Byla 2A-1584-258/2011

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Petro Jaržemskio, Ritos Kisielienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Kutrienės,

2Sekretoriaujant Eglei Čeponinei,

3Dalyvaujant RUAB „Urbico“ atstovei Ž. A. , Vilniaus miesto savivaldybės atstovei A. G. ,

4kolegijos posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo RUAB „Urbico“ ir atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos prašymą patvirtinti taikos sutartį civilinėje byloje pagal ieškovo RUAB „Urbico“ ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl sutarties nutraukimo sąlygos pripažinimo niekine ir negaliojančia ir sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu.

5Kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

6Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas: 1) pripažinti niekine ir negaliojančia tarp šalių 2006-12-21 sudarytos Greičio matavimo, autobusų juostos arba raudonos šviesos kontrolės sistemos paslaugos pirkimo sutarties Nr. A64-92-(16.31-ADM-10) 33 punkto sąlygą „sutartis automatiškai laikoma nutraukta“; 2) pripažinti neteisėtu 2006-12-21 Greičio matavimo, autobusų juostos arba raudonos šviesos kontrolės sistemos paslaugos pirkimo sutarties Nr. A64-92-(16.31-ADM-10) nutraukimą; 3) visiškai ir besąlygiškai atleisti ieškovą nuo tarp šalių 2006-12-21 sudarytos Greičio matavimo, autobusų juostos arba raudonos šviesos kontrolės sistemos paslaugos pirkimo sutarties Nr. A64-92-(16.31-ADM-10) 28, 33 punktuose numatytos prievolės – pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai sutarties įvykdymo (banko) garantiją - vykdymo.

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 28 d. sprendimu Ieškinį tenkino iš dalies. Pripažino tarp ieškovo UAB „Urbico“ (buvęs pavadinimas UAB „Eismas“) ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2006-12-21 sudarytos Greičio matavimo, autobusų juostos arba raudonos šviesos kontrolės sistemos paslaugos pirkimo sutarties Nr. A64-92-(16.31-ADM-10) nutraukimą sutarties 33 punkto pagrindu neteisėtu. Kitoje dalyje ieškinio netenkino. Priteisė iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ieškovo UAB „Urbico“ naudai 131,30 Lt patirtų bylinėjimosi išlaidų - žyminio mokesčio.

8Ieškovas RUAB „Urbico“ apeliaciniu skundu prašo pakeisti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 28 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-914-600/2010 dalį, kuria ieškinys netenkintas, ir patenkinti ieškinio reikalavimus t. y.: pripažinti niekine ir negaliojančia tarp UAB „Urbico“ (buvęs pavadinimas UAB „Eismas“), įmonės kodas 1200 94467, ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, kodas 188710061, 2006 m. gruodžio 21 d. sudarytos Greičio matavimo, autobusų juostos arba raudonos šviesos kontrolės sistemos paslaugos pirkimo sutarties Nr. A64-92-(16.31-ADM-10) 33 punkto sąlygą dalyje, kuri numato, kad „sutartis automatiškai laikoma nutraukta"; Visiškai ir besąlygiškai atleisti UAB „Urbico“ (buvęs pavadinimas UAB „Eismas“) nuo tarp UAB „Urbico“ (buvęs pavadinimas UAB „Eismas") ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, sudarytos 2006 m. gruodžio 21 d. Greičio matavimo, autobusų juostos arba raudonos šviesos kontrolės sistemos paslaugos pirkimo sutarties Nr. A64-92-(16.31-ADM-10) 28, 33 punktuose numatytos prievolės - pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai sutarties įvykdymo (banko) garantiją – vykdymo; palikti nepakeistą Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 28 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-914-600/2010 dalį, kuria ieškinys patenkintas; priteisti iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ieškovo RUAB „Urbico“ naudai turėtas bylinėjimosi išlaidas.

9Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija apeliaciniu skundu prašė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimą dalyje, kuria buvo patenkintas UAB „Urbico“ ieškinys, panaikinti ir priimti naują sprendimą - UAB „Urbico“ ieškinį atmesti.

102011 m. birželio 29 d. šalys pateikė taikos sutartį, kuria prašo teismo patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti.

11Šalys pareiškė, kad yra žinomos Taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos CPK 140 str., 293-294 str., t.y. šalims žinoma, kad teismui patvirtinus taikos sutartį ir bylą nutraukus dėl to paties ginčo nebegalės pakartotinai kreiptis į teismą ir kad teismo patvirtinta Taikos sutartis įgyja privalomąją galią bei gali būti vykdoma priverstinai. Taikos sutartis yra šalių perskaityta, suprasta dėl turinio ir pasekmių kaip atitinkanti jų valią ir ketinimus priimta ir pasirašyta 3 egzemplioriais.

12Prašymas patvirtinti taikos sutartį tenkintinas, taikos sutartis patvirtintina, civilinė byla nutrauktina, pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikintinas.

13Šalys turi teisę užbaigti civilinę bylą taikos sutartimi bet kurioje proceso stadijoje (CPK 42 str., 140 str. 3 d.). Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo šalys, darydamos viena kitai nuolaidas, iš naujo nustato civilines teises ir pareigas bei išsprendžia tarp jų kilusį teisinį ginčą. Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą. Tokia sutartimi realizuojamas šalių dispozityvumo principas (CPK 13 str.), teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis.

14Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išanalizavusi pateiktą taikos sutartį, nustatė, jog pateikta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, viešajam interesui, nepažeidžia šalių teisių ir teisėtų interesų (CPK 42 str. 2 d.), todėl darytina išvada, jog yra teisinis pagrindas pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti , patvirtinti šią taikos sutartį, civilinę bylą nutraukti (CPK 293 str. 5 p., 326 str. 1 d. 5 p.).

15Vadovaujantis CPK 87 str. 2 d., šalims sudarius taikos sutartį, yra grąžinama 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio. Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad ieškovas RUAB „Urbico“ už ieškinį sumokėjo 393,90 Lt žyminio mokesčio (1t. b. l.19), todėl ieškovui yra grąžintina 295,43 Lt sumokėto žyminio mokesčio.

16Šalys taikos sutarties 14 punkte susitarė dėl bylinėjimosi išlaidų. Šiame taikos sutarties punkte nurodyta, jog šalys viena kitai neatlygins patirtų bylinėjimosi išlaidų. Teismo išlaidas atlygina Ieškovas. Ieškovas yra restruktūrizuojama įmonė, kuri CPK 83 str. 1d. 8p. yra atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo.

17Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 293 str. 5 p., 294 str., 326 str. 1 d. 5 p.,

Nutarė

18Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 28 d. sprendimą panaikinti.

19Patvirtinti ieškovo RUAB „Urbico“ (į.k. 1200 94467) ir atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

201. Ieškovas atsisako ieškinio reikalavimų dėl RUAB „Urbico“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sudarytos 2006 m. gruodžio 21 d. greičio matavimo, autobusų juostos arba raudonos šviesos kontrolės sistemos pirkimo sutarties Nr. A64-92-(16.31-ADM-10) (toliau – GM sutartis) 33 punkto sąlygos, kuri numato, kad „sutartis laikoma automatiškai“ nutraukta, pripažinimo niekine ir negaliojančia; dėl atleidimo nuo GM sutarties 28, 33 punktuose numatytos prievolės pateikti sutarties įvykdymo garantiją.

212. Šalys susitaria, kad atsakovo 2009 m. liepos 28 d. raštas Nr. A51-17295(3.3.4.5-PD4) „Dėl sutarties nutraukimo“ laikomas atšauktu nuo jo pasirašymo dienos, todėl Ieškovas atsisako ieškinio reikalavimo dėl GM sutarties nutraukimo (2009-07-28 raštu Nr. A51-17295-(3.3.4.5-PD4) pripažinimo neteisėtu.

223. Šalys susitaria GM sutarties vykdymą laikyti sustabdytu nuo 2009 m. vasario 1 d. iki 2010 m. sausio 31 d. ir atnaujinti GM sutarties vykdymą nuo 2010 m. vasario 1 d. GM sutarties vykdymo sustabdymo (1 metų) laikotarpiui, t. y. iki 2012 m. gruodžio 21 d.

234. Ieškovas sutinka, kad nuo 2010 m. vasario 1 d. iki taikos sutarties pasirašymo dienos pagal GM sutartį teikė paslaugas 4 greičio matuoklių bei 33 greičio matavimo vietų, greičio matavimo, autobusų juostos arba raudonos šviesos kontrolės vietų apimtyje), todėl Atsakovas sutinka, kad jo įsiskolinimas Ieškovui pagal GM sutartį nuo 2010 m. vasario 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. yra 829374,7 Lt (aštuoni šimtai dvidešimt devyni tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt keturi Litai 70 ct ) ir nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. birželio 30 d. yra 452386,2 Lt. (keturi šimtai penkiasdešimt du tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt šeši Lt 20 ct.), t. y. Atsakovas įsiskolinęs pagal GM sutartį Ieškovui 1281760,9 Lt (vienas milijonas du šimtai aštuoniasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai šešiasdešimt Lt 90 ct.).

245. Atsakovas įsiskolinimą, susidariusį laikotarpiu nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. birželio 30 d., kuris sudaro 452386,2 Lt, (keturis šimtus penkiasdešimt du tūkstančius tris šimtus aštuoniasdešimt šešis Lt 20 ct.), įsipareigoja Ieškovui sumokėti per 12 mėnesių lygiomis dalimis ir pradeda jį mokėti nuo 2011 m. liepos 10 d. (priedas Nr.1).

256. Atsakovas įsiskolinimą, susidariusį laikotarpiu nuo 2010 m. vasario 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d., t. y. 829374.7 Lt (aštuonis šimtus dvidešimt devynis tūkstančius tris šimtus septyniasdešimt keturis Lt 70 ct ) įsipareigoja sumokėti Ieškovui per 24 mėnesius lygiomis dalimis ir pradeda jį mokėti nuo 2012 m. sausio 10 d. (priedas Nr. 2)

267. Tuo atveju, jeigu mokėjimo diena yra nedarbo (šeštadieniai ir sekmadieniai) arba oficiali šventinė diena, Atsakovas sumoka po šios dienos einančią pirmą darbo dieną. Nuo konkretaus įsiskolinimo atsiradimo dienos iki bus sumokėta visa skola pagal šią Taikos sutartį, Atsakovas įsipareigoja mokėti Ieškovui 4 procentų metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo faktinio savo įsiskolinimo. Skaičiuojant palūkanas laikoma, kad metuose yra 360 kalendorinių dienų. Atsakovas įsipareigoja sumokėti priskaičiuotas palūkanas kartu (ne vėliau nei) su kiekviena įmoka, mokėtina šios sutarties 5, 6 punktuose numatytais terminais (priedas Nr. 3, priedas Nr. 4). Tuo atveju, jeigu įsiskolinimas sumokamas anksčiau nei sutarties prieduose Nr. 1 ir Nr. 2 numatytais grafikais, palūkanos mokamos už esamą faktinį įsiskolinimą, o mokėtina palūkanų suma, numatyta Sutarties prieduose Nr. 3 ir Nr. 4 atitinkamai koreguojama pagal mokėjimo dienai priskaičiuotas palūkanas.

278. Ieškovas įsipareigoja nuo 2011 m. liepos 1 d. teikti paslaugas GM sutarties sąlygomis 7 greičio matuoklių apimtyje. Apie paslaugų teikimą šiame punkte nurodyta apimtimi Ieškovas informuoja raštu Atsakovą. Jeigu Ieškovas nepradeda teikti šiame punkte nurodyta apimtimi paslaugų nuo 2011 m. liepos 1 d., tai paslaugos pradedamos teikti nuo dvišalio akto pasirašymo dienos, o tokiu atveju Atsakovas atsiskaito už faktiškai suteiktas paslaugas.

289. Šalys pareiškia, kad šia Taikos sutartimi visi dėl GM sutarties vykdymo iškilę klausimai yra galutinai išsprendžiami ir sudarius šią taikos sutartį, šalys nebeturės jokių kitų turtinių ir/ar neturtinių reikalavimų ir/ar pretenzijų viena kitos atžvilgiu, jei jų nenumato taikos sutartis. Visi GM sutarties vykdymo klausimai sprendžiami GM sutartyje numatyta tvarka.

2910. Ieškovas patvirtina, kad savo lėšomis bei jėgomis yra integravęs Vilniaus mieste veikiančią greičio matavimo prietaisų sistemą į bendrą Lietuvoje veikiančią greičio matavimo prietaisų sistemą, susietą su Administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių registrų sistema. Ieškovas nereikalaus iš Atsakovo išlaidų atlyginimo dėl šiame punkte numatyto įsipareigojimo įvykdymo.

3011. Atsakovas visas Taikos sutartyje nurodytas sumas perveda į Ieškovo RUAB „Urbico“ atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT40 7300 0100 9249 7372, esančią „Swedbank“, AB banke, banko kodas 73000.

3112. Atsakovas įsipareigoja priimti už laikotarpį nuo 2009 m. vasario 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. kreditinę PVM sąskaitą faktūrą (2009 m. gruodžio mėnesį išrašytoms PVM sąskaitoms – faktūroms Nr. URB1167 ir URB1168), kurios suma 560957,68 Lt (penki šimtai šešiasdešimt tūkstančių devyni šimtai penkiasdešimt septyni litai, 68 ct su PVM), o Ieškovas įsipareigoja nereikšti jokių turtinių reikalavimų ar pretenzijų Atsakovui už laikotarpį, kai GM sutarties vykdymas laikomas sustabdytu (nuo 2009 m. vasario 1 d. iki 2010 m. sausio 31 d.).

3213. Tuo atveju, jei Atsakovas vėluos sumokėti pagal šią Taikos sutartį, tai Atsakovas mokės Ieškovui po 0,02 procentų dydžio delspinigius, skaičiuojamus už kiekvieną pavėlavimo dieną nuo nesumokėtos laiku sumos. Atsakovas įsipareigoja delspinigius sumokėti Ieškovui su einamosiomis įmokomis ne vėliau nei kitą (po delspinigių atsiradimo) kalendorinį mėnesį.

3314. Šalys susitaria, kad Šalys viena kitai neatlygins patirtų bylinėjimosi išlaidų. Ieškovui RUAB „Urbico” Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalies pagrindu grąžinama 75 proc. jų sumokėtų žyminio mokesčio sumos. .

34Taikos sutartis įsigalioja nuo Vilniaus apygardos teismo nutarties įsiteisėjimo dienos.

35Civilinę bylą pagal ieškovo RUAB “Urbico” ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl sutarties nutraukimo sąlygos pripažinimo niekine ir negaliojančia ir sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu.

36Grąžinti ieškovui RUAB „Urbico“ 295,43 Lt žyminio mokesčio, sumokėto į valstybės biudžetą už ieškinį. Žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Sekretoriaujant Eglei Čeponinei,... 3. Dalyvaujant RUAB „Urbico“ atstovei Ž. A. , Vilniaus... 4. kolegijos posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 5. Kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 6. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas: 1) pripažinti niekine ir... 7. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 28 d. sprendimu... 8. Ieškovas RUAB „Urbico“ apeliaciniu skundu prašo pakeisti Vilniaus m. 1... 9. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija apeliaciniu skundu... 10. 2011 m. birželio 29 d. šalys pateikė taikos sutartį, kuria prašo teismo... 11. Šalys pareiškė, kad yra žinomos Taikos sutarties patvirtinimo ir bylos... 12. Prašymas patvirtinti taikos sutartį tenkintinas, taikos sutartis... 13. Šalys turi teisę užbaigti civilinę bylą taikos sutartimi bet kurioje... 14. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išanalizavusi pateiktą... 15. Vadovaujantis CPK 87 str. 2 d., šalims sudarius taikos sutartį, yra... 16. Šalys taikos sutarties 14 punkte susitarė dėl bylinėjimosi išlaidų.... 17. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 18. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 28 d. sprendimą... 19. Patvirtinti ieškovo RUAB „Urbico“ (į.k. 1200 94467)... 20. 1. Ieškovas atsisako ieškinio reikalavimų dėl RUAB „Urbico“ ir Vilniaus... 21. 2. Šalys susitaria, kad atsakovo 2009 m. liepos 28 d. raštas Nr.... 22. 3. Šalys susitaria GM sutarties vykdymą laikyti sustabdytu nuo 2009 m.... 23. 4. Ieškovas sutinka, kad nuo 2010 m. vasario 1 d. iki taikos sutarties... 24. 5. Atsakovas įsiskolinimą, susidariusį laikotarpiu nuo 2011 m. sausio 1 d.... 25. 6. Atsakovas įsiskolinimą, susidariusį laikotarpiu nuo 2010 m. vasario 1 d.... 26. 7. Tuo atveju, jeigu mokėjimo diena yra nedarbo (šeštadieniai ir... 27. 8. Ieškovas įsipareigoja nuo 2011 m. liepos 1 d. teikti paslaugas GM... 28. 9. Šalys pareiškia, kad šia Taikos sutartimi visi dėl GM sutarties vykdymo... 29. 10. Ieškovas patvirtina, kad savo lėšomis bei jėgomis yra integravęs... 30. 11. Atsakovas visas Taikos sutartyje nurodytas sumas perveda į Ieškovo RUAB... 31. 12. Atsakovas įsipareigoja priimti už laikotarpį nuo 2009 m. vasario 1 d.... 32. 13. Tuo atveju, jei Atsakovas vėluos sumokėti pagal šią Taikos sutartį,... 33. 14. Šalys susitaria, kad Šalys viena kitai neatlygins patirtų bylinėjimosi... 34. Taikos sutartis įsigalioja nuo Vilniaus apygardos teismo nutarties... 35. Civilinę bylą pagal ieškovo RUAB “Urbico” ieškinį atsakovui Vilniaus... 36. Grąžinti ieškovui RUAB „Urbico“ 295,43 Lt žyminio...