Byla 2S-1793-513/2011

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo F. M. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2011-08-16 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo F. M. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje pagal ieškovo F. M. ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovui A. U. dėl materialinės žalos atlyginimo ir dėl pažeistos teisės gynimo ir pagal atsakovo A. U. priešieškinį ieškovui F. M. dėl žemės sklypo ribų nustatymo, tretieji asmenys P. Š., I. Š., Klaipėdos apskrities viršininko administracija, jos teisių perėmėja Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, VĮ Registrų centras Klaipėdos filialas, UAB „Apskrities matininkas“,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas atnaujinti procesą Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2009-12-15 išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-96-714/2009, kurioje buvo netenkintas ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 18556,50 Lt turtinės žalos atlyginimo. Ieškovas pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių. Termino tokiam prašymui pateikti nėra praleidęs, kadangi tik 2011-03-31 jis sužinojo apie Žemėtvarkos skyriaus priimtus sprendimus. Ieškovas nurodė, kad jis teikia nuosavybės teise jam priklausančio žemės sklypo kadastrinių matavimų bylą, iš kurios matyti, kad pakeisti miško sklypo duomenys, jie įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, yra patvirtintas žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo aktas ir parengtas žemės sklypo planas atitinka teisės aktų reikalavimus. Pažymėjo, kad žemės sklypo planas buvo įregistruotas toks pat, koks buvo pateiktas teismui kartu su 2008-06-12 ieškiniu dėl pažeistos teisės gynimo.

3Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2011-08-16 nutartimi netenkino pareiškėjo F. M. prašymo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-96-714/2009. Teismas nurodė, kad jeigu prašyme nurodytos aplinkybės neatitinka nors vieno iš naujai paaiškėjusių aplinkybių požymio, jos negali būti pripažintos naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis CPK 366 str. 1d. 2 p. prasme. Naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis gali būti pripažįstami tik konkretūs juridiniai faktai (įvykiai, veiksmai, būsenos), kuriems esant civiliniai teisiniai santykiai atsiranda, pasikeičia ar pasibaigia, šie faktai turėjo egzistuoti jau nagrinėjant bylą ir priimant byloje sprendimą. Šiuo atveju 2011-03-31 įsakymas, kuriuo ieškovas grindžia proceso atnaujinimą, priimtas po sprendimo įsiteisėjimo byloje, apie jo priėmimą bylos nagrinėjimo metu nebuvo žinoma, juolab, kad atlikus kadastrinius matavimus ir priėmus 2011-03-31 įsakymą, ieškovui buvo sumažintas žemės sklypo plotas nuo 13,8100 ha iki 13,0976 ha. Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjo nurodytos aplinkybės negali būti pripažįstamos kaip naujai paaiškėjusiomis esminėmis bylos aplinkybėmis ir negali būti proceso atnaujinimo pagrindu, numatytu CPK 366 str. 1 d. 2 p.

4Atskiruoju skundu pareiškėjas F. M. prašo Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2011-08-16 nutartį panaikinti ir atnaujinti procesą civilinėje byloje. Nurodo, kad teikė prašymą, kadangi paaiškėjo esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos. Įregistruoti viešame registre kadastriniai matavimai negalėjo būti pateikti nagrinėjant bylą, nes viešame registre tuo metu informacija nebuvo įregistruota. Ieškovo pateiktas prašymas įregistruoti kadastrinius matavimus registre buvo sustabdytas kol bus išspręstas ginčas tarp šalių dėl sklypo ribų. Ieškovas tik dabar sugebėjo įregistruoti savo žemės sklypo ribas ir pateikti teismui neginčytiną įrodymą byloje. Proceso atnaujinimo instituto tikslai reikalauja, kad teismas proceso atnaujinimą reglamentuojančias teisės normas taikytų ne formaliai, o atsižvelgdamas į šio instituto paskirtį. Dėl to, bet kuris pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas privalo būti analizuojamas visų bylos aplinkybių kontekste. Teismas netenkindamas prašymo dėl proceso atnaujinimo, neatskleidė bylos esmės, nesiaiškino esminių faktinių bylos aplinkybių

5Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono žemėtvarkos skyrius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad pareiškėjas atnaujinimo pagrindą grindžia faktu, jog 2011-03-31 Klaipėdos rajono žemėtvarkos skyrius priėmė įsakymą, kurio pagrindu ginčo sklypo kadastriniai matavimai įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Žemės sklypo ribos nustatytos, ginčo dėl žemės sklypo ribų negali būti, todėl pareiškėjo reikalavimas atnaujinti procesą dėl žemės sklypo ribų nustatymo neturi prasmės.

6Atsakovas A. U. Klaipėdos apygardos teismui pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti ir Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2011-08-16 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad vien tas pagrindas, kad yra priimtas 2011-03-31 įsakymas, kuriuo buvo patikslintos ieškovui priklausančio žemės sklypo ribos, neduoda pagrindo proceso atnaujinimui, kadangi šio įsakymo buvimas prieš tai priimtų teismo sprendimų esmės nekeičia.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

9Pareiškėjas prašymą atnaujinti procesą grindė, jo nuomone, naujai paaiškėjusia esmine bylos aplinkybe, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinoma pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu, t.y. prašymą grindė CPK 366 str. 1 d. 2 p.. Tokia aplinkybe pareiškėjas nurodo po bylos išnagrinėjimo pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose priimtą 2011-03-31 Klaipėdos rajono žemėtvarkos skyriaus įsakymą, kurio pagrindu Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruotas pareiškėjui priklausantis žemės sklypas.

10Proceso atnaujinimas taikomas dažniausiai tada, kai suinteresuotas asmuo neturi galimybės apginti pažeistų teisių ir teisėtų interesų kitais teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės, t. y. instancinės sistemos, būdais. Proceso atnaujinimo tikslas – užtikrinti teisingumo vykdymą ir tinkamą teisės į teisminę gynybą įgyvendinimą, siekiant patikrinti, ar įsiteisėjęs teismo sprendimas (nutartis) nepažeidžia įstatymų saugomų asmens teisių ar teisėtų interesų. Kartu teismų praktika suformuota aiškinant proceso atnaujinimo institutą taip, kad jis neturi būti priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Lietgalis” v. B. J., bylos Nr. 3K-3-356/2006; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. R. v. I. R., bylos Nr. 3K-3-403/2008; 2008 m. spalio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Kauno apskrities viršininko administracija v. UAB „Narėpų metaliniai garažai“, bylos Nr. 3K-3-499/2008; ir kt.). Taigi, proceso atnaujinimas taikomas tik esant konkrečiai įstatymo apibrėžtiems pagrindams, kurie dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti patikrinti instancine tvarka.

11Pareiškėjo kaip proceso atnaujinimo pagrindas nurodytas Klaipėdos rajono žemėtvarkos skyrius 2011-03-31 įsakymas nėra naujai paaiškėjusi esminė bylos aplinkybė, kurios nebuvo ir kuri negalėjo būti žinoma pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu, kadangi tokiomis aplinkybėmis gali būti pripažįstamos tik tokios aplinkybės, kurios yra įrodinėjimo dalykas civilinėje byloje. Tai gali būti tik konkretūs juridiniai faktai, kuriems esant civiliniai teisiniai santykiai atsiranda, pasikeičia ar pasibaigia. Tuo tarpu pareiškėjas naujai paaiškėjusia esmine bylos aplinkybe įvardija po pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose sprendimo ir nutarties priimtą 2011-03-31 Klaipėdos rajono žemėtvarkos skyriaus įsakymą. Pažymėtina, kad tam, jog aplinkybę būtų galima pripažinti naujai paaiškėjusia, ji, be kita ko, turi egzistuoti bylą nagrinėjant ir priimant sprendimą. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad pareiškėjo nurodyta aplinkybė nelaikytina naujai paaiškėjusia esmine bylos aplinkybe CPK 366 str. 1 d. 2 punkto prasme.

12Atsižvelgdamas į tai, kad išdėstyta, teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas, netenkindamas pareiškėjo prašymo dėl proceso atnaujinimo, priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, todėl atskirojo skundo motyvais jos naikinti ar keisti nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 p.).

13Teismas, vadovaudamasis CPK 334-339 str.,

Nutarė

14Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai