Byla 2-803-254/2010
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Dalė Burdulienė, sekretoriaujant Ingai Kalkauskaitei, dalyvaujant ieškovui R. Ž., jo atstovui advokatui Gintarui Dabkevičiui, atsakovei R. T., jos atstovei advokatei Jūratei Matonienei, trečiajam asmeniui L. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. Ž. ieškinį atsakovei R. T., tretysis asmuo L. K., dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas prašė priteisti iš atsakovės, priėmusios skolininko R. T. palikimą, 137 443 Lt skolos ir 14 843,84 Lt delspinigių, taip pat 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Paaiškino, kad 2009-06-30 su trečiuoju asmeniu buvo sudaryta Reikalavimo teisės perleidimo sutartis, kuria tretysis asmuo perleido kreditorinį reikalavimą pagal jo su R. T., mirusiu 2009-08-18, sudarytą 2004-01-15 paskolos sutartį, pagal kurią jis suteikė 137 443,00 Lt paskolą. Trečiajam asmeniui ieškovas jau įvykdė atsakovo prievolę. Apie reikalavimo teisės perleidimą tretysis asmuo R. T. pranešė 2009-07-01 registruotu paštu. Atsakovas skolos negrąžino, todėl ji priteistina kartu su delspinigiais, numatytais paskolos sutarties 6 p. 3 d. Ieškovo atstovas prašė remtis aplinkybėmis, kurias nurodė pats R. T. atsiliepime. Jame nebuvo nurodyta dėl pinigų pervedimo į trečiojo asmens sąskaitą kaip paskolos grąžinimo. Be to, paskolos sutarties originalas yra pas ieškovą, todėl pagal sutarties 9 p. sutartis nėra įvykdyta.

3Atsakovė prašė ieškinį atmesti. Atsiliepime pradinis skolininkas R. T. nurodė, kad skolą pagal 2004-01-15 paskolos sutartį grąžino pradiniam kreditoriui, kuris 2009-02-22 raštu patvirtino neturintis pretenzijų. Atsakovės atstovė paaiškino, kad pradinis skolininkas pats jai nurodė, jog tretysis asmuo negražina paskolos sutarties originalo, todėl ši aplinkybė buvo pagrindu R. T. 2009-02-22 išreikalauti patvirtinimą raštu, kad pretenzijų dėl paskolos, kurią jis yra gražinęs, neturi. Šį raštelį skolininkas labai saugojo, net perdavė saugoti advokatei, kadangi jautė grėsmę, jog jį gali atimti. Be to, atsakovė pateikė sąskaitos išrašus, kurie patvirtina dalies - 28 843 Lt paskolos grąžinimą pervedimais. Kad paskola galėjo būti grąžinta pilnai leidžia spręsti ir paskutinis 2004-06-03 pavedimas dėl jo skaičiaus, sutampančio su paskolos sumos pabaiga (143 Lt.). L. K. atsakovė laikė nesąžiningu, nes jis perleido jau neegzistuojančią teisę, be to, savo paaiškinimuose buvo nenuoseklus, priklausomai nuo gautų įrodymų keitė savo paaiškinimus, visai nutylėjo pinigų grąžinimą pervedimais. Atsakovė mano, kad paskolos sutartis ir jos dydis galėjo patvirtinti kažkokius ją sudariusių asmenų tarpusavio santykius, galimai bendro verslo, kai R. T. dalis buvo įvertinta ir įforminta paskola, nors realiai nesuteikta.

4Tretysis asmuo prašė ieškinį tenkinti. Paaiškino, kad ieškovui perleido galiojantį reikalavimą, o atsakovo pateiktas raštelis dėl pretenzijų jam neturėjimo yra suklastotas, vietoje skaičiaus „7“ (liepos mėn.), įrašytas skaičius „2“ (vasario mėn.). Ekspertizei nustačius priešingai, tretysis asmuo paaiškino, kad tas raštelis galėjo būti parašytas ant didesnio formato lapo, todėl jame galėjo būti ir kitų žinių, kurios paneigtų pirminį tekstą. Dėl aplinkybių, susijusių su paskolos grąžinimu pavedimais paaiškino, kad jis netikrino savo sąskaitos ir jam nebuvo žinomos aplinkybės, kad pervedant pinigus, pavedimuose nurodyta apie paskolos grąžinimą. Kitų paskolų tretysis asmuo R. T. nebuvo suteikęs, tačiau jis konvertuodavo palankiu kursu JAV dol. į litus pagal pastarojo prašymą, todėl pavedimai galėjo tą patvirtinti.

5Ieškinys atmestinas.

6Nustatyta, kad 2004-01-15 tretysis asmuo L. K. ir R. T. sudarė paskolos sutartį, pagal kurią R. T. buvo suteikta 137 443,00 Lt. paskola, kurią turėjo grąžinti iki 2004-03-30 (b.l. 6). R. T. 2009-08-18 mirė (b.l. 36), jo palikimą priėmė atsakovė R. T. (b.l. 60-62).

7Ieškovas 2009-06-30 Reikalavimo teisės perleidimo sutartimi (b.l. 7) perėmė iš trečiojo asmens L. K. reikalavimo teisę į 137 443 Lt paskolą pagal pirmiau paminėtą paskolos sutartį. Byloje yra 2009-07-01 pranešimas R. T. apie reikalavimo teisės perleidimą, išsiųstas adresu ( - ) (b.l. 8).

8Pagal paskolos sutarties 9 punktą, paskolos sutartis sudaryta dviems egzemplioriais, po vieną šalims. Paskolos gavėjui tinkamai įvykdžius sutartį, antrasis sutarties egzempliorius, kuris yra pas paskolos davėją, perduodamas paskolos gavėjui. Abiejų sutarties egzempliorių buvimas pas paskolos gavėją yra vienas iš įrodymų, kad paskola grąžinta. Ieškovas laiko, kad paskolos sutarties egzemplioriaus buvimas pas jį reiškia, jog sutartis neįvykdyta.

9Atsakovė pateikė teismui 2009-02-22 raštelį (b.l. 31, 147), kuriame nurodyta, kad „L. K. dėl 2004-01-15 paskolos sutarties R. T. finansinių pretenzijų neturiu ir neturėsiu“. Tretysis asmuo patvirtino, kad šį raštelį surašė savo ranka, tačiau paaiškino, kad mėnuo „07“ (liepos mėn.) buvo be jo žinios ištaisyta į „02“ (vasario mėn.). Šiai aplinkybei ištirti Kauno apygardos teismo 2010-06-03 nutartimi buvo paskirta dokumentinė ekspertizė, kurios išvadoje antruoju klausimu nurodyta, kad tirti pateiktame raštelyje esantis datos įrašas „2009.02.22“, jų tarpe ir mėnesį reiškiančio skaičiaus skaitmuo „2“, mechaniniu, cheminio ėsdinimo ir ženklų perdirbimo būdais nepakeistas ir yra pirminis (b.l. 158). Trečiojo asmens liudytoja, jo dukra I. B. parodė, kad buvo atsitiktinė stebėtoja savo tėvo susitikime su R. T. liepos mėn. Jie susitiko liepos 20 d., kai liudytoja gavo dvi savaites atostogų bei vyko su tėčiu į stotį. Dėl to, kad raštelis surašytas mėnesio 22 dieną nėra ginčo, todėl šios liudytojos parodymai apie susitikimą 2009-07-20 nėra reikšmingi nagrinėjamai bylai. Dėl kitų jos parodymų bus pasisakyta vėliau, vertinant visus byloje surinktus įrodymus.

10Atsakovė pateikė AB „Swedbank“ banko išrašus apie tai, kad į trečiojo asmens sąskaitą R. T. ir atsakovė pervedė 28 843 Lt, iš jų 1400 Lt nurodyta „pirkiniams“, todėl su nuoroda „ skolos grąžinimas“ pervesta 27 443 Lt. Tretysis asmuo L. K. į tai paaiškino, kad nesidomėjo savo atsiskaitomąją sąskaita, todėl laikė, kad R. T. jam paskolos negrąžino. Tretysis asmuo nurodė, kad daugiau paskolų R. T. šis asmuo nėra suteikęs.

11Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą savo nutartyse yra nurodęs, kad įstatymas iš anksto neapibrėžia įrodymų galios, nenustato vienų įrodymų viršenybės prieš kitus. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas vadinamąją tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas. Jis reiškia, kad teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja didesnę vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę. Teismas, vertindamas įrodymus, vadovaujasi įstatymo reikalavimais ir remiasi logikos dėsniais, sprendžia apie gautų faktinių duomenų tikrumą, sąsajumą, leistinumą, tarpusavio ryšį, pakankamumą įrodinėjimo dalyko faktams nustatyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje G. Šimkuvienė v. Knygų prekybos valstybinės firmos „Knyga“ Raseinių filialas; byla Nr. 3K-3-260/2001; 2006 m. sausio 30 d. nutartis civilinėje byloje E. Gilevičienė v. A. Kovtunas ir kt., byla Nr. 3K-3-67/2006; 2006 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje R. Svitojienė v .V. Krachmalis, byla Nr. 3K-3-563/2006; 2007 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje A. Bulotienė v. T. P. ir kt., byla Nr. 3K-3-150/2007; 2008 m. sausio 28 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Privati valda“ v. Ž. Gradauskienė, byla Nr. 3K-3-18/2008; 2009 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje D. Šadienė v. Kauno miesto savivaldybė, byla Nr. 3K-3-381/2009).

12Teismas vertindamas šioje byloje surinktus įrodymus pagal pirmiau nurodytas įrodymų vertinimo taisykles daro išvadą, kad Paskolos sutarties buvimas pas ieškovą nėra pakankama sąlyga pripažinti, jog sutartis neįvykdyta, juolab, pagal sutartį šalys jį laikė tik vienu iš įrodymų. Šiuo atveju byloje yra kitų įrodymų, kurie teismui leidžia spręsti, kad net esant paskolos sutarčiai pas ieškovą, paskola yra gražinta pradiniam kreditoriui. Lietuvos Teismo ekspertizės centro 2010-10-11 ekspertizės akto išvada yra pakankamas pagrindas pripažinti, kad 2009-02-22 raštelis (b.l. 31, 147) buvo surašytas jame nurodytą dieną ir to nepaneigė liudytojos Inesos Bačkienė parodymai. Ši liudytoja ne tik kalbėjo apie 2009-07-20 susitikimą, kai raštelyje nurodyta diena „22“ nebuvo ginčijama, bet ir neįsigilino į aplinkybes dėl ko buvo surašytas raštelis, negirdėjo dėl ko jis buvo rašomas, nėra mačiusi tikslaus raštelio teksto. Trečiojo asmens L. K. paaiškinimas po ekspertizės išvados, kad raštelis galėjo būti ir kitaip suklastotas, jame galėjo būti ir kitų įrašų, nes jis galėjo būti kito formato, laikytina jo gynybos pozicija ir sudaro pagrindą šio asmens paaiškinimus vertinti kritiškai. O aplinkybės, kad šis asmuo nežino apie jam grąžintą paskolos dalį - 28 843 Lt pervedimais, įvertinus įrodymų visumą leidžia daryti labiau tikėtiną išvadą, kad 2009-02-22 raštelis (b.l. 31, 147) patvirtina, jog paskolos sutartis buvo įvykdyta, paskolą grąžinant pilnai dar iki 2009-06-30 Reikalavimo teisės perleidimo sutarties sudarymo. Teismas tokią išvadą daro dar ir todėl, kad šis raštelis buvo surašytas ne trečiojo asmens iniciatyva, o skolininko R. T. prašymu. Šį raštelį skolininkas perdavė saugoti atstovei ir paaiškino, kad kreditorius neatiduoda paskolos sutarties, todėl jis reikalavo patvirtinti raštu, kad pagal 2004.01.15 sutartį pretenzijų neturi. Teismas surinkus byloje įrodymus vertina atsižvelgdamas į tai, kad kreditorius ir skolininkas privalo elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai tiek prievolės atsiradimo ir egzistavimo, tiek ir jos vykdymo ar pasibaigimo atveju (CK 6.4 str.). Logikos dėsnių neatitinka trečiojo asmens paaiškinimas, kad jis parašė raštelį todėl, kad jau buvo perleidęs reikalavimo teisę. Bet tuomet jau taptų nelogiška tokio raštelio reikalauti skolininkui iš pradinio kreditoriaus, nes apie reikalavimo teisės perleidimą jis buvo informuotas 2009-07-01 pranešimu (b.l. 8).

13Pirmiau nurodytais įrodymais nustatyta, kad 2004-01-15 paskolos sutartis buvo įvykdyta ir apie tai kreditorius patvirtino 2009-02-22 rašteliu, todėl kreditorius 2009-06-30 Reikalavimo teisės perleidimo sutartimi perleido reikalavimą, kurio neturėjo ir kurio atžvilgiu negalimas išieškojimas (CK 6.3 straipsnio 4 dalis, 6.102 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ne kartą nurodyta, kad CK 1.78 straipsnio 5 dalies nuostata, jog niekinio sandorio negaliojimo teisinius padarinius teismas taiko savo iniciatyva ( ex officio), reiškia, kad teismas, nustatęs, jog sandoris (jo dalis), kuriuo remiasi viena šalių arba abi šalys, yra niekinis, privalo pripažinti jį negaliojančiu, nors tokio reikalavimo ir nepareikšta (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. gruodžio 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-1333/2001; 2002 m. kovo 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-512/2002; 2005 m. vasario 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-122/2005; 2005 m. kovo 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-181/2005; 2006 m. gegužės 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-328/2006; 2008 m. sausio 31 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-6/2008, ir kt.). Ieškovas savo reikalavimus atsakovei grindžia cesijos pagrindu gauta reikalavimo teise, kurios ją perleidęs tretysis asmuo L. K. neturėjo, todėl, vadovaujantis CK 1.78 straipsnio 5 dalimi, ex officio pripažintina 2009-06-30 Reikalavimo teisės perleidimo sutarties dalis dėl 137443 Lt reikalavimo teisės perleidimo niekine ir negaliojančia, kaip prieštaraujanti imperatyviosioms įstatymo normoms (CK 1.80 straipsnio 1 dalis). Tuomet, ieškovas neturėdamas galiojančios reikalavimo teisės pareiškė nepagrįstą ir neįrodytą ieškinį, kuris atmestinas (CPK 178 str.).

14Kauno apygardos teismo 2009-07-21 nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, areštuojant pradinio atsakovo R. T. nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, o jų nepakankant ir pinigines lėšas 152 286,84 Lt sumai (b.l. 12-13, 19-21), kuris panaikintinas ieškovo ieškinį atmetus (CPK 150 str. 4d.).

15Iš ieškovo atsakovei priteistina 3000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (b.l. 108) ir 215,50 Lt ekspertizės išlaidų (b.l. 148), bei valstybei – išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 98 str., 92 str.).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 258 str., 270, 279 str.

Nutarė

17Ieškinį atmesti.

18Pripažinti 2009-06-30 Reikalavimo teisės perleidimo sutarties dalį dėl 137443 Lt reikalavimo teisės perleidimo niekine ir negaliojančia.

19Priteisti iš ieškovo R. Ž. a.k. ( - ) atsakovei R. T. a.k. ( - ) 3000 (tris tūkstančius) litų išlaidų advokatės pagalbai apmokėti ir 215,50 Lt (du šimtus penkiolika litų 50 ct) ekspertizės išlaidų bei valstybei 49,66 Lt (keturiasdešimt devynis litus 66 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

20Teismo sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Kauno apygardos teismo 2009-07-21 nutartimi taikytas laikinosios apsaugos priemones - areštą pradinio atsakovo R. T. nekilnojamiesiems ir kilnojamiesiems daiktams, o jų nepakankant ir piniginėms lėšoms 152 286,84 Lt sumai.

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Dalė Burdulienė, sekretoriaujant Ingai... 2. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovės, priėmusios skolininko 3. Atsakovė prašė ieškinį atmesti. Atsiliepime pradinis skolininkas 4. Tretysis asmuo prašė ieškinį tenkinti. Paaiškino, kad ieškovui perleido... 5. Ieškinys atmestinas.... 6. Nustatyta, kad 2004-01-15 tretysis asmuo L. K. ir 7. Ieškovas 2009-06-30 Reikalavimo teisės perleidimo sutartimi (b.l. 7) perėmė... 8. Pagal paskolos sutarties 9 punktą, paskolos sutartis sudaryta dviems... 9. Atsakovė pateikė teismui 2009-02-22 raštelį (b.l. 31, 147), kuriame... 10. Atsakovė pateikė AB „Swedbank“ banko išrašus apie tai, kad į trečiojo... 11. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą savo nutartyse yra nurodęs, kad... 12. Teismas vertindamas šioje byloje surinktus įrodymus pagal pirmiau nurodytas... 13. Pirmiau nurodytais įrodymais nustatyta, kad 2004-01-15 paskolos sutartis buvo... 14. Kauno apygardos teismo 2009-07-21 nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos... 15. Iš ieškovo atsakovei priteistina 3000 Lt išlaidų advokato pagalbai... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 258... 17. Ieškinį atmesti.... 18. Pripažinti 2009-06-30 Reikalavimo teisės perleidimo sutarties dalį dėl... 19. Priteisti iš ieškovo R. Ž. a.k. ( -... 20. Teismo sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Kauno apygardos teismo 2009-07-21... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...