Byla 2-8077-641/2013
Dėl skolos, palūkanų, delspinigių, baudos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo priėmė sprendimą už akių. Teismas, atlikęs formalų byloje surinktų įrodymų vertinimą

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Kapitalo valda“ ieškinį atsakovui D. J. dėl skolos, palūkanų, delspinigių, baudos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo priėmė sprendimą už akių. Teismas, atlikęs formalų byloje surinktų įrodymų vertinimą,

Nustatė

2ieškovas UAB „Kapitalo valda“ prašo priteisti iš atsakovo D. J. 1153,42 Lt skolą, 4996,62 Lt delspinigių, 115,34 Lt baudą, 5 proc. metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 70,00 Lt patirtas išlaidas už Gyventojų registro tarnybos išduotą pažymą, 190,00 Lt žyminio mokesčio. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu į ieškinį nebus pateiktas atsiliepimas.

3Atsakovas per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškinys su priedais jam įteiktas tinkamai, apie atsiliepimo pateikimą ir jo nepateikimo pasekmes pranešta tinkamai viešo paskelbimo būdu (Lietuvos Respublikos civilinis proceso kodekso (toliau tekste – CPK) 130 str.). Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, todėl priimtinas sprendimas už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais ( Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau tekste – CK 6.38 str. 1 d.). Iš pateiktų dokumentų matyti, 2007-09-07 atsakovė su pirminiu kreditoriumi UAB „Ūkio banko lizingas“ sudarė išperkamosios nuomos sutartį Nr. 709661280, pagal kurią pradinis kreditorius nuosavybės teise įgijo ir atsakovui perdavė naudotis ir valdyti jo pasirinktas prekes – HEC-2000-2RCA-2RCA, 5 m RTO laidą (Latvija), KFC-6970 IE Kenwood auto kolonėles, KDC-W3037AY Kenwood auto CD grotuvą, KAC-5203 Kenwood auto stiprintuvą, ACTIVE 12FLI žemų dažnių garsiakalbį ir A33 jungtį auto Blaupunkt ISO-16 (kištuką) 20020, už kurias pradiniam kreditoriui atsakovė turėjo iki 2009-02-28 sumokėti 1543,41 Lt, o pažeidus mokėjimo grafiką, vėluojant mokėti mokėjimus ar jų dalį įsipareigojo - mokėti UAB „Ūkio banko lizingas“ 0,2 proc. delspinigius nuo vėluojamos mokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną, be to, nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį – sumokėti 10 proc. neišpirktos turto vertės baudą (5 b. l.). 2009-03-04 ieškovas UAB „Kapitalo valda“ ir pradinis kreditorius UAB „Ūkio banko lizingas“ pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09/03/04-1 (8 b. l.), pagal kurią UAB „Ūkio banko lizingas“ perleido ieškovui reikalavimą atsakovo D. J. atžvilgiu pagal 2007-09-07 Išperkamosios nuomos sutartį Nr. 709661280 (9 b. l.) ir apie tai pranešė atsakovui (10 b. l.). Todėl ieškovas UAB „Kapitalo valda“ yra tinkamas ieškovas šioje byloje ir turi reikalavimo teisę atsakovo atžvilgiu. Ieškovui pagal minėtą sutartį iš atsakovo susidarė 1153,42 Lt skola, 115,34 Lt bauda. Atsakovas tinkamai neįvykdė sutartinių prievolių, tuo pažeisdamas sutartinių prievolių vykdymo principus, pagal kuriuos prievolės turi būti vykdomos tinkamai, sąžiningai ir nustatytu laiku (CK 6.38 str. 1 d., 6.63 str. 1 d., 6.200 str. 1 d., 6.205 str., 6.256 str. 1 d.), todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 1153,42 Lt skola ir 115,34 Lt bauda.

6Pagal CK 6.258 str. 1 d., įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 str.). Bendrųjų išperkamosios nuomos sutarties sąlygų 11.1 p. numato, kad praleidus mokėjimų grafiką, vėluojant mokėti mokėjimus ar jų dalį, nuomininkas (atsakovas) įsipareigoja mokėti Lizingo įmonei (pirminiam kreditoriui UAB „Ūkio banko lizingas“) 0,2 proc. delspinigius nuo vėluojamos mokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Atsakovui ieškovas paskaičiavo 4996,62 Lt dydžio delspinigius (2 b. l.). Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006; 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovės) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Kasacinio teismo praktikoje aiškiai per didelėmis netesybomis pripažįstami atvejai, kai netesybos siekia 0,1?0,2 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną, kas sudaro 36,5-73 proc. per metus. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, taip pat į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris Paskolos sutartį su ieškovu sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, pagal kurias jis yra priverstas priimti jam primetamas stipraus kontrahento siūlomas sutarties sąlygas arba apskritai atsisakyti sutarties, todėl turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, įvertinant tai, kad vartotojui sudarant sutartį nėra išaiškinamos visos sąlygos, todėl jis negali visapusiškai įvertinti riziką ir sutarties neįvykdymo pasekmes, ieškovui nepateikus jokių įrodymų dėl jo patirtų nuostolių dydžio, pripažintina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai, kurie siekia 4996,62 Lt, palyginus su pagrindinės skolos suma (1153,42 Lt), yra aiškiai per dideli.

7CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad pradinis išieškotojas UAB „Ūkio banko lizingas“ yra pelno siekiantis ūkio subjektas, veikiantis padidintos rizikos sąlygomis greitų paskolų teikimo srityje, todėl vykdydamas tokio pobūdžio ūkinę - komercinę veiklą turėjo pareigą tinkamai įvertinti bei prisiimti su tokia veikla susijusią riziką, neperkeldamas jos jo teikiamų paslaugų vartotojams. CK 6.73 str. 2 d. suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės. Esant šioms aplinkybėms konstatuotina, kad 0,2 proc. dydžio delspinigių norma yra neprotingai didelė ir nesąžininga. Taip pat atsižvelgtina į tai, kad kreditas negrąžintas ilgą laiką, delspinigiai paskaičiuoti net už 2166 dienas, Vartojimo kredito įstatymas 2007-09-07 išperkamosios nuomos sutarties sudarymo metu dar negaliojo, todėl minėtame įstatyme numatyta maksimali delspinigių norma (0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną) yra orientacinė, todėl teismas, remdamasis CK 6.258 str. 3 d. ir CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, mažina delspinigius iki 0,05 procentų nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Remiantis išdėstytu, ieškovo naudai iš atsakovo priteistini 1249,15 Lt (1153,42 Lt x 0,05 % x 2166 d. = 1249,15 Lt) delspinigiai (CK 6.73 str. 2 d.). Teismo vertinimu, tokia delspinigių suma adekvati faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams.

8Kadangi atsakovas praleido piniginės prievolės įvykdymo terminą, remiantis CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d., jis privalo mokėti 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą (2517,91 Lt) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-09-30) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

9Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, iš atsakovės ieškovui priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Kadangi ieškinys buvo pareikštas 6335,38 Lt ieškinio sumai, o tenkintinas 2517,91 Lt sumoje, t. y. patenkinama apie 40 procentų ieškovo pareikštų reikalavimų, todėl iš atsakovo ieškovo naudai proporcingai priteistina 40 procentų jo patirtų bylinėjimosi išlaidų: 76,00 Lt žyminio mokesčio ir 28,00 Lt kitos bylinėjimosi išlaidos, patirtos už Gyventojų registro pažymos apie atsakovą išreikalavimą (CPK 88 str. 1 d., 93 str. 1 d.).

106,60 Lt teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi šių bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią (10 litų) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 str. 1 d., 6 d., LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas „dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355).

11Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285 - 286 straipsniais,

Nutarė

12Ieškinį tenkinti iš dalies.

13Priteisti iš atsakovo D. J., asmens kodas ( - ) ieškovui UAB „Kapitalo valda”, juridinio asmens kodas 126308223, buveinė - Vytenio g. 6-306, 03113 Vilnius, A/s Nr. ( - ) Swedbank AB, banko kodas 73000, 1153,42 Lt (vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt trijų litų 42 ct) skolą, 1249,15 Lt (vieno tūkstančio dviejų šimtų keturiasdešimt devynių litų 15 ct) delspinigius, 115,34 Lt (vieno šimto penkiolikos litų 34 ct) baudą, 5 procentų metines procesines palūkanas už priteistą 2517,91 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2013-09-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 76,00 Lt (septyniasdešimt šešis litus 00 ct) žyminio mokesčio ir 28,00 Lt (dvidešimt aštuonių litų 00 ct) kitas bylinėjimosi išlaidas.

14Kitoje dalyje ieškinys atmestinas.

15Nepriteisti teismo patirtų procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei.

16Sprendimo nuorašą per 3 dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šis terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių. Prašymas atnaujinti praleistą pareiškimo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo sprendimo už akių priėmimo dienos.

18Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai