Byla 2-1711-721/2015
Dėl skolos priteisimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Nadežda Kiubienė,

2vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gelvora“ ieškinį atsakovui E. G. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

3ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Gelvora“ (toliau – UAB „Gelvora“) ieškiniu kreipėsi į teismą dėl 236,46 € skolos, 96,38 € palūkanų, 199,50 € delspinigių, 44,95 € ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 % dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 7 % dydžio sutartinių palūkanų nuo pagrindinės skolos sumos (236,46 €) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo E. G..

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti 2015 m. balandžio 30 d., tačiau atsiliepimo į ieškinį per nustatytą 20 dienų terminą atsakovas nepateikė, todėl ieškovei prašant priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 str.).

7Iš ieškinio ir pridėtų rašytinių įrodymų matyti, kad pradinė kreditorė akcinės bendrovė „SEB bankas“ (toliau – AB „SEB bankas“) ir atsakovas E. G. 2006 m. gruodžio 19 d. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 1150618051538-30 (toliau – Sutartis) (12–16 b. l.), pagal kurią AB „SEB bankas“ suteikė atsakovui 4000,00 Lt kreditą, o atsakovas įsipareigojo grąžinti suteiktą kreditą iki 2008 m. gruodžio 18 d. ir mokėti už suteiktą kreditą 7 proc. dydžio palūkanas pagal (Sutarties 5.1. p.). Atsakovas tinkamai nevykdė prisiimtų įsipareigojimų pagal sutartį, suteikto kredito negrąžino ir pradiniam kreditoriui liko skolinga 939,04 Lt už laiku negražintą suteiktą vartojimo kreditą (4 b. l.), todėl AB „SEB bankas“ 2009 m. vasario 27 d. įspėjęs atsakovą apie galimą Sutarties nutraukimą (17 b. l.), Sutartį nutraukė ir įgijo teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti visą likusį kreditą bei pateikti reikalavimus dėl kitų mokėtinų sumų mokėjimo (Sutarties 6.1 p.). Atsakovui nevykdant prievolės grąžinti pradiniam kreditoriui skolą, 2009 m. lapkričio 9 d. tarp pradinio kreditoriaus AB „SEB bankas“ ir ieškovės buvo sudaryta Reikalavimo teisių perleidimo sutartis Nr. 11/09-20-83, pagal kurią ieškovė įgijo reiškiamą reikalavimo teisę į atsakovo skolą susidariusią iki 2009 m. lapkričio 6 d., t. y. 816,44 Lt skolą, 101,00 Lt delspinigių, 21,60 Lt palūkanų, iš viso 939,04 Lt (4, 18–20 b. l.). Ieškovė 2009 m. lapkričio 19 d. pranešimu informavo atsakovą apie reikalavimo perleidimą ir paragino atsakovą per tris dienas nuo pranešimo gavimo dienos sumokėti susidariusį įsiskolinimą (21 b. l.). Atsakovas minėtų sumų nesumokėjo, todėl ieškovė, pagal reikalavimo perleidimo sutartį, perėmusi visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu, priskaičiavo 236,46 € skolos, 199,50 € delspinigių, 96,38 € palūkanų ir 44,95 € ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų (5–7 b. l.).

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kad sutartį šalys privalo vykdyti tinkamai ir sąžiningai taip pat yra numatyta CK 6.200 straipsnio 1 dalyje. Bet koks iš sutarties atsiradusios prievolės nevykdymas, įskaitant įvykdymo termino praleidimą, laikomas sutarties nevykdymu (CK 6.63 str. 1 d., 6.205 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 str.). Kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu; reikalavimo teisės perleidimas neturi pažeisti skolininko teisių ir labiau suvaržyti jo prievoles; reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės (CK 6.101 straipsnio 1 ir 2 dalys).

9Formaliai įvertinus bylos aplinkybes, rašytinius įrodymus ir atsižvelgiant į tai, kad byloje duomenų apie atsakovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymą nėra, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 236,46 € skolos už negrąžintą kreditą ir sutarties specialiojoje dalyje nurodytų 7 proc. dydžio metinių palūkanų, kurios sudaro 96,38 € yra pagrįstas, įrodytas, todėl tenkintinas.

10Sutarties 5.3. punktu atsakovas įsipareigojo, pradiniam kreditoriui praleidus kredito ar jo dalies grąžinimo, palūkanų, kitų Sutartyje numatytų mokėjimų terminus už kiekvieną kalendorinę termino praleidimo dieną mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius nuo sumos, kurios mokėjimo terminas praleistas. Todėl ieškovė prašo iš atsakovo priteisti 199,50 € delspinigių, kuriuos sudaro 101,00 Lt (29,25 €) reikalavimo perleidimo sutartyje nurodyta delspinigių suma ir ieškovės paskaičiuoti 170,25 € delspinigių už pradelstas atsiskaityti 720 dienas nuo 2009 m. lapkričio 6 d. iki 2011 m. spalio 27 d. (6 b. l.).

11Įstatymų leidėjas yra nustatęs, kad netesybos pradedamos skaičiuoti tada, kai skolininkas prievolės neįvykdo arba įvykdo netinkamai (CK 6.71 straipsnio 1 dalis).

12Netesybos kaip sutartinės civilinės atsakomybės forma atlieka nuostolių kompensuojamąją funkciją, nes atlygina nukentėjusiai šaliai patirtus nuostolius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-1125/2003;.2004 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-163/2004; 2005 m. spalio 26 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2005). Kasacinio teismo jurisprudencijoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad negalima leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 6 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-173/2006).

13CK 6.73 straipsnio 2 dalis numato galimybę teismui sumažinti netesybas, jeigu jos aiškiai per didelės, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Kasacinio teismo praktikoje taip pat nurodoma, kad netesybos mažinamos tiek esant skolininko prašymui, tiek jo nesant (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 3 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-1094/2003).

14Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, t. y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į tai, kad prašomi priteisti delspinigiai ir palūkanų suma viršija skolos sumą, t. y. ieškovės prašomi priteisti delspinigiai, po 0,1 procentą už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos yra akivaizdžiai per dideli, jų dydis prieštarauja protingumo, sąžiningumo principams, sąžiningai verslo praktikai ir suteikia galimybę nepagrįstai praturtėti vienai šaliai bei pažeidžia teisėtus kitos šalies interesus, todėl ieškovės prašomi priteisti delspinigiai mažintini iki protingos sumos skaičiuojant po 0,05 procentus už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos, t. y. mažintini iki 114,37 € (236,46 € x 0,05% x 720 + 29,25 €) sumos, kuri teismo vertinimu, yra adekvati padarytam pažeidimui bei faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams (CK 6.71 str., 6.73 str.).

15Taip pat ieškovė ieškiniu prašo priteisti patirtas ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, kurias sudaro 44,95 € ( 5 b. l.). CK 6.63 straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, kad nuo to momento, kai skolininkas yra laikomas pažeidusiu prievolę, jis turi atlyginti visus kreditoriaus patirtus nuostolius, išskyrus atvejus, kai skolininkas yra atleidžiamas nuo prievolės vykdymo. CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatyta, kad be tiesioginių nuostolių ir negautų pajamų į nuostolius įskaičiuojamos protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimo ne teismo tvarka. Ieškovė apie skolos perleidimą atsakovui pranešė 2009 m. lapkričio 19 d. pranešimu dėl reikalavimo perleidimo, o į teismą kreipėsi tik 2015 m. balandžio 13 d., t. y. daugiau kaip penkerius metus ieškovė bandė skolą išieškoti ikiteisminiu būdu, tačiau teismui nėra pateikta jokių įrodymų, patvirtinančių, jog ieškovė būtų ėmusi aktyvių skolos išieškojimo veiksmų, todėl toks ilgas ieškovės delsimas yra nepateisintinas. Ieškovės pateiktame ikiteisminio skolų išieškojimo išlaidų išklotinėje už laikotarpį nuo 2009 m. lapkričio 6 d. iki 2015 m. kovo 20 d. yra nurodyta, kad šias išlaidas sudaro: registruotas pranešimas Lietuvoje, paprastas pranešimas Lietuvoje, darbo priemonės (vokas, spausdinimas), užklausa nekilnojamojo turto registrui, už užklausa gyventojų registro tarnybai. Daugelis iš šių išlaidų yra tiesiogiai patiriamos dėl tiesioginės ieškovės veiklos – skolų išieškojimo ir administravimo, todėl tai yra ne tiek ikiteisminio išieškojimo išlaidos, o neišvengiamos išlaidos vykdant ūkinę komercinę veiklą. Taip pat pažymėtina tai, kad ieškovė nepateikė jokių leistinų įrodymų (buhalterinės apskaitos dokumentų, sutarčių nuorašų ir pan.), pagrindžiančių ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų dydį, nors kiekviena šalis aplinkybes, kuriomis remiasi, privalo įrodyti (CPK 178 str.). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovės reikalavimas dėl 44,95 € ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo atmestinas.

16Pagal sutarties nuostatas, atsakovas ieškovei privalo mokėti 7 proc. dydžio metines palūkanas už paimtą ir negrąžintą kreditą, kurios skaičiuojamos iki viso kredito grąžinimo ieškovei dienos, todėl šis reikalavimas tenkintinas ir iš atsakovės ieškovei priteistina 7 procentų dydžio metinių palūkanų nuo 236,46 € pagrindinės skolos nuo bylos iškėlimo teisme – 2015 m. balandžio 23 d. iki visiško kredito grąžinimo dienos

17Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.). CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Todėl iš atsakovo ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2015 m. balandžio 23 d. – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovo naudai proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Ieškovė teikdama ieškinį sumokėjo 20,00 € dydžio žyminį mokestį (CPK 80 str. 1 d. 1 p.), tai yra minimalus mokestis, mokamas už ieškinio pateikimą, todėl iš atsakovo ieškovei priteistina 20,00 € bylinėjimosi išlaidų.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi ir 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

20ieškinį tenkinti iš dalies.

21Priteisti ieškovei UAB „Gelvora“, į. k. 125164834, buv. Vilnius, A. Juozapavičiaus g. 7, a. s. Nr. LT02 7044 0600 0031 0074, AB SEB bankas, iš atsakovo E. G., a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta – ( - ):

22- 236,46 € (du šimtus trisdešimt šešis eurus 46 ct) skolos;

23- 96,38 € (devyniasdešimt šešis eurus 38 ct) palūkanų;

24-114,37 € (vieną šimtą keturiolika eurų 37 ct) delspinigių;

25- 7 procentų metinių palūkanų nuo 236,46 € (du šimtus trisdešimt šešis eurų 46 ct) pagrindinės skolos nuo bylos iškėlimo teisme – 2015 m. balandžio 23 d. – iki visiško kredito grąžinimo dienos;

26- 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą (447,21 €) nuo bylos iškėlimo teisme – 2015 m. balandžio 23 d. – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

27- 20,00 € (dvidešimt eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

28Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

29Atsakovas E. G. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Mažeikių rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, priešingu atveju, šis sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei galės būti išduotas vykdomasis raštas.

30Ieškovė UAB „Gelvora“ per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Nadežda Kiubienė,... 2. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 3. ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Gelvora“ (toliau – UAB... 4. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti 2015 m. balandžio 30 d., tačiau... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal... 7. Iš ieškinio ir pridėtų rašytinių įrodymų matyti, kad pradinė... 8. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje... 9. Formaliai įvertinus bylos aplinkybes, rašytinius įrodymus ir atsižvelgiant... 10. Sutarties 5.3. punktu atsakovas įsipareigojo, pradiniam kreditoriui praleidus... 11. Įstatymų leidėjas yra nustatęs, kad netesybos pradedamos skaičiuoti tada,... 12. Netesybos kaip sutartinės civilinės atsakomybės forma atlieka nuostolių... 13. CK 6.73 straipsnio 2 dalis numato galimybę teismui sumažinti netesybas, jeigu... 14. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką... 15. Taip pat ieškovė ieškiniu prašo priteisti patirtas ikiteisminio skolos... 16. Pagal sutarties nuostatas, atsakovas ieškovei privalo mokėti 7 proc. dydžio... 17. Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas... 18. Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 20. ieškinį tenkinti iš dalies.... 21. Priteisti ieškovei UAB „Gelvora“, į. k. 125164834, buv. Vilnius, A.... 22. - 236,46 € (du šimtus trisdešimt šešis eurus 46 ct) skolos;... 23. - 96,38 € (devyniasdešimt šešis eurus 38 ct) palūkanų;... 24. -114,37 € (vieną šimtą keturiolika eurų 37 ct) delspinigių;... 25. - 7 procentų metinių palūkanų nuo 236,46 € (du šimtus trisdešimt... 26. - 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą (447,21 €) nuo... 27. - 20,00 € (dvidešimt eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.... 28. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 29. Atsakovas E. G. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 30. Ieškovė UAB „Gelvora“ per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo...