Byla 2-1881/2012
Dėl perkančiosios organizacijos veiksmų pripažinimo neteisėtais, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė ,,Grontmij Lietuva“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno, Konstantino Gurino ir Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šiltas namas“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. liepos 24 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-1021-71/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šiltas namas“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Respublikinei Šiaulių ligoninei dėl perkančiosios organizacijos veiksmų pripažinimo neteisėtais, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė ,,Grontmij Lietuva“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB ,,Šiltas namas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė, prašydamas panaikinti atsakovo sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą ir sprendimą nustatyti pasiūlymų eilę laimėtoju konkurse Nr. 120848 pripažįstant trečiąjį asmenį UAB ,,Grontmij Lietuva“. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė teismą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo konkurso Nr. 120848 procedūras, o paaiškėjus, kad su trečiuoju asmeniu sudaryta viešojo pirkimo sutartis – sustabdyti viešojo pirkimo sutarties vykdymą. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones – draudimą vykdyti tolesnes viešojo pirkimo procedūras, būtų užtikrintas realus teismo sprendimo vykdymas. Pirkimo procedūrų sustabdymas yra vienintelis būdas užtikrinti ieškinio reikalavimų realų įvykdymą. Ieškovas nurodė, kad teismas spręsdamas šį klausimą visų pirma turi vertinti, ar egzistuoja sprendimo neįvykdymo rizika ir tik po to vertinti, ar laikinosios apsaugos priemonės atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 5 dalyje įtvirtintus ekonomiškumo, efektyvumo principus bei nepažeidžia viešojo intereso.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Šiaulių apygardos teismas 2012 m. liepos 24 d. nutartimi ieškovo UAB ,,Šiltas namas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas nurodė, kad konkuruojant viešojo pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala. Teismas pažymėjo, kad šiuo atveju viešasis pirkimas vykdomas siekiant įsigyti VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Suaugusiųjų infekcinių ligų skyriaus kapitalinio remonto darbų techninio projekto parengimo ir darbų vykdymo priežiūros paslaugas, taigi viešojo pirkimo rezultatas yra glaudžiai susijęs su Šiaulių miesto gyventojų sveikata, tai yra su viešuoju interesu. Teismas atsižvelgė į tai, kad projektas turi būti įgyvendintas iki 2012 m. gruodžio 15 d., tai reiškia, kad sustabdžius pirkimo procedūras galimai užsitęstų viešojo prikimo vykdymas ir atsakovas galėtų prarasti projektui paskirtą finansavimą. Teismas taip pat nurodė, kad preliminariai įvertinus ieškovo pateiktus duomenis negalima daryti vienareikšmės išvados dėl viešojo pirkimo esminių principų pažeidimo.

7III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai

8Atskiruoju skundu ieškovas UAB ,,Šiltas namas“ prašo apeliacinės instancijos teismą Šiaulių apygardos teismo 2012 m. liepos 24 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti ieškovo prašymą taikyti laikinąją apsaugos priemonę – viešojo pirkimo procedūrų sustabdymą. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Skirtingai nei nurodė teismas, pirkimu planuojamos įsigyti ne kapitalinio remonto, bet projektavimo paslaugos, be to, pirkimo sąlygose reikalaujama, kad techninis projektas būtų parengtas erdviniame 3D modelyje bei reikalaujama atlikti remonto darbų autorinės priežiūros paslaugas. Šiame etape perkamos projektavimo ir autorinės priežiūros paslaugos pačios savaime nepatenka į viešojo intereso sąvoką.
  2. Teismas nenurodė, kas lemtų viešojo intereso pažeidimą šiame projektavimo paslaugų pirkime taikius laikinąsias apsaugos priemones ir kokiu būdu operatyviai neįsigijus projektavimo 3D modelyje paslaugų, bus padaryta akivaizdi ir neištaisoma reali žala.
  3. Skundžiamos nutarties išvada, kad projektas turi būti įgyvendintas iki 2012 m. gruodžio 15 d. padaryta pažeidžiant įrodymų vertinimo taisykles, todėl pripažintina nepagrįsta. Projekto įgyvendinimo terminą teismas nustatė iš atsakovo pateikto 2012 m. liepos 23 d. rašto, t.y. vadovavosi išvestiniu dokumentu, kuris neparemtas jokiais įrodymais; neatsižvelgė į prieštaringus byloje pateiktus duomenis, liudijančius, kad joks projekto įgyvendinimo terminas pirkimo sąlygose nenustatytas. Pirkimo sąlygose paslaugų suteikimo terminas neapibrėžtas kalendorine data (suteikiamos 45 dienos paslaugų suteikimui nuo sutarties pasirašymo dienos), yra numatyta galimybė paslaugų vykdymo terminus pratęsti 1 mėnesiui.
  4. Teismo išvada apie galimai užsitęsiančias viešojo pirkimo procedūras bylinėjimosi proceso metu yra grindžiama prielaidomis, nes įstatyme numatyti operatyvūs viešojo pirkimo ginčo išnagrinėjimo terminai.
  5. Teismo išvados, kad dėl užsitęsusių pirkimo vykdymo terminų būtų neįsisavintos lėšos ir jos grįžtų į valstybės biudžetą, yra nepagrįstos, nes Biudžeto sandaros įstatymas nustato, kad nepanaudotos valstybės biudžeto lėšos, skirtos programoms finansuoti, perkeliamos į kitus biudžetinius metus ir paliekamos asignavimų valdytojams.
  6. Nepagrįstos teismo išvados, kad preliminaraus ieškinio vertinimas turi leisti daryti vienareikšmę išvadą dėl viešojo pirkimo esminių principų pažeidimo.

9Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą; tuo atveju jei būtų netenkintas prašymas neskirti laikinųjų apsaugos priemonių, įpareigoti ieškovą įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą teismo nustatytą pinigų sumą arba pateikti teismui banko garantiją, atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimui. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovas nespės laiku įsigyti Respublikinės Šiaulių ligoninės Suaugusiųjų infekcinių ligų skyriaus kapitalinio remonto darbų techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų, taip pat nebus galima laiku įsigyti kapitalinio remonto darbų ir juos atlikti. Atsakovas pažymėjo, kad 2012 m. rugpjūčio 6 d. pasirašyta viešojo pirkimo pardavimo sutartis Nr. S-267. Pasibaigus viešajam pirkimui nebėra galimybės keisti viešojo pirkimo komisijos sprendimų, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas apskritai nebeįmanomas.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis ieškovo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

12Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 93 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad tiekėjas gali pateikti prašymą teismui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Tačiau spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, teismas turi įvertinti ne tik tai, ar nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str. 1 d.), bet ir tai, ar, atsižvelgiant į ekonomiškumo, efektyvumo, proporcingumo principus, viešąjį interesą, neigiamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasekmės neviršys jų teikiamos naudos (CPK 4237 str. 1 d.). Bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Vadinasi, jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

13Šioje byloje ieškovas ginčija perkančiosios organizacijos sprendimus, priimtus vykdant viešąjį pirkimą „Respublikinės Šiaulių ligoninės Suaugusiųjų infekcinių ligų skyriaus kapitalinio remonto darbų techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas”. Byloje pateikti duomenys patvirtina, kad Šiaulių ligoninės Suaugusiųjų infekcinių ligų skyriui būtinas remontas (b.l.23-25). Pirkimo pobūdis rodo, kad jis susijęs ne tik su perkančiosios organizacijos poreikių tenkinimu, bet ir su dalies visuomenės - Respublikinės Šiaulių ligoninės pacientų ir personalo - interesų užtikrinimu. Taigi, nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad atsakovo vykdytas pirkimas susijęs su viešojo intereso tenkinimu. Ieškovo nurodyta aplinkybė, kad atsakovas pirko ne kapitalinio remonto, o projektavimo ir techninės priežiūros paslaugas, nepaneigia aplinkybės, kad minėtos paslaugos susiję su viešo intereso tenkinimu, kadangi statinio kapitalinis remontas negali būti atliekamas nesant parengto ir patvirtinto techninio projekto. Byloje pateikto Lietuvos Respublikos Sveikatos ministro 2012 m. kovo 13 d. įsakymo ,,Dėl investicinių lėšų, skirtų viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės Suaugusiųjų infekcinių ligų skyriaus kapitalinio remonto investicijų projektui 2012 metais, panaudojimo“ 1 punkte nurodyta, kad atsakovui skiriama 2 054 000 Lt investicinių valstybės biudžeto lėšų, skirtų Respublikinės Šiaulių ligoninės Suaugusiųjų infekcinių ligų skyriaus kapitalinio remonto investicijų projektui 2012 metais įgyvendinti (b.l.28). Teisėjų kolegija nesutinka su ieškovo nurodyta aplinkybe, kad 2012 m. nespėjus panaudoti minėtų lėšų, jos bus perkeliamos į kitus metus ir liks atsakovui, kadangi nepanaudotos biudžeto lėšos, skirtos programoms finansuoti, perkeliamos į kitus biudžetinius metus ir lieka asignavimų valdytojui, t.y. šiuo atveju Sveikatos apsaugos ministerijai, o ne Respublikinei Šiaulių ligoninei. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju viešasis interesas gauti anksčiau minėtas kapitalinio remonto darbų techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas šiuo metu yra svarbesnis negu viešasis interesas garantuoti viešųjų pirkimų procedūrų tinkamą įvykdymą.

14Be to, iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismas 2012 m. spalio 2 d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė. Aplinkybė, jog iki klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išnagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme yra iš esmės išspręsta byla pirmosios instancijos teisme ir ieškinys atmestas, net jeigu šis sprendimas neįsiteisėjo, turi būti vertinama kaip preliminariai sudaranti pagrindą manyti, kad pagal ieškinį pirkimo procedūros negali būti stabdomos, o jeigu jos yra sustabdytos, žemesnės instancijos teismo nutartis turi būti panaikinta. Ieškinio atmetimas sudaro savarankišką pagrindą ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmesti, o jeigu tokį prašymą pirmosios instancijos teismas atmetė, žemesnės instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1682/2012).

15Teisėjų kolegijos nuomone, kiti atskirojo skundo argumentai teisinės reikšmės klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendimui neturi.

16Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismo 2012 m. liepos 24 d. nutartis yra pagrįsta ir teisėta, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

18Atskirojo skundo netenkinti.

19Šiaulių apygardos teismo 2012 m. liepos 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai