Byla 2-1712/2014
Dėl prievolių įvykdymo natūra ir netinkamu sutarties vykdymu padarytos žalos atlyginimo bei būsimos žalos atlyginimo užtikrinimo, trečiasis asmuo – SIA „Eureco“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Angis“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2014 m. liepos 2 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-917-368/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „VAATC“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Angis“ dėl prievolių įvykdymo natūra ir netinkamu sutarties vykdymu padarytos žalos atlyginimo bei būsimos žalos atlyginimo užtikrinimo, trečiasis asmuo – SIA „Eureco“.

2Teisėja

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „VAATC“ kreipėsi į teismą su ieškiniu (b. l. 1-13), kuriuo prašė įpareigoti atsakovą UAB „Angis“ įvykdyti sutartines prievoles natūra, priteisti 3 321 677,39 Lt žalos atlyginimą, 53 747,22 Lt delspinigių, 6 procentus metinių procesinių palūkanų, pratęsti garantijos terminą 16 mėnesių, įpareigoti pateikti būsimų išlaidų atlyginimo užtikrinimą. Ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, uždraudžiant disponuoti turtu, o tokio turto nesant, areštuoti pinigines lėšas 3 375 424,61 Lt sumai, leidžiant areštuotomis lėšomis atsiskaityti su valstybės biudžetais, atsakovo darbuotojais ir ieškovu.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Šiaulių apygardos teismas 2014-07-02 nutartimi (b. l. 16-17) ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino iš dalies. Ieškovo turtinių interesų naudai visų pirma areštavo atsakovui UAB „Angis“ priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, neviršijant 3 375 424,16 Lt sumos, uždraudžiant disponuoti turtu. Šio turto esant nepakankamai, leido areštuoti pinigines lėšas, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, paliekant teisę pinigines lėšas naudoti atsiskaitymams su ieškovu, atsakovo įmonės darbuotojais bei mokėti mokesčius. Tenkindamas ieškovo prašymą, teismas atsižvelgė į reikalavimo sumą, į tai, kad akivaizdžių aplinkybių, kliudančių priimti palankų sprendimą ieškovo naudai, nesama, bei sprendė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atsakovas UAB „Angis“ atskirajame skunde (b. l. 18-22) prašo Šiaulių apygardos teismo 2014-07-02 nutartį panaikinti. Nurodo tokius argumentus:

91. Teismas laikinąsias apsaugos priemones pritaikė formaliai, neįvertindamas ieškinio tikėtino pagrįstumo bei grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui, dėl ko buvo pažeisti atsakovo interesai ir suvaržyta veikla. Ieškovas ieškinį grindžia iš esmės tuo, jog atsakovas, vykdydamas 2010-08-05 pirkimo sutartį Nr. 72, pateikė įrangą, kuri neatitinka konkursinių reikalavimų bei pateikė netinkamus periferinės sistemos techninius–projektinius sprendimus, dėl ko sutartis nebuvo įgyvendinta, o ieškovas patyrė nuostolius. Atsakovas nėra atsakingas už faktinį Kazokiškių sąvartyno filtrato valymo įrenginio projektavimą ir įrengimą. Atsakovas (tiekėjas) buvo atsakingas už projektinių sprendinių bei techninių specifikacijų, įrangos prijungimui prie egzistuojančių inžinerinių tinklų pateikimą, o pastarųjų objektų projektavimo ir statybos darbus atliko pats užsakovas UAB „VAATC“.

102. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, neįvertino, ar tokio pobūdžio arešto taikymas yra būtinas. Areštavus pinigines lėšas, esančias sąskaitose, visa įmonės veikla yra suvaržoma. Atsakovo praėjusių finansinių metų pardavimo pajamos siekė 3 145 210 Lt, tad pritaikius banko sąskaitų areštą, neginčytinai įmonės situacija bus sutrikdyta ir pažeistas ekonomiškumo principas.

113. Didelė ieškinio suma pati savaime nesuponuoja būtinybės taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovas veikia rinkoje nuo 1991 metų. Iš įmonės 2013 metų balanso duomenų matyti, kad įmonė turi turto už 924 197 Lt, kai įsipareigojimai siekia tik 119 762 Lt. Atsakovas dalyvauja viešuosiuose konkursuose bei teikia pasiūlymus valstybinėms organizacijoms ir įmonėms tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse. Dėl ilgalaikės įmonės veiklos yra sukaupta puiki materialinė–techninė bazė, įgyta kvalifikacija ir pasiekti geri dalykiniai santykiai su UAB „Angis“ verslo partneriais.

12Ieškovas UAB „VAATC“ atsiliepime į atskirąjį skundą (b. l. 54-58) prašo Šiaulių apygardos teismo 2014-07-02 nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais atsikirtimais:

131. Preliminarus ieškovo reikalavimo vertinimas negali būti ginčo dėl šio reikalavimo išsprendimas iš esmės. Atsakovas nenurodė akivaizdžių ieškinio nepagrįstumo momentų, o atsakomybės kilimas už konkrečias darbų dalis yra ginčo nagrinėjimo iš esmės klausimas.

142. Teismo taikytas turto arešto eiliškumas nepažeidžia ekonomiškumo bei šalių intereso pusiausvyros principų. Atsakovas nepateikia objektyvių duomenų, koks nekilnojamas / kilnojamas turtas yra areštuotas, kokio dydžio reikalingas piniginių lėšų areštas. Atsakovas teikia ne finansinio pobūdžio paslaugas, dėl ko dalies lėšų areštas sąskaitose tiesiogiai neužkerta kelio ir toliau atlikti nurodyto pobūdžio darbus, naudojantis turima baze, mokėti darbuotojams atlyginimus už darbų atlikimą bei gauti tolimesnes areštuotinų lėšų sumą viršijančias pajamas.

153. Atsakovas objektyviais duomenimis neįrodė, kad jo turimos galimybės pašalina būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Balanso duomenys patvirtina, kad turimo turto vertė siekia tik trečdalį reikalaujamos priteisti žalos sumos.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas atmestinas.

18Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą, atskirojo skundo bei atsiliepimo į jį argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pasinaudojo diskrecijos teise vertinti konkrečias bylos aplinkybes, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumu, ir procesinių teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo institutą, nepažeidė. Atskirojo skundo argumentai panaikinti skundžiamą teismo nutartį prielaidų nesudaro.

19Dėl pagrindų taikyti laikinąsias apsaugos priemones

20Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimo ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti visiškai negalimas. Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Jeigu preliminarus bylos duomenų vertinimas leidžia manyti, jog ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

21Apelianto teigimu, ginčo atveju nėra vienos laikinųjų apsaugos priemonių instituto taikymui būtinos sąlygos, t. y. ieškinys nėra tikėtinai pagrįstas, nes ieškovas nepateikė objektyvių įrodymų, patvirtinančių apelianto civilinę atsakomybę už netinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Pasak apelianto, pasirašydamas su ieškovu 2010-08-05 viešo pirkimo sutartį Nr. 72, jis buvo atsakingas tik už projektinių sprendinių bei techninių specifikacijų, įrangos prijungimui prie egzistuojančių inžinerinių tinklų, pateikimą, tačiau nėra atsakingas už faktinį Kazokiškių sąvartyno filtrato valymo įrenginio projektavimą ir įrengimą, tokius objekto projektavimo ir statybos darbus atliko pats ieškovas. Be to, ieškovas 2012-06-07 pasirašė filtrato ir nuotekų valymo įrenginio priėmimo-perdavimo aktą, kuriuo patvirtino, kad apeliantas įsipareigojimus pagal 2010-08-05 sutartį Nr. 72 yra įvykdęs. Apeliacinės instancijos teismas šiuos apelianto skundo argumentus laiko teisiškai neaktualiais nagrinėjamam klausimui išspręsti. Preliminarus ieškovo pareikšto reikalavimo vertinimas nereiškia bylos nagrinėjimo iš esmės ar joje pateiktų įrodymų įvertinimo ieškinio reikalavimų pagrįstumo kontekste. Toks preliminarus vertinimas taip pat neturi ir prejudicinės galios, nes ieškinio pagrįstumas bus įvertintas bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme stadijos pabaigoje, priimant galutinį procesinį sprendimą dėl ginčo esmės. Ieškinio turinys bei šalių paaiškinimai patvirtina, kad ieškovą ir apeliantą siejo paslaugų sutartiniai teisiniai santykiai. Ieškovas, remiantis 2010-08-05 sutartimi Nr. 72, įsipareigojo teikti paslaugas, susijusias su filtrato valymo įrenginių įrengimu Vilniaus apskrities regioniniame komunalinių atliekų sąvartyne ir pan., taigi netinkamas šių sutartinių įsipareigojimų vykdymas gali nulemti ginčo dėl civilinės atsakomybės jam taikymo kilimą. Vadinasi, toks ieškovo reikalavimas, koks yra pareikštas šioje byloje, materialiniu teisiniu aspektu yra galimas, todėl apelianto skundo argumentai, kad ieškovo ieškinys yra tikėtinai nepagrįstas, atmestini. Šioje bylos nagrinėjimo stadijoje teismui pakanka įsitikinti tuo, jog ieškovas pateikė pakankamai ieškinio faktinį pagrindą patvirtinančių duomenų, kuriems pasitvirtinus, ieškinys galėtų būti patenkintas; teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių tuo pagrindu, kad ieškinys preliminariai nepagrįstas tik tuomet, jei yra reiškiamas akivaizdžiai nepagristas materialinis teisinis reikalavimas, apie tai yra pasisakyta teismų praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-05-31 nutartis c. b. Nr. 2-487/2012; 2013-04-11 nutartis c. b. Nr. 2-1186/2013). Tokioje situacijoje sutiktina su ieškovo atsiliepime nurodytu argumentu, kad atskirajame skunde keliami klausimai, kokia apimtimi apeliantas yra atsakingas už suteiktų paslaugų (darbų) kokybę, yra susiję su ginčo nagrinėjimu iš esmės ir nespręstini taikant laikinąsias apsaugos priemones.

22Dėl apelianto turtinės padėties

23Kita laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga – teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė.

24Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindė didele ieškinio suma (3 375 424,16 Lt). Pažymėtina, kad paprastai pagal teismų praktiką ši aplinkybė preziumuoja būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes tai objektyviai padidina būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Kita vertus, ši prezumpcija yra nuginčijama ir atsakovas gali ją motyvuotai paneigti, pateikęs teismui duomenis apie savo turtinę padėtį, nes kiekvienu atveju teismas vertina konkrečius bylos faktus ir atsižvelgia į atsakovo individualų finansinį pajėgumą, t. y. ar būtent jam ieškinio suma yra didelė.

25Apeliantas teigia, jog jo turtinė padėtis yra pakankamai stabili, todėl ieškovui galimai palankus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė šiuo atveju neegzistuoja. Savo turtinei padėčiai pagrįsti jis pateikia 2013 m. įmonės balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą (b. l. 42-44), tvirtindamas, jog įmonės turimo turto (924 197 Lt) ir įsipareigojimų (119 762 Lt) santykis nesudaro pagrindo abejoti bendrovės mokumu, juolab, kad pardavimo pajamos 2013 metais siekė 3 145 210 Lt. Vertindamas šiuos duomenis, apeliacinės instancijos teismas sutinka su ieškovo atsiliepimo argumentais, jog aktuali yra ne tik apelianto turimo turto vertė, bet ir tai, kad į balansą įrašyto turto vertė siekia tik trečdalį ieškiniu reikalaujamos sumos. Be to, apeliacinės instancijos teismas iš Nekilnojamojo turto bei Turto arešto aktų registrų duomenų (CPK 179 str. 3 d.) nustatė, kad atsakovas turi vienintelį nekilnojamąjį turtą – pastatą adresu Vytauto Didžiojo g. 81, Kelmė, kurio vertė turto arešto akte nurodyta 194 000 Lt. Tokiu atveju, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, vien apelianto balanse įrašyto turto ir ieškovo reikalavimų dydžio santykis pats savaime neleidžia daryti vienareikšmiškos išvados apie neabejotiną apelianto įmonės finansinės padėties stabilumą (patikimumą) laiko perspektyvoje bei neleidžia spręsti, kad, visiškai panaikinus jam taikytus apribojimus (tiek nekilnojamojo turto, tiek piniginių lėšų areštą), apeliantas turto neperleis tretiesiems asmenims bei bus pajėgus įvykdyti ieškovo atžvilgiu palankų sprendimą. Dėl šių priežasčių yra vertinama, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja grėsmė galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui, kas lemia, jog nėra pagrindo naikinti skundžiama nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių.

26Dėl taikytų apribojimų proporcingumo

27Proporcingumo, ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą. Laikinosios apsaugos priemonės taip pat turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Nors pirmosios instancijos teismas visų pirma areštavo apelianto nekilnojamąjį / kilnojamąjį turtą ir turtines teises, ir tik jo nesant ar nepakankant nutarė taikyti piniginių lėšų areštą, palikęs apeliantui teisę areštuotą turtą valdyti, naudotis juo, teisę iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su ieškovu, darbuotojais bei valstybės biudžetu, teismų formuojamojoje nuoseklioje praktikoje pasisakoma ir tuo aspektu, kad ginčo šalių interesų ekonomiškumo, pusiausvyros, lygiateisiškumo principai sąlygoja, jog teisminio proceso pradžioje taikomos laikinosios apsaugos priemonės turi būti tokios, kad iš esmės nestabdytų ir netrikdytų įmonių komercinės-ūkinės veiklos, t. y. įmonės komercinė-ūkinė veikla negali nukentėti dėl pradėtų teisminių procesų (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-12-31 nutartis c. b. Nr. 2-949/2008; 2009-02-05 nutartis c. b. Nr. 2-84/2009). Stabilus įmonės veikimas, netrukdomas pajamų gavimas ir atsiskaitymas su trečiaisiais asmenimis sudaro geresnes galimybes įvykdyti teismo sprendimą dėl piniginių reikalavimų priteisimo. Apeliantui negalint atsiskaityti su kitais kreditoriais, jo kreditorinis įsiskolinimas gali didėti, blogėti reputacija tarp verslo subjektų ar net lemti nemokumą, kartu gali mažėti galimybė įvykdyti teismo sprendimą pilna apimtimi ir pačiam ieškovui. Vadinasi, tokiu atveju gali būti pasiekiamas net ir priešingas rezultatas, nei buvo siektas laikinųjų apsaugos priemonių taikymu. Tokiame kontekste pasisakytina dėl skundo argumentų, susijusių su piniginių lėšų panaudojimo suvaržymu. Areštavus pinigines lėšas 3 147 040,16 Lt sumai (Turto arešto akto Nr. ( - ) duomenys) apelianto, kaip juridinio asmens, veikla iš tiesų gali būti ribojama, neturint galimybės disponuoti piniginėmis lėšomis ūkinės veiklos tęsimui. Esant byloje pateiktiems duomenims apie tai, kad apeliantas neturi pakankamai jam nuosavybes teise priklausančio nekilnojamojo turto, kurio arešto tikėtinai pakaktų ieškinio reikalavimams užtikrinti, apeliantas turi galimybę pasinaudoti ir kitomis proceso teisių alternatyvomis – pateikti pirmosios instancijos teismui prašymą pakeisti taikytus apribojimus ir leisti jam iš areštuotų lėšų atsiskaityti pagal sandorius su kai kuriais verslo partneriais, pateikdamas teismui išsamią, objektyviais įrodymais pagrįstą ataskaitą, kiek lėšų ir kokiems veiklos projektams jos reikalingos, taip užtikrinant tolimesnę įmonės veiklą bei pajamų gavimą. Atsižvelgiant į ieškinio sumą (virš 3 mln. litų), subjektą (juridinį asmenį) sprendžiama, kad tokio masto piniginių lėšų areštas, nedarant jokių išlygų, net ir stambią bei sklandžiai veikiančią įmonę gali privesti prie nemokumo, įtakoti tokios įmonės bankrotą, o, kaip minėta, tokia įmonės perspektyva nenaudinga ir pačiam ieškovui.

28Apibendrinant argumentus apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai sprendė dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindų egzistavimo, rėmėsi ekonomiškumo principu, pirmiausia areštuodamas nekilnojamąjį turtą, o jo nesant – ir pinigines lėšas, leisdamas atlikti nutartyje įvardytus mokėjimus, todėl naikinti ar keisti skundžiamą nutartį nėra pagrindo. Vienai iš laikinųjų apsaugos priemonių rūšių (CPK 145 str. 1 d. 3 p.) pernelyg apsunkinus apelianto galimybes vykdyti ūkinę-komercinę veiklą, apeliantas turi procesinę teisę kreiptis į teismą su prašymu panaikinti apribojimus disponuoti atitinkama piniginių lėšų suma.

29Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Šiaulių apygardos teismo 2014 m. liepos 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. Teisėja... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „VAATC“ kreipėsi į teismą su ieškiniu (b. l. 1-13),... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Šiaulių apygardos teismas 2014-07-02 nutartimi (b. l. 16-17) ieškovo... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Atsakovas UAB „Angis“ atskirajame skunde (b. l. 18-22) prašo Šiaulių... 9. 1. Teismas laikinąsias apsaugos priemones pritaikė formaliai, neįvertindamas... 10. 2. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, neįvertino, ar tokio pobūdžio... 11. 3. Didelė ieškinio suma pati savaime nesuponuoja būtinybės taikyti... 12. Ieškovas UAB „VAATC“ atsiliepime į atskirąjį skundą (b. l. 54-58)... 13. 1. Preliminarus ieškovo reikalavimo vertinimas negali būti ginčo dėl šio... 14. 2. Teismo taikytas turto arešto eiliškumas nepažeidžia ekonomiškumo bei... 15. 3. Atsakovas objektyviais duomenimis neįrodė, kad jo turimos galimybės... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Atskirasis skundas atmestinas.... 18. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą, atskirojo... 19. Dėl pagrindų taikyti laikinąsias apsaugos priemones ... 20. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto... 21. Apelianto teigimu, ginčo atveju nėra vienos laikinųjų apsaugos priemonių... 22. Dėl apelianto turtinės padėties... 23. Kita laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga – teismo sprendimo... 24. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas būtinumą taikyti... 25. Apeliantas teigia, jog jo turtinė padėtis yra pakankamai stabili, todėl... 26. Dėl taikytų apribojimų proporcingumo ... 27. Proporcingumo, ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso... 28. Apibendrinant argumentus apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad... 29. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 30. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. liepos 2 d. nutartį palikti nepakeistą....