Byla 2A-1242/2012
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Murena“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 27 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-1399-555/2011 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Murena“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Mavista“ (tretieji asmenys: bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Pramogų era“, V. S.) dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4UAB „Murena“ (rangovas) ir UAB „Mavista“ (subrangovas) 2008 m. balandžio 30 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. AD03-08-04-01. 2009 m. kovo 17 d. reikalavimų perleidimo sutartimi Nr. 2009-2 (toliau – Sutartis) rangovas UAB „Murena“ perdavė UAB „Mavista“ reikalavimo teisės dalį į bankrutuojančios UAB „Pramogų era“ skolą, susidedančią iš 1 043 014,35 Lt pagrindinės skolos ir 39309,10 Lt delspinigių, kilusią 2007 m. liepos mėn. Statybos rangos sutarties AD3-07-04 pagrindu ir patvirtintą Kauno apygardos teismo 2008 m. gruodžio 8 d. nutartimi, civilinėje byloje Nr. B2-771-260/2008, o UAB „Mavista“ atsisakė savo reikalavimo į 1 026 930,49 Lt UAB „Murena“ skolą.

5Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 30 d. nutartimi UAB „Murena“ iškelta bankroto byla.

6Ieškovas BUAB „Murena“ kreipėsi į teismą ir ieškiniu prašė pripažinti 2009 m. kovo 17 d. Reikalavimų perleidimo sutartį Nr. 2009-2, sudarytą tarp ieškovo UAB „Murena" ir atsakovo UAB „Mavista", negaliojančia nuo jos sudarymo momento, BUAB „Pramogų era" kreditorių UAB „Mavista" pakeisti kreditoriumi UAB „Murena" dalyje dėl 1.082.323,45 Lt dydžio reikalavimo. Nurodė, kad ieškovas 2009 m. kovo 17 d. Sutarties sudaryti neprivalėjo, sudaryta Sutartis turėjo įtakos tam, kad UAB „Murena" negalėjo atsiskaityti su kitais kreditoriais, dėl sudarytos Sutarties taip pat buvo pažeistos kitų kreditorių teisės, todėl įmonės administratorius, gindamas kitų kreditorių teises, vadovaudamasis LR CK 6.66 straipsniu, taip pat LR įmonių bankroto įstatymo 14 straipsnio 3 dalimi, reiškia ieškinį bankroto bylą nagrinėjančiam teismui dėl 2009 m. kovo 17 d. Sutarties pripažinimo negaliojančia. Ieškovo nuomone, Sutartis turi būti pripažinta negaliojančia nuo sudarymo momento, kadangi egzistuoja visos actio Pauliana sąlygos: 1) sutartis buvo sudaryta, kai UAB „Murena" turėjo kitų kreditorių, kuriems įsipareigojimų įvykdymo terminai buvo suėję - skolos darbuotojams, mokesčių inspekcijai ir kitiems kreditoriams buvo atsiradę nuo 2008 m. spalio - lapkričio mėnesių; 2) Sutartimi buvo pažeistos kitų kreditorių teisės: 3) sandorio sudarymo momentu įmonė buvo nemoki; 4) ieškovas, būdamas nemokus, sudarė Sutartį, kuria sumažino kitų kreditorių galimybę gauti jų reikalavimo patenkinimą, taip pat suteikė pirmenybę atsakovui UAB „Mavista", kuris yra trečios eilės kreditorius pagal išieškojimų eiliškumą prieš kitus kreditorius; 5) 2009 m. kovo 17 d. Sutarties šalys sudaryti neprivalėjo, nes nebuvo jokios sutarties, įstatymo ar teismo sprendimo, kuris būtų įpareigojęs sudaryti ginčijamą Sutartį; 6) Sandorio šalys buvo nesąžiningos. UAB „Murena" aplinkybė, jog sudaryta Sutartimi pažeidžiami kitų kreditorių interesai, buvo žinoma, kadangi UAB „Murena" buvo skolinga kitiems kreditoriams, ji buvo gavusi ieškinius dėl skolų priteisimo, žinojo, jog yra pradelsta atsiskaityti su darbuotojais, valstybe, jos turtui pritaikytas areštas; 7) nėra suėjęs vienerių metų senaties terminas. Ieškovo nuomone, patenkinus actio Pauliana ieškinį, BUAB „Pramogų era" kreditorių UAB „Mavista" turėtų pakeisti kreditoriumi BUAB „Murena".

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Kauno apygardos teismas 2011 m. spalio 27 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad teismų praktikoje pripažįstama, jog sprendžiant, ar buvo pažeistos kreditoriaus teisės ginčijamu sandoriu suteikiant pirmenybę kitam kreditoriui, reikia turėti omenyje tai, kad kol skolininkui nėra iškelta bankroto byla, įstatymai nenustato bendrojo kreditorių lygybės principo, būdingo bankroto situacijai, todėl įprastai skolininko sudarytas sandoris, kuriuo tenkinamas vieno iš kreditorių reikalavimas, nors ir yra suėję prievolių vykdymo kitiems kreditoriams terminai, įstatymų yra leidžiamas net ir esant neįvykdytiems įsipareigojimams kitiems kreditoriams. Tokius sprendimus dažnai padiktuoja verslo logika, kartais tai gali būti vienintelė racionali išeitis išvengti bankroto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-485/2010).

9Pirmosios instancijos teismo vertinimu, ieškovo argumentai dėl kreditorių teisių pažeidimo sudarius ginčijamą sandorį yra nepagrįsti. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ginčijamo sandorio sudarymo metu ieškovui UAB „Murena“ bankroto byla dar nebuvo iškelta, atsakovas UAB „Mavista“ subrangos sutarties pagrindu atliko darbus, už kuriuos rangovas neatsiskaitė. Byloje nėra ginčijama aplinkybė, jog 2008 m. pabaigoje – 2009 metų pradžioje prasidėjus ekonominei krizei, pablogėjo UAB “Murena“ finansinė padėtis, sutriko atsiskaitymai, pablogėjus UAB “Murena“ finansinei padėčiai ir sutrikus atsiskaitymams, skolininkas, sudarydamas ginčijamą sandorį, tokiu būdu siekė atsiskaityti su atsakovu, atlikusiu statybos darbus. Ginčijamas sandoris ne tik kad nebuvo draudžiamas, bet ir atitiko įprastą verslo praktiką bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo bei sąžiningos dalykinės praktikos reikalavimus (CK 1.5, 6.158 straipsniai). Pažymėjo, kad už subrangovo atliktus darbus rangovas nesumokėjo piniginių lėšų, atsiskaitė perleisdamas reikalavimą į bankrutuojančią įmonę, kurio patenkinimas yra daugiau abejotinas nei realus. Teismo vertinimu, toks sandoris jo sudarymo metu galimai buvo vienintelė racionali išeitis išvengti bankroto ir toliau vystyti veiklą, kadangi nesumokėjus piniginių lėšų, buvo įvykdyta piniginė prievolė atsakovui ir tokiu būdu padidinta, o nesumažinta galimybė kitiems kreditoriams gauti jų reikalavimų patenkinimą.

10Teismo vertinimu, nėra pagrindo sutikti su ieškovo argumentais, jog ginčijamo sandorio UAB „Murena“ sudaryti neprivalėjo. Byloje pateikti UAB „Murena“ paprastieji vekseliai, iš kurių spręstina, kad vekseliuose nurodytas sumas 1 500 000 Lt ir 337 991,94 Lt skolininkas UAB „Murena“ įsipareigojo kreditoriui apmokėti atitinkamai iki 2009 m. sausio 30 d. bei iki 2009 m. balandžio 10 d. 1 500 000 Lt vekselyje esanti žyma patvirtina, kad kreditorius vekselį skolininkui apmokėjimui pateikė 2009 m. sausio 30 d. Tokiu būdu teismas darė išvadą, kad suėjus prievolės įvykdymo terminui, ieškovas turėjo pareigą apmokėti atsakovui, atlikusiam statybos darbus.

11Kauno apygardos teismas sprendė, kad ieškovas taip pat neįrodė, jog ginčijamo sandorio sudarymo metu UAB „Murena“ buvo nemoki įmonė, nes, kaip minėta pirmiau, ginčijant jį remtis Įmonių bankroto įstatyme (toliau - ĮBĮ) įtvirtinta įmonės nemokumo sąvoka negalima. Ieškovui bankroto byla buvo iškelta Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 30 d. nutartimi (nutartis įsiteisėjo 2009 m. spalio 1 d.). UAB „Murena“ 2008 finansinių metų balansas, kuriame nurodyta bendra turto vertė 21 125 905 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos sudarė 18 979 112 Lt, rodo, kad ieškovas UAB „Murena“ sandorio sudarymo metu jau turėjo finansinių sunkumų, tačiau įmonės veikla nebuvo nutrūkusi, ji ir toliau vykdė ūkinę - komercinę veiklą ir atsiskaitinėjo su kreditoriais.

12Byloje surinkti įrodymai nepatvirtinta, kad sandorio šalys ginčijamo sandorio sudarymo metu buvo nesąžiningos (CK 6.66 straipsnio 1, 2 dalys). Kaip jau minėta, skolos pagal 2008 m. balandžio 30 d. statybos subrangos sutartį apmokėjimo terminas buvo suėjęs, todėl šalių nesąžiningumas pagal CK 6.67 straipsnio 1 dalies 5 punktą nepreziumuotinas. Ieškovas, pirmosios instancijos teismo vertinimu, neįrodė atsakovo nesąžiningumo ir pagal CK 6.66 straipsnio 1, 2 dalių sąlygas. 2008 m. balansas Juridinių asmenų registre buvo įregistruotas 2009 m. liepos 17 d., todėl apie finansinius sunkumus atsakovui negalėjo būti žinoma. Ieškovas nepateikė duomenų iš VMI dėl informacijos apie UAB „Murena“, kaip nevykdančią įsipareigojimų. Teismų informacinės sistemos Liteko duomenys apie iškeltas bylas, turto arešto aktų registro duomenys apie taikytas laikinąsias apsaugos priemones, neturint duomenų apie UAB „Murena“ turimą turto ir pradelstus įsipareigojimus, nesudarė pagrindo atsakovui ginčijamą sandorį vertinti kaip pažeidžiantį kreditorių interesus.

13Tokiu būdu teismas darė išvadą, kad byloje nustatytos aplinkybės ir nurodyti argumentai leidžia spręsti, jog ieškovo reikalavimas pripažinti ginčijamą sandorį negaliojančiu pagal actio Pauliana taisykles negali būti tenkinamas, kadangi jis neįrodė būtinų sąlygų, numatytų CK 6.66 straipsnyje, viseto.

14III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

15Apeliaciniu skundu ieškovas BUAB „Murena“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Nurodo šiuos argumentus:

161. Sutarties sudarymo metu UAB „Murena“ turėjo pradelstų įsipareigojimų, o ginčijamu sandoriu atsakovui suteikta pirmenybės teisė prieš kitus ieškovo kreditorius (darbuotojus, valstybinę mokesčių inspekciją, socialinio draudimo fondo valdybą ir kt.), todėl buvo pažeistos jų teisės ir Laikinasis mokėjimų eilės tvarkos įstatymas.

172. Nemokumas nagrinėjamu atveju turi būti įrodinėjamas kaip actio Pauliana viena iš aplinkybių, o ne ĮBĮ prasme. Be to, 2008 m. gruodžio 31 d. balansas leidžia spręsti, kad įmonė buvo nemoki, nes tik per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 18 979 112 Lt, tiek pradelsti įsipareigojimai kreditoriams 2009 m. kovo 17 d. (10 834 282,74 Lt) viršijo pusę į įmonės balansą įrašyto turto (21 125 905 Lt) vertės, o 2009 m. birželio 30 d. ieškovui iškelta bankroto byla konstatavus įmonės nemokumą.

183. Nagrinėjamu atveju turi būti taikoma CK 6.67 straipsnio 4 dalyje numatyta nesąžiningumo prezumpcija, nes ieškovas perleido reikalavimo teisę į 1 082 323,45 Lt skolą, o už tai atsakovas atsisakė savo reikalavimo ieškovui į 1 026 930,49 Lt. Nesąžiningu vertintinas ir nepagrįstas neveikimas nesidomint skolininko finansine būkle (viešų registrų duomenys ir pan.), nes UAB „Murena“ nemokumo būklę rodė jau 2007 m. balansas.

194. Sandorio sudarymo metu visam BUAB „Murena“ turtui galiojo laikinas areštas ir šie duomenys buvo vieši, o BUAB „Murena“ neturėjo teisės disponuoti turtu ir sudaryti ginčijamo susitarimo. Pažymi, kad buvo areštuotos ir teisės gauti pinigines išmokas, o aplinkybę, kad tokios teisės nepateko į areštuotą turtą, turėtų įrodyti atsakovas. Tuo tarpu aplinkybė, ar turto areštas galiojo ir perleidžiamam reikalavimui, yra esminė ir nuo jos tinkamo įvertinimo priklauso teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas.

205. Ieškovas jau teikdamas ieškinį pažymėjo, kad sudarant ginčijamą sandorį buvo pažeistos ir imperatyvios Laikinojo mokėjimų eilės tvarkos įstatymo normos. Be to, ieškinio priede Nr. 5 ieškovas pateikė Alytaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko sprendimus vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymu nutraukti pinigų išdavimą ir pervedimą, kol bus sumokėta mokestinė nepriemoka (įrodymų, kad iki sandorio sudarymo visa mokestinė nepriemoka buvo sumokėta, byloje nėra).

21Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Mavista“ prašo Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad ginčijamo sandorio sudarymo metu UAB „Murena“ nebuvo nemoki, o 2008 m. gruodžio 31 d. balanso duomenys (šie duomenys Juridinių asmenų registrui buvo pateikti tik 2009 m. liepos 17 d., todėl atsakovui bet kokiu atveju negalėjo būti žinomi) taip pat nesudaro pagrindo spręsti apie bendrovės nemokumą. Byloje nėra pagrindo spręsti apie priešpriešinių sandorio šalių įsipareigojimų disproporciją bei taikyti nesąžiningumo prezumpciją, nes perleistas tik šiek tiek didesnis reikalavimas į bankrutuojančią įmonę. Tokiu būdu UAB „Mavista“ nesąžiningumas nėra įrodytas. CPK 312 straipsnyje įtvirtintas draudimas apeliaciniame skunde kelti reikalavimus, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, tačiau apeliaciniame skunde pasisakoma ir dėl sandorio pripažinimo niekiniu kaip sudaryto pažeidžiant imperatyvių teisės normų reikalavimus (CK 1.80 str.). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas negali būti aiškinamas kaip draudimas asmeniui, kurio atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės, iki turto aprašo sudarymo ar turto arešto akto išregistravimo momento atlikti bet kokius turtinio pobūdžio veiksmus. Atsakovo įsitikinimu, apeliantas nenurodo jokių bylą nagrinėjusio teismo padarytų teisės normų pažeidimų vertinant įrodymus, o tiesiog pateikia savo nuomonę dėl tų pačių įrodymų pagrindu darytinų išvadų.

22IV. Apeliacinio teismo argumentai

23Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

24Kolegijos nuomone, bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas neišsiaiškino visų bylai reikšmę turinčių aplinkybių, padarė išvadas, priešingas byloje surinktiems įrodymams, netinkamai taikė materialinės bei procesinės teisės normas bei priėmė neteisėtą bei nepagrįstą sprendimą (CPK 263 str. 1 dalis).

25Atmetęs ieškinį pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad byloje nėra įrodyta, kad sudarant ginčo sandorį bendrovė ,,Murena“ buvo nemoki, nes toliau vykdė ūkinę - komercinę veiklą bei atsiskaitinėjo su kreditoriais. Tačiau tai, kad įmonė tęsia savo veiklą, savaime nereiškia, kad ji yra moki, ką rodo ir bendrovės ,,Murena“ 2008 m. balanso duomenys. Be to, pirmosios instancijos teismo teiginys, kad įmonė atsiskaitinėjo su kreditoriais, prieštarauja byloje esantiems įrodymams, iš kurių matyti, kad įmonės kreditoriai jau nuo 2008 m. birželio mėnesio reiškė bendrovei pretenzijas dėl nesumokėtų įsiskolinimų (1 t., 26-30, 48-63 b. l.). Tai, kad sudarant ginčo sandorį įmonė buvo nemoki, patvirtina ir tai, kad vos po trijų mėnesių po sandorio sudarymo jai buvo iškelta bankroto byla.

26Pagal Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalį teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose, o žemesnės instancijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi aukštesnės instancijos teismų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose.

27Nagrinėjamu atveju svarbu yra tai, kad tiek apeliacinės, tiek kasacinės instancijos teismai išnagrinėjo keletą iš esmės panašių bylų pagal bendrovės ,,Murena“ administratoriaus actio Pauliana ieškinius, ir konstatavo, kad bendrovė ,,Murena“ jau nuo 2009 m. sausio 5 d. buvo nemoki (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 25 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-1032/2012, Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. liepos 11 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-1321/2012, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-308/2012).

28Minėtos aplinkybės aiškiai parodo, kad bendrovė ,,Murena“, būdama nemoki, priešingai negu konstatavo pirmosios instancijos teismas, sudarė sandorį, kurio neprivalėjo sudaryti. Tokia išvada daroma todėl, kad vien tai, kad ginčo sandorio sudarymo metu ieškovas privalėjo atsiskaityti su atsakovu, negali būti vertinama kaip aplinkybė, įpareigojanti bendrovę sudaryti tokį sandorį.

29Iš bylos duomenų matyti, kad sandorio sudarymo metu ieškovas turėjo įsiskolinimą tiek valstybės biudžetui, tiek įmonės darbuotojams, tiek ir kitiems kreditoriams. Ginčijamo sandorio sudarymo metu galiojęs Laikinasis mokėjimų eilės tvarkos įstatymas nustatė mokėjimų eilės tvarką, kai juridinis asmuo ar juridinio asmens teisių neturinti įmonė visiems atsiradusiems piniginiams įsipareigojimams įvykdyti vienu metu neturi pakankamai lėšų. Šio įstatymo 3 straipsnyje buvo nustatyta, kad pirmiausia turi būti mokamos su darbo santykiais susijusios išmokos, antra eile - valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos, trečia eile - mokesčiai ir kiti privalomi mokėjimai į valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus bei kitus valstybės pinigų fondus. Kiti mokėjimai pinigų gavėjams priskirti ketvirtai mokėjimų eilei. Minėto įstatymo 2 straipsnis nustatė, kad mokėtojas, vykdydamas piniginius įsipareigojimus, šio straipsnio 1 dalyje nustatytos eilės tvarkos privalo laikytis, nepaisydamas, kada piniginiai įsipareigojimai atsirado. Taigi bylos faktinės aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad bendrovė „Murena", turėdama finansinių įsipareigojimų darbuotojams ir valstybės biudžetui, neturėdama pakankamai lėšų atsiskaityti su visais kreditoriais, pirmiausia turėjo atsiskaityti su darbuotojais ir valstybės biudžetu. Tuo tarpu ginčijamu sandoriu, neatsižvelgiant į minėtas įstatymo nuostatas, nepagrįstai suteikta pirmenybė kitam kreditoriui — atsakovui UAB ,,Mavista“, taip pažeidžiant kitų, turinčių pirmumo teisę gauti nustatytus mokėjimus, kreditorių teises bei paminėto įstatymo imperatyvias nuostatas.

30Tiesa, atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas nurodo, kad apeliantas, pasisakydamas ne tik dėl sandorio pripažinimo negaliojančių pagrindų, bet ir dėl sandorio pripažinimo niekiniu, kaip sudaryto pažeidžiant imperatyvius teisės normų reikalavimus, pažeidė CPK 312 straipsnyje įtvirtintą draudimų apeliaciniame skunde kelti reikalavimus, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Tačiau, visų pirma, jau ieškinyje apeliantas nurodė, kad ginčijamas sandoris prieštarauja imperatyvioms Laikinojo mokėjimų eilės tvarkos įstatymo normoms. Be to, pagal CK 1.78 straipsnio 5 dalį niekinio sandorio faktą teismas konstatuoja es officio (savo iniciatyva). Tuo tarpu sprendžiant apie atsakovo sąžiningumą svarbu yra tai, kad jis yra verslininkas, kas savaime sustiprina reikalavimą domėtis kita sandorio šalimi, jos turtine padėtimi, kiek normaliai reikia sandoriui sudaryti nepažeidžiant įstatymų, siekiant, kad sandoriu nebūtų pažeistos kitų asmenų teisės ir interesai, kad sandoris užtikrintų stabilius santykius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2010, 2007 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-168/2007). Toks domėjimasis yra ir pačios sandorio šalies interesais, todėl iš turto įgijėjo pagal sandorį reikalaujama domėtis kita sandorio šalimi ir jos turtine padėtimi, o teismų praktikoje toks elgesys pripažintinas turto įgijėjo pareiga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-168/2007). Pažymėtina, kad dar iki ginčo sandorio sudarymo ieškovo kreditoriai reiškė pastarajam pretenzijas dėl neatsiskaitymo, dalis jų kreipėsi į teismus ir jų reikalavimai buvo patenkinti. Teismai kai kuriose bylose buvo taikę laikinąsias apsaugos priemones - bendrovės turto areštą. Turto arešto duomenys vieši, todėl kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę ir galimybę pasidomėti, ar nesuvaržytos sandorio šalies teisės, kad ateityje išvengtų dėl to galinčių atsirasti sunkumų. Bendrovė ,,Murena“ apie nurodytą situaciją žinojo, o duomenų, kad apie tai informavo atsakovą, byloje nėra. Tačiau byloje taip pat nėra įrodymų, kad atsakovas, kaip suinteresuotas civilinių teisinių santykių stabilumu asmuo, elgėsi apdairiai ir iki ginčijamo sandorio sudarymo pasidomėjo kitos sandorio šalies patikimumu, prašė informacijos apie šalies turtinę padėtį, turimus kreditorius, skolų mastą, atsiskaitymus su kreditoriais, ginčus teisme, daiktinių teisių suvaržymus ir pan., svarstė, ar ginčo sandoris nepažeis kitų skolininko kreditorių interesų.

31Be to, pažymėtina, kad ginčijamu sandoriu buvo susitarta, kad atsiskaitymas su atsakovu įvyks perleidžiant jam reikalavimus į bankrutuojančią įmonę. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas pats nurodo, kad tokio reikalavimo patenkinimas yra daugiau abejotinas negu realus, nes nėra žinoma kada ir kokia apimtimi jis bus patenkintas. Tačiau, nežiūrint nurodytos aplinkybės, atsakovas pasirinko tokį atsiskaitymo būdą, kuris net nebuvo numatytas tarp šalių 2008 m. balandžio 30 d. sudarytoje sutartyje. Nurodytos aplinkybės leidžia teigti, kad atsakovui buvo žinoma apie ieškovo nemokumą. Be to, internete viešai buvo skelbiama, kad bendrovė neatsiskaito su darbuotojais, dėl planuojamos mažėjančios apyvartos priversta pusę jų atleisti (1 t., 41, 42 b. l.). Tokiu būdų išdėstytos aplinkybės leidžia teigti, kad atsakovas, sudarydamas ginčo sandorį, buvo nesąžiningas.

32Priėmęs sprendimą pirmosios instancijos teismas rėmėsi nuoroda į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2010. Tačiau paminėtos ir nagrinėjamos bylos aplinkybės nėra tapačios, dėl ko vadovautis paminėta nutartimi sukurtu precedentu nėra pagrindo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 8 d. nutartis, priimta byloje Nr. 3K-3-364/2007, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-9/2006, 2011 m. lapkričio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-456/2011).

33Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – ieškinį dėl ginčo sandorio pripažinimo negaliojančiu patenkinti (CK 6.66 str.).

34Ieškovas taip pat prašo BUAB ,,Pramogų era“ kreditorių UAB ,,Mavista“ pakeisti kreditoriumi UAB ,,Murena“ dalyje dėl 1.082.323,45 Lt dydžio reikalavimo. Tačiau šį klausimą pagal savo kompetenciją turi išspręsti UAB ,,Pramogų era“ bankroto bylą nagrinėjantis teismas (Įmonių bankroto įstatymo 26 str.).

35Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

36Panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti iš dalies.

37Pripažinti 2009 m. kovo 17 d. reikalavimų perleidimo sutartį Nr. 2009-2, sudarytą tarp uždarosios akcinės bendrovės „Murena“ (į. K. 149632768) ir uždarosios akcinės bendrovės „Mavista“ (į. K. 165787440), negaliojančia nuo jos sudarymo momento.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. UAB „Murena“ (rangovas) ir UAB „Mavista“ (subrangovas) 2008 m.... 5. Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 30 d. nutartimi UAB „Murena“... 6. Ieškovas BUAB „Murena“ kreipėsi į teismą ir ieškiniu prašė... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2011 m. spalio 27 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 9. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, ieškovo argumentai dėl kreditorių... 10. Teismo vertinimu, nėra pagrindo sutikti su ieškovo argumentais, jog... 11. Kauno apygardos teismas sprendė, kad ieškovas taip pat neįrodė, jog... 12. Byloje surinkti įrodymai nepatvirtinta, kad sandorio šalys ginčijamo... 13. Tokiu būdu teismas darė išvadą, kad byloje nustatytos aplinkybės ir... 14. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 15. Apeliaciniu skundu ieškovas BUAB „Murena“ prašo panaikinti Kauno... 16. 1. Sutarties sudarymo metu UAB „Murena“ turėjo pradelstų... 17. 2. Nemokumas nagrinėjamu atveju turi būti įrodinėjamas kaip actio Pauliana... 18. 3. Nagrinėjamu atveju turi būti taikoma CK 6.67 straipsnio 4 dalyje numatyta... 19. 4. Sandorio sudarymo metu visam BUAB „Murena“ turtui galiojo laikinas... 20. 5. Ieškovas jau teikdamas ieškinį pažymėjo, kad sudarant ginčijamą... 21. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Mavista“ prašo Kauno... 22. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 23. Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.... 24. Kolegijos nuomone, bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas... 25. Atmetęs ieškinį pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad byloje nėra... 26. Pagal Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalį teismai, priimdami sprendimus... 27. Nagrinėjamu atveju svarbu yra tai, kad tiek apeliacinės, tiek kasacinės... 28. Minėtos aplinkybės aiškiai parodo, kad bendrovė ,,Murena“, būdama... 29. Iš bylos duomenų matyti, kad sandorio sudarymo metu ieškovas turėjo... 30. Tiesa, atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas nurodo, kad apeliantas,... 31. Be to, pažymėtina, kad ginčijamu sandoriu buvo susitarta, kad atsiskaitymas... 32. Priėmęs sprendimą pirmosios instancijos teismas rėmėsi nuoroda į Lietuvos... 33. Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, skundžiamas... 34. Ieškovas taip pat prašo BUAB ,,Pramogų era“ kreditorių UAB ,,Mavista“... 35. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 36. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 27 d. sprendimą ir priimti... 37. Pripažinti 2009 m. kovo 17 d. reikalavimų perleidimo sutartį Nr. 2009-2,...