Byla e2-7361-1030/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Monika Lapukaitė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Pajūrio laidojimo namai“, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Ultima optio“, ieškinį atsakovui I. V. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo 3 765,64 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė pateikė prašymą priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

5Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Atsakovas atsiliepimo per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl, esant ieškovės prašymui, priimamas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

6Teismas

konstatuoja:

7Atlikus formalų įrodymų vertinimą, nustatyta, kad 2018 m. rugpjūčio 10 d. Klaipėdos apygardos teismas iškėlė bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Pajūrio laidojimo namai“. Nutartis įsiteisėjo 2018 m. rugpjūčio 21 d. Įmonės bankroto administratoriumi paskyrė uždarąją akcinę bendrovę „Ultima optio“. Ieškovės paskutinysis vadovas ir akcininkas buvo atsakovas I. V.. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. lapkričio 5 d., 2018 m. gruodžio 13 d., 2018 m. gruodžio 20 d. nutartimis patvirtino ieškovės kreditorių finansinius reikalavimus. Bendra bankroto byloje patvirtintų kreditorinių reikalavimų suma yra 3 765,64 Eur. Atsakovas ieškovės bankroto administratoriui neperdavė jokių įmonės dokumentų. Dėl teismo įpareigojimo perduoti bankroto administratoriui įmonės dokumentus ir turtą nevykdymo 2018 m. gruodžio 20 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismas skyrė atsakovui 300 Eur baudą. Pažymėtina, jog atsakovas iki šios dienos su bankroto administratoriumi nesusisiekė – įmonės dokumentų ir turto neperdavė. Remiantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatomis, jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 straipsnio 4 punkte, įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 4 dalyje įtvirtinama jog įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. 2019 m. gegužės 6 d. įvykęs ieškovės kreditorių susirinkimas įpareigojo ieškovės atstovą bankroto administratorių kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo įmonei ir jos kreditoriams iš atsakovo.

8ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 p. reglamentuoja, kad nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, administratorius gina visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoja ir atlieka būtinus bankroto proceso darbus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, kad bankroto teisinių santykių specifika lemia, kad, iškėlus įmonei bankroto bylą, visą įmonės veiklos administravimą perima bankroto administratorius, kuris, viena vertus, turi užtikrinti bankrutuojančios įmonės interesus, kita vertus, savo veiklą orientuoti taip, kad būtų patenkinta kaip įmanoma didesnė įmonės kreditorių reikalavimų dalis. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesai iš esmės sutampa ir neturėtų būti supriešinami (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-508/2010; 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2011 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-228/2011). Tokia nuostata grindžiama tuo, kad bankrutuojančios įmonės turtas panaudojamas kreditorių reikalavimams tenkinti, todėl kuo daugiau tokio turto bus sukaupta, tuo didesne apimtimi bus patenkinti kreditorių reikalavimai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2011 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-228/2011).

9Kaip jau minėta, ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

10Įmonės bankroto byloje patvirtinta kreditorių reikalavimų suma civilinėje byloje dėl įmonės vadovo civilinės atsakomybės už žalą, padarytą tuo, kad, esant įmonei nemokiai, nepaduodamas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo, tai yra vertinama kaip įmonės vadovo padaryta žala. Tokios praktikos laikosi Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 5 d. nutartis Nr. 3K-3-228/2011).

11Ieškovė įsteigta 2014 m. sausio 13 d. Paskutinį kartą valstybės įmonei „Registrų centras“ ieškovės balansas teiktas už 2016 metus. 2018 m. kovo 19 d. atsakovas VSDFV Klaipėdos skyriui pateikė pasiaiškinimą, kuriame nurodė, kad įmonėje dirba direktorius I. V.. Kasos likutis 2018 m. kovo 19 d. yra 0,00 Eur. Įmonė neturi jokio ilgalaikio ir trumpalaikio turto. Už 2017 m. numatomas nuostolis 6 113 Eur sumai. 2018 m. kovo 28 d. VSDFV Klaipėdos skyrius išsiuntė ieškovei raginimą sumokėti skolą, priešingu atveju bus kreiptasi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau ieškovės atstovas atsakovas skolos VSDFV Klaipėdos skyriui nepadengė. VSDFV Klaipėdos skyrius kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su pareiškimu iškelti bankroto bylą ieškovei.

12Iš teismui pateiktos medžiagos matyti, kad, kad ieškovė jau 2018 m. pradžioje neturėjo turto ar pajamų, iš kurių būtų galėjusi atsiskaityti su kreditoriais, tačiau atsakovas nesikreipė į teismą su pareiškimu iškelti bankroto bylą ieškovei – pareiškimą pateikė kreditorius VSDFV Klaipėdos skyrius. Toks atsakovo neveikimas vertintinas kaip jo nesąžiningumas prieš bendrovės kreditorius, o nesąžiningų veiksmų konstatavimas kartu reiškia ir atsakovo kaltę.

13Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad civilinių teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises ir atlikdami pareigas, privalo veikti pagal sąžiningumo reikalavimus. Nurodytos aplinkybės (nuo 2017 metų finansinės atskaitomybės nesudarymas, klausimų dėl bendrovės veiklos ne sprendimas, įmonės dokumentų ir turto neperdavimas bankroto administratoriui) yra pakankamos padaryti išvadą, jog atsakovo elgesys neatitiko sąžiningumo kriterijų, nes jis, būdamas bendrovės valios reiškėjas, turėjo lemiamą įtaką juridiniame asmenyje bei plačius įgaliojimus ir realias galimybes elgtis taip, kad nesukeltų nuostolių ieškovei (informuoti ieškovės kreditorius apie susiklosčiusią finansinę padėtį, kreiptis dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, inicijuoti klausimo dėl juridinio asmens pertvarkymo sprendimą ir pan.), tačiau jokių veiksmų neatliko.

14Pažymėtina tai, kad įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis su juridiniu asmeniu yra specifinis – grindžiamas pasitikėjimu ir lojalumu. Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai LR CK 2.87 straipsnio 1 dalis, būti jam lojalus ir laikytis konfidencialumo (CK 2.87 straipsnio 2 dalis), vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2.87 straipsnio 3 dalis) ir kt.

15Jeigu įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, tai jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 straipsnio 7 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad įmonės vadovo civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustatančius tam tikras tokių asmenų garantijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2011 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-228/2011).

16Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, spręsdamas tokio pobūdžio bylas, yra konstatavęs, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovui civilinę (deliktinę) atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas: 1) neteisėtus veiksmus; 2) dėl jų atsiradusią žalą; 3) priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Įmonės administracijos vadovo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškinį pareiškęs asmuo neprivalo jos įrodinėti. Bendrovės vadovas gali šią prezumpciją paneigti, pateikdamas įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo kaltės nėra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-228/2011).

17Veika yra laikoma neteisėta, kai asmuo pažeidžia teisės normose įtvirtintą bendrąją ar specialiąją teisinę pareigą. Teisinė pareiga gali būti nustatyta kaip reikalavimas elgtis atitinkamu būdu arba kaip nurodymas tam tikru būdu nesielgti (neveikimas). Bendro pobūdžio pareigą visiems asmenims nepadaryti žalos nustato CK 6.251 straipsnio 1 dalis, reglamentuojanti, jog padaręs žalą asmuo, privalo ją atlyginti. Vadovaudamasis įmonės veiklą reglamentuojančiais įstatymais, įmonės administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui. Atsakovo veiksmai (nesikreipimas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo) laikomi neteisėtais, kadangi atsakovas pažeidė CK 2.87 straipsnio 1 ir 2 dalies, bei ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalies nuostatas, kuriose įtvirtintos įmonės vadovo specialios pareigos: 1) atsakovas juridinio asmens atžvilgiu elgėsi nesąžiningai, ko pasakoje ieškovės finansinių įsipareigojimų kreditoriams suma sudaro 3 765,64 Eur; 2) ieškovė jau nuo 2018 m. pradžios buvo nepajėgus atsiskaityti su kreditoriais, tačiau atsakovas įmonės atžvilgiu nesielgė lojaliai ir nesprendė klausimo dėl įmonės nemokumo būsenos susidarymo, bei nepateikė ieškinio dėl bankroto bylos UAB „Pajūrio laidojimo namai“ kėlimo.

18Atsakovo padaryta žala pasireiškė kreditorių teisės atgauti bent reikšmingesnę dalį skolos pažeidimu. Klaipėdos apygardos teismo nutartimis patvirtintų ieškovės kreditorių reikalavimų suma sudaro 3 765,64 Eur.

19Civilinė atsakomybė (deliktinė) atsiranda tik esant priežastiniam ryšiui tarp asmens veikos (neveikimo) ir atsiradusios žalos. Atsakovas turėjo teisines pareigas, numatytas CK 2.87 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 6.263 straipsnio 1 dalyje, ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje. Nesilaikydamas įstatymo reikalavimų atsakovas pažeidė teisinę pareigą, dėl kurios pažeidimo tiek įmonė, tiek įmonės kreditoriai patyrė 3 765,64 Eur žalą. Dėl teisinę pareigą pažeidusio atsakovo veiksmų (neveikimo) žala atsirado tiesiogiai.

20Atsakovo kaltė preziumuojama, vadovaujantis CK 6.248 straipsnio nuostatomis, asmuo pripažįstamas kaltu dėl žalos padarymo, jeigu jo elgesys neatitinka įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytų veikimo tam tikroje situacijoje standartų, nes jis nesugebėjo elgtis taip, kaip turėjo pasielgti protingas ir rūpestingas žmogus, remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtina civilinių teisinių santykių subjektų pareiga elgtis sąžiningai, teisingai ir protingai.

21Atsižvelgiant į teismui pateiktus rašytinius įrodymus, išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad šioje byloje yra visos CK numatytos sąlygos, kurių pagrindu atsakovui taikytina civilinė (deliktinė) atsakomybė.

22Esant išdėstytoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas, kaip pagrįstas, tenkintinas, ieškovei iš atsakovo priteistina 3 765,64 Eur žalos.

23Ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 straipsnio l dalis).

24Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš antrosios šalies (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalis). Šioje byloje mokėtinas 85 Eur žyminis mokestis. Kadangi ieškovė, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 83 straipsnio 1 dalies 8 punktu, kreipdamasis į teismą buvo atleista nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, nurodytos išlaidos priteistinos valstybės naudai iš atsakovo I. V..

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

26Ieškinį tenkinti.

27Priteisti iš atsakovo I. V. 3 765,64 Eur (trijų tūkstančių septynių šimtų šešiasdešimt penkių eurų šešiasdešimt keturių centų) sumą žalai atlyginti, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 3 765,64 Eur (trijų tūkstančių septynių šimtų šešiasdešimt penkių eurų šešiasdešimt keturių centų) sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. birželio 7 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Pajūrio laidojimo namai“, atstovaujamai bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Ultima optio“.

28Išieškoti iš atsakovo I. V. 85 Eur (aštuoniasdešimt penkis eurus) žyminio mokesčio valstybei, sumokant jį į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą, nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, įmokos kodą – 5660, mokėjimo paskirtį – žyminis mokestis.

29Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

30Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Monika... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo 3 765,64 Eur... 5. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos... 6. Teismas... 7. Atlikus formalų įrodymų vertinimą, nustatyta, kad 2018 m. rugpjūčio 10 d.... 8. ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 p. reglamentuoja, kad nuo nutarties iškelti bankroto... 9. Kaip jau minėta, ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad įmonės vadovas... 10. Įmonės bankroto byloje patvirtinta kreditorių reikalavimų suma civilinėje... 11. Ieškovė įsteigta 2014 m. sausio 13 d. Paskutinį kartą valstybės įmonei... 12. Iš teismui pateiktos medžiagos matyti, kad, kad ieškovė jau 2018 m.... 13. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.5 straipsnio 1 dalyje... 14. Pažymėtina tai, kad įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens... 15. Jeigu įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87... 16. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, spręsdamas tokio pobūdžio bylas, yra... 17. Veika yra laikoma neteisėta, kai asmuo pažeidžia teisės normose... 18. Atsakovo padaryta žala pasireiškė kreditorių teisės atgauti bent... 19. Civilinė atsakomybė (deliktinė) atsiranda tik esant priežastiniam ryšiui... 20. Atsakovo kaltė preziumuojama, vadovaujantis CK 6.248 straipsnio nuostatomis,... 21. Atsižvelgiant į teismui pateiktus rašytinius įrodymus, išdėstytas... 22. Esant išdėstytoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas, kaip pagrįstas,... 23. Ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio palūkanos nuo... 24. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 26. Ieškinį tenkinti.... 27. Priteisti iš atsakovo I. V. 3 765,64 Eur (trijų tūkstančių septynių... 28. Išieškoti iš atsakovo I. V. 85 Eur (aštuoniasdešimt penkis eurus) žyminio... 29. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 30. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...