Byla e2FB-14645-736/2018

1Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų teisėjas Algimantas Brigadierius, sekretoriaujant S. J., dalyvaujant pareiškėjai N. L., jos atstovei advokatei Jurgitai Spaičienei,

2viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos N. L. patikslintą pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys byloje: Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, uždaroji akcinė bendrovė „Bitė Lietuva“, uždaroji akcinė bendrovė „Sanitex“, akcinė bendrovė „Lietuvos draudimas“, akcinė draudimo bendrovė „Gjensidige“, uždaroji akcinė bendrovė „Legal balance“, Bigbank AS filialas, uždaroji akcinė bendrovė „Mogo LT“, individuali įmonė „Aujama-credit“, SIA „B2Kapital“, uždaroji akcinė bendrovė „Finansų administravimas“, uždaroji akcinė bendrovė „Gelvora“, uždaroji akcinė bendrovė „Intrum Lietuva“, uždaroji akcinė bendrovė „Julianus Inkaso“, uždaroji akcinė bendrovė „IPF Digital Lietuva“, uždaroji akcinė bendrovė „SB lizingas“, uždaroji akcinė bendrovė „Ferratum finance“, antstolis M. L., antstolė G. A., antstolė J. Ž., antstolė A. A., antstolis V. Z., antstolė R. S., antstolė Brigita Palavinskienė, antstolė R. P., antstolis M. P..

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja N. L. patikslintu pareiškimu prašo iškelti jai fizinio asmens bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę (toliau – UAB) „Lexuna“, patvirtinti per mėnesį reikalingą sumą bankroto procedūroms atlikti – 121,00 Eur, ir būtinųjų pareiškėjos poreikių tenkinimui – 495,00 Eur. Prašo nustatyti 4 mėnesių terminą, skaičiuojamą nuo nutarties įsiteisėjimo dienos, mokumo atkūrimo plano projekto parengimui ir pateikimo teismui tvirtinti bei nustatyti 30 dienų terminą, skaičiuojamą nuo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį pareiškėjos kreditoriai turi teisę pareikšti bankroto administratoriui savo reikalavimus, atsiradusius iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos. Nurodė, kad ji yra nemoki, turi nepilnametį sūnų L. L., gim. 2005 m. liepos 4 d. 2010 m., teismo sprendimu, buvo nutraukta jos santuoka su sutuoktiniu, iš kurio buvo priteistas išlaikymas nepilnamečiui vaikui, kadangi po santuokos nutraukimo sūnus liko gyventi su ja. Priteistas išlaikymas patenkino tik mažą dalį nepilnamečio sūnaus poreikių, todėl 2011 m. birželio 9 d. sudarė būsto kreditavimo sutartį su Nordea Bank Finland Plc dėl 32 582,25 Eur dydžio paskolos ir įsigijo 3 kambarių butą. Šios sutarties įvykdymo užtikrinimui įsigytas butas buvo įkeistas hipoteka. Ji tuo metu vykdė individualią veiklą nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo srityje. Dėl ekonominės krizės pablogėjus situacijai nekilnojamojo turto rinkoje, pajamos pradėjo mažėti, mokėti įmokas už suteiktą kreditą darėsi vis sunkiau. Sūnui pradėjus lankyti mokyklą, jam buvo nustatyti specialieji poreikiai. Sumažėjus gaunamoms pajamoms, ji nebegalėjo laiku vykdyti savo mokestinių prievolių ir mokėti mokesčių. Prieš ją smurtavo jos buvęs sugyventinis, kuris šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę. Dėl blogos finansinės padėties patyrė didžiulį emocinį sukrėtimą ir nuo 2016 m. liepos 14 d. pradėjo psichosocialinę reabilitaciją, todėl ilgą laiko tarpą neturėjo galimybės dirbti. Vėliau dirbo pagal darbo sutartį toje pačioje nekilnojamojo turto srityje, kur gaudavo minimalaus dydžio mėnesinį atlyginimą. Bendra pareiškėjos skola kreditoriams yra 80 672,64 Eur, o turimo nekilnojamojo turto vertė - 26 877 Eur. Įsiskolinimų kreditoriams suma yra per didelė, kad per protingą laiko tarpą pareiškėja turėtų galimybes ją grąžinti. Teismo posėdžio metu papildomai paaiškino, jog šiuo metu vėl vykdo individualią veiklą nekilnojamojo turto srityje, jos vidutinės mėnesio pajamos siekia apie 600,00 Eur. Susidariusioms skoloms padengti ėmė naujas paskolas. Turimą buto paskolą stengiasi mokėti. Dėl susidariusių įsiskolinimų yra pati kalta. Turi daug administracinių nuobaudų, kurios jai buvo skirtos už vagystes iš parduotuvių, yra teista 3 kartus. Vogdavo, nes norėjo išmaitinti vaiką ir save, bei mokėti mokesčius už butą. Iš pavogtų pinigų mokėdavo ir kreditoriams. Šiuo metu šitaip nesielgia, dirba. Vaiko išlaikymui iš vaiko tėvo yra priteistas 200,00 Eur dydžio mėnesinis išlaikymas.

5Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovė advokatė Jurgita Spaičienė patikslintą pareiškimą palaikė, prašė iškelti pareiškėjai fizinio asmens bankroto bylą. Nurodė, kad pareiškėjos elgesiui įtakos turėjo jos gyvenime atsiradęs asmuo. Pareiškėja moka kredito sutartimi nustatytas įmokas už būstą, įsiskolinimo šiuo metu dėl šio įsipareigojimo nevykdymo neturi. Pažymėjo, kad yra įstatyme numatytos visos sąlygos iškelti pareiškėjai fizinio asmens bankroto bylą. Pareiškėjos skolų dydis, neiškėlus fizinio asmens bankroto bylos yra kintantis, kadangi skaičiuojamos palūkanos ir pan. Dauguma kreditų pareiškėja yra gavusi prieš ilgesnį nei 3 metų laikotarpį.

6Suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) atstovas teismui pateiktame atsiliepime (elektroninis bylos apyrašas neformuojamas dėl Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO sutrikimų) nurodė, kad pareiškėja valstybės biudžetui yra skolinga 2 468,00 Eur dydžio nesumokėtų ATPK baudų. Teismui nustačius, kad byloje yra pateikta pakankamai bankroto bylos iškėlimui reikalingų duomenų, neprieštaraus bankroto bylos pareiškėjai iškėlimui.

7Suinteresuotas asmuo UAB „Bitė Lietuva“ atsiliepime nurodė, kad pareiškėjos skola už paslaugas yra 563,38 Eur. Skolos išieškojimas perduotas antstolei A. A.. Nurodė, kad neprieštarauja, kad pareiškėjai būtų iškelta bankroto byla.

8Suinteresuotas asmuo antstolė A. A. atsiliepime prašė pareiškimą nagrinėti teismo nuožiūra. Pažymėjo, kad vykdomojoje byloje liko išieškoti 834,19 Eur skolos ir 473,00 Eur vykdymo išlaidų.

9Suinteresuotas asmuo UAB „Legal balance“ atsiliepime nurodė, kad pareiškėjos nesąžiningumas pasireiškia jos neveikimu, pareiškėja buvo pernelyg pasyvi ir nesiėmė papildomų priemonių savo mokumui pagerinti. Pareiškėja nesiėmė aktyvių veiksmų siekiant atidėti skolų mokėjimą ar išdėstyti jį dalimis. Prašė atsisakyti iškelti pareiškėjai fizinio asmens bankroto bylą.

10Suinteresuotas asmuo UAB „Sanitex“ atsiliepimu prašė pareiškimą teismui nagrinėti savo nuožiūra.

11Suinteresuotas asmuo akcinė bendrovė (toliau – AB) „Lietuvos draudimas“ atsiliepime nurodė, kad nesutinka su pareiškėjos prašymu iškelti bankroto bylą. Nurodė, kad pareiškėjos skola suinteresuotam asmeniui atsirado dėl jos įvykdyto tyčinio nusikaltimo. Kauno miesto apylinkės teismas 2016 m. balandžio 19 d. nuosprendžiu nustatė, kad N. L., siekdama apgaule gauti draudiminę išmoką, melagingai pranešė apie nešiojamojo kompiuterio ir telefono vagystę bei iš AB „Lietuvos draudimas“ neteisėtai gavo 1 024,79 EUR draudimo išmoką. N. L. ne kartą nusikalstamu būdu gavo draudimo išmokas. Bankroto byla negali būti iškelta, jei skola atsirado dėl asmens žalingų įpročių. Įprotis sukčiauti yra ne mažiau žalingas nei kiti fizinių asmenų bankroto įstatyme paminėti žalingi įpročiai (piktnaudžiavimas alkoholiu, azartinis lošimas).

12Suinteresuoto asmens SIA „B2Kapital“ atstovė advokatė R. J. atsiliepime prašė pareiškėjos pareiškimo netenkinti. Nurodė, kad pareiškėja laikotarpiu nuo 2015 m. vasario 28 d. iki 2015 m. gegužės 22 d. su skirtingais kreditoriais sudarė daugiau nei 11 vartojimo kredito sutarčių. Sudarydama vieną po kito sandorius, pareiškėja elgėsi neapdairiai, lengvabūdiškai bei nesąžiningai. Pareiškėja deda per mažai pastangų atsiskaityti su kreditoriais. Jos gaunamos pajamos yra minimalios ir ji nesiekia gauti didesnių pajamų.

13Suinteresuotas asmuo UAB „Gelvora“ atsiliepimu pareiškimą prašo spręsti teismo nuožiūra.

14Suinteresuotas asmuo antstolė Brigita Palavinskienė atsiliepimu pareiškimą prašo spręsti teismo nuožiūra.

15Suinteresuotas asmuo UAB „Intrum Lietuva“ atsiliepime prašė atsisakyti iškelti pareiškėjai fizinio asmens bankroto bylą.

16Kiti suinteresuoti asmenys, t. y. Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, akcinė draudimo bendrovė „Gjensidige“, Bigbank AS filialas, UAB „Mogo LT“, individuali įmonė „Aujama-credit“, UAB „Finansų administravimas“, UAB „Julianus Inkaso“, UAB „IPF Digital Lietuva“, UAB „SB lizingas“, UAB „Ferratum finance“, antstolis M. L., antstolė G. A., antstolė J. Ž., antstolis V. Z., antstolė R. S., antstolė R. P., antstolis M. P. atsiliepimų nepateikė, procesiniai dokumentai jiems įteikti tinkamai.

17Patikslintas pareiškimas netenkintinas.

18Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymas (toliau – FABĮ) sudaro sąlygas atkurti sąžiningų fizinių asmenų mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą nurodyto įstatymo nustatyta tvarka, siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros (FABĮ 1 straipsnio 1 dalis). Pagal FABĮ 6 straipsnio 1 dalį, teismas priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nustato, kad fizinis asmuo yra nemokus ir nėra minėto įstatymo 5 straipsnio 8 dalyje nustatytų pagrindų. Taigi, sprendžiant dėl bankroto bylos iškėlimo, turi būti įvertinamos dvi aplinkybių grupės. Pirma, turi būti konstatuotas fizinio asmens nemokumas. Antra, nustačius fizinio asmens nemokumą, turi būti patikrinama, ar nėra FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje įtvirtintų vienai iš sąlygų, kuriai esant bankroto bylą atsisakoma iškelti.

19Fizinio asmens bankroto bylą iškelti atsisakoma, jei teismas nustato, kad: pareiškėjas yra mokus (FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 1 punktas); paaiškėja, kad fizinis asmuo per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.67 straipsnyje nurodytų sudarytų kreditorių interesus pažeidžiančių sandorių, kurių sudaryti jis neprivalėjo, ar kitokių fizinio asmens tyčinių veiksmų pateikiant neteisingą informaciją kreditoriams apie finansinę būklę prisiimant skolinius įsipareigojimus ar sudarant kitus sandorius, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais, ar fizinio asmens sąmoningo neveikimo, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriai (FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punktas); paaiškėja, kad fizinis asmuo tapo nemokus dėl savo žalingų įpročių (piktnaudžiavimo alkoholiu, narkotinėmis ar kitomis psichotropinėmis medžiagomis, azartinių lošimų ir kt. (FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 3 punktas); paaiškėja, kad fizinis asmuo yra nubaustas už nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus, nurodytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 207, 208, 209, 216, 222, 223 straipsniuose, ir jo teistumas nėra išnykęs, jeigu dėl to jis tapo nemokus (FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 3 punktas); pareiškėjas kreipėsi dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo pakartotinai, nesuėjus įstatyme nustatytam terminui (FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 5 punktas); arba paaiškėja, kad fiziniam asmeniui yra iškelta neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens, kurio dalyvis yra fizinis asmuo, bankroto byla (FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 6 punktas). FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje nurodytas atsisakymo iškelti fizinio asmens bankroto bylą pagrindų sąrašas yra baigtinis.

20Fizinio asmens nemokumas yra fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas (toliau – MMA) (FABĮ 2 straipsnio 2 dalis). Kadangi minimali mėnesinė alga Lietuvos Respublikoje šiuo metu yra 400 Eur, fizinio asmens nemokumas yra fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 10 000 Eur.

21Iš esančios medžiagos nustatyta, kad pareiškėjos N. L. bendra įsiskolinimų suma, kurių mokėjimo terminai yra suėję, viršija FABĮ 2 straipsnio 2 dalyje nurodytą 25 MMA sumą. Kaip matyti iš antstolės A. A. atsiliepimo, antstolė vykdo išieškojimą kreditoriui UAB „Bitė Lietuva“, vykdomojoje byloje liko išieškoti 834,19 Eur skolos ir 15,39 Eur metinių palūkanų. Šios antstolės kontoroje taip pat vykdomas išieškojimas kreditoriui UAB „Ferratum Finance“, likusi neišieškota skola – 1 333,34 Eur bei 115,04 Eur metinės palūkanos, neišieškota vykdymo išlaidų suma – 473,00 Eur. Iš suinteresuoto asmens UAB „Intrum Lietuva“ pareiškimo matyti, kad pareiškėjos skolos likutis šiam kreditoriui yra 1 498,02 Eur. Iš antstolio V. Z. pažymos matyti, kad antstolis vykdo išieškojimą dėl 1 017,35 Eur skolos ir palūkanų išieškotojai individualiai įmonei „Aujama-credit“. Iš suinteresuoto asmens UAB „Legal Balance“ pateikto priedo išrašo prie reikalavimo perleidimo sutarties kopijos matyti, kad UAB „Legal Balance“ reikalavimo perleidimo sutartimi iš pradinio kreditoriaus BnP Finance, AB, yra įgijusi reikalavimo teisę į pareiškėjos 12 167,85 Eur dydžio skolą. Išieškojimas perduotas vykdymui antstolei J. Ž.. UAB „Finansų administravimas“ pareiškėja yra skolinga 1 853,37 Eur. Dėl šios sumos išieškojimo iš pareiškėjos Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose atžvilgiu yra išduotas vykdomasis raštas. Iš suinteresuoto asmens SIA „B2Kapital“ atsiliepimo matyti, jog pareiškėja suinteresuotam asmeniui yra skolinga 1 712,62 Eur. Skola įgyta reikalavimo perleidimo sutartimi iš pradinio kreditoriaus „Provident Polska“ S.A. Pareiškėja 2011 m. birželio 9 d. su Nordea Bank Finland Plc sudarė būsto kreditavimo sutartį, pagal kurią jai buvo suteiktas 32 582,25 Eur dydžio kreditas buto su rūsio pirkimui. Pareiškėja teismui pateikė informaciją, kad likusi negrąžinta pagal šią sutartį suma yra apie 26 000,00 Eur. Išieškojimai kitiems kreditoriams yra vykdomi ir kitų antstolių kontorose. Pareiškėja taip pat pateikė informaciją, kad UAB „SB lizingui“ ji skolinga 167,72 Eur, UAB „Julianus Inkaso“ – 4 694,42 Eur, UAB „Gelvora“ – 2 718,71 Eur, UAB „Mogo LT“ – 1 462,60 Eur, Bigbank AS filialui – 1 319,80 Eur, ADB „Gjensidige“ – 624,71 Eur, UAB „IPF Digital Lietuva“ – 753,00 Eur. Šių įsiskolinimų terminai yra suėję. Iš suinteresuoto asmens VMI atsiliepimo matyti, kad pareiškėja valstybės biudžetui yra nesumokėjusi 2 468,00 Eur baudų, skirtų už administracinius teisės pažeidimus. AB „Lietuvos draudimui“ pareiškėja yra skolinga 1 024,79 Eur nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo. Šį išieškojimą vykdo antstolė A. A.. Suinteresuotas asmuo UAB „Sanitex“ atsiliepime nurodė, kad iš pareiškėjos 2016 m. balandžio 22 d. Kauno apylinkės teismo nuosprendžiu yra priteista 562,28 Eur turtinės žalos atlyginimo suinteresuotam asmeniui. Likusi neišieškota skola suinteresuotam asmeniui yra 518,79 Eur. Ginčo dėl to, jog pradelstų pareiškėjos finansinių prievolių suma ženkliai viršija įstatyme įtvirtintą sumą, byloje nekilo. Tačiau tai nėra vienintelė FABĮ numatyta pareiškėjo nemokumo sąlyga, t. y. ji negali būti siejama išimtinai tik su pradelstų skolinių įsipareigojimų suma, nes privalo būti įvertintos ir asmens, prašančio iškelti jam bankroto bylą, galimybės įvykdyti minėtus įsipareigojimus iš turimo turto ar gaunamų pajamų. Atkreiptinas dėmesys, kad nustatant fizinio asmens nemokumo būklę, nėra įskaitomi kreditorių reikalavimai, kurie negali būti nurašyti pagal FABĮ 29 straipsnio 7 dalies nuostatas.

22Byloje nustatyta, kad pareiškėja savo vardu neturi registruotų transporto priemonių. Iš Nekilnojamojo turto registro išrašo matyti, kad pareiškėjai nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ). Butas įgytas pagal 2011 m. birželio 2 d. pirkimo – pardavimo sutartį. Butas įkeistas hipoteka, vidutinė rinkos vertė – 26 877 Eur. Nustatyta, kad pareiškėja iš esmės neturi lėšų banko sąskaitose (lėšų likutis – 0,01 Eur). Pareiškėja nurodė, kad vykdė individualią veiklą nekilnojamojo turto tarpininkavimo pirkimo – pardavimo srityje, pateikė metines pajamų deklaracijas už 2015 m. ir 2016 m. laikotarpį, tačiau jose duomenys apie pareiškėjos gautas pajamas šiuo laikotarpiu nėra nurodyti. Pareiškėja pateikė teismui duomenis, kad nuo 2017 m. gegužės 3 d. įsidarbino ( - ) nekilnojamojo turto vadybininkės pareigose. Iš pateiktų darbo užmokesčių pažymų matyti, kad 2017 m. gegužės – gruodžio mėn., pareiškėjai buvo priskaičiuojamas vidutinė 380,00 Eur darbo užmokesčio suma, iš kurių buvo atliekamos 66,00 Eur–172,90 Eur išskaitos pagal vykdomuosius dokumentus. Už 2018 m. sausio mėn. pareiškėjai buvo priskaičiuotas 330,43 Eur darbo užmokestis, vasario mėn. – 400,00 Eur, kovo mėn. – 272,73 Eur, balandžio mėn. – 400,00 Eur. 2018 m. liepos 27 d. pareiškėjos darbo sutartis buvo nutraukta pareiškėjos iniciatyva. Teismo posėdžio metu pareiškėja nurodė, kad vėl vykdo veiklą nekilnojamojo turto tarpininkavimo pirkimo–pardavimo srityje bei vidutiniškai gauna apie 600,00 Eur dydžio pajamas per mėnesį. Pareiškėja yra išsiskyrusi, turi nepilnametį sūnų, gim. 2005 m. liepos 4 d. Sūnus turi specialiųjų poreikių, kurio išlaikymui iš buvusio sutuoktinio yra priteista 200,00 Eur kas mėnesį mokamų periodinių išmokų. Iš viešosios įstaigos ( - ) reabilitacijos centro pažymos matyti, jog pareiškėja laikotarpiu nuo 2016 m. liepos 14 d. iki 2017 m. balandžio 28 d. gydėsi nuo depresijos, atliko reabilitacijos kurso programą. Minėta, kad nustatant fizinio asmens nemokumo būklę, nėra įskaitomi kreditorių reikalavimai, kurie negali būti nurašyti pagal FABĮ 29 straipsnio 7 dalies nuostatas, kurios, be kita ko, nustato, kad reikalavimai dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo ir dėl baudų, asmeniui paskirtų už padarytus administracinius nusižengimus nėra nurašomi. Nagrinėjamu atveju, pareiškėja valstybei yra skolinga 2 468,00 Eur nesumokėtų baudų, paskirtų už padarytus administracinius teisės pažeidimus. Suinteresuotiems asmenims AB „Lietuvos draudimas“ ir UAB „Sanitex“ iš viso yra skolinga 1 543,58 Eur nusikalstamomis veikomis padarytos žalos atlyginimo. Todėl, vadovaujantis anksčiau išdėstytomis nuostatomis, šie reikalavimai nėra įskaičiuojami į bendrą įsiskolinimų sumą. Įvertinus pareiškėjos pajamas, turimą turtą, aplinkybę, kad augina specialiųjų poreikių turintį nepilnametį vaiką, kuriam reikalingas išlaikymas, konstatuotina, kad pareiškėjos turimas turtas viršija skolinius įsipareigojimus, ji šiuo metu ar per protingą terminą negali įvykdyti turimų skolinių įsipareigojimų kreditoriams, todėl pareiškėja yra nemoki FABĮ prasme.

23FABĮ 1 straipsnio 1 dalyje imperatyviai nustatyta, kad pasinaudoti fizinio asmens bankroto procedūra gali tik sąžiningi asmenys. FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje numatyti atvejai, kada teismas privalo atsisakyti iškelti bankroto bylą, kurių dalis siejami su fizinio asmens nesąžiningumo konstatavimu. FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punktas numato, kad teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu paaiškėja, kad fizinis asmuo per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.67 straipsnyje nurodytų sudarytų kreditorių interesus pažeidžiančių sandorių, kurių sudaryti jis neprivalėjo, ar kitokių fizinio asmens tyčinių veiksmų pateikiant neteisingą informaciją kreditoriams apie finansinę būklę prisiimant skolinius įsipareigojimus ar sudarant kitus sandorius, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais, ar fizinio asmens sąmoningo neveikimo, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais.

24Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad sąžiningumas – tai vertybinis žmogaus elgesio matas, nustatomas pagal objektyvųjį ir subjektyvųjį kriterijus. Objektyviuoju požiūriu sąžiningumas suprantamas kaip žmogaus elgesys, atitinkantis protingumo ir teisingumo principų reikalavimus, t. y. rūpestingas ir atidus elgesys. Subjektyviuoju požiūriu, sąžiningumas nusako asmens psichikos būklę konkrečioje situacijoje, atsižvelgiant į asmens amžių, išsimokslinimą, patirtį, faktines bylos aplinkybes. Siekiant nustatyti, ar asmuo yra sąžiningas, būtina taikyti abu šiuos kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-516/2014). Teismui sprendžiant dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, pareiškėjo sąžiningumas vertintinas dviem aspektais: pirma, ar skolininkas, kreipdamasis dėl bankroto bylos iškėlimo, sąžiningai pateikė visą informaciją, antra, ar jis tapo nemokus elgdamasis sąžiningai. Nesąžiningu pareiškėjas pripažintinas tuomet, jeigu duomenys apie skolų atsiradimo pagrindą, skolininko elgesį su savo finansais teikia pagrindo išvadai, kad jis sąmoningai (kryptingai) leido susidaryti skoloms, tikėdamasis, jog nepatenkinti kreditorių reikalavimai bus nurašyti, ar kitais būdais elgėsi itin nerūpestingai, konkrečiomis aplinkybėmis jo elgesį vertinant pagal protingumo ir teisingumo principus. Taigi, nesąžiningumas gali būti konstatuotas tiek dėl konkrečių asmens veiksmų (prievolių prisiėmimo neketinant jų vykdyti, kreditorių klaidinimo apie savo finansinę padėtį, kredito tikslą ir pan. aplinkybes), tiek dėl jo neveikimo, kai nededama pakankamai pastangų atsiskaityti su kreditoriais ir dėl to asmuo tampa nemokus. Asmens, kuris buvo pernelyg pasyvus ir nesiėmė priemonių savo mokumui pagerinti, neveikimas, sistemiškai aiškinant įstatymą, pripažintinas nesąžiningu tais atvejais, kai nustatomas asmens suvokimas ir siekis savo padėtį bloginti (jos negerinti). Vertinant asmens galimybę bankrutuoti, taip pat aktualus ir jo nesąžiningas elgesys, kai asmuo, jau būdamas nemokus, reikšmingai padidina savo nemokumą. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punkte reikalaujama, jog egzistuotų asmens nesąžiningo elgesio ir jo nemokumo priežastinis ryšys – nesąžiningumas turi daryti reikšmingą įtaką nemokumui. Tai reiškia, kad menkaverčiai ir reikšmingos įtakos mokumui neturėję sandoriai arba kitoks pareiškėjo elgesys neturi užkirsti kelio jam bankrutuoti. Sprendžiant dėl pareiškėjų sąžiningumo turi būti įvertinti jų veiksmai (neveikimas) per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti jiems bankroto bylą priėmimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2014; 2015 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-242-248/2015; 2015 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-269-219/2015; 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-434-686/2015; 2015 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-394-415/2015).

25Nagrinėjamu atveju, pareiškėjos pareiškimas dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo teisme buvo priimtas 2018 m. birželio 4 d. Todėl, pareiškėjos sąžiningumas vertinamas 3 metų laikotarpyje iki šios datos. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO esančių duomenų nustatyta, kad pareiškėja daugybę kartų buvo bausta administracinėmis nuobaudomis. 2015 m. liepos 29 d. Kauno apylinkės teismo nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.2.-6152-540/2015 bausta už tai, kad 2015 m. birželio 24-28 d. padarė 4 administracinius teisės pažeidimus, pagrobiant smulkų svetimą turtą (Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 50 straipsnis); 2015 m. spalio 8 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.2.-8153-358/2015 bausta už 2 administracinius teisės pažeidimus, padarytus 2015 m. rugpjūčio 24 d. ir rugsėjo 14 d., pagrobiant smulkų svetimą turtą; 2015 m. spalio 20 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.2.-8385-738/2015 bausta už 2 administracinių teisės pažeidimų padarymą, pagrobiant smulkų svetimą turtą 2015 m. rugsėjo 27 d. ir rugsėjo 30 d., 2015 m. spalio 20 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.2.-7996-660/2015 bausta už 2 administracinių teisės pažeidimų padarymą, pagrobiant smulkų svetimą turtą 2015 m. birželio 26 d. ir birželio 27 d., 2015 m. spalio 29 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.2.-8473-540/2015 bausta už administracinio teisės pažeidimo, 2015 m. spalio 8 d. pagrobiant smulkų svetimą turtą, padarymą; 2015 m. lapkričio 16 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.2.-8689-660/2015 bausta už administracinio teisės pažeidimo, 2015 m. spalio 15 d. pagrobiant smulkų svetimą turtą, padarymą; 2015 m. gruodžio 7 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.2.-9449-358/2015 bausta už administracinių teisės pažeidimų, 2015 m. rugsėjo 14 d., spalio 23,24,26 d., pagrobiant smulkų svetimą turtą, padarymą; 2015 m. gruodžio 8 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.2.-10063-982/2015 bausta už administracinių teisės pažeidimų, 2015 m. lapkričio 27 d., lapkričio 28 d., lapkričio 28 d., pagrobiant smulkų svetimą turtą, padarymą; 2016 m. vasario 11 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.2.-1057-982/2016 bausta už administracinių teisės pažeidimų, 2016 m. sausio 20 d., sausio 20 d., sausio 22 d., sausio 27 d., sausio 27 d., pagrobiant smulkų svetimą turtą, padarymą; 2016 m. vasario 29 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.2.-1716-540/2016 bausta už administracinių teisės pažeidimų, 2016 m. sausio 20 d., sausio 20 d., vasario 13 d., pagrobiant smulkų svetimą turtą, padarymą; 2016 m. kovo 14 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.2.-2176-540/2016 bausta už administracinių teisės pažeidimų, 2016 m. sausio 22 d., sausio 22 d., sausio 26 d., pagrobiant smulkų svetimą turtą, padarymą; 2016 m. birželio 15 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.2.-4649-540/2016 bausta už administracinių teisės pažeidimų, 2016 m. gegužės 9 d., gegužės 12 d., gegužės 19 d., gegužės 25 d., gegužės 30 d., pagrobiant smulkų svetimą turtą, padarymą. 2016 m. balandžio 19 d. nuosprendžiu Kauno apylinkės teismo baudžiamojoje byloje Nr. 1-648-825/2016 buvo pripažinta kalta padariusi nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 1 dalyje, 235 straipsnio 1 dalyje, 236 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnio 1 dalyje. Šiuo nuosprendžiu iš pareiškėjos AB „Lietuvos draudimas“ priteistas 1024,79 Eur turtinės žalos atlyginimas ir UAB DK „PZU Lietuva“ priteistas 624,71 Eur turtinės žalos atlyginimas todėl, kad pareiškėja suklastojo tikrą dokumentą ir jį pateikusi kaip apgaulės priemonę įgijo svetimą turtą. Pareiškėja 2016 m. balandžio 22 d. Kauno apylinkės teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-530-288/2016 pripažinta kalta už tai, kad laikotarpiu nuo 2015 m. birželio 6 d. iki 2015 m. birželio 19 d., Kaune, Raudondvario pl. 131, tęstine veika slapta pagrobė UAB „Sanitex“ priklausantį turtą, t. y. padarė nusikaltimą, numatytą BK 178 straipsnio 1 dalyje. Šiuo nuosprendžiu iš pareiškėjos priteistas 562,28 Eur turtinės žalos atlyginimas.

26Pareiškėja teismui nurodė, kad 2015-2016 m. laikotarpiu ji vykdė individualią veiklą. Tačiau teismui pateiktos minėto laikotarpio metinės pajamų deklaracijos nepatvirtina, kad šiuo laikotarpiu ji būtų uždirbusi pajamų. Anksčiau nustatytos aplinkybės apie padarytus administracinius nusižengimus ir nusikalstamas veikas, teismo vertinimu, suponuoja apie pareiškėjos itin nerūpestingą, neatidų elgesį, prieštaraujantį teisingumo ir protingumo principams, jau turint didelius skolinius įsipareigojimus kreditoriams, nuosekliais ir tęstiniais priešingais teisei veiksmais juos dar labiau didinant. Iš minėtų administracinių teisės pažeidimų bylų medžiagos matyti, kad nemaža dalis jų padaryti įprastu darbo dienos laiku. T. y. pareiškėja, užuot dirbusi sąžiningai ir stengdamasi mažinti skolinius įsipareigojimus kreditoriams, eidavo į parduotuves ir vogdavo įvairias prekes. Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėja, teismo posėdžio metu paklausta apie tokių savo veiksmų priežastis, nurodė, kad stengėsi padėti vaikui. LITEKO esantys duomenys patvirtina, kad viena iš populiariausių pareiškėjos grobiamų prekių, padarant administracinius teisės pažeidimus, buvo alkoholiniai gėrimai, kas paneigia jos teigiamas aplinkybes apie pagalbą vaikui. Teismo vertinimu, minėtas pareiškėjos elgesys taip pat laikytinas sąmoningu savo padėties bloginimu, suvokiant ar turint suvokti, kad reguliari priešinga teisei veika menkina jos reputaciją, mažina galimybes susirasti geresnį darbą. Be to, pareiškėja teismui nepateikė jokių duomenų ir įrodymų, kad 2015-2016 m. laikotarpiu, žinodama apie savo turimų kreditorinių įsipareigojimų mastą ji iš viso stengėsi susirasti bet kokį geriau apmokamą darbą (CPK 178 straipsnis). Pažymėtina, jog sąžiningi asmenys, atsidūrę sunkioje finansinėje padėtyje, privalo imtis ir imasi aktyvių veiksmų, siekdami prisitaikyti prie esamų darbo rinkos sąlygų, keičia savo gyvenamąją vietą ir gyvena ten, kur gali susirasti geriau apmokamą darbą, gauti daugiau pajamų ir tokiu būdu užsitikrinti finansinį saugumą sau bei tinkamą skolinių įsipareigojimų vykdymą kreditoriams. Sąžiningi asmenys, siekiant atsiskaityti su kreditoriais privalo išnaudoti savo visą turimą darbinį potencialą, o jeigu uždirbamos pajamos yra menkos - kelti kvalifikaciją, įgyti papildomą išsilavinimą ir t. t. Teismo nuomone, pareiškėjos elgesys minėtu laikotarpiu nebuvo atitinkantis anksčiau nurodytų reikalavimų. Pareiškėjai 2017 m. balandžio 28 d. baigus depresijos gydymą, ir nuo 2017 m. gegužės 3 d. įsidarbinus ( - ), ji apie metus laiko uždirbdavo minimalų atlyginimą. Šios nustatytos aplinkybės taip pat nelaikytinos pareiškėjos maksimaliomis pastangomis savo mokumui atkurti ir siekiu atsiskaityti su kreditoriais kuo didesne apimtimi.

27Pažymėtina, kad aiškinat apie skolų susidarymo priežastis, pareiškėja teismui detaliai nepaaiškino, kaip ir dėl kokių priežasčių susidarė jos visi skoliniai įsipareigojimai. Vengimas atskleisti aplinkybes, susijusias su skolų kreditoriams atsiradimu, laikytinas tinkamu bendradarbiavimo pareigos nevykdymu (CPK 185 straipsnis). Pareiškėjos atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad dalį vartojimo kreditų pareiškėja ėmė, siekiant padengti jau turimus skolinius įsipareigojimus. Atkreiptinas dėmesys, kad vartojimo kreditai turėtų būti imami siekiant patenkinti būtiniausius poreikius, o ne jau esamų skolų didinimui.

28Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, pareiškėjos ir jos atstovės paaiškinimus, esant išdėstytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad bankroto bylos iškėlimas pareiškėjai prieštarautų FABĮ tikslui – atkurti sąžiningo fizinio asmens mokumą, užtikrinant subalansuotą kreditorių reikalavimų tenkinimą siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Todėl pareiškėjos patikslintas pareiškimas iškelti bankroto bylą netenkintinas (FABĮ 1 straipsnis, 5 straipsnio 8 dalies 2 punktas). Informacija apie atsisakymą iškelti pareiškėjui fizinio asmens bankroto bylą ne vėliau kaip kitą darbo dieną po nutarties įsiteisėjimo skelbtina teismo tinklapyje (FABĮ 5 straipsnio 5 dalis).

29Iš pareiškėjos valstybei priteistinos 27,61 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis).

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290?291 straipsniais, Fizinių asmenų bankroto įstatymo 6 straipsnio 1-3 dalimis,

Nutarė

31patikslinto pareiškimo netenkinti.

32Atsisakyti iškelti pareiškėjai N. L., ( - ) bankroto bylą.

33Informaciją apie atsisakymą iškelti pareiškėjai fizinio asmens bankroto bylą ne vėliau kaip kitą darbo dieną po nutarties įsiteisėjimo paskelbti teismo tinklapyje.

34Priteisti valstybei iš pareiškėjos N. L., 27,61 Eur (dvidešimt septynis eurus ir 61 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

35Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų teisėjas Algimantas Brigadierius,... 2. viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. pareiškėja N. L. patikslintu pareiškimu prašo iškelti jai fizinio asmens... 5. Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovė advokatė Jurgita Spaičienė... 6. Suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos... 7. Suinteresuotas asmuo UAB „Bitė Lietuva“ atsiliepime nurodė, kad... 8. Suinteresuotas asmuo antstolė A. A. atsiliepime prašė pareiškimą... 9. Suinteresuotas asmuo UAB „Legal balance“ atsiliepime nurodė, kad... 10. Suinteresuotas asmuo UAB „Sanitex“ atsiliepimu prašė pareiškimą teismui... 11. Suinteresuotas asmuo akcinė bendrovė (toliau – AB) „Lietuvos draudimas“... 12. Suinteresuoto asmens SIA „B2Kapital“ atstovė advokatė R. J. atsiliepime... 13. Suinteresuotas asmuo UAB „Gelvora“ atsiliepimu pareiškimą prašo spręsti... 14. Suinteresuotas asmuo antstolė Brigita Palavinskienė atsiliepimu pareiškimą... 15. Suinteresuotas asmuo UAB „Intrum Lietuva“ atsiliepime prašė atsisakyti... 16. Kiti suinteresuoti asmenys, t. y. Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius,... 17. Patikslintas pareiškimas netenkintinas.... 18. Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymas (toliau – FABĮ)... 19. Fizinio asmens bankroto bylą iškelti atsisakoma, jei teismas nustato, kad:... 20. Fizinio asmens nemokumas yra fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti... 21. Iš esančios medžiagos nustatyta, kad pareiškėjos N. L. bendra... 22. Byloje nustatyta, kad pareiškėja savo vardu neturi registruotų transporto... 23. FABĮ 1 straipsnio 1 dalyje imperatyviai nustatyta, kad pasinaudoti fizinio... 24. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad sąžiningumas – tai vertybinis... 25. Nagrinėjamu atveju, pareiškėjos pareiškimas dėl fizinio asmens bankroto... 26. Pareiškėja teismui nurodė, kad 2015-2016 m. laikotarpiu ji vykdė... 27. Pažymėtina, kad aiškinat apie skolų susidarymo priežastis, pareiškėja... 28. Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, pareiškėjos ir jos... 29. Iš pareiškėjos valstybei priteistinos 27,61 Eur išlaidos, susijusios su... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290?291... 31. patikslinto pareiškimo netenkinti.... 32. Atsisakyti iškelti pareiškėjai N. L., ( - ) bankroto bylą.... 33. Informaciją apie atsisakymą iškelti pareiškėjai fizinio asmens bankroto... 34. Priteisti valstybei iš pareiškėjos N. L., 27,61 Eur (dvidešimt septynis... 35. Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...