Byla 2S-1044-392/2015
Dėl antstolės N. Š. veiksmų; suinteresuoti asmenys: antstolė N. Š., BUAB „Domus Rex“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus Kairevičius teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos S. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 30 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos S. P. skundą dėl antstolės N. Š. veiksmų; suinteresuoti asmenys: antstolė N. Š., BUAB „Domus Rex“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Pareiškėja S. P. pateiktu skundu dėl antstolės N. Š. veiksmų prašė panaikinti 2014-09-10 patvarkymą, patikslinantį 2014-08-25 patvarkymą dėl areštuoto turto įvertinimo Nr. (23.17-08)-320-10098. Nurodė, kad prašomu panaikinti patvarkymu antstolė N. Š. nutarė įvertinti ½ dalį žemės sklypo, esančio ( - ), 170 000 Lt suma, tačiau, pareiškėjos teigimu, tokia turto vertė neatitinka esamos vidutinės rinkos kainos. Pagal 2014-09-19 Turto vertinimo ataskaitą nurodyto turto rinkos vertė, nustatyta lyginamuoju metodu, 2014-09-15 buvo 76 000 Lt. Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą nurodyto ½ dalies žemės sklypo vidutinė rinkos vertė siekia 2892 Lt. Toks didelis skirtumas tarp VĮ „Registrų centras“ nurodytos turto vertės ir antstolės nustatytos turto vertės (170 000 Lt) turėjo sukelti pagrįstų abejonių dėl nustatytos turto vertės teisingumo. LAT 2008-12-16 nutartyje c. b. Nr. 3K-3-604/2008 yra pažymėjęs, jog tais atvejais, kai areštuojamas registruotinas turtas, turi būti atsižvelgiama į viešo registro duomenis. Nekilnojamojo turto registro išrašai vertintini kaip patikimi, oficialūs rašytiniai įrodymai, todėl antstolė N. Š., nustatydama areštuoto turto vertę, turėjo atsižvelgti ir į VĮ „Registrų centras“ duomenis. Iš skundžiamo antstolės patvarkymo apskritai nėra aišku, kuo remdamasi antstolė nustatė areštuoto turto vertę.

4Suinteresuotas asmuo antstolė N. Š. 2014-10-09 patvarkymu atmetė pareiškėjos S. P. skundą ir persiuntė jį Vilniaus miesto apylinkės teismui. Antstolė šiame patvarkyme pažymėjo, kad 2014-08-21 gavo išieškotojo, kreditorių bei viešąjį interesus atstovaujančios, UAB „Būrai“ raštą „Dėl ekspertizės“, kuriuo buvo prašoma neskirti ekspertizės ½ dalies žemės sklypo, esančio ( - ), rinkos kainai nustatyti ir nurodyta, kad, atsižvelgiant į šiuo metu egzistuojančią šio turto rinkos kainą, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo bei protingumo kriterijais, nurodyto turto kaina turėtų būti 170 000 Lt. Tokios kainos nustatymas sudarytų galimybę iš parduodamo turto gauti kuo daugiau lėšų, ir tokiu būdu BUAB „Domus Rex“ kreditorių interesai būtų patenkinti didesne apimtimi. Išieškotojas antstolei nurodė, kad turto ekspertizė pareikalautų nemažos dalies iš parduoto turto gautų lėšų, o tai neatitiktų kreditorių interesų. Atsižvelgdama į išieškotojo nuomonę, toje vietoje esančias rinkos kainas, kurios buvo nustatytos apklausus nekilnojamojo turto brokerius bei agentūras, į viešai (internete) siūlomus parduoti toje vietovėje esančius žemės sklypus, nuvykusi į vietą ir apklaususi kelis tos vietovės žemės sklypų savininkus, atsižvelgdama į tai, kad žemės sklypas turi dalį Monio ežero pakrantės bei yra netoli Trakų, patrauklioje vietoje, su kuria yra geras susisiekimas, į tai, kad skolininkė S. P. nepateikė antstolei jokios savo nuomonės apie jai priklausančio turto vertę, antstolė nutarė neskirti ekspertizės turto vertei nustatyti ir įvertino turtą 170 000 Lt. Antstolė pažymėjo, kad išieškotojai - valstybė ir bankrutuojanti įmonė, kurie neturi lėšų ir galimybių sumokėti už areštuoto turto ekspertizės atlikimą. Skundžiamas patvarkymas skolininkei asmeniškai buvo įteiktas 2014-09-13. Per 3 darbo dienas skolininkė antstolei galėjo pateikti prieštaravimus dėl turto vertės (CPK 681 str. 3 d.), tačiau to nepadarė. Vadinasi, skolininkė su antstolės nustatyta areštuoto turto verte – 170 000 Lt – sutiko. Be to, skolininkė, nesutikdama su nustatyta turto verte, į antstolės depozitinę sąskaitą galėjo pervesti ekspertizei atlikti reikalingas lėšas, tačiau dėl nesuprantamų priežasčių nepagrįstai savo iniciatyva ji kreipėsi į turto vertintojus dėl areštuoto turto vertės nustatymo. Antstolės teigimu, skolininkės užsakytas UAB „Negrita“ atliktas turto vertinimas negali būti prilyginamas antstolio paskirtai ekspertizei, kurios metu skiriamas nepriklausomas, nei vienos šalies nepasirinktas, turto vertintojas, kuris tinkamai parenka lyginamuosius objektus. Šiuo atveju antstolei nėra žinoma, kokius lyginamuosius objektus rinkosi UAB „Negrita“, vertindama areštuotą turtą. Antstolės nuomone, skolininkė siekia sumažinti jai priklausančio turto vertę tam, kad nesąžiningai pasinaudotų CPK 704 str. numatyta teise parduoti turtą mažesne negu rinkos kaina (už 76 000 Lt) savo pasiūlytam pirkėjui, su kuriuo galimai yra sudariusi susitarimą dėl kitokios parduodamo turto kainos. Protinga siekti savo turtą parduoti kuo brangiau. Brangiau parduoti nepavykus, turtą galima perkainuoti ir bandyti jį parduoti mažesne kaina. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, antstolė mano, kad ½ dalies žemės sklypo, esančio ( - ), nustatyta 170 000 Lt rinkos kaina nepažeidžia nei skolininkės, nei išieškotojų interesų, kadangi yra galimybė turtą parduoti už didesnę negu siūlo skolininkė kainą bei didesne dalimi padengti išieškotojų (kreditorių) Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos bei BUAB „Domus Rex“ interesus.

5Suinteresuotas asmuo BUAB „Domus Rex“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Būrai“ (išieškotojas), atsiliepimu su pareiškėjos (skolininkės) skundu nesutiko ir prašė jį atmesti bei už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis paskirti pareiškėjai 20 000 Lt baudą, 50 proc. šios baudos (10 000 Lt) paskiriant BUAB „Domus Rex“. Suinteresuotas asmuo BUAB „Domus Rex“ pažymėjo, kad per įstatymo nustatytą terminą skolininkė nei savo nuomonės, nei prieštaravimų dėl jai priklausančio nekilnojamojo turto įkainojimo nepareiškė, tačiau, piktnaudžiaudama savo procesinėmis teisėmis, pateikė skundą dėl antstolės veiksmų. Vien antstolės N. Š. kontoroje vykdomų įsiskolinimų išieškojimo kreditoriams suma viršija 1 200 000 Lt. Išieškotojas BUAB „Domus Rex“ nurodė, kad skolininkė jokio kito vertingo turto, išskyrus ½ dalį žemės sklypo, esančio ( - ), kurį pardavus būtų patenkinti išieškotojų reikalavimai, neturi. Todėl skolininkei turėtų būti ypač svarbu areštuotą turtą parduoti už kuo didesnę sumą. Suinteresuoto asmens nuomone, antstolės N. Š. nustatytas skolininkės S. P. turto įkainojimas yra teisingas ir pagrįstas, atliktas, atsižvelgiant į išieškotojo nuomonę, rinkos kainas, pasiūlymus dėl analogiškų žemės sklypų įsigijimo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Vertinant pareiškėjos veiksmus, susidaro nuomonė, kad ji siekia savo turtą parduoti savo pasiūlytam pirkėjui ir tokiu būdu galimai neteisėtai pasipelnyti, dalį realios žemės sklypo kainos gaunant asmeniškai ir nenukreipiant jos atsiskaitymui su kreditoriais. Tokiais veiksmais skolininkė veikia prieš savo kreditorių interesus ir teisingą bei sąžiningą procesą. Suinteresuoto asmens nuomone, pareiškėja S. P. piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis: pateikė aiškiai nepagrįstą skundą (netgi nepasinaudojusi teise iki turto įkainojimo pateikti nuomonę ir prieštaravimus dėl turto įkainojimo), tokiu būdu vilkina vykdymo bei UAB „Domus Rex“ bankroto procesus ir pažeidžia viešąjį interesą.

6Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos (išieškotojas) atsiliepimu prašė teismo sprendimą dėl pareiškėjos (skolininkės) skundo priimti savo nuožiūra. Pažymėjo, kad vykdymo proceso tikslas yra maksimaliai grąžinti skolą. Skolininko norai, kad realizuotinas jo turtas būtų įkainotas mažesne kaina, ir už tą mažesnę kainą turtą išsipirkti per trečiuosius asmenis, nėra ir negali būti laikomi vykdymo proceso tikslais. Turto pardavimas už mažesnę kainą, tokiu būdu sudarant galimybę grąžinti kuo mažesnę skolos dalį, dar labiau pažeistų išieškotojo interesus, kurie ir taip yra pažeidžiami, kadangi skola negrąžinta. Didesnės kainos nustatymas šalių interesų nepažeidžia, kadangi atsiranda galimybė skolą padengti maksimaliai.

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. spalio 30 d. nutartimi pareiškėjos S. P. skundą ir suinteresuoto asmens BUAB „Domus Rex“ bankroto administratoriaus UAB „Būrai“ prašymą dėl baudos pareiškėjai paskyrimo atmetė. Teismas pažymėjo, kad pagal CPK 681 str. 1 d. turto įkainojimas yra antstolio diskrecija, ir turto vertinimo ataskaitos vertinamos su kitais duomenimis, atsižvelgiant į skolininko bei išieškotojo nuomones. Teismo vertinimu, antstolė, atlikdama priverstinį skolos išieškojimą, teisės aktų ir skolininkės bei išieškotojų interesų nepažeidė, o priešingai, nustatydama turto vertę, atsižvelgė tiek į išieškotojų, tiek į skolininkės interesus, t. y. stengėsi, kad skolininkės turtas būtų realizuotas už kuo didesnę kainą, ir būtų patenkinta kuo didesnė kreditorių reikalavimų dalis, bei kad skolininkės prievolė kreditoriams sumažėtų kuo didesne apimtimi. Spręsdamas dėl suinteresuoto asmens BUAB „Domus Rex“ prašymo pareiškėjai už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis paskirti 20 000 Lt baudą, 50 proc. šios baudos (10 000 Lt) paskiriant BUAB „Domus Rex“, teismas pažymėjo, jog tai, kad pareiškėja pateikė skundą, kuris, suinteresuoto asmens nuomone, akivaizdžiai nepagrįstas, negali būti vertinama kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis. Pareiškėjos nepasinaudojimas teise iki turto įkainojimo pateikti nuomonę ir prieštaravimus dėl turto įkainojimo nepaneigia jos teisės pareikšti skundą dėl antstolio veiksmų.

8Pareiškėja S. P. atskiruoju skundu prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 30 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas tinkamai neįvertino jos pateiktos Turto vertinimo ataskaitos, todėl padarė nepagrįstą išvadą, jog antstolės atliktas turto įvertinimas yra tinkamas. Teismas taip pat neatsižvelgė ir neįvertino Nekilnojamojo turto registro duomenų, pagal kuriuos areštuoto turto vidutinė rinkos vertė – 2 892 Lt. Toks didelis skirtumas tarp VĮ „Registrų centras“ nurodytos turto vertės ir antstolės nustatytos turto vertės (170 000 Lt) kelia pagrįstų abejonių dėl nustatytos turto vertės teisingumo. LAT 2008-12-16 nutartyje c. b. Nr. 3K-3-604/2008 yra pažymėjęs, jog tais atvejais, kai areštuojamas registruotinas turtas, turi būti atsižvelgiama į viešo registro duomenis. Nekilnojamojo turto registro išrašai vertintini kaip patikimi, oficialūs rašytiniai įrodymai, todėl antstolė N. Š., nustatydama areštuoto turto vertę, turėjo atsižvelgti ir į VĮ „Registrų centras“ duomenis. Suinteresuotas asmuo BUAB „Domus Rex“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Būrai“, atsiliepimu su pareiškėjos atskiruoju skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, formalų, siekiant vilkinti vykdymo procesą. Naujų argumentų suinteresuotas asmuo nenurodė. Suinteresuoti asmenys antstolė N. Š. ir Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos atsiliepimų į pareiškėjos atskirąjį skundą nepateikė.

9Atskirasis skundas netenkintinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme. Teismas absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

11Byloje sprendžiamas klausimas, ar antstolė tinkamai nustatė realizuotino pareiškėjai nuosavybės teise priklausančio turto vertę.

12Teismas, remdamasis bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė bylos aplinkybes, tinkamai pritaikė nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį (CPK 263 str. 1 d.).

13Pareiškėjos S. P. atskirasis skundas grindžiamas argumentu, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai neįvertino jos pateiktos Turto vertinimo ataskaitos, neatsižvelgė į Nekilnojamojo turto registro duomenis, todėl padarė nepagrįstą išvadą, jog antstolės atliktas turto įvertinimas yra tinkamas. Jos teigimu, turto vertė yra žymiai mažesnė.

14Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiuo apeliantės argumentu.

15Pažymėtina, kad išieškotojo ir skolininko interesų derinimo ir interesų pusiausvyros paieškos vykdymo procese imperatyvai suponuoja, kad priverstinis turto realizavimo procesas būtų organizuojamas taip, kad kreditorius gautų savo reikalavimų patenkinimą, kartu užtikrinant skolininko interesus tuo aspektu, jog turtas nebūtų parduotas už per mažą kainą. Vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainojamas objektyviai, maksimaliai artima esančiai rinkoje turto rinkos kainai. Antstolis, įkainodamas turtą, neturi pareigos atsižvelgti nei į išieškotojo, nei į skolininko siūlomą kainą, tačiau, skolininkui ar išieškotojui prieštaraujant antstolio atliktam įkainojimui arba jei kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis jai nustatyti skiria ekspertizę, kurioje nustatyta vertė yra laikoma turto verte (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-04-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014).

16Kaip matyti iš vykdomosios bylos Nr. 0033/12/00231, antstolė N. Š., siekdama objektyviai įvertinti skolininkės S. P. turtą, 2014-07-17 patvarkymu buvo paskyrusi ekspertizę skolininkės turto vertei nustatyti (nurodytos v. b. l. 170). Išieškotojas BUAB „Domus Rex“, pasinaudodamas įstatymo suteikta teise pareikšti savo nuomonę dėl skolininko turto įkainojimo (CPK 639 str. 7 p., CPK 681 str. 1 d.), kurią skolininkė taip pat turėjo (CPK 642 str. 6 p., CPK 681 str. 1 d.), tačiau ja nepasinaudojo, 2014-08-14 kreipėsi į antstolę su raštu „Dėl ekspertizės paskyrimo“ (v. b. Nr. 0033/12/00231 l. 181), kuriuo prašė neskirti (o paskyrus, atšaukti) areštuoto turto (½ dalies žemės sklypo, esančio ( - )), nuosavybės teise priklausančio S. P., ekspertizės rinkos kainai nustatyti ir nurodė, kad, atsižvelgiant į šiuo metu egzistuojančią nurodyto turto rinkos kainą, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, išieškotojo nuomone, šio turto rinkos vertė šiuo metu turėtų būti 170 000 Lt. BUAB „Domus Rex“ prašymas neskirti ekspertizės/ją paskyrus, atšaukti motyvuojamas tuo, kad išieškotojas yra bankrutavusi įmonė, ir jos suinteresuotumas S. P. atžvilgiu pradėtoje vykdomojoje byloje yra iš parduoto turto gauti kuo daugiau lėšų, kas sudarytų galimybę didesne apimtimi patenkinti BUAB „Domus Rex“ kreditorių reikalavimus, o ekspertizė pareikalautų nemažos dalies iš parduoto turto gautų lėšų, taigi jos paskyrimas neatitiktų bankrutavusios įmonės kreditorių, taip pat ir viešojo, interesų.

17Atsižvelgdama į išieškotojo prašymą ir jame išdėstytus argumentus, 2014-08-25 bei 2014-09-10 patvarkymais (v. b. Nr. 0033/12/00231 l. 182, 183, 186) antstolė panaikino skolininkės ½ dalies žemės sklypo, esančio ( - ), ekspertizės rinkos kainai nustatyti paskyrimą ir šį turtą įvertino 170 000 Lt. 2014-10-09 patvarkyme dėl skundo antstolė nurodė, kad, vertindama skolininkės turtą, ji atsižvelgė ne tik į išieškotojo BUAB „Domus Rex“ nuomonę, bet ir į toje vietoje esančias rinkos kainas, kurios buvo nustatytos apklausus nekilnojamojo turto brokerius bei agentūras, į viešai (internete) siūlomus parduoti toje vietovėje esančius žemės sklypus, buvo nuvykusi į vietą ir apklausė kelis tos vietovės žemės sklypų savininkus, atsižvelgė į tai, kad žemės sklypas turi dalį Monio ežero pakrantės bei yra netoli Trakų, patrauklioje vietoje, su kuria yra geras susisiekimas, į tai, kad skolininkė S. P. jokios savo nuomonės apie jai priklausančio turto vertę antstolei nepateikė. Įvertinęs antstolės veiksmus, įkainojant apeliantės turtą, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad antstolė dėjo visas pastangas suderinti išieškotojų ir skolininkės interesus bei rasti jų pusiausvyrą, t. y. skolininkės turtą įvertinti kuo objektyviau ir maksimaliai artima esančiai rinkoje turto rinkos kainai.

18Pareiškėja ginčija antstolės nustatytą ½ dalies žemės sklypo, esančio ( - ), rinkos vertę, 170 000 Lt, nurodydama, kad šio turto rinkos vertė iš tiesų yra žymiai mažesnė, ir šis turtas turi būti parduodamas už mažesnę kainą, kadangi pagal 2014-09-19 nekilnojamojo turto agentūros UAB „Negrita“ parengtą Turto vertinimo ataskaitą nurodyto turto rinkos vertė 2014-09-15 buvo 76 000 Lt (b. l. 7), o pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą nurodyto ½ dalies žemės sklypo vidutinė rinkos vertė siekia 2 892 Lt (b. l. 31). Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pareiškėjos pozicija vertintina subjektyviai, kadangi nagrinėjamu atveju logiška yra skolininkui siekti savo turtą parduoti kuo brangiau. Todėl, neatmestina galimybė, jog apeliantė, siekdama sumažinti savo turto rinkos vertę, siekia galimai nesąžiningai pasinaudoti CPK 704 str. numatyta teise parduoti turtą mažesne negu rinkos kaina (už 76 000 Lt) savo pasiūlytam pirkėjui. Akcentuotina tai, jog didesnės skolininko turto rinkos vertės nustatymas skolininko interesų niekaip nepažeidžia. Nepavykus parduoti brangiau, turtą galima perkainuoti ir parduoti jį mažesne kaina. Atsižvelgiant į nurodytus motyvus, apeliantės siekis sumažinti savo turto rinkos vertę pripažintinas priešingu sąžiningam vykdymo procesui. Dėl Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenų apie turto vidutinę rinkos vertę apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šie duomenys neatspindi tikrosios turto vidutinės rinkos vertės, o yra nurodomi tik orentacinei turto vertei bei mokestinei vertei apskaičiuoti. Taigi aplinkybė, kad pagal apeliantės pateiktą turto vertinimo ataskaitą bei Nekilnojamojo turto registro duomenis skolininkei nuosavybės teise priklausanti ½ dalis žemės sklypo, esančio ( - ), yra įvertinta mažesne negu antstolės nustatyta suma, nėra pakankamas pagrindas išvadai, jog nurodytas turtas nėra vertas 170 000 Lt. Kiek jis vertas, paaiškės po varžytynių. Be to, pažymėtina, jog skolininkė sąžiningai nesinaudojo CPK numatytomis galimybėmis dalyvauti areštuoto turto įkainojime – nepareiškė antstolei prieštaravimų dėl nustatytos turto vertės (CPK 681 str. 3 d.), siekdama nustatyti tikrąją turto vertę nepervedė į antstolės depozitinę sąskaitą turto vertės nustatymo ekspertizei atlikti reikalingų lėšų (CPK 682 str. 3 d.), o pati vienasmeniškai užsakė turto vertinimo ataskaitą.

19Esant tokioms aplinkybėms, teismas sprendžia, jog apeliantė pirmosios instancijos teismo išvadų pagrįstumo ir teisėtumo nepaneigė, todėl atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

20Vadovaudamasis išdėstytais argumentais bei Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str. teismas

Nutarė

21Pareiškėjos S. P. atskirąjį skundą atmesti.

22Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. Pareiškėja S. P. pateiktu skundu dėl antstolės N. Š. veiksmų prašė... 4. Suinteresuotas asmuo antstolė N. Š. 2014-10-09 patvarkymu atmetė... 5. Suinteresuotas asmuo BUAB „Domus Rex“, atstovaujamas bankroto... 6. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. spalio 30 d. nutartimi pareiškėjos... 8. Pareiškėja S. P. atskiruoju skundu prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo... 9. Atskirasis skundas netenkintinas.... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 11. Byloje sprendžiamas klausimas, ar antstolė tinkamai nustatė realizuotino... 12. Teismas, remdamasis bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos... 13. Pareiškėjos S. P. atskirasis skundas grindžiamas argumentu, kad pirmosios... 14. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiuo apeliantės argumentu.... 15. Pažymėtina, kad išieškotojo ir skolininko interesų derinimo ir interesų... 16. Kaip matyti iš vykdomosios bylos Nr. 0033/12/00231, antstolė N. Š., siekdama... 17. Atsižvelgdama į išieškotojo prašymą ir jame išdėstytus argumentus,... 18. Pareiškėja ginčija antstolės nustatytą ½ dalies žemės sklypo, esančio... 19. Esant tokioms aplinkybėms, teismas sprendžia, jog apeliantė pirmosios... 20. Vadovaudamasis išdėstytais argumentais bei Lietuvos Respublikos CPK 336 str.,... 21. Pareiškėjos S. P. atskirąjį skundą atmesti.... 22. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 30 d. nutartį palikti...