Byla 2-1785-577/2016
Dėl nuosavybės teisės pripažinimo; trečiasis asmuo - AB Šiaulių bankas (AB banko „Finasta“ teisių perėmėjas)

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jadvyga Mardosevič, sekretoriaujant Renatai Vinckevičiūtei, dalyvaujant ieškovui A. K., jo atstovei advokatei Giedrei Subačiūtei-Dulinskienei, atsakovo BUAB „Izobara“ atstovui A. G., atsakovo BAB banko „Snoras“ atstovei advokatei Laimai Kunčinaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. K. ieškinį atsakovams BUAB „Izobara“, atstovaujamam bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo grupė“, BAB bankui „Snoras“ dėl nuosavybės teisės pripažinimo; trečiasis asmuo - AB Šiaulių bankas (AB banko „Finasta“ teisių perėmėjas), ir

Nustatė

2Ieškovas A. K. kreipdamasis į teismą (t. 1, b.l. 1-11) bei jo atstovė bylos nagrinėjimo metu prašė pripažinti ieškovui nuosavybės teisę į butą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), pripažinti buto (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), Hipoteką pasibaigusia ir išregistruoti ją iš Hipotekos registro, priteisti iš atsakovo visas ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2008-08-04 ieškovas ir atsakovas UAB „Izobara“ sudarė Preliminariąją buto statybos ir pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 1, kuria atsakovas įsipareigojo pats arba pasitelkiant ieškovą ir/arba trečiuosius asmenis pastatyti gyvenamosios paskirties butą, esantį ( - ), ir sutartyje nurodytais terminais sudaryti su ieškovu pagrindinę pirkimo –pardavimo sutartį, o pirkėjas įsipareigojo šį butą nupirkti už 180 000 Lt (52 131,60 Eur). Ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai, t.y. organizavo ir finansavo būsto statybas (4.2.1 p.), sumokėjo sutartyje nustatytais terminais ir tvarka likusias įmokas už statomą būstą (4.2.2. p., 4.2.3 p.), todėl laiko, kad ieškovas įgijo nuosavybės teisę į būstą ir jam negali tekti atsakovo nemokumo rizika. Atsakovas nebuvo finansiškai pajėgus pabaigti šio būsto statybą (jį pritaikyti gyvenamajai paskirčiai), tam įgyvendinti reikėjo lėšų, kurias suteikė ieškovas. Reikalavimą pripažinti ieškovui nuosavybės teisę į butą, ieškovas grindžia CK 6.401 straipsnio 5 dalimi. Dėl reikalavimo panaikinti hipoteką, ieškovas nurodė, jog 2010 metais atliktas ginčo buto įkeitimas prieštaravo imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir sudarytas neteisėtai. Teigia žinojęs apie buto įkeitimą AB „Swedbank“, tačiau apie naujos Hipotekos sudarymą BAB „Snoras“ bei AB bankui „Finasta“ ieškovui nebuvo žinoma. Preliminariosios sutarties 3.2 punktu atsakovas patvirtino, kad pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu butas bus laisvas nuo bet kokių apribojimų. Pasak ieškovo, ginčo turto palikimas suvaržyto po skolinių įsipareigojimų atsakovui BUAB „Izobara“ visiško įvykdymo prieštarautų ieškovo teisėtiems lūkesčiams laisvai disponuoti nuosavybės teise priklausančiu turtu. Jo, kaip vartotojo, teisės turi būti prioritetiškai ginamos.

3Atsakovas BUAB „Izobara“ su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, jog ieškovo vertinimas kaip vartotojo yra klaidingas. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių kad sudarant sutartį buvo gautas hipotekos kreditoriaus sutikimas; be to, atsakovo įsitikinimu, ieškovas CK 6.401 str. prasme nėra statytojas. Pasak atsakovo, ieškovo vienašališki veiksmai (pinigų įmokėjimas į antstolio depozitinę sąskaitą) negali būti laikomi tinkamu sutarties įgyvendinimu, nesant kitos šalies aiškios valios sudaryti sutartį išreiškimo. Kadangi sutarties sudarymo metu butas jau buvo pastatytas, teigia, jog 2008-08-04 tarp šalių buvo sudaryta preliminarioji buto pirkimo-pardavimo sutartis, o ne buto statybos ir pirkimo-pardavimo sutartis, jos aiškinimas turi būti grindžiamas CK 6.165 str. nuostatomis. Dėl hipotekos panaikinimo, pažymėjo, kad sutartyje buvo atskleista, jog butas yra įkeistas AB bankas „Hansabankas“. 2010-06-29 Kredito sutartimi Nr. 031-03421, sudaryta tarp AB banko „Snoras“, AB banko „Finasta“ ir UAB „Izobara“ buvo suteiktas kreditas, skirtas be kita ko, AB „Swedbank“ ir UAB „Swedbank lizingas“ kredito gavėjui (UAB „Izobara“ suteiktiems įsipareigojimams pagal 2008-04-22 kredito sutartį ir pagal visas lizingo sutartis, refinansuoti. Refinansavimo mechanizmo pagalba pasikeitė tik prievolės šalys, t.y. įkaito turėtojas. Pasak atsakovo, jokie sutarties pažeidimai šiais veiksmais nebuvo atlikti. Hipotekos įkeitimas nebuvo nuginčytas teisme. Įkeisto turto pardavimas galimas tik su hipotekos kreditorių sutikimu.

4Atsakovas BAB „Snoras“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, jog 2008-08-04 sutartis yra laikytina preliminariąja buto pirkimo-pardavimo sutartimi, todėl jai negali būti taikomas CK 6.401 straipsnis. Mano, jog aplinkybės, kurioms įvykus sutarties šalys ketino sudaryti pagrindinę buto pirkimo-pardavimo sutartį buvo buto apdailos užbaigimas bei buto išlaisvinimas nuo įkeitimo. Preliminarioji sutartis šalims nesukuria teisės reikalauti, kad kita šalis sudarytų pagrindinę sutartį, o vartotojo statusas nepakeičia CK 6.165 straipsnio nuostatų taikymo bei sutarties pasibaigimo šalims nesudarius pagrindinės sutarties. Taip pat atsakovas pabrėžė, kad ieškovo cituojama teismų praktika, pagal kurią pirkėjui pilnai atsiskaičius su pardavėju, jo prievolė laikoma pasibaigusia, ir todėl turi būti panaikintas šio turto įkeitimas, nagrinėjamoje byloje vadovautis negalima. Cituojamoje praktikoje bankai žinojo apie turto perleidimą pirkėjams bei buvo davę sutikimus šį turtą parduoti. Šiuo atveju, šalių valia įsigyti ir perleisti butą buvo siejama su hipotekos pabaiga, o hipotekos kreditoriai (Snoras ir Finasta) nebuvo davę sutikimo perleisti butą. Taip pat pažymėjo, kad perleidžiant įkeistą daiktą nuosavybėn kitam asmeniui, hipoteka seka paskui daiktą, todėl perėmus hipoteka apsunkintą butą, hipoteka negali būti panaikinta.

5Trečiasis asmuo AB „Šiaulių bankas“ į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką bei vietą informuotas tinkamai. Gautas prašymas bylą nagrinėti trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant. AB bankas „Finasta“, kurio teises perėmė AB „Šiaulių bankas“, atsiliepime prašė ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nesutikimo motyvus taipogi grindė argumentais, jog ginčo sutartis yra preliminarioji buto pirkimo-pardavimo sutartis, todėl ieškovo argumentas dėl CK 6.401 str. normų taikymo turi būti atmestas, o tinkamai kvalifikavus sutartį, taikytinas CK 6.165 str. Laiko, kad pagal sutartį perduoti pinigai yra prievolės užtikrinimo būdas. Tai, kad atsakovas antstoliui pervedė dalį sumos nereiškia, kad atsakovas UAB „Izobara“ privalo sudaryti sutartį, nes tai pažeistų sutarties laisvės principą. Pagal CK 6.321 str. kreditorius niekaip negalėtų parduoti daikto be hipotekos kreditoriaus sutikimo. Dėl hipotekos panaikinimo, pažymėjo, kad daikto pardavėjas objektyviai negalėjo užtikrinti, kad butas bus laisvas nuo daiktinių teisių, nes jų pasibaigimo pagrindas yra ne trečiųjų asmenų susitarimas, o CK 4.197 str. nurodyti pasibaigimo pagrindai. Įkaito turėtojo pasikeitimas negali būti laikomas ieškovo teisių pažeidimu, kadangi ieškovas apie įkeitimo faktą buvo informuotas, teisinė turto padėtis nepasikeitė; įstatymas nedraudžia hipotekos kreditorių pasikeitimo. Hipoteka užtikrinta prievolė nėra pasibaigusi, todėl ir šiuo pagrindu ieškovo reikalavimas panaikinti įkeitimą yra nepagrįstas.

6Ieškinys netenkintinas.

7Bylos duomenimis nustatyta, jog 2008 m. rugpjūčio 4 d. ieškovas A. K. ir atsakovas UAB „Izobara“ sudarė Preliminariąją buto statybos ir pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 1, kuria atsakovas įsipareigojo, ieškovui finansuojant buto statybą, atlikdamas užsakovo funkcijas pats arba pasitelkdamas ieškovą ir/ar trečiuosius asmenis, pastatyti (nuperkant medžiagas, įrangą ir atliekant vidaus apdailos, šildymo, vėdinimo, vandentiekio, nuotekų, elektros instaliacijos ir kt. darbus) gyvenamosios paskirties butą/patalpas: 54,97 kv.m. bendro ploto (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), kuris sutarties sudarymo metu yra tik su daline, mažo užbaigtumo, apdaila (t.y. sienos – gipso plokštė, grindys – išlietas betonas, lubos – perdanga, lauko durys į laiptinę, langai, pirminiai vandentiekio, elektros, kanalizacijos įvadai į butą), ir sutartyje nurodytais terminais sudaryti su ieškovu pagrindinę pirkimo –pardavimo sutartį, o pirkėjas įsipareigojo šį butą nupirkti už 180 000 Lt (52 131,60 Eur) (Sutarties 1 p.). Šią sumą pirkėjas įsipareigojo sumokėti trimis etapais, t.y. savo lėšomis (60 000 Lt suma) iki 2010-12-31 finansuojant turto statybos darbus (4.2.1 p.); 60 000 Lt avansą sumokėti pardavėjui ne vėliau kaip iki 2011-05-30 – (4.2.2.) bei likusią kainos dalį – 60 000 Lt – sumokėti iki 2015-05-30 (4.2.3 p.). Šalys įsipareigojo ne vėliau kaip per vieną mėnesį po to, kai pirkėjas sumokės 4.2.3. p. nurodytą turto kainos dalį, sudaryti Pirkimo-pardavimo sutartį (3.1 p.). Ieškovas pateikė duomenis, jog už remonto darbus pagal V. J. sudarytas Lokalines sąmatas pastarajam sumokėjo 76 700 Lt (1 t., b.l. 22-25); 2011-04-15 atsakovui UAB „Izobara“ už ginčo butą sumokėjo 60 000 Lt avansą (1 t., b.l. 28-29). 2015-05-01 BUAB „Izobara“ bankroto administratorius informavo ieškovą, kad 2015-04-16 kreditorių komiteto posėdžio metu buvo nuspręsta, jog 2008-08-04 Preliminarioji buto statybos ir pirkimo-pardavimo sutartis nebus vykdoma; šiuo raštu prašoma iki 2015-07-01 išsikeldinti iš ginčo buto (1 t. b.l. 26). 2008-08-04 ieškovas 2015-05-21 įteikė atsakovo BUAB „Izobara“ bankroto administratoriui prašymą nurodyti sąskaitos numerį, į kurią jis galėtų pervesti nesumokėtą kainos dalį – 60 000 Lt (17 377,33 Eur) bei paskirti pagrindinės nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties ir Turto perdavimo–priėmimo akto pasirašymo datą, laiką bei vietą (1 t., b.l. 32). Negavęs atsakymo, ieškovas administratoriui 2015-06-02 pateikė pakartotinį prašymą (1 t., b.l. 33). 2015-06-15 ieškovas pervedė 19 259,73 Eur sumą į antstolio S. U. depozitinę sąskaitą (1 t., b.l. 34-36), o 2015-08-19 kreipėsi į teismą dėl nuosavybės teisės į butą, esantį ( - ), pripažinimo ir hipotekos pripažinimo pasibaigusia bei jos išregistravimo. Ieškinį grindžia CK 6.401 str.aipsnio 5 dalimi ir teigia, kad jo, kaip vartotojo, teisės turi būti ginamos.

8CK 6.401 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pirkėjas – fizinis asmuo gali sudaryti preliminariąją nepastatyto buto pirkimo–pardavimo sutartį. Pagal šio straipsnio 5 dalį - preliminarioje sutartyje gali būti numatyta, jog pirkėjas finansuoja namo ar buto statybą sutartyje nustatytomis sąlygomis, o pardavėjas atlieka užsakovo funkcijas. Šiuo atveju visišką nuosavybės teisę į gyvenamąjį namą ar butą pirkėjas įgyja nuo visos preliminariojoje sutartyje numatytos statybos kainos sumokėjimo.

9Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad CK 6.401 straipsnyje reglamentuojama preliminarioji nepastatyto būsto (gyvenamojo namo ar buto) pirkimo–pardavimo sutartis yra specifinė preliminariosios sutarties rūšis, turinti bendrųjų preliminariosios sutarties požymių, taip pat specifinių, išskiriančių ją iš kitų preliminariųjų sutarčių. Tokios sutarties šalių teisės ir pareigos yra daug platesnės nei sutarties, sudarytos pagal CK 6.165 straipsnį. Sutarties šalis – pardavėjas – įsipareigoja ne tik sudaryti pagrindinę sutartį, bet ir pats ar pasitelkęs kitus asmenis pastatyti preliminariojoje sutartyje nurodytą būstą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-441/2006; 2008 m. spalio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-455/2008). Preliminariosios nepastatyto gyvenamojo namo ar buto pirkimo–pardavimo sutarties išskirtinumas iš kitų preliminariųjų sutarčių yra tas, kad pirkėjas savo pažeistas teises gali ginti ne tik remdamasis CK 6.165 straipsnio 4 dalimi, bet ir reikalauti prievolę įvykdyti natūra (t. y. įpareigoti pardavėją sudaryti su pirkėju gyvenamojo namo ar buto pirkimo–pardavimo sutartį) bei naudotis visais kitais civilinių teisių gynimo būdais (CK 1.138 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-608/2008; 2011 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-261/2011; 2013 m. sausio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-72/2013;2014 m. spalio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-460/2014, kt.).

10CK 6.401 straipsnio 5 dalyje nustatytas specialusis pirkėjo nuosavybės įgijimo būdas, besiskiriantis nuo bendrosios CK 6.393 straipsnio 4 dalyje ir 6.398 straipsnyje reglamentuotos nuosavybės teisės į nekilnojamąjį daiktą perdavimo ir įgijimo tvarkos. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad statybos metu kuriamo objekto užsakovas yra statytojas. Jis ketina naujo daikto pagaminimu sukurti sau nuosavybės teisę. Taip jis įgyvendina savo ekonominį poreikį sukurti ir turėti daiktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. spalio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-545/2004; 2011 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-261/2011; 2014 m. spalio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-460/2014, kt.). Pažymėtina, kad skirtingai negu CK 6.165 straipsnyje, preliminariosios nepastatyto gyvenamojo namo ar buto pirkimo–pardavimo sutarties esminės sąlygos išvardytos įstatyme; tai – būsto kaina, statybos terminai, rangovas, architektas ir kiti statybą ir jos priežiūrą atliksiantys asmenys, žemės sklypo, kuriame statomas namas ar butas, teisinis statusas, pirkėjo teisės į tą žemės sklypą ir kt. (CK 6.401 straipsnio 2 dalis). Neatskiriama preliminariosios sutarties dalis yra gyvenamojo namo ar buto projektas, jo sąmata ir kiti dokumentai (CK 6.401 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. sausio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-134/2014).

11Taigi tam, kad sutartis būtų kvalifikuota kaip būsimo buto pirkimo-pardavimo sutartis, būtina nustatyti tokiai sutarčiai būdingus požymius, išskiriančius ją iš įprastinės preliminariosios sutarties. Vienas iš jų - pardavėjo įsipareigojimas pastatyti preliminariojoje sutartyje numatytą būstą. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, jog nagrinėjamu atveju ginčo butas buvo baigtas statyti ir nekilnojamojo turto registre 2004-07-14, t.y. iki 2008-08-04 Preliminariosios buto statybos ir pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 1 sudarymo, įregistruotas atsakovo UAB „Izobara“ nuosavybės teise (100 proc. baigtumo) (1 t., b.l. 37-38). Nustačius šią aplinkybę (kad 2008-08-04 sutarties metu ginčo butas jau buvo pastatytas), būsimo gyvenamojo namo ar buto pirkimo–pardavimo sutarties sudarymą reglamentuojančios CK 6.401 straipsnio nuostatos šioje byloje netaikytinos. Tokią praktiką formuoja ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. sausio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. Nr. 3K-3-134/2014).

12Ieškovas procesiniuose dokumentuose nurodo, kad šalys susitarė ne tik dėl būsto pirkimo-pardavimo, bet ir dėl jo statybos (įrengimo bei remonto darbų). Tačiau, kaip minėta, būsimo buto statybos sutartimi nuosavybės teisę ketinama sukurti pagaminant naują daiktą, todėl akivaizdu, jog finansuodamas tik apdailos bei remonto darbus ieškovas negali būti laikomas būsto statytoju. Kadangi ginčo sutarties sudarymo metu įregistruoto buto naudojimo paskirtis – gyvenamoji, ieškovo argumentas, kad butas nebuvo pritaikytas gyvenamajai paskirčiai, t.y. nepastatytas, atmestinas kaip nepagrįstas. Teismo nuomone, nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo vadovautis ieškovo nurodytais specialiuose statybą reglamentuojančiuose teisės aktuose (Statybos įstatyme) esančiais sąvokų išaiškinimais.

13Taip pat atkreiptinas dėmesys 2008-08-04 sutartyje pardavėjas, įsipareigojęs pirkėjo lėšomis baigti buto statybos darbus iki 2010-12-31, neprieštaravo, kad pirkėjas įsikeltų į ketinamą įsigyti turtą jau nuo 2008-09-01 (Sutarties 2.2 p., 4.3 p.). 2008-08-04 sutarties 6.1 punktas numato, jog jeigu iki sutarties 3.1 p. nustatytos datos (termino pabaigos) pirkimo-pardavimo sutartis nėra sudaroma, ši sutartis laikoma pasibaigusia. Tokios pasekmės atsiranda sudarius būtent CK 6.165 straipsnyje reglamentuojamas preliminarias sutartis. Šios aplinkybės leidžia pritarti atsakovų pozicijai, jog tarp šalių sudaryta preliminarioji sutartis, kurią reglamentuoja CK 6.165 str., o vien sutarties pavadinimas nesudaro pagrindo ją pripažinti būsimo buto pirkimo-pardavimo sutartimi. Taigi, atsižvelgiant į sutarties pobūdį, ieškovas, nepriklausomai nuo jo, kaip vartotojo statuso, gali ginti savo teises vadovaudamasis ne CK 6.401 str., o CK 6.165 straipsnio nuostatomis, t.y. reikalauti nuostolių atlyginimo. Ieškovas neįrodinėja, kad jis negalėjo derėtis dėl konkrečių sutarties sąlygų, ar kad jam nebuvo atskleistos kokios nors reikšmingos sutarties sudarymo aplinkybės. Taigi, nėra pagrindo sutarties sąlygų pripažinti nesąžiningomis.

14Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas pripažinti jam nuosavybės teisę į butą, esantį ( - ), atmestinas.

15Dėl hipotekos panaikinimo.

16Ieškovas teigia, kad preliminariosios sutarties metu buvo susitarta dėl CK 6.321 str. 2 d. įtvirtinto reikalavimo pardavėjui panaikinti parduodamų daiktų įkeitimą (hipoteką). Taip pat remiasi CK 6.401 str. 6 d., numatančia, kad preliminariosios sutarties šalis gali įkeisti nepastatytą gyvenamąjį namą ar butą tik tuo atveju, kai kita šalis raštu sutinka, jeigu preliminarioji sutartis nenumato ko kita. Ieškovas apie buto įkeitimą 2010 m. nieko nežinojo, sutikimo buto įkeitimui nedavė, todėl, pasak ieškovo, 2010 m. atliktas ginčo buto įkeitimas prieštarauja imperatyvioms įstatymo normos.

17Pažymėtina, kad 2008-08-04 sutartyje aiškiai nurodyta, jog šios sutarties sudarymo metu ginčo butas buvo įkeistas bankui AB „Swedbank“ (2.3 p.), duomenų apie hipotekos kreditoriaus sutikimą perleisti nekilnojamąjį turtą į bylą nepateikta, todėl vien atsakovo UAB „Izobara“ įsipareigojimas panaikinti hipoteką savaime nesudaro pagrindo šioje situacijoje laikyti ją pasibaigusia.

18Kita vertus, ieškovo reikalavimas pripažinti nuosavybės teisę į ginčo butą nepatenkintas, t.y. ieškovas nėra šio turto savininkas, 2010-06-29 Kredito sutarties sudarymo metu 2008-08-04 Preliminarioji buto statybos ir pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo įregistruota Nekilnojamojo turto registre, t.y. išviešinta, apie jos egzistavimą hipotekos kreditoriai negalėjo žinoti; atsakovo BUAB „Izobara“ prievolė, kurios įvykdymas užtikrintas ginčo buto hipoteka, neįvykdyta, galiojanti hipoteka nenuginčyta. Be to, iš bylos medžiagos matyti, kad 2010-06-29 Kredito sutartimi Nr. 031-03421, sudaryta tarp AB banko „Snoras“, AB banko „Finasta“ ir UAB „Izobara“, kurios įvykdymas, be kito turto, užtikrintas ir buto, esančio ( - ), pakartotine hipoteka, atsakovui UAB „Izobara“ suteiktas kreditas ir šio kredito gavėjo įsipareigojimams pagal 2008-04-22 kredito sutartį Nr. 08-040532-IN, sudarytą su AB „Swedbank“, refinansuoti. Sutiktina su trečiojo asmens argumentu, jog įkaito turėtojo pasikeitimas negali būti laikomas ieškovo teisių pažeidimu, kadangi teisinė turto padėtis nepasikeitė. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas pripažinti ginčo buto, esančio ( - ), hipoteką pasibaigusia ir išregistruoti ją iš Hipotekos registro yra nepagrįstas, todėl atmestinas (CK 4.197 str., CPK 178 str.).

19Atsakovas BAB bankas „Snoras“ prašo priteisti 1306,80 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų už advokato teisinę pagalbą. Pateikė 2016-05-23 išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą šiai sumai.

20Pagal CPK 98 str. 1 d., šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 str. 2 d.).

21Atsakovas nurodė, kad prašoma bylinėjimosi išlaidų suma susidarė už susipažinimą su bylos medžiaga, pasiruošimą bylai, atstovavimą teismo posėdžio metu, prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo parengimą. Teismas, atsižvelgdamas į Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio nuostatas, į suteiktos pagalbos pobūdį, į tai, kad byla nebuvo sudėtinga ar didelės apimties, teismo posėdis, kuriame dalyvavo atsakovo atstovė, truko vieną valandą, todėl vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, daro išvadą, kad atsakovo BAB Snoras“ prašoma priteisti advokato pagalbos išlaidų suma turi būti mažintina iki 200 Eur. Taigi, prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų pritesimo tenkintinas iš dalies, priteisiant atsakovo BAB Snoras“ 200 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 98 str.).

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 265, 268, 270 straipsniais,

Nutarė

23Ieškinį atmesti.

24Priteisti iš ieškovo A. K. (a.k. ( - ) atsakovui BAB bankui „Snoras“ (į.k. 112025973) 200 Eur (du šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų.

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Jadvyga Mardosevič, sekretoriaujant... 2. Ieškovas A. K. kreipdamasis į teismą (t. 1, b.l. 1-11) bei jo atstovė bylos... 3. Atsakovas BUAB „Izobara“ su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti kaip... 4. Atsakovas BAB „Snoras“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė,... 5. Trečiasis asmuo AB „Šiaulių bankas“ į teismo posėdį neatvyko, apie... 6. Ieškinys netenkintinas.... 7. Bylos duomenimis nustatyta, jog 2008 m. rugpjūčio 4 d. ieškovas A. K. ir... 8. CK 6.401 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pirkėjas – fizinis asmuo gali... 9. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad CK 6.401 straipsnyje... 10. CK 6.401 straipsnio 5 dalyje nustatytas specialusis pirkėjo nuosavybės... 11. Taigi tam, kad sutartis būtų kvalifikuota kaip būsimo buto pirkimo-pardavimo... 12. Ieškovas procesiniuose dokumentuose nurodo, kad šalys susitarė ne tik dėl... 13. Taip pat atkreiptinas dėmesys 2008-08-04 sutartyje pardavėjas,... 14. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas pripažinti jam... 15. Dėl hipotekos panaikinimo.... 16. Ieškovas teigia, kad preliminariosios sutarties metu buvo susitarta dėl CK... 17. Pažymėtina, kad 2008-08-04 sutartyje aiškiai nurodyta, jog šios sutarties... 18. Kita vertus, ieškovo reikalavimas pripažinti nuosavybės teisę į ginčo... 19. Atsakovas BAB bankas „Snoras“ prašo priteisti 1306,80 Eur bylinėjimosi... 20. Pagal CPK 98 str. 1 d., šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas... 21. Atsakovas nurodė, kad prašoma bylinėjimosi išlaidų suma susidarė už... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 265, 268, 270... 23. Ieškinį atmesti.... 24. Priteisti iš ieškovo A. K. (a.k. ( - ) atsakovui BAB bankui „Snoras“... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...