Byla 2-1121-368/2012
Dėl kreditorinių reikalavimų tvirtinimo bankrutuojančios BUAB „Bebro medis“ bankroto byloje

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius,

2sekretoriaujant O. D.,

3dalyvaujant bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Bebro medis“ bankroto administratoriaus UAB „Atveika“ įgaliotam asmeniui D. V.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Ukrainos piliečio A. V. S. (A. V. S.) prašymą dėl kreditorinių reikalavimų tvirtinimo bankrutuojančios BUAB „Bebro medis“ bankroto byloje,

Nustatė

5Šiaulių apygardos teismo 2012 m. gegužės 10 d. nutartimi UAB „Bebro medis“ iškelta bankroto byla (civilinė byla Nr. B2-597-368/2012).

6BUAB „Bebro medis“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo pateikė teismui prašymą patvirtinti bankrutuojančios UAB „Bebro medis“ kreditorių 2 151 849,86 Lt finansinių reikalavimų sąrašą, tarp jų 592 590,87 Lt pareiškėjo A. V. S. finansinį reikalavimą. Nurodė, kad 1 698 033,93 Lt pareiškėjo A. V. S. finansinis reikalavimas nepagrįstas, o įmonės buhalterinėje apskaitoje yra kita skola, 592 590,87 Lt, šiam pareiškėjui (1 b. l.).

7Šiaulių apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi patvirtino UAB „Bebro medis“ kreditorių 2 151 849,86 Lt finansinių reikalavimų sąrašą, tarp jų: 592 590,87 Lt pareiškėjo A. V. S. kreditorinį reikalavimą (21–23 b. l.)

8Prašymas netenkintinas.

9CPK 176 straipsnio nuostatomis įtvirtinta, kad įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad egzistuoja arba neegzistuoja tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku. Pagal CPK 12 ir 178 straipsnius, šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (CPK 182 str.). CPK 185 straipsnis nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais

10Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 26 straipsnio pirmos dalies nuostatas kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu (nesumokėti mokesčiai, kitos privalomosios įmokos, įsiskolinimas atleistiems darbuotojams), tvirtinami teismo nutartimi.

11Teismas atkreipia dėmesį, kad nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių kreditorių reikalavimų, juos tikrina teismas, kadangi kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų patenkinimą iš bankrutuojančios įmonės turto, bet turi įtakos ir patvirtintų kreditorių reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis bus tenkinami visų kreditorių reikalavimai.

12Teismas pažymi, kad pareiškėjo A. V. S. 1 698 033,93 Lt finansinis reikalavimas kildinamas iš 2006 m. rugpjūčio 7 d., 2009 m. kovo 12 d., 2009 m. liepos 15 d. paskolos raštelių, sudarytų tarp pareiškėjo ir UAB „Bebro medis“ buvusio vadovo M. K. (42–51 b. l.). Iš 2006 m. rugpjūčio 7 d. paskolos raštelio matyti, kad M. K. pasiskolino iš pareiškėjo 374 645 JAV dolerius 4 vnt. džiovinimo kamerų ( - ) komplektams įsigyti, katilinėms statyti ir šilumos trasoms įrengti ir įsipareigojo kas mėnesį mokėti pareiškėjui 2200 EUR, taip pat įtraukti džiovinimo kameras į UAB „Bebro medis“ balansą (45 b. l.). 2009 m. kovo 12 d. raštelio duomenimis, M. K. pasiskolino iš pareiškėjo 100000 EUR, skirtų neapipjautoms ąžuolo lentoms pirkti, ir įsipareigojo kas mėnesį mokėti pareiškėjui 2 proc. paskolos sumos ir 3000 EUR kas 2,5 mėnesio (48 b. l.). Pagal 2009 m. liepos 15 d. paskolos raštelį UAB „Bebro medis“ buvęs vadovas pasiskolino iš A. V. S. 95000 EUR, skirtų taros lentoms pirkti, ir įsipareigojo kas mėnesį mokėti pareiškėjui 3250 EUR (51 b. l.).

13Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punktą administratorius ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dokumentų apie įmonės sandorių sudarymą gavimo dienos patikrina bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, o pagal 10 punktą pagal kreditorių pareikštus reikalavimus, patikslintus pagal įmonės apskaitos dokumentus, sudaro šių įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą, taip pat teisme ginčija nepagrįstus kreditorių reikalavimus.

14Teismas atmeta pareiškėjo A. V. S. reikalavimą dėl 1698033,93 Lt kreditorinio reikalavimo tvirtinimo UAB „Bebro medis“ bankroto byloje.

15Visų pirma, kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima prieiti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; kt.). Pareiškėjas nepateikė teismui jokių duomenų, patvirtinančių, jog jis įgijo 1698033,93 Lt reikalavimo teises į UAB „Bebro medis“. Priešingai, nei teigė pareiškėjo atstovas, kad dalį duomenų apie atliktus pavedimus pareiškėjas pateikė bankroto bylą nagrinėjančiam teismui (33 b. l.), teismas pažymi, jog pareiškėjas nepateikė teismui jokių prieš tai nurodytų duomenų.

16Antra, pareiškėjo atstovas nurodė, jog paskola suteikta UAB „Bebro medis“ buvo pervesta iš užsienio bendrovių sąskaitų (33 b. l.). Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punktą priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas arba teisėjas privalo nustatyti ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. gegužės 10 d. nutartimi iškėlęs bankroto bylą UAB „Bebro medis“ nustatė 30 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos UAB „Bebro medis“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti (civilinė byla Nr. B2-597-368/2012). Bylos duomenimis, užsienio juridiniai subjektai nepateikė administratoriui reikalavimų dėl 1 698 033,93 Lt kreditorinių reikalavimų tvirtinimo UAB „Bebro medis“ bankroto byloje (Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 28 d. ir 2012 m. spalio 2 d. nutartys civilinėje byloje Nr. B2-597-368/2012).

17Trečia, teismas sprendžia, kad vien pareiškėjo atstovo teiginiai, jog UAB „Bebro medis“ buvęs direktorius M. K. patvirtino paskolų suteikimo faktą (33 b. l.), nepatvirtina pareiškėjo reikalavimo pagrįstumo. Buhalterinės apskaitos įstatymo 4 straipsnyje nustatyta, kad ūkio subjektai finansinę apskaitą turi tvarkyti taip, jog ji būtų objektyvi ir išsami, o finansinės ataskaitos tikrai ir teisingai atspindėtų įmonės finansinę padėtį (Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 4 straipsnio 1 dalis). Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 1 dalį visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus. Minėta, kad administratoriaus įgaliotas asmuo nurodė, jog 1 698 033,93 Lt pareiškėjo A. V. S. finansinis reikalavimas nepagrįstas, o įmonės buhalterinėje apskaitoje apskaitoma tik 592 590,87 Lt kita skola šiam pareiškėjui (1 b. l.).

18Pažymėtina, kad pareiškėjas yra UAB „Bebro medis“ akcininkas, ir jis nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d. turi 50 proc. įmonės akcijų (52 b. l.). Pagal LR Akcinių bendrovių įstatymo (aktuali nuo 2006-07-11 iki 2007-01-11) 16 straipsnio 1 dalies 3 punktą akcininkai turi teisę gauti šio įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją apie bendrovę. Pagal įstatymo 18 straipsnio 1 dalį akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: bendrovės įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, bendrovės metinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, kitų bendrovės dokumentų. Prieš tai minėtos įstatymo nuostatos išliko ir šio metu galiojančioje įstatymo redakcijoje. Esant šioms aplinkybėms, akivaizdu, kad pareiškėjas kaip įmonės akcininkas turėjo galimybes susipažinti su bendrovės finansiniais dokumentais ir išsiaiškinti priežastis, dėl kurių tikslinės paskolos nepanaudotos pagal paskirtį ir neapskaitytos įmonės atskaitomybėje. Be to, būtent visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį (Akcinių bendrovių įstatymo 20 str. 1 d. 9 p.).

19Ketvirta, pareiškėjo atstovas nurodė, kad dalis skolintų lėšų buvo pervesta į UAB „Bebro medis“ buvusio vadovo M. K. asmeninę banko sąskaitą (33 b. l.). 2006 m. rugpjūčio 7 d. paskolos raštelyje, be kita ko, nurodyta M. K. kaip fizinio asmens atsakomybė už visų paskolos raštelyje nurodytų įsipareigojimų įvykdymą (45 b. l.), o 2009 m. kovo 12 d. ir 2009 m. liepos 15 d. rašteliuose nurodyti tik asmeninio pobūdžio M. K. įsipareigojimai grąžinti paskolas pareiškėjui (48, 51 b. l.), t. y . prievoliniai santykiai susiklostė tik tarp pareiškėjo ir M. K. kaip fizinio asmens, o ne tarp pareiškėjo ir UAB „Bebro medis“, todėl, teismo vertinimu, pareiškėjas neįgijo reikalavimo teisės į UAB „Bebro medis“.

20Penkta, nors pareiškėjo reikalavimas kyla iš bankroto bylos, ir teismas šioje byloje turi būti aktyvesnis, tai nesuponuoja išvados, kad teismas privalo rinkti pareiškėjo reikalavimą pagrindžiančius įrodymus. Priešingai, būtent pareiškėjui tenka pareiga pateikti administratoriui ir teismui minėtus įrodymus (ĮBĮ 10 str. 4 d. 5 p., 11 str. 3 d. 10 p., 26 str. 1 d., 5 d., CPK 178 str.). Teismas skyrė du teismo posėdžius, ir pareiškėjas, teismo vertinimu, turėjo pakankamai laiko savo reikalavimui pagrįsti, tačiau to nepadarė. Atsižvelgdamas į prieš tai minėtas aplinkybes, teismas sprendžia, kad pareiškėjo reikalavimas yra nepagrįstas, todėl atmestinas. Be to, visos bankroto įstatymo nuostatos nukreiptos į tikslą – kaip galima operatyviau užbaigti bankroto procedūras (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-508/2010, 2008 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-554/2008).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

22Netenkinti pareiškėjo A. V. S. prašymo patvirtinti 1698033,93 Lt kreditorinį reikalavimą UAB „Bebro medis“ bankroto byloje.

23Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. sekretoriaujant O. D.,... 3. dalyvaujant bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB)... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo... 5. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. gegužės 10 d. nutartimi UAB „Bebro... 6. BUAB „Bebro medis“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo pateikė... 7. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi patvirtino UAB... 8. Prašymas netenkintinas.... 9. CPK 176 straipsnio nuostatomis įtvirtinta, kad įrodinėjimo tikslas –... 10. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 26... 11. Teismas atkreipia dėmesį, kad nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos... 12. Teismas pažymi, kad pareiškėjo A. V. S. 1 698 033,93 Lt finansinis... 13. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punktą administratorius ne vėliau kaip... 14. Teismas atmeta pareiškėjo A. V. S. reikalavimą dėl 1698033,93 Lt... 15. Visų pirma, kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad teismas kreditoriaus... 16. Antra, pareiškėjo atstovas nurodė, jog paskola suteikta UAB „Bebro... 17. Trečia, teismas sprendžia, kad vien pareiškėjo atstovo teiginiai, jog UAB... 18. Pažymėtina, kad pareiškėjas yra UAB „Bebro medis“ akcininkas, ir jis... 19. Ketvirta, pareiškėjo atstovas nurodė, kad dalis skolintų lėšų buvo... 20. Penkta, nors pareiškėjo reikalavimas kyla iš bankroto bylos, ir teismas... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu,... 22. Netenkinti pareiškėjo A. V. S. prašymo patvirtinti 1698033,93 Lt... 23. Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju...