Byla 2A-351/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Marytės Mitkuvienės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei , dalyvaujant ieškovo atstovams V. J. , advokatui Jonui Butkui, Atsakovo atstovui M. Ž. , viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo viešosios įstaigos ,,Valdymo analizės centras“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. sausio 30 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-286-30/2008 pagal ieškovo viešosios įstaigos ,,Valdymo analizės centras“ ieškinį atsakovui Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijai dėl bendrųjų mokymo paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygų pripažinimo negaliojančiomis iš dalies ir pasiūlymų eilės pakeitimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas VšĮ „Valdymo analizės centras“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijai, kuriuo prašė:

41) pripažinti negaliojančiu Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos supaprastinto atviro konkurso „Bendrųjų mokymų paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 54866) 5.4 punktą iš dalies, panaikinant reikalavimą „PVM turi būti nurodomas atskirai“, konkurso sąlygų pirmame priede skyriuje „Mes siūlome šias paslaugas“ panaikinti reikalavimus: užpildyti grafą ,,kaina su PVM“ ir padaryti patvirtinimą apie ,,PVM, kuris sudaro _____ Lt“;

52) pakeisti Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos supaprastinto atviro konkurso „Bendrųjų mokymų paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 54866) pasiūlymų eilę ir pirmuoju numeriu įrašyti VšĮ „Valdymo analizės centras“.

6Ieškovas nurodė, kad Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos supaprastinto atviro bendrųjų mokymo paslaugų pirkimo konkurso sąlygose (toliau – Sąlygos) nurodyti reikalavimai turi tyčia paslėptą vidinį prieštaravimą. Sąlygų 5.4 punkte ir priede Nr. 1 yra nurodyta, kad visi mokesčiai, o tai reiškia ir PVM, įeina į paslaugos kainą. Tokia formuluotė buvo galima tol, kol PVM įstatyme buvo du pagrindiniai PVM tarifai – 18 proc., kai PVM pridedamas prie kainos ir 15,25 proc., kai PVM įskaitomas į kainą. Šiuo metu galiojanti PVM įstatymo redakcija numato vieną pagrindinį PVM tarifą – 18 proc., kurie pridedami prie kainos. Tai reiškia, kad paslaugos pardavėjas neturi galimybės įvykdyti nurodytą konkurso sąlygą ir nepažeisti galiojančio PVM įstatymo. Ieškovas nurodė, kad 2007 m. rugpjūčio 27 d. pateikė pasiūlymą, kuriame bendra kaina su PVM buvo nurodyta 330 000 Lt. Nurodydamas atskirą PVM sumą, ieškovas padarė klaidą, tačiau ir ši 59 400 Lt suma yra nurodyta kaip sudėtinė 330 000 Lt dalis. Atsakovas 2007 m. rugsėjo 5 d. raštu informavo ieškovą, kad VšĮ „Valdymo analizės centras“ atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, o 2007 m. rugsėjo 6 d. raštu informavo, kad ieškovas pažeidė Sąlygų 9.5.6 punktą ir Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 39 straipsnio 2 dalį, t.y. pasiūlyme nurodyta bendra kaina neatitinka pateiktų jos sudėtinių dalių sumos. Ieškovo nuomone, atsakovas taiko įstatymo nenumatytą PVM tarifą (15,25 proc.) ir netinkamai supranta VPĮ 39 straipsnio 2 dalį, nes tai, kad padaryta klaida nurodant atskirą PVM sumą, niekaip neįtakoja kainos sudėtinių dalių ir galutinės kainos santykio. Pasiūlyme aiškiai nurodyta, kad galutinė kaina su visais mokesčiais yra 330 000 Lt ir ši kaina susidaro iš keturių temų kainos – kiekviena tema įvertinta 82 500 Lt. Ieškovas 2007 m. rugsėjo 10 d. raštu atkreipė atsakovo dėmesį į įstatymo pažeidimus ir prašė atšaukti sprendimą dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo. Viešųjų pirkimų tarnyba 2007 m. rugsėjo 18 d. raštu informavo atsakovą, kad ieškovo pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ir turi būti atmestas VPĮ 39 straipsnio 2 dalies ir pirkimo dokumentų 9.5.3 punkto pagrindais. Ieškovas 2007 m. rugsėjo 24 d. gavo atsakovo raštą, kuriame pakartoti Viešųjų pirkimų tarnybos teiginiai ir nurodyta, kad pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, nes pasiūlyme neteisingai nustatyta kainos sudėtinė dalis (PVM). Atsakovas 2007 m. spalio 2 d. raštu informavo ieškovą, kad patvirtino konkurso pasiūlymų eilę ir pirmuoju numeriu įrašė UAB „Cesim“. Todėl ieškovas yra priverstas ginti savo interesus teisme.

7Vilniaus apygardos teismas 2008 m. sausio 30 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nurodė, kad ieškovas 2007 m. rugpjūčio 27 d. pateikė pasiūlymą, kuriame bendra kaina su PVM buvo nurodyta 330 000 Lt. Nurodydamas atskirą PVM sumą, ieškovas nurodė 59 400 Lt sumą, o turėjo būti nurodyta 50 338, 98 Lt. (b.l.35), nes pagal PVM įstatymo 92 straipsnyje nustatytą PVM skaičiavimo tvarką PVM dydis skaičiuojamas pagal formulę: mokėtina PVM suma = atlygis*T/(100%+T), čia: T – šioms prekėms ir (arba) paslaugoms šiame Įstatyme nustatytas PVM tarifas (proc.); * – daugybos ženklas. Šiuo konkrečiu atveju ieškovas pripažino , kad taikomas standartinis, t.y. 18 proc. PVM tarifas, todėl ieškovas turėjo nurodyti 50 338, 98 Lt ( 330 000 Lt *18:118). Teismas sprendė, kad atsakovas teisingai nurodė, jog pagal VPĮ 39 straipsnio 1 dalį pasiūlyme nurodyta kaina negali būti tikslinama, kitaip atsakovas būtų pažeidęs šias įstatymo nuostatas, kitų konkurse dalyvavusių paslaugų teikėjų interesus, sudarytų nevienodas konkursines sąlygas bei pažeistų lygiateisiškumo principą. Teismas padarė išvadą, kad, nustačius, jog ieškovo pasiūlyme nurodyta bendra kaina neatitiko pateiktų jos sudėtinių dalių sumos, t.y. ieškovo nurodytos PVM sumos, atsakovas privalėjo ieškovo pasiūlymą atmesti, nes taip reikalauja įstatymas. Teismas atmetė kaip nepagrįstą ieškovo teiginį, kad atsakovo konkurso sąlygose nurodyti reikalavimai turi tyčia paslėptą vidinį prieštaravimą, nes Sąlygų 5.4 punkte ir priede Nr. 1 nurodyta formuluotė, kad visi mokesčiai, o tai reiškia ir PVM, įeina į paslaugos kainą buvo galima tol, kol PVM įstatyme buvo du pagrindiniai PVM tarifai – 18 procentų, kai PVM pridedamas prie kainos ir 15,25 procentų, kai PVM įskaitomas į kainą, o šiuo metu galiojanti PVM įstatymo redakcija numato vieną pagrindinį PVM tarifą – 18 procentų, kurie pridedami prie kainos. PVM įstatymo 19 straipsnyje numatyti standartinis ir lengvatinis tarifai, dėl to teismas manė, kad atsakovo Sąlygų 5.4 punktas neprieštarauja PVM įstatymui, suformuluotas aiškiai ir nedviprasmiškai, todėl ieškovo teisių nepažeidė. Teismas nurodė, kad Sąlygų 7 straipsnyje nustatyta atsakovo pareiga atsakyti į kiekvieno tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, todėl ieškovas turėjo galimybę kreiptis į atsakovą dėl sąlygų išaiškinimo. Teismas sprendė, kad, nustačius, jog ieškovo pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ir nenustačius atsakovo veiksmuose įstatymo pažeidimų, nėra pagrindo pakeisti Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos supaprastinto atviro konkurso „Bendrųjų mokymų paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 54866) pasiūlymų eilę ir pirmuoju numeriu įrašyti ieškovo Viešąją įstaigą „Valdymo analizės centras“. Teismas pažymėjo, kad atsakovas 2007 m. spalio 15 d. sudarė sutartį dėl paslaugų pirkimo su UAB ,,Cesim“, o ieškovas minėtos sutarties neginčija.

8Apeliaciniu skundu ieškovas VšĮ ,,Valdymo analizės centras“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą, ieškinį patenkinti. Nurodo, kad dėl klaidos PVM paskaičiavime apelianto pasiūlymas negalėjo būti atmestas, nes apeliantas patvirtino, kad kaina, apimanti visus mokesčius, yra 330 000 Lt. Apeliantas nurodo, kad atsakovo reikalavimai dėl PVM yra neteisėti ir šių reikalavimų pagrindu konkurso nugalėtojas ar konkursą pralaimėjęs asmuo negali būti paskelbiami. Atsakovas, neturėdamas įstatyminio pagrindo, kišasi į valstybinės mokesčių inspekcijos veiklos sritį ir, neturėdamas reikiamų įgalinimų, taiko bei aiškina PVM nuostatas.

9Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija prašo atmesti apeliacinį skundą, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad pagal VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 4 punktą perkančioji organizacija turi atmesti pasiūlymą, jeigu jame nurodyta bendra kaina neatitinka pateiktų jos sudėtinių dalių sumos, o pagal VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktą – ir tuo pagrindu, jeigu pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

10Apeliacinis skundas netenkintinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.), t.y. pirma, apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir neanalizuoja tų sprendimo dalių teisėtumo ir pagrįstumo, kurios nėra skundžiamos. Antra, apskųsto teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik analizuojant apeliaciniame skunde nurodytus argumentus ir savo iniciatyva teismas negali išplėsti skundo argumentų sąrašo ir pradėti analizuoti tokius argumentus, kuriais skunde nesiremiama, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

12Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų teismas nenustatė (CPK 329 str.).

13Byloje nustatyta, kad Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija 2007 m. rugpjūčio 10 d. paskelbė supaprastinto atviro „Bendrųjų mokymo paslaugų pirkimo“ konkurso sąlygas (toliau – sąlygos). Sąlygų 5.4 punkte numatyta, kad paslaugų kainos pateikiamos litais. Į paslaugos kainą įeina visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. PVM turi būti nurodomas atskirai. Konkurso sąlygų 1 priede numatyta, kad turi būti nurodyta bendra pasiūlymo kaina su PVM bei yra reikalaujama patikslinti, kokia yra PVM suma. Ieškovas VĮ „Valdymo analizės centras“ pateikė pasiūlymą, kuriame nurodė, jog bendra pasiūlymo kaina su PVM sudaro 330 000 Lt, į ją įeina visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kurio suma 59 400 Lt. Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos Viešųjų pirkimų komisija 2007 m. rugsėjo 6 d. informavo ieškovą, kad jo pasiūlymas buvo atmestas dėl to, kad pasiūlyme numatyta bendra kaina neatitinka jos sudėtinių dalių, tai yra nurodyta 59 400 Lt PVM suma, o turėjo būti nurodyta 50 338,98 Lt bei nurodė preliminarią pasiūlymų eilę. Ieškovas pateikė pretenziją (b. l. 40), į kurią atsakovas atsakė ir nutarė kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Gavęs iš minėtos institucijos atsakymą, atsakovas informavo ieškovą, kad sprendimas dėl jo pasiūlymo atmetimo nėra atšaukiamas, atnaujino pirkimo procedūras, patvirtino konkurso „Bendrųjų paslaugų pirkimas“ pasiūlymų eilę ir laimėjusiu pripažino UAB „CESIM“.

14Pagrindiniai viešųjų pirkimų principai ir tikslai yra įtvirtinti Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 3 straipsnyje. Šio įstatymo pirmoji dalis įpareigoja perkančiąją organizaciją, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, laikytis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Šio straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, kad pirkimų tikslas – vadovaujantis įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią perkančiajai organizacijai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl Viešųjų pirkimų įstatyme viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas.

15Ieškovas nagrinėjamoje byloje nesutinka su Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos supaprastinto atviro konkurso „Bendrųjų mokymų paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 54866) pasiūlymų eile, reikalauja jį nurodyti pirmuoju, o konkurso sąlygą (atskirai nurodyti PVM) pripažinti negaliojančia bei panaikinti reikalavimą užpildyti grafą „kaina su PVM“ bei nurodyti, kokią sumą sudaro PVM. Iš ieškinyje pareikštų reikalavimų matyti, kad ieškovas nesutinka su sudaryta pasiūlymu eile ir jo pasiūlymo atmetimu dėl to, kad konkurso sąlyga, kurią jis pažeidė, yra neteisėta. Konkurso sąlygos neteisėtumą ieškovas sieja su tuo, kad ši sąlyga neatitinka PVM įstatymo nuostatų.

16Pagal PVM įstatymo 3 straipsnio 1 dalį, PVM objektas yra prekių tiekimas ir paslaugų teikimas, kai prekės tiekiamos ir (arba) paslaugos teikiamos už atlygį; prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas pagal šio įstatymo nuostatas vyksta šalies teritorijoje bei prekes tiekia ir (arba) paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo vykdydamas savo ekonominę veiklą. Atsakovo perkamos bendrosios mokymo paslaugos atitinka minėtas sąlygas, todėl jos yra PVM objektas. Kolegija sutinka su ieškovu, kad šiam objektui apmokestinti yra taikomas standartinis PVM tarifas, tai yra 18 procentų (PVM įstatymo 1 straipsnio 32 dalis). Pagal PVM įstatymo 15 straipsnio 1 dalį, apmokestinamąją vertę, nuo kurios turi būti apskaičiuotas PVM, sudaro atlygis (išskyrus patį PVM), kurį gavo arba turi gauti prekių tiekėjas arba paslaugos teikėjas. Atlygis šiuo atveju yra visa tai, kas pinigais ar bet kokia kita forma gauta arba gautina kaip atlyginimas už tiekiamas prekes ir teikiamas paslaugas iš pirkėjų (klientų) ir (arba) trečiosios šalies (PVM įstatymo 1 straipsnio 3 dalis).

17Atsižvelgdama į minėtą teisinį reguliavimą, kolegija sprendžia, kad atsakovo suformuluotos konkurso sąlygos neprieštarauja minėtam teisiniam reguliavimui. Ieškovo ginčijamoje konkurso sąlygoje yra numatyta, kad turi būti nurodoma paslaugų kaina, į kurią įeina visi mokesčiai ir rinkliavos (kurias privalo mokėti ar patiria tiekėjas), tai yra turi būti nurodomas atlygis už suteiktas paslaugas, tačiau PVM mokestis, kurį moka galutinis vartotojas (šiuo atveju atsakovas), turi būti nurodomas atskirai. Konkurso sąlygų 1 priede taip pat nurodyta, kad tiekėjas nurodo paslaugos vieneto kainą (paslaugos kainą), šią kainą su PVM, bendrą pasiūlymo (visų paslaugų) kainą su PVM bei atskirai nurodo, kokią sumą sudaro PVM mokestis. Minėti reikalavimai atitinka PVM įstatymo nuostatas.

18Be to, Viešųjų pirkimų įstatymo 101 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatyta, kad pirkimo dokumentuose pateikiama informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodoma pirkimo kaina. Kadangi Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos supaprastinto atviro konkurso „Bendrųjų mokymų paslaugų pirkimas“ sąlygos atskirai nurodyti PVM neprieštarauja Pridėtinės vertės bei Viešųjų pirkimų įstatymų nuostatoms, nėra pagrindo šias sąlygas pripažinti negaliojančiomis.

19Ieškinyje VĮ „Valdymo analizės centras“ taip pat kėlė reikalavimą dėl pasiūlymų eilės pakeitimo ir jo įrašymo pirmuoju numeriu.

20Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 4 punktą ir supaprastinto atviro konkurso „Bendrųjų mokymo paslaugų pirkimas“ sąlygų 9.5.6 punktą perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu pasiūlyme nurodyta bendra kaina neatitinka pateiktų jos sudėtinių dalių sumos. Kaip minėta, konkurso sąlygų 5.4 punkte numatyta, kad paslaugų kainos pateikiamos litais. Į paslaugos kainą įeina visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. PVM turi būti nurodomas atskirai. Reikalavimas atskirai nurodyti PVM yra numatytas ir konkurso sąlygų 1 priede.

21Ieškovas, pateikdamas savo pasiūlymą, nurodė 330 000 Lt bendrą pasiūlymo kainą, tačiau neteisingai nurodė į šią sumą įeinantį PVM mokestį, tai yra vietoj 50 338,98 Lt PVM nurodė 59 000 Lt. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad toks neatitikimas reiškia konkurso sąlygų ir įstatymo reikalavimų, kad bendra kaina turi atitikti pateiktą jos sudėtinių dalių sumą, nesilaikymą. Nors apeliantas nurodo, kad PVM suma yra neteisingai nurodyta dėl klaidos PVM skaičiavime, kolegija pastebi, kad priežastys, dėl kurių pasiūlyme atsirado neatitikimas, kokio dydžio šis atitikimas yra, neturi reikšmės taikant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas. Minėtame įstatyme yra aiškiai nurodyta, kaip turi būti vertinami pateikti pasiūlymai ir kokie yra jų atmetimo pagrindai (Viešųjų pirkimų įstatymo 39 ir 98 straipsniai). Kadangi komisija nustatė vieną iš ieškovo pasiūlymo atmetimo pagrindų, ji pagrįstai šį pasiūlymą atmetė.

22Pažymėtina, kad vykdant viešąjį pirkimą, turi būti atsižvelgiama į visus Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintus principus. Nagrinėjamo ginčo atveju yra reikšmingi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principai. Šių principų įgyvendinimui yra svarbu, kad viešasis pirkimas vyktų tiksliai laikantis įstatyme bei konkurso sąlygose numatytų viešojo pirkimo vykdymo taisyklių, ir kad šios taisyklės būtų vienodai taikomos visiems pirkimo dalyviams, jų neišskiriant. Atitinkamomis viešojo pirkimo vykdymo taisyklėmis yra siekiama, kad pirkimas vyktų pagal visiems aiškias procedūras ir būtų išvengta neaiškumų bei įvairių interpretacijų. Nagrinėjamu atveju kiti viešojo pirkimo dalyviai pateikė tinkamus pasiūlymus, o VĮ „Valdymo analizės centras“ nesugebėjo tinkamai paruošti pasiūlymo bei tokiais savo veiksmais sukėlė neaiškumus bei įvairių interpretacijų galimybę. Jeigu šiuo atveju, jei viešųjų pirkimų komisija nebūtų laikiusi aiškiai įstatyme bei konkurso sąlygose numatytų taisyklių, o būtų bandžiusi kitaip spręsti iškilusį klausimą bei kitaip taikyti atitinkamas viešojo pirkimo vykdymo taisykles, būtų nepagrįstai išskirtas vienas iš pirkimo dalyvių ir pažeistos kitų dalyvių teises bei teisėti interesai.

23Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo pareikštas ieškinys atmestas, yra teisėtas ir pagrįstas, todėl paliktinas nepakeistas.

24Pagal CPK 96 straipsnio 2 dalį, jeigu ieškinys atmestas, bylinėjimosi išlaidos išieškomos į valstybės biudžetą iš ieškovo, kuris nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo neatleistas. Ieškovas ieškinyje pareikė du reikalavimus – pripažinti negaliojančia konkurso sąlygą bei pakeisti pasiūlymų eilę. Pirmosios instancijos teismui atmetus šiuos reikalavimus, ieškovas padavė apeliacinį skundą, prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir tenkinti jo ieškinį. Paduodamas apeliacinį skundą ieškovas sumokėjo tik už vieną reikalavimą (115 Lt), todėl kita mokėtina žyminio mokesčio dalis – 115 Lt – priteistina iš ieškovo valstybei (CPK 80 straipsnio 4 dalis). Be to, iš ieškovo priteistina 6,70 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidos apeliacinės instancijos teisme (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2008 m. sausio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

27Priteisti iš ieškovo Viešosios įstaigos „Valdymo analizės centras“ (į. k. 300119491) 115 Lt (vieną šimtą penkiolika litų) žyminį mokestį už apeliacinį skundą ir 6,70 Lt (šešis litus 70 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas VšĮ „Valdymo analizės centras“ kreipėsi į teismą su... 4. 1) pripažinti negaliojančiu Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos... 5. 2) pakeisti Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos supaprastinto... 6. Ieškovas nurodė, kad Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos... 7. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. sausio 30 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 8. Apeliaciniu skundu ieškovas VšĮ ,,Valdymo analizės centras“ prašo... 9. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Lietuvos nekilnojamojo turto... 10. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 12. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų teismas nenustatė (CPK 329 str.).... 13. Byloje nustatyta, kad Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija 2007 m.... 14. Pagrindiniai viešųjų pirkimų principai ir tikslai yra įtvirtinti... 15. Ieškovas nagrinėjamoje byloje nesutinka su Lietuvos nekilnojamojo turto... 16. Pagal PVM įstatymo 3 straipsnio 1 dalį, PVM objektas yra prekių tiekimas ir... 17. Atsižvelgdama į minėtą teisinį reguliavimą, kolegija sprendžia, kad... 18. Be to, Viešųjų pirkimų įstatymo 101 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatyta,... 19. Ieškinyje VĮ „Valdymo analizės centras“ taip pat kėlė reikalavimą... 20. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 4 punktą ir... 21. Ieškovas, pateikdamas savo pasiūlymą, nurodė 330 000 Lt bendrą pasiūlymo... 22. Pažymėtina, kad vykdant viešąjį pirkimą, turi būti atsižvelgiama į... 23. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, kolegija sprendžia, kad pirmosios... 24. Pagal CPK 96 straipsnio 2 dalį, jeigu ieškinys atmestas, bylinėjimosi... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. sausio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 27. Priteisti iš ieškovo Viešosios įstaigos „Valdymo analizės centras“...