Byla 2-812-123/2011
Dėl jungtinės veiklos sutarčių dalies nutraukimo, kompensacijos už atidalinamą turtą priteisimo ir sandorio pripažinimo negaliojančiu

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Nijolė Griškevičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovių UAB „RESOTA“ ir UAB „JAUMINA“ patikslintą ieškinį atsakovėms UAB „METVA“, DELEMONT HOLDINGS S.A, tretieji asmenys Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, UAB „Naftos grupė“, E&G Trading Ltd., dėl jungtinės veiklos sutarčių dalies nutraukimo, kompensacijos už atidalinamą turtą priteisimo ir sandorio pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2Klaipėdos apygardos teisme 2011-03-30 gautas patikslintas ieškinys, kuriuo ieškovės prašo:

  1. Nutraukti 2005-05-20 ir 2005-06-07 Jungtinės veiklos sutartis UAB „METVA“ atžvilgiu, paliekant šią sutartį galioti UAB „RESOTA“ ir UAB „JAUMINA“ atžvilgiu;
  2. Atidalinti UAB „METVA“ dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės pagal 2005-05-20 Jungtinės veiklos sutartį Nr. 2005/0520 ir 2005-06-07 Jungtinės veiklos sutartį Nr. 2005/0601, nustatant jog UAB „METVA“ dalis yra:

32.1. 5,74/100 dalis nuosavybės teisės į žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), turintis 0,1725 ha ploto, esantis ( - ), kurio bendra vertė 2010-08-02 – l 660 000 Lt , o atsakovei UAB „METVA“ priklausančios dalies vertė – 95 284 Lt;

42.2. 5,74/100 dalis nuosavybės teisės į administracinį pastatą, kurio unikalus Nr. ( - ), pažymėtas plane Nr. lB3p, turintis 5 254,79 kv. metro bendro ploto, esantis ( - ); 5,74/100 dalis nuosavybės teisės į elektros skydinę, kurios unikalus Nr. ( - ), pažymėta plane Nr. 2Plp, esanti ( - ); 5,74/100 dalis nuosavybės teisės į kiemo statinius (kiemo aikštelė, tvora, rezervuaras), kurių unikalus Nr. ( - ), esantys ( - ), kurių bendra vertė 2010-08-02 – 7 010 000 Lt, o atsakovei UAB „METVA“ priklausančios dalies vertė – 402 374 Lt;

  1. Priteisti iš UAB „JAUMINA“ UAB „METVA“ 497 658 Lt dydžio kompensaciją už jai priklausančią dalį;
  2. Pripažinti 2010-09-17 reikalavimo teisių perleidimo sutartį Nr. 2010/09-01 niekine ir negaliojančia ab initio;
  3. Priteisti iš atsakovų visas UAB „RESOTA“ ir UAB „JAUMINA“ patirtas bylinėjimosi išlaidas.

52011-04-04 teisme gauta 2011-03-19 šalių sudaryta taikos sutartis, šalys prašo ją patvirtinti, civilinę bylą nutraukti. Nurodo, kad sutarė taikiai baigti ginčą dėl jungtinių veiklos sutarčių nutraukimo, atsiima reikalavimą dėl reikalavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, o likusių reikalavimų atsisako.

6Prašymas tenkintinas iš dalies.

7CPK 140 straipsnio 3 dalis numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali bylą baigti taikos sutartimi. Iš šalių sudarytos 2011-03-19 taikos sutarties sąlygų matyti, kad jos neprieštarauja imperatyvioms teisės normoms ar viešajam interesui, nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Trečiasis asmuo UAB „Naftos grupė“ nurodė, kad neprieštarauja dėl taikos sutarties patvirtinimo. Šalys nurodė, jog civilinės bylos nutraukimo pasekmės joms žinomos, susitarė dėl taikaus ginčo išsprendimo ir jo teisinių pasekmių, todėl yra pagrindas taikos sutartį tvirtinti, šią civilinės bylos dalį nutraukti (CPK 42 str. 1 ir 2 d., 140 str. 3 d., 293 str. 5 p., 294 str. 2 d.).

8Taikos sutarties 11–12 p. UAB „RESOTA“ ir UAB „JAUMINA“ pareiškė, kad atsiima ieškinio reikalavimą dėl reikalavimo perleidimo 2010-09-17 ir 2010-10-20 sutarčių ginčijimo ir tuo pagrindu šioje dalyje civilinę bylą prašo nutraukti, o likusių reikalavimų atsisako. CPK 139 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ieškovas tol, kol teismas neišsiuntė ieškinio nuorašo atsakovui, turi teisę atsiimti pateiktą ieškinį. Vėliau ieškinį atsiimti galima tik turint atsakovo sutikimą. Ieškovės ieškinyje nekėlė savarankiško reikalavimo dėl 2010-10-20 reikalavimo perleidimo sutarčių ginčijimo, todėl ieškovių prašymas tenkintinas iš dalies – ieškovių prašymas dėl ieškinio dalies pripažinti 2010-09-17 reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 2010/09-01 negaliojančia atsiėmimo tenkintinas, ši ieškinio dalis paliktina nenagrinėta, prašymo dalis dėl reikalavimo pripažinti

92010-10-20 reikalavimo perleidimo sutartis negaliojančiomis atsiėmimo atmestina (CPK 139 str. 2 d.).

10CPK 140 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad bet kurioje stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio. Ieškovės nurodo, kad atsisako likusių reikalavimų, teismui pateiktas ieškinio dalies atsisakymas nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, neprieštarauja įstatymui ir viešajam interesui, todėl yra pagrindas jį priimti ir šią civilinės bylos dalį nutraukti (CPK 42 str. 1, 2 d., 140 str. 1 d., 293 str. 4 d., 294 str. 2 d.).

11Ieškovėms atsiėmus ieškinio dalį ir šalims sudarius taikos sutartį, ieškovei UAB „RESOTA“ grąžintina 9 948 Lt 2010-08-11, 2010-10-14, 2010-12-07 mokėjimo nurodymais sumokėto žyminio mokesčio sumos (CPK 87 str. 1 d. 2 p., 2 d., b. l. 39, 70, 115).

12Šalys susitarė, kad viena iš kitos nereikalauja turėtų bylinėjimosi išlaidų, todėl tokios išlaidos iš šalių nepriteisiamos. Šalių susitarimu iš atsakovės UAB „METVA“ priteistina 47,85 Lt pašto išlaidų valstybei (CPK 92 str.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais ir 293 straipsnio 4, 5 punktais, 296 straipsnio 1 dalies 10 punktu, teismas

Nutarė

14prašymą tenkinti iš dalies.

15Civilinėje byloje Nr. 2-812-123/2011 patvirtinti 2011-03-19 taikos sutartį, sudarytą ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „RESOTA“, įmonės kodas 241932490, buveinės vieta Lypkių g. 20, LT-95101 Klaipėda, atstovaujamos bendrovės direktoriaus G. G., veikiančio pagal bendrovės įstatus, uždarosios akcinės bendrovės „JAUMINA“, įmonės kodas 141800751, buveinės vieta Lypkių g. 20, LT-95101 Klaipėda, atstovaujamos bendrovės direktoriaus J. G., veikiančio pagal bendrovės įstatus, uždarosios akcinės bendrovės „METVA“, įmonės kodas 241942260, buveinės vieta Gegužės g. 8, Klaipėda, atstovaujamos bendrovės direktoriaus G. V., veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir DELEMONT HOLDING S.A, buveinės vieta Panamos Respublika, Panama, 53 E Street, Urbanizacion Marbella, MMG Tower, 16 Floor, atstovaujamos C. F. Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

16(I)

17Šalys sudarė ir pasirašė 2005-05-20 Jungtinės veiklos sutartį Nr. 2005/0520, kurios pagrindu buvo įsigytas nekilnojamasis turtas – žemės sklypas, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), turintis 0,1725 ha ploto, esantis ( - ), kurio rinkos vertė rinkos vertė 2010 m. rugpjūčio 2 dieną – 1 660 000 Lt (vienas milijonas šeši šimtai šešiasdešimt tūkstančių litų);

18(II)

19Šalys sudarė ir pasirašė 2005-06-07 Jungtinės veiklos sutartį Nr. 2005/0601, kurios pagrindu buvo įsigytas turtas – nekilnojamieji daiktai: 1) administracinis pastatas, kurio unikalus Nr. ( - ), pažymėtas plane Nr. 1B3p, turintis 5254,79 kv. metro bendro ploto, esantis ( - ); 2) elektros skydinė, kurios unikalus Nr. ( - ), pažymėta plane Nr. 2P1p, esanti ( - ); 3) kiemo statiniai (kiemo aikštelė, tvora, rezervuaras), kurių unikalus Nr. ( - ), esantys ( - ), kurių bendra rinkos vertė 2010 m. rugpjūčio 2 dieną – 7 010 000 Lt (septyni milijonai dešimt tūkstančių);

20(III) UAB „METVA“ ir UAB „Naftos grupė“, kodas 300058953, buveinės vieta Naujoji Uosto 11, Klaipėda, sudarė 2010-09-17 reikalavimo teisių perleidimo sutartį Nr. 2010/09-01, UAB „Naftos grupė“, kodas 300058953, ir E&G Trading Ltd., buveinės adresas P.O.Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, sudarė 2010-10-20 reikalavimo teisių perleidimo sutartį, bei E&G Trading Ltd. ir DELEMONT HOLDING sudarė 2010-10-20 reikalavimo teisių perleidimo sutartį;

21(IV) Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-812-123/2011, kurią šalys siekia užbaigti taikos sutartimi, sudaryta taikos sutartimi šalys susitaria:

221. UAB „RESOTA“, UAB „JAUMINA“ ir UAB „METVA“ taikiai išsprendė

232005-05-20 Jungtinės veiklos sutarties Nr. 2005/0520 ir 2005-06-07 Jungtinės veiklos sutarties Nr. 2005/0601 nutraukimą.

242. UAB „METVA“ pripažįsta, kad 2010 metais netinkamai vykdė 2005-05-20 Jungtinės veiklos sutartį Nr. 2005/0520 ir 2005-06-07 Jungtinės veiklos sutartį Nr. 2005/0601, dėl to UAB „RESOTA“ buvo priversta didinti savo įnašą į jungtinę veiklą ir papildomai įnešė 979 475,42 Lt (devyni šimtai septyniasdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt penki litai 42 ct), todėl UAB „RESOTA“ įnašas į jungtinę veiklą papildomai padidėjo 979 475,42 Lt (devyni šimtai septyniasdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt penki litai 42 ct) suma (atitinkamai 283 675,69 Eur).

253. UAB „METVA“ pripažįsta, kad netinkamai vykdė 2005-05-20 Jungtinės veiklos sutarties Nr. 2005/0520 ir 2005-06-07 Jungtinės veiklos sutarties Nr. 2005/0601 sąlygas dėl kredito sutarties, skirtos jungtinei veiklai finansuoti vykdymo, todėl UAB „METVA“ neįvykdytų

261 296 433,21 Lt (vienas milijonas du šimtai devyniasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt trys litai ir 21 ct) įsipareigojimų tolimesnį vykdymą pagal skolos perkėlimo 2008-04-28 aktą perėmė UAB „RESOTA“, dėl to UAB „RESOTA“ įnašas į jungtinę veiklą pagal 2005-05-20 Jungtinės veiklos sutartį Nr. 2005/0520 ir pagal 2005-06-07 Jungtinės veiklos sutartį Nr. 2005/0601 papildomai padidėjo 1 296 433,21 Lt (vienas milijonas du šimtai devyniasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt trys litai ir 21 ct) suma (atitinkamai 375 473,01 Eur).

274. UAB „RESOTA“, UAB „JAUMINA“ ir UAB „METVA“ susitaria, kad atsižvelgiant į jungtinės veiklos metu patirtas išlaidas, nuostolius bei neįvykdytų įsipareigojimų mastą ir įnašų dydį pagal 2005-05-20 Jungtinės veiklos sutartį Nr. 2005/0520 ir 2005-06-07 Jungtinės veiklos sutartį Nr. 2005/0601:

284.1. UAB „RESOTA“ dalis dalinėje nuosavybėje sudaro: 92,26/100 dalys žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), turinčio 0,1725 ha ploto, esančio ( - ), kurio bendra vertė 2010 m. rugpjūčio 2 dieną –

291 660 000 Lt (vienas milijonas šeši šimtai šešiasdešimt tūkstančių litų); 92,26/100 dalys administracinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), pažymėto plane Nr. 1B3p, turinčio 5 254,79 kv. metro bendro ploto, esančio ( - ); 92,26/100 dalys elektros skydinės, kurios unikalus Nr. ( - ), pažymėtos plane Nr. 2P1p, esančios ( - ); 92,26/100 dalys kiemo statinių (kiemo aikštelė, tvora, rezervuaras 2 vnt.), kurių unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), kurių bendra vertė – 2010 m. rugpjūčio 2 dieną – 7 010 000 Lt (septyni milijonai dešimt tūkstančių litų);

304.2. UAB „METVA“ dalis dalinėje nuosavybėje sudaro: 5,74/100 dalys žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), turinčio 0,1725 ha ploto, esančio ( - ), kurio bendra vertė 2010 m. rugpjūčio 2 dieną – 1 660 000 Lt (vienas milijonas šeši šimtai šešiasdešimt tūkstančių litų); 5,74/100 dalys administracinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), pažymėto plane Nr. 1B3p, turinčio 5 254,79 kv. metro bendro ploto, esančio ( - ); 5,74/100 dalys į elektros skydinės, kurios unikalus Nr. ( - ), pažymėtos plane Nr. 2P1p, esančios ( - ); 5,74/100 dalys kiemo statinių (kiemo aikštelė, tvora, rezervuaras 2vnt.), kurių unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), kurių bendra vertė – 2010 m. rugpjūčio 2 dieną – 7 010 000 Lt (septyni milijonai dešimt tūkstančių litų);

314.3. UAB „JAUMINA“ dalis dalinėje nuosavybėje sudaro: 2/100 dalys žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), turinčio 0,1725 ha ploto, esantis ( - ), kurio bendra vertė 2010 m. rugpjūčio 2 dieną – 1 660 000 Lt (vienas milijonas šeši šimtai šešiasdešimt tūkstančių litų); 2/100 dalys administracinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), pažymėto plane Nr. 1B3p, turintis 5 254,79 kv. metro bendro ploto, esantis ( - ); 2/100 dalys elektros skydinės, kurios unikalus Nr. ( - ), pažymėtos plane Nr. 2P1p, esančios ( - ); 2/100 dalys kiemo statinių (kiemo aikštelė, tvora, rezervuaras 2 vnt.), kurių unikalus Nr.

32( - ), esančių ( - ), kurių bendra vertė – 2010 m. rugpjūčio

332 dieną – 7 010 000 Lt (septyni milijonai dešimt tūkstančių litų).

345. UAB „METVA“ patvirtina, kad UAB „METVA“ ir UAB „Naftos grupė“, kodas 300058953, 2010-09-17 reikalavimo teisių perleidimo sutarties Nr. 2010/09-01 sudarymu savo atžvilgiu vienašališkai nuo 2010-09-17 nutraukė Jungtinės veiklos 2005-05-20 sutartį Nr. 2005/0520 ir Jungtinės veiklos 2005-06-07 sutartį Nr. 2005/0601. UAB „RESOTA“, UAB „JAUMINA“ ir UAB „METVA“ sutinka, kad nuo 2010 m. rugsėjo 17 d. Jungtinės veiklos

352005-05-20 sutartis Nr. 2005/0520 ir Jungtinės veiklos 2005-06-07 sutartis Nr. 2005/0601 nutrūko UAB „METVA“ atžvilgiu. UAB „RESOTA“ ir UAB „JAUMINA“ nuo šios Taikos sutarties pasirašymo pilna apimtimi nutraukia 2005-05-20 Jungtinės veiklos sutartį Nr. 2005/0520 ir

362005-06-07 Jungtinės veiklos sutartį Nr. 2005/0601.

376. UAB „METVA“ ir DELEMONT HOLDING patvirtina, kad pagal UAB „METVA“ ir UAB „Naftos grupė“, kodas 300058953, buveinės vieta Naujoji Uosto g. 11, Klaipėda, sudarytą 2010-09-17 reikalavimo teisių perleidimo sutartį Nr. 2010/09-01, UAB „Naftos grupė“, kodas 300058953, ir E&G Trading Ltd., buveinės adresas P.O.Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, sudarytą 2010-10-20 reikalavimo teisių perleidimo sutartį, bei E&G Trading Ltd. ir DELEMONT HOLDING sudarytą 2010-10-20 reikalavimo teisių perleidimo sutartį partnerio UAB „METVA“ 3 211 843,36 Lt (trijų milijonų dviejų šimtų vienuolikos tūkstančių aštuonių šimtų keturiasdešimt trijų litų trisdešimt šešių centų) investicijų pagrindu atsiradusi reikalavimo teisė į kompensaciją už iš jungtinės veiklos atidalinamą bendro turto 5,74/100 dalį perėjo iš UAB „METVA“ įmonei UAB „Naftos grupė“, kodas 300058953, iš UAB „Naftos grupė“, kodas 300058953, įmonei E&G Trading Ltd., o iš šios įmonės – įmonei DELEMONT HOLDING, t.y. kad yra įvykęs pilnas šalies pasikeitimas prievolėje.

38UAB „METVA“ patvirtina, kad nebėra partneriu pagal 2005-05-20 Jungtinės veiklos sutartį Nr. 2005/0520 ir 2005-06-07 Jungtinės veiklos sutartį Nr. 2005/0601 ir, kad pagal UAB „METVA“ ir UAB „Naftos grupė“, kodas 300058953, sudarytą 2010-09-17 reikalavimo teisių perleidimo sutartį Nr. 2010/09-01, ir/ar bet kokias kitas sutartis ar susitarimus neturi ir neišsaugojo jokių reikalavimo teisių į 3 211 843,36 Lt (trijų milijonų dviejų šimtų vienuolikos tūkstančių aštuonių šimtų keturiasdešimt trijų litų trisdešimt šešių centų) investicijų sumą, sumokėtą pagal 2005-05-20 Jungtinės veiklos sutartį Nr. 2005/0520 ir 2005-06-07 Jungtinės veiklos sutartį Nr. 2005/0601, į jungtinės veiklos metu įgytą turtą, į UAB „JAUMINA“ ir/ar UAB „RESOTA“.

39DELEMONT HOLDING patvirtina, kad pagal E&G Trading Ltd. ir DELEMONT HOLDING sudarytą 2010-10-20 reikalavimo teisių perleidimo sutartį yra galutinis kreditorius, kuriam buvo perleista reikalavimo teisė į 3 211 843,36 Lt (trijų milijonų dviejų šimtų vienuolikos tūkstančių aštuonių šimtų keturiasdešimt trijų litų trisdešimt šešių centų) investicijas, sumokėtas į jungtinę veiklą pagal 2005-05-20 Jungtinės veiklos sutartį Nr. 2005/0520 ir 2005-06-07 Jungtinės veiklos sutartį Nr. 2005/0601, ir kad niekas daugiau, išskyrus DELEMONT HOLDING, neturi ir neišsaugojo jokių reikalavimo teisių į 3 211 843,36 Lt (trijų milijonų dviejų šimtų vienuolikos tūkstančių aštuonių šimtų keturiasdešimt trijų litų trisdešimt šešių centų) investicijas, sumokėtas pagal 2005-05-20 Jungtinės veiklos sutartį Nr. 2005/0520 ir 2005-06-07 Jungtinės veiklos sutartį Nr. 2005/060, į jungtinės veiklos metu įgytą turtą, ir/ar į UAB „JAUMINA“, ir/ar UAB „RESOTA“.

40DELEMONT HOLDING patvirtina, kad E&G Trading Ltd. ir DELEMONT HOLDING sudarytos 2010-10-20 reikalavimo perleidimo sutarties dėl teisių į 3 211 843,36 Lt (trijų milijonų dviejų šimtų vienuolikos tūkstančių aštuonių šimtų keturiasdešimt trijų litų trisdešimt šešių centų) investicijas perleidimo pagrindu turi teisę reikalauti tik kompensacijos ir tik už 5,74/100 dalį atidalinto turto (4.2 p.). Taip pat DELEMONT HOLDING patvirtina, kad jokių daugiau reikalavimo teisių neturi pagal E&G Trading Ltd. ir DELEMONT HOLDING sudarytą 2010-10-20 reikalavimo teisių į 3 211 843,36 Lt (trijų milijonų dviejų šimtų vienuolikos tūkstančių aštuonių šimtų keturiasdešimt trijų litų trisdešimt šešių centų) investicijas perleidimo sutartį ir/ar kitokias sutartis ar susitarimus į 3 211 843,36 Lt (trijų milijonų dviejų šimtų vienuolikos tūkstančių aštuonių šimtų keturiasdešimt trijų litų trisdešimt šešių centų) investicijas, į jungtinės veiklos metu įgytą turtą, ir/ar į UAB „JAUMINA“ ir/ar UAB „RESOTA“.

417. UAB „METVA“ ir DELEMONT HOLDING patvirtina, kad šių įmonių sudarytos reikalavimo teisių perleidimo sutartys, nurodytos šios sutarties preambulės IV dalyje neprieštarauja ir nepažeidžia jokio teismo, vyriausybinės ar valdžios institucijos sprendimo, įsakymo, potvarkio ar nurodymo, kuriam turėtų paklusti, neprieštarauja ir nepažeidžia jokios sutarties ar kitokio sandorio, kurio šalimi/-is yra, nepažeidžia kreditorių interesų, neprieštarauja ir nepažeidžia jokio įstatymo ar kitokio teisės akto, viešosios tvarkos ir geros moralės normų.

428. Šalys susitaria, kad pilna apimtimi nutraukus 2005-05-20 Jungtinės veiklos sutartį Nr. 2005/0520 ir 2005-06-07 Jungtinės veiklos sutartį Nr. 2005/0601 atsiskaitoma šia tvarka:

438.1. UAB „JAUMINA“ lieka nuosavybės teisė natūra į: žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), turintį 0,1725 ha ploto, esantį Taikos pr. 22A, Klaipėda, kurio bendra vertė 2010 m. rugpjūčio 2 dieną – 1 660 000 Lt (vienas milijonas šeši šimtai šešiasdešimt tūkstančių litų); į administracinį pastatą, kurio unikalus Nr.

44( - ), pažymėtą plane Nr. 1B3p, turintį 5 254,79 kv. metro bendro ploto, esantį ( - ); į elektros skydinę, kurios unikalus Nr. ( - ), pažymėtą plane Nr. 2P1p, esančią ( - ); kiemo statinius (kiemo aikštelė, tvora, rezervuaras 2 vnt.), kurių unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), kurių bendra vertė – 2010 m. rugpjūčio 2 dieną – 7 010 000 Lt (septyni milijonai dešimt tūkstančių litų);

458.2. UAB „JAUMINA“ įsipareigoja įmonei UAB „RESOTA“ sumokėti 12 858 536,60 Lt (dvylika milijonų aštuoni šimtai penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai trisdešimt šeši litai ir šešiasdešimt centų) (tai sudaro 3 724 089,61 Eur) kompensaciją.

468.3. UAB „JAUMINA“ įsipareigoja įmonei DELEMONT HOLDING sumokėti

47800 000 Lt (aštuoni šimtai tūkstančių litų) (tai sudaro 231 696,01 Eur) kompensaciją tik šiomis sąlygomis:

488.3.1. Kai Nekilnojamasis turtas, nurodytas šios Taikos sutarties preambulės (II) skyriuje bus parduotas ne už mažesnę kaip 7 010 000 Lt (septyni milijonai dešimt tūkstančių litų) kainą ir tik po to kai UAB „RESOTA“ grąžins bankui ir/ar kitiems kreditoriams visą paimtą kreditą, skirtą jungtinei veiklai finansuoti.

498.3.2. Jei Nekilnojamasis turtas, nurodytas šios Taikos sutarties preambulės (II) skyriuje nebus parduotas 8.3.1. p. sąlygomis ir/ar RESOTA grąžintų visą kreditą, skirtą jungtinei veiklai finansuoti iki kol turtas būtų parduotas 8.3.1. p. sąlygomis, tai kompensacija mokama per

5010 (dešimt) mėnesių, nuo viso kredito grąžinimo bankui ir/ar kitiems kreditoriams dienos.

518.4. Kompensacija pagal 8.3.1. p. ir 8.3.2. p. nuostatas mokama į sąlyginio depozito neutralią banko antstolio ar notaro sąskaitą ir į ją mokama, bei iš jos pinigai išmokami įmonei DELEMONT HOLDING tik šiomis sąlygomis:

528.4.1. Kai yra visos sąlygos, nurodytos 8.3.1. ir 8.3.2. punktuose;

538.4.2. Jeigu šios Taikos sutarties vykdymo metu bet kuriai iš Šalių ar Taikos sutarties preambulės III dalyje nurodytų reikalavimų perleidimų sutarčių šalių būtų iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla, tai kompensacija įmonei DELEMONT HOLDING mokama tik, kai yra visos sąlygos, nurodytos 8.3.1. ir 8.3.2. punktuose, yra suėję 18 mėnesių nuo bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir nėra sąlygų, numatytų 8.4.3. p.

548.4.3. Jeigu šios Taikos sutarties vykdymo metu bet kuriai iš Šalių ar Taikos sutarties preambulės III dalyje nurodytų reikalavimų perleidimų sutarčių šalių būtų iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla ir/ar būtų inicijuotas ginčas dėl reikalavimo teisių perleidimo sutarčių, nurodytų šios sutarties preambulės III dalyje ar kitų susitarimų, susijusių su reikalavimų perleidimu ir jungtine veikla pagal 2005-05-20 Jungtinės veiklos sutartį Nr. 2005/0520 ir 2005-06-07 Jungtinės veiklos sutartį Nr. 2005/0601, ar šios sutarties ginčijimo, tai tokiu atveju kompensacija į sąlyginio depozito sąskaitą įmonės DELEMONT HOLDING naudai mokama ir iš jos įmonei DELEMONT HOLDING išmokama pagal šią sutartį tik po to, kai inicijuoti ginčai užbaigiami įsiteisėjusiu teismo sprendimu/nutartimi.

558.4.4. Šalys susitaria, kad jeigu UAB „METVA“ ar DELEMONT HOLDING pažeistų šią Taikos sutartį, tai iš įmonei DELEMONT HOLDING išmokėtinos kompensacijos pirma eile bus dengiami UAB „RESOTA“ ir UAB „JAUMINA“ patirti pagrįsti nuostoliai įskaitymo būdu. UAB „METVA“ ir DELEMONT HOLDING sutinka, kad nuostoliai būtų padengti įskaitymo būdu. Kilus nesutarimams dėl nuostolių atlyginimo, kompensacija DELEMONT HOLDING nemokama iki kol ginčas dėl nuostolių atlyginimo bus išspręstas teismo.

569. UAB „METVA“ ir DELEMONT HOLDING patvirtina, kad UAB „JAUMINA“ neturi jokių daugiau prievolių, susijusių su UAB „METVA“ sumokėtomis 3 211 843,36 Lt (trijų milijonų dviejų šimtų vienuolikos tūkstančių aštuonių šimtų keturiasdešimt trijų litų trisdešimt šešių centų) investicijomis į jungtinę veiklą pagal 2005-05-20 Jungtinės veiklos sutartį Nr. 2005/0520 ir

572005-06-07 Jungtinės veiklos sutartį Nr. 2005/0601, daugiau neturi jokių prievolių, susijusių su

583 211 843,36 Lt (trijų milijonų dviejų šimtų vienuolikos tūkstančių aštuonių šimtų keturiasdešimt trijų litų trisdešimt šešių centų) investicijų perleidimu įmonėms, nurodytoms Taikos sutarties preambulės III dalyje, bei nenumatytų šioje Taikos sutartyje.

5910. UAB „RESOTA“ laiduoja, kad UAB „JAUMINA“ išmokės įmonei DELEMONT HOLDING šios Taikos sutarties 8.3 p. numatytą kompensaciją tik šios Taikos sutarties 8, 8.1, 8.2, 8.3., 8.3.1., 8.3.2., 8.4., 8.4.1., 8.4.2., 8.4.3., 8.4.4. punktų tvarka, bei sąlygomis. UAB „RESOTA“ turi teisę reikalauti, kad kreditorius pirmiausia nukreiptų išieškojimą į konkretų pagrindinio skolininko turtą.

60Civilinės bylos dalį dėl jungtinės veiklos sutarčių nutraukimo nutraukti.

61Ieškovių UAB „RESOTA“ ir UAB „JAUMINA“ prašymą dėl ieškinio dalies pripažinti 2010-09-17 reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 2010/09-01 negaliojančia atsiėmimo tenkinti, šią ieškinio dalį palikti nenagrinėtą, prašymo dalį dėl reikalavimo pripažinti 2010-10-20 reikalavimo perleidimo sutartis negaliojančiomis atsiėmimo atmesti.

62Ieškovių UAB „RESOTA“ ir UAB „JAUMINA“ atsisakymą nuo visų likusių ieškinio reikalavimų priimti ir šią civilinės bylos dalį nutraukti.

63Iš atsakovės UAB „METVA“ priteisti 47,85 Lt pašto išlaidų valstybei.

64Grąžinti ieškovei UAB „RESOTA“ 9 948 Lt žyminio mokesčio, sumokėto 2010-08-11, 2010-10-14, 2010-12-07 mokėjimo nurodymais, paduodant ieškinį teismui.

65Nutarties dalį dėl žyminio mokesčio grąžinimo pavesti vykdyti Valstybinei mokesčių inspekcijai.

66Nutarties dalis dėl ieškinio dalies palikimo nenagrinėta neskundžiama. Kitą nutarties dalį per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant Klaipėdos apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. Klaipėdos apygardos teisme 2011-03-30 gautas patikslintas ieškinys, kuriuo... 3. 2.1. 5,74/100 dalis nuosavybės teisės į žemės sklypą, kurio... 4. 2.2. 5,74/100 dalis nuosavybės teisės į administracinį pastatą,... 5. 2011-04-04 teisme gauta 2011-03-19 šalių sudaryta taikos sutartis, šalys... 6. Prašymas tenkintinas iš dalies.... 7. CPK 140 straipsnio 3 dalis numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys... 8. Taikos sutarties 11–12 p. UAB „RESOTA“ ir UAB „JAUMINA“ pareiškė,... 9. 2010-10-20 reikalavimo perleidimo sutartis negaliojančiomis atsiėmimo... 10. CPK 140 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad bet kurioje stadijoje ieškovas,... 11. Ieškovėms atsiėmus ieškinio dalį ir šalims sudarius taikos sutartį,... 12. Šalys susitarė, kad viena iš kitos nereikalauja turėtų bylinėjimosi... 13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291... 14. prašymą tenkinti iš dalies.... 15. Civilinėje byloje Nr. 2-812-123/2011 patvirtinti 2011-03-19 taikos sutartį,... 16. (I)... 17. Šalys sudarė ir pasirašė 2005-05-20 Jungtinės veiklos sutartį Nr.... 18. (II)... 19. Šalys sudarė ir pasirašė 2005-06-07 Jungtinės veiklos sutartį Nr.... 20. (III) UAB „METVA“ ir UAB „Naftos grupė“, kodas 300058953, buveinės... 21. (IV) Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr.... 22. 1. UAB „RESOTA“, UAB „JAUMINA“ ir UAB „METVA“ taikiai išsprendė... 23. 2005-05-20 Jungtinės veiklos sutarties Nr. 2005/0520 ir 2005-06-07 Jungtinės... 24. 2. UAB „METVA“ pripažįsta, kad 2010 metais netinkamai vykdė 2005-05-20... 25. 3. UAB „METVA“ pripažįsta, kad netinkamai vykdė 2005-05-20 Jungtinės... 26. 1 296 433,21 Lt (vienas milijonas du šimtai devyniasdešimt šeši... 27. 4. UAB „RESOTA“, UAB „JAUMINA“ ir UAB „METVA“ susitaria, kad... 28. 4.1. UAB „RESOTA“ dalis dalinėje nuosavybėje sudaro: 92,26/100 dalys... 29. 1 660 000 Lt (vienas milijonas šeši šimtai šešiasdešimt tūkstančių... 30. 4.2. UAB „METVA“ dalis dalinėje nuosavybėje sudaro: 5,74/100 dalys... 31. 4.3. UAB „JAUMINA“ dalis dalinėje nuosavybėje sudaro: 2/100 dalys žemės... 32. ( - ), esančių ( - ), kurių bendra vertė – 2010 m.... 33. 2 dieną – 7 010 000 Lt (septyni milijonai dešimt tūkstančių litų).... 34. 5. UAB „METVA“ patvirtina, kad UAB „METVA“ ir UAB „Naftos grupė“,... 35. 2005-05-20 sutartis Nr. 2005/0520 ir Jungtinės veiklos 2005-06-07 sutartis Nr.... 36. 2005-06-07 Jungtinės veiklos sutartį Nr. 2005/0601.... 37. 6. UAB „METVA“ ir DELEMONT HOLDING patvirtina, kad pagal UAB „METVA“ ir... 38. UAB „METVA“ patvirtina, kad nebėra partneriu pagal 2005-05-20 Jungtinės... 39. DELEMONT HOLDING patvirtina, kad pagal E&G Trading Ltd. ir DELEMONT HOLDING... 40. DELEMONT HOLDING patvirtina, kad E&G Trading Ltd. ir DELEMONT HOLDING... 41. 7. UAB „METVA“ ir DELEMONT HOLDING patvirtina, kad šių įmonių sudarytos... 42. 8. Šalys susitaria, kad pilna apimtimi nutraukus 2005-05-20 Jungtinės veiklos... 43. 8.1. UAB „JAUMINA“ lieka nuosavybės teisė natūra į: žemės sklypą,... 44. ( - ), pažymėtą plane Nr. 1B3p, turintį 5 254,79 kv. metro bendro... 45. 8.2. UAB „JAUMINA“ įsipareigoja įmonei UAB „RESOTA“ sumokėti 12 858... 46. 8.3. UAB „JAUMINA“ įsipareigoja įmonei DELEMONT HOLDING sumokėti... 47. 800 000 Lt (aštuoni šimtai tūkstančių litų) (tai sudaro 231 696,01 Eur)... 48. 8.3.1. Kai Nekilnojamasis turtas, nurodytas šios Taikos sutarties preambulės... 49. 8.3.2. Jei Nekilnojamasis turtas, nurodytas šios Taikos sutarties preambulės... 50. 10 (dešimt) mėnesių, nuo viso kredito grąžinimo bankui ir/ar kitiems... 51. 8.4. Kompensacija pagal 8.3.1. p. ir 8.3.2. p. nuostatas mokama į sąlyginio... 52. 8.4.1. Kai yra visos sąlygos, nurodytos 8.3.1. ir 8.3.2. punktuose;... 53. 8.4.2. Jeigu šios Taikos sutarties vykdymo metu bet kuriai iš Šalių ar... 54. 8.4.3. Jeigu šios Taikos sutarties vykdymo metu bet kuriai iš Šalių ar... 55. 8.4.4. Šalys susitaria, kad jeigu UAB „METVA“ ar DELEMONT HOLDING... 56. 9. UAB „METVA“ ir DELEMONT HOLDING patvirtina, kad UAB „JAUMINA“ neturi... 57. 2005-06-07 Jungtinės veiklos sutartį Nr. 2005/0601, daugiau neturi jokių... 58. 3 211 843,36 Lt (trijų milijonų dviejų šimtų vienuolikos tūkstančių... 59. 10. UAB „RESOTA“ laiduoja, kad UAB „JAUMINA“ išmokės įmonei DELEMONT... 60. Civilinės bylos dalį dėl jungtinės veiklos sutarčių nutraukimo nutraukti.... 61. Ieškovių UAB „RESOTA“ ir UAB „JAUMINA“ prašymą dėl ieškinio... 62. Ieškovių UAB „RESOTA“ ir UAB „JAUMINA“ atsisakymą nuo visų likusių... 63. Iš atsakovės UAB „METVA“ priteisti 47,85 Lt pašto išlaidų valstybei.... 64. Grąžinti ieškovei UAB „RESOTA“ 9 948 Lt žyminio mokesčio, sumokėto... 65. Nutarties dalį dėl žyminio mokesčio grąžinimo pavesti vykdyti Valstybinei... 66. Nutarties dalis dėl ieškinio dalies palikimo nenagrinėta neskundžiama....