Byla 2A-282/2012
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo – L. K

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos primininkė ir pranešėja), Nijolės Piškinaitės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo R. Ž. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-803-254/2010 pagal nurodyto ieškovo ieškinį atsakovei R. T. dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo – L. K.,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas Rytis Žičkus kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės R. T. (R. T., mirusio 2009 m. rugpjūčio 18 d., teisių perėmėjos) 137 443 Lt skolos, 14 843,84 Lt delspinigių, 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (1 b. t., 3-5, 38, 60-62 l.).

4Nurodė, kad trečiasis asmuo L. K. (pradinis kreditorius) ir ieškovas (naujasis kreditorius) 2009 m. birželio 30 d. sudarė Reikalavimo teisės perleidimo sutartį (toliau – Reikalavimo teisės perleidimo sutartis), kuria trečiasis asmuo perleido ieškovui finansinį reikalavimą į R. T. 137 443 Lt skolą ir netesybas pagal trečiojo asmens bei R. T. sudarytą 2004 m. sausio 15 d. paskolos sutartį, kuria trečiasis asmuo paskolino R. T. 137 443 Lt, o R. T. įsipareigojo nurodytą sumą grąžinti iki 2004 m. kovo 30 d. (toliau – Paskolos sutartis). Tačiau šis minėto įsipareigojimo neįvykdė iki šiol, todėl skola kartu su delspinigiais, numatytais Paskolos sutarties 6 punkto 3 dalyje, priteistina ieškovui, pas kurį yra Paskolos sutarties originalas, o tai pagal šios sutarties 9 punktą yra įrodymas, jog Paskolos sutartis iki šiol yra neįvykdyta.

5skolą pagal Paskolos sutartį jos miręs sutuoktinis R. T. grąžino trečiajam asmeniui (pradiniam kreditoriui), kuris 2009 m. vasario 22 d. rašte patvirtino neturintis pretenzijų R. T. dėl Paskolos sutarties.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Kauno apygardos teismas 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimu atmetė ieškinį; ex officio pripažino niekine ir negaliojančia 2009 m. birželio 30 d. Reikalavimo teisės perleidimo sutarties dalį dėl 137 443 Lt reikalavimo teisės perleidimo (1 b. t., 190-193 l.).

8Nurodė, kad Paskolos sutarties buvimas pas ieškovą nėra pakankamas įrodymas pripažinti, jog nurodyta sutartis neįvykdyta, juolab kad pagal šią sutartį šalys tai laikė tik vienu iš įrodymų. Teismas sprendė, kad šiuo atveju byloje yra kitų įrodymų, kurie sudaro pagrindo teigti, jog paskola yra grąžinta pradiniam kreditoriui. Teismas nurodė, kad Lietuvos Teismo ekspertizės centro 2010 m. spalio 11 d. ekspertizės akto išvada yra pakankamas pagrindas pripažinti, jog 2009 m. vasario 22 d. raštelis buvo surašytas jame nurodytą dieną ir to nepaneigė nei trečiojo asmens, nei liudytojos parodymai. Teismo teigimu, įvertinus įrodymų visumą, labiau tikėtina, kad 2009 m. vasario 22 d. raštelis patvirtina, jog paskolos sutartis buvo įvykdyta, paskolą visiškai grąžinant iki Reikalavimo teisės perleidimo sutarties sudarymo. Be to, teismo nuomone, šią išvadą patvirtina ir tai, kad 2009 m. vasario 22 d. raštelis buvo surašytas ne trečiojo asmens iniciatyva, o skolininko R. T. prašymu, kad nurodytą raštelį skolininkas perdavė saugoti atstovei ir paaiškino, jog kreditorius neatiduoda Paskolos sutarties egzemplioriaus, todėl jis reikalavo patvirtinti raštu, kad pagal Paskolos sutartį trečiasis asmuo neturi pretenzijų. Teismas sprendė, kad nepagrįstas trečiojo asmens paaiškinimas, jog jis parašė aukščiau nurodytą raštelį todėl, kad jau buvo perleidęs reikalavimo teisę.

9Dėl aukščiau nurodyto teismas konstatavo, kad Paskolos sutartis buvo įvykdyta, o apie tai trečiasis asmuo (pradinis kreditorius) patvirtino 2009 m. vasario 22 d. rašteliu, todėl trečiasis asmuo Reikalavimo teisės perleidimo sutartimi perleido finansinį reikalavimą, kurio neturėjo, ir kurio atžvilgiu negalimas išieškojimas (CK 6.3 str. 4 d., 6.102 str. 1 d.).

10Teismo nuomone, ieškovas savo reikalavimus atsakovei grindė cesijos pagrindu gauta reikalavimo teise, kurios neturėjo ją perleidęs tretysis asmuo L. K., todėl teismas, vadovaudamasis CK 1.78 straipsnio 5 dalimi, ex officio pripažino niekine ir negaliojančia Reikalavimo teisės perleidimo sutarties dalį dėl 137 443 Lt reikalavimo teisės perleidimo, kaip prieštaraujančią imperatyviosioms įstatymo normoms (CK 1.80 str. 1 d.).

11III. Apeliacinio skundo argumentai

12Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimą ir priimti naują teismo sprendimą – patenkinti ieškinį (2 b. t., 4-5 l.). Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai vadovavosi tik 2009 m. vasario 22 d. rašteliu, kuris, pasak teismo, įrodo skolinių santykių pabaigą, dėl ko, pažeidęs CPK 185 straipsnio nuostatas, padarė neteisingą išvadą, kad Paskolos sutartis buvo įvykdyta ir apie tai kreditorius patvirtino nurodytu rašteliu, o kreditorius Reikalavimo teisės perleidimo sutartimi perleido reikalavimą, kurio neturėjo, ir kurio atžvilgiu negalimas išieškojimas. Atsakovė nepateikė įrodymų, kad paskola buvo grąžinta, šios aplinkybės (grąžinimo datos) nenurodė ir atsakovas atsiliepime į ieškinį, o liudytoja teismo posėdyje parodė, jog 2009 m. vasario 22 d. raštelis buvo surašytas ne jame nurodytu laiku, o po finansinio reikalavimo perleidimo.
  2. Apygardos teismas neįvertino dalyvaujančių byloje asmenų parodymų kartu su kitais bylos įrodymais, neištyrė jų turinio, dėl ko pažeidė bendrąsias įrodymų vertinimo taisykles. Trečiasis asmuo nurodė, jog tarp jo ir R. T. buvo sudaryta ne viena paskolos sutartis, nurodytas šalis siejo ne tik paskoliniai santykiai, o paskolintos lėšos pagal Paskolos sutartį nebuvo grąžintos. Atsakovo mokėjimai trečiajam asmeniui yra mažesnės sumos nei nurodyta Paskolos sutartyje. Juolab kad 2009 m. vasario 22 d. raštelyje nenurodyta, jog pagal šį raštelį grąžinta aukščiau nurodyta paskola.

13Atsakovė rašytiniame paaiškinime prašė atmesti ieškovo apeliacinį skundą, nurodydama, kad apeliantas nėra paskolos teisinio santykio šalis, todėl jo teiginiai dėl faktinių paskolos sutarties sudarymo ir jos vykdymo aplinkybių yra subjektyvūs, grindžiami trečiojo asmens paaiškinimais, o pirmosios instancijos teismas, visapusiškai ir išsamiai ištyręs bei įvertinęs bylos duomenis, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą (2 b. t, 10-11 l.).

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacinis skundas netenkintinas.

16Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 320 str. 1 d., 263 str. 1 d.). Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2, 3 d.).

17Pagal CPK 2 straipsnio nuostatas, teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei priimdamas sprendimą, privalo tinkamai taikyti, aiškinti įstatymus tam, kad tarp ginčo šalių atkurta teisinė taika atitiktų įstatymų reikalavimus, būtų teisinga. CPK 176 straipsnio nuostatomis, įrodinėjimo tikslas - teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad egzistuoja arba neegzistuoja tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku. Pagal CPK 12 ir 178 straipsnius, šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (CPK 182 straipsnis). CPK 185 straipsnis nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Jeigu pateiktų įrodymų nepakanka, teismas gali pasiūlyti bylos dalyviams pateikti papildomus įrodymus (CPK 179 str. 1 d.), o išsiaiškinti byloje nagrinėjamus klausimus, kuriems reikia specialių žinių, teismas gali skirti ekspertizę (CPK 212 str.).

18Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010, 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009).

19Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas nepažeidė paminėtų ir kitų civilinio proceso taisyklių, teisingai nustatė esmines faktines bylos aplinkybes, padarė pagrįstas išvadas, susijusias su ieškinio reikalavimų (ne)pagrįstumu, bei tinkamai pritaikė materialinės teisės normas.

20Bylos duomenimis, trečiasis asmuo L. K. (pradinis kreditorius) ir ieškovas Rytis Žičkus (naujasis kreditorius) 2009 m. birželio 30 d. sudarė Reikalavimo teisės perleidimo sutartį, pagal kurią trečiasis asmuo perleido ieškovui finansinį reikalavimą į R. T. 137 443 Lt skolą ir netesybas pagal trečiojo asmens bei R. T. sudarytą 2004 m. sausio 15 d. paskolos sutartį, kuria trečiasis asmuo paskolino R. T. 137 443 Lt, o pastarasis įsipareigojo nurodytą sumą grąžinti trečiajam asmeniui iki 2004 m. kovo 30 d. (1 b. t., 6-7, 26 l.).

21Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju apygardos teismas, išsamiai ištyręs ir tinkamai įvertinęs visus byloje esančius įrodymus (tarp jų Paskolos sutarties, 2009 m. vasario 22 d. raštelio, AB „Swedbank“ pateikto R. T. sąskaitos išrašo, 2010 m. spalio 11 d. dokumentinės ekspertizės akto Nr. 11-1771(10) duomenis, bylos šalių bei liudytojos I. B. parodymus), turėjo pagrindo remtis įrodymų tikėtinumo taisykle bei teigti, jog labiau tikėtina, kad Paskolos sutartis buvo įvykdyta iki Reikalavimo teisės perleidimo sutarties sudarymo, t. y. iki 2009 m. birželio 30 d., o apeliantas nepagrįstai teigia, jog teismas vadovavosi tik 2009 m. vasario 22 d. raštelio duomenimis (1 b. t., 6, 26, 95-99, 122-126, 133-136, 156-158, 180-189 l.; CPK 176 str., 178 str., 185 str.).

22Be to, pirmosios instancijos teismas, įvertinęs paminėtų įrodymų visetą, teisingai nustatė, jog vien tai, kad vienas Paskolos sutarties egzempliorius yra pas ieškovą (perėmusį reikalavimo teisę iš trečiojo asmens – paskolos davėjo), nesudaro pagrindo teigti, jog paskola nėra grąžinta. Juolab kad 2009 m. vasario 22 d. raštelyje trečiasis asmuo L. K. (paskolos davėjas) konkrečiai nurodė, jog neturi pretenzijų R. T. (paskolos gavėjui) dėl 2004 m. sausio 15 d. paskolos sutarties, kurios pagrindu buvo perduota R. T. prašoma priteisti suma (1 b. t., 26 l.).

23Nepagrįstas ir apelianto teigimas, kad paminėtas raštelis buvo surašytas ne 2009 m. vasario 22 d., bet 2009 m. liepos 22 d., t. y. po Reikalavimo teisės perleidimo sutarties sudarymo, kad šios sutarties sudarymo metu trečiasis asmuo L. K. turėjo galiojančią reikalavimo teisę į R. T. skolą pagal Paskolos sutartį.

24Aukščiau minėta, jog, siekiant išsiaiškinti byloje nagrinėjamus klausimus, kuriems reikia specialiųjų žinių, teismas gali skirti ekspertizę, kurią atlieka teismo ekspertas, o eksperto išvada pateikiama ir išdėstoma raštu ekspertizės akte (CPK 212 str., 216 str.). Nors eksperto išvada teismui nėra privaloma, ji turi būti įvertinta pagal teismo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu byloje esančių įrodymų ištyrimu, tačiau ekspertizės akte esantys duomenys pagal jų objektyvumą dėl prigimties ir gavimo aplinkybių paprastai yra patikimesni už kituose įrodymų šaltiniuose esančius duomenis (CPK 218 str. 1 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-183/2012, 2011 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011, 2010 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-3/2010).

25Nagrinėjamu atveju teismo paskirta dokumentinė ekspertizė dėl 2009 m. vasario 22 d. raštelio surašymo mėnesį žyminčio skaičiaus „2“ originalumo (2010 m. spalio 11 d. ekspertizės akto Nr. 11-1771(10) buvo atlikta, vadovaujantis dokumentų tyrimo metodikomis ir standartinio tyrimo procedūrų „Dokumentų su pakeistu pirminiu turiniu tyrimas“ bei „Dažomųjų medžiagų tyrimas“ aprašymais, be to, nurodytas raštelis tirtas vizualiai, mikroskopu, vaizdo spektro komparatoriumi. Teismo dokumentinė ekspertizė nustatė, kad tirti pateiktame raštelyje datos įrašas „2009.02.22“, tarp jo ir mėnesį reiškiančio skaičiaus skaitmuo „2“, nepakeistas mechaniniu, cheminio ėsdinimo ar ženklų perdirbimo būdais ir yra pirminis, o nurodytos ekspertizės akto išvados nepaneigia liudytojos I. B. parodymai, kuriais remiasi apeliantas (1 b. t., 156-158 l.; CPK 176 str., 178 str., 185 str., 218 str.).

26Teisėjų kolegija nepasisako dėl kitų apeliacinio skundo argumentų, kadangi jie neturi teisinės reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui.

27Dėl pasakyto nėra pagrindo apeliacinio skundo argumentais panaikinti ar pakeisti teisėto bei pagrįsto apygardos teismo sprendimo (CPK 263 str., 329 - 330 str.).

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

29Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas Rytis Žičkus kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 4. Nurodė, kad trečiasis asmuo L. K. (pradinis kreditorius) ir ieškovas... 5. skolą pagal Paskolos sutartį jos miręs sutuoktinis R. T. grąžino... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimu atmetė ieškinį; ex... 8. Nurodė, kad Paskolos sutarties buvimas pas ieškovą nėra pakankamas... 9. Dėl aukščiau nurodyto teismas konstatavo, kad Paskolos sutartis buvo... 10. Teismo nuomone, ieškovas savo reikalavimus atsakovei grindė cesijos pagrindu... 11. III. Apeliacinio skundo argumentai... 12. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m.... 13. Atsakovė rašytiniame paaiškinime prašė atmesti ieškovo apeliacinį... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 16. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 17. Pagal CPK 2 straipsnio nuostatas, teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei... 18. Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas... 19. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas nepažeidė... 20. Bylos duomenimis, trečiasis asmuo L. K. (pradinis kreditorius) ir ieškovas... 21. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju apygardos teismas,... 22. Be to, pirmosios instancijos teismas, įvertinęs paminėtų įrodymų visetą,... 23. Nepagrįstas ir apelianto teigimas, kad paminėtas raštelis buvo surašytas ne... 24. Aukščiau minėta, jog, siekiant išsiaiškinti byloje nagrinėjamus... 25. Nagrinėjamu atveju teismo paskirta dokumentinė ekspertizė dėl 2009 m.... 26. Teisėjų kolegija nepasisako dėl kitų apeliacinio skundo argumentų, kadangi... 27. Dėl pasakyto nėra pagrindo apeliacinio skundo argumentais panaikinti ar... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 29. Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimą....