Byla 2S-1055-431/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Laimos Gerasičkinienės, teisėjų Onos Gasiulytės ir Almos Urbanavičienės, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Amber promotions“ atskirąjį skundą dėl Molėtų rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 31 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-967-335/2010 pagal ieškovų S. S. ir D. S. ieškinį atsakovui UAB „Amber promotions“ dėl įsiskolinimo priteisimo, Paslaugos teikimo sutarties sąlygų pripažinimo nesąžiningomis ir negaliojančiomis.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovai S. S. ir D. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Amber promotions“ prašydami priteisti iš atsakovo 3278,00 Lt dydžio įsiskolinimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, pripažinti 2010 m. liepos 22 d. sudarytos Paslaugų teikimo sutarties 7.5.1. ir 7.7. punktų sąlygas nesąžiningomis ir negaliojančiomis nuo sutarties sudarymo momento, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas (žyminį mokestį ir išlaidas advokato pagalbai apmokėti).

5Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovai prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti atsakovui UAB „Amber promotions“ nuosavybės teise priklausančius kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas, turtines teises, pareikšto reikalavimo (4109,00 Lt) ribose.

6Atsakovas UAB „Amber promotions“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Molėtų rajono apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 31 d. nutartimi ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino ir areštavo UAB „Amber promotions“ priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o jo nesant pas atsakovą ar trečiuosius asmenis esančias atsakovo pinigines lėšas, turtines teises, kurių suma būtų 4109 Lt. Teismas nurodė, kad atsižvelgiant į tai, kad reikalavimas kyla iš vartojimo teisinių santykių, yra turtinio pobūdžio, skolos suma yra didelė, atsakovas neatsiskaito gana ilgą laiką, todėl ieškovų prašymas dėl atsakovo turto arešto yra pagrįstas.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Amber promotions“ prašo panaikinti Molėtų rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 31 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir klausimą išspręsti iš esmės, t.y. netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Atskirasis skundas grindžiamas šiomis aplinkybėmis:

  1. Teismų praktikoje yra suformuluota taisyklė, kad laikinosios apsaugos priemonės yra taikomos tada kai yra grėsmė jog dėl kokių nors atsakovų veiksmų arba neveikimo galimo teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Šioje byloje ieškovai nepateikė jokių objektyvių duomenų, kad atsakovas vengtų ar mažintų galimybes dėl teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo, o tik reiškia savo subjektyvią nuomonę.
  2. Atsakovas savo komercinėje veikloje nevengė jokių sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, nes atsakovas ne vengia atsiskaityti, o ginčija ieškovų pareikštą reikalavimą. Atsakovas yra pelningai veikianti įmonė, galinti atsiskaityti tiek su ieškovais, tiek ir su visais kitais kreditoriais, su kuriais yra kilęs teisminis ginčas dėl santykinai nedidelių sumų. Todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovui yra visiškai nepagrįstas, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti panaikintos.
  3. Molėtų rajono apylinkės teismas nepagrįstai pritaikė net 4109,00 Lt sumos areštą. Paslaugų teikimo sutarties, dėl kurios yra kilęs ginčas, suma sudaro 3278,00 Lt, kai tuo tarpu areštuota nepagrįstai didelė 4109,00 Lt suma.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovai prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti ir palikti galioti Molėtų rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 31 d. nutartį.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

14Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalis numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu imtis laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti. Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindas manyti, kad nesiėmus šių priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. CPK 144 straipsnio pagrindu teismas, nenagrinėdamas ir nespręsdamas ieškinio pagrįstumo, atsižvelgdamas į teismo sprendimo vykdymo ypatumus, taip pat abiejų bylos šalių interesų pusiausvyrą, sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, t.y. ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas galės būti realiai įvykdytas, ar jo įvykdymui užtikrinti būtina imtis laikinųjų apsaugos priemonių.

15Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad pirmosios instancijos neturėjo pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi ieškinio suma nėra didelė, o ieškovai nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kad atsakovas bus nepajėgus teismo sprendimą įvykdyti. Teismų praktikoje yra suformuota taisyklė, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-23 nutartis civilinėje byloje Nr.2-786/2008, 2009-03-26 nutartis civilinėje byloje Nr.2-323/2009, 2009-04-30 nutartis civilinėje byloje Nr.2-330/2009 ir kt.). Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad dėl to, jog pareikštas turtinis reikalavimas yra kilęs iš vartojimo teisinių santykių, kad skolos suma yra didelė, ir kad atsakovas neatsiskaito gana ilgą laiko tarpą yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad ieškovų pareikšto reikalavimo suma 3278,00 Lt (nors areštuota 4109,00 Lt) negali būti laikoma didele. Su šia apelianto atskirajame skunde nurodyta aplinkybe būtų galima sutikti tuo atveju, jei apeliantui, ūkinę – komercinę veiklą vykdančiam juridiniam asmeniui, teismuose daugiau turtinių reikalavimų nebūtų pareikšta. Tačiau iš LITEKO duomenų bazės matyti, kad su atsakovu bylinėjasi itin daug fizinių asmenų (atsakovui pareikštų ir dar neišnagrinėtų reikalavimų skaičius viršija 50), be to, į Vilniaus apygardos teismą yra kreiptasi dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Amber promotions“. Dėl to nepripažintini pagrįstais atskirojo skundo argumentai, jog nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo atžvilgiu. Kartu su atskiruoju skundu apelianto pateiktas balansas, sudarytas 2010 m. liepos 31 d., taip pat nesudaro pagrindo išvadai, jog šiuo metu atsakovo finansinė padėtis yra gera, nes šiame balanse nurodyti duomenys nėra aktualūs, be to, nėra aišku, kas sudarė ir pasirašė šį dokumentą (b.l. 34). UAB „Amber promotions“ finansinės atskaitomybės dokumentų VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registrui nėra pateikusi.

16Apelianto argumentas, jog pirmosios instancijos teismas areštavo nepagrįstai didelę sumą (4109,00 Lt) laikytinas nepagrįstu. Kadangi laikinosios apsaugos priemonės yra taikomos ieškinio reikalavimams užtikrinti, įstatymas apibrėžia šių priemonių taikymo mastą, nustatydamas, jog bendra jų suma neturi būti iš esmės didesnė už ieškinio sumą (CPK 145 str. 2 d.). Ieškiniu gali būti reiškiami ne tik materialinio teisinio, bet ir procesinio teisinio pobūdžio reikalavimai, kaip antai dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Pažymėtina, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos ir procesinio teisinio pobūdžio reikalavimams užtikrinti, nes tuo atveju, jeigu šie reikalavimai būtų patenkinti, atsakovas turėtų taip pat atlyginti ir ieškovų turėtas bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 str.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. lapkričio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-623/2006).

17Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais motyvais, daro išvadą, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta, todėl naikinti ją atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 p., 338 str.).

18Netenkinus atskirojo skundo iš apelianto priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.).

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 p., 339 str.,

Nutarė

20Molėtų rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

21Priteisti iš atsakovo UAB „Amber promotions“ (į/k 302454691) 8 litus ir 60 centų pašto išlaidų valstybei, mokamų į surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovai S. S. ir D. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB... 5. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovai prašė teismo taikyti... 6. Atsakovas UAB „Amber promotions“ pateikė atsiliepimą į ieškinį,... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Molėtų rajono apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 31 d. nutartimi ieškovų... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Amber promotions“ prašo panaikinti... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovai prašo atsakovo atskirąjį... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 14. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalis numato... 15. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad pirmosios instancijos neturėjo pagrindo... 16. Apelianto argumentas, jog pirmosios instancijos teismas areštavo nepagrįstai... 17. Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais motyvais, daro išvadą, kad... 18. Netenkinus atskirojo skundo iš apelianto priteistinos išlaidos, susijusios su... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 p., 339 str.,... 20. Molėtų rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 31 d. nutartį palikti... 21. Priteisti iš atsakovo UAB „Amber promotions“ (į/k 302454691) 8 litus ir...