Byla e2-989-724/2017
Dėl skolos priteisimo

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Giedrius Avinas rašytinio proceso tvarka, priimdamas sprendimą už akių, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „BnP finance“ ieškinį atsakovui M. Č. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriame nurodė, kad tarp UAB „Finverta“ ir atsakovo M. Č. 2009-08-18 buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 86,89 Eur kreditas 28 dienų terminui. Atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą bei sumokėti 24,33 Eur kredito mokestį, tačiau savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė. 2017-02-13 tarp pradinio kreditoriaus ir ieškovo buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis, kuria pradinis kreditorius perleido ieškovui reikalavimo teises į pradiniam kreditoriui skolingus asmenis. Ieškovas apie reikalavimo teisių perleidimą atsakovą informavo registruotu paštu išsiųstu pranešimu. Nurodo, jog atsakovas sutartinių įsipareigojimų ieškovui neįvykdė. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 86,89 Eur negrąžinto kredito, 24,33 Eur kredito mokesčio, 951,45 Eur palūkanų, 10,01 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka (asmeniškai) paskelbimo būdu. Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad 2009-08-18 tarp pradinio kreditoriaus UAB „Finverta“ ir atsakovo M. Č. buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis (toliau – Sutartis) pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 86,89 Eur kreditas 28 dienų terminui. Atsakovas įsipareigojo nustatytu terminu grąžinti kreditą bei sumokėti 24,33 Eur dydžio kredito mokestį. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2017-02-13 tarp pradinio kreditoriaus UAB „Finverta“ ir ieškovo buvo sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartis, kuria vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalimi pradinis kreditorius perleido ieškovui reikalavimo teises, kylančias iš Sutarties į atsakovo įsiskolinimą. Ieškovas nurodo, kad atsakovas liko skolingas ieškovui 86,89 Eur negrąžinto kredito ir 24,33 Eur nesumokėto kredito mokesčio. Duomenų apie tai, kad atsakovas su ieškovu visiškai atsiskaitė, byloje nepateikta (CPK 178 straipsnis).

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.881 straipsnį kredito gavėjas privalo grąžinti kreditoriui gautą sumą ir mokėti palūkanas. Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu (CK 6.886 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovas su ieškovu visiškai atsiskaitė, taip pat į tai, jog atsakovas savo prievolės neginčija (CPK 12 straipsnis), vadovaujantis CK 6.38 straipsniu, 6.189 straipsnio 1 dalimi, 6.210 straipsniu, 6.256 straipsnio 1 dalimi, 6.886 straipsnio 1 dalimi, ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 86,89 Eur negrąžinto kredito ir 24,33 Eur nesumokėto kredito mokesčio.

8Pagal CK 6.256 straipsnio 2 d., asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 10,01 Eur delspinigių už netinkamą prievolės vykdymą. Sutarties 6.1 punktu šalus susitarė, kad atsakovui uždelsus sumokėti mokėjimus, atsakovas įsipareigoja mokėti kreditoriui 2 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėto Kredito sumos. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, jog pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui gali būti taikomos 0,05 % pradelstos sumokėti sumos dydžio netesybos už kiekvieną pradelstą dieną, o tokios netesybos skaičiuojamos 180 dienų. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 0,05 proc. dydžio netesybas už 180 dienų. Remiantis tuo, kas išdėstyta, iš atsakovo priteistina iš atsakovo priteistina 7,82 Eur delspinigių nuo kredito sumos (86,89 x 0,05 proc. x 180).

9Ieškovas prašo priteisti 951,45 Eur dydžio palūkanas po kredito grąžinimo termino, kurios yra paskaičiuotos už 1095 dienas taikant sutartyje numatytą 365 proc. metinę palūkanų normą.

10Teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti palūkanų dydžio, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, tai kad šalių sudaryta vartojimo kredito sutartis yra tipinė vienašališkai nevienkartiniam naudojimui parengta vartojimo sutartis. Atsakovas, sudarydamas sutartį, buvo silpnesnioji sutarties šalis, minėtą sutartį sudarė prisijungimo būdu, yra vartotojas todėl jo interesus gina valstybė (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalis). Pažymėtina, kad norminiuose teisės aktuose bei teismų praktikoje plėtojama padidinta (prioritetinė) vartotojų teisių ir teisėtų interesų apsauga. Taigi ji turi būti teismo ex officio taikoma nagrinėjant bylas, kuriose viena iš šalių yra vartotojas. Teismo teisė, o tuo pačiu ir pareiga yra kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Vertindamas, ar netesybos yra „aiškiai per didelės“ arba „aiškiai neprotingos“, konkrečią bylą nagrinėjantis teismas turi atsižvelgti į nagrinėjamos bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remtis teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis Nr. 3K-7-304/2007, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 22 d. nutartis Nr. 2A-384/2008). Svarbu pažymėti ir tai, jog Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje netoleruojamos neprotingai didelės, lupikiškos netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-11-10 nutartis, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-562/2008; 2009-09-30 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010-11-02. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-409 ir kt.). Teismas atsižvelgia ir į tą aplinkybę, kad byloje nėra duomenų, jog pirminis kreditorius ėmėsi veiksmų siekdamas sutartų palūkanų išieškojimo, o šiuo konkrečiu atveju pirminio kreditoriaus neveikimas ženkliai didino palūkanų dydį ir sudarė sąlygas neteisėtai pasipelnyti iš atsakovo. Dėl to darytina išvada, kad prašomos priteisti sutartinės palūkanos yra nepagrįstai didelės, pažeidžia nurodytoje teisės normoje nustatytą minimalų vartotojų teisių apsaugos standartą, todėl mažintinos. Teismas mano, jog priteisiant iš atsakovo 100,00 Eur palūkanas bus išlaikyta tiek ieškovo tiek atsakovo interesų pusiausvyra, nebus pažeisti sąžiningumo ir protingumo principai (CK 6.37 straipsnio 3 dalis). Esant šioms aplinkybėms, ieškovui priteistina 100,00 Eur palūkanų. Likusioje dalyje ieškovo reikalavimas atmestinas.

11Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 219,04 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017-05-09 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

12Ieškovas byloje patyrė 24,00 Eur žyminio mokesčio išlaidų bei 121,00 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, iš viso – 145,00 Eur bylinėjimosi išlaidų. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (patenkinta 20,4 proc. ieškinio reikalavimų), ieškovui iš atsakovo priteistinos 29,60 Eur bylinėjimosi išlaidos (145,00 Eur x 11,3 proc.) (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1 dalis bei 98 straipsnio 1 dalis).

13Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, kadangi neviršija minimalaus 3,00 Eur dydžio (LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2014-09-23 įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 straipsnis).

14Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279, 285-288, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti ieškovui AB „BnP Finance“, įmonės kodas 302447985, iš atsakovo M. Č., asmens kodas ( - ) 86,89 Eur (aštuoniasdešimt šeši eurai 89 ct) negrąžinto kredito, 24,33 Eur (dvidešimt keturi eurai 47 ct) kredito mokesčio, 100,00 Eur (vienas šimtas eurų 00 ct) palūkanų, 7,82 Eur (septyni eurai 82 ct) delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 219,04 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017-05-09 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 29,60 Eur (dvidešimt devyni eurai 60 ct) bylinėjimosi išlaidų.

17Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

18Apie priimtą sprendimą už akių atsakovą papildomai informuoti viešo paskelbimo būdu.

19Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

20Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

21Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant per Visagino miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Giedrius Avinas rašytinio proceso... 2. ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriame nurodė, kad tarp UAB... 3. Atsakovui ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 5. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad 2009-08-18 tarp pradinio... 7. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.881 straipsnį... 8. Pagal CK 6.256 straipsnio 2 d., asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo... 9. Ieškovas prašo priteisti 951,45 Eur dydžio palūkanas po kredito grąžinimo... 10. Teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti palūkanų dydžio,... 11. Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui... 12. Ieškovas byloje patyrė 24,00 Eur žyminio mokesčio išlaidų bei 121,00 Eur... 13. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos,... 14. Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279, 285-288, 307 straipsniais,... 15. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 16. Priteisti ieškovui AB „BnP Finance“, įmonės kodas 302447985, iš... 17. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 18. Apie priimtą sprendimą už akių atsakovą papildomai informuoti viešo... 19. Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo... 20. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 21. Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Panevėžio apygardos...