Byla e2-18773-820/2016
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir avansinių įmokų grąžinimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant Daliai Remeškevičienei, dalyvaujant ieškovui A. Š. ir ieškovo atstovui advokatei Rūtai Sutkutei, atsakovo UAB „Palink“ atstovei advokatui Pauliui Svirskiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. Š. ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Ivabaltė“ ir V. Š. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir avansinių įmokų grąžinimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka

 1. Ieškovas kreipėsi į teismą pareikšdamas šiuos reikalavimus:
  1. Pripažinti 2014-06-09 pirkimo pardavimo sutartį Nr. PPS-140609 negaliojančia.
  2. Priteisti ieškovui A. Š. iš atsakovo UAB „Ivabaltė“ 14 481 EUR.
  3. Priteisti 5 procentų dydžio procesines palūkanas.
  4. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovas A. Š. ir atsakovas UAB „Ivabaltė“ sudarė 2013-05-29 pirkimo- pardavimo sutartį Nr. PPS-130529 (toliau — 2013 m. Sutartis), pagal kurią atsakovas UAB „Ivabaltė“ įsipareigojo parduoti DAMMAN prikabinamo purkštuvą ANP 3024, o ieškovas įsipareigojo jį nupirkti už 160000 LTL/46339,20 EUR. Pagal 2013 m. Sutartį purkštuvas buvo pristatytas 2013 m. gegužės mėnesį, o ieškovui tuo metu nesumokėjus už pristatytą purkštuvą, purkštuvas buvo grąžintas atsakovui UAB „Ivabaltė“ 2013 m. birželio mėnesį ir ieškovo duomenimis minėtas purkštuvas buvo parduotas kitam klientui už didesnę kainą nei, kad turėjo sumokėti ieškovas, todėl atsakovas UAB „Ivabaltė“ dėl purkštuvo pagal 2013-05-29 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. PPS-130529 nenupirkimo jokių nuostolių nepatyrė. 2013 m. birželio mėnesį grąžinus purkštuvą atsakovui UAB „Ivabaltė“ šalys dar tarėsi dėl kito purkštuvo įsigijimo, ko pasėkoje 2014-01-29 ieškovas sumokėjo atsakovui UAB „Ivabaltė“ 50 000,00 Lt/14481,00 EUR avanso. Tačiau po avanso sumokėjimo atsakovui UAB „Ivabaltė“ neperdavus ieškovui purkštuvo pagal 2013-05-29 pirkimo- pardavimo sutartį Nr. PPS-130529, ieškovas apie 2014 m. gegužės mėnesį žodiškai nutraukė sutartį ir paprašė atsakovą grąžinti avansą.
 3. Ieškovas A. Š. jokios kitos sutarties išskyrus 2013-05-29 pirkimo- pardavimo sutarties Nr. PPS-130529, dėl DAMMAN prikabinamo purkštuvo ANP 3024, niekuomet nebuvo sudaręs, dėl sunkios finansinės padėties netgi neketino sudaryti ir apie ją nieko nežinojo. Ieškovas 2014-06-09 pirkimo pardavimo sutarties Nr. PPS-140609 niekuomet nesudarinėjo, jos nepasirašė, jos sąlygų su atsakovais nederino ir apie ją nieko nežinojo. 2014-06-09 pirkimo pardavimo sutartį Nr. PPS-140609 gavo iš atsakovo UAB „Ivabaltė“ paštu 2016 metais, nors atsakovo UAB „Ivabaltė“ buvo prašyta atsiųsti ieškovui jo sudarytą 2013-05-29 pirkimo- pardavimo sutartį Nr. PPS-130529.
 4. Ieškovas mano, kad 2014-06-09 pirkimo pardavimo sutartis Nr. PPS-140609 buvo sudaryta tarp atsakovu dėl apgaulės, dėl atsakovo V. Š. piktavališko susitarimo su atsakovu UAB „Ivabaltė“ su tikslu negražinti ieškovui jo sumokėto avanso pagal 2013-05-29 pirkimo- pardavimo sutarti Nr. PPS-130529. Todėl ieškovas reiškia reikalavimą pripažinti negaliojančia 2014-06-09 pirkimo pardavimo sutartį Nr. PPS-140609. Ieškovas jokių atsakovo UAB „Ivabaltė“ nurodomų pranešimų ar raštų, kurie buvo pateikti šioje byloje, iki šiol nėra gavęs. Atsakovo UAB „Ivabaltė“ pranešimus ir raštus ieškovas gavo ir su jais susipažino tik gavęs atsakovo UAB „Ivabaltė“ procesinius dokumentus šioje byloje, nes visi atsakovo UAB „Ivabaltė“ siųsti pranešimai ir raštai yra siųsti adresu ( - ), Vandžiogala, kai tuo tarpu ieškovas gyvena ( - ), Vandžiogala. Aplinkybes, kad atsakovui UAB „Ivabaltė“ yra žinoma jog ieškovas gyvena ( - ), Vandžiogala, patvirtina ir tai, kad atsakovas UAB „Ivabaltė“ atsiuntė ieškovui laišką šiuo adresu 2016 m. vasario mėnesį. Todėl atsakovas UAB „Ivabaltė“ nepagrįstai siuntė korespondenciją adresu ( - ), Vandžiogala, žinodamas, jog ieškovas ten negyvena ir, kad šiuo adresu jokie raštai ieškovo nepasieks. Be to, ieškovo adresas ( - ), Vandžiogala, buvo nurodytas ir įgaliojime, kurį pateikė atsakovas UAB „Ivabaltė“, kurio pagrindu buvo sudaryta 2014-06-09 pirkimo pardavimo sutartis Nr. PPS-140609. Tokiu būdu visiškai akivaizdu, jog atsakovas UAB „Ivabaltė“ gerai žinojo ieškovo adresą ir jam jokių kliūčių susisiekti su ieškovu nebuvo. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes akivaizdu, kad ginčijama sutartis - 2014-06-09 pirkimo pardavimo sutartis Nr. PPS-140609, tarp atsakovų buvo sudaryta dėl apgaulės ir dėl jų piktavališko susitarimo.
 5. Vertinant 2014-06-09 pirkimo pardavimo sutarties Nr. PPS-140609 vykdymą atkreiptinas dėmesys i tai, kad pats atsakovas UAB „Ivabaltė“ sutarties nevykdė: purkštuvo nepristatė, jokiu pranešimu susijusiu su purkštuvo atsiėmimu ieškovui neįteikė, visus pranešimus siuntė tuo adresu. Todėl akivaizdu, jog 2014 m. sutartis yra sudaryta tik tam, kad atsakovai galėtų negrąžinti ieškovui jo sumokėto avanso ir jį be jokio teisėto pagrindo pasisavinti. Atsakovas UAB „Ivabaltė“ pats nevykdė 2014-06-09 pirkimo pardavimo sutarties Nr. PPS-140609 tai šiuo atveju ne ieškovas, o atsakovas UAB „Ivabaltė“ turėtų sumokėti nuobaudą (2014 m. Sutarties 9 punktas).
 6. 2014-06-09 sutartis Nr. PPS-140609 nėra pasirašyta ieškovo, t. y. minėtoje sutartyje yra ne ieškovo parašas, ir joje nėra nurodyta, jog ieškovo A. Š. vardu veikia atsakovas V. Š.. Taigi, ginčijamoje sutartyje dėl nesuprantamų priežasčių nėra išviešinta ta aplinkybė, kad sutartis yra sudaroma įgaliojimo pagrindu atstovaujant ieškovą. Todėl negalima teigti, kad ginčijama sutartis yra sudaryta ieškovo vardu.
 7. 2014-06-09 pirkimo pardavimo sutarties Nr. PPS-140609 sąlygos grubiai pažeidžia ieškovo teises ir teisėtus interesus, neatitinka ieškovo valios, protingumo ir teisingumo kriterijų, ir nei vienas protingas asmuo nesudarytų sutarties joje nurodytomis sąlygomis, nes bauda 50000 LTL per didelė, nes nei vienas protingas asmuo niekada nesutiktų avanso pakeisti į rankpinigius, nes nei vienas protingas asmuo nesutiktų pasirašyti sutarties žinodamas, kad neturi galimybės jos įvykdyti ir, kad dėl to praras visą sumokėtą avansą, nes sutartis ir jos sąlygos neatitinka ieškovo valios.
 8. Be to, neaiškios yra ginčijamos sutarties sudarymo aplinkybės, nes Sutartis buvo sudaryta neva tai su ieškovu, bet sutartį pasirašė atsakovas V. Š., neišviešinant, kad veikia ieškovo A. Š. interesais, nes 2013 m. sutartis buvo sudaryta su ieškovu ir jis pats ją pasirašė, todėl nebuvo jokių kliūčių ieškovui pasirašyti ir 2014 m. sutartį, jeigu jis būtų siekęs tokią sudaryti, nes sutartis sudaryta atsakovui UAB „Ivabaltė“ žinant, kad ieškovo A. Š. ir atsakovo V. Š. santykiai yra labai konfliktiški, nes pats atsakovas UAB „Ivabaltė“ po nepavykusios pirminės sutarties įgyvendinimo nepasirašytų tokią sutartį kai atsakovui dar 2014 m. gegužės mėnesį abejojant ieškovo mokumu, atsakovas UAB „Ivabaltė“ kelių savaičių laikotarpyje būtų išdrįsęs sudaryti kitą sutartį tikint, kad ieškovas ją įgyvendins. Toks atsakovo UAB „Ivabaltė“ elgesys neatitinka jokių protingumo ir sąžiningumo kriterijų. Atsakovas UAB „Ivabaltė“ nebūtų sudaręs sutarties su ieškovu, kai nei vienas laiškas dėl 2013-05-29 pirkimo- pardavimo sutarties Nr. PPS-130529 vykdymo nebuvo įteiktas ieškovui. Jeigu ieškovas būtų ketinęs įsigyti purkštuvą, tai nebuvo pagrindo nutraukti 2013-05-29 pirkimo- pardavimo sutarties Nr. PPS-130529 ir purkštuvą būtų galima buvę įsigyti pagal 2013 m. sutartį.
 9. Vadovaujantis CK 1.91 str. 1 d. dėl apgaulės, smurto, ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo arba dėl vienos šalies atstovo piktavališko susitarimo su antrąja šalimi sudarytas sandoris, taip pat sandoris, kurį asmuo dėl susidėjusių aplinkybių buvo priverstas sudaryti labai nenaudingomis sąlygomis, gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal nukentėjusiojo ieškinį. Todėl atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, manytina, kad 2014-06-09 pirkimo pardavimo sutartis Nr. PPS-140609 pripažintina negaliojančia vadovaujantis CK 1.91 str. 1 d.
 10. Atsakovas V. Š. viršijo įgaliojimus, nes įgaliojimas nesuteikia atsakovui V. Š. teisės disponuoti ieškovo lėšomis esančiomis pas trečiuosius asmenis. Šiuo atveju ieškovas ginčijamo sandorio niekada nepatvirtino ir atsakovas UAB „Ivalbaltė“ žinojo, kad ieškovas yra konfliktiniuose santykiuose su atsakovu V. Š. artimoje ateityje neketina sudaryti naujos sutarties, nes įsigyti purkštuvo neturi finansinės galimybės. Todėl 2014-06-09 pirkimo - pardavimo sutartis Nr. PPS-140609 pripažintina negaliojančia vadovaujantis ir CK 1.92 str. nuostatomis.
 11. Pripažinus 2014-06-09 sutartį Nr. PPS-140609 negaliojančia, atsakovas UAB „Ivabaltė“ neturi teisės užlaikyti ieškovo sumokėto avanso pagal 2013-05-29 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. PPS-130529. Ieškovas su atsakovu sudarydami 2013-05-29 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. PPS-130529 nesitarė dėl jokių rankpinigių mokėjimo, o 2014-01-29 sumokėta atsakovui 50 000,00 Lt / 14481,00 EUR suma buvo dalinis apmokėjimas už purkštuvą, kas ir buvo nurodyta tarpbankinio pavedimo mokėjimo paskirtyje. Todėl 14481,00 EUR suma nėra jokie rankpinigiai, tuo labiau jog šalys dėl jokių rankpinigių nesitarė ir nesusitarė. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, atsakovas nepagrįstai laiko ieškovo sumokėtą avansą už purkštuvą rankpinigiais. CK 6.237 straipsnio nuostata yra teisinis įrankis (juridinis reikalavimo pagrindas) siekiant susigrąžinti iš atsakovo be teisinio pagrindo kito asmens įgytą (turimą) turtą.
 12. Pinigai už purkštuvo pirkimą - pardavimą buvo perduoti tam tikram tikslui. Kadangi šis tikslas nepasiektas, atsakovui sumokėtas avansas turi būti gražintas ieškovui, kadangi laikytina, kad pinigai perduoti (gauti) be įstatyme ar sutartyje nustatyto pagrindo. Avanso įmokos nepanaudojus pagrindinės sutarties sudarymui, avansu atsakovo gauti pinigai laikytini be pagrindo gautais pinigais, todėl atsakovas gautą 14481 EUR avansą turi grąžinti ieškovui. Ieškovas nesutinka, kad kokios nors sumos būtų išskaitomos iš sumokėto avanso.
 13. Jeigu teismas spręstų, kad nėra pagrindo 2014-06-09 pirkimo pardavimo sutartį Nr. PPS-140609 pripažinti negaliojančia, prašome teismo įvertinti tai, jog suma buvo sumokėta kaip „dalinis apmokėjimas už purkštuvą“ pagal 2013-05-29 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. PPS-130529, todėl nutraukus sutartį atsakovui UAB „Ivalbaltė“ kyla pareiga grąžinti nepanaudotą avansą. 2014-06-09 pirkimo pardavimo sutartis Nr. PPS-140609 2.3 punkte nurodyta, kad yra mokamas avansas, o ne rankpinigiai, todėl atsakovas UAB „Ivalbaltė“ neturi teisės užlaikyti ieškovo sumokėto „dalinio apmokėjimo už purkštuvą“, kadangi ieškovo sumokėta 50000 LTL suma yra ne rankpinigiai, o „dalinis apmokėjimas už purkštuvą“, t. y. avansas. Ieškovas nėra davęs sutikimo atsakovams užskaityti 50000 Lt „dalinio apmokėjimo už purkštuvą“, kurį sumokėjo pagal 2013-05-29 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. PPS-130529 kitai sutarčiai užtikrinti. Atsakovui V. Š. suteiktas įgaliojimas nesuteikia teisės disponuoti ieškovo lėšomis esančiomis pas trečiuosius asmenis. Todėl ieškovo sumokėtas 50000 Lt „dalinis apmokėjimas už purkštuvą“ pagal 2013-05-29 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. PPS-130529 negalėjo būti užskaitytas pagal 2014-06-09 pirkimo pardavimo sutartį Nr. PPS-140609 kaip rankpinigiai. 2014-06-09 pirkimo pardavimo sutartyje Nr. PPS-140609 įvardinti rankpinigiai yra ne kas kita kaip netesybos, kurios turi būti protingos ir negali būti dvigubos, t. y. negali būti reikalaujama sumokėti ir rankpinigius, ir netesybas. Todėl prašo teismo sumažinti netesybas tiek, kad jos atitiktų atsakovo UAB „Ivabaltė“ nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo.
 14. Kadangi atsakovas gražiuoju avanso negrąžina, ieškovas palaiko savo reikalavimą priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 str.).

4II. Atsakovų atsikirtimų santrauka

 1. Atsakovas UAB „Ivabaltė“ pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė ieškinį atmesti.
 2. Ieškovas pripažįsta, kas jis ir UAB “Ivabaltė” dar 2013-05-29 dėl purkštuvo sudarė prikimo-pardavimo sutartį Nr. PPS-130529, pagal kurią ieškovas įsipareigojo nupirkti purkštuvą, sumokėdamas kainą iki 2013-06-15. Siekdami kuo geriau patenkinti kliento interesus, atsižvelgdami į prasidedantį žemės ūkio darbų sezoną, 2013-05-30 perdavėme ieškovui sutartyje numatytą purkštuvą (perdavimo aktą pasirašė ir purkštuvą priėmė atsakovas V. Š.), kuriuo ieškovas pradėjo dirbti. 2013-05-29 pirkimo-pardavimo sutartyje Nr. PPS-130529 ieškovo adresas įrašytas tas, kokį nurodė ieškovas, tai yra, ( - ), Vandžiogala, Kauno rajonas. Ieškovui vėluojant atsiskaityti už purkštuvą sutartyje nustatytais terminais, purkštuvą UAB “Ivabaltė” iš ieškovo susigrąžino po 2013 metų darbų sezono pabaigos. Atsiimdamas purkštuvą atsakovas siekė sumažinti galimus savo nuostolius ieškovui netinkamai vykdant 2013-05-29 prikimo-pardavimo sutartį, kadangi priešingu atveju purkštuvas žiemos metu galėjo būti saugomas netinkamai.
 3. Nors purkštuvą ieškovui atsakovas UAB “Ivabaltė” perdavė žymiai anksčiau, nei tą buvo įsipareigojęs padaryti, tačiau ieškovas už perkamą purkštuvą 2014-01-29 tesumokėjo 50000,00 LTL arba 14481,00 EUR. Atsakovas 2014-03-31 raštu nustatė papildomą terminą minėtai sutarčiai įvykdyti, o sutarties neįvykdžius, 2014-04-14 raštu 2013-05-29 prikimo-pardavimo sutartį Nr. PPS-130529 nutraukė, 2014-05-16 pranešimu atsakovas atliko vienarūšių reikalavimų dėl išimtinių netesybų įskaitymą ir kreipėsi į ieškovą su prašymu nurodyti banko sąskaitą, į kurią galėtų pervesti likusias po įskaitymo pinigines lėšas. Ieškovas 2013-05-29 prikimo-pardavimo sutarties Nr. PPS-130529 nutraukimo bei joje numatytų netesybų įskaitymo neginčijo, likusių po įskaitymo piniginių lėšų grąžinti neprašė, ir 2014 m. vėl pradėjo derybas dėl purkštuvo pirkimo.
 4. Atsakovas su ieškovu (ieškovo vardu pasirašė atskleidęs atstovavimo faktą ir pagal notarinį įgaliojimą veikęs atsakovas V. Š.) sudarė analogiško purkštuvo pirkimo-pardavimo sutartį (pridėta prie ieškinio), kurioje šalys, be kita ko, sutarė sutarties įvykdymą užtikrinti rankpinigiais (2014-06-09 sutarties Nr. PPS-140609 2.5, 14 p.). Šalys, pakeisdami ankstesnius teisinius santykius, taip pat sutarė ieškovo 2014-01-29 sumokėtus 50000,00 LTL laikyti ieškovo pagal 2014-06-09 sutartį Nr. PPS-140609 sumokėtais rankpinigiais (sutarties 14 p.). Sutarties 14 p. atsakovas taip pat pripažino, kad ieškovas 2013-05-29 prikimo-pardavimo sutartį Nr. PPS- 130529 vienašališkai nutraukė pagrįstai. Ieškovo atstovas, prieš pasirašydamas 2014-06-09 sutartį Nr. PPS-140609, gavo jos projektą, susipažino su jos turiniu, jis ar/ir ieškovas teikė savo pastabas bei pageidavimus, kurių dalis buvo įtraukta į sutartį (pavyzdžiui, atsiskaitymo už prekę terminas sutarties 2.3 p., bauda pardavėjui 9 p. ir kt.), taigi, šalys derėjosi dėl sutarties turinio, jį suprato, o pasirašydamos sutartį jam pritarė. Atsakovas, vykdydamas 2014-06-09 sutartį Nr. PPS-140609, užsakė pas gamintoją ir iš gamintojo įgijo bei 2014-11-29 atsigabeno sutartyje numatytą purkštuvą (važiuoklės Nr. 143498, CMR važtaraštis 0395827), tačiau ieškovas atsiimti prekės neatvyko, už prekę daugiau nieko nesumokėjo. Dėl to atsakovas 2015-04-14 laišku nustatė ieškovui papildomą terminą sutarčiai įvykdyti, o ieškovui nereaguojant, 2016-02-05 raštu 2014-06-09 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. PPS-140609 nutraukė. Atsakovo UAB “Ivabaltė” registruoti laiškai ieškovui buvo siunčiami paties ieškovo 2013-05-29 prikimo-pardavimo sutartyje nurodytu adresu. 2014-03-31 siųstą laišką ieškovas priimti atsisakė, kiti ieškovui siųsti registruoti laiškai negrįžo. Kitą savo adresą ieškovas nurodė atsakovui tik tuo metu, kai paprašė jam pateikti 2014-06-09 pirkimo-pardavimo sutarties Nr. PPS-140609 kopiją. Todėl pastaroji ieškovui buvo išsiųsta kitu adresu, nei nurodyta sutartyje, paties ieškovo pageidavimu.
 5. Ieškovas dažnai lankydavosi UAB “Ivabaltė”, palaikė santykius su bendrovės vadybininku, taigi puikiai žinojo apie 2014-06-09 pirkimo-pardavimo sutarties Nr. PPS-140609 sudarymą. Šią aplinkybę netiesiogiai patvirtina faktas, kad ieškovas žinojo, kad UAB “Ivabaltė” pagal 2013-05-29 prikimo-pardavimo sutartį Nr. PPS-130529 ieškovui perduotą, o vėliau susigrąžintą purkštuvą pardavė kitam klientui.
 6. Ieškovas nepateikia jokių įrodymų apie atsakovų piktavališką susitarimą. Ieškovas ieškinyje apie tai kalba deklaratyviai, nepateikdamas jokių įrodymų. Sudarydama ginčo sutartį UAB “Ivabaltė” siekė, kad ieškovas patirtų kuo mažiau nuostolių. Tačiau buvo atsižvelgdama į tai, kad ieškovas vieną sezoną naudojosi perduotu purkštuvu ir į pasikeitusias rinkos kainas. Taip pat minėta, kad ieškovas nevykdė šalių 2013-05-29 sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties Nr. PPS-130529, dėl ko atsakovas turėjo pagrindo abejoti ieškovo ketinimų dėl purkštuvo įsigijimo tikrumu. Todėl UAB “Ivabaltė” sutiko sudaryti naują pirkimo pardavimo sutartį su ieškovu tik tuo atveju, jeigu pastarasis užtikrins sutarties įvykdymą ir mokėjimų už prekę sąskaita sumokės ženklią dalį prekės kainos. Todėl 2014-06-09 pirkimo-pardavimo sutarties Nr. PPS-140609 specialiosios dalies 2.5 p. šalys sutarė, kad sutartis yra užtikrinama 50 000,00 LTL arba 14 481,00 EUR rankpinigiais.
 7. Ieškovas pripažįsta, kad nutraukus 2013-05-29 prikimo-pardavimo sutartį Nr. PPS-130529, vėliau buvo tariamasi dėl kito purkštuvo įsigijimo. Vien ši aplinkybė leidžia pagrįstai abejoti ieškovo teiginiais, kad jis apie ginčo sutartį nieko nežinojo.
 8. Gerą ieškovo turtinę padėtį patvirtina ir Nekilnojamo turto registro informaciją, iš kurios matyti, kad ieškovas nuosavybės ir kitais pagrindais valdo daug nekilojamojo turto (žemės sklypų ir pastatų) objektų. Be to, iš pridedamo Nekilnojamojo turto registro išrašo matyti, kad ieškovas 2015 m. pradžioje įgijo žemės sklypą namo statybai, jį padovanojo galimai savo sutuoktinei N. Š., kuri įregistravo nuosavybės teises į namą. Taigi, ieškovas nuo 2015 m. pradžios, gyvendamas santuokoje įgijo žemės sklypą ir pasistatė namą, kas dar kartą paneigia ieškovo teiginius apie blogą jo turtinę padėtį.
 9. Apie pašlijusius ieškovo ir jo atstovo santykius UAB “Ivabaltė” sužinojo po 2014-08-27 dienos ieškovui pateikus duomenis apie įgaliojimo atsakovui V. Š. atšaukimą. Todėl nurodytos aplinkybės apie tariamą piktavališką susitarimą, yra nepagrįstos.
 10. Ieškinys grindžiamas ir aplinkybe, kad atsakovas V. Š. 2014-06-09 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. PPS-140609 sudarė viršydamas savo įgaliojimus. Iš teismui pateikto ieškovo 2013-01-07 įgaliojimo atsakovui V. Š. turinio, ieškovas buvo išdavęs įgaliojimą suteikiantį ypatingai plačias teises savo nuožiūra veikti ieškovo vardu ir tvarkyti jo reikalus, tame tarpe, įgaliojime numatytos atstovo teisės tvarkyti ieškovo ūkio reikalus, atstovauti ieškovą savo nuožiūra ir sąlygomis perkant bet kokį kilnojamąjį turtą (kokiu laikytinas purkštuvas), valdyti ir naudoti pinigines lėšas, esančias banke, savo nuožiūra pirkti bet kokį nekilnojamąjį turtą, valdyti ir naudoti bet kokį nekilnojamąjį turtą ir kt. Tokie ieškovo įgaliojimai laikytini generaliniais įgaliojimais, suteikiančiais atsakovui V. Š. labai plačias teises, tame tarpe sudaryti ginčo sutartį. Be to, V. Š. yra ieškovo tėvas, jis priėmė pagal 2013-05-29 prikimo-pardavimo sutartį Nr. PPS- 130529 perduodamą purkštuvą, dėl ko ieškovas jokiu pretenzijų nereiškė. Todėl atsižvelgiant į šaliu santykius ir aplinkybes, kuriomis veikė atsakovas V. Š., atsakovui UAB “Ivabaltė” negalėjo kilti jokių abejonių, kad V. Š. neturi kokių nors įgaliojimų dėl ginčo sutarties sudarymo ar juos viršija.
 11. Ieškovas nepagrįstai nurodo, kad atsakovas UAB “Ivabaltė” 2014-06-09 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. PPS-140609 vykdė netinkamai. Vykdydama 2014-06-09 sutartį Nr. PPS-140609, UAB “Ivabaltė” 2014-07-24 užsakė pas gamintoją ir įsigijo bei 2014-11-29 atsigabeno sutartyje numatytą purkštuvą Dammann ANP 3024 Land-Cruiser (važiuoklės Nr. 143498, CMR važtaraštis Nr. 0395827).
 12. Ieškovas nebuvo atvykęs priimti perduodamo purkštuvo, kaip tai numatyta CK 6.346 str. ir šalių pasirašytos sutarties 10.1 p. Ieškovas taip pat nesumokėjo prekės kainos kaip tai numato šalių pasirašytos sutarties 2.3 p. Šių aplinkybių ieškovas neneigia. Todėl atsakovas turėjo pagrindą nutraukti pasirašytą sutartį, tačiau suteikė galimybę ieškovui tinkamai ją įvykdyti - 2015-04-14 raštu nustatė ieškovui papildomą terminą sutarčiai įvykdyti, o ieškovui niekaip nesureagavus į raginimą įvykdyti savo įsipareigojimus, pagal CK 6.209 str. atsakovas įgijo teisę sutartį su ieškovu nutraukti. Ką atsakovas ir padarė 2016-02-05 raštu. Šį raštą ieškovas gavo, nes prie ieškinio pridėjo kartu su minėtu raštu ieškovui siųstos ginčo sutarties kopiją.
 13. Jeigu teismas padarytų išvadą, kad patikslinto ieškinio reikalavimas dėl sutarties pripažinimo negaliojančia yra pagristas, ieškinys visa apimtimi negali būti tenkinamas. Tokiu atveju šalių teisiniams santykiams turėtų būti taikoma 2013-05-29 pirkimo-pardavimo sutartis Nr. PPS-130529, pagal kurią atsakovas UAB “Ivabaltė” buvo atlikusi netesybų įskaitymą, remiantis 2013-05-29 prikimo-pardavimo sutarties Nr. PPS-130529 7 punktu. 2013-05-29 pirkimo-pardavimo sutarties Nr. PPS-130529 7 p. šalys, be kita ko, susitarė, kad pažeidus mokėjimo už prekę terminą ir pardavėjui (šiuo atveju atsakovui) nutraukus sutartį, pirkėjas (šiuo atveju ieškovas) moka pardavėjui išimtines netesybas - baudą, kuri sudaro 20 proc. prekės kainos, tai yra, 9 267,84 EUR ((160 000,00 x 20 proc. = 32000,00 Lt) / 3,4528). Teismui priėjus išvados, kad ginčo sutartis laikytina negaliojančia, pažymime, kad tokiu atveju ieškovo atsakovui sumokėti 9 267,84 EUR iš 50000,00 Lt (14 481,00 EUR) laikytini atsakovo pasiliktomis (įskaitytomis) sutarties 7 p. numatytomis netesybomis. Atsakovas ieškovo sumokėtų sumų negrąžino, jas pasinaudodamas kaip prievolės atlyginti netesybas įvykdymą, sutartį nutraukus dėl ieškovo kaltės. Esant tokioms aplinkybėms, konstatuotinas esant pagrindas įskaityti netesybas į ieškovo atsakovui sumokėtas sumas ir ieškinį dalyje dėl 9 267,84 EUR atmesti.
 14. Nagrinėjamoje byloje nustatytų aplinkybių visuma suponuoja išvadą, kad, dėl ieškovo kaltės nutraukus pirkimo pardavimo sutartį, atsakovas UAB “Ivabaltė” įgijo teisę reikalauti ir gauti sutartyje numatytas išimtines netesybas. Kadangi ieškovas buvo perdavęs atsakovui pinigines lėšas, tai atsakovas, turėdamas perduotus ieškovo pinigus, nebereiškė atskiro reikalavimo priteisti netesybas, tačiau perduotus pinigus panaudojo (įskaitė) kaip netesybų mokėjimą pagal pirkimo-pardavimo sutartį. Nurodytos bylos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad atsakovas, laikydamasis sutarties nuostatų, pasinaudojo joje numatytu prievolių įvykdymo užtikrinimu. Todėl jeigu teismas prieitų išvados, kad patikslinto ieškinio reikalavimas dėl sutarties pripažinimo negaliojančia yra pagrįstas, ieškinys dalyje dėl 9 267,84 EUR turėtų būti atmestas atsakovo UAB “Ivabaltė” naudai įskaičius sutartyje numatytas išimtines netesybas.

5Teismas

konstatuoja:

6V. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

 1. Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010, 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009 ir kt.).
 2. Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.
 3. Ieškovas 2013 m. sausio 07 d. išdavė notariškai patvirtintą įgaliojimą atsakovui V. Š. (1 t., p. 62-64). Kadangi įgaliojimas yra notariškai patvirtintas, todėl preziumuojama, jog notaras išaiškino visas iš įgaliojimo kylančias pasekmes bei nutraukimo sąlygas. Įgaliojimu ieškovas suteikė atsakovui V. Š. teisę „pasirašyti sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis“, todėl atsakovas V. Š., veikdamas ieškovo vardu turėjo teisę pasirašyti bet kokią sutartį su fiziniu ar juridiniu asmenimi. Įgaliojimas buvo įregistruotas viešajame registre, todėl asmenys neturėjo pagrindo abejoti jo tikrumu (2 t., p. 13).
 4. Atsakovas UAB „Ivabaltė“ ir ieškovas 2013 m. gegužės 29 d. sudarė pirkimo – pardavimo sutartį Nr. PPS-130529 dėl purkštuvo pirkimo (1 t., p. 26-28; toliau tekste – 2013 m. sutartis). Šioje 2013 m. sutartyje, kurią pasirašė asmeniškai ieškovas, nurodytas ieškovo adresas ( - ), Vandžiogala, Kauno raj.
 5. Pagal 2013 m. sutartį atvežtą purkštuvą priėmė ieškovo atstovas atsakovas V. Š.. Šiame perdavimo – priėmimo akte nėra išviešinta, jog veikia pagal įgaliojimą, tačiau ieškovas pretenzijų dėl to atsakovui nereiškia.
 6. Ieškovas naudojosi purkštuvu visą darbo sezoną ir jį grąžino 2013 m. spalį. Grąžinus purkštuvą, atsakovas UAB „Ivabaltė“ turėjo atlikti papildomus darbus – parsitempti purkštuvą, juos plauti ir paruošti eksploatacijai (1 t., p. 67).
 7. Ieškovas sumokėjo atsakovui 50 000 LTL 2014 m. sausio 29 pavedimu (1 t., p. 4).
 8. 2014 m. kovo 31 d. raštu Nr. J-65 (1 t., p. 30) atsakovas UAB „Ivabaltė“ informavo ieškovą, jog jis nevykdo 2013 m. sutarties ir nustatė papildomą terminą sutarčiai įvykdyti.
 9. 2014 m. balandžio 14 d. raštu Nr. J-67 (1 t., p. 31) atsakovas UAB „Ivabaltė“ informavo ieškovą, jog nutraukia 2013 m. sutartį ir pareikalavo sumokėti 32 000 LTL sutartyje sutartą baudą.
 10. 2014 m. gegužės 16 d. raštu Nr. J-70 (1 t., p. 32) atsakovas UAB „Ivabaltė“ informavo ieškovą, jog iš gautų 50 000 LTL atliko 32 000 LTL baudos įskaitymą ir paprašė nurodyti sąskaitą, į kurią grąžintų likusias lėšas.
 11. Atsakovas UAB „Ivabaltė“ ir ieškovas A. Š. 2014 m. birželio 09 d. sudarė Pirkimo – pardavimo sutartį Nr. PPS-140609 dėl purkštuvo pirkimo (1 t., p. 5-9; toliau tekste – Sutartis arba ginčo sutartis). Šioje Sutartyje ieškovo nurodytas adresas ( - ), Vandžiogala, Kauno raj. Sutarties 2.3 punkte šalys sutarė, kad prekės kaina bus sumokama avansu iki 2015 m. kovo 31 d. Sutarties 2.5 punktu šalys sutarė, jog Sutarties vykdymas užtikrinamas rankpinigiais – 50 000 LTL arba 14 481 EUR. Sutarties 2.6 punktu šalys sutarė, jog prekė bus pristatyta iki 2015 m. kovo 31 d. Sutarties 7 punkte šalys sutarė, jog ieškovui pažeidus rankpinigių arba mokėjimo terminą, atsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį pranešdamas prieš 5 dienas ieškovui, atsakovui paliekami rankpinigiai ir šalys sutarė dėl 15 procentų netesybų nuo prekės kainos. Sutarties 8 punktu šalys sutarė, jog ieškovui nesumokėjus laiku atsakovas turi teisę sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą pagal šią Sutartį. Sutarties 9 punktu šalys sutarė, jog atsakovui pažeidus terminus pristatyti prekę, jam taikoma rankpinigių dydžio bauda. Sutarties 14 punktu šalys sutarė, kad 50 000 LTL, kuriuos ieškovas yra sumokėjęs 2014 m. sausio 29 d. mokėjimo nurodymu Nr. 01291421, yra užskaitomas kaip rankpinigiai pagal šią Sutartį. Sutartį už ieškovą pasirašė atsakovas V. Š. pagal įgaliojimą. Sutarties sąlygos šalių buvo individualiai aptartos ir atlikti ieškovo siūlomi pataisymai (1 t., p. 33-36).
 12. Kaip minėta įgaliojime ieškovas suteikė teisę atsakovui V. Š. pasirašyti Sutartį jo vardu, todėl įgaliotinis galėjo ją pasirašyti, o atsakovas UAB „Ivabaltė“ neturėjo pagrindo abejoti įgaliojime nustatytų teisių buvimu. Šią aplinkybę patvirtina ir faktas, jog to paties įgaliojimo pagrindu ieškovo atstovas buvo pasirašęs aktą už ieškovą, kuriuo pasiėmė pirkinį pagal 2013 m. sutartį.
 13. Atstovo sudarytas sandoris kito asmens vardu, atskleidžiant atstovavimo faktą ir neviršijant suteiktų teisių, tiesiogiai sukuria, pakeičia ir panaikina atstovaujamojo teises ir pareigas (CK 2.133 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai, jog V. Š. veikė pagal įgaliojimą, neviršydamas jam įgaliojime suteiktų teisių, Sutartis sukūrė ieškovui civilines teises ir pareigas. Ta aplinkybė, jog pačioje Sutartyje nėra nurodyta, jog veikiama pagal įgaliojimą nedaro Sutarties negaliojančia, nes veikimas pagal įgaliojimą buvo atskleistas notariškai patvirtintu ir išviešintu įgaliojimu, o šios aplinkybės nurodymas Sutartyje nėra privalomas pagal jokius teisės aktus, todėl Sutartyje neprivalėjo būti nurodoma, jog veikiama pagal įgaliojimą.
 14. Ieškovas 2014 m. rugpjūčio 26 d. Pareiškimu (2 t., p. 12-15) atšaukė atsakovui V. Š. išduotą įgaliojimą.
 15. 2015 m. balandžio 14 d. raštu atsakovas UAB „Ivabaltė“ nustatė ieškovui papildomą terminą Sutarčiai įvykdyti.
 16. 2016 m. vasario 05 d. raštu Nr. SR-188 atsakovas UAB „Ivabaltė“ nutraukė Sutartį dėl esminio pažeidimo.
 17. Ieškovo teiginys, jog jis nebuvo suteikęs įgaliojimų teisės disponuoti lėšomis, esančiomis pas trečiuosius asmenis, yra nepagrįstas, nes įgaliojime ieškovas suteikė įgaliotiniui teisę „pilnai disponuoti man priklausančiomis visomis piniginėmis lėšomis ir piniginiais indėliais, esančiais AB Šiaulių banko sąskaitose, ir tuo tikslu (...) „rašyti mano vardu prašymus, susitarimus, už mane pasirašyti (...)“. Taigi įgaliotinis turėjo teisę pilnai disponuoti ieškovui priklausančiomis visomis piniginėmis lėšomis, ne tik esančiomis banko sąskaitose. Dėl jų galėjo pasirašyti bet kokius susitarimus. Todėl atsakovas V. Š., pasirašydamas Sutartį ir joje numatydamas sąlygą dėl rankpinigių įskaitymo iš 2013 m. sutarties, įgaliojimo suteiktų teisių ribų nepažeidė ir veikė įgaliojimo ribose.
 18. Ieškovas teigia, jog atsakovai tyčia neteisingai nurodė ieškovo adresą. Su šiais teiginiais negalima sutikti. Pirma, 2013 m. sutartyje, kurią pasirašė pats ieškovas, pats ieškovas nurodė savo adresą ( - )Vandžiogala, Kauno raj. Sutartyje nurodytas analogiškas adresas ir Sutartį pasirašė ieškovo įgaliotas asmuo. Todėl atsakovas UAB „Ivabaltė“ neturėjo teisinio pagrindo siųsti laiškus kitu, nei Sutartyje nurodytu adresu. Ta aplinkybė, jei ieškovo nuomone atsakovas V. Š. neteisingai nurodė adresą, gali būti pagrindu ieškovui reikšti reikalavimus atsakovui V. Š. dėl to padarytų nuostolių atlyginimo ar kitu pagrindu, jei toks reikalavimas teisme būtų pareikštas, tačiau ši aplinkybė nedaro negaliojančia Sutarties ir nerodo, jog atsakovas UAB „Ivabaltė“ veikė neteisėtai.
 19. Ieškovas teigia, jog atsakovas UAB „Ivabaltė“ netinkamai vykdė Sutartį. Šie teiginiai nepagrįsti. Atsakovas UAB „Ivabaltė“ užsakė pas gamintoją Sutartimi sutartą purkštuvą 2014 m. liepos 24 d. (1 t., p. 161-163). Šį purkštuvą iš gamintojo atsakovas gavo 2014 m. lapkričio 07 d. (2 t., p. 7-8). Kaip minėta, Sutartimi šalys sutarė, jog ieškovas sumokės visą sumą iki prekės atsiėmimo, o Sutarties 8 punktu sutarė, jog atsakovas UAB „Ivabaltė“ turi teisę sustabdyti daikto perdavimą iki ieškovas tinkamai įvykdys savo įsipareigojimus. Todėl ieškovui nesumokėjus visos sumos, atsakovas neįgijo prievolės perduoti purkštuvą ieškovui, todėl negali būti laikoma, jog atsakovas netinkamai vykdė Sutartį.
 20. Ieškovas teigia, jog Sutarties sudarymo metu neturėjo lėšų purkštuvui įsigyti (2 t., p. 69-90), tačiau byloje nustatyta, jog pagal Sutartį jis sumokėjo 50 000 LTL, turėjo daug nekilnojamojo turto, daug technikos ir vykdė ūkininkavimo veiklą (2 t., p.16-23). Ūkininkų pagrindinės pajamos atsiranda po derliaus nuėmimo ir pardavimo, Sutartyje numatytas atsiskaitymo terminas iki 2015 m. kovo 31 d., t. y. po derliaus nuėmimo ir pardavimo, todėl aplinkybė, jog neturėjo pakankamai laisvų lėšų Sutarties pasirašymo metu (2014 m. birželio 09 d.) nepaneigia fakto, jog ieškovas galėjo įgyti lėšų Sutarčiai įvykdyti.
 21. Taigi teismas nenustatė Sutarties pasirašymo valios trūkumų, nes pasirašant Sutartį nebuvo jokios pagaulės, byloje nėra įrodymų patvirtinančių Sutartį pasirašiusių asmenų piktavališką susitarimą (CPK 178 str.), įgaliotinis neviršijo įgaliojime nustatytų teisių, atsakovas UAB „Ivabaltė“ tinkamai vykdė Sutarties įsipareigojimus, todėl nėra teisinio pagrindo panaikinti Sutartį ir ieškinio reikalavimas šioje dalyje atmestinas.
 22. Ieškovo teiginiai, kad nė vienas protingas asmuo nesutiktų su 50 000 LTL dydžio bauda, kad nekeistų avanso į rankpinigius, nepagrįsti. Sutarties 9 punkte yra numatyta tokio paties dydžio (50 000 LTL) bauda atsakovui UAB „Ivabaltė“, jei jis pažeistų Sutarties prievolę laiku pristatyti prekę. Taigi, Sutartyje išlaikytas šalių įsipareigojimų proporcingumas. Be to, atsižvelgtina ir į tai, jog ieškovas neįvykdė 2013 m. sutarties, pasinaudojo gautu purkštuvu visą darbo sezoną, todėl atsakovas UAB „Ivabaltė“ turėjo teisę sudarydamas naują sutartį imtis didesnių jos vykdymą užtikrinančių priemonių, o ieškovas, siekdamas garantuoti sutarties tinkamą įvykdymą, galėjo pasiūlyti didesnes garantijas, kurios buvo įtvirtintos Sutartyje.
 23. Kasacinės instancijos teismas yra išaiškinęs, jog šalių perduodama pinigų suma, pavadinta avansu, gali turėti užtikrinamąją funkciją tik tada, kai iš sutarties turinio galima daryti išvadą apie šios sutarties šalių išreikštą bendrą ketinimą dėl atsakomybės už sutartyje nustatytų įsipareigojimų nevykdymą netesybų forma (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 11 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Belvedere prekyba“ v. UAB „Departus“, bylos Nr. 3K-3-116/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25-916/2015). Šioje byloje nustatyta, kad Sutartyje yra tiesiogiai įvardijama, jog Sutartis užtikrinama rankpinigių suma ir laiku neatsiskaičius, rankpinigių suma lieka atsakovui UAB „Ivabaltė“ (Sutarties 2.5 ir 15 p.).
 24. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas neįvykdė tinkamai prievolės pagal Sutartį iki 2015 m. kovo 31 d. sumokėti visą sumą už purkštuvą, atsakovas UAB „Ivabaltė“ turėjo teisę pasilikti rankpinigius (CK 6.100 str. 1 d.).
 25. Ieškovas pateikė reikalavimą grąžinti 50 000 LTL sumą dviem pagrindais: kaip avansą pagal 2013 m. sutartį ir kaip avansą pagal Sutartį. Pripažinus, jog Sutartis yra galiojanti ir nėra pagrindo jos naikinti, nėra teisinio pagrindo spręsti dėl avanso grąžinimo pagal 2013 m. sutartį, todėl šiuo pagrindu ieškinys atmestinas ir teismas plačiau dėl to nepasisako.
 26. Ieškovas nepagrįstai pagal Sutartį gautą sumą traktuoja avansu ir remiasi 2.3 Sutarties punktu. Iš Sutarties 2.3 punkto matyti, jog šalys žodį avansas vartoja kaip apmokėjimo terminą, t. y. visa suma turi būti sumokėta iš anksto iki prekės gavimo, o ne kaip teisinę sąvoką avansas. Šią nuomonę pagrindžia ir kiti Sutarties punktai, pvz.: 2.5, 7, 8, 13 ir 14 punktai iš kurių tiesiogiai matyti, jog šalys sutarė 50 000 LTL įmoką traktuoti kaip Sutarties įvykdymą užtikrinančią priemonę – rankpinigius. Todėl nėra pagrindo 50 000 LTL sumą traktuoti avansu pagal Sutartį ir ieškinio reikalavimas šiuo pagrindu negali būti tenkinamas.
 27. Kiti ieškovo argumentai nepaneigia teismo nustatytų aplinkybių, todėl plačiau dėl jų teismas nepasisako.

7Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Ieškovas patyrė bylinėjimosi išlaidų 500 EUR (1 t., p. 3, 9). Ieškovas sumokėjo 326 EUR žyminio mokesčio (1 t., p. 11, 17).
 2. Atsakovas UAB „Ivabaltė“ patyrė 875 EUR išlaidų advokato pagalbai apmokėti (1 t., p. 43). Ieškinį atmetus, šios išlaidos priteistinos iš ieškovo atsakovui (CPK 98 str.).
 3. Teismas patyrė 3,80 EUR pašto išlaidų, kurios, atmetus ieškinį, priteistinos iš ieškovo (CPK 96 str.)
 4. Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjus teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese CPK 595 straipsnio tvarka.

8Teismas, vadovaudamasis CPK 93, 96, 98, 259-274 straipsniais,

Nutarė

9atmesti ieškinį. Priteisti atsakovui UAB „Ivabaltė“ (į. k. 173111650) iš ieškovo A. Š. (a. k. ( - ) 875 EUR (aštuonis šimtus septyniasdešimt penkis euro) išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Priteisti iš ieškovo A. Š. (a. k. ( - ) 3,80 EUR (tris euro ir 80 euro centų) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą: LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ banke, LT74 4010 0510 0132 4763 AB DNB banke, LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale, LT12 2140 0300 0268 0220 Nordea Bank AB Lietuvos skyriuje, LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank“, AB, LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke, įmokos kodas 5660. Sumokėjus bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai, kvito originalą būtina nedelsiant pateikti teismui. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai