Byla e2-121-251/2019
Dėl turtinės žalos atlyginimo

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Gema Janušienė, sekretoriaujant Rasai Jonaitienei, dalyvaujant ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ atstovei advokato padėjėjai Ingridai Varanavičei, atsakovės UAB „SMAT“ atstovas Muradas Bakanas, trečiojo asmens, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų UAB „Žirmūnų baldų centras“ atstovei G. B. išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovei UAB „Smat, trečiajam asmeniu, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų UAB „Žirmūnų baldų centras“ dėl turtinės žalos atlyginimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė AB „Lietuvos draudimas“ prašo priteisti iš atsakovės 3137,82 Eur turtinės žalos atlyginimo, 17,77 Eur kompensacinių palūkanų, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (I t. 78 b.l.).

4Ieškovė nurodo, kad 2016 11 08 kilusio gaisro metu buvo padaryta žala UAB „Žirmūnų baldų centras“ pastatui, esančiam ( - ) Vilnius. Dėl karščio įskilo keletas stiklo paketų. Įvykio metu minėtas turtas buvo apdraustas turto draudimu tokiomis sąlygomis, ERGO Insurance SE veikianti, per Lietuvos filialą, kaip pagrindinis draudikas apdraudė 50 procentų rizikos, o ieškovė AB „Lietuvos draudimas,, kaip dalyvaujantis draudikas apdraudė 50 procentų rizikos. Įvykis buvo pripažintas draudžiamuoju. Turto remonto kaina sudarė 6275,64 Eur, atsižvelgiant į tai, kad ieškovė buvo apdraudusi 50 proc. rizikos , ieškovė išmokėjo 3137,82 Eur draudimo išmokos UAB „Žirmūnų baldų centras.“

5Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė advokato padėjėja Ingrida Varanavičė prašė patikslintą ieškinį tenkinti.

6Atsakovas UAB „Smat“ atsiliepime į patikslintą ieškinį (. 89-93 b.l.) su ieškinio reikalavimais nesutiko. Atsakovas nurodo, kad ieškovė ieškinyje nurodo, kad žala pastatui buvo padaryta dėl gaisro, kilusio restorane „Ararat. Atsakovo teigimu 2016 11 08 restorane „Ararat, adresu ( - ) Vilnius, metaliniame degimo produktų šalinimo kanale , įrengtame virtuvėje virš atviros kieto kuro kepsninės užsidegė susikaupę riebalai ir suodžiai, atviros liepsnos nebuvo, rūko tik dūmai, todėl, nesant atviros liepsnos negalėjo įskilti stiklo paketai, esantys už keliolikos metrų nuo ventiliacijos kanalo. Defektiniame akte yra nurodyta, kad apžiūros metu stiklai buvo padengti sniegu, ledu ir suodžiais. ERGO Insurance SE veikianti, per Lietuvos filialą, kaip pagrindinis draudikas buvo apdraudus 50 procentų rizikos, o ieškovė AB „Lietuvos draudimas, kaip dalyvaujantis draudikas apdraudė 50 procentų rizikos. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė buvo apdraudusi 50 proc. rizikos, todėl ieškovė išmokėjo 3137,82 Eur draudimo išmokos. Atsakovas nesutinka, kad žalą privalo atlyginti atsakovas.

7Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Žirmūnų baldų centras“ atsiliepime į patikslintą ieškinį (. 87 b.l.) nurodė, kad 2016 11 08 kilusio gaisro metu buvo padaryta žala UAB „Žirmūnų baldų centras. Ją draudikai tinkamai atlygino. 2015 04 15 Negyvenamųjų patalpos nuomos sutartis Nr. NS-2015-P-003 su atsakovu nutraukta nuo 2017-03-01, todėl teismo posėdyje trečiojo asmens nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų UAB „Žirmūnų baldų centras ,atstovė advokatė G. B., papildomai paaiškino kad vienintelis restoranas UAB „Ararat“ savo darbe teikė maitinimo paslaugas, draudimo kompanijos Ergo žalų vertinimo specialistas vertindamas žalą yra kompetentingas įvertinti, kad žala atsirado, nuo karščio skilus porai stiklo paketų. Savininkas netinkamai prižiūrėjo turtą, todėl atsirado pareiga atlyginti žalą. Byloje yra pateikti visi rašytiniai paaiškinimai ir įrodymai.

8Ieškinys tenkintinas

9Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad 2016 11-08 kilus gaisrui restorane “Ararat“, adresu ( - ) Vilnius (e.b. 124 l.) buvo padaryta žala UAB „Žirmūnų baldų centras“ pastatui, esančiam ( - ) Vilnius. 2015m. balandžio 15 buvo sudaryta nekilnojamų patalpų nuomos sutartis tarp uždarosios akcinės bendrovės „Žirmūnų baldų centras“ bei UAB „Smat“ (e.b. 94-100 l). 2017 m. vasario 28 d.( priedas Nr. 4) buvo pasirašytas patalpų grąžinimo aktas, pagal kuri nuo 2017 03 01 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis buvo nutraukta. 2016 11 22 Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pranešime nurodyta, kad gaisro priežastis- degių medžiagų užsidegimas metaliniame degimo produktų šalinimo kanale( dūmtraukyje) nuo degančios atviros kieto kuro kepsninės poveikio ,restorane „ARARAT‘, priklausančiam UAB „SMAT“. (e.b. 126 l.) UAB „SMAT‘ direktoriui skirta administracinė nuobauda pagal LR ATPK 192 str.,1d. (e.b 131 l).

10ERGO insurance SE Lietuvos filialo Žalų administravimo Turto draudimo skyrius specialistas defektiniame akte konstatavo, kad užlipus ant stogo nustatyta, kad užsidegė ortakis. Pradėjo degti ortakio viduje, manoma, kad riebalai, suodžiai, nuo karščio įskilo stiklo paketai. Apžiūros metu stiklai buvo padengti sniegu, ledu ir suodžiais, kokie stiklo paketai trūko pamatyti nepavyko (e. b. 6 l.) 2016-11-08 UAB „Statinių priežiūros pranešime“ nurodoma, kad papildomai apžiūrėjus pastato ( - ) Vilniuje būklę po restorane ‚Ararat“ ortakyje kilusio gaisro, buvo pastebėti fasado stiklo trūkiai gaisro židinio vietoje (e.b.30l).

11Byloje atsakovas UAB „SMAT 2019 06 20 pateikė eksperto S. Š. išvadą,( e.b. 190- 197 l) kurioje buvo pateikti klausimai ar langų stiklai galėjo būti apgadinti dėl karščio, nesant atviros liepsnos metaliniame degimo produktų šalinimo kanale ( ortakyje). Ekspertas atsakydamas į klausimą nurodė, kad terminiai trūkiai kyla tuomet, kai atsiranda išorinės ir vidinės didelis temperatūros skirtumas. Taip pat klausimas ar ortakis prarado dėl kilusio gaisro savo savybes, nesant atviros liepsnos? Gaisras įvyko 2016-11 08. Teismas 2019 03 12 nutartimi pagal atsakovo prašymą netenkino prašymo skirti ekspertizę, kadangi ortakis ir atviro kuro kepsninė yra išmontuota ir tyrimo objekto nėra. Atsižvelgiant į tai, kad gaisras įvyko 2016-11 08, ekspertas įvykio vietos apžiūrėti negalėjo, tokiu atveju eksperto išvados nevertintinos.

12Draudikas ERGO Insurance SE Lietuvos filialas nurodė, kad 2017 09 28 išmoka draudimo išmoką UAB “ Žirmūnų baldų centras“ (e.b. 14 , l), o UAB Žirmūnų baldų centras“ nurodė, kad 2017 09 29 gavo 2807,83 Eur išmoką (dėl stiklo paketų skilimo gaisro metu), 2018 05 09 gavo 3467,80 Eur (dėl ortakiams padarytos žalos) ( b.l 142).

13Ieškovė reikalavimą regreso tvarka iš esmės grindžia argumentu, kad turto sugadinimo atveju gaisras kilo UAB „SMAT“ nuomojamose patalpose, ir kad savininkas nesugebėjo naudotis turtu ir užtikrinti, kad nebūtų daroma žala kitiems asmenims .

14Remiantis CK 6.1015 straipsnio 1 dalies nuostatomis draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens, jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita. Pagal CK 6.1015 straipsnio 2 dalį reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, nustatančių draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius. Taigi žalos padarymo draudėjo turtui atveju draudikui perėjusi reikalavimo teisė įgyvendinama pagal deliktinę civilinę atsakomybę reglamentuojančias CK normas.

15Deliktinės civilinės atsakomybės institutas yra grindžiamas visuotine pareiga laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais ar neveikimu nebūtų padaryta žala kitam asmeniui (CK 6.263 str.). Asmeniui, kuris šią pareigą pažeidžia arba kuris pagal įstatymą yra atsakingas už žalą padariusio asmens veiksmus (netiesioginė civilinė atsakomybė), kyla prievolė atlyginti padarytą žalą. A

16Atsakomybė atsiranda tada, kai nustatytos visos jos sąlygos: neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos, žalą padariusio asmens kaltė (CK 6.246 - 6.249 str.). Asmuo (ieškovas), pareiškęs ieškinį atsakovui dėl žalos atlyginimo, turi įrodyti neteisėtus veiksmus, žalos faktą ir dydį bei priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos (CK 6.246, 6.247, 6.248,

17Kasacinio teismo praktika dėl įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių teisės normų taikymo ir aiškinimo yra gausi bei nuosekliai išplėtota. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad bylą nagrinėjantis teismas savo išvadas privalo pagrįsti procesiniame įstatyme suformuluotų įrodymų vertinimo taisyklių nustatyta tvarka. CPK 185 straipsnyje reglamentuota, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą savo nutartyse yra nurodęs, kad įstatymas iš anksto neapibrėžia įrodymų galios, nenustato vienų įrodymų viršenybės prieš kitus.

18Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų tyrimo ir vertinimo pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. M. ir kt. v. UAB „Skaidula“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-396/2011; kt.).

19Dėl įrodymų pakankamumo ir patikimumo turi būti sprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju. Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad įrodymai neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia daryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą. Keleto įrodymų vertinimo rezultatą lemia ne tik kiekvieno iš įrodymų patikimumas, bet ir įrodomųjų duomenų tarpusavio santykis – ar nėra prieštaravimų tarp jų, ar šalutiniai duomenys patvirtina pagrindinius, ar pakankami yra tiesioginiai duomenys, ar nuoseklūs yra šalutiniai įrodomieji faktai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. B. v. T. P. ir kt., bylos Nr. 3K-3-150/2007; 2008 m. sausio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Privati valda“ v. Ž. G., bylos Nr. 3K-3-18/2008).

20Iš byloje esančių įrodymų bei teismo posėdžio metu duotų paaiškinimų nustatyta, kad 2016 11-08 kilo gaisras restorane “Ararat“, adresu ( - ) Vilnius (e .b. 124 -126 l.) Administracinių nusižengimų registro išraše nurodyta, kad UAB „SMAT‘ savininkas būdamas direktoriumi leido eksploatuoti tinkamai neišvalytą metalinį degimo produktų kanalą (dūmtraukį) ko pasėkoje kilo gaisras. (e.b. 131) UAB „Žirmūnų baldų centras, daug kartų įspėjo nuomininką dėl priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymosi ( e. b. L 143). 2015m. balandžio 15 buvo sudaryta nekilnojamų patalpų nuomos sutartis tarp uždarosios akcinės bendrovės „Žirmūnų baldų centras“ bei UAB „Smat“ (e.b. 94-100 l), kurios 4.3 punkte nurodyta, „kad už priešgaisrinės saugos, saugos darbe, higienos ir ir sanitarijos bei ekologinių reikalavimų vykdymą atsako nuomininkas“. Nustatyta, kad dėl atsakovo netinkamų veiksmų kilo gaisras. Nuomos sutartis nutraukta tik 2017 03 01.

21Dėl senaties taikymo

22Byloje kilęs ginčas dėl ieškinio senaties taikymo pareikštam reikalavimui dėl žalos atlyginimo. LR CK 1.125 straipsnio 7 dalis numato sutrumpintą vienerių metų ieškinio senaties terminą reikalavimams, atsirandantiems iš draudimo teisinių santykių, pareikšti. Nagrinėjamoje byloje prašomos priteisti piniginės lėšos buvo sumokėtos ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ dėl gaisro patyrusiam žalą UAB „ Žirmūnų baldų centras“ kaip draudimo išmoka pagal 2016 05 03 sudarytą Turto draudimo sutartį nuo gaisro ar gamtinių jėgų. Taigi ieškovo reikalavimas nagrinėjamoje byloje yra kilęs dėl žalos padarymo fakto, už kurią atsakingas žalą padaręs asmuo, todėl ieškovo pareikštam reikalavimui dėl žalos atlyginimo taikytina LR CK 1.125 straipsnio 8 dalis, numatanti trejų metų ieškinio senaties terminą tokiam reikalavimui pareikšti. Pažymėtina, jog ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ir atsakovo draudimo teisiniai santykiai nesieja. Tarp draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens taip pat nėra draudimo teisinių santykių, bet ieškovui, kaip draudikui pereina teisė reikalauti žalos atlyginimo iš atsakingo už šią žalą asmens (subrogacija). Pažymėtina, kad subrogacija, nustatyta CK 6.1015 straipsnyje yra ne regresas, bet CK 6.101 straipsnio 4 dalyje nustatyta įstatyminė cesija (lot. cessio – „kreditoriaus teisė perleisti reikalavimą“), t. y. CK 6.1015 straipsnis yra vienintelis, kai įstatymo tai laikoma įstatymine cesija draudimo teisiniuose santykiuose. Atkreiptinas dėmesys, kad jau pati subrogacijos formuluotė (lot. subrogare – „pakeisti, išrinkti vietoje kito“) parodo kreditorių pasikeitimo būdą egzistuojančioje prievolėje, nes CK 6.1015 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, nustatančių draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius (LAT 2007-02-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-73/2007). Toks aiškinimas atitinka ir taisykles suformuluotas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 24 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2005, atskleidžiant subrogacijos taikymo civilinės atsakomybės draudimo atveju esmę. Kadangi tarp ginčo šalių yra susiklostę ne draudimo, bet žalos atlyginimo teisiniai santykiai, darytina išvada, kad turi būti taikomas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas, nustatytas CK 1.125 straipsnio 8 dalyje. Ieškovas, kreipęsis į teismą dėl padarytos žalos atlyginimo 2018 . 05 17 d., CK 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatyto trejų metų ieškinio senaties termino, nepraleido, todėl konstatuojama, kad ieškovas su ieškiniu į teismą kreipėsi nepraleidęs ieškinio senaties termino.

23Taigi byloje įrodytos visos civilinės atsakomybės sąlygos (žala, neteisėti veiksmai (neveikimas), priežastinis ryšys tarp žalos ir neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir kaltė). Todėl ieškovė, išmokėjusi draudimo išmoką, pagrįstai reikalauja priteisti iš už žalos padarymą atsakingo asmens – atsakovės – turtinę žalą, 3137,82,00 Eur (CK 6.1015 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai, ieškovės ieškinys tenkintinas visiškai ir iš atsakovės ieškovei priteistinas 3137, 82 Eur žalos atlyginimas, 17,77 Eur kompensacinių palūkanų.

24Vadovaujantis CK 6.37 straipsniu ir 6.210 straipsnio 2 dalimi, ieškovei iš atsakovės priteistinos ir 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (3155,59 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018- 05 17) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

25Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.).

26Kadangi ieškinys tenkinamas, tai atsakovei bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos. (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1d.).

27Ieškovė byloje sumokėjo 71,00 Eur žyminio mokesčio (el. b. 79 l.), todėl ši suma priteistina iš atsakovės ieškovei (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.), 455,58 Eur (keturių šimtų penkiasdešimt penkių eurų , 58 Eur) už ieškinio surašymą, 96,80 Eur. ( devyniasdešimt šešių eurų 80ct)kelionės išlaidos.

28Teismas šioje byloje patyrė 7,21 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, kurios priteistinos valstybei iš bylą pralaimėjusios šalies (CPK 92 str., 93 str. 1 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263-267, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

30ieškinį tenkinti visiškai.

31Priteisti iš atsakovės UAB „Smat“, juridinio asmens kodas 145853420, ieškovei AB „Lietuvos draudimas“, juridinio asmens kodas 110051834, 3137,82Eur (trijų tūkstančių trisdešimt septynių eurų 82ct) žalos atlyginimą, 17,77 Eur kompensacinių palūkanų ( septyniolika eurų 77ct) 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (3155,59 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018-05-17) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 71,00 Eur (septyniasdešimt vieno euro) žyminį mokestį, 455,58 Eur (keturių šimtų penkiasdešimt penkių eurų 58 ct) už ieškinio surašymą, 96,80 Eur. (devyniasdešimt šešių eurų, 80ct) kelionės išlaidos.

32Priteisti iš atsakovės UAB „Smat“, juridinio asmens kodas 145853420, valstybei 7,21 Eur (septynių eurų 21 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų siuntimu (gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos, įmokos kodas – 5660).

33Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Gema... 2. Teismas... 3. ieškovė AB „Lietuvos draudimas“ prašo priteisti iš atsakovės 3137,82... 4. Ieškovė nurodo, kad 2016 11 08 kilusio gaisro metu buvo padaryta žala UAB... 5. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė advokato padėjėja Ingrida... 6. Atsakovas UAB „Smat“ atsiliepime į patikslintą ieškinį (. 89-93 b.l.)... 7. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB... 8. Ieškinys tenkintinas... 9. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad 2016 11-08 kilus gaisrui restorane... 10. ERGO insurance SE Lietuvos filialo Žalų administravimo Turto draudimo skyrius... 11. Byloje atsakovas UAB „SMAT 2019 06 20 pateikė eksperto S. Š. išvadą,(... 12. Draudikas ERGO Insurance SE Lietuvos filialas nurodė, kad 2017 09 28 išmoka... 13. Ieškovė reikalavimą regreso tvarka iš esmės grindžia argumentu, kad turto... 14. Remiantis CK 6.1015 straipsnio 1 dalies nuostatomis draudikui, išmokėjusiam... 15. Deliktinės civilinės atsakomybės institutas yra grindžiamas visuotine... 16. Atsakomybė atsiranda tada, kai nustatytos visos jos sąlygos: neteisėti... 17. Kasacinio teismo praktika dėl įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą... 18. Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų tyrimo ir... 19. Dėl įrodymų pakankamumo ir patikimumo turi būti sprendžiama kiekvienu... 20. Iš byloje esančių įrodymų bei teismo posėdžio metu duotų paaiškinimų... 21. Dėl senaties taikymo ... 22. Byloje kilęs ginčas dėl ieškinio senaties taikymo pareikštam reikalavimui... 23. Taigi byloje įrodytos visos civilinės atsakomybės sąlygos (žala,... 24. Vadovaujantis CK 6.37 straipsniu ir 6.210 straipsnio 2 dalimi, ieškovei iš... 25. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 26. Kadangi ieškinys tenkinamas, tai atsakovei bylinėjimosi išlaidos... 27. Ieškovė byloje sumokėjo 71,00 Eur žyminio mokesčio (el. b. 79 l.), todėl... 28. Teismas šioje byloje patyrė 7,21 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260,... 30. ieškinį tenkinti visiškai.... 31. Priteisti iš atsakovės UAB „Smat“, juridinio asmens kodas 145853420,... 32. Priteisti iš atsakovės UAB „Smat“, juridinio asmens kodas 145853420,... 33. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...