Byla 2KT-121/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas Egidijus Žironas, susipažinęs su Klaipėdos apygardos teismo pirmininko Arvydo Daugėlos 2011 m. rugpjūčio 9 d. raštu, kuriuo prašoma spręsti klausimą dėl civilinės bylos Nr. 2A-1667-265/2011 pagal ieškovės D. V. ieškinį atsakovui M. K., išvadą teikianti institucija – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaiko teisių apsaugos skyrius, dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui dydžio pakeitimo su atsakovo M. K. ir ieškovės D. V. apeliaciniais skundais dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 27 d. sprendimo, perdavimo kitam apygardos teismui, ir ieškovės D. V. pareiškimu dėl Klaipėdos apygardos teismo nušalinimo nuo šios civilinės bylos nagrinėjimo

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniame teisme gauta iš Klaipėdos apygardos teismo atsiųsta civilinė byla Nr. 2A-1667-265/2011 pagal atsakovo M. K. ir ieškovės D. V. apeliacinius skundus dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 27 d. sprendimo dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui dydžio pakeitimo ir prašoma spręsti klausimą dėl bylos perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui. Nurodoma, kad Klaipėdos apygardos teismo darbuotoja – specialistė O. M. pranešė, jog atsakovas M. K. yra jos sūnus.

3Lietuvos apeliaciniame teisme taip pat gautas Klaipėdos apygardos teismo persiųstas ieškovės D. V. pareiškimas dėl Klaipėdos apygardos teismo nušalinimo, grindžiant jį ta pačia aplinkybe, jog Klaipėdos apygardos teisme dirba atsakovo M. K. motina O. M.

4Byla perduotina nagrinėti kitam apygardos teismui.

5Civilinio proceso kodekso 35 straipsnio ketvirtojoje dalyje nustatyta, kad jeigu teisme, kuriam teisminga byla, teisėju dirba byloje dalyvaujantis asmuo, jo artimieji giminaičiai arba sutuoktinis (sugyventinis), aukštesniosios pakopos teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas perduoda tokią bylą nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui. Nurodyta norma įtvirtina asmens teisę į tinkamą procesą. Šią teisę įgyvendina aukštesniosios pakopos teismo pirmininkas ar Civilinių bylų skyriaus pirmininkas bylą, kurioje kaip dalyvaujantis byloje asmuo yra teisėjas ar jo artimasis giminaitis, perduodamas nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui. Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, kad pagal šią normą byla gali būti perduodama iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam teismui ne tik tuomet, kai dalyvaujantis byloje asmuo yra teisėjas ar jo artimasis giminaitis, bet ir tais atvejais, kai dalyvaujantis byloje asmuo yra teisėjo padėjėjas ar teismo darbuotojas, o byla teisminga tam teismui, kuriame jis dirba. Kai dalyvaujantis byloje asmuo yra teismo darbuotojas, kuris su teisingumo vykdymu nėra susijęs tiesiogiai, t. y. ne teisėjas ar teisėjo padėjėjas, teismo nu(si)šalinimo nuo bylos nagrinėjimo klausimas sprendžiamas atsižvelgiant į bylos faktines aplinkybes (CPK 66 str.). Tokiu būdu pašalinamos bet kokios abejonės dėl teismo galimo šališkumo ir sudaromos tinkamos sąlygos asmenims ginti savo pažeistas teises, o teismui realiai vykdyti teisingumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gruodžio 6 d. nutartis byloje Nr. 2KT-88/2007, 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis byloje Nr. 2KT-87/2010). Remiantis šia teismų praktikoje suformuota taisykle bei siekiant pašalinti galimas abejones dėl teismo nešališkumo darytina išvada, kad teismo nu(si)šalinimo nuo bylos nagrinėjimo klausimas atsižvelgiant į bylos faktines aplinkybes turėtų būti sprendžiamas ir tais atvejais, kai byloje dalyvaujantis asmuo yra teisėjo padėjėjo ar teismo darbuotojo artimasis giminaitis arba sutuoktinis (sugyventinis).

6Nagrinėjamu atveju atsakovo M. K. ir ieškovės D. V. apeliaciniai skundai dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 27 d. sprendimo turėtų būti nagrinėjami Klaipėdos apygardos teisme. Šiame teisme atsakovo motina O. M. dirba raštinės specialiste. Dėl šios aplinkybės Klaipėdos apygardos teismui nušalinimą reiškia ir ieškovė D. V. Įvertinus tai, kad O. M. Klaipėdos apygardos teisme dirba nuo 2002 m. liepos mėn. ir yra pažįstama bei bendrauja su visais Klaipėdos apygardos teismo teisėjais, darytina išvada, kad tokia situacija objektyviam stebėtojui gali kelti pagrįstų abejonių dėl teismo nešališkumo.

7Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2011 m. birželio 21 d. priėmė CPK pakeitimo įstatymą, kuris įsigalios nuo 2011 m. spalio 1 d. ir įtvirtino pareigą perduoti bylą nagrinėti kitam teismui tais atvejais, kai dalyvaujantis byloje asmuo yra teisėjas, teismo valstybės tarnautojas ar teismo darbuotojas, o byla teisminga teismui, kuriame jis dirba.

8Esant tokioms aplinkybėms, civilinė byla perduotina apeliacine tvarka nagrinėti kitam artimiausiam tos pačios pakopos teismui – Šiaulių apygardos teismui (CPK 3 str. 6 d., 35 str. 2 ir 4 d., 66 str.).

9Vadovaudamasis CPK 35 straipsnio antrąja ir ketvirtąja dalimis, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas

Nutarė

10Civilinę bylą Nr. 2A-1667-265/2011 pagal atsakovo M. K. ir ieškovės D. V. apeliacinius skundus dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 27 d. sprendimo dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui dydžio pakeitimo, išvadą teikianti institucija – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaiko teisių apsaugos skyrius, perduoti nagrinėti Šiaulių apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai