Byla e2-1298-180/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 24 d. nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. e2-2115-601/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ekonovus“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarosioms akcinėms bendrovėms „VSA Vilnius“, „Ekoservice“, dėl viešojo pirkimo sąlygų pripažinimo neteisėtomis, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Ieškovė UAB „Ekonovus“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama: pripažinti neteisėtu perkančiosios organizacijos 2017 m. kovo 29 d. raštu pateiktą viešojo pirkimo „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Marijampolės regiono teritorijoje ir jų transportavimo į apdorojimo įrenginius paslaugų pirkimas“ (toliau – pirkimas, konkursas) techninės specifikacijos nuostatų paaiškinimą; pripažinti neteisėtomis pirkimo sąlygas ir nutraukti pirkimo procedūras.
 2. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo procedūras.
 3. Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovė grindė tuo, kad pirkimo procedūrų sustabdymas yra vienintelė efektyvi priemonė, galinti užtikrinti jai palankaus galutinio teismo sprendimo įvykdymą. Perkančiajai organizacijai tęsiant pirkimo procedūras ir sudarius pirkimo sutartį ir/ar įvykdžius pirkimo sutarties dalį, pirkimo nutraukimas taptų neįmanomas, o pirkimo sutartis būtų vertinama kaip sudaryta neteisėtai. Taigi iki teismo sprendimo priėmimo būtina užtikrinti, kad pirkimo procedūros būtų sustabdytos, siekiant, jog pirkimas nebūtų vykdomas pagal galbūt neteisėtas pirkimo sąlygas ir nebūtų sudaryta neteisėta pirkimo sutartis.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Kauno apygardos teismas 2017 m. gegužės 24 d. nutartimi patenkino ieškovės prašymą.
 2. Teismas spendė, kad pirkimo procedūrų sustabdymu, kol bus nustatyta, ar ginčijamos sąlygos ir jų paaiškinimai yra teisėti, bus užtikrintas ekonomiškumo ir proporcingumo principų įgyvendinimas, taip pat šalių ir trečiųjų asmenų interesų apsauga. Atsakovei įvykdžius pirkimą pagal ginčo sąlygas, sudarius viešojo pirkimo sutartį su galbūt neteisėtu pirkimo laimėtoju, būtų pažeisti pagrindiniai viešųjų pirkimų rengimo principai.
 3. Teismas teigė nenustatęs aplinkybių, sudarančių pagrindą pirkimo procedūras užbaigti itin sparčiai. Be to, atsižvelgęs į įstatyme nustatytus viešųjų pirkimų bylų išnagrinėjimo terminus, teismas sprendė, kad laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas neturės neigiamos įtakos perkančiajai organizacijai.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

7

 1. Atsakovė – UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“, pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 24 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Teismas iš esmės nesprendė ieškinio pagrįstumo klausimo.
 2. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones viešasis interesas nukentės labiau, bus pažeistos visuomenės teisės ir teisėti interesai. Ginčo laikinosios apsaugos priemonės yra neproporcingos siekiamiems tikslams, nes dėl jų taikymo atsakovė ir visuomenė patirs nuostolių. Ieškinį atmetus, nebūtų subjekto, kuris galėtų atlyginti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patirtus nuostolius.
 3. Nustatęs, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės gali pažeisti viešuosius interesus, teismas turėjo atsisakyti jas taikyti.
 4. Lietuvos teismų praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad negali būti taikomos tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios, dar neišnagrinėjus ginčo iš esmės, reikštų ieškinio reikalavimų patenkinimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gegužės 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-300/2007). Ginčo atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymas reiškia pirkimo procedūrų sustabdymą, o kartu ir ieškinio reikalavimų patenkinimą.
 5. Kadangi ieškinys prieštarauja ne tik gerai logikai, bet ir moralei, yra nesąžiningai pareikštas, bus prašoma ieškovei skirti 5 700 Eur baudą už visas nesąžiningo ieškinio pasekmes, pusę baudos sumos priteisiant atsakovės naudai.
 1. Ieškovė – UAB „Ekonovus“, atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundo netenkinti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, teisėtai ir pagrįstai sprendė bei įvertino ieškinio reikalavimų prima facie pagrįstumą.
 2. Atsakovė skunde neteisėtai ir nepagrįstai suabsoliutina vieną iš viešojo intereso elementų, t. y. visuomenės interesą pirkimo objektu. Teigdama, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas tariamai viešąjį interesą pažeidžia labiau, negu jų netaikymas, atsakovė nepateikia absoliučiai jokių tokius teiginius galinčių pagrįsti argumentų.
 3. Atsižvelgiant į ieškinio dalyką, pirkimo procedūrų sustabdymas yra vienintelė efektyvi priemonė, galinti užtikrinti ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymą.
 4. Kadangi byloje nebuvo nustatyta aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą spręsti dėl viešojo intereso, reikalaujančio itin sparčiai užbaigti pirkimo procedūras, egzistavimo, teismas neturėjo pagrindo spręsti, kad sustabdžius pirkimo procedūras bus pažeistas viešasis interesas dėl pirkimo objekto. Tuo labiau, kad įstatymas nustato sutrumpintus viešųjų pirkimų bylų išnagrinėjimo terminus.
 5. Laikinosios apsaugos priemonės užtikrina ne tik ieškovės, bet ir visos visuomenės interesą dėl teisėtų ir skaidrių pirkimo procedūrų, tiekėjų konkurencijos. Tai įrodo, kad laikinųjų apsaugos priemonių teikiama nauda yra didesnė, nei žala, kurią galėtų patirti perkančioji organizacija. Ekonomiškumo ir proporcingumo principai, priešingai nei teigia atsakovė, nėra pažeisti.
 1. Trečiasis asmuo – UAB „Ecoservice“, atsiliepime į atskirąjį skundą palaiko apelianto poziciją. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones negalėjo būti patenkintas, nes egzistavo akivaizdžios abejonės, jog galėtų būti priimtas jai (ieškovei) palankus teismo sprendimas. Ieškinys bei jame keliami reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti. Ieškinys paremtas išimtinai tik ieškovės prielaidomis ir samprotavimais bei noru pakeisti jai nepriimtinas pirkimo sąlygas.
 2. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas prieštarauja viešajam interesui dėl pirkimo objekto ir sveikos aplinkos, taip pat pažeidžia ekonomiškumo, proporcingumo bei teisėtumo principus. Ieškovė, prašydama taikyti nurodytas priemones, gina ir saugo išimtinai tik savo asmeninį finansinį interesą.
 3. Pirkimo procedūrų sustabdymas ginčo atveju nėra būtina galutinio teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo sąlyga. Net ir priėmus ieškovei palankų teismo sprendimą, vykstant pirkimo procedūroms ar jau sudarius pirkimo sutartį, teismas galėtų jas nutraukti, o esant sudarytai pirkimo sutarčiai – spręsti restitucijos taikymo klausimą.

8IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Atskirasis skundas tenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.
 2. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.
 3. CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimus ir, nesiėmus šių priemonių, būsimo, galbūt, ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. CPK 4237 straipsnis nustato specialiąsias taisykles, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. Pagal CPK 4237 straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso.
 4. Taigi teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Teismų praktikoje laikoma, kad pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tuomet, kai ieškovui nepalankus teismo sprendimas yra priimtas po teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjo (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-222/2014; 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-713-381/2016).
 5. Priimdamas skundžiamą nutartį, pirmosios instancijos teismas nevertino preliminaraus ieškinio pagrįstumo ir dėl jo nutartyje nepasisakė. Iš to sprendžiama, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neatitiko vienos būtinos sąlygos – preliminaraus ieškinio pagrįstumo. Be to, šioje bylos nagrinėjimo stadijoje nustatyta, kad UAB „Ekonovus“ ieškinys Kauno apygardos teismo 2017 m. birželio 29 d. sprendimu buvo atmestas. Nors paminėtas teismo sprendimas apskųstas apeliacine tvarka ir šiuo metu nėra įsiteisėjęs, tačiau pagal bylos duomenis ir paminėtą teismų praktiką egzistuoja pagrįstos abejonės dėl ieškinio preliminaraus pagrįstumo, dėl ko nėra pagrindo konstatuoti, kad ieškovė tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimus, o nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.
 6. Nesant pirminės laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinos sąlygos, įtvirtintos CPK 144 straipsnio 1 dalyje, yra pakankamas pagrindas panaikinti skundžiamą teismo nutartį taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir ieškovės prašymą atmesti.
 7. Skundžiamos teismo nutarties panaikinimą lemia ir nagrinėjamu atveju neegzistuojanti antroji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga – ieškovei palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė (CPK 144 str. 1 d.). Byloje pareikštu ieškiniu UAB „Ekonovus“ ginčija atitinkamas pirkimo sąlygas ir siekia pirkimo procedūrų nutraukimo. Taigi net ir priėmus ieškovei palankų teismo sprendimą, vykstant pirkimo procedūroms, teismas galėtų jas nutraukti, o esant sudarytai pirkimo sutarčiai – spręsti restitucijos taikymo klausimą. Abu nurodyti atvejai – perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų padariniai, kurių taikymas priklauso nuo pirkimo stadijos. Byloje nepateikta argumentų ir duomenų, kad pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia ir restitucijos taikymas neatitiktų šioje byloje siekiamo apginti ieškovės intereso.
 8. Nesant būtinųjų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų, skundžiama teismo nutartis naikinama ir ieškovės UAB „Ekonovus“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetamas.

10Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

11Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 24 d. nutartį panaikinti.

12Ieškovės UAB „Ekonovus“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai