Byla 2S-743-227/2011

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Margarita Dzelzienė,

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėjant civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Ortitas“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 13 d. nutarties, kuria atsakovui pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-6720-811/2011 pagal ieškovo UAB „Aveplast“ ieškinį atsakovui UAB „Ortitas“ dėl 73800,73 Lt skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir

Nustatė

3Ieškovas UAB „Aveplast“ pateikė ieškinį, kuriuo prašė teismo priteisti iš atsakovo UAB „Ortitas“, į.k. 147668865, 69932,42 Lt skolą, 3868,31 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas, 2214 Lt žyminio mokesčio ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas reikalavimo įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto ir piniginių lėšų, esančių banko įstaigose areštą (CPK 145 str. 1 d. 3 p.).

4Panevėžio miesto apylinkės teismas 2011-09-13 nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino, ieškovo reikalavimo užtikrinimui areštavo, uždraudžiant disponuoti, atsakovui UAB „Ortitas“ priklausančius kilnojamuosius, nekilnojamuosius daiktus, esančius pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis, o tokio turto neturint arba turint nepakankamai - ir pinigines lėšas, esančias pas atsakovą, kredito įstaigose ar pas trečiuosius asmenis ieškiniu prašomos sumos – 73800,73 Lt - ribose, išskyrus piniginių lėšų pervedimą į valstybės, savivaldybės biudžetus bei VSDFV fondus, išmokoms, susijusioms su darbo teisiniais santykiais, išmokėti bei atsiskaityti su ieškovu UAB „Aveplast“ civilinėje byloje Nr. 2-6720-811/2011. Nurodė, kad atsakovas vengia atlyginti nuostolius, ignoruoja ieškovo raginimus atsiskaityti, atsižvelgė į tai, kad reikalavimo suma yra didelė, todėl laikė, kad yra pagrindas spręsti, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas gali imtis priemonių perleisti turimą turtą, sumažinti jo apimtį ar kokiu nors būdu apsunkinti išieškojimą iš jo, dėl ko pasunkėtų arba pasidarytų nebeįmanomas teismo sprendimo įvykdymas. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones ir areštuodamas atsakovui priklausantį turtą, siekė, kad atsakovas išvengtų didelių nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, todėl tenkino ieškovo prašymą įstatyme numatytu būdu ir apimtimi – areštuojant atsakovui priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o tokio turto neturint arba turint nepakankamai - ir pinigines lėšas, esančias pas atsakovą, kredito įstaigose ar pas trečiuosius asmenis (CPK 145 str. 1d. 1p., 3p., 2d.).

5Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Ortitas“ prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 13 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, įpareigoti ieškovą sumokėti 73800,73 Lt sumą į depozitinę sąskaitą. Nurodo, kad ginčo suma nėra didelė atsakovui, be to UAB „Ortitas“ iš reikalaujamos sumos ieškovui yra sumokėjęs 10000 Lt. Atsakovas turi pagrįstų abejonių dėl ieškovo atliktų darbų kokybės, ar darbai atitinka techninio projekto reikalavimus, tokiu būdu pritaikius laikinąsias apsaugos priemones pažeidžiamas teisingumo principas. Atsakovo nuosavo kapitalo dydis siekia daugiau nei 8 mln. litų, pirkėjų įsiskolinimai yra daugiau nei dvigubai didesni nei atsakovo skolos, atsakovas yra atsiskaitęs su valstybinėmis įstaigomis, vykdo pelningą ūkinę veiklą, stabiliai funkcionuoja ir gauna nemažas pajamas, turi daug nekilnojamojo turto. Ieškovas neįrodė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų neįmanomas. Be to, siekiant užtikrinti atsakovo nuostolių atlyginimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas turėtų įpareigoti ieškovą sumokėti 73800,73 Lt sumą į teismo depozitinę sąskaitą.

6Ieškovas atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė, kad su juo nesutinka, prašo atskirojo skundo netenkinti, pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeista bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad skundžiama nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės užtikrina kreditoriaus ir skolininko interesų pusiausvyrą, nevaržo atsakovo bendrovės veiklos, nedaro jam žalos, tuo pačiu užtikrindama galimybę įvykdyti teismo sprendimą. Mano, kad ieškinio suma yra didelė, o tai didina būsimo sprendimo neįvykdymo riziką. Sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nėra svarstomi ieškinio pagrįstumo klausimai, todėl nereikšmingos atskirajame skundo nurodytos aplinkybės dėl atliktų darbų kokybės. Nors atsakovas teigia, kad jo turtinė padėtis yra gera, tai nėra pagrindas atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, be to, atsakovas turi skolinių įsipareigojimų, 2011 metų pirmąją pusę veikė nuostolingai. Atsakovo prašymas galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo nepateikia įrodymų apie žalingą pritaikytų priemonių įtaką, galimus nuostolius, jų dydį.

7Atskirasis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo nutartis iš esmės paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

8Civilinio proceso kodekso 144 str. numato, kad dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis - užtikrinti būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymą, o jų taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo sprendimo įvykdymą. Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas nenagrinėja ginčo tarp šalių, netiria, ar pareikšti reikalavimai teisiškai pagrįsti, tinkamai motyvuoti, o tik sprendžia, ar tuo atveju, jeigu teismas patenkintų pareikštą reikalavimą, nebūtų kliūčių įvykdyti teismo sprendimą. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima ar yra tokios grėsmės tikimybė.

9Iš bylos dokumentų matyti, kad ieškovas prašo teismo priteisti iš atsakovo UAB „Ortitas“ 69932,42 Lt skolą, 3868,31 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas, 2214 Lt žyminio mokesčio ir bylinėjimosi išlaidas. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią objektyvaus pobūdžio prielaida, kad teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutartį, priimtą byloje Nr. 2-782/2007; 2008 m. birželio 12 d. nutartį, priimtą byloje Nr. 2-428/2008; ir kt.). Prezumpcija, jog didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti ieškovui (kreditoriui) galimai palankaus teismo procesinio sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo (skolininko) finansines galimybes, ir tik tokiu atveju spręsti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumo ir pagrįstumo.

10Prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. areštuoti atsakovo turtą ir pinigines lėšas, ieškovas nurodė, kad UAB „Ortitas“ gera valia neatsiskaito, todėl yra pagrindo manyti, kad sprendimo vykdymas gali pasunkėti. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs ieškovo nurodytas aplinkybes konstatavo, jog reikalavimo suma yra didelė, todėl manytina, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, galimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Iš ginčijamos nutarties matyti, kad ieškinio sumai teismas areštavo, uždraudžiant disponuoti, atsakovui UAB „Ortitas“ priklausančius kilnojamuosius, nekilnojamuosius daiktus, esančius pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis, o tokio turto neturint arba turint nepakankamai - ir pinigines lėšas, esančias pas atsakovą, kredito įstaigose ar pas trečiuosius asmenis, išskyrus piniginių lėšų pervedimą į valstybės, savivaldybės biudžetus bei VSDFV fondus, išmokoms, susijusioms su darbo teisiniais santykiais, išmokėti bei atsiskaityti su ieškovu. Apeliantas teigia, kad prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones nemotyvuotas, tačiau UAB „Ortitas“ neginčija, kad atsiskaitymai su ieškovu nebuvo vykdomi, todėl teismas turėjo pagrindą daryti prielaidą, jog ir patenkinus ieškinį, sprendimo įvykdymas gali pasunkėti. Nors apeliantas nurodo neatsiskaitymo priežastis su ieškovu, tai kad turi pagrįstų abejonių dėl ieškovo atliktų darbų kokybės, ar darbai atitinka techninio projekto reikalavimus, tačiau ši aplinkybė nesudaro pagrindo naikinti nutartį, nes spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas netikrina ieškinio ar prašymo pagrįstumo ir tik vadovaudamasis ieškovo nurodytų aplinkybių pagrindu sprendžia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumą. Dėl paminėtos aplinkybės, teismas netikrina, ar ieškinys atsakovui yra pagrįstai pareikštas ar ne, ir sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, ši aplinkybė esminės reikšmės neturi, nes ieškinio užtikrinimo priemonės taikymo pagrindas yra pagrįstos prielaidos, jog jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. UAB „Ortitas“ atskirajame skunde nurodo, jog 73800,73 Lt suma apeliantui nėra didelė, nes įmonės finansinė ir turtinė padėtis yra gera, pateikė bendrovės balansą. Pripažintina, kad atsakovo turimas turtas savaime nepaneigia būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizikos, todėl UAB „Ortitas“ pateikti įmonės finansinės padėties įrodymai nesudaro pagrindo atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes neatmestina, jog bylos nagrinėjimo metu ar bylą išnagrinėjus, skolininko finansinė būklė gali ir pasikeisti. Be to, iš pateikto balanso matyti, kad atsakovas turi didelių įsipareigojimų ir kitiems asmenims, o teismui nepateikti duomenys, jog turimas bendrovės turtas nėra įkeistas. Nors atsakovas teigia, kad jo vykdoma veikla pelninga, tačiau iš pateiktų pelno (nuostolių) ataskaitų matyti, kad pernai UAB „Ortitas“ pelnas sudarė 57021 Lt, laikotarpyje nuo 2011-01-01 iki 2011-06-30 įmonė turėjo nuostolių.

11Atsakovas, manydamas jog laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia jo interesus, o ieškovo prašoma suma įmonei nėra didelė, turi teisę prašyti teismą pakeisti laikinąją apsaugos priemonę kita, tame tarpe įnešti į teismo depozitinę sąskaitą ieškinio sumą. Civilinio proceso nuostatos taip pat numato, jog atmetus ieškinį, atsakovas turi teisę reikalauti, kad ieškovas atlygintų nuostolius, kuriuos jam padarė ieškovo prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Apelianto prašymas taikyti nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, gali būti nagrinėjamas atsakovui pateikus atskirą motyvuotą prašymą pirmosios instancijos teismui (CPK 146, 147 str. str.).

12Kadangi atsakovas sumokėjo ieškovui 10000 Lt pagal ieškinį, šiuos įrodymus pateikė apeliacinės instancijos teismui, ieškovas šią aplinkybę pripažįsta, laikinųjų apsaugos priemonių mastas mažintinas, nustatant, kad kilnojamojo, nekilnojamojo turto, piniginių lėšų areštas taikytinas 63800,73 Lt ribose, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis tikslintina. Apelianto prašymas priteisti turėtas atstovavimo išlaidas netenkintinas. Paaiškinama, kad bylinėjimosi išlaidos, tame tarpe atlyginimas turėtų išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti bus paskirstytos tik bylą išnagrinėjus iš esmės(CPK 93 str., 98 str.).

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

14Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 13 d. nutartį iš esmės palikti nepakeistą.

15Patikslinti nutarties rezoliucinės dalies pirmąją dalį ir ją išdėstyti taip :

16„Ieškovo UAB „Aveplast“ į.k. 110702540 buv. Savanorių pr. 314A, Kaune, a/s Nr. ( - ), AB SEB bankas, reikalavimui užtikrinti areštuoti, uždraudžiant disponuoti, atsakovui UAB „Ortitas“, į.k. 147668865, Paliūniškio g. 5, Panevėžys, priklausančius kilnojamuosius, nekilnojamuosius daiktus, esančius pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis, o tokio turto neturint arba turint nepakankamai - ir pinigines lėšas, esančias pas atsakovą, kredito įstaigose ar pas trečiuosius asmenis ieškiniu prašomos sumos – 63800,73 Lt - ribose, išskyrus piniginių lėšų pervedimą į valstybės, savivaldybės biudžetus bei VSDFV fondus, išmokoms, susijusioms su darbo teisiniais santykiais, išmokėti bei atsiskaityti su ieškovu UAB „Aveplast“ civilinėje byloje Nr. 2-6720-811/2011“.

17Šios nutarties nuorašą nusiųsti Turto arešto aktų registrui.

Proceso dalyviai
Ryšiai