Byla 2-2197-798/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Kazio Kailiūno ir Antano Rudzinsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos DELEMONT HOLDING S. A. ir kreditorės Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. spalio 10 d. nutarties dalių, kuriose kreditorės Danske Bank A/S finansinis reikalavimas padidintas iki 712 397,66 Eur, taikyta ieškinio senatis ir reikalavimas dėl kitos delspinigių dalies tvirtinti atsisakytas ir pareiškėjos DELEMONT HOLDING S. A. prašymas patvirtinti 231 696,01 Eur finansinį reikalavimą bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Resota“ bankroto byloje netenkintas, civilinėje byloje pagal pareiškėjų ALBA FERROUS TRADING GmbH ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Resota“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Danske Bank, A/S, veikiantis per Danske Bank, A/S Lietuvos filialą.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėja DELEMONT HOLDING S. A. prašė patvirtinti 231 696,01 Eur (800 000 Lt) finansinį reikalavimą.
 2. Nurodė, jog bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė (toliau – BUAB) „Resota“ liko skolinga pareiškėjai pagal taikos sutartį, patvirtintą Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. balandžio 13 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-812-123/2011. Taikos sutarties pagrindu pagrindinė skolininkė BUAB „Jaumina“ įsipareigojo sumokėti 231 696,01 Eur kompensaciją 8.3 p. nurodytomis sąlygomis ir 8.4.2, 8.4.3 p. nustatytais terminais. BUAB „Resota“ 10 p. laidavo, kad pagrindinė skolininkė sutartį įvykdys tinkamai. UAB „Jaumina“ buvo iškelta bankroto byla. Po ginčų su bankroto administratore teismo 2015 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi BUAB „Jaumina“ bankroto byloje buvo patvirtintas DELEMONT HOLDING S. A. 231 696,01 Eur finansinis reikalavimas. Pareiškėjos nuomone, BUAB „Resota“ skola solidari, visi pagrindinės skolininkės mokėjimo terminai pasibaigė, todėl atsirado pareiga savo prievolę įvykdyti ir laiduotojai. Kompensacijos mokėjimas buvo atidėtas iki taikos sutartyje nurodytų įvykių atsiradimo, laidavimas galioja iki visiško prievolės įvykdymo, todėl bankroto administratorė nepagrįstai atsisakė įtraukti DELEMONT HOLDING S. A. finansinį reikalavimą į BUAB „Resota“ kreditorių sąrašą (t. IV, b. l. 165–166).
 3. Atsakovės BUAB „Resota“ bankroto administratorė nesutiko su pareiškėjos DELEMONT HOLDING S. A. 231 696,01 Eur finansiniu reikalavimu.
 4. Nurodė, jog DELEMONT HOLDING S. A. reikalavimas grindžiamas 2011 m. kovo 9 d. taikos sutartimi, patvirtinta civilinėje byloje Nr. 2-812-123/2011, todėl BUAB „Resota“ neturi piniginės prievolės šiai bendrovei. Be to, nepateikta laidavimo sutartis; pagrindinės prievolės buvo sukurtos tarp UAB „Metva“, kurios teisių ir pareigu perėmėja yra DELEMONT HOLDING S. A., UAB „Jaumina“ ir kitų asmenų pagal jungtinės veiklos susitarimus. Faktas, kad BUAB „Jaumina“ bankroto byloje jau yra patvirtintas DELEMONT HOLDING S. A. 800 000 Lt finansinis reikalavimas, nagrinėjamai bylai reikšmės neturi, nes teismas nesprendė dėl UAB „Resota“ prievolių ir dėl ieškinio senaties.
 5. Pareiškėja Danske Bank A/S prašė patvirtinti 1 168 576,35 Eur finansinį reikalavimą, kurį sudaro 637 937,90 Eur negrąžintas kreditas, 17 056,45 Eur nesumokėtos palūkanos, 782,03 Eur draudimo įmoka ir 512 799,97 Eur delspinigiai.
 6. Nurodė, jog prašo patvirtinti visą kreditinį reikalavimą dėl delspinigių dalies nuo 2012-07-16 iki 2016-06-01, tačiau sutiktų, jeigu delspinigiai būtų skaičiuojami nuo 2013-03-30 iki 2016-06-01, t. y. už 6 mėnesius iki to laiko, kai skolininkei UAB „Resota“ buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės restruktūrizavimo byloje Nr. B2-1531-163/2013 (380 801,85 Eur). UAB „Resota“ ginčijo kredito sutarties nutraukimą ir Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014 m. kovo 5 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones. Vilniaus miesto apylinkės teisme civilinė byla Nr. e2-319-466/2016 dar neišnagrinėta, todėl kreditorė neturėjo galimybės reikalauti sumokėti delspinigius, todėl manė, kad nepraleido 6 mėnesių senaties termino, skaičiuojant nuo 2013-09-05 iki 2016-06-01, reikalavimui dėl 286 921,26 Eur delspinigių pareikšti. Taip pat prašė atnaujinti praleistą terminą reikalavimui dėl delspinigių pareikšti, nes jis nebuvo pareikštas dėl Klaipėdos apygardos tesimo 2013 m. rugsėjo 30 d. nutartimi ir Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 5 d. nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių (t. IV, b. l. 69, 87–89; t. V, b. l. 148–149).
 7. Atsakovės BUAB „Resota“ bankroto administratorė nesutiko su pareiškėjos Danske Bank A/S pareikštais reikalavimais dėl 655 776,38 Eur ir 349,66 Eur delspinigių, nes pagal CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktą netesybų (baudų, delspinigių) išieškojimui yra taikomas šešių mėnesių senaties terminas (t. IV, b. l. 160–164). Administratorė sutiko dėl 56 621,28 Eur reikalavimo dalies patvirtinimo BUAB „Resota“ bankroto byloje, kitai daliai prašė taikyti senatį.
 8. Teismo posėdžio metu kreditoriaus ALBA FERROUS TRADING GmbH atstovas advokatas M. N. palaikė bankroto administratorės poziciją, teigė, kad reikalavimas turėtų būti nukreiptas į pagrindinį skolininką ir po to – į laiduotoją. Dėl kitų reikalavimų prašė spręsti teismo nuožiūra.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. spalio 10 d. nutartimi kreditorės Danske Bank A/S finansinį reikalavimą padidino iki 712 397,66 Eur, taikė ieškinio senatį ir reikalavimą dėl kitos delspinigių dalies tvirtinti atsisakė; pareiškėjos DELEMONT HOLDING S. A. prašymo patvirtinti 231 696,01 Eur finansinį reikalavimą BUAB „Resota“ bankroto yloje netenkino.

5Dėl pareiškėjos DELEMONT HOLDING S. A. finansinio reikalavimo

 1. Teismas konstatavo, jog pareiškėja DELEMONT HOLDING S. A. nepraleido termino pateikti finansinį reikalavimą bankrutuojančiai įmonei.
 2. Teismas nesutiko su šalių motyvais dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m, balandžio 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-812-123/2011 patvirtintos taikos sutartimi nustatyto laidavimo vertinimo ir galiojimo. Teismo vertinimu, taikos sutartimi šalys iš naujo nustatė ir paskirstė savo prievoles, atsiradusias pagal ankstesnius susitarimus ir įsipareigojimus. BUAB „Resota“ laidavo, kad BUAB „Jaumina“ įvykdys prievolę kreditorei DELEMONT HOLDING S. A. , kai įvyks tam tikros sąlygos, tačiau pagrindinė skolininkė bankrutavo ir nuo 2014 m, balandžio 4 d. jai buvo draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, išskyrus priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, kai toks įskaitymas galimas pagal mokesčių įstatymuose nustatytas mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymo nuostatas; buvo nutrauktas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles, tarp jų už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą, skaičiavimas, taip pat visos sutartys (tarp jų nuomos, panaudos), išskyrus darbo sutartis ir sutartis, iš kurių kyla bankrutuojančios įmonės reikalavimo teisės, yra laikomos pasibaigusiomis. Taigi, būtent nuo 2014 m. balandžio 4 d. pareiškėja DELEMONT HOLDING S. A. įgijo teisę reikalauti, kad prievolę, prisiimtą taikos sutartimi, įvykdytų tiek pagrindinė skolininkė BUAB „Jaumina“, tiek laiduotoja UAB „Resota“ tiek kartu, tiek atskirai. Pareiškėja finansinį reikalavimą pateikė tik pagrindinei skolininkei BUAB „Jaumina“, nors žinojo, arba turėjo žinoti, kad finansinių sunkumų turi ir laiduotoja UAB „Resota“.
 3. Pažymėjo, kad UAB „Resota“ nuo 2013 m. rugsėjo 24 d. siekė restruktūrizavimo ir DELEMONT HOLDING S. A. jai reikalavimo (ieškinio) nereiškė. Taikos sutartimi nustatytų sąlygų neįvyko ir pagrindinė skolininkė BUAB „Jaumina“ prisiimtos prievolės neįvykdė dėl bankroto, taigi terminas įvykdyti prievolę suėjo 2014 m. balandžio 4 d., kai įsiteisėjo nutartis iškelti bankroto bylą. Pareiškėja Delemont Holding S. A. per tris mėnesius nuo šios dienos reikalavimo laiduotojai UAB „Resota“ nepateikė, todėl BUAB „Resota“ laidavimas pagal Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. balandžio 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-812-123/2011 patvirtintą taikos sutartį baigėsi 2014 m. liepos 14 d. Remdamasis išdėstytais motyvais teismas netenkino pareiškėjos DELEMONT HOLDING S. A. prašymo patvirtinti 231 696,01 Eur finansinį reikalavimą BUAB „Resota“ bankroto byloje.

6Dėl kreditorės Danske Bank A/S, veikiančios per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, finansinio reikalavimo

 1. Iš pareiškėjos pateiktų skaičiavimų teismas nustatė, kad UAB „Resota“ tinkamai nevykdė prisiimtų įsipareigojimų nuo 2012 m. liepos 19 d., tačiau pareiškėja pareiškimo (ieškinio) neteikė. Sutartys, delspinigių skaičiavimas baigiasi 2016 m. birželio 2 d., todėl teismas sprendė, kad bankroto administratorės prašymas taikyti ieškinio senatį reikalavimui dėl 56 621,28 Eur delspinigių už 180 dienas pagrįstais.
 2. Teismas netenkino pareiškėjos prašymo atnaujinti praleistą terminą, kadangi Danske Bank A/S negalėjo reikšti reikalavimo (ieškinio) priteisti delspinigius dėl teismų taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, byloje dėl restruktūrizavimo bylos ir dėl skolos perkėlimo sutarties pripažinimo negaliojančia. Teismo vertinimu, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas kitose bylose nekliudo reikšti reikalavimo skolininkei įstatymo nustatyta tvarka. Kreditorė reikalavimą pateikė tik 2016 m. liepos 4 d., jos argumentai dėl termino atnaujinimo nesudarė teismui pagrindo vertinti, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Vadovaudamasis nurodytais motyvais teismas pareiškėjos Danske Bank A/S reikalavimą dėl delspinigių tenkintino iš dalies, šios kreditorės Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 8 d. nutartimi patvirtintą finansinį reikalavimą padidino iki 712 397,66 Eur (t. V, b. l. 186–190).
 1. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į juos argumentai
 1. Atskirajame skunde pareiškėja DELEMONT HOLDING S. A. prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. spalio 10 d. nutartį dalyje, kurioje atmestas DELEMONT HOLDING S. A. prašymas patvirtinti jos 231 696,01 Eur finansinį reikalavimą ir klausimą išspręsti iš esmės - įtraukti į BUAB „Resota“ kreditorių sąrašą kreditorę DELEMONT HOLDING S. A. su 231 696,01 Eur dydžio finansiniu reikalavimu.
 2. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas nenustatė koks yra laidavimas: terminuotas ar neterminuotas. Taikos sutarties 8.3 punkte nurodytų įvykių (sąlygų) atsiradimas laike nebuvo apibrėžtas, o UAB „Resota“ laidavo už UAB „Jaumina“ įsipareigojimą išmokėti kompensaciją atsiradusi (įvykus) šioms sąlygoms. Ištyręs, ar laidavimas terminuotas, ar neterminuotas, pirmosios instancijos teismas turėjo nustatyti kokios konkrečios rūšies terminas nėra pasibaigęs. Apeliantė įrodinėjo, jog taikos sutarties 10 p. su UAB „Resota“ susitarė dėl laidavimo galiojimo iki visiško UAB „Jaumina“ prievolės sumokėti 800 000 Lt kompensaciją įvykdymo, todėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Jaumina“ faktas jokios reikšmės UAB „Resota“ laidavimo pabaigai neturi. Skolininkės BUAB „Jaumina“ bei laiduotojos BUAB „Resota“ prievolės DELEMONT HOLDING S. A. gali pasibaigti tik pasibaigus bankroto byloms ir šias įmones išregistravus iš juridinių asmenų registro. Pažymi, jog DELEMONT HOLDING S. A. nebuvo informuota apie UAB „Jaumina“ bankroto bylos iškėlimą, o sužinojus ir pareiškus finansinį reikalavimą, bankroto administratorė ir didžiausia kreditorė UAB „Resota“ nesutiko su DELEMONT HOLDING S. A. pareikštu reikalavimus, nes neįvyko taikos sutarties 8.3 p. numatytos sąlygos (t. VI, b. l. 2–6).
 3. Atskirajame skunde kreditorė Danske Bank A/S, veikianti per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. spalio 19 d. nutartį dalyje dėl ieškinio senaties taikymo ir atsisakymo tvirtinti reikalavimą dėl delspinigių dalies ir klausimą išspręsti iš esmės – patvirtinti kreditorės Danske Bank A/S, veikiančios per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, finansinį reikalavimą dėl priskaičiuotų 512 799,97 Eur dydžio delspinigių, o teismui nusprendus netesyboms taikyti ieškinio senaties terminą – patvirtinti 380 801,85 Eur dydžio finansinį reikalavimą dėl priskaičiuotų delspinigių už laikotarpį nuo 2013-03-30 iki 2016-06-01, o teismui nusprendus taikyti ieškinio senaties terminą netesyboms ir neatsižvelgus į Klaipėdos teismo 2013 m. rugsėjo 30 d. nutartį, patvirtinti 286 921,26 Eur dydžio finansinį reikalavimą dėl priskaičiuotų delspinigių už laikotarpį nuo 2013-09-05 iki 2016-06-01, o jeigu teismas nuspręstų, kad 6 mėnesių ieškinio senaties terminas yra praleistas, tokiu atveju atnaujinti ieškinio senaties terminą kaip praleistą dėl svarbių priežasčių.
 4. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neįsigilino: a) į ankstesnių teismų priimtus procesinius dokumentus, kurie buvo nurodyti pareiškėjos 2016 m. spalio 10 d. rašytiniuose paaiškinimuose, b) išieškojimo iš hipoteka ar įkeitimu įkeisto turto tvarkos ypatumus. Taip pat pirmosios instancijos teismas klaidingai aiškino Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 30 d. nutartimi, priimta c. b. Nr. b2-1531-163/2013, pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių apimtį ir nepagrįstai neatsižvelgė į išieškojimo iš hipoteka ar įkeitimu įkeisto turto tvarkos ypatumus. Be to pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neįvertino pareiškėjos argumento, jog bankas neturėjo galimybės kreiptis dėl delspinigių priteisimo iš UAB „Resota“, kadangi Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016 m. kovo 5 d. nutartimi, priimta c. b. Nr. 2-4207-639/2014 taikė laikinąsias apsaugos priemones, kurios galioja iki šiol, nes byla nėra išnagrinėta. Pareiškėja prašė pirmosios instancijos teismo atsižvelgti į Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 30 d. nutartį, nurodęs, kad nepraleido 6 mėn. ieškinio senaties termino netesyboms, priskaičiuotoms už laikotarpį nuo 2013-09-05, t. y. iki Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016 m. kovo 5 d. nutarties priėmimo ir prašė patvirtinti 286 921,26 Eur dydžio delspinigius už laikotarpį nuo 2013-09-05 iki 2016-06-01 (t. VI, b. l. 7–8).
 5. Atsiliepime į atskiruosius skundus atsakovė BUAB „Resota“ prašo skundus atmesti ir palikti skundžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties dalis nepakeistas.

7Dėl pareiškėjos DELEMONT HOLDING S. A. atskirojo skundo

 1. Nurodo, jog aplinkybė, kad DELEMONT HOLDING S. A. finansinis reikalavimas yra patvirtintas BUAB „Jaumina“ bankroto byloje, neturi teisinės reikšmės sprendžiant dėl atsakovės, kaip laiduotojos, civilinės atsakomybės. Į bylą pateikta 2011 m. kovo 9 d. taikos sutartis ir kiti dokumentai nesudaro pagrindo manyti esant neterminuotam laidavimui. Atsakovė dėl jai iškeltos bankroto bylos nėra ir negali būti įvykdžiusi sutartinių įsipareigojimų, todėl ir taikos sutarties sąlygos, susijusios su kreditorės ir pagrindinės skolininkės įsipareigojimais, yra pasibaigusios. Pažymi, kad DELEMONT HOLDING S. A. atstovauja advokatas, kuris dalyvavo ir rengiant taikos sutartį, todėl kreditorė galėjo įgyvendinti teisę į teisminę gynybą, pareiškusi reikalavimus laiduotojai UAB „Resota“, tačiau ieškinys pareikštas po skolininkės įgyto bankrutuojančios įmonės statuso.

8Dėl kreditorės Danske Bank A/S, veikiančios per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, atskirojo skundo

 1. Danske Bank A/S yra profesionalus verslo subjektas, turintis visas galimybes ginti savo teises, ypač tada, kai sutartiniai pažeidimai akivaizdūs. Vykstantis teisminis procesas neuri reikšmės ir nėra kliūtis bankui kreiptis į teismą, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė ieškinio senatį (t. VI, b. l. 31–34).

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Dėl faktinių aplinkybių

 1. Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. kovo 21 d. nutartimi iškelta bankroto byla atsakovei UAB „Resota“, administratore paskirta UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ (t. III, b. l. 82 – 84). Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. birželio 2 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. kovo 21 d. nutartį paliko nepakeistą.
 2. Pareiškėja DELEMONT HOLDING S. A. 231 696,01 Eur dydžio finansinį reikalavimą kildina iš Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. balandžio 13 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-812-123/2011, patvirtintos UAB „Resota“, UAB „Jaumina“, UAB „Metva“ ir DELEMONT HOLDING S. A. taikos sutarties.
 3. Pareiškėjos Danske Bank A/S, veikiančios per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, finansinis reikalavimas dėl delspinigių susijęs su 2006 m. balandžio 28 d. kredito sutartimi ir 2008 m. balandžio 18 d. skolos perkėlimo sutartimi skolininkės UAB „Resota“ prisiimtais įsipareigojimais grąžinti 1 737 720 Eur kreditą iki 2015 m. balandžio 18 d. Skolininkės UAB „Resota“ prievolė užtikrinta BUAB „Jaumina“ nuosavybės teise priklausančio turto įkeitimu. Skolininkė įsipareigojo mokėti bankui 0,08 proc. netesybas už kiekvieną kalendorinę praleisto termino dieną nuo sumos, kurios mokėjimas terminas yra praleistas; šalys susitarė, kad netesybos skaičiuojamos iki tos dienos, kada klientas visiškai grąžina atitinkamą įsiskolinimą, arba kol bankas pateikia pareiškimą (ieškinį) dėl skolos išieškojimo įstatymų nustatyta tvarka (Sutarties 20 p.).

11Dėl pareiškėjos DELEMONT HOLDING S. A. 231 696,01 Eur dydžio finansinio reikalavimo pagrįstumo

 1. Pareiškėja teigia, jog taikos sutarties 10 p. su UAB „Resota“ susitarė dėl laidavimo galiojimo iki visiško UAB „Jaumina“ prievolės sumokėti 800 000 Lt kompensaciją įvykdymo, todėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Jaumina“ faktas jokios reikšmės UAB „Resota“ laidavimo pabaigai neturi.
 2. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta (CPK 179 straipsnio 3 dalis), kad Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. balandžio 13 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-812-123/2011, patvirtinta taikos sutartis, kurios 10 p. įtvirtinta: „UAB „Resota“ laiduoja, kad UAB „Jaumina“ išmokės įmonei DELEMONT HOLDING šios Taikos sutarties 8.3 p. numatytą kompensaciją tik šios Taikos sutarties 8, 8.1, 8.2, 8.3., 8.3.1., 8.3.2., 8.4., 8.4.1., 8.4.2., 8.4.3., 8.4.4. punktų tvarka, bei sąlygomis. UAB „Resota“ turi teisę reikalauti, kad kreditorius pirmiausia nukreiptų išieškojimą į konkretų pagrindinio skolininko turtą“. Pagrindinei skolininkei „Jaumina“ bankroto byla iškelta Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. kovo 24 d. nutartimi. Laiduotojai UAB „Resota“ bankroto byla iškelta 2016 m. kovo 21 d. (žr. šios nutarties 12 p.). Taikos sutarties 8, 8.1, 8.2, 8.3., 8.3.1., 8.3.2., 8.4., 8.4.1., 8.4.2., 8.4.3., 8.4.4. punktų tvarka nurodyti teisiniai faktai nėra įvykę, kadangi po UAB „Jaumina“ bankroto bylos iškėlimo (nutarties dėl bankroto bylos įsiteisėjimo), šis įmonė toliau negalėjo vykdyti prievolių, neįvykdytų iki bankroto bylų iškėlimo, tame tarpe ir Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. balandžio 13 d. nutartimi patvirtintos taikos sutarties minėtų sąlygų. ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punktas nustato, jog įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, išskyrus priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, kai toks įskaitymas galimas pagal mokesčių įstatymuose nustatytas mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymo nuostatas; nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles, tarp jų už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą, skaičiavimas; negali būti nustatoma priverstinė hipoteka; įmonės kolektyvinės sutarties galiojimas ribojamas kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad įsiteisėjus nutarčiai, dėl pagrindinei skolininkei UAB „Jaumina“ bankroto bylos iškėlimo (2014-04-04), taikos sutarties sąlygos negalėjo būti įvykdytos, todėl pareiškėja DELEMONT HOLDING S. A. įgijo teisę reikalauti, kad prievolę, prisiimtą taikos sutartimi, įvykdytų tiek pagrindinė skolininkė BUAB „Jaumina“, tiek laiduotoja UAB „Resota“ tiek kartu, tiek atskirai (CK 6.81 straipsnis). Pareiškėja pareiškė reikalavimą pagrindinei skolininkei bei Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi kreditorės DELEMONT HOLDING S. A. 231 696,01 Eur dydžio finansinis reikalavimas patvirtintas BUAB „Jaumina“ bankroto byloje. CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai buvo laiduota tik tam tikram laikui arba užtikrinta terminuota prievolė, laidavimas baigiasi, jeigu kreditorius per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią suėjo laidavimo terminas ar prievolės įvykdymo terminas, nepareiškia laiduotojui ieškinio. Pagrindinei skolininkei bankrutavus, t. y. neįvykdžius taikos sutarties 8, 8.1, 8.2, 8.3., 8.3.1., 8.3.2., 8.4., 8.4.1., 8.4.2., 8.4.3., 8.4.4. punktų sąlygų bei DELEMONT HOLDING S. A. nesikreipus į teismą su ieškiniu laiduotojai UAB „Resota“, konstatuotina, jog UAB „Resota“ laidavimas pagal Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. balandžio 13 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-812-123/2011, patvirtintos taikos sutarties sąlygas, baigėsi. Išdėstytų motyvų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkintino pareiškėjos DELEMONT HOLDING S. A. prašymo patvirtinti 231 696,01 Eur finansinį reikalavimą BUAB „Resota“ bankroto byloje. Todėl pareiškėjos DELEMONT HOLDING S. A. atskirasis skundas atmetamas ir Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. spalio 10 d. nutarties dalis, kurioje netenkintas pareiškėjos DELEMONT HOLDING S. A. prašymas patvirtinti 231 696,01 Eur finansinį reikalavimą BUAB „Resota“ bankroto byloje, paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, juolab, kad apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo priimto procesinio sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010).

12Dėl kreditorės Danske Bank A/S, veikiančios per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, finansinio reikalavimo pagrįstumo

 1. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad UAB „Resota“ tinkamai nevykdė prisiimtų įsipareigojimų nuo 2012 m. liepos 19 d., tačiau pareiškėja pareiškimo (ieškinio) teismui neteikė, o sutartys, delspinigių skaičiavimas baigėsi 2016 m. birželio 2 d., pripažino pagrįstais atsakovės bankroto administratorės 56 621,28 Eur delspinigių už 180 dienas skaičiavimus ir reikalavimą taikyti ieškinio senatį reikalavimui dėl delspinigių. Kreditorė atskirajame skunde teigia, jog pirmosios instancijos teismas: a) neįsigilino į ankstesnių teismų priimtus procesinius dokumentus, kurie buvo nurodyti pareiškėjos 20116 m. spalio 10 d. rašytiniuose paaiškinimuose, b) neįsigilino išieškojimo iš hipoteka ar įkeitimu įkeisto turto tvarkos ypatumus, c) klaidingai aiškino Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 30 d. nutartimi, priimta c. b. Nr. B2-1531-163/2013, pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių apimtį, d) nepagrįstai neįvertino pareiškėjos argumento, jog bankas neturėjo galimybės kreiptis dėl delspinigių priteisimo iš UAB „Resota“, kadangi Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016 m. kovo 5 d. nutartimi, priimta c. b. Nr. 2-4207-639/2014 taikė laikinąsias apsaugos priemones, kurios galioja iki šiol, nes byla nėra išnagrinėta.
 2. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 30 d. nutartimi, priimta c. b. Nr. B2-1531-163/2013, taikytos laikinosios apsaugos priemonės negalėjo būti kliūtimi Danske Bank A/S, veikiančiai per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, reikšti reikalavimą skolininkei UAB „Resota“ dėl delspinigių priteisimo. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog skolininkės UAB „Resota“ prievolė buvo užtikrinta BUAB „Jaumina“ nuosavybės teise priklausančio turto įkeitimu. Kreditorė paaiškino, kad įkeitimo ir hipotekos lakštais buvo užtikrintas ne tik skolininkei išduotas kreditas, bet ir delspinigiai už laiku negrąžintą kreditą. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 30 d. nutartimi, priimta c. b. Nr. B2-1531-163/2013, sustabdė išieškojimą pagal visus vykdomuosius dokumentus iš UAB „Resota“ turto, uždraudė pradėti vykdyti naujus išieškojimus iš UAB „Resota“ turto, uždraudė taikyti bet kokius kreditorių apribojimus iš UAB „Resota“ turto (t. V, b. l. 150). Teisėjų kolegija nesutinka su kreditorės teiginiu, jog Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, negalėjo kreiptis į notarą dėl vykdomojo įrašo išdavimo, kadangi pradėjimas vykdyti naujus išieškojimus, įskaitant ir kreipimąsi į notarą dėl vykdomojo įrašo išdavimo, buvo negalimas. Jeigu per hipotekos sandoryje nustatytą terminą skolininkas neįvykdo įsipareigojimų arba atsiranda kiti hipotekos sandoryje nustatyti pagrindai, hipotekos kreditorius gali kreiptis į notarą dėl notaro vykdomojo įrašo atlikimo (CK 4.192 straipsnio 1 dalis). Notaro vykdomasis įrašas yra vykdytinas ir vykdomasis dokumentas, pateikiamas vykdyti antstoliui (CK 4.192 straipsnio 5 dalis). Taigi, Danske Bank A/S, veikianti per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, nekreipė į notarą dėl vykdomojo įrašo išdavimo. Priešingų įrodymų apeliacinės instancijos teismui nepateikta (CPK 178 straipsnis). Taigi, Danske Bank A/S, veikianti per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, žinodama apie Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 30 d. nutartimi, priimta c. b. Nr. B2-1531-163/2013, taikytas laikinąsias apsaugos priemones, pareiškėjos manymu, trukdžiusias pradėti skolos išieškojimą priverstine tvarka, nebuvo kreipusis nei į notarą dėl vykdomojo įrašo atlikimo nei į teismą nei dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių masto pakeitimo nei su ieškiniu dėl netesybų priteisimo. Taip pat kreditorė teigia, kad pirmosios instancijos teismas nevertino argumento, kad bankas neturėjo galimybės kreiptis į teismą dėl delspinigių priteisimo iš UAB „Resota“, kadangi pastaroji 2014 m. vasario 28 d. pateikė teismui ieškinį dėl neteisėto sutarties nutraukimo ir įpareigojimo vykdyti sutartį bei Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014 m. kovo 5 d. nutartimi, priimta c. b. Nr. 2-4207-639/2014, taikė laikinąsias apsaugos priemones – uždraudė Danske Bank A/S, veikiančiai per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, pradėti išieškojimą pagal ginčo kredito sutartį iki byla bus išnagrinėta (t. V, b. l. 151). Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad ši byla (Nr. e2-319-466/2016) nėra išnagrinėta. Pažymėtina, jei kreditorė žinojo (žino), jog dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014 m. kovo 5 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių ji patirs nuostolių, susijusių su delspinigių skaičiavimu, ji galėjo kreiptis į teismą dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo CPK 147 straipsnio nuostatose numatyta tvarka, tačiau toks prašymas teismui nebuvo pateiktas. Apibendrinusi išdėstytą teisėjų kolegija sprendžia, kad aptariamu atveju Danske Bank A/S, veikianti per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, kuri yra profesionalius ūkio subjektas – finansų įstaiga, teikianti finansines paslaugas, savo teisių gynybos tikslų neįgyvendino, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai vertino, kad pagrindų atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą nėra. Išdėstytų motyvų pagrindu teisėjų kolegija atmeta kreditorės Danske Bank A/S, veikiančios per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, atskirąjį skundą ir palieka Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. spalio 10 d. nutarties dalį, kuria minėtos kreditorės finansinis reikalavimas padidintas iki 712 397,66 Eur, taikyta ieškinio senatis ir reikalavimas dėl kitos delspinigių dalies tvirtinti atsiakytas, nepakeistą (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

13Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

14Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. spalio 10 d. nutartį dalyse, kuriose kreditorės Danske Bank A/S finansinis reikalavimas padidintas iki 712 397,66 Eur, taikyta ieškinio senatis ir reikalavimas dėl kitos delspinigių dalies tvirtinti atsisakytas ir pareiškėjos DELEMONT HOLDING S. A. prašymas patvirtinti 231 696,01 Eur finansinį reikalavimą BUAB „Resota“ bankroto byloje netenkintas, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai