Byla 3K-3-308/2012

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virgilijaus Grabinsko, Algio Norkūno ir Prano Žeimio (pranešėjas ir kolegijos pirmininkas),

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo valstybinės įmonės Registrų centro kasacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 9 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovių Mažeikių rajono 1-ojo notarų biuro notarių Reginos Lemežienės, Virginijos Markevičienės, Ritos Reistaitienės ieškinį atsakovui valstybinei įmonei Registrų centrui dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir įpareigojimo atlikti veiksmus; tretieji asmenys – Mažeikių rajono savivaldybės administracija ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

  1. Ginčo esmė

5Byloje sprendžiamas klausimas dėl nuomos sutarties nutraukimo teisėtumo.

6Ieškovės Mažeikių rajono 1-ojo notarų biuro notarės Regina Lemežienė, Virginija Markevičienė, Rita Reistaitienė prašė pripažinti Mažeikių rajono 1-ojo notarų biuro teisę į

795,19 kv. m bendrojo ploto patalpų, esančių Mažeikiuose, Laisvės g. 26, ilgalaikę nuomą, nenustatant termino, bet ne ilgiau nei veikia Mažeikių rajono 1-asis notarų biuras; pripažinti negaliojančiu 2008 m. lapkričio 11 d. nuomos sutarties nutraukimą; įpareigoti atsakovą įvykdyti Mažeikių rajono valdytojo 1993 m. kovo 2 d. potvarkį Nr. 69 „Dėl patalpų paskirstymo Laisvės g. Nr. 26 name“ ir sudaryti nuomos sutartį su Mažeikių rajono 1-uoju notarų biuru. Nurodyta, kad 1991 m. vasario 1 d. su Mažeikių valstybine butų ūkio remonto ir eksploatavimo įmone sudarė sutartį Nr. 79, pagal kurią notarų biurui buvo išnuomotos patalpos, esančios Mažeikiuose, Laisvės g. 26. Pažymėta, kad Mažeikių rajono valdytojas, vadovaudamasis 1993 m. vasario 5 d. Komunalinio ūkio ir paslaugų departamento raštu Nr. 2-125, priėmė 1993 m. kovo 2 d. potvarkį Nr. 69, kuriuo perdavė nuomojamą turtą į Mažeikių teritorinio valstybinio inventorizavimo projektavimo ir paslaugų biuro balansą, tačiau, atsižvelgiant į valstybės suteiktas garantijas notarų biurams, to paties potvarkio 2 punktu, įpareigojo Mažeikių teritorinį valstybinį inventorizavimo projektavimo ir paslaugų biurą pastoviai nuomoti 74,9 kv. m bendro ploto patalpas Mažeikių rajono notarams, mokant už nuomą pagal galiojančius patalpų nuomos įkainius. Teigta, kad, nepaisant administraciniu aktu įtvirtintos atsakovo pareigos nuolat nuomoti patalpas notarų biurui, jis ilgą laiką piktnaudžiavo savo teisėmis ir vengė vykdyti šią pareigą, o 2008 m. lapkričio 11 d. atsiuntė raštą Nr. (1.17./1030)s-7596, kuriuo informavo, jog 1998 m. birželio 8 d. Negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų nuomos sutartis yra nutraukiama pasibaigus nuomos terminui. Ieškovių manymu, 1993 m. kovo 2 d. Potvarkis Nr. 69 sukūrė teisėtus ieškovių lūkesčius nuomoti patalpas iki tol, kol veiks notarų biuras.

8II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė

9Mažeikių rajono apylinkės teismas 2011 m. balandžio 4 d. sprendimu ieškinį patenkino. Teismas nurodė, kad 1993 m. kovo 2 d. Mažeikių rajono valdytojas potvarkiu Nr. 69 „Dėl patalpų paskirstymo Laisvės g. Nr. 26 name“ perdavė nuomojamą turtą į Mažeikių teritorinio valstybinio inventorizavimo projektavimo ir paslaugų biuro balansą, įpareigodamas Mažeikių teritorinį valstybinį inventorizavimo projektavimo ir paslaugų biurą pastoviai nuomoti 74,9 kv. m bendrojo ploto patalpas Mažeikių rajono notarams. Mažeikių rajono valdytojo 1993 m. gegužės 12 d. potvarkiu Nr. 172 atsakovui (tuomečiam Mažeikių teritorinio valstybinio inventorizavimo projektavimo ir paslaugų biurui) buvo perduotos tik nuosavybės teisės į negyvenamąsias patalpas, o įpareigojimas nuomoti patalpas Mažeikių rajono notarams išliko. Potvarkyje Nr. 69 paminėtas žodis „pastoviai“ įpareigojo atsakovą nuomoti negyvenamąsias patalpas ilgą laiką, taip įgyvendinant ieškovių teisę į ilgalaikę patalpų nuomą, sudarant galimybes išsinuomoti patalpas ne konkurso tvarka laikotarpiui, kol notarų biuras veikia ir vykdo valstybės pavestas funkcijas. Teismas pažymėjo, kad negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis tarp ieškovių ir atsakovo buvo sudaryta ne šalių bendru sutarimu ar laisva valia, o pagal priimtą administracinį aktą, todėl šiuo atveju negali būti taikomos bendrosios nuomos santykius nustatančios teisės normos. Pažymėta, kad sutartis, paremta administraciniu aktu, gali būti nutraukta tik teismine tvarka, įrodant, jog ieškovės galėjo vienaip ar kitaip pažeisti patalpų nuomos sutartis, o tokių pažeidimų byloje nenustatyta.

10Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011 m. lapkričio 9 d. nutartimi Mažeikių rajono apylinkės teismo 2011 m. balandžio 4 d. sprendimą paliko nepakeistą. Teisėjų kolegija nurodė, kad tiek Mažeikių rajono valdytojo 1993 m. kovo 2 d. potvarkis Nr. 69, tiek Mažeikių rajono valdytojo 1993 m. gegužės 12 d. potvarkis Nr. 172 yra galiojantys, nes buvo vykdomi ir nebuvo nuginčyti. Vadovaudamasi sutarčių aiškinimo taisyklėmis teisėjų kolegija nustatė tikruosius sutarties šalių ketinimus, t. y. nuomos sutartys buvo sudarytos remiantis 1993 m. kovo 2 d. potvarkiu Nr. 69, kuris įpareigojo atsakovą nuomoti patalpas pastoviai.

11III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

12Kasaciniu skundu atsakovas VĮ Registrų centras prašo Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 9 d. nutartį panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Nurodomi šie kasacinio skundo argumentai:

  1. Dėl Mažeikių rajono valdytojo 1993 m. kovo 2 d. potvarkio Nr. 69 „Dėl patalpų paskirstymo Laisvės g. Nr. 26 name“ galiojimo. Nepagrįstai apeliacinės instancijos teismo buvo vertinama, kad ieškovės gali neterminuotai nuomotis 95,19 kv. m. ploto patalpas. Remiantis Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. rugsėjo 17 d. nutarimo Nr. I-2896 ir Vyriausybės 1992 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. 689 „Dėl negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų nuomos“ nuostatomis buvo priimtas Mažeikių rajono valdytojo 1993 m. kovo 2 d. potvarkis Nr. 69, kuriame nurodoma pastoviai nuomoti patalpas Mažeikių rajono notarams, mokant už nuomą pagal galiojančius patalpų nuomos įkainius. Pažymėtina, kad šiuo metu Vyriausybės 1992 m. rugsėjo 22 d. nutarimas Nr. 689 yra panaikintas, o 1998 m. gegužės 12 d. buvo priimtas Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, kurio 14 straipsnyje nustatyta, jog ne konkurso tvarka gali būti nuomojamos valstybei priklausantis ilgalaikis materialusis turtas tik tuo atveju, kai vykdomi tarpvalstybiniai susitarimai ar toks turtas išnuomojamas užsienio šalių ambasadoms ar konsulinėms įstaigoms. Šio įstatymo pagrindu 2001 m. gruodžio 14 d. priimto Vyriausybės nutarimo Nr. 1524 „Dėl valstybės materialiojo turto nuomos“ 3.6 punkte nustatyta, kad valstybei nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis materialus turtas gali būti išnuomojamas ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui, o pasibaigus nuomos terminui sutartis gali būti atnaujinama CK nustatyta tvarka. Mažeikių rajono valdytojo 1993 m. gegužės 12 d. potvarkiu Nr. 172 Mažeikių teritorinio inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biurui buvo pripažinta nuosavybės (turto patikėjimo) teisė į 1993 m. kovo 2 d. potvarkiu Nr. 69 perduotas patalpas, tačiau šiame potvarkyje papildomų sąlygų ar patalpų naudojimo apribojimų nenurodyta. Dėl to teigtina, kad 1993 m. gegužės 12 d. Potvarkis Nr. 172 keitė 1993 m. kovo 2 d. potvarkį Nr. 69 ir pastarojo nuostatos tapo negaliojančiomis, todėl atsakovas neturi pareigos nuomoti patalpas neterminuotai.

13Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovės notarės R. Lemežienė, V. Markevičienė, R. Reistaitienė prašo jį atmesti ir skundžiamus teismų procesinius sprendimus palikti nepakeistus. Atsiliepimas grindžiamas tokiais teisiniais argumentais:

  1. Dėl Mažeikių rajono valdytojo 1993 m. kovo 2 d. potvarkio Nr. 69 „Dėl patalpų paskirstymo Laisvės g. Nr. 26 name“ galiojimo. Nepagrįstas kasatoriaus argumentas, kad netekus galios Vyriausybės 1992 m. rugsėjo 22 d. nutarimui Nr. 689 „Dėl negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų nuomos“, ieškovės neteko teisės neterminuotai nuomotis ginčo patalpas. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. rugsėjo 17 d. nutarimas Nr. I-2896, įpareigojęs užtikrinti notarų biurų nuomos teises ne konkurso tvarka, yra galiojantis. Ieškovėms turi būti taikoma lex retro non agit taisyklė, naujai priimami įstatymai nepakeičia ankstesniais įstatymais joms suteiktų teisių. Mažeikių rajono valdytojo 1993 m. kovo 2 d. Potvarkis Nr. 69 yra individualus teisės aktas, sukėlęs ieškovėms konkrečių teisinių padarinių, t. y. nustatė nuomos teises tol, kol bus vykdoma notarų biuro veikla. Jis yra galiojantis, todėl turi būti vykdomas. Apeliacinės instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad 1993 m. gegužės 12 d. potvarkis Nr. 172 ir 1993 m. kovo 2 d. potvarkis Nr. 69 sprendė skirtingus klausimus, todėl abu yra galiojantys. Taip pat pažymėtina, kad 1993 m. gegužės 12 d. potvarkio Nr. 172 tekste nenurodyta, jog juo yra panaikinamas koks nors kitas potvarkis.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

16Dėl Mažeikių rajono valdytojo 1993 m. kovo 2 d. potvarkio Nr. 69 „Dėl patalpų paskirstymo Laisvės g. Nr. 26 name“ galiojimo ir taikymo

17Kasatorius kasaciniame skunde nurodo, kad ieškovės neturi teisės neterminuotai nuomotis 95,19 kv. m bendrojo ploto patalpų, esančių Mažeikiuose, Laisvės g. 26. Taigi šioje byloje keliami administracinio akto, suteikusio Mažeikių rajono 1-ojo notarų biuro notarams teisę nuomoti patalpas, galiojimo ir taikymo klausimai. Šiuos teisės klausimus kasacinio teismo teisėjų kolegija analizuoja remdamasi pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis (CPK 353 straipsnio 1 dalis).

18Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. rugsėjo 17 d. nutarimo Nr. I-2896 pagrindu Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1992 m. rugsėjo 22 d. priėmė nutarimą Nr. 689 „Dėl negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų nuomos“, kurio 1.2.7 punkte buvo įtvirtinta notarų biurams taikoma išimtis. Jame nustatyta, kad negyvenamieji pastatai, statiniai ir patalpos gali būti išnuomojami ne konkurso tvarka, jeigu vietos savivaldybių balanse esančios patalpos išnuomojamos notarų biurams. Mažeikių rajono valdytojas, vadovaudamasis Komunalinio ūkio ir paslaugų departamento 1993 m. vasario 5 d. raštu Nr. 2-125, priėmė 1993 m. kovo 2 d. potvarkį Nr. 69 „Dėl patalpų paskirstymo Laisvės g. Nr. 26 name“, kuriuo perdavė nuomojamą turtą į Mažeikių teritorinio valstybinio inventorizavimo projektavimo ir paslaugų biuro balansą. Tačiau atsižvelgiant į valstybės suteiktas garantijas notarų biurams, to paties potvarkio 2.2 punktu Mažeikių rajono valdytojas įpareigojo Mažeikių teritorinį valstybinį inventorizavimo projektavimo ir paslaugų biurą pastoviai nuomoti 74,9 kv. m bendrojo ploto patalpas Mažeikių rajono notarams, mokant už nuomą pagal galiojančius patalpų nuomos įkainius.

19Kasaciniame skunde nurodoma, kad 1993 m. kovo 2 d. potvarkis Nr. 69 negalioja nuo 1993 m. gegužės 12 d. potvarkio Nr. 172 „Dėl teisinio pastatų registravimo Mažeikių rajone“ priėmimo. Teisėjų kolegija pažymi, kad potvarkiu Nr. 172 Mažeikių teritorinio valstybinio inventorizavimo projektavimo ir paslaugų biurui buvo perduotos nuosavybės teisės į negyvenamąsias patalpas. Savininko pasikeitimas nesudaro pagrindo pasikeisti ar nutrūkti nuomos teisiniams santykiams (CK 6.494 straipsnis); jame nebuvo nurodyta, kad yra keičiamas potvarkis Nr. 69 ar atitinkamos jo nuostatos, todėl nepagrįstu laikytinas kasacinio skundo argumentas, kad jis negalioja. Pažymėtina, kad šis administracinis aktas yra ieškovių teisės į nuolatinę patalpų nuomą įgijimo pagrindas, todėl kol šio administracinio akto galiojimas ir teisėtumas nenuginčytas, negali būti kvestionuojamos jo pagrindu įgytos ieškovių teisės į ginčo patalpų nuomos teises. Bylą nagrinėję teismas, įvertinęs pateiktus įrodymus, padarė pagrįstą išvadą, kad kasatorius pripažino tiek potvarkio Nr. 69, tiek potvarkio Nr. 172 galiojimą ir privalomumą. Jis šių potvarkių neginčijo, taip pat 1993 m. gegužės 26 d. sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, kurios dalyje „Bendrosios sąlygos“ nustatė, kad nuomotojas, vadovaudamasis Mažeikių rajono valdytojo 1993 m. kovo 2 d. potvarkiu Nr. 69 perduoda nuomininkui nuomos teise naudoti patalpas. Ši sąlyga buvo nurodyta ir kitose šalių nuomos teisinius santykius pratęsiančiose negyvenamųjų patalpų nuomos sutartyse: 1994 m. gegužės 25 d., 1998 m. birželio 8 d. Pažymėtina, kad tarp ginčo šalių susiklostę nuomos teisiniai santykiai yra atsiradę ne šalių bendru sutarimu, laisva valia, bet priimto administracinio akto pagrindu. Jiems taikomos bendrosios nuomos santykius nustatančios teisės normos, atsižvelgiant į ypatumus dėl patalpų nuomos administracinio akto pagrindu. Administracinio akto pagrindu sudarytos negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties ypatumas yra tas, kad administraciniame akte yra nurodyti du juridiniai faktai, t. y. įpareigojama pastoviai išnuomoti patalpas ir nurodyta paskirtis, būtent notarų biuro veiklai. Tarp ginčo šalių nuomos teisiniai santykiai turi tęstis iki tol, kol yra administraciniame akte nurodytų juridinių faktų sudėtis. Pažymėtina, kad terminas gali būti apibrėžiamas ne tik data, bet ir įvykiu, kuris neišvengiamai turi įvykti (CK 1.117 straipsnis). Šiuo atveju administraciniame akte apibrėžta, kad įpareigojama nuomoti patalpas pastoviai, t. y. nuolat, kol notarai vykdys savo veiklą. Taigi potvarkiu buvo siekiama užtikrinti nepertraukiamus ginčo šalių nuomos teisinius santykius tol, kol bus vykdoma notarų veikla nuomojamose patalpose. Teisėjų kolegija nurodo, kad vertinimas, ar šalių sudaryta negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis yra terminuota ar neterminuota, yra tik papildoma aplinkybė, kuri nagrinėjamoje byloje nėra lemianti. Pažymėtina, kad nuomos sutartis ginčo šalių gali būti nutraukiama, kai panaikinamas administracinis aktas, kai nuomininkas, baigia savo veiklą, išsikelia iš nuomojamų patalpų, kai pažeidžiama sutartį ir kt.

20Kasatorius potvarkio Nr. 69 galiojimą ir privalomumą ginčo šalims ginčija argumentu, kad šiuo metu Vyriausybės 1992 m. rugsėjo 22 d. nutarimas Nr. 689 „Dėl negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų nuomos“ yra panaikintas, o 1998 m. gegužės 12 d. buvo priimtas Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, kurio 14 straipsnyje nustatyta, kada gali būti nuomojamos valstybei ar savivaldybei priklausantis ilgalaikis materialusis turtas ne konkurso tvarka. Šiame straipsnyje nėra įtvirtintos išimties notarų biurams. Teisėjų kolegija nurodo, kad pagal teisėje galiojantį bendrąjį principą teisiniams santykiams taikomi tie teisės aktai, kurie galioja tų santykių atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo momentu. Šis principas reiškia tai, kad netekę galios įstatymai negali būti taikomi teisiniams santykiams, atsiradusiems pasibaigus šių galiojimui, taip pat tai, kad įstatymai negali būti taikomi teisiniams santykiams, atsiradusiems iki šių įstatymų įsigaliojimo, t. y. įstatymas negalioja atgaline tvarka (lex retro non agit), jei to tiesiogiai nenustatyta įstatyme. Kartu teisėjų kolegija pažymi tai, kad įstatymo pripažinimas netekusiu galios reiškia, jog šis neveikia į ateitį, tačiau nereiškia, jog išnyksta teisės ir pareigos, įgytos pagal galiojusį įstatymą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. rugsėjo 6 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje E. K. ir kt. v. Panevėžio žemės ūkio ir hidromelioracijos mokykla, bylos Nr. 3K-3-783/2000; 2001 m. kovo 26 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje P. G. v. Klaipėdos apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-384/2001, kt.). Ieškovės įgijo teisę ne konkurso tvarka nuomoti patalpas Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. rugsėjo 17 d. nutarimo Nr. I-2896 pagrindu, Lietuvos Respublikos Vyriausybei 1992 m. rugsėjo 22 d. priėmus nutarimą Nr. 689 „Dėl negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų nuomos“, o 1993 m. kovo 2 d. potvarkiu Nr. 69 suteikta teisė pastoviai nuomotis ginčo patalpas, taigi šių teisės aktų kaita negali paveikti ieškovių įgytų ir įgyvendinamų teisių bei pareigų. Teisės normos, panaikinančios ar pakeičiančios ankstesniąją, įsigaliojimas nereiškia, kad išnyksta teisės ir pareigos, įgytos ankstesnės normos pagrindu ir joje nustatytomis sąlygomis. Dėl to teigtina, kad teismai, vertindami ginčo šalių nuomos teisinių santykių specifiką, pagrįstai taikė šių nuomos teisinių santykių atsiradimo metu galiojusius teisės aktus. Pažymėtina ir tai, kad Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. rugsėjo 17 d. nutarimas Nr. I-2896 nėra panaikintas ar pakeistas, todėl yra galiojantis, taip pat kaip ir Mažeikių rajono valdytojo 1993 m. kovo 2 d. potvarkis Nr. 69 „Dėl patalpų paskirstymo Laisvės g. Nr. 26 name“. Dėl pirmiau nurodytų motyvų teisėjų kolegija daro išvadą, kad kasacinio skundo argumentai dėl netinkamo teisės aktų taikymo ir jų pasikeitimu panaikintos ieškovių teisės pastoviai nuomoti ginčo patalpas laikytini nepagrįstais.

21Teisėjų kolegija, patikrinusi apskųstą apeliacinės instancijos teismo sprendimą teisės taikymo aspektu, konstatuoja, kad jį naikinti arba pakeisti kasacinio skundo argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 346 straipsnis, 359 straipsnio 3 dalis).

22Dėl bylinėjimosi išlaidų kasaciniame teisme

23Kasaciniame teisme patirta 39,48 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Tai nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 19 d. pažymoje ,,Apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu“. Atmetus kasacinį skundą, šių išlaidų atlyginimas valstybei priteistinas iš kasatoriaus (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92, 93 straipsniai, 96 straipsnio 2 dalis).

24Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

25Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011 m. lapkričio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

26Priteisti valstybei iš atsakovo VĮ Registrų centro (j. a. k. 124110246) 39,48 Lt (trisdešimt devynis litus 48 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu kasaciniame teisme, atlyginimo.

27Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4.
  1. Ginčo esmė
...
5. Byloje sprendžiamas klausimas dėl nuomos sutarties nutraukimo teisėtumo.... 6. Ieškovės Mažeikių rajono 1-ojo notarų biuro notarės Regina Lemežienė,... 7. 95,19 kv. m bendrojo ploto patalpų, esančių Mažeikiuose, Laisvės g. 26,... 8. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė... 9. Mažeikių rajono apylinkės teismas 2011 m. balandžio 4 d. sprendimu... 10. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011 m.... 11. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 12. Kasaciniu skundu atsakovas VĮ Registrų centras prašo Šiaulių apygardos... 13. Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovės notarės R. Lemežienė, V.... 14. Teisėjų kolegija... 15. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 16. Dėl Mažeikių rajono valdytojo 1993 m. kovo 2 d. potvarkio Nr. 69 „Dėl... 17. Kasatorius kasaciniame skunde nurodo, kad ieškovės neturi teisės... 18. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios... 19. Kasaciniame skunde nurodoma, kad 1993 m. kovo 2 d. potvarkis Nr. 69 negalioja... 20. Kasatorius potvarkio Nr. 69 galiojimą ir privalomumą ginčo šalims ginčija... 21. Teisėjų kolegija, patikrinusi apskųstą apeliacinės instancijos teismo... 22. Dėl bylinėjimosi išlaidų kasaciniame teisme... 23. Kasaciniame teisme patirta 39,48 Lt išlaidų, susijusių su procesinių... 24. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 25. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011 m.... 26. Priteisti valstybei iš atsakovo VĮ Registrų centro (j. a. k. 124110246)... 27. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...