius prašymus, 2015-10-13 langų užsakymas Nr. JD15/00396 ieškovo buvo nutrauktas dėl esminio pažeidimo, 2015-08-25 ieškovas pranešimu pareikalavo 12000 eurų baudos sumokėjimo, 2015-09-03 ieškovas vėl siuntė atsakovui pranešimą dėl permokos ir baudos sumokėjimo, 2015-07-30 atsakovo pranešime ieškovui nurodyta dėl galimo sutarties nutraukimo, nes iki šios dienos nepateikta elektros ir vandens prisijungimo taškai, kaitalioja techninius prižiūrėtojus vadovus, nepateikė techninio projekto. 2015-09-03 atsakovo pranešime, nurodyta, kad iki šiol trukdoma jiems dirbti, jiems nenurodoma dėl pamatų apšiltinimo, darbus įsipareigoja baigti iki 2015-09-10, iš objekto užsakovas išvijo subrangovus, 2015-07-22 atsakyme į pretenziją nurodyta, kad iki šios dienos atsakovui nepateiktas projekto, daug laiko užėmė 12 d. žemės planiravimo darbai, nes užsakovas užpylė 300 m3 grunto ant jų statomo sklypo, užsakovas lig šiol nepateikė elektros ir vandens prisijungimo taškų, darbus trukdė taip pat oro sąlygos, 2015-09-07 atsakovas surašė atliktų darbų aktą, 2015-11-02 atsakovas ieškovui už atliktus darbus išrašė PVM sąskaitą faktūrą 45391,94 eurų sumai, 2015-08-21 surašytas atsakovo atliktų darbų aktas, 2015-08-25atsovovo pranešime nurodyta, kad 2015-08-24 nebuvo objekte darbuotojų, nes jie buvo išsiųsti statybinių medžiagų pirkimui, 2016-03-02 Vilniaus apskrities Vyriausiojo Policijos komisariato Vilniaus Miesto ketvirtojo policijos komisariato rašte nurodyta, kad 2015-09-04 registruotas UAB „Perpeta“ direktoriaus pranešimas dėl statybvietėje esančių pašalinių asmenų. Byloje yra pateikta komercinis pasiūlymas iš kurio matyti, visi darbai kurie turėjo būti atlikti pagal pirminę sutartį.

14CK6.681 straipsnio 1 dalyje statybos rangos sutartis apibrėžta kaip sutartis, kuria rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal atsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas – sudaryti rangovui būtinas darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą.

15Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų, nustatyta, kad 2015-04-28 šalys sudarė Statybos rangos sutartis Nr. 15-0401, kurioje numatyta darbų kaina 465850 eurai, darbų terminas numatytas iki 2015-09-30, numatyta 40 000 eurai avanso suma. Dėl šios sumos perdavimo atsakovui byloje ginčo nėra. Kadangi atsakovas laiku ir tinkamai nevykdė, sutarties sąlygų ir ieškovui matant , kad visi pagal sutartį sulygti darbai nebus laiku atlikti šalys geranoriškai laisva valia 2015-08-17 pasirašė statybos rangos sutarties Nr. PE15-0401 pakeitimą Nr. 1, kuriuo sutarė dėl konkrečių darbų atliko, galutinė sutarties kaina buvo nustatyta 40000 eur, esmine sutarties sąlyga šalys sutarė laikyti darbų atlikimo terminą iki 2015-08-31, šio pakeitimo 3.5. p. atsakovas patvirtino, kad neturi jokių kitokių pretenzijų ar skundų dėl užsakovo įsipareigojimų vykdymo. Pakeitimo 4.1.2. p. atsakovas įsipareigojo darbus baigti iki 2015-08-31 pasirašant darbų už 31814,43 eurus priėmimo perdavimo aktą , tačiau 2015-09-01 UAB „Perpeta“ direktorius M. V. pasirašė atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 1, jame nurodyta, kad UAB „Dolesta“ neatvyko perduoti darbų, aktas pasirašytas vienašališkai, 2015-08-31 ieškovas siuntė atsakovui pranešimą, kad 2015-09-01 16 val. bus vykdomas atliktų darbų priėmimas. Kai statybos darbų atlikimas yra rangovo verslas, tai jo atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą yra be kaltės (CK6.256 straipsnio 4 dalis). Tokia nuostata pagrindžiama tuo, kad rangovas, specializuodamasis statybos darbų srityje, užsiimdamas ūkine-komercine veikla, kurios tikslas – pelno siekimas, privalo turėti darbų atlikimui būtinus įgūdžius ir žinias, gerai žinoti savo teises bei pareigas ir veikia savo rizika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje bylojeNr. 3K-3-530/2007; 2014 m. vasario 5 d. nutartis, priimta civilinėje bylojeNr. 3K-3-3/2014; kt.).Teismas iš jam pateiktų įrodymų visumos ir šalių atstovų paaiškinimų daro išvadą, kad atsakovas būdamas verslininkas, turintis ne vieną statybų objektą elgėsi nepakankamai apdairiai ir rūpestingai, pats dėl savo kaltės tinkamai neįvykdė nei sutarties nei jos pakeitimo sąlygų, laiku ir tinkamai neatliko visų šalių sulygtų darbų, dėl papildomų kaip jis teigia atliktų darbų nesurašydamas jokių abipusių šalių patvirtintų dokumentų, todėl atsakovas teisėtai, paskaičiavo jam 8 185,57 EUR permoką. Šios bylos atveju taikytina restitucija piniginiu ekvivalentu, kadangi atsakovas turi grąžinti tai, ką neteisėtai yra gavęs iš ieškovo, t. y. turi grąžinti nepagrįstai gautas lėšas8 185,57 EUR.

16Šalys 2015-08-17 statybos rangos sutarties Nr. PE15-0401 pakeitimo Nr. 1 6.9. punkte numatė, kad šalis padariusi esminį sutarties pažeidimą moka 30 proc. sutarties kainos baudą, kadangi atsakovas pažeidė, šio pakeitimo 4.1.2. punktą, todėl šis ieškovo reikalavimas laikytinas pagrįstu ir yra tenkintinas.

17Taip pat ieškovas prašė priteisti iš atstovo 8,05 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, kadangi Atsakovas nevykdė iš komercinio sandorio kylančios prievolės, procesinės palūkanosturi būti skaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagalkomercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą. Pagal šio įstatymo 2 str. 5 d. palūkanųnorma paskaičiuojama 8 procentiniais punktais padidinus vėliausią pagrindinę palūkanų Europoscentrinio banko refinansavimo operacijai taikomą fiksuotąją normą. Kadangi vėliausia EuroposCentrinio banko skelbiama fiksuotoji palūkanų norma yra lygi 0,05 proc.1, todėl, vadovaujantisšio įstatymo 3 str. 2 d., ir LR 6.210 str. 2 d. CK iš atsakovo priteistina 8,05 procentų dydžio metines palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme 2015-11-09 iki sprendimo visiško įvykdymo

18Atsakovas sutarties pakeitimo Nr. 1 4.1.6. p. įsipareigojo atlyginti ieškovui visas jo patirtas išlaidas teisinei pagalbai, susijusias su nuostolių atsiradusių rangovui netinkamai vykdant sutartį ikiteisminiu ir teisminiu išieškojimu, todėl iš atsakovo priteisina ieškovo prašoma suma 804,55 eurai susiję su neteisminiu nuostolių išieškojimu.

19Dėl priešieškinio reikalavimų Atsakovas UAB „Dolesta“ priešieškiniu prašo 5391,64 eurų skolos ir 12000 eurų delspinigių bei 6 proc, procesinių palūkanų. 5391,64 eurų sumą apskaičiuoja imdamas skirtumą tarp faktiškai atsakovo nurodomų atliktų darbų kainos ir ieškovo sumokėto avanso 40000 eurų, kadangi pagal įstatymo nuostatas ir formuojamą teismų praktiką, tam, kad būtų galima konstatuoti atsiradus užsakovo pareigą sumokėti rangovui už atliktus statybos rangos darbus, turi būti nustatytas tinkamo atliktų darbų perdavimo ir priėmimo faktas: įstatyme įtvirtinta forma fiksuota situacija dėl rangovo aiškios valios perduoti konkrečius apibrėžtus darbus ir tinkamo užsakovo informavimo apie tai, užsakovo valia priimti darbus arba atsisakymo juos priimti priežastys. Šis faktas fiksuojamas rašytiniu darbų perdavimo–priėmimo aktu, pasirašytu abiejų šalių arba vienos iš jų vienašališkai. Iš 2015-04-28 statybos rangos sutarties Nr. PE15-0401 4.1.2. punkte matyti, kad tarp šalių turi būti pasirašytas su užsakovu atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas, tai taip pat pakartota 2015-08-17 statybos rangos sutarties pakeitimo Nr. 1. 4.1.2. punkte, iš šalių paaiškinimo ir raštinių įrodymų teismas daro išvadą, apie suderintą šalių valią užsakovės pareigos sumokėti už darbus atsiradimą sieti su tam tikrus reikalavimus atitinkančio statybos darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymu. Teismas remdamasis byloje ištirtais įrodymais daro išvadą, kad byloje nėra pateikta dokumentų atitinkančių šalių sutartyje užfiksuotą valią ir CK 6.649 str. numatytus reikalavimus, kurių pagrindu būtų galima reikalauti iš ieškovo atlyginimo už papildomai atliktus darbus.Pažymėtina, kad įstatymo, teismų praktikos ir šalių sutarties 5.3. punkto dėl darbų apmokėjimo po atitinkamo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo nereikėtų absoliutinti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad, nesant darbų perdavimo–priėmimo akto, gali kilti darbų atlikimo laiko, kokybės ir kitų klausimų, tačiau vien šio akto nepateikimas byloje nepaneigia užsakovo teisės į atlyginimą už atliktus darbus, jei darbų perdavimą galima nustatyti kitais įrodymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Gembės statyba“ v. UAB „Filipopolis“, bylos Nr. 3K-3-423/2011). Rašytinio susitarimo dėl papildomų darbųnėra, pareiga įrodyti papildomai atliktus ar ieškovės užsakytus darbus tenka atsakovei UAB „Dolesta“. Be to šalys, pasirašydamos 2015 08 17 susitarimą dėl sutarties pakeitimo, susitarė, kad neturi viena kitai jokių pretenzijų dėl įsipareigojimų vykdymo. Byloje surinkti rašytiniai įrodymai ir šalių paaiškinimai, nepagrindžia UAB „Dolesta“ atstovo nurodytų aplinkybių dėl papildomai atliktų statybos darbų. Įvertinus visumą byloje esančių įrodymų, pačių šalių atstovų paaiškinimus daro išvadą, kad byloje nėra vienareikšmiškų įrodymų pagrindžiančių, kad atsakovė būtų suderinusi su ieškove kokius nors papildomus darbus, jų atlikimo terminus, jų kainą bei atsikaitymo už juos tvarką, kad būtų tinkamai informavęs užsakovą apie darbų baigtį ir apie 2015-09-07, 2015-08-12 atliktų darbų aktų pasirašymą, todėl teismas šių vienašalių atsakovo direktoriaus pasirašytų aktų nelaiko tinkamais įrodymais pagrindžiančiais priešieškinio reikalavimą dėl skolos priteisimo, ir nesant kitų patikimų įrodymų byloje šis reikalavimas yra atmestinas. Taip pat priešieškinyje ir teismo posėdžio metu atsakovas nenurodė teismui aplinkybių ir nepateikė įrodymų pagrindžiančių reikalavimus dėl 12000 eurų delspinigių bei 6 proc, procesinių palūkanų iš ieškovo priteisimo, todėl ir šie priešieškinio reikalavimai yra atmestini kaip neįrodyti.

20Dėl bylinėjimosi išlaidų

21Kadangi ieškinys yra tenkintinas pilnai, o priešieškinis atmestinas, todėl remiantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 93 str. 1 d. iš atstovo ieškovui priteistina jo patirtos bylinėjimosi išlaidos 471 eurai žyminio mokesčio, 181,50 eurai už pareiškimą dėl teismo įsakymo parengimą, 549,95 atsiliepimo į priešieškinį išlaidas, 509,57 už atstovavimą ir pasirengimą 2016-03-30 teismo posėdyje, 427,74 eurai už ieškinio parengimą, už atskiruosius skundus 549.95 eur, už pasirengimą ir atstovavimą 2016-05-05 teismo posėdyje 564,02 viso 2782,73 eurai advokato pagalbos viso proceso metu.

22Taip pat atsakovui 2016-03-03 Jurbarko rajono apylinkės teismo nutartimi buvo atidėtas 391,00 eurų žyminio mokesčio paduodant priešieškinį sumokėjimas, kadangi priešieškinis yra atmestinas, o ieškinys tenkintinas, iš atsakovo priteistinas žyminis mokestis valstybei.

23Teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės lieka galioti iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259str., teismas

Nutarė

25ieškinį tenkinti visiškai.

26Priešieškinį atmesti.

27Priteisti iš atsakovės UAB „Dolesta“, į.k. 303364916, ieškovei UAB „Perpeta“, į.k. 303228439, 12000 EUR (dvylika tūkstančių eurų) netesybų, 804,55 Eur (aštuonis šimtus keturis eurus 55 ct) nuostolių susijusių su neteisminiu nuostolių išieškojimu, 8185,57 eur (aštuonis tūkstančius vieną šimtą aštuoniasdešimt penkis eurus) už neatliktus statybos darbus, 471 eurus žyminio mokesčio, 2782,73 eurus teisinės pagalbos išlaidų.

28Priteisti iš atsakovėsUAB „Dolesta“, į.k. 303364916 valstybės naudai391,00 eurų žyminį mokestį.

29Žyminis mokestis turi būti sumokėtas VMI pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT 247300010112394300 AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

30Teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės lieka galioti iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

31Sprendimas per trisdešimt dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Jurbarko rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Jurbarko rajono apylinkės teismo teisėja Jūratė Lukšienė, sekretoriaujant... 2. teisme 2015 12 15 buvo priimtas ieškovės UAB „Perpeta“ ieškinys... 3. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad ieškovas ir atsakovas 2015 m. balandžio 28... 4. Atsakovė su ieškiniu nesutiko ir 2016-03-03 teisme buvo priimtas jos... 5. Priešieškinyje nurodyta, kad ieškovas ir atsakovas 2015-04-28 sudarė... 6. Atsiliepime į priešieškinį ieškovė prašo teismo atmesti atsakovo... 7. Teismo posėdyje atsakovo atstovas advokatas Giedrius Baziulisnedalyvavo.... 8. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad palaiko ieškinio... 9. Atsakovo atstovas teismo posėdyje prašė ieškinį atmesti, tenkinti... 10. Ieškinystenkintinas pilnai, priešiekinis atmestinas.... 11. Dėl ieškinio reikalavimų.... 12. Abi šalys juridiniai asmenys, siekiantys pelno iš veiklos, susijusios su... 13. Iš bylosmedžiagos nustatyta, kad2015-04-28 šalys sudarė Statybos rangos... 14. CK6.681 straipsnio 1 dalyje statybos rangos sutartis apibrėžta kaip sutartis,... 15. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų, nustatyta, kad 2015-04-28 šalys... 16. Šalys 2015-08-17 statybos rangos sutarties Nr. PE15-0401 pakeitimo Nr. 1 6.9.... 17. Taip pat ieškovas prašė priteisti iš atstovo 8,05 procentų metines... 18. Atsakovas sutarties pakeitimo Nr. 1 4.1.6. p. įsipareigojo atlyginti ieškovui... 19. Dėl priešieškinio reikalavimų Atsakovas UAB „Dolesta“ priešieškiniu... 20. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 21. Kadangi ieškinys yra tenkintinas pilnai, o priešieškinis atmestinas, todėl... 22. Taip pat atsakovui 2016-03-03 Jurbarko rajono apylinkės teismo nutartimi buvo... 23. Teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės lieka galioti iki visiško... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259str., teismas... 25. ieškinį tenkinti visiškai.... 26. Priešieškinį atmesti.... 27. Priteisti iš atsakovės UAB „Dolesta“, į.k. 303364916, ieškovei UAB... 28. Priteisti iš atsakovėsUAB „Dolesta“, į.k. 303364916 valstybės... 29. Žyminis mokestis turi būti sumokėtas VMI pajamų surenkamąją sąskaitą... 30. Teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės lieka galioti iki visiško... 31. Sprendimas per trisdešimt dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas...