Byla 2-1343-567/2013
Dėl skolos priteisimo, ir pagal atsakovo M. G. priešieškinį Kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“, BUAB „Trakų vairas“ dėl paskolos sutarties dalies ir susitarimų pripažinimo negaliojančiais, trečiasis asmuo V. G

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Neringa Švedienė, sekretoriaujant Ingai Grišutinienei, dalyvaujant ieškovo atstovui R. P., atsakovui M. G. ir jo atstovui advokatui A. M., atsakovo BUAB „Trakų vairas“ atstovams A. Ž. ir A. G., trečiajam asmeniui V. G., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ieškinį atsakovui M. G. dėl skolos priteisimo, ir pagal atsakovo M. G. priešieškinį Kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“, BUAB „Trakų vairas“ dėl paskolos sutarties dalies ir susitarimų pripažinimo negaliojančiais, trečiasis asmuo V. G..

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ pateikė ieškinį (1 t., b.l. 1-3), prašydamas priteisti 101843 Lt, iš kurių 62753,70 Lt negrąžintos paskolos, 16497,97 Lt nesumokėtų palūkanų ir 22591,33 Lt (62753,70 x 0,2 proc. x 180 d.) priskaičiuotų ir nesumokėtų delspinigių, 15 proc. dydžio metines palūkanas pagal paskolos sutartį nuo vėluojamos grąžinti paskolos sumos (62753,70 Lt) už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas dėl žyminio mokesčio ir išlaidas už advokato ir/ar advokato padėjėjo teisinę pagalbą. Ieškovas nurodė, kad 2008-02-28 šalys sudarė paskolos sutartį Nr. 08-00025 Lt, pagal kurią atsakovui buvo suteikta 63000 Lt paskola, kurią atsakovas įsipareigojo grąžinti iki 2008-08-28. Paskolos grąžinimas buvo užtikrintas negyvenamosios patalpos – administracinės patalpos, 72,68 kv. m bendro ploto, unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teise priklausančios UAB „Trakų vairas“, pakartotiniu įkeitimu. Ieškovo teigimu, 2008-10-31 šalys sudarė susitarimą Nr. 08-00025 P1, pagal kurį paskolos grąžinimo terminas buvo pratęstas iki 2009-10-31, pakeistas paskolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo tvarkaraštis. Negyvenamoji patalpa, įkeista pakartotiniu įkeitimu už M. G. paskolą, buvo parduota 2011-01-12 iš pirmųjų varžytynių už 254000 Lt, iš kurių, atskaičius administravimo išlaidų dalį, 205379,85 Lt buvo pervesta ieškovui. Visos lėšos, gautos už realizuotą negyvenamąją patalpą, buvo užskaitytos pirmine hipoteka užtikrintos UAB „Trakų vairas“ paskolos grąžinimui. 2011-02-03 atsakovo skola ieškovui pagal paskolos sutartį sudaro 101843 Lt. Atsakovas nevykdo paskolos sutarties, t.y. paskolos sutartyje numatytais terminais negrąžina paskolos. Toks skolininko elgesys pažeidžia prievolių įvykdymo principus, neatitinka bendros kredito sutarties sampratos ir normalių prievolinių teisinių santykių bei pažeidžia ieškovo interesus (LR CPK 98 str., LR CK 6.38 str., 6.57 str., 6.81 str., 6.200 str. 1 d., 6.870 str. 1 d.).

4Atsakovas M. G. pateikė atsiliepimą į ieškinį (1 t., b.l. 28-29), prašydamas jį atmesti, nurodydamas, kad jo tėvas V. G. yra susijęs su ginčo paskolos paėmimu ir panaudojimu. Nurodė, kad 2008-02-28 atsakovas pasirašė paskolos sutartį Nr. 08-00025 dėl 63000 Lt paskolos. Parašas šioje sutartyje yra atsakovo, tačiau, pasirašydamas sutartį, jis nesuprato, ką pasirašė ir kokius įsipareigojimus prisiėmė. Sutartis buvo pasirašyta ne atsakovo iniciatyva, o paprašius atsakovo tėvui V. G.. Tuo metu atsakovas pasitikėjo tėvu ir visiškai nesigilino, ką pasirašo. Sutartis buvo pasirašyta, dalyvaujant V. G. ir ieškovo teisininkui R. P., teisininko darbo vietoje Kalvarijų g., Vilniuje. Pagal ieškovo pateiktus teismui įrodymus –sąskaitos išrašą, 63000 Lt kreditas pagal 2008-02-28 paskolos sutartį Nr. 08-00025 buvo pervestas į Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ sąskaitą Nr. ( - ). Atsakovas tokios sąskaitos nebuvo atidaręs. Pagal paskolos sutartį pinigai turėjo būti pervesti į Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ sąskaitą ( - ). Su ieškiniu pateiktas 2008-10-31 susitarimas Nr. 08-000025 P1 dėl paskolos sutarties pakeitimo bei šios sutarties priedas pasirašyti ne paties atsakovo. Atsakovas teigia, kad 2009-11-13 teisininkui R. P. be jokio pakvitavimo M. G. perdavė 99400 Lt. Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimu atsakovui M. G. teikiama antrinė teisinė pagalba pirmosios instancijos teisme, paskiriant advokatą A. M..

5Ieškovas Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ pateikė dubliką (1 t., b.l. 40-42), prašydamas patenkinti ieškinį, o atsakovo atsiliepime išdėstytus argumentus atmesti, kaip nepagrįstus. Nurodė, kad 2008-02-28 atsakovui buvo išmokėta 6515 Lt paskolos dalis, o 2008-03-26 buvo išmokėta likusi 56485 Lt paskolos dalis, kurią atsakovas perskolino UAB „Trakų vairas“. Tai patvirtina išrašas iš atsakovo einamosios sąskaitos ( - ). Suteikiant atsakovui paskolą, buvo suformuota paskolinė sąskaita ( - ), iš kurios paskola buvo išmokėta į atsakovo einamąją sąskaitą Nr. ( - ). Paskolos sutartis yra realinė sutartis ir pripažintina sudaryta nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento (LR CK 6.870 str. 2 d.). Kadangi atsakovas gavo pinigus pagal paskolos sutartį, paskolos sutartis yra galiojanti, o atsakovas turi prievolę grąžinti paskolą, neatsižvelgiant į 2008-10-31 susitarimą Nr. 08-00025 P1 dėl paskolos sutarties pakeitimo, kuriuo buvo pratęstas paskolos grąžinimo terminas. Ieškovas sutinka, kad parašas šiek tiek skiriasi, tačiau atsakovas neginčija, nei paskolos sutarties, nei sutarties dėl paskolos sutarties pakeitimo. Ieškovas mano, kad susitarimą dėl paskolos sutarties sąlygų pakeitimo galėjo pasirašyti ir atsakovo tėvas V. G. (LR CK 6.870 str. 2 d., LR CPK 263 str., 265 str.).

6Ieškovas Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ pateikė pareiškimą dėl ieškinio reikalavimų sumažinimo (2 t., b.l. 9), kuriuo prašė priteisti 93653,01 Lt skolą, susidedančią iš 16497,97 Lt palūkanų, 14401,34 delspinigių ir 62753,70 Lt paskolos sumos, nes buvo užskaitytas atsakovo M. G. turimas pajus 8190 Lt sumai įsiskolinimo dengimui.

7Atsakovas M. G. pateikė priešieškinį, kurį patikslino (2 t., b.l. 10-13, b.l. 25-28), prašydamas pripažinti negaliojančia 2008-02-28 paskolos sutartį Nr. 08-00025, sudarytą tarp M. G. - paskolos gavėjo ir Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“- paskolos davėjo, dalyje dėl sandorio šalies (paskolos gavėjo) ir nustatyti, kad paskolos gavėjas pagal nurodytą sutartį yra UAB „Trakų vairas“; pripažinti negaliojančiu 2008-10-31 Susitarimą Nr. 08-00025 P1 dėl paskolos sutarties pakeitimo, šio susitarimo priedą Nr. 1 ir 2008-10-31 susitarimą dėl 2008-03-26 paskolos sutarties sąlygų pakeitimo. Nurodė, jog M. G. pripažįsta, kad su ieškovu 2008-02-28 tikrai pasirašė paskolos sutartį Nr. 08-00025 dėl 63000 Lt paskolos. Parašas šioje sutartyje yra jo. Atsakovas pažymėjo, jog jam nebuvo sudaryta galimybė susipažinti su pasirašomais dokumentais. Pasirašymo metu dalyvavo M. G. tėvas V. G. ir R. P.. Atsakovui buvo klaidingai išaiškinta, jog šie dokumentai reikalingi, perkant butą šeimai. Pasirašant dokumentus, atsakovas buvo labai skubinamas ir prieš jį buvo naudojama psichologinė prievarta, todėl jis pasirašė dokumentus neskaitęs ir nemanydamas, jog priima kažkokius įsipareigojimus. Sutarties esmę atsakovas suprato bylos eigoje. Minėtas sandoris buvo sudarytas tam, kad paskola būtų suteikta UAB „Trakų vairas“, kuri tuo metu jau buvo paėmusi kreditą ir dėl formalių priežasčių tiesiog nebegalėjo gauti naujo kredito pas ieškovą. 2008-02-28 Paskolos sutartis Nr. 08-00025 LTL tarp atsakovo M. G. ir Kredito unijos “Vilniaus taupomoji kasa“ yra apsimestinė ir skirta kitai paskolos sutarčiai tarp Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ir UAB „Trakų vairas“ pridengti. Minėta paskolos sutartimi neišreikšta tikroji nagrinėjamos paskolos sutarties šalių valia. Kredito unija “Vilniaus taupomoji kasa“ visada derybas vedė su UAB „Trakų vairas“ direktoriumi V. G.. Su atsakovu nei vienas Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ narys nebendravo dėl paskolos. Nustačius, jog tokį sandorį sudariusių šalių valia, išreikšta išorine forma, neatitinka šalių tikrųjų ketinimų, ir jos sudarymo metu buvo ketinimas sudaryti sandorį, pridengiant tikrąją sandorio šalį, teisės ir pareigos pagal tokį sandorį atsiranda kitam asmeniui – tikrajai sandorio šaliai (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009-06-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-228/2009). Derybos dėl paskolos suteikimo vyko tarp UAB „Trakų vairas“ ir Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“, nes tai patvirtino 2008-02-25 UAB „Trakų vairas“ visuotiniame akcininkų susirinkime jau aptartos visos paskolos suteikimo sąlygos. 2008-03-26 paskolos sutarties 1 p. nurodyta, kad, vadovaujantis 2008-02-25 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, paskolos sutartimi paskolos davėjas, t.y. M. G. paima 63000 Lt iš Kredito unijos “Vilniaus taupomoji kasa“ 6 mėn. laikotarpiui ir perduoda šiuos pinigus paskolos gavėjo UAB „Trakų vairas“ nuosavybės apyvartinėms lėšoms. Prašymą vartojimo paskolai gauti užpildė V. G.. 2008-02-27 prašymą priimti M. G. asocijuotu nariu į Kredito uniją „Vilniaus taupomoji kasa“ užpildė V. G., privalomąjį pajų 2008-02-28 M. G. vardu sumokėjo V. G. (parašas mokėjimo nurodyme); dėl paskolos suteikimo niekas iš ieškovo su atsakovu nebendravo ir paskolos sąlygų neaptarė. Iš gautos paskolos M. G. nepanaudojo nei vieno lito. M. G. teigia, jog jis neturėjo tikslo imti sau paskolą. Paskola buvo suteikta UAB „Trakų vairas“ vadovo iniciatyva ir bendrovės, o ne M. G. interesams patenkinti. Visi gauti pagal paskolą pinigai buvo pervesti į UAB „Trakų vairas“. Už paskolą garantavo UAB „Trakų vairas“, įkeisdamas ieškovo naudai nekilnojamąjį turtą. UAB „Trakų vairas“ įsipareigojo grąžinti M. G. paskolą iš UAB „Medicinos bankas“ gautos paskolos. Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ bendravo tik su UAB „Trakų vairas“, kadangi ieškovo teigimu, tik V. G., t.y. UAB „Trakų vairas“ direktorius, galėjo šiuos dokumentus pasirašyti. Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ pagal savo paskolų suteikimo ir administravimo tvarką atsakovui net negalėjo suteikti paskolos, nes juo, kaip asmeniu, visai nesidomėjo. 2008-02-28 Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ su UAB „Tarkų vairas“ sudarė paskolos sutartį Nr. 08-00028LTL, pagal kurią UAB „Trakų vairas“ buvo suteikta 183000 Lt paskola. Paskolos grąžinimas buvo užtikrintas V. G. laidavimu ir pirmos eilės hipoteka, įkeičiant administracines patalpas. M. G. teigia, jog jis nepasirašinėjo nei ieškovo teismui pateikto 2008-10-31 susitarimo Nr. 08-00025 P1 dėl paskolos sutarties pakeitimo, nei šio susitarimo priedo Nr. 1. Su tuo iš esmės sutinka ir ieškovas, nes pripažįsta, kad parašas tikrai skiriasi. Ieškovas pagal priešieškinį teigia, jog nepasirašė ir 2008-10-31 susitarimo dėl 2008-03-26 paskolos sutarties sąlygų pakeitimo, kuriuo buvo modifikuota 2008-03-26 paskolos sutartis. Minėti susitarimai pripažintini negaliojančiais, kaip viešajai tvarkai ir gerai moralei prieštaraujantys sandoriai, nes yra sudaryti, klastojant M. G. parašą (LR CK 1.81 str. 1 d., 1.87 str. 1 d.).

8Ieškovas Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ pateikė atsiliepimą į patikslintą priešieškinį (2 t., b.l. 48-51), prašydamas jį atmesti ir priteisti ieškovui iš atsakovo ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas nepagrįstai teigia, jog jam nebuvo sudaryta galimybė susipažinti su pasirašomais dokumentais, nes tiek atsakovas R. P., tiek Vilniaus rajono 1-ojo notaro biuro notarė L. Š., kuri tvirtino 2008-03-14 hipotekos lakštą, reg. Nr. 1-2112, išaiškino atsakovui priimamus įsipareigojimus ir galimas pasekmes. Atsakovas nepagrįstai teigia, jog sutartį pasirašė dėl apgaulės ir šis sandoris turi būti pripažintas negaliojančiu. Ieškovas pažymėjo, kad M. G. pripažino, kad pats asmeniškai pasirašė 2008-02-28 paskolos sutartį Nr. 08-00025 dėl 63000 Lt paskolos. Esant nurodytiems atsakovo paaiškinimams, nei ieškovas, nei kas kitas objektyviai negalėjo suklaidinti atsakovo, t.y. atlikti apgaulės. Teismų praktikoje apgaule laikomas asmens suklaidinimas. Kadangi atsakovas paskolos sutartį jo teigimu pasirašė neskaitęs, nieko nesuprasdamas ir į nieką nesigilindamas, neprašęs ieškovo arba notaro, kuris tvirtino hipotekos lakštą, jokios informacijos ar paaiškinimų, o ieškovas neklaidino, nemelavo, nenutylėjo jokios atsakovo prašytos informacijos, apgaulė negalėjo būti atlikta. Atsakovo neatidumas, naivumas, patiklumas ir teisinis neraštingumas negali būti laikomi prieš atsakovą atliktais apgaulės veiksmais. Atsakovas nepagrįstai teigia, jog 2008-02-28 Paskolos sutartis Nr. 08-00025 LTL tarp atsakovo ir ieškovo yra apsimestinė ir skirta kitai paskolos sutarčiai pridengti. Ieškovas pažymėjo, jog atsakovas laisva valia, nepriklausomai nuo ieškovo valios, sudarė su UAB „Trakų vairas“ 2008-03-26 paskolos sutartį ir paskolino dalį gautų pagal 2008-02-28 paskolos sutartį Nr. 08-00025 LTL piniginių lėšų 56485 Lt sumai UAB „Trakų vairas“, nes UAB „Trakų vairas“ įkeitė savo turtą už atsakovo prievolę pagal 2008-02-28 Paskolos sutartį Nr. 08-00025 LTL. Vien dėl to, kad atsakovas negrąžino atsakovui suteiktos pagal 2008-03-26 paskolos sutartį paskolos, 2008-02-28 Paskolos sutartis Nr. 08-00025 LTL, sudaryta tarp ieškovo ir atsakovo, negali būti pripažinta negaliojančia dalyje dėl sandorio šalies. Atsakovas nepagrįstai teigia, jog visi gauti pagal 2008-02-28 paskolos sutartį Nr. 08-00025 LTL pinigai buvo pervesti UAB „Trakų vairas“. Šias aplinkybes paneigia išrašai iš atsakovo sąskaitų. Atsakovas nepagrįstai teigia, jog ieškovui buvo taikomi apribojimai pagal likvidumo rodiklius ir dėl to atsakovas negalėjo suteikti paskolos UAB „Trakų vairas“, o ieškovo atstovas R. P. neva pasiūlė V. G. paimti paskolą atsakovo vardu. Skolinimo kredito unijos nariams apribojimus numato LR kredito unijų įstatymo 47 str. ir kredito unijų veikos riziką ribojantys normatyvai, patvirtinti Lietuvos banko valdybos 1995-11-03 nutarimu Nr. 105 „Dėl kredito unijų veiklos rizika ribojančių normatyvų“, pagal kuriuos unijos nariui suteikiama paskola negali viršyti 10 proc. kredito unijoje sukauptų indelių ir paimtų paskolų sumos bei 25 proc. kredito unijos kapitalo. Pagal ieškovo 2008-03-01 balansinę ataskaitą, paskolos pagal 2008-02-28 Paskolos sutartį Nr. 08-00025 LTL suteikimo dieną sukauptų indėlių ir paimtų paskolų sudarė 41626370 Lt, tuo tarpu 10 proc. sudaro 4162637 Lt, pagal kapitalo pakankamumo ataskaitą ieškovo kapitalas sudarė 4244040 Lt, tuo tarpu 25 proc. sudaro 1060010 Lt. Tai reiškia, kad 2008-02-28 paskolos sutarties Nr. 08-00025 LTL sudarymo dieną ieškovas vienam savo nariui galėjo suteikti iki 1060010 Lt paskolą (LR CK 1.91 str. 1 d.).

9Atsakovas BUAB „Trakų vairas“ pateikė atsiliepimą (2 t., 39-42) į priešieškinį, prašydamas jį atmesti visa apimtimi, ieškinį M. G. atžvilgiu nagrinėti teismo nuožiūra. Nurodė, kad pagal kasacinio teismo praktiką, vertinant tikrąją sandorio šalių valią jo sudarymo metu, reikia vertinti byloje esančių įrodymų visumą, o ne pavienes faktines aplinkybes, taip pat sandorio šalių elgesį tiek sudarant sandorį, tiek po jo sudarymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-12-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-653/2006). M. G. turėjo tikslą gauti paskolą iš Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ir ėmėsi aktyvių veiksmų šiam tikslui įgyvendinti, t.y. 2008-02-26 pateikė asmeniškai pasirašytą prašymą dėl paskolos suteikimo; 2008-02-28 asmeniškai pasirašė Paskolos sutartį, 2008-03-17, kaip skolininkas, asmeniškai pasirašė hipotekos lakštą dėl bendrovės administracinių patalpų įkeitimo. M. G. suvokė, kad 2008-03-26 kredito įstaiga jam išmokėjo likusią 56485 Lt paskolos dalį, ir gautomis lėšomis tikslingai disponavo, 2008-03-26 pasirašė mokėjimo nurodymą, kuriuo gavėjui UAB „Trakų vairas“ pervedė 56485 Lt mokėjimo paskirtyje nurodydamas, jog tai yra pavedimas pagal 2008-03-26 paskolos sutartį. Priešieškinio teiginys, jog gautos lėšos buvo perleistos bendrovei jos interesams tenkinti, nekeičia sutartinių šalių santykių ir nepaneigia paskolos gavėjo tikrosios valios paskolą iš kredito įstaigos įgyti asmeniškai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (2001-04-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-445/2001) nurodė, jog tam, kad pripažinti sandorį apsimestiniu, būtina nustatyti sandorio šalių, o ne trečiųjų asmenų, valią ir ketinimus pridengti vieną sandorį kitu. Bendrovės, atstovaujamos M. G. tėvo, veiksmai organizuojant ginčo sutarties pasirašymą yra vertinti kaip tarpininkavimas, tačiau niekaip neįrodo jos menamos valios būti sandorio šalimi. Šaliai, siekiančiai įrodyti sandorio apsimestinumą, nepakanka įrodyti vienos ginčijamo sandorio šalies ar trečiųjų asmenų, nebuvusių ginčijamo sandorio šalimi, valios ydingumo. Paskolos sutarties šalys yra dvi, todėl būtina įrodyti jų abiejų valią sudaryti apsimestinį sandorį. Byloje nėra įrodymų apie kredito įtaigos valią sudaryti apsimestinį sandorį. Nors paskolos davėjas teigia, jog apie 2008-03-26 paskolos sutarties sudarymą nieko neprisimena, tačiau jos egzistavimą patvirtina sutarties įvykdymo faktas – byloje pateiktas mokėjimo nurodymas, kuriuo M. G. bendrovei pervedė paskolos sutartyje nurodytą pinigų sumą ir mokėjimo kvitą pasirašė. Bendrovės bankroto administratoriaus nustatyta, jog nuo 2009-10-08 pagal UAB „Trakų vairas“ direktoriaus V. G. prašymą bendrovei priklausančios lėšos už vežimo paslaugas, suteiktas UAB „DSV Transport“, buvo pervedamos į M. G. asmeninę sąskaitą Nr. ( - ), esančią Swedbank, AB. Tokiu būdu į jo sąskaitą UAB „DSV Transport“ pervedė 89969,13 Lt UAB „Trakų vairas“ priklausančių lėšų. M. G. teiginiai yra bandymas išvengti atsakomybės pagal prisiimtus įsipareigojimus bei mėginimas pasipelnyti iš bankrutavusios įmonės ir jos kreditorių (LR CK 1.5 str., 6.158 str., 6.189 str., 6.200 str., 6.870 str., LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d., 9 p., 14 p.).

10Trečiasis asmuo V. G. pateikė atsiliepimą į patikslintą priešieškinį (2 t., b.l. 36-38), nurodydamas, jog sutinka su patikslintu priešieškiniu. Nuo 2006-06-16 V. G. buvo UAB „Trakų vairas“ direktorius ir pagrindinis akcininkas. Nuo 2007 m. pradėjo bendradarbiauti su Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“. Kai trūkdavo lėšų, kredito unija suteikdavo paskolas. 2008 m. pradžioje labai reikėjo piniginių lėšų UAB „Trakų vairas“ veiklai. V. G. kreipėsi į R. P. ir paaiškino jam situaciją. R. P. paaiškino, jog kredito unija negali suteikti visos reikalingos sumos UAB „Trakų vairas“, bet pasiūlė imti paskolą asmeniškai darbuotojų vardu, o vėliau ir sūnaus M. G. vardu. Jis patikino, kad paskolų sutartys bus sudarytos taip, kad už visas paskolas laiduos UAB „Trakų vairas“. Dėl visų paskolų sąlygų derybos buvo tik tarp V. G. ir R. P.. Su R. P. buvo sutarta, jog už visų dokumentų sutvarkymą jam priklauso atlygis, todėl jis pasirūpino visa dokumentacija, už kurią V. G. sumokėjo sutartą atlygį. 2008-03-17 sūnus M. G. atvyko į sutartą vietą. V. G. M. G. paaiškino, jog tie dokumentai reikalingi dėl buto pirkimo šeimai. R. P. prieš tai buvo paaiškinta visa situacija ir jis šią dokumentų pasirašinėjimo priežastį patvirtino. M. G. greitai pasirašė visus dokumentus, kuriuos pateikė R. P. ir po keletos minučių išvyko. Po dokumentų pasirašymo Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ dėl visų 2008-02-28 paskolų bendravo tik su V. G.. UAB „Tarkų vairas“ dėl išorinių ekonominių priežasčių turėjo finansinių problemų, todėl V. G. norėjo parduoti administracines patalpas ir padengti visas 2008-02-28 paskolas, tačiau negalėjo to padaryti, nes Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ nesutiko parduoti patalpų.

112012-10-30 ieškovas Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ pateikė teismui pareiškimą (3 t., b.l. 197) dėl ieškinio reikalavimų sumažinimo, prašydamas:

121) priteisti iš atsakovo 93653,01 Lt skolą, susidedančią iš 62753,70 Lt negrąžintos paskolos, 16497,97 Lt nesumokėtų palūkanų, 14401,34 Lt nesumokėtų delspinigių;

132) priteisti iš atsakovo 15 proc. metinių palūkanų nuo negrąžintos paskolos sumos (62753,70 Lt ) už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas;

143) grąžinti permokėtą žyminio mokesčio dalį.

15Ieškinys tenkintinas visiškai. Priešieškinis tenkintinas iš dalies.

16Įstatymų leidėjas, reglamentuodamas paskolos teisinius santykius, nustatė, kad paskolos sutartis laikoma sudaryta pinigų perdavimo momentu. Atsižvelgiant į tai, kad paskolos sutartis yra realinė sutartis, jos sudarymo teisinės pasekmės atsiranda tik po faktiško pinigų perdavimo momento paskolos gavėjui, kuris, įgijęs pinigus nuosavybėn, kartu prisiima pareigą grąžinti paskolos sumą. Ta aplinkybė, kad paskolos gavėjas perskolina pinigus kitam asmeniui, nepanaikina jo prievolės atsiskaityti su kreditoriumi.

17Teismas pažymi, kad sandorių negaliojimo instituto paskirtis – siekti, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose būtų užtikrintas teisėtumas. Kita vertus, įstatymų leidėjas, nustatydamas sandorių negaliojimo pagrindus, siekia užtikrinti sandorių ir jų pagrindu susiklosčiusių civilinių teisinių santykių stabilumą. Taigi, sandorių negaliojimo institutas turi ir kitą paskirtį – užtikrinti civilinių teisinių santykių stabilumą, įgytų teisių ilgaamžiškumą ir jų gerbimą. Sandorio pripažinimas negaliojančiu be pakankamo teisinio pagrindo šiam stabilumo tikslui prieštarautų.

18Nagrinėjamu atveju būtina nustatyti, ar ginčijamų sandorių šalių valia buvo nukreipta sukurti, pakeisti arba panaikinti civilines teises ar pareigas (CK 1.63 straipsnio 1 dalis), nes būtina įvertinti, ar šios sutarties šalys realiai siekė sandorio prigimtį atitinkančio teisinio tikslo.

19Ginčuose dėl apsimestinio sandorio teisinių pasekmių taikymo galioja bendrosios civilinės procesinės įrodinėjimo taisyklės, todėl pareiga įrodyti sandorio apsimestinumą tenka šaliai, kuri šia aplinkybe grindžia reikalavimus byloje.

20Pagal susiformavusią teismų praktiką bylose dėl sandorių pripažinimo apsimestiniais įrodinėjimo dalykas yra dvi pagrindinės faktinių aplinkybių, patvirtinančių ar paneigiančių sandorio apsimestinumą, grupės:

211) teismas turi nustatyti, ar atsirado sandorio teisinę prigimtį atitinkančios teisinės pasekmės – ar sandorio dalyviai realiai įgijo atitinkamas civilines teises ir pareigas;

222) teismas turi aiškintis, kokia buvo tikroji sandorio šalių valia, jų elgesio motyvai ir tikslai.

23Byloje nustatyta, kad 2008-02-25 UAB „Trakų vairas“ visuotinis akcininkų susirinkimas (3 t., b.l. 39-41) nutarė imti 183000 Lt paskolą ir KU „Vilniaus taupomoji kasa“ ir už šią paskolą bei už M. G. 63000 Lt paskolą įkeisti administracines patalpas ( - ).

242008-02-26 M. G. pasirašė prašymą Kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“ priimti jį asocijuotu nariu į Kredito uniją „Vilniaus taupomoji kasa“ (1 t.,. b.l. 167).

252008-02-27 M. G. pasirašė prašymą 63000 Lt vartojimo paskolai gauti iš Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ (1 t., b.l. 43-44, 80-81).

262008-02-28 Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ ir UAB „Trakų vairas“ sudarė Paskolos sutartį Nr. 08-00028 LTL 183000 Lt sumai, paskolos galutinį grąžinimo terminą nurodant 2008-08-28 (1 t., b.l. 193-196).

272008-02-28 M. G. ir Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ pasirašė Banko sąskaitos sutartį Nr. 08-00076 LTL (1 t., b.l. 51-52, 85).

282008-02-28 Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ ir M. G. pasirašė Paskolos sutartį Nr. 08-00025 LTL 63000 Lt sumai, nurodant, jog paskolos galutinis grąžinimo terminas -2008-08-28 (1 t., b.l. 5-8 , 81-82).

292008-03-14 Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ pažyma Nr. 08/017 patvirtina, kad unijos nario M. G. vardu 2008-03-14 kredito unijoje „Vilniaus taupomoji kasa“ yra nario privalomojo pajaus sąskaita Nr. 01-02047-8 – 100 Lt, nario papildomo pajaus sąskaita Nr. 02-00387-4 – 6200 Lt (3 t., b.l. 46).

302008-03-18 buvo įregistruotas M. G., Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ir UAB „Trakų vairas“ 2008-03-14 sudarytas hipotekos lakštas Nr. 01120080007704 dėl negyvenamosios patalpos - administracinės patalpos pakartotinio įkeitimo (3 t., b.l. 34-36).

312008-03-26 M. G. ir UAB „Trakų vairas“ pasirašė paskolos sutartį 63000 Lt sumai (1 t., b.l. 48).

322008-03-26 Mokėjimo nurodymu Nr. 08/03/26-5 M. G. pervedė UAB „Trakų vairas“ 56485 Lt sumą, mokėjimo paskirtyje nurodant –pervedimas pagal paskolos sutartį Nr. 2008-03-26 (1 t., b.l. 49, 84).

332008-10-31 Mokėjimo nurodymu Nr. 08/10/31-7 V. G. pervedė 17165,02 Lt sumą M. G., mokėjimo paskirtyje nurodant – sąskaitos papildymas (1 t., b.l. 158).

342008-10-31 M. G. vardu buvo pateiktas prašymas Kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“ pratęsti Paskolos sutarties Nr. 08-00025 LTL galiojimą iki 2009-10-31 (1 t., b.l. 165).

352008-10-31 Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ir M. G. vardu buvo pasirašytas Susitarimas Nr. 08-00025 P1 dėl paskolos sutarties pakeitimo, pratęsiant paskolos grąžinimo terminą iki 2009-10-31 (1 t., b.l. 9-10, 163-164).

362008-10-31 UAB „Trakų vairas“ ir M. G. vardu buvo pasirašytas susitarimas dėl 2008-03-26 paskolos sutarties sąlygų pakeitimo, nurodant, jog paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui 56485 Lt sumą iki 2009-10-31 (1 t., b.l. 162).

372009-03-13 Mokėjimo nurodymu Nr. 09/03-13/8 UAB „Trakų vairas“ pervedė M. G. 3450 Lt, mokėjimo paskirtį nurodant - paskolos grąžinimas (1 t., b.l. 159).

382009-05-08 Mokėjimo nurodymu Nr. 09/05/08-2 UAB „Trakų vairas“ pervedė 800 Lt M. G., mokėjimo paskirtį nurodant - paskolos grąžinimas (1 t., b.l. 161).

392011-01-12 Varžytynių aktu Nr.01 UAB „MB valda“ naudai po 2011-01-06 įvykusių varžytynių buvo perduotos administracinės patalpos P-32, P-33, ( - ), 72,68 kv. m bendro ploto (1 t., b.l. 15).

402011-01-24 Mokėjimo nurodymu Nr. 978178 mokėtojas BUAB „Trakų vairas“ pervedė 205379,85 Lt sumą Kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“ (1 t., b.l. 12).

412012-08-17 Lietuvos teismo ekspertizės centro ekspertizės akto Nr. 11-776 (12) išvadoje nurodyta (2 t., b.l. 167-172), kad 2008-10-31 prašymą Kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“ pratęsti paskolos sutarties Nr. 08-00025 LTL galiojimą (1 t., b.l. 165) eilutėje „M. G.“ pasirašė V. G.; 2009-10-31 susitarimą Nr. 08-00025 P1 dėl paskolos sutarties pakeitimo ir priedą Nr. 1 prie 2008-10-31 paskolos sutarties Nr. 08-00025 LTL (1 t., b.l. 163-164) skiltyse „paskolos gavėjas M. G.“ pasirašė V. G.; M. G. ir UAB „Trakų vairas“ 2008-10-31 susitarimą dėl 2008-03-26 paskolos sutarties sąlygų pakeitimo (1 t., b.l. 162) skiltyje „M. G.“ pasirašė V. G.; Lietuvos kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ dokumentuose dėl paskolos išmokėjimo, pervedimo kredito, pervedimo debeto: 2008-02-28 operacijos Nr. 46472, Nr. 46473, Nr. 46474, Nr. 46475, 2008-03-25 operacijos Nr. 49418, Nr. 49419 (1 t., b.l. 86-91) eilutėse „kliento parašas“ pasirašė pats M. G. (1 t., b.l. 86-91).

42Teismas konstatuoja, kad priteistina iš atsakovo M. G. 93653,01 Lt skolos, susidedančios iš 62753,70 Lt negrąžintos paskolos, 16497,97 Lt nesumokėtų palūkanų, 14401,34 Lt nesumokėtų delspinigių, ir 15 % metinių palūkanų nuo negrąžintos paskolos sumos (62753,70 Lt) už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme 2011 m. vasario 11 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ naudai, nes teismas nenustatė teisinių pagrindų pripažinti negaliojančia 2008-02-28 paskolos sutartį Nr. 08-00025, sudarytą tarp M. G. - paskolos gavėjo ir Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“- paskolos davėjo, dalyje dėl sandorio šalies (paskolos gavėjo) ir nustatyti, kad paskolos gavėjas pagal nurodytą sutartį yra UAB „Trakų vairas“. Teismas pažymi, kad atsakovas M. G. neginčijo iš jo prašomo priteisti palūkanų ir delspinigių dydžio, ir nepateikė duomenų, sudarančių teisinį pagrindą mažinti palūkanas arba delspinigius.

43Teismas, įvertinęs 2012-08-17 Lietuvos teismo ekspertizės centro ekspertizės akto Nr. 11-776 (12) išvadas, kad 2008-10-31 prašymą Kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“ pratęsti paskolos sutarties Nr. 08-00025 LTL galiojimą (1 t., b.l. 165) eilutėje „M. G.“ pasirašė V. G.; kad 2009-10-31 susitarimą Nr. 08-00025 P1 dėl paskolos sutarties pakeitimo ir priedą Nr. 1 prie 2008-10-31 paskolos sutarties Nr. 08-00025 LTL (1 t., b.l. 163-164) skiltyse „paskolos gavėjas M. G.“ pasirašė V. G., konstatuoja, kad šie duomenys sudaro teisinį pagrindą pripažinti negaliojančiais nuo sudarymo momento:

44- 2008-10-31 susitarimą Nr. 08-00025 P1 dėl paskolos sutarties pakeitimo ir šio susitarimo priedą Nr. 1, sudarytą Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ir M. G. vardu;

45- 2008-10-31 d. susitarimą dėl 2008-03-26 paskolos sutarties sąlygų pakeitimo, sudarytą UAB „Trakų vairas“ ir M. G. vardu, kaip sandorius, prieštaraujančius imperatyvioms įstatymo normoms ir viešajai tvarkai ir gerai moralei, nes šiuos sandorius pasirašė ne pats M. G. (CK 1.80 str. 1 d.; 1.81 str. 1 d.; 1.95 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju teismas nenustatė teisinių pagrindų konstatuoti, kad 2008-02-28 paskolos sutartis Nr. 08-00025, sudaryta tarp M. G. - paskolos gavėjo ir Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ - paskolos davėjo, dalyje dėl sandorio šalies (paskolos gavėjo) buvo apsimestinis sandoris. Formaliais pagrindais negalima nustatyti, kad paskolos gavėjas pagal nurodytą sutartį yra UAB „Trakų vairas“, nes tai prieštarautų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Situacija, kai pagal 2012-08-17 Lietuvos teismo ekspertizės centro ekspertizės akto Nr. 11-776 (12) išvadas yra konstatuota, kad Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ dokumentuose dėl paskolos išmokėjimo, pervedimo kredito, pervedimo debeto: 2008-02-28 operacijos Nr. 46472, Nr. 46473, Nr. 46474, Nr. 46475, 2008-03-25 operacijos Nr. 49418, Nr. 49419 (1 t., b.l. 86-91) eilutėse „kliento parašas“ pasirašė pats M. G. (1 t., b.l. 86- 91), patvirtina, kad M. G., pasirašydamas pirminius dokumentus dėl paskolos gavimo savo vardu, siekė papildyti UAB „Trakų vairas“ apyvartines lėšas, nes šią aplinkybę patvirtina paties M. G. pasirašytas hipotekos lakštas (3 t., b.l. 34-36), kuriuo buvo užtikrinta pakartotine hipoteka, įkeičiant UAB „Trakų vairas“ administracines patalpas, pagal 2008-02-28 paskolos sutartį Nr. 08-00025, paneigiantis atsakovo M. G. parodymus, kad paskola buvo reikalinga, perkant butą šeimai.

46Byloje nėra duomenų, kad M. G. neturėjo galimybės susipažinti su pasirašoma 2008-02-28 paskolos sutartimi Nr. 08-00025 dėl 63000 Lt paskolos gavimo, siekiant papildyti apyvartines lėšas, kad prieš atsakovą M. G. buvo naudojama psichologinė prievarta, nes vien pagal 2008-02-28 paskolos sutartį Nr. 08-00025 gautų lėšų perskolinimas UAB „Trakų vairas“ naudai apyvartinių lėšų papildymui savaime neaptvirtina, kad 2008-02-28 Paskolos sutartis Nr. 08-00025 LTL tarp atsakovo M. G. ir Kredito unijos “Vilniaus taupomoji kasa“ yra apsimestinė ir skirta kitai paskolos sutarčiai tarp Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ir UAB „Trakų vairas“ pridengti. Aplinkybė, kad UAB „Trakų vairas“ jau buvo paėmęs kreditą ir dėl formalių priežasčių nebegalėjo gauti naujo kredito pas ieškovą, savaime nesudaro teisinio pagrindo konstatuoti, kad 2008-02-28 Paskolos sutartis Nr. 08-00025 LTL tarp atsakovo M. G. ir Kredito unijos “Vilniaus taupomoji kasa“ yra apsimestinė ir skirta kitai paskolos sutarčiai tarp Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ir UAB „Trakų vairas“ pridengti. Teismas daro išvadą, kad M. G. valia, sudarant 2008-02-28 Paskolos sutartį Nr. 08-00025 LTL, buvo aiškiai išreikšta, siekiant perskolinti apyvartines lėšas UAB „Trakų vairas“ naudai, nes nėra nuginčyta ar panaikinta 2008-03-26 M. G. ir UAB „Trakų vairas“ sudaryta paskolos sutartis 63000 Lt sumai (1 t., b.l. 48).

47Įvertinęs 2012-01-06 pažymą dėl atsiskaitymų su UAB „Trakų vairas“ (2 t., b.l. 43) dėl to, kad UAB „Trakų vairas“ prašymu į M. G. sąskaitą laikotarpyje nuo 2009-10-08 iki 2010-02-12 buvo pervesta 89969,13 Lt suma, bei vėlesni paties M. G. veiksmai, vykdant tarpusavio atsiskaitymus su UAB „Trakų vairas“ iš M. G. sąskaitos (2 t., b.l. 60-66), patvirtina, kad M. G. buvo pakankamai rūpestingas ir atidus, nes po paskolos sutarties su KU „Vilniaus taupomoji kasa“ sudarymo ir pinigų perskolinimo UAB „Trakų vairas“ naudai, suprasdamas savo veiksmų teisines pasekmes dėl pinigų gavimo ir išdavimo, vykdė kruopštų įforminimą dėl pinigų perdavimo pagal konkrečius aktus ( 2 t., b.l. 68 – 82) UAB „Trakų vairas“ naudai.

48Tai, kad prašymą priimti M. G. asocijuotu nariu į Kredito uniją „Vilniaus taupomoji kasa“ ir prašymą vartojimo paskolai gauti užpildė V. G., kad iš gautos paskolos M. G. nepanaudojo nei vieno lito, nepanaikina M. G. prievolės grąžinti paskolą ieškovui.

49Teismas kritiškai vertina atsakovo M. G. argumentą, kad Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ pagal savo paskolų suteikimo ir administravimo tvarką atsakovui M. G. negalėjo suteikti paskolos ir juo, kaip asmeniu, nesidomėjo, nes 2008-02-28 Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ valdybos posėdžio nutarimai (protokolas Nr. 34; 3 t., b.l. 42-45), kurie nėra nuginčyti ar panaikinti nustatyta tvarka, patvirtina, kad buvo svarstyta surinkta informacija apie M. G. ir nutarta suteikti jam 63000 Lt paskolą apyvartinėms lėšoms 6 mėnesių laikotarpiui.

50Teismas daro išvadą, kad ta aplinkybė, kad M. G. pagal nenuginčytą paskolos sutartį gautas lėšas iš ieškovo perskolino UAB „Trakų vairas“ šios bendrovės interesams tenkinti, nepanaikina tarp ieškovo ir atsakovo M. G. susiklosčiusių paskolinių santykių ir savaime nepaneigia M. G., kaip paskolos gavėjo, tikrosios valios paskolą iš kredito įstaigos įgyti asmeniškai ir po to šiuos pinigus paskolinti UAB „Trakų vairas“ naudai. Šią išvadą patvirtina faktinės aplinkybės, kad po 2008-02-28 Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ir M. G. pasirašytos Paskolos sutarties Nr. 08-00025 LTL 63000 Lt sumai, buvo sudarytas M. G., Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ir UAB „Trakų vairas“ 2008-03-14 hipotekos lakštas Nr. 01120080007704 dėl negyvenamosios patalpos - administracinės patalpos pakartotinio įkeitimo (3 t., b.l. 34-36). Tai, kad Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ 2011-02-28 atsisakė (3 t., b.l. 52-55) pakartotinės hipotekos ir išregistravo 2008-03-14 hipotekos lakštą Nr. 01120080007704, nepažeidė M. G. teisių ir teisėtų interesų, nes priverstinis hipoteka apsunkinto turto pardavimas iš varžytynių (2011-01-12 varžytynių aktas, 1 t., b.l. 15) išlaisvina šį turtą nuo visų apribojimų, tame tarpe ir nuo pakartotinių hipotekų (LR CK 4.197 str. 1 d.).

51Teismas nevertina kitų argumentų ir rašytinių įrodymų, kaip teisiškai nereikšmingų bylos nagrinėjimo dalykui (LR CK 1.5 str., 1.63 str., 1.64 str., 6.1 str. - 6.4 str., 6.37 str., 6.193 str., 6.200 str., 6.210 str., 6.870 str., 6.875 str.; CPK 2 str., 5 str., 177 str. -179 str., 185 str., 218 str.).

52Dėl bylinėjimosi išlaidų ir laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo

53Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo M. G. priteistina 2810 Lt žyminio mokesčio už ieškinį ir 1900 Lt bylinėjimosi išlaidų (1 t., b.l. 78) Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ naudai. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas sumažino ieškinio reikalavimus, grąžintina Kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“ permokėta 227 Lt žyminio mokesčio dalis pagal 2011-02-03 mokėjimo nurodymą (1 t., b.l. 4), pavedant sprendimo vykdymą šioje dalyje Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos (LR CPK 42 str., 87 str. 1 d. 1 p., 3 d.).

54Priešieškinį patenkinus iš dalies, Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ turi atlyginti 500 Lt žyminio mokesčio (LR CPK 80 str. 1 d. 3 p.) už patenkintą priešieškinio dalį valstybės naudai. Nagrinėjamu atveju BUAB „Trakų vairas“ iškelta bankroto byla, todėl įmonė, kuriai iškelta bankroto byla, yra atleidžiama nuo žyminio mokesčio mokėjimo pagal LR CPK 83 str. 1 d. 8 p. nuostatas. Tai, kad priešieškinis yra patenkintas iš dalies, sudaro teisinį pagrindą priteisti iš Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ir Bankrutavusios UAB „Trakų vairas“ lygiomis dalimis 5080 Lt bylinėjimosi išlaidų už antrinės teisinės pagalbos teikimą (3 t., b.l. 66) valstybės naudai, nes bylą šioje dalyje laimėjo M. G..

55Vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, įvertinęs visišką ieškinio patenkinimą ir priešieškinio tenkinimą iš dalies, teismas konstatuoja, kad yra teisinis pagrindas priteisti iš M. G., Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ir Bankrutavusios UAB „Trakų vairas“ po 28,62 Lt bylinėjimosi išlaidų dėl procesinių dokumentų įteikimo (1 t., 1a, 2 t., b.l. 1) valstybės naudai (LR CPK 88 str., 92 str., 93 str., 96 str., 98 str.).

562011-02-11 nutartimi (1 t., b.l. 21-23) pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės (1 t., b.l. 37-38; 2 t., b.l. 126 – 128) atsakovo M. G. atžvilgiu paliekamos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (LR CPK 150 str. 3 d.).

57Dėl taikos sutarties sudarymo galimybių

58Teismas išaiškina, kad pagal CPK 87 str. 2 d, 140 str. 4 d. per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia, grąžinant 75 % žyminio mokesčio. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjusius teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese LR CPK 595 straipsnio tvarka.

59Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263 str., 268 str., 270 str.,

Nutarė

60Ieškinį patenkinti visiškai. Priešieškinį patenkinti iš dalies.

61Priteisti iš atsakovo M. G. 93653,01 Lt skolos, susidedančios iš 62753,70 Lt negrąžintos paskolos, 16497,97 Lt nesumokėtų palūkanų, 14401,34 Lt nesumokėtų delspinigių, ir 15 % metinių palūkanų nuo negrąžintos paskolos sumos (62753,70 Lt) už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme 2011 m. vasario 11 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 2810 Lt žyminio mokesčio už ieškinį ir 1900 Lt bylinėjimosi išlaidų Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ naudai.

62Grąžinti Kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“ permokėtą 227 Lt žyminio mokesčio dalį, pavedant sprendimo vykdymą šioje dalyje Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos.

63Pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento 2008 m. spalio 31 d. susitarimą Nr. 08-00025 P1 dėl paskolos sutarties pakeitimo ir šio susitarimo priedą Nr. 1, sudarytą Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ir M. G. vardu.

64Pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento 2008 m. spalio 31 d. susitarimą dėl 2008-03-26 paskolos sutarties sąlygų pakeitimo, sudarytą UAB „Trakų vairas“ ir M. G. vardu.

65Priteisti iš Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ 500 Lt žyminio mokesčio už patenkintą priešieškinio dalį valstybės naudai.

66Priteisti iš Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ir Bankrutavusios UAB „Trakų vairas“ lygiomis dalimis 5080 Lt bylinėjimosi išlaidų už antrinės teisinės pagalbos teikimą valstybės naudai.

67Atmesti priešieškinį likusioje dalyje.

68Priteisti iš M. G., Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ir Bankrutavusios UAB „Trakų vairas“ po 28,62 Lt bylinėjimosi išlaidų dėl procesinių dokumentų įteikimo valstybės naudai.

69Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Neringa Švedienė, sekretoriaujant Ingai... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. Ieškovas Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ pateikė ieškinį (1 t.,... 4. Atsakovas M. G. pateikė atsiliepimą į ieškinį (1 t., b.l. 28-29),... 5. Ieškovas Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ pateikė dubliką (1 t.,... 6. Ieškovas Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ pateikė pareiškimą... 7. Atsakovas M. G. pateikė priešieškinį, kurį patikslino (2 t., b.l. 10-13,... 8. Ieškovas Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ pateikė atsiliepimą į... 9. Atsakovas BUAB „Trakų vairas“ pateikė atsiliepimą (2 t., 39-42) į... 10. Trečiasis asmuo V. G. pateikė atsiliepimą į patikslintą priešieškinį (2... 11. 2012-10-30 ieškovas Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ pateikė... 12. 1) priteisti iš atsakovo 93653,01 Lt skolą, susidedančią iš 62753,70 Lt... 13. 2) priteisti iš atsakovo 15 proc. metinių palūkanų nuo negrąžintos... 14. 3) grąžinti permokėtą žyminio mokesčio dalį.... 15. Ieškinys tenkintinas visiškai. Priešieškinis tenkintinas iš dalies. ... 16. Įstatymų leidėjas, reglamentuodamas paskolos teisinius santykius, nustatė,... 17. Teismas pažymi, kad sandorių negaliojimo instituto paskirtis – siekti, kad... 18. Nagrinėjamu atveju būtina nustatyti, ar ginčijamų sandorių šalių valia... 19. Ginčuose dėl apsimestinio sandorio teisinių pasekmių taikymo galioja... 20. Pagal susiformavusią teismų praktiką bylose dėl sandorių pripažinimo... 21. 1) teismas turi nustatyti, ar atsirado sandorio teisinę prigimtį... 22. 2) teismas turi aiškintis, kokia buvo tikroji sandorio šalių valia, jų... 23. Byloje nustatyta, kad 2008-02-25 UAB „Trakų vairas“ visuotinis akcininkų... 24. 2008-02-26 M. G. pasirašė prašymą Kredito unijai „Vilniaus taupomoji... 25. 2008-02-27 M. G. pasirašė prašymą 63000 Lt vartojimo paskolai gauti iš... 26. 2008-02-28 Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ ir UAB „Trakų... 27. 2008-02-28 M. G. ir Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ pasirašė... 28. 2008-02-28 Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ ir M. G. pasirašė... 29. 2008-03-14 Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ pažyma Nr. 08/017... 30. 2008-03-18 buvo įregistruotas M. G., Kredito unijos „Vilniaus taupomoji... 31. 2008-03-26 M. G. ir UAB „Trakų vairas“ pasirašė paskolos sutartį 63000... 32. 2008-03-26 Mokėjimo nurodymu Nr. 08/03/26-5 M. G. pervedė UAB „Trakų... 33. 2008-10-31 Mokėjimo nurodymu Nr. 08/10/31-7 V. G. pervedė 17165,02 Lt sumą... 34. 2008-10-31 M. G. vardu buvo pateiktas prašymas Kredito unijai „Vilniaus... 35. 2008-10-31 Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ir M. G. vardu buvo... 36. 2008-10-31 UAB „Trakų vairas“ ir M. G. vardu buvo pasirašytas susitarimas... 37. 2009-03-13 Mokėjimo nurodymu Nr. 09/03-13/8 UAB „Trakų vairas“ pervedė... 38. 2009-05-08 Mokėjimo nurodymu Nr. 09/05/08-2 UAB „Trakų vairas“ pervedė... 39. 2011-01-12 Varžytynių aktu Nr.01 UAB „MB valda“ naudai po 2011-01-06... 40. 2011-01-24 Mokėjimo nurodymu Nr. 978178 mokėtojas BUAB „Trakų vairas“... 41. 2012-08-17 Lietuvos teismo ekspertizės centro ekspertizės akto Nr. 11-776... 42. Teismas konstatuoja, kad priteistina iš atsakovo M. G. 93653,01 Lt skolos,... 43. Teismas, įvertinęs 2012-08-17 Lietuvos teismo ekspertizės centro... 44. - 2008-10-31 susitarimą Nr. 08-00025 P1 dėl paskolos sutarties pakeitimo ir... 45. - 2008-10-31 d. susitarimą dėl 2008-03-26 paskolos sutarties sąlygų... 46. Byloje nėra duomenų, kad M. G. neturėjo galimybės susipažinti su... 47. Įvertinęs 2012-01-06 pažymą dėl atsiskaitymų su UAB „Trakų vairas“... 48. Tai, kad prašymą priimti M. G. asocijuotu nariu į Kredito uniją „Vilniaus... 49. Teismas kritiškai vertina atsakovo M. G. argumentą, kad Kredito unija... 50. Teismas daro išvadą, kad ta aplinkybė, kad M. G. pagal nenuginčytą... 51. Teismas nevertina kitų argumentų ir rašytinių įrodymų, kaip teisiškai... 52. Dėl bylinėjimosi išlaidų ir laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo... 53. Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo M. G. priteistina 2810 Lt žyminio... 54. Priešieškinį patenkinus iš dalies, Kredito unija „Vilniaus taupomoji... 55. Vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, įvertinęs... 56. 2011-02-11 nutartimi (1 t., b.l. 21-23) pritaikytos laikinosios apsaugos... 57. Dėl taikos sutarties sudarymo galimybių... 58. Teismas išaiškina, kad pagal CPK 87 str. 2 d, 140 str. 4 d. per 30 dienų nuo... 59. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263 str., 268 str., 270 str.,... 60. Ieškinį patenkinti visiškai. Priešieškinį patenkinti iš dalies.... 61. Priteisti iš atsakovo M. G. 93653,01 Lt skolos, susidedančios iš 62753,70 Lt... 62. Grąžinti Kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“ permokėtą 227 Lt... 63. Pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento 2008 m. spalio 31 d.... 64. Pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento 2008 m. spalio 31 d.... 65. Priteisti iš Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ 500 Lt žyminio... 66. Priteisti iš Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ir Bankrutavusios... 67. Atmesti priešieškinį likusioje dalyje.... 68. Priteisti iš M. G., Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ir... 69. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas...